Back

ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΕΜΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΑΝ ΟΙ δερµατικοί ἐερεθισµοί του μωρού Πολλές νέες μητέρες στενοχκώὠριούνται ὅταν βλέπουν 6T το μωρό τους παρουσιάζει ερε- Βισμούὺς και κοκκινίλες σε ορισμένα σηµεία του τριιφεροή του σώματος και κυρίως σε εκείνα τα σηµεία που ἐρχανται σε επαφή µε την πάνα. Όι ερεθισµαί και οἱ κομκινίλες αιπὲς δεν δικαιολογαύν φυσικά καμιά ανηαιγκία. Είναι απολύτως σιωηβισµένες καταστάσεις και απλὼς πρέπει να ξέρει κανείς τι να κάνε πα να τις εξουδετερώσει ἡ και να τις προλάβει, Ο εντοπισμός των ερεθισμών Η καλίπερη εωκαιρία να Διαπιστιώσετε avy υπάρχον κὀκκυήλες εἶναι αμέσως µετά τά κά- 1 Βημερινό μπάνια τοι παιδιού. 'Ὥταν λοιπόν τελειώσετε To μπάνιο του και | το σκοιπίσετε καλά, στεπνώνοντας παντού To σωματόκι τοι!, ακόμτ και τ' αυτιά τοι και τα ὅια- στήµατα ανάµεσα στα δάχτιλα ποδιών και χω- ριών, που βα τα σκοµπίσετε µε τα μικρά Eu Ναράκια που ἔχουν στις ἄκρες τους κεφαλές απὀὸ βαμβόκι, ελέγξετε το σώμα του αν έχει ερεθισμούς και κοκκώίλες Έα τις εντοπίσετε συνηθέστερα στα σηµεία ποι τὸ δέρµα Διπλώνει, κάνει δηλαδή πτυχες, στις κλειδώαεις, στο πάνω µέρος των ποδιών, στο λαιμό, στην περιοχή των γεννητικών του | οργάνων και στο ποπάκι του - κιιρίως στα ση- µεία ποι ἑρχονται σε επαφἠ µε τα οὗρα και την πάνα του παιδιού, Η θεραπεία. Αυτὲς οἱ κοκκινίλες που λέγονται εριβήµατα, αντιμετωπίζονται εὔκολα. Όταν τι επι- σηµόνετε, απλώστε επάνω Ἀίγη παιδική κρέμα -πάρχουν στο εμπόριο - ενώ στα σηµεία που νονται οἱ πτυχές απλώστε παιδικό λάδι ἡ ππι- δικό γαλάκτωμα. Στη συνέχεια, απλώστε την παιδικἡ πούδρα σὶ λες τς υπόλοιπες επιφάνειες του σὠ- ματος. τώρα το μωρό εἶναι καθαρό, δροσερά και εἰἰ- χκριστηµένο. Ντύστε τὸ λοιπόν, Ἰρήγορα, φό- ῥρώντας του πρώτα το φανελάκι τοι πα να ζε- σταθεί και µετά την πάνα του. Τα ροκαλάκια του πρέπει να εἶναι ἄνετα, χαλαρά, ὥστε να μην το σφίγγουν ἡ να τρίβανται πάνω τοι! και να το ερεβίζουν, αλλά και Πατ πρέπει να µπο- ρεί να κλώτσάει και να κινείται ἄνετα. Πολλοί παιδίατροι. μάλιστα, συνιστούν να μένει το μυρό ἀσο περισούτερο Ἰνεται πυμνό, Αλλά αμτό εἶναι Βέμα εποχής, θερμάνδεώς, τόποι κατοικίας κλπ. ft auto Sev επι- τρέπωνται πειράµατα. Η πρόληψη Μιλήσαμε. ὅμως και για τρόπους προλήιµεως αιπών των ερυβηµᾶτων. Μερικοί τρόποι πο “προτείνουν οι παιδίατροι και οι δερµατολόγοι είναι οι εξής: Μην αφήνετε τα παιδί πολλή ὥρα “Bpey- μένο. Μην τοι φοράτε uypa, vwnd 7 σινΒετικὰ πσώροιιχα. Μην τα σκεπάζετε µε οκεπάσµατα ποι. πλή- βηκαν µε κάποια απορριιπαμτικὀ που ερεβίζει τα δέρµα. Φροντίζετε να ξεβγάζονται πολὺ καλά τα ρούχα, οι πετπέτες, τα σεντονάκια, τα σκε- πάσµατα, ὅλα δηλαδή ὅσα ἐἑρχονται σε επαφή Be To mandi. , Na ελέγχεται TO στρώμα του και το κρε ”᾿ατᾶκι τοι! να εἶναι πάντα στεγνά. Είπαμε και στην αρχή ὅτι τα ερυΒήµατα ὅεν «πρέπει να προκαλούν ανησυχία, αλλά αμτὸ δεν σηµαΐϊει ὁτ δεν υπάρχαιν κα πε- ριπτώσεις που εἶναι καλύτερα να έχουμε και τή γνώμη. του. παιδίατρου που παρακολουθεί το παιδί, αν αι ερεβισµοί εἶναι συνεχείς και επί- μανοι. Συμβοιλευβείτε τον λοιπιὰν σχετικά, στην πρώτη επαφή που βα ἔχετε µαζί τοι. Πλουτίστε 10 ΛεξΙΛΟΥΙΟ του παιὐιού σας υµήστε την Έκθεση Ιδεών ποι πράφαμε στο σχολείο Εκεί pat- ψάταν αν évac µαβητής εἶχε πλούσιο λεξιλάγια, πλούσιο -σι- ναισθηµατικὀ κόσμο και ἂν οι σκέψεις του βρίσκανταν σε τάξη ἡ σε: αταξία. To γρᾶιμµα, ὅμως, της Ἐμβεσης Bev ne μιορίζεται wove amy apa των Ἑλληνικών. Ὅπως επίσης ὅεν περιαρίζεται στο διάβασμα στο σχολείο και για τα σκαλεία. Κάθε κείµενο είναι µια συνομιλία, Αυτός που µπορεί και τοι επιτρέπεται νὰ διηγείται πολλὰ πράγματα, εξασκείται ταυτόχρανα στο να γρά- φει εκβέσεις. Γι αυτό, το να ἔχει ο µαβητής τη δυνατότητα να διηγείται πολ και σωχνά στο σπήτι τοι, εἶναι ἕνα ιδιαίτερα αποτελεσματικὁ φροντιστήριο. Ὁ µαβητής µπαρεί να μαθαίνει και ακο- γοντας. Ιδίως ὅταν ακούει προσεκτικά πως δια- πππώνε α ομιλητής, τι εἶναι αωτὰ που κώνει τος φράσεις του κατανοητές ἡ ανιαρές ἡ, αντίΒετα, εντυπωσιακές, σαφείς, συναρπαστικέα. Γι αυτό Ba πρέπει και οἱ γανείς να αφηγούνται συχνά και ὄχι απλώς να ρωτούν ἤ va Sivouv διαταγέσ]. Τα ραδιόφωνα µπαρεί να εἶναι µια καλή, βοήθεια αν το παιδί ακούει εκπομπές όπου. διαβάζανται πολλά κείµενα, για πα- µάδειγμα εκπομπέὲς για νέους και για παιδιά σχολικής και προσκολικής Ὠλικίας ἡ ἐργα απὀ Μίσκους μαι κασέτες. Η τηλεάραση Sev npo- ἀγει αρκετά το γλωσσικὸ αἰσθτμα. Σ΄ αυτή την περίπτωση βλέπουμε περισσότερα απ' ὧτι ακούμε. Ἡ πηλεόραστ δίνει κυρίως την εικύνα, τη σκηνή, ενώ στο ραδιόφωνο οι λέξεις και οι Διατυπώσεις εἶναι απαραίτητες για να μπορέσει να αχηµατίσει ο ακροατής την εικόνα στη φᾳ vTagia Tou, H andvmon mou é6wooayv φιλόλογοι πο pu- τήβηκαν Yi το ποια αναγνώσματα εἶναι τα πιο χρήσιμα πα ἕνα παι ποι Βέλει να μάθει να γράφει, ήταν ομόφωνη. Ὅλα, Απὸ τον Ιούλιο Βερν µέχρι Τον Αστερίξ και το Χέμιγαυει, απὀ τα περιοδικά ποικίλης ύλης κα τα πεµιαδικἁ επιστημονικού πε- ριεχομένου µέχρι τ' αθλητικἁ άρθρα. τς ὁδη- γίες χρήσης, τους κανόνες παικνιδιὼν και τα Βιβλία μαγειρικής”. Οτιδήποτε διαβάζεται βοηθά oto yap. Με την πραπόβεση πως τα διάβασμα dev εἶναι μονόπλειρα, ‘Ono παιδί διαβάζει µόνο κόμικς, Όα ξέρει µόνο την πυπική γλώσαα των διαλόγων των κά- HIKE - ἀκρβώς αυτή Tm γλὠσσα που δήσκαλα πρησιμοτιοιείται στην Εκθεση. Τα παιδιά που γράφουν καλές Εκβέσεις ανή- κουν σ᾿ εκείνη την κατηπαρία παιδιών ποιι τους διαβαζσιν ἡ τους διάβαζαν σιχνὰ ἡ πο τὰ ἴδια διαβάζουν δυνατά. Ti auté To λόγο οι γανείς δεν Βα πρέπει να κόφουν την καλή συνήθεια να διαβάζουν στα παιδιά τοις ιστορίες πριν καιμηβούν, µε τη ὅι- καιαλογία ἅτι εἶναι πια πολ µέγάλα για κάτι τὲ- TOLD. Παιχνίδια Οι μαριονέτες, τα Παιχνίδια ερωτήσεων εξα σκοὺν την ικανότητα το! παιδια να σιντάσσει σύντομες προτάσεις. να εκφράζει τις σκέψεις Tou. Με το αταυρόλεξς και το σκραμπλ πλουτίζει κανείς το Ἀεξιλογιὰ του, µαβαΐνει ορβογραφία και την ἔννοια των λέξεων, Maxpivec διη- Spovec στα ταξίδια Ἠνονται πιο εν Φιαφέρουσες µε κάποια Ὑλωσσικά Παυκνίδια παυ μπορούμε να αμτασχεδιάσουμε. Για παράδειγµα, σιμπληρώνοντας ο καθένας µε τη σειρὰ του τη φράση: Σήμερα κάνει τάσο πολλή ἐέστη, πο... βρίσκοντας µια εὐστόκη. αστεία και πρωτότυπη εκδωκή. Η. ικανότητα χρήσης μεγάλης γκάμας εκ: φράσεων µπορεί ν΄ απηκτηβεἰ µε το παικνίδι. Παιος µπαρεί να σκεφτεί τοις περισσότερους τρόπους, π.χ., για να εκφράσει µια επιθυμία: Για παράδειγµα: Βέλω να πμ κἄάπ'. Ἔχεις να μοι δώσεις µια πορτοµαλάδα: Μπορώ να ἔχω µια. παρτοκαλαδα” σερε peu µια Top. τοκαλάδα”. κάθε παιχνίδι, κάθε εκδραµή, κάθε µοισική εκδήλωση, το Βέατρο, κάθε οικογενειακή Υ1ορ- τή, κάθε TOE, oka ὅσα ζει 5 μαθητής σι- γειδητά, ὠφελοῦύν στο γράψμα, Μεγαλώνουν τα ἀπύθεμα των εμπειριών και εντυπώσεων, απὀὸ τς οποίες το παιδὶ µπορεί ν΄ αντλήσει ιδέρσ πα την Ἐκθεστ. Εἶναι ὅμως σηµαντικώ va µην απολαμβάνει παθητικά, αλλά να συµ- μετέχει ενεργά. να παρατηρεί, να ακούει, να μιλάει, να σκέφτεται, Και να έχει σινομιλητες που θα το ακούνε µε προσοχή. μι KPATHZIOYN MEPIZZOTEPO TA POYXA TQN ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ @ OF επονοι λεκεᾶες μπορούν να κα: Αμϕβουν µε diapopa µατίρ, που Ga Ke: ντήσετε ff Ga απλικάρετε. Για ma- ῥάδειγμα, ἐναν μεγάλο λεκέ µπορείτε να τον κρύψετε µε µια ταέπῃ, φπαγμέντῃ and δμφορετκό ύφασμα. Αν μάλιστα προσθέσετε και λήῃ δαντέλα ή σατεν | κορδέλα, το φόρεμα 8’ αλλάξει ὀψηῃ κα | θα γίνει πιο εντυπωσιακό. | 5. Μπ βιαστεπε να yapiaeTe To (po- ῥεματᾶκι της κὀρῃς σας που eye Ko- | ντύνει Μπορείτε να κόφετε λήνο ακόµη and τὸ μάκρος του. να γυρίσετε στῃί- ωμα και να τα µετατρέµετε σε mou μαμίσα ἡ σε μπλούζα, αν περάσετε λά- σπχο µέσα στο στρίφίυµα. Αν Το στιλ του. φορέματος δεν επιτρέπει µια ma. Povo μετατροπή, τότε pare yupe ora στρίφωµα ἕνα βολᾶν απὀ βαμβακερή da- ντέλα ἡ µπραντεῃί σνγκλε. 5 370 πηλτᾶ, απς ζακέτες ff στα καλά Φορέματα των παιδιών σας, βάζετε ἑναν Δεύτερο γακά απὀ Kamae υλικό ποι πλένεται, ὥστε να βγαίνει εὔκολα και να un χρειαζεται να πλένετε συχνά όλο τα pouyo ή να τα δίνετε τακτικά για ατεγνό καθάρισμα. 5. Ὁ κάλτσες των παιδιών σας εἶναι α μεγάλος σας πανοκέφαλος Αν δεν Βὲ- ΑΕΤε να καταλῄξετε µε ἕξι διαφορετικές κάλτσες, µην ψωνίζετε εξι διαφορετικά ζειγάρια, Κάντε τη ζωή σας εικολότερη αγοράζοντας δώδεκα ζευγάρια ἰδιου πύπαυ και χρώματος. Δμο μονὲς ἴδιες κάλτσες κάνουν, στην ανάγκη, ζευγάρι 5 Τα μπαλέήματα απὀ ειδικό δέρµα ἡ τσώχα. που πλένεται στα γόνατα και πτους αγκώνες µπορεί να πρ σπατεµουν τα καινούργια Polya Kat va περισώσοια τα ἠδη φθαρμένα σ΄ αυτά τα ευαίσθητα σηµεία 5 Οἱ πιτζάµες, συνήθως, τοίβανται στα γόνατα, Κοντύνετε τα μονίκα κα χρη- σιµοποιήστε το πρασμα για να μπᾶ- Λλώσετε τα παντελόνια, βάζοντας τη φα- γτασία σας καὶ την καλαισθησία σας να Φδουλεμουν. Προτιμότε ν᾿ αγοράζετε πι- τζᾶμες µε χρώματα που να συν- διήζονται, ὥστε να Χρησιµαποιείτε το παντελόνι του ενας ζευγαριου µε To oa- KOK! Tou ἄλλου σε τ τωσῃ ᾠθαρᾶς ἡ ια σας τα και Ἶ ) TYORQTGTE! EVI OXUOTE TIC pape ζκ-ζακ στη μηχανή n µε κρυφᾶ γα στα year. ῥέώστε καλά To aipina, 7