Back

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΣΧΟΝΑΖΟΥΝ ἘΞ Ταυτίστηκαν Το Συμθούλιο Ασφαλείας και η ΕΟΚ NAPAZKEYH 29 IAN. 1993 ΛΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟ ΨΗΦΙΣΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ν τον αρχιτέκτονα ς. παλιτικής για το Μωπριακὸ πο Επιδοπιμάζεται και πριωθείται απὀ τα ἨΠνωμένα Έβνῃ και ενικά πῃ διεθνή κοινότητα, που οτρίµωξε την τουρκική πλειιρᾶ ατα εδώλιο του καπηγορουµΕνοι, δημιούργησε τις σταθερές ρα υποΏεσεις γα τερματισμό τοι ση: μερινου Στάτους-κθα” και αµατή, Βιωσιμη Λύση τοι Κιπριακαῦ και Gvace to ἄρόμο πα ἔνταξη της Κήπρου. στην Μπινάτητα, umo- ἄμχβησαν µε θερμές εκδηλώσεις & τρεις Ροταριανοί Όμιλοι Ac- μεσπύ και Αμμόχώύτου, στα ἐς νοδοχείᾳ 'Τσιώρτσιλ”, τον Προ- shoo mms ἁημωκραπας Γιώργο Βααιλείαι. Εἰκε διαβοδεί ειρύπατα η εἴδηση για τα ομύφωνο μήρισµα του Eu} ῥρωπα[κού Κονοδθουλίου και το βα- ἄικο σχολια ηταν ότι µε τὸ ἠπηρισμα αυτο δΙδωνται οἱ OTOVT GELS O TOUR efikpueg Tou ἩΠρπέδρου Ba- σιλείου, που ισχυρίζονται ὅτι µε την πολική του εὐρπιώνει τα τε- τελεσμένα, προκάλεσε επικίνδυνα. αδιέξαδα, προωθεί τοιρκική λύση και έκλεισε την πόρτα της ἐνταξής. μας στην ΕΟΝ. Ιδιαίτερα. εκὔηλωτικο ἦσαν οι Ροταριανοί του Ὁμίλου Ap µοχώστου, που αν Ώκρυσαν Το ιµή- (ous τοι ρωπαικαή Μαι- voBoukiou cay ἕνα νέα δυαμικὰ μοχλό πα ἄμεση υλοποίηση των Ιδεών Γκάλι, τοι Κάρτη τοι Γε- γκο Γραμματέα τοι! ΟΗΕ και τοι! Wapiopatag 7598. για επιστροφή πης πόλης τους Ἡ απουινή συνευύήαση, eine o Πρύεδρος Βασιλείου, συμπίπτει µε ἕνα πολύ σημαντικό γεγονος τα τον. αγώνα τοι λααι µας, Πρῦ- κείται για το ομόφωνα Ιµήφισμα TOU Ευρωπασικοῦ. KowoBoukiou, Ta οποίο δείχνει πόσο η Ευρώπη σκα λαυβεί τα Ηνωμένα Εὔνῃ κα µε τις απσφασεις της, ενισχύει τὸ ρόλο τν Ηνωμένων ΕΩΝνώΝ, Σημαντκὰ α µας εἶναι το ὅτι τὰ ψήφισμα. του. Εωρωπαϊκοή Κοι- νοβουλίου στηρίζεται και μιοΒετεί To Wrgioua 789 του Σιµβαιιλίσε Ααφημμίας, καταδικάύει την τοι κική πλευρα για ην αποτιία των συνομ ών και ζητά τὴν ἀμεση εφαρμογή OMY TV [ETE KO- λής Βἐλησης που προοεῖ από το ψήφισμα. τῷ μήφιόμα των Ευρωπαίων προχωρεί ὅμως πάρα Πέρα και ζη τὰ την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών Κκατοχκών σιρα τευμάτων και την αντικοτστασή τους µε την ειρηνειπική ὑκναμη tou ΟΗΕ, υιοθετώντας το πάγιο αἰημα που εμείς εγείραµε. To ήφισµα, ζητα απὀ την ολά- τητα της Κοινότητας και των Ku βερνήσεων των χωρών - μελών της, να χρησιμοποιήσουν την ετ- Ἀρασή ταις, τη Suva] ToS ya ve πλοποιηθεἰ τα ΤΗ3. Απαντά τὸ Ιμή- POPU LE την υποµνηση µιας Βε- TANG γνωμοδόπησις του Εἰ- βικοινοβυλίσυ υπέρ της Ενταξης. της πύπρου στην ΕΩΜ. στους Επι- κριὲς των χειρισμών µας avo- φαρικά µε την Κπινήτητα, Exel Te ψήσισµα, σιέχισε TE- pooua onyocia yu Ty Κώπρα, Yieti OTEAMEL éva EeKdfiapo µή- Ἠημα στην Toupkia, on dev undp χει ἄλλη οδός παρά ῃ αδός της συμμόρφωσης Gag Προς το Ψή- Φισμα 789 kal απ ντελε στη δη μισηρηία εκείνου τοι κλίµάτος omy Ευρώπη και στα Ἠφωμένα Έβνη. που πιστεύω ὅτι ἄα οδηγήσει KGL INS τουρκικής αδιαλ r GAOL MOU KeWoUY μιτική απην ποτ ας καὶ σε εκρΡνοµς 1ου προσπαθσον να αποκριαρον τα ΒΕτικά στηικεία στω μήφισμα 89, anavia το Ει- ῥώπαικό Μοινοβούλιο AVENEL µε τον πια κ: πηγορηµατικὰ τράπηω τοις eri ῥιομούς, μερικών, οτι ἡῤῆην ἑ δεσμειβεί µε Ίῃ Δέσμη Ιδεών, µε τρώπΏ ωστε να µην μπορώ να ὗνα πραγµατεμτώ και τὸ ήφισμα των Εμρωππίων και ο τέως Πρύεδροι των ΗΠΑ, Μπους και τους αήδεις ισχυµισµοςς του. Δημοκρατικού Συναγερμού”. αναφορά µε my απάρρητη επιστολή µου, πρας ταν CYP. tou OHE τα ψήφισμα Ὅ]ς Ευρώπης ακρι Βώς χαιρετούσε τα περιεχόμενα mS επιστολής μον ὠμπῃς. Xai ρετίζει την προβιµία mou εξέ- ψρασε π πιυβέρυησή µας γα ἄμεση Ε none Tw μέτρων επιστολή aut ο Πρό εδρως Βασιλείου SeuK pte: Ἵλολις KUKAQWIODNOS Thy ἐκβεστι τοις [ Γ. του ΩΗΕ. του απέστειλα πμέαως επισταλή πα να πα ωβήοιῳ την ἐγκριση το η- Plates, To οποίᾳ θα ιπαβετα]σε όλα τα μέτρα, του για µας ἔχοιν τεράστια σημασία Έἶκα υποχρέωση να ενβαρρύνυ tow PT. tou QHE και νὰ ενεργήσει για ἐγκριση τοι ιηρίσματας aria τὸ Συμβούλια Απαλσίας «πι τα πετμχαμε μὲ τὸ γράμμα αμτὸ, αλλά κα µε ἄλλη πολλή δουλεια” Ἐκπληξη Mp Οκάλεσε στο ακρυ- ampio 7 απακἠλµη του κ. Βπ- σιλείου ὁτ το γράμμα αυτό εἶχε ὑΠΕξΕρΕΒε: απο κάποια κρατική υπηρεσία. εἶχε µεταφραπΏεί «πι ορήῦε: κατά αμαδες αντι κάτ που δηµουργει ύψιστο Ώξμα ηθικής TUT, στρέβλωστ παραηρά οτολῃς, πα να πεισΏ ἀνβρωποι πα dev ywwpifou την ἀνσία της επιστολής Ἱσκηρίήι οτι µε TO Yr σιπο πρώᾶι αμα ἄτολης απαντᾶ στόυς κατηγορους μου για Προδωσια”. Γι πῃ ὅπθεν δέσμευση τοι o Πρυεδρος εἰπε: ἁΡαμειτήκαμε yea va Qanpoypateutotwe pe acy Tig ldéee TKOAD aa. Oy ve note πας δώσατε Try Avor και υπα πρᾶφοιιμε. τα ψήφισμα Tou Ευ- πιωκοινοβολίοι εἶναι απωτέλεσμα της πολιτικής µας, απόδειξη της Ὀρβοτητας της πάνω στο εβνικὰ Βέμα καὶ απάντηση στο on Srey Έχω κλείσει το ἀρύμο της ἔνταξης wac omy ΕΟΝ. ενω στην παγ µατκότητα εγώ ἀνοιξα το δρόμο στην Κομάτητα Με αὔιάσειστα στοιχεία κα: τεδειξε ἅτι τα 1987, ἄεν υπήρχε το κατάλληλο κλίµα. γα υποβολή ἐνταξῃς. 'Πείοαμε την Ειμώπη να απω- δεχθεί σαν ὅσα παράλληλες evep γειες τὴ Ἀὐσή του κωΠρισκοί και την ἐνταξη µας omy EOK. =. σκεπασαµε την αδιαλλαξία της Τουρκίας, που φράσσει το ἀρώμα πις λήσης, Ππεἰσᾶμε για την προ: Βαμία µας ἵνα λύση και µε τι πα τικ µας πετίχαµε να ανοίξει o δρόμος της ἔγταξης, Διαμεύσιησαν ὃς θέσεις τοι κ. Κληρίδη τοι 193981, ὑπ δεν πθεται Βέμα ἐνταίῃς της Κύπρου στην ΕΟΚ. προτού λιβεῖ το κυτιριακὀ. Enzuewa on fe οπως τῷ τελεί µερῦς Βα. συμιλ © TOU MOK τις Ε πραγματεία: Teli to Tie oO ηβοκρατικὺς Eu- WoyEpyoc’’ ἁεμσηῃ TOU στην Ayia Nar Auompr σα OTTO GE. o fiposépo¢ Badkewu. en xpivoVTOC TH] ἄήλωσῃ ΤΟ! κ. Κλη- ρίδη. Ότ' f moe avabe Μαρτίου Ας σκεφθε! ο καθε πολίτης από αυτο τὸ ὑμαφώνο ψήφισμα is Eulpukoi ct Jo ova Mod o x, Κληρίδης τη μή µας πλευρμὰ . TAR Tuy du- ομιλιών μέ NOTE vO TE απούςχβει xo: epopy giao ΗΒ: Kt av m Κληρίδης αναβολή. τι ομιλιών. τί Βᾳ εἶναι εκείνο που ἄα εμπόἁιζε τον Βπούφ Μτενκτᾶς, ύταν θα τελειύμε η οναβολη KaAn- βίδη, να ζητήσει κι αωτής ονρβΟλή: Me Thy πναβαλη Βα κάπουμε τη μοναδική εικαιρία να αξηδει η Πίεση πανω στην Τουρµια Η σωστη Gon ewa oy va gr THGOUUE ἄναβαλη, κάτι αὔανύητο και σωπβιο ια Τα Ντενκτᾶς. αλλά να επιµέναυμε νά αρῄσουν οι σι νομιλίες το συντομότερο ὄυψατα Στην ομιλία το ο κ. Βασιλείου σχολιαζοντας το αιπβήµα OTL fo “Μέτωπο” νωρίζει κα o Πα- αχαλίδης µ: rope fim. “OK. Ku- Mpiavou ya ééxq ypovia ἠταν Πρύεδρος καὶ ο κ. Λυσσαρίδης µε πολλά χρόνια πολιτική ζωή, ὅιε τέλεσε Opordpoc me Ποιλής Πάντα έλεγαν ὅτι γνωρίζοιν. Εἶναι γνωστά τα Ἱ μπόρεσαν να κάμοιιν Ὁ κ. Πασχαλίδης ὧεν γίνεται απά κανένα αντιπείµενα σχολίων, γιατί απλώς εκηροσωπεἰ Ίος κ.κ. Κυ: πριαγού και Λυσσαρίδη now λένε on ὅλω εἶναι poupa και κα: τπστροφικα. Ὁ λαός εἶναι ποι γνωρίζει, αλλα καὶ κρίνει’