Back

Η Κύπρος μας και η μεταμφίεσή του

ἡ Κύπρο pac Wetau@leon tou KYN POS Η ανερ- ία. εἶναι ανύπαρκτη. Η Κύπρος κατάφερε να εξα- σφαλίσει οωνθήκες πλή- ρους απασχόλησης, ελα- χιστοπαιώντας στα 1.856 τα ποσοστό ανεργίας σε σχέση µε 9.9% omy Eu- ρωπαική Κοινότητα, Το βιοτικό επίπεδο των κατοἰκων της κύπρου έχει ἄψεβεί κατά πην Τελευταία SET εντυπωσιακά. Το κα- τα κεφαλή εισόδημα Των κατοἰκων αυξήθηκε κατα 6% στην Setia 1988-- 1992 ενώ οι φόροι μεμῶ- onKay στο. πια χαμηλο ἔπίιπεδο της ιστορίας της. Ο. πληθωρισμός της Ku συγκρίνεται ευνοικὰ µε Εκείνο των Πε- ριοσστδρων χώρων της Εμρωπηῆς. Το εμπόριο µε Ἀλος. ωρες του. εξω- ει αυξήβεί κα Apo αυτης τερικοι ε τακοριιφα 2inv Κυπρα ἑοδευανται τεράστια ποσά για την παιδία. την υγεία. την στέγαση και GAAEC KOL νωνικες παροχες. Τα Ίσματα εἶναι. Βε: ΩΤΟΤ ματια Ὀεαματικὴ ήταν, επίσης, και η αὔξηση των ou ντάξεων αφου οι βασικές αυξήβηκαν Kata 42,295 Kat δι συμπληρωματικές κατά 27 5%. ο Νιηριακός ἠαάς θα ΕΝΛΕΕΕΙ Πρύεδρο που µπορεί να την εµπιστεήεται. Ώ κ. Κλημίδης OYUPIZE TAL ὅτι τώρα μπαρούμε να τον εμπιστειθοί]μς. Μπορούμε πράγματι, . ϱ Γλαύκος Κληρίδης ελε- γε ότπ α Ιδέες Γκόλι ἔχουν 8ε πικά μαι αρνητικά σηµεία τα οποία πρέπει να βελτιιιθοίιν. Σήμερα λέει ότι πρέπει να απεγκλωθιστούµε εντελώς, Σ Την ἴδια φρασεολογία my αποα τα Σεπηύμβρις ο Γλαύ- κος Κληρίδης ερμήνευε παν βάση για διαπραγματεύσεις Το Νοέμθριο την ερμήνευσε σαν θάση για λύση. + Για ypovia αλήκληρα a Γλαύκος Μληρίδης ἐλεγε on κάθε λεπτό Που περνά µε τα κυπριακά ἁλωτο εἶναι σε βάρος μας. Θυμάστε το περίφημο 12 παρά πέντε Σήµερα έχουν αλλάξει οἱ και- Ροί και ο Γλαύκος Κληρίδης ζητά αναθολἠ των σι- νομιλιών. * Jo 1988 o TAguKog KAn- ρίδης ἠθελε. Κυβέρνηση ΕΏνι- κής Ενύτητας, Σήμερᾶ δεν Βέλει Κυβέρνηση Εβνικής Ενύτητας αλλά κοµ- ματική. Για 10 ολοκληρα Χπονια τα. ΔΗΚΟ κα ο Σπύρος Κυ- πριανγου ἦταν αυτοί πο κατὰ του ov Γλαύκο Κληρίδη οδήγησς αν Que Σήμερα το ΔΗΚΟ κατὰ το Γλαύκο Κληρίδη εἶναι το αδελ- φό κάµμµα που Βα τον εκλέξει πρύεδρο. Σ. Ὠ Γλαύκος Κληρίδης επα- ή μονο ROT WOOO σε Ta κόμματα μα δημιουργία Κλίματος πόλωσης, για «ὐρυ στι του µίσαιις και υπονόμευση της evormtac, Σήµερα λέει ὁτι κομμµατικόὸς εἶναι ο πρὀεδρος που Ba µπο- ρέσει καλύτερα γα εὕραιώσει την Ενότητα. Σ. Γι σερὰ ετων 6 Λέλλος Δημητριάδης Atay yo Γλαύκο Κληρίδη ένας πολύ καλὺς ἡμασχος, Ξαφνικά πἑρσι ταν απη- κάλεσε ο Κόκκινος Δήμαρχας όπως και τον Πρόεδρο Βα- σιλείου. τὸν * Tia 10 ypowa o Γλαύκος Μληρίδης κατηγορούσε Toy Σπύρο Κιπρισνού on κα- τάστρειµε την Κώπροι, θικονοµία. Της Τώρα µας λέει ξεχάστε αυτές Tig avonoics. ο Ἐπύρος Κι- πριωνού το 1988 άφησε πίσω του ένα ὀικονοµικά θαύμα. ‘Onwe καταλαβαίνετε oO Γλαύκος Κληρίδης ΕΝ διαφέμεται τάσο va εκλεγεὶ Πμάεδρος wore αλλάζει Βέ- σεις συνεχώς, Όσο περισσότερο όμως μεταμορφώνεται και αλλάζει τόσο ο κόσµας Bev µπορεί να TOV Εμπιστευτεί, Aion πώς να εμπιστειβείς κάποιον ποι εγµαταλείπει κάθε αρχή, αλλάζει κάβε παρεία απλώς και µόνο ᾗα να εκλεγεί στην εξοιισία. Ὁ Γλαύκος Κληρίδης eet ἔωσει δεκάδες προεκλογικές πχέσεις, Μπορείς να τον