Back

ΕΙΔΗΣΕογράφος

[= | A iS (Eoyepa@p~oc α ΦΑΙΝΕΤΑΙ όπ στἐρεψεη τύχη του Αλέξη Γαλάνού σαν πο- λιπικού και πέρασαν ϱ εποχές που εὐκολα γλίστρησε από την κακοτοπιά που τον οδήγησαν, ύσα εἰπε γιατον Πρόεδρό του στο κόμμα µέσω τηλεφώνου και αποκάλυψε δηµοσιογρόφος. ΜέΝΙ και γάλα έγινε µε τον Κυ- πριανού και όλα ξεχάστηκαν μᾶ- λιστα δε ύστερα απὺ λίγο έγινε και Ανππρόεδρος του Δη- μοκρατικού Κάμματοςκαι Πρό- εδρος της Βουλής. Παρολίγο γα µην εκλεγεί θου- λευτής καιτον έσωσε η τελευταία κάλπη. Πώς θα σωθε[τώραπου το Ευ- ῥρωπαϊκό Κοιναθούλια ανατίναξε τα πιστεύω του, γα τις Ιδέες και τα Κάρτη Γκήλι, για το ψήφισμα 788 και για την επιστροφή της Αμμοχώστου Πραγματικά είναι της απορίας τί λέγει τώρα όταν συναντάται µε Εέναυς Ἡ πώς θα µεταθε[ στο εξωτερικὀ Κάι να λέγει ότι ὁ Γκάλι, τα Ηνωμένα Έθνη, οἱ Ευ- ῥώπαίοι και 6 υπόλοιπος κόσμος, οδηγούν την Κύπρο στην κα- ταστροφή M ΜΑΣ ΤΡΑΒΗΞΕ την npoo- σοχή η µεγάλη αφίσα του υπα- ψηφίου Προέδρου ΓΑσύκου Κλη- ῥίδη. Να έλεγε να τον εμπιστευθεί ϱ λαός, μα να ξεχαστεί ὁπ ἐδωσε τὰ απόρρητα ἐγγραφά της πλει- ράς µας ὅτον Ντενκτάς Να τὸ δεχθώ αφού ουδείς αναµάρτητος. Να καλούσε η αφίσα το λαὸ να ψηφίσει τον Κληρίδη, αφού κα- νομικά είναι η Τελευπαία φορά που δοκιμάζει να καθίσει στην προ- εδρική καρέκλα αφαή και ο ἴδος εἶναι λάτρης της ανανέωσης Καὶ πάλι να το Δεχθώ, Αλλά να ζητά να ψηφιστεί ο Κληρίδης, Ἠατί ἔχει πείρα, ὧεν το ἄδχυμαι Αν ενας έχει πείρα και δεν ξεχνά, εἶναι ο λαός, Αλλά έλα που κι αν Δεχὺ ἑστω την υπόδειξη της αφίσα στο Βέμα πῃς περας κα πᾶλι δυ- σκολεύσµαι για ο Κληρίδης. ξεχνά εὐκαλα. Τα έγγραφα που βγήκαν απὀ κἀπ συρτάρια κά- Tow µε ταις αποίους ἄρχισε να επωτοτροπεί Ίπα τῃ ὄειπεπη Βυ- ῥιαπή των εμλογών καὶ που τον εἴπων πρακτορα των Ναζί. τα έγγραφα τα ἑκαμον πλα- cToypapa, α Κληρίδης µε mv πείρα που ἔχει τα εχει ξεχᾶσει Όμως εμύ ὧεν ξεχνυω πάσα ει]- κολα ξεχνά ο Κληρίδης, α ΘΑ ΑΔΙΚΟΥΣΑ τον υπο- ήφιο του Μετώπου Πασχάλη Πασχαλίδη αν δεν τον Βυ- µόμουνα, ΤΙείδους ΕΙ- δησεσγράφας θα ἡμόυν αν ξε- χναύσα, τον ἀγωνιστή Πασχαλίδη που Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, για τη σωτηρία της Κήπρου. Γμα µια στιγµή φύνηκε ότι βα τον αδικαύσαν και ο Κμπριανοῦ καιο Λυσσαρίδης. Αφού ο πρώ- τας έβλεπε ότι τα “κατά µάστι πέρασε οριστικά και ὅεν τρα- Βούσε για την προεδρία και ο δεύτερος πὀυ ήθελε αλλά κά- νένας απὀ τὸ ΔΗΚΟ δεν τὸν πρό- TElve, TOTE ylaTi ἑνα τέτοιο αγω- γιστή που μπομεῖ γα σώσειτην Κύπρο τον αναζήτησαν µε τὸ φανό του Διόγένη στὸ τἐλός της γραµµής των υποψηφίων, που μάλιστα τους ταλαιπώρησαν µε τα vata Tous © O YMOWHOIOT Πράεδρος Γιώργας Βασιλείου, απίθανος καὶ µάστορας στο µάρκεπγκ θᾳ πρὲ- πει να έχει εξασφαλίσει αποθήκες απὀ λΑσμπάδες ya omg Md ῥακλήσεις του στο Ged, va κάμει τον Γκάλι, τον Μέητζορ, τον ΜΙΤ: τερόὀν, τον Αντρεόττι, τον Μπους πρσηγούµενα κα τώρα ὅπως φαῖ- νεπα κα τον Κλίντον πρἀκτορές του, για να ξαναβγεί στην προ- εδρία, Tf ἄλλο µπορεί να εἶναι οἱ κύριοι αυτοί, απὀ πράκτορες που, ὅταν τον ρωτούν αν θέλει να πάνε οἱ πρόσφυγες στα σπίπα τους, να ἑαναπόρουν πς περιουσίες σοι πο εγκατέλειψε στο βορρά να φύγουν τα τουρκικά στοατεύµατα Kai of ex Τουρκίας κουβαλητοί καὶ ένα σωρό ἄλλα και τους Αέγει να του κάνουν το χατήρι Μπορεί να τοι κάναν το χατήρι 5 ΑΗΤΙΠΑΛΟΙ ται Βασιλείου και μάλιστα καντά στην νορυφῆ τής ιεραρχικής πυρομίδας του ΔΗΚΟ κα πῃς ΕΔΕΚ, τάχουν µε. την τουρκική πγεσία και τον Ντευ- κτάς γατ ὅεν μπορούν να σι- νεχίσουν να κατηγορούν τον Βα- σιλείου ὁπ ξεποιλά την Κύπρο, µε τς ἰδέες Γκήλι να δίνει την Κύπρο στην Τουρκία και Άγκυρα και Ἠτεν- κτάς, να κατηγορούν του Γκάλι γα τις ιδέες το. Πού θα μπαραύσε να σταθεί ο Βασιλείου av σιμφωνούσαν α Τούρκοι µε τον Γκᾶλι. Κι ὅμως επειδή εἶναι πράκταρες του Ba- σιλείου τον σώζοιν και όπως πάνε τα πράγιατα βα τὸν βγάλουν και πᾶλι Πρόεδρο και µε διαφορα, 5 ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΘΗΚΑΝ ΠΟΛ- λοί από τὸν τρόπὸ που 6 Β6- ρίζει τί κἀάμνει”και ἐμείς βα προ- σθέταµε: 'Καισε ποιές αγκαλιές Βυθίζεται”. α Ὁ ΒΑΣΟΣ Αυσσαρίδης έχα κάπ που ὣαφέρει απὀ τοις ἀλ- λος πολιπκούς, Ina moan είναι αγύριστα κεφάλι. Αυπά που ἐλεγε παν 15-20 χρόνια, To eno- ναλαμβάνει και σήμερα. Δεν µε- τακινείται απὀ Τη μια µερά σπιν GAAn cuKoAd yal δεν εἶα κα οὐ κόολο να βρει χώρο ἅπλα oe avn λήψεις mou ξεφεύγουν ard to αγήριστο κεφάλι του. Ένα Tédeuralo παράδειῄα: Όταν µας απείλησε ο Ντεµιρέλ, o Αμσσαρίδης τον κατακεραύνωσε: Ἡ ελληνική ιστορία σου ὄΐνει πῃν απάντηση ΝΤεμιρέλ’. Βλέπετε Ὁ κ. Λυσσαρίδης, βοί- | σκεται πολλά χρόνια πίσω, Gév ζει | τα χρόνα του ΟΗΕ, του Συμ. | Bouliay Ασπφιλείασς, των κι- Η Επηροπή Λάρνακας του Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων διοργάνωσε τη συγκέντρωση Προσφορό Αγάπης και ελπίδας προς τους καρκιναπαβεῖς στο σπίτι της κ. Νέδης Μ. Κιούπη στη Λάρνακα. Την εκδήλωση Τήµῃσε µε την παρουσία ης π υψηλή προστότις του Συνδέσµσυ κ. Αγδρούλλα Γ. Βασιλείου, που εξέφρασε τα προσωπικό της ενδιαφέρον προς τους πάσχοντες και δήλωσε κἀθε ηθική και οικονομική δοήδεια τόσο προς τους ἴδιους ὁσο κα!προς τες σικογένειές τους. Κατά τῃ διάρκείατης εκδήλωσης η κ.Βασιλείομ απένειμε ὅτον εκπρόσωπο της εταιρείας ΑΜΑΖΟΝ ΕΝΤΕΗΡΗΙΞΕΣ κ. ΜΙχαλάκη Χαχολιᾶδη, τιμητική πλακέτα γΙατην ευγενική χειρονομία να προσφέἑρουν στο Σύνδεσμο ἕνα αυτοκίνητα ΝΙΡΒΑΝ ΜΑΗΟΗ το οποία χρησιμοποιήθηκε για Την κλήρωση του λαχείου της χρονιάς 1991 στη μνήμη Τώνη Μανταδβάνη, απ εναι καλό παιδί, Τί πιο ωράια περνούσαµε ὅταν ἦταν το πρση- γούμενο παιδί τα κακό παιδὶ και κατεβαίναµε κάθε μέρα στους αγώνες και µετατρέπαµε κἀθε σπῖτ καὶ ᾠρούριο. Ti Αα κάναμε τώρα ay of gue Λαγπμένοι πράµταρες Toy Ba- σπλείου -- σαν να µην ἑφθαναν οἱ πιο πάνω ἔχουμε τώρα και τους Ευρωπαίους - µας φέρουν τῃ λυση Μπορούμε να (Πσουμε χωρίς τα ειπα καὶ ὡραία μεγάλα Λόγια Πώς Βα συκινούµε τα AARON Παραολήσ να περᾶσι απα- ῥαπήρητο το on το τελευταίο καιρό πράκτορες του Βασιλείου έγιναν κα α΄ Ντεμιρέλ κα ὁ Τσιε- τή, ὁσο δε παράξενο κι αν σης φαΐνεται και Ὁ ος ὁ Βασύφ Ντεν- κτᾶς. Δεν εἶµαι εξωγήίνος, αλλά γέννημα κα Ἀρέμμα της γης αμπῆς καὶ ταν λέγω ὅτι οἱ πιο πάνω ey ψαν πράκτορες τὸ Βασιλείου, σ0- βαρομιλώ. Γιατ' π αλλ απὀ ποάκιαρες Του Βασμείου είνα otav, dev ou purely pe Tow FRaAL To Fu Bole Ασωαλείας, τους Ει- ῥώπαισς, αιλείου αντίκρυσε τα όσα του είπε ρώσεων κα τῶν µέτρων αλά [ράκ. ο Ρολάνδης. Συνήθισαν Βλέπετε γα λένε, να λένε και να λένε κάτι. Τους διαψεύδεις, τους υπο- δεικνῦεις την αλήθεια, την πραγ- µαπικότητα, Και αυτοί συ- νεχίζουν, Σκοπός τους ὅεν εἶναι τα Βέµα που λέγε και λένε. Γιατί αν παράγµατι ήταν τούτο, θα στα- ματούσαν απὀ χρόνια να μιλούν γα τα ελικόπτερα. Και απο δείχθηκε ότι πράγμαπ ήταν ἀλλος ο ὄκοπός. Να χάσει ο Μέ- µιτσας τη ψυχῥάιμίατου, να πει κάποιον σήθη” χαρακτηρισμό και ἧστερα σαν σηµαντικό πρὀ- σωπο να υποβάλει παραίτηση. Ὀ Νέμιτόας παραιτήθηκε και ελπίζουμε ύσα για χρόνια του ἄλεγαν για ελικόπτερα, σκέφαλα ψάρια και ἄλλα γα τα ξα- νακούσουμµε σε µια ὄίκη. Εν- διαφέρᾶν παρουσιάζει το θέµα υπό την ἐννοια ο Νέμπσας να επαναλάδει όταν δεν θᾳ εἶναι επίσημος. Και επανερχόµαστε στον Βα- σιλείου κα τον Ρολάνδη. Ο Βα- σιλείου απάντησε στην πς- βίπτωση του Ραλάνδη µετα: Ππτερα συγχώρεσε τον ὄσν ννω- Βλέπει τον εαιπόὀ του ο Aue σαρίδης στῃ Γέφυρα mg Ada | μάνας ἡ padi pe ne Σουλιώπασες σε ἕνα χορό του ζαλόγγοι, α ΑΣ ΠΑΜΕ και στα οἱ’ κονοµικἀ, Δμαθόσαμε ανα- κοίνωση του ΔΗΣΥ σχετικά µε τὸ ὐτι ψήφισε το κόμμα Τους Προ- ὑπολογισμούς ενώ μποραύσε να τους µαυρίσει και µαζί µε την ΕΔΕΜ καιτο ΔΗΚΟ να αναγκάσει τὸ Βασιλείου, να προσφεύγει στον αιώνα τον ἅπαντα σε δι- σεκστιµµόρια και να ζει σε απο- μόνωση. Είμαι Βέδαιος ὅτιο ΔΗΣΥ και ο αρχηγός του Κλη- ῥρίδης, αν µε την καταψήφιση των προὔπολογισµών, θα ἐπρεπε να παραιτηθεί η Κμβέρνηση βοτο ἐπρατταν, µε ἕνα τραγούδι. Ἔλα όμως που µε τα νούμερα των ανβρώπων του, στις Επι- τροπές Οικονομικών και Παιδείας της Βουλής ἐκαµαν τον κόσµο νά πει. Θεὲ µου, πὠς θα γίνουν οἱ ἄν' θρωποι αυταί, αν καμιᾶ φορᾶ Βγουν στην εξουσία. Επ