Back

ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Όλα ρευστά στο φετεινό πρωτάθλημα...

Ο καιρός θα δείξει την αλήθεια... ο αρ τοη σήµερα και πιστοί στο pa- γτεδού µας, εἵµαστε πάλι ΕΔΩ. Ζωντανοί, στη σκηνή, σαν... ΡΟΚ συγκρότημα. Το Ὑτεπούτο” µας στον αθλητικό τύπο ταν, σύµφωνα µε τις ενδείξεις και τις αντι- ῥάσεις, θετικό. Κάποιες αποκλειστικότητες -- και µη - που δημοσιεύσαμε στην πρώτη µας έκδοσι τήθηκαν ἑἔντανα στα ποδοσφαιρικ στέκια καθ΄ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Είχαμε δέδαια και τις σχετικές δισ- έὔσεις, τις οποίες καιρὀς ὅμως τρέχει και Το καλοκαίρι θα : Siapedoouv Ta yeyovdra. Εμάς ήτους .... διαψεύσαντες. συζη δούμε ποιούς Ga λήγο-πολύ ανοµέναμε. es i's Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΗΝ Ίδη ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ εππταεἩ ΠΑΊΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: “Όλα ρευστά στο φετεινό Ππρωτάθβημα... Χωρίς καν να το καταλάβουμε Φτώσαμε αιΒωώς στην Ίπῃ oyu Μιατική. Μισὰ κα. ... κάτ δηλαδή ενός πρωταθλήματος που no- μουσιάζει φέτος µια αγρια αμορειᾶ. Ενός πρωταθλήµατας ἡεμάτα.... τόλμη και γοητεία. το “μενού”. η αυτὸ το Σαῇ- βατακυριακὀ είναι κάι παλι αρκετά κ. Χορταστικό, Επτά πα/ίδια wo oka Ta you: πτα, ποι! τα καθένα κρύβει τα δικό τομ ενδιαφέρον, τη δική τοι ΙδΙΟ- µορφία, τῃ δική του μοναδικότήτα και τα οποία ανακατεµένα δίνοιν τη σινταγή της αὐμστικής, Μια αγωνιστηκή την οποία Βα µας αναλύσει µε το δικό του φακὸ α σεφ που φιλοξεναύμε σήµερα. O Πανίκος Γεωργίου. Σκέτο, αιρού οι συστάσεις εἶναι περιττές για τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εβνικής Νέων. Ας. παραδώσουμε όμως πη.. σκωτάλη στον [δι0. το. φετεινύ πρωτάθλημα”, θα μας πει ενα το mo om, Ναρπαστικὀ και ενδιαφέρον των τελεταίων χρόνων, Είναι ει- Χάριστο γιατ πέντε ομάδες -- µε- ταξύ των οποκων κα ny Ν. Σα- λαμίνα , η ειιχάριστη ἐκπληξη -- διεμδικούν emi ionic ὁροις τον πτλα, Έτα το ειδιαφἑρον εἶναι ζωηρό. Παράλληλα ανάλοιο ΕΝ- ἠιαφέρον επικρατεί και στι χα: μηλες, Βέσεις, ὅπου ἑξῃ ομάδες πρασπαθούν va αποφύγουν τὴ διαβάβμιση και Τους αγώνες µῃα- pal. Η μάχη αναμένεται vo oF νεχιστε ὧς το τέλος και από κάνει το πρωτάθλημα ακόμα πια ὁμορφο. Εική µου εἶναι ὅπως dhe deo ασχολούνται µε το ἄθλημα -- πα- κτες, Διαιτητές, προπονητές, πα- ῥάγοντες --θα σταθούν στο ελμος των. περιστάσεών, ούτως ώστε να συνεχιστεί ὡς το τελος ἑωρίο ι- ρατράγαυδα και οἱ καλύτεροι ας εἶναι Of wiKNTEC.” 'ἘΘΝΙΚά” Την Κυριακή τα... ναλένε στο 'Μακάρειο” φύση σπὀ τον πρώτο αγώνα a ΟΜΟΝΟΙΑΣ και τὸν a Αυτά σαν ειστιωγή απὀ ταν Π. Γεωργίου και ᾱς προχωρήσουμε στο ψητό”. ἂς δούµε λοιπόν τη Υνώμη του ἵπα τοις αγώνες του Σαββατοκύριακου. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑπΟΛ- ΛΩΝ: Εἶναι ἑνα πολύ δύσκολο παι- γήδι, Κα ο δύο οµάδες καϊοντα. γα βαθμούς, ο μεν Ολυμπιακύς γα ν᾿ αποφύγει τη διαβάθµιση, ο δε Απόλλωνας για να παραμείνει στους διεκδικητές του τίτλου. Βέβαια ο Απόλλων εἶναι κα- Ἀίπερη ομάδα, αλλά α Ὁλι- µπιικός έχει διηατή έδρα, Πρα- Βλέπω ὁπι Ga Ἠϊνει µεγάλη µάχῃ και δύσκολα 8ο ξεχωρίσει νικητής. + AEA - ΑΠΟΕΛ: Εἶαι σγῶ- voc ανάµεαα σε δύᾳ ομάδες µε Εντελὠς διαφορετικούς ατόχους. Η ΑΕΛ χρειάζεται τους βαθμούς για να ανέλθει βαθμολογικά και το ANOEA Yo wi παραμείνει σε τρο- χιὰ τίτλοι, Όα είναι συναρπαστικὀ και αμφίρροπο παιγνήδι. Σ΄ ΕΠΑ - ΑΠΟΠ: Εἶναι µια καλή Εωμαιρία για τὴν ΕΠΑ να πάρει βαθμούς, πα τόσο χρειάζεται, για να βελτιώσει τη Βέση της. Ὁμως o AMON — av κα καταδικασµένος -- Βα παίξει χωρὶς άγχος µε στόχο ἕνα θετικό αποτέλεσµα. .. ΕΝΠ -Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Προ- Βλέπω ὅτι θα yivel evo ou ναρπαστικὀ παγνδι γιατὶ και ol δύο οµάδες βρἰσκονται σε Βαι- μάσια αγωμοτικὴ κατάσταση. Η Ενωση έχει πολύ ισβιπή ἐδρα και Βόλει τη νίκη για δικούς της λό- your. Ὅμως π Σαλαμίνα εἶναι πρώτη καὶ θέλει τοις Τρεις βαθμούς ἵνα να παραμείνει, ασ’ αιπή τῃ Βέσῃ. Όλα λοιπόν σινηγορούν στο ὅτι βα νει ἑνα γερά και δυνατό παι- vidi. + EVAPOPAE - MOA: Monit τερήστας βαθμολογικής ση: µασας και ια τις δύο ομάδες, Ὁ μεν Ἐναγόρας µε μήκη Βα κάνει ἐνα αποφασιστικό βήμα προς τα πάνω, ο ὃς Πεζυπορικὸός Βέλει οπωσδήποτε τους βαθμούς για να ξεφύγει απἁ τη ἄήσκολη κατάστση στην. οποία βρίσκεται. Η παφίτη ομάδα ἔδειξε πάντως ὁπ. εἶνα πολύ Ισιωρή ατην ἔδρα της και οἱ φιλοξενούμενοι θα πρε- πει να καταβάλουν µεγάλη προ- σπάβεια Ἰπα να πετύχουν το στόχο τους. * OMONOIA - EGNIKOX: Ava- μένω ἁτι θᾳ yivel éva woalo παι- wii, yon ka of δύασ ομάδες éyouv επιθετικούς προ- σανατολισμαύς στο παιγνίδι τους. Η Ὀμόνοια µετά and αρκετό καιρό Ρα παῖξει στην έδρα τς και 8α επιδιώξει να σινεχίσε τς καλές της εμφανίσεις και φυσικά να πάρει Τους Τρεις βαθμαύς που Βα την διαπηραύν ψηλά στη βαβ- μολογία. ο Εβνικός -- µεγάλη ἐκπληξη φότος -- απέδειξε on ὅπου κ av αφιώμζεται δεν ἑχει κόμπλεξ και αντιμετωπίζεα ἆλους του αντ- πάλοιις στα ίσα, ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΡΗΣ: Με ὁπλο την ἐδρα της 7 Ανόρθωση Βα κυνηγήσει τους Τρεις βαθμούς ποι! βα την κρατήσουν Ιµηλά στην Βθαμολαγία. Και σ΄ Ἂρης Όμως Ga nds στη Λάρνακα µε στόχα ἑνα θετικά απα- Ῥελέσμα, yw ἀιπὸ προβλέπῳ vo γίνει ένα καλό παρρήδι, µια και οἱ δύο οµάδες παίζουν τεχνικό πα- δόσφαιρο, AuTa and tov Πανίκο Γεωργίου, 6 οποίος τόνισε καταλἠγόντας, σαν προπονητής παρακολοιβώ ἆλα τα πρωταθλήματα και µε την δυκαρία αιπὴ Ga ήθελα να ση- χαρώ ὀλους τους Κύπριους συ- Ναδέλφοως και ιδιαίτερα τους τρεις πο! εργάζονται στην Α’ Κα- τηγαρία [Μουσκάλλης, Δ. Κων- σταντίνου, Στ. Σπιλιανού) μα την εξαιρετική δουλειά τους, Μια δο- held ποι αποδεικνίει ὅτι ο Κύ- πριος προπονητής µπορεί να προ- σφέρει...