Back

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ... ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Γράφει η ΣΟΦΗ ΟΡΦΑΜΙΔΟΥ πάσταση αναπισής µας χω pile απ τν τη Ῥεβαοικιρίση, πω µη μα καῖα την OTe o ἀπὸς µας Βα OSTEO Yd PIG Grow: por OTIS KAA, πες, 3 μαχη των τριών βασικων υπόψη diay yin iy Mooedpig mo AnpaKao πας. Κληρίδη Βασιάσιου και Πασχαλίδη, από τα yea poten sw µέρωσης φτάνει πλεον σπτῃν πθβικρω- om me. Oho (άλλα. λρήα και ἀλλαι πο- Μά πααλάβαµε. τις Βεσεις πάνω σας σπσίες τοποβεταίνται, χειροκρύτηση- pe ἡ αποδοκαθαµε τις απὀ καὶ πήραμε τα μηνύματα mou Be! χσ μας πεαάσοιν, Και αποφασίσαμε, σε. Toy Go Somos Ty “ua” woe um po. Επειδή ἅμως επ δινατόν να σύκα. ταλάγεππι α΄ αμτούς που σποκαλανται ανένταχται -- αχριωμᾶτιστοι (συνεπώς πναποφάσιστοή και φυσικά δεν Επιλε- γεις µανένα απὀ τους προηναφερΒὲ- yrec, uny aunouyeic! Zdemae Tou ra povteg ρεπορτάζ εἶνα να σε πληµαφοβῆσεί πως URGAyoUY aa, oy. EWUANORTIRES, Nuc πως υπάρχάν και α ἄλλα” ποήφια. Πέρα Ac now av τους Κληρίδη, Βααιλείαυ και Ππσγαλίδξη Ιαιπούς τους πήραμε στα cofopd...J, σαν ναποφήσιστος ἔχεις πώρα την πολυτέλεια να κάνεις πιν επιλογής dou avipecd crow Οὗτο- πο το Συμφιληώτή”. ἡ τον πρόεδρο Ta ΠΑΦΑΣΩ θεσφάνη Παρασκευά ἡ ταν προσφωγα -- εργατῃ και Όχι Πρι- στοκράτη” Πρόδραµα Μαρίνου Αρκεί να Ὄξεις µα µατᾶ στα προς κληκά τους πποηπᾶμματα (εινώήτο βεβαια πως το ῥρεπομτ HEA χιουμορ στική διήβεστι Ἰ. και να εἶσαι γαμος πως Πεν 8ᾳ επικαλείσα, πια τῶν ΠΑΟ τομ ᾽αγαποάσιστηι) OOVTONOE Aw £0u Acinioy Gee πα πρόεδρο της aKooTIaC να ανθρωπα πο θα σοι Ελπίζεις va πάρεις ιό 6 ο ἄλλο κώσμα) 1, ὄκμαε τη dupe aou giay Otrene.. Mari “evo. Suva Av BURDIGIG va RUBEOvT- ove ond evov ἀνθοωπη µε Επ vd Wy Ty aa SOL TOU ENTOTION οκία ακωλσωθείστε Ἠνπή η. Καρηπικη peony στο σµσσηµα Ba OT Fro qv αρυηβεί τὸ κατεστημενῶ va μὲ παροιαπασει στο pode. ρειῥήµσστε oo ony mpwTecouda war στα πραεὔρκό και εκεί ξεκαθαρίζσυµε µε ταν αριθμό µας ἴους ἀογαριασμοὺς μας µε τα ππύσπιμη. Vind neg: Move ο τρόπας πο Ώα ἐμηνεύσουµε στους ποτοώνες κι στα τοάμια του συστήµατος µπορεί νὰ vag δώσει το αποτέλεσµα που Βέλου με, Καταλάβετε το. το ἄατημα πάει γωρεσντας, τὸ Κπηµα Βέλει χαστου πιόμα ἠαιδιὸ και ὅσα εξποταπα and µας, ἑπηβήτε Tous ag To ἔχει. Τώρα ἐφτασε η. Ώρα ἠα ἆλα ασ ουτὴ πῃ η. Παράδεισας ἡ Κόλαση Πάρτε Αφπὸν τπν απόφασή σας κα σπώταν- ατείτε µε ng μες µου κινήσεις εἴπστε vo πεπ]γουµε κπίαα κτυπήματα κατά του αωστήµατος. YNOWHOIOI Όπως σας Τὸ Ακω Αοόν. Ναντε το ΑάγΟ μον η εἰπιαπκώ καὶ Εκτελε- στικα και ωστε στους εκθρους µας νῶ καταλαβσων πως ἂν emyeipcaye fival KTUT Ἠρημμένο εδ και Λη Βεί μα! νῦ επφληθεί μαι να παραδώσει omy τ και Τον σα ά τῶν καθένα πο ἃα τοΆμησει να σταθεί εμπόδια στο δρήμο τοι. Ανθρωποι. µην τῃ ξεχῳάτε: εἶναι στο περι σας μα δώστε καλύτερες µέρες καὶ καλύτερες εποχές Ἱπα σας και για τὸ παιδιὰ σας. ἀ ώστε τις σήµερα ἀνΏρω- παι, ἄσιε τς τώρα Μπν τὸ ξεγνῖτε πτα χέρι ας Τώρα ἡ Ποτε. και τελος τελος, µην σης ὄαφευ- ο Σταν πολιπκά σας πψέπῃ εναπαθέτε. τε πην ζωή, τς ελπίδες, ην υπεία. την ασράλεια, την ευπιμία καὶ το µέλλον το δικό σας και των παιδωνν σας. ΓΙ αιπὸ πάρτε τώρα τα Βάρρας καὶ αποφασστε να πάρετε µία για πάντα ολα ὥσα μαι αὖστε σον ἄνβρωπον πάνω στη γη. Η πῳαικτὴ Παντως πρόσκληση tau ἠὐποππωυ ισχύ για ὀλρς: 'Ἐλάτε ἆλοι στο Προεδρικό κα εκεί μου ὄἴνετε εσείς πῃ Βεσή παν μα ἀξώρει πώνω σ΄ αιπή πῃ YT, pe ὅύσ λόγια: µε ανακηρώσσετε ὅμα βσής 'Βωσιλέα Βααι Aga sar ὐριο Κωρίων”, παὶ ερὼ ανα: κηρώσσω εσὰς λσά µου. Όλοι ξέρσι πια Πένς Εγώ τους ἔχει ῥώσει πῃν ευκαιρία να κἀνσων τόπο - κα SOW οστό στη μεγαλυτερη iéa one ἕώμπαν καὶ νο γοναήσο μπροστά στον εμπνκυστῇ αυπῖς της δέὰς. Τους ἐδωσα ακόµα την ευκαιρία γα απογηωθοῦν ὁμααφα κατ ωραία καὶ νσ µας αφήσουν ἠσυκους να ATION ἔναν κώσηα στα 5 ῥοτε πως έχασαν πλεον war Tig due su ν της ἄλλης. Ἐτα α κ πηµα Πο μα θεικό, εἶναι ς χαάνΗΙ γαρ: του να τοµς πνάξω στον αέρᾳ. Γ, πώσὸ Κήποιοι αγοξείστε το ti Age: Τ ἄνναρίστε τα τὶ Λες σι εῴηµε psec Ko ὤλα τα Πππογνωστικά τομ. Ασε Ασιπὸν σ σωτηιίς KU] oO GAG Tow καμῦ νά κατάλάβή πως ἁγκυρα Moe ρωσική μόνον ερῷ µπασώ να ῥθισα. Κιαυτά - Παφεν εἶνα πα τον Αγώνα μου” σταβερὰ και οκλόνητα νικηφόρα και θριαμθευτικό. Ααπόν, ὅεν υπάρχει Okan Emiko, Ἡ σνεχεια ανήκει πε αας Tere ee απιρίῃ --αψῃ - δεν δίνεται σ' ένα Μαῦ γα δεὐτέρη, φοσή... Και ἁντως τέτονι ευκαϊρία δεν ὄνεται η. 0 ΒΕΟΦΑΝΗΣ Πουπέξτε ὁμως, αν εἰσε ... φροΙτο παραφρωγός. µη βιασιείτε va Bwoete ty ψήφο σας στον Οὕτοπο. Γιατ στις πραθεχεῖς ΕκλόγΕς ΒΕΤει υπομηφιάτη- το ο πρόεδους του ΠΑ-ΦΑ-ΣΩΙ ΤΙ εἶναι το ΠΑ-ΦΑ-ΣΠ Είναι τα Παγκήπριὸ ἀπουτοπαραγωγικὰ Αμπελουρηικά Σωματείο, Tou οποίου ο ιδρυτής ναι 6 υποψήφιος για την προεδρία της An µακρηπίης, Θεοφάνης Παρασκευά Κλεάνβη Να παπί οσο ᾠραμτοπαρα ψωφόσ πρέπει υπ τπμῆσεις µε τῃ WM πομ το Θεαφάτη. Έχει ολακληµωμώνα αγμοτικό” πρόγραµµα, και βα προστα- τείει τα ρούτα σον ᾽απὰ τα επιβλάβες Φαινόμενο του χαλοζιο νι ϱ πρθεβρος᾽ (όχι τον Κυπρίών αλλά τοι ΠΑ-ΦΑ-ΣΠ) γευνήβηµε τὸ 1810, εἶναι κομειατικά ανέντοχτος, εἶναι και ο υὔρσυλικὸς | αὐτὸ ἄν έχει και τόση πηµασία.. .' ἀλλωώστε 7 Boul Bev ele Ὑτροπήῇ.. Ὠστάσο Ἡ πολική του Ko- βέρα δὲν ἁρχίε µε το ΠΑ-ΦΑΣΠ. ἛἜπηα να βάλω ωποµηπιότητα πα τς «Ἡ µε τον Μακύριο αἱ ἀά ἑδωκεν µου κότ ῥιαλλς ται απο sup TTR. Mpanyouze vag Eade utp Than στες Βουλειικές. Ko To 1978 ήτανε να βαλει ὑποψη: «πῶτητα 5 κ. Βευφάνης, αλλά ar αδθυμάστε, εκλέφον τον γιό ται Κυ- πριαναύ, ταν Αχιλλέα, Εκλσεν Π µανα τομ ποὺ την ππλεύραση, τζαι ελυπήθη- κα τους ται εν ἐβωλα. Απαζημτημα μαῦιµε τον Κληρίδη”. Το κρυφό ταυ. παντως πλω Ίνα να κερδίσει τς εελογές ενα, Ἡ Ἀριση Άμαξα... Μη ρωτάτε ὁμως τι εἶναι πυτὴ ‘wan COTE μπι σὸ Βενιαμίν τα εἶπε Όπον τον ρώτηπε. να βκῳ Πρώτα πρ- εδρος τζιὰ µετὸ Ὁ κ. Θεοφάνης ὄιπφωνεί και µε τς εες Γκάλι Ὅια τόσι να ἁπλο εν τον πιστεύκω, Ὁ Γκολ! εν για καβλιές”, Ὥσοι λσιπὺν σιμφώνούμε µε τον αποήριο πρπεδρα, καλώς. Όσοι διη- φψνούμε και ὅξν Ga TOW ypeemepe: Ἔ, σπὸν κώπα ὅας pera: i ΟΠΡΟΛΡΟΜΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ Ἠ τρίτῃ επιογὴ εἶναι η υποημκότπα Tou Mpéipopou Mapivey. Tox avin Mow mou qvMeveral va Ιβηβιστεί απὀ τους αγά το πανκύτρια pekaLlsour! Παπα Πρόδρομος υπόσχεται καπ πσι σήτε στα σπα τρελά πας Όνσιρα ὃν TOyeTE Gen Ἔλα ανηγεψκυ fea σύγκασνα γήπεδο omy Kumpe mow Oo civ one ta cau περα oToy AGouOY. Bo najove 30.000 Beate, Ga eye αἐρσποριωῖς sapeKdeg, fa ἔχει φυτογρακές μημανές µε τηλΕα- ράσεις να ελέγχονται όλοι αἱ Βεοτές How Ga mapeccdougouy rea macy vial, To γήπεδα θᾳ εχει τεχνητό γρασίδι, Bo εἶναι καλιμιµένα απᾶ πάνια, και Ῥήσιω απὀ τα γήπεδο ἃπ έχει Τῆ πόδια φεῖῃ- Sogo σωλὰ µε νεσὸ, θα ἔχει ἠαφόρων RERRATTOY PUTO RO] Con wpa Ga sive oy πακπες µέσο στο γήπεδο Ge ovyieuy πα φώτα, διάφορα κύματα, και το νερο ὅα πηδάει µε ηλεκτραικά μηχανήματα πύνιῷ και θα Εχει διπόρων ειδών yar ma Επάκης διά πιν Εβκην Κύπιο 84 εκ- παιδεύσω ειδικούς οαίκτες για να µην ἑρχονται απὀ το εξωτερικό να µας va μοῦν και να φεύνουν yaocdueve 8d τους φιλοξενούμεν. μα τοις βάζαυμεν 30 καὶ να φεύγουν πλαµένα μῶν ὄχι κα ῥσύμενοι. Επίσης όλες πς σµαδες της πρώτης κατήγορος ὕα τς κάνω πλ ¢ 7a ihe Ga EXOUUEY NUT) AG GEYTEON και TNT κατηψαρία στην Kuno, Gla ravoue pena God wag xa Aerio. Agy a meee roe εφτά µας ἔξω να τα ταώνε αλλοι, Ἆα µενοων στην Κήπρς ova éva καλύτερον αύπισν, πα το Μω- παιπκὰ ποώσφαραν Ταν unddraed Gym πρόεδρο Πρό- Άρομα Μαρίνου δεν τὸν ενδιαφέρει Hove ta meddapapa, Eye Aboee Kot μάλιστα ριζοσπαστικές πα ύλα “= Όα πάνω σύγχρονα σφαγεία µε Βιολογικὸ ὠμηλιπτήριο για να Πσήζω απήµπτο µε τυβλια να ἴπν κτηνοτΏς- ig Taw τόπου, fan στήν Αμππραλία καὶ Νεα ΖΠΑ Αάνδία καὶ ολλου σφάξσυν 30 0001 πρδ- ῥατα την εὔδαμάδα, και τὸ φαγεία dev Βπωρσιίω wort εχσι ὀιβλΙσπᾶ. δω ἐχολεν gy opayeio omy Koglvou φτάνεις σε ἑνα σηµείο και βαστᾶς την ανᾶσα σου απᾶ την δωσασμαν. + Go σνεγείρω σύγχρονα Ἀρόροφο ατα σπιν Αευκωσα τα αποίον Ba ei- va παρόμοιο µε αμτὸ της ΕΠΑ πο ἔχει σπς Βαυζέλλες ὃα Βάλω μέρα λα τα Ἠπουργεία τον κεντρικὀν Απτυνομικόν ὁταθμόν ἴα ενικό Επιτελία Εθνικής Φρσυρῶς και Toys πιλειπαίους ορο- ΟΙΑΛΛΟΙ... Φους δ8ᾳ εἶναι το PIE Ga ohn dv omg ae eT me Méen¢ Avaradic. ῳ τα Apauo Aguedou — Fopay cand ace ake παραλλα µέχρι ταν Ακόμα Λαμτοὰ της Αφροδίτης, Πόλη και Πήμγὸ, Ἀπὸ ΠΙργό διαὐχίζω οὐ ἴπς μωκας, ἠαῤαστη- BD του Κύπκαυ Πρβιλᾶ Παύδρομα Τρµοβαυς, Αστροµερίτη Ενκωσδα ἔπαπ Ἡς Πλ 8 κάµω ἄόμες μα τῃ ρουπωδεντροφύτευσ, κα 84 τους πάρω νερά µέχρι πην κοριμμή. Όσα πα τους κυνηγούς ὃα διαθέσω ενα πΑπίων να θερ Agvour yoo γελα, ελήφια, καγκουρώ και διάφορα ἄλλα κυνηγεπκὰ ζώα eo maui, dir φόρων ειδών ανα εωγαρατηήπω τς 40.80 κυνηγούς µας θα επιτΏΕπεται τὸ κΙΜΠΗ Ei μήνας κάβε yotvey εκτὼς Kum wo ΕΏ- τὰς,” Για ve yivouv Gad aura amd εσάς εξαρτάται, 'ηρίστε sopdowy Mlpd- ὄρομον ανεξαρτήτου” καὶ... ζήτω που σωβηκαμε!! Aomow, cng 7 Beboouagion abeyyei στε σιις κάλῃες, Ξεχάστε [ἡ τον Κλη: ρίδη, τὸ Βασιλείου και τον Πασχαλίδη. βάλτε το EPA στην καρῦιᾷ και ΠΦΙσΤΕ. τίήρα που πας ὄίνεται µια ανοπανάλη- πτη ευκαιρία [γιατί ναΐστε σγσυροι τος fev Go ogg Εαμαδοβεί.. Ψηφίστε ἡ Πήταπα η Κλεάνῶη Θεοφάνη ἡ Πρό- ἄρομο Μαρίνου Γι tT πωπηρία ήν. πε Κα.