Back

Ο,ΤΙ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

BiG KY STITT Ένας πόνος µε παρενέργειες... ΙΝΑΙ - Βεωρητκά - ἕνας ... πόνος! Imy καλύπερη περίπτωση κάνει τον ασθενή να αισθάνεται evo- χλήσεις και ὀρισµένες φορές τον φέανει σε δύσκολη θέση. Σπῃ χειρότερη περίπτωση µπο- pel να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στα νεφρά, Παρ᾽ ὁλ᾽ αυτά, κάπαια σπγµή στη ζωή μας, οἳ μισοί απὀ εμάς Ba THY αντιμετωπίσουμε. H κυσήπς ὅεν εἶναι μεταδοτική. Είναι µια φλεγμονή της ουροδόχο! κὐστεώς MOU προκαλείται and ερεθισμό, αλλερηία ἡ απὀ µόλμνση που ΕΕπινάει απὀ τα ἑντερο κα µε- ταφεµεται στην αυπαδόκο μὐδτη. Ο ερεβισμός μπαρεί να προέλθει Gnd τα αρωμαπσμένα ἐλαια μπᾶ- μου ἡ αρωματπαµένα σαπούνι ἡ TO απορριπιαντικό που Χρη- σιμοτοιούμε για το πλύσιμο τιν εσωροχων ἡ απὀ τα καλσόν. Εμε- Bowie μπορεί επίσις να πῃο- κληθεί και απὀ τα πολύ πικάντικα Σ κεφθεῄε ένα ἐμδρυσ µε τση/άρο στο στόμα. Η εικόνα σας τρομάζει. nae πραγματικότητα όμως, κά φορά που µία έγκυος ανάδει τσιγάρο, καπνίζει γι δύο: για την δια καὶ για το µω- ρότῃς. Καιον οἱ συνέπειες του καπνίσματος [καρδιαγγειακές παθήσεις, δρογχίιδα, καρ- κίος, ἀἄναπγευστικά mpo- ἄλήματα κ.ά.) µπορούν να εµ- φανισταύν αργότερα στη ζωή του καπνιστῆ, στην περίπτωση της εγκύσυ σι επηπτώσεις είναι άμεσες και σημαντικές. Η εισπνοή του καπνού είναι να μπόβεση για ταν καθένα. Οἱ ενήλικες έχουν τομλάχιστον εωθήνες για την προσωπική επιλογή τους. ΑΑ- λάταμωράτι φτανει Αυτά δεν δισλέγουν. Η μητέρα τους δια- λέγει για λογαριασμό τους και µία τέτοια ἐπιλογή µπορεί να οδηγήσει στη δυσάρεστη κα- τάσπαση. Η καρδν και τα σγ- είπα του εμδρύου επῃη- ῥρεάζονται σπό τὸν καπεό που διαπερνά τόν πλακοῦντα, 5 Λιποδαρή μωρό: Γκα πρώτη φοράτο 1957 σναφέρθηκε ότι μωρά που γεννιούνται απὀ κα- πνίστριες εἶναι τουλώχιστον 200 γρ. ελαφρύτερα απ᾿ αυτό που γεννιούνται ἀπό μητέρες που δεν καπνίζουν. Είναι επ- σης κονπίτερα. Σήµερα, ὁλ᾽ συτά είναι επιθεθαιωµένα, κα: θώς και το γεγονός ὁτι Τα µῶ- Η ΦΛΕΓΜΟΝΗ THY OYPOAOXOY ΚΥΣΊΕΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΙΑ ΝΕΦΡΑ φαγητά [όπως οἱ πιπεριές ἡ τα τσὶλ] ἡ απὀ τι µεγάλες ΠΟ- COTTE αλκοόλ και καφεῖνης, Αν μαι η πιβανότητα εμφάνισης κυστίπδας, είναι η ἴδια yid ὀλοιις, οι πατροί πιστειαιν ὅτι κηρίως στης γυναίκες σπουδαίο ρόλο τισ|- ζει τα πώς εἶναι φτιαγμένες - δηλαδή τη δοµή της ουρήβρας και της ουροδόχου κήστεως. Πάντως ο, Ἠηναίκες ποι βρίσκανται στην εμμηνήπαιση εἶναι Ιδμαίτερα ΕΓΙ- Ρεπείς ματ π απώλεια των οι στον όγων κάνει την ουροδόχο κύστη εωάλωτη κι εωπαβή σε ερεθισμούς, ὅμως τ' Βεραπεία µε ὀἀρμόνες - ποε! δίνεται συνήθως ο) πιτὲς τις περιπτώσεις - µπορεί να βοηθήσεη. Επίσης μερικά νεαρό κομίτσια εἶναι επίσης εωπαβή γιστί η ουρήθρα εἶναι πιο κοντή πριν την εφηβεία, κάνοντας Πιο εὐκολη ΚΑΠΝΙΣΜΑ και εγκυμοσύνη δεν ταιριάζουν μᾶ συτά ὅεν τρέφονται καλά ούτε µέσα στη μήτρα, εξαιτίας της επίδρασης του καπνού, Πάντως, αν η έγκυος στα- μαπήσεινα καπνίζει στη ναρχῆ της εγκυμοσύνῃς, τότε έχει την ἴδια πιθανόπητα µε κάθε ἄλλη γυνοίκα να γεννήσει ένα κανονικό παιδί. ο Αποῤημώς και ανωμαλία του πλακούντα: OF Ki κινδυνεύουν ν’ foo} ps συχνότερα οπὀ Ὡς όλλες, κα- θώς υπάρχε! γι αυτές ωψη- Adrepog κῄδυνος ar μορραμιών κα σνώμαλης εµπέδωσης Του πλακούντα. 5 Νευογνικάς Βόνστας: Ἠπάρ- Χει υψηλότερος κίνδυνος θᾳ- γάτου του παιδιού στην αρχή της ζωής του αν η έγκυος εἶναι καπνίστρια, 5 Μελλοντικά προθλήµατα: Έχει δρεθεί ότιη συνήθεια της μητέρας νακαπνίζειµπορείνα επηρεάσει την ανάπτυξη του παιδιού, την πνευµατικῆ του κατάστάση και τῃ περιφορά του. Μελέτες αν. δικών έως επτά ετών έδειξαν π.χ. όπ αυτά που γεννήθηκαν απὀ καπείστρες ἦταν Ar yorspo avenruypeva (oe δή- pog xa wpe) amd ta ἄλλα. Ὅταν τα ἴδια mo ελἐγ- ἁθηκαν πάλι στα επτά και Έντεκα χρόνια τους, ῃ πνευ- µατική και φυσικῇ τους ανά- πτωξη δρέθηκε κα πόλι µι- κρύότερη σπὀ των παιδιών που γεννήθηκαν απὀ µῃ κα πνίσηριες μητέρες. Για να σταματήσετε το κά- πνισµα, ἴσως θοηθήσουν οἱ συµδουλές του Βρετανικού Εβνικού Ινστιτούτου για τον Kapxivo: 5 Αλλάξτε τη µόρκα που κά- πνίζετε, µε κάποια που dev σας αρέσει. © Kanvigere omy αρχή, µύνο Eva pepog rou rarydpou. @ Mnv maipvere ra rowdpa μαζι σας. . . Ορίστε µια ηµεροµηνία (τα γενέθλιά σας Τα Xpi- στούγεννα, την επέτεια του γάμου σας) yia να στα- µατήσετε και κάνετε τα αδυ- νατα δυνστά για να τηρήσετε αυτή την υπόσχεση που δῶ- σατε στον εαυτό σας. 5 Βάλτε στοίχηµα µε κάποιαν που εκτµάτε κα αγαπάτε ὅτι Θα κόψετε το κάπνισμα, τῃ µέ- ρα που ορίσατε, τη διαᾶο των μικροβίων προς την αυροδόχκο κὐστή. Για μερικούς απὀ τους πᾶ- σκοντες. τα πρώτα σημάδια τής πήβησης εἶναι. πολύ Ἠνωστᾶ, Ὑπάρχει τ. ἔντανη ενώχληση της συχνοουρίας. Στη διάρκεια της οὐ- ρήσης πώθουν κάφιμοῦ, εἶτε Δό- γω αμεηµένης αξύτητας απ. on Tac συνήθως ἡ γιατί η ουροδόχος κὠ στη εἶναι ερεβισμένη. Τα supa du- νήβμς έχουν ἔντονη και Evo. χλητική ασµή και πολλές φορές µικρές σταγόνες αἷμα. Η κατάσταση αωτή επηρεάζει τη διάθεση των πασχόντων, Εάν αγνοήσουν τα συμπτώματα Ὑια µε γάλο προναά διάστηµα και αυ- σῄτις εχει ΔημισιργηΒεί από βῆ- κπηρίδια, µποµει vO ΠώσΕΤε πόνηυς χαμηλά στην πλάτη - ση- POG. OT η μάλιβση φτᾶνει στα νε- pea, Η απλή κωσττις δεν εἶναι απει- λητική. Είναι, ὅμως, επώδιτ, Και ενωχλητική, και επηρεάζει τη διή- Βεσή σας αλλά και τῃ σεξουαλική σας ζωή. Εάν, ὅμως, δεν Βε- 5 Ασπρίστε πα ἄόντια σας (στὸν οδοντογιατρό) τη µέρα που ορίσατε yia να na- μαιτηθεῖτε απὀ τη συνήθεια σας. Δείτε πόσα πιο ὡραία εἰ- ναι χωρίς τις κηλίδες σπὀ τον καπνὸ, 5 Αμέσως, αφού πάψετε va καπνίζετε, να πίνετε μεγᾶλες ποσότητες νερού. 5. Απασχολείε τα χέρια σας μ᾿ ἕνα µαλύδι, κοµπολό!, κάποια κορδελ/σα, που Όα παίζετε ανάμεσα στα δόχτυλα, 5 Έχετε πρόχειρα κάποια υποκατάστατα Του τσιγάρου, για νσικανοποιείε την σνάγκη τόμ ὑτόμστος γα κάτι πόµ του δίνει ευχαρίστηση, λ.χ. Τσίχλες χὼρίς ζάχαρη. Ἂν ο σύντροφός σας κα- πνίζει, πῤέπει επίσης νὰ Πρό- απαθήσει να κόψει πῃ OU νήθεια, διότι διαφορετικά εσείς και Τα έμᾶρυσ γίνεστε αυτόματα παθητκοί κα πγισές' Αν πάλι δεν κα πγίζει, τότε πρέπει να σας Δοηδάει, υποστηρίζοντας µε κάθε πρύόπο την προσπάβειά σας, Τέλος, µετά τὸν τοκετό, μὴν ξαναρχίσετε. Τα παιδιά που οι γυνείς τους καπνίζουν, ἐχουν τάση για κρυολαγήµατα και αναπνευστικά προθλήµατα, περισσότερο απ᾿ ὅ,τι τα παιδιᾶ μη καπνιστών. ῥώπευτε, ἩἹ μύλωνσι της ο- poddyou κήστεως µπορεί να εξα- πλωβε[ στα νεφρά, προκαλώντας Φλβγμονή, πόνο στην πλάτη και πυρετό. Η πάθηση αυτή ονομάζεται πιυε- Aine, | οπαία µπαρεί, εν Ἠΐνει χράνια, νὰ προκαλέσει κ πωφή των νερών. Ζητήστε τη υνώμη του ματρού, εάν τὸ συµ- Ἱπώματα είναι πολύ ἔντονα ἡ διαρ κοήν περισσότερο απὀ δύο ηµέ- μες, Βακτηρίδια τα πρώτα πε! Ὠα κάνει o yo τρός, εἶναι να εξετάσει εάν υπάρ- χουν Βακτημίδια πτην ουρήΏρα, Αωτὸ γίνεται µε µια ειδική εξέταση, T αποτελέσµατα της ὑπάίας απειαζηνται καπαες ηµέμες. Πρ αμόμη πάσει τ' ππατελόαµατα, eb ναι πιθανό να δώσε. στον π- οχοντα αντβιστικά εὖν υπάρχουν μαι ἄλλα συμπτώματα για πα: ῥάδεημα θολά οὖρα, ἡ αμα στα φήρα, πυρετός, και πόνος στα στοµάπι, στα νεφρά ἡ χαμηλά στην πλατη. Τέλος ἵνα να βεβαιωθεί oT: το πρύβλημα ὅεν ἐχει προκλγβεἰ amo Toy Tomo ὑμής Tou πή- σχοντα, κρατάει Ἱστορικὸ πο αφορα κυρίας τις ἁμαιτητικές σι! γήβειες, την εργασία, τις πιθανές αλλερηίες και τῃ χρήση ἄλλων φαρμάκων. Ἡ υπήτς παρε να ena πΝεμφανιατεί σε κάποιες πε- ῥιπτώσεις, ακόµα και μετὰ το τὲ- Ἆος της Βεραπείας µε αντβιατικἀ, Εἶναι σηµαντικό να τον πᾶσχαντα να τελειώσει τῃ Βεραπεία. ακόμα και αν τα συμπτώματα ἔχοιν απο χρήσει. Επίσης στη διᾶμκεια της Βεραπείας πρέπε. ν΄ αποφεύψετει τ κατανάλωση αλκοδλ. Θεραπεία Εν π πάθηση υποτροπιάσει, o Ἠπτρως µπορεί να σας δώσει veo Βεραπεία,που θα καθαρίσει την κύστη απὀ τα εναπομείναντα βα- ατηρίδια, Εάν οἱ κρίσεις κωσίτδας ου- VEXIOTOUY, © γιατρός πιθανόν να προτείνει πιο λεπτομερείς - αλλά ανώδινες - κλινικές εξετάσεις, ὁπως ῃ πυελογραφία, Με την εξὲ- ταση αυτή, ειδικὀ χρώμα” μπαίνει διαμέσου µιας φλέβας στον 0ρ- Ἰαμσμό, Το χρώμα᾽ ταξιδεύει µε το αἷμα στα Ὑεφρά και από εκεὶ στους ουρητήρες. Μετά µε αμτι πογραφίες, οἱ Πατροί μπορούν να εντοπίσουν αποιαδήποτε avi µαλία υπάρχει Και η απαία µπορεί να. προκαλεί τς cuvexele pc λήνσεις, ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ NA MEINE! ΕΓΚΥΟΣ ΣΤΗΝ KAIMAKTHPIO De γνωστά, κλιµακπήριος εἶναι Π περίαδας κατά πι orton μια γυναίκα περνήει προοδευτικά and my αναπαραγωγκή ζωή στην suunvenoven. To διάστηµα αυτό, υπάρχει ακόµη μία εφεδρεία ὠσθυλακίων, τὰ οποία, σποραδικά, ριμάζουν. ΓΙ αυτά και πολλές νυναµες, που νομίζουν ὁπῃ εγκυμαιπῖνη, η αναπαραγωηηκή Φηλαδή ηλικία, εἶναι ma παρελβόν μι) αυτές, βρίσκανται ξαφνικά ἑγκυες την ἴδια ίσως εποχή µε την κόρη ἡ τη γυναία του γιου τους. Επομένως, ναι, µια γυμαίκα σπῃν κλιμακτήρία µπορεί να μείνει έγκυας, γι’ αυτό, σε περίπτωση που ενα τέτοιο απύχημα” σας τρομάζει, συμβουλευβείτε το γιατρὰ σας σχετικά µε πην ἀνπσιλληπτκή µεβοδα, πο πρέπει ακόµῃ να χρησιµοποιείτε, ao ee oe ee ve te AN KANETE ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΟΙ, ΙΣΩΣ ΖΗΣΕΤΕ ΠΙΟ ΠΟΑΛΑ ΧΡΟΝΙΑ! εἶναι αλήδεια on a ανύπαντρες γυναίκες ζουν περισπότερο απὀ πς πανΊρεµένες Η ἀποη αυτή έχει πολλούς υποὐτηῤἠτές και πολλοί την αμιισβητούν. ο Ἄγγλας γιατρός ὃρ. Συρὶλ λέει σιήκεκριµενα Είναι πιθανό αλλή δεν συμβαίνει πάντα. Βέβονα, οἱ γυναίκες, για τς οποίες ὁ γάμος συέπεσε να είναι µια βαπανιατυσή εμπειαία, σίγουρα dev εχουν καλες παοὐπαθέσεις για μακροβιότητα” Απὸ την ἄλλη µερίά, υπάρχει μια πακωτότυπη Βειηρία σχετικά μὲ την παράταση τῶν γπρατειών, αυτη πο! ἀιαππππώνει ο καπηγητηής ἡάΙΚΑ, μαζῦ, του Πανεπιστηµίου «κάλιωας του καναδα. Σύμφωνα µε πῃ θεωρία του Ραὔ, όσο πιο αργά αποκτήσει ἕνα ζευγάρι απαγόνους τόσα περισσότερες πιθανότητες ἔχει να ζήσει περισσότερο για να τους αναθρδᾶει,. Αυπή η διαπίστωση του καθηγητή Ρος εἑκτάς απἀ τῃ βιαλογική έχει και πῇ Ψιχολογική της πλευρά. Παπ το σεξ και η τεκνοποία ἔχαυν τόσο βαλαγικό ὅσα και Φυχολογικό χαρακτήρα. ΓΙ΄ από το λόγα, σύμφωνα πάντα με τον καθηγητή Pod, av yor μερικές πενεὲς σι ἄνβρωποι ὀιατηρούσαν τῃ συνήβεια ν᾿ αρχίζουν αργά τῃ σεξοικαλικὴ τους ζωή και να κάνουν παιδιά Όσα Ἠνεται ἀργότερα, η ζωή θα παρατεινόταν τελικά για όλα το ανθρώπινο είδος. Αν Λοιπόν πιστέψουμε ταν καθηγητή Ροξ και µας ενδιαφέρει πράγµαπ η μακροζωία, δεν Βα πρέπει να βιαζόμαστε να αποκτήσουμε γρήγορα παιδιά, Ὅσα αργότερα τόσο καλύτερα.