Back

Πρόεδρος όλων των Κυπρίων

ET Eri Ἡ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 5 η: {Το ΗΛ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΩΤΟΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πρόεδρος ῥλων των Κυπρίων ταθερὰ πρῶτος σπς προ- πιµήσεις των. ἡηφοφόρων και μάλιστα µε µεγάλη ὅνα- φορᾶ, εἶναι ο ανεξάρτητος υποψήφιος Γιῶργος. Βασι- Aeloul Auté αποδεικνύεται απὀ τὸ δείπερο ηκάλοπ της εταιρείας ΚΕΜΑ, τα αποτελέσµατα του οποίου Ἀάθηκαν και στη δημοσιότητα. Ποποστὸ 4893. στο Βασιλείου, 34% στον Κληρίδη κα 233, στον Πασχαλί- δη στον πρώτο γύρο, ὄΐνει το ΚΕΜΑ, σε προβλέψεις ποιι έκαμε µε βάση την τε- λευπαία ται! δημοσκόπηση, που διενεῃ- yen σε παγκύπρκα κλίµακα μεταξύ 1] και οὗ ανουκρίου. Ον προβλέψεις έγιναν µε κατανομή πμν αναποφάσιστιν (το ποσοστό τοις, φτάνει στο 8.934, τη σιηκεκριµένη yor υκή περίοδο) και µε την προυπόθεση ότι θα συμπεριφερθούν µε τον ἰδυσ τρόπο ὅπως και οἱ αναποφάπιστοι στις. τελελπαίες βουλευτικές εκλογές. Το δείγμα αποτελείτα απὀ 988 άτοµα, τα οπαα Επελέηκαν µε τη µέβοδο της Tuya@iac πολησαδιπκής στρυµατο- ποιηµένης, δειγματοληψέας και κάλιλµε τα σύναλο τοι! εκλογικού σώματος, τὸ- σὸ στις αστικές ὅσο και στις πµιασπκές και αγροτικές περιοχές. Εκτός απὀ τς τέσσερις πόλεις επιλέγηκαν Τα επτά ημιαστικά κέντρα και 23 χωριά µε πιθανύτητα επιλογής ανάμεσα στον πλυβκηό τους. τονίζεται ὁτι σε κάβε, σπίτι επιλεγό- ταν µόνο ένα ὀτομο µε τχαία ὄειγμα- Ἰοληήλα. Η συμπλήριώση τών ερκυτηµαταλο- ων ἐμΝΕ µε προσωπκές σινεντεῦ- faq. Ὅσον αφορά τις ερωτήσεις που αχετζανται µε ην πραµηση στις Προεδρικές Εκλογές χρησµοπσήθηκε και Εεχωριστό ηφοδέλτο ono o ερωτούµενος συµπιλήρωνε απὀ μόνος του τς προτµήσεις τοι» και στη 0 χενα τα ἐρανε σε κλειστή κάλπη, Για την αντιπροσύππεικπη του δείγμα- τος πέραν της πκαας δειγµατολη- µας, τα στοιχεία έχουν σταθµιστεί µε βάση την πραγµαπκή δοµή, δηλαδή την ηλικία, φύλο κα γεωγραφική κατανομή τοι. πληθισμού. Επίσης το δείγμα εἶναι αντιπροσυπειπικὀ µε τη δύναμη το κά- Βε κόµιστος κατά τς τελειππες βοι- λευπικὲς εκλογές. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πρώτος Γὐρος: ἀπό την σάλκπη τῶν αποτελεσμάτων, διαπιστώνεται ὅπ ο κ. Βασιλείοιι προηγείτα αισθητά τν ανβπιαψηφίων του, χωρίς να υπόρχα µοσκόπησης, Σιηκεκριμένα ὁ κ. Βασιλείου τον πρώτο γύρο σιηκεντρώνει το 33 4 Ἡν του εκλογικού σώματος. και ακολουθεί ακ. Κληρίδης µε 29. κα ο κ. Πασχα: Άίδης µε 1110. Εάν το Β7:0 επε ὁτ θα ρίξει λευκό μα Τὸ ὑπολαπο 8938, δεν εἴχε ακόµη αποφασίσει προς την επιλογή υποή- lou. Η ανάλυση των αποτελεημάτων κατὰ φύλα, περιοχή καὶ µεταξύ Εκτοπισµέ- πάν καὶ µπ. Παρισιάζει τον κ. Βασ: Ἀείου να προηγείται τον κ. Κληρίδη σι σβητά µεταξή ὁλων των οµάδων. Λείπερος γύρος Ὅσαν αφορά τὸ εύπερο Ἰώρα, οἱ Ερωτούµενοι ἔχουν δύο ψηφοδέλπα µε δύο ξεχωριστούς συνδυασμούς, ο πρώτος συνδιασμός. ἦταν µεταξή Βασιλείου κα Κληρίδη κα ϱ δείπερας µεταξύ Βασιλείου κα Mor σχαλίδη. Μεταξύ Βασιλήου κα Κληρίδη, ο κ. Βασιλείου παρουσιάζεται να πρσηγεἰ- ται κατά 11 ποσοσπαίες µονάδες. Σι- Ὑκεκριµένα απὀ το σύνολα των Ερωτη- Βέντων, 44.310 ήμισαν Βασιλείου να βς Κληρίδη. Από τους ιπόλαιπος To 11,3% eine on Ba ρίξει λευκό και To 11.4% On δεν εἰχε αποφασίσει ακόµη, Ὁ κ. Βασιλείου πρδηγείται σταβερἁ του κ. Κληρίδη µεταξή ὑλων των σµά- Suv του. πληθικηιού µε µεγαλύπερη διαφορᾶ µεταξύ των Ἰναικών και του αγροτικού πληθυσμού. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Με την υποβολή και επίσηµα των υπόψη ριοτήτων των τριών μονσμάχων κλογικής περιόδου, Από τα Ὑραφεία Τύπου Των wrboym- φίων προέδρων, ανακοινώθηκαν οἱ προσωπικότητες πα! θα προτείνουν καὶ θα υποστηρίξουν τοις Τρεις πο ψήφιους. ΓΛΑΥΚΟΣΚΛΗΡΙΔΗΣ ην υποψηφιότητα του κ. Γλαύκου Κληρίδη Προτείνει στα Γεικὸ Έφορο εκλογών ὁ αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Γιαννύκης Μάτσης καὶ θα υποστηρίξουν αι ακόλουθοι Νίκας Ρα: λάνδης, πρόεδρος κόμματος των ψι- Νελειβέρων”, Γεώρηος Ιωαννίδης, πρώην υπουργός Εσωτερικών της UF βέρνησης Μακαρίου, Μεγαλίνη Xpt- ὀτόφίδου-Λράκου αδελφή του pwd της ΕΟΚΑ Μάρκου ἀρόκαή, Τάκης Ευ- δόκας, πρώην πρὀεῦρος του ΔΕΚ, Ηρὼ Μιπαίδοι, Γεώργιος Τομπάζος, πρύχην ΝΕΜΙΤΣΑΣ: Δικαστικά διαβήµατα κατά Κληρίδη Στον ηµερήσο τύπο της 20.17.1983 ο κ. ΓΝαίκος Κληρίδης σε απὀντηση σει το ζήτημα. Συνεπκὸς, το εὐλογο ερώτημα Πεν γεηλέται εἶναι κατὰ πόσο απή η ὄρνηση ἡ παράλειψη τοι κ. Κληρίδη οφείλετα στο γεγονός ὁπ σπην πραγµατκύτητα σε καμά δημόσια σηκέντρωση δεν επανέλαβε λα ὅσα είχε ἔεστομίσει ενανήον µου ἡ όντως φοβάται τη ὑκαστκή αντπαρόβΒεση. Εν πάση περιπτάκπει, ενώ αναμένεται. ακόμη η απάντηση του κ. ΚληῤΙΣη στα mo πάνω, ἔχω ήδη δώσει οδηας στους δικηγόρους, μοι να προεταµα- στον ἵνα τη λήὴη των ενδεικνώµενων δικαστικών διαβημάτων εναντίον του κ. Κληρίδη για όλα ὅσα έχει πει εναντίον μου µε βάση τη ρεπή δήλωση του ὁπ δεν θα επικαλεστεἰ την προστασία ποι! του παρέχει το βουλειπικό αξΕμυμα. 26 lavouopiou 1983 Τάκης ΜΝέμπσας υπουργός Γειυρηΐσς και Φυσικών Πό- pu κα αρχηνύς πε ΚΥΠ στην κιβέρ- νηση Μακαρίου, Ανδρέας Αγγελόπαι- λος, Γενικός Γραμματέας του ΣΑΠΕΛ. Ko, Bape Povridou. ΓΙΠΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πρόεδρος όλων των Κυπρίων. Αυπή ταν η Φιλοσοφία και πρακτική του Προέδρου Βασιλείου κατά την πενταε- τὴ διακἠρωξή του, Λωτὸ εἶναι και το µή- νυµα που εκφράζουν οι ἀνβρωποι που HE LAIMA ἀαἴσθημα περηψήνειας και εἰ- Αύνης υπογράφαιπ και υποστηρίέσων την υποβολή υποψηφιότητα του ανε- Εάρτητου υπομηψίσοι Πραξδροι Βασι- µείου. Πρόσφιες, καλλιτέχνες, Ἱερείς, γανεᾶς και σωγγενείς Πρώων, Επιχειρη- µατες, εργαζόμενοι, γμακες, VEO, ανππροσωπεύουν τον κὠσμ της Κύπρα πο! θέλει τον Πρόεδρο Βασιλείου στα ανώτατο αξίωμα της ἠημοκραπας Ίνα τη αινέχιση και ολοκλήρωση σι ὀβγόη του. Πρότεινε Πανκως Totvtac, Afwap- Χος Καραβά, Ὑποστήριξαν: Ορθοδοξία τΜαλὰ, αγρὀτσαα, αδελφή του ήρωα της ΕΟΚΑ Χαράλαμπου ΙΜούσκου, Αι- δεσιμύτατος Παπαλάζαρας, πατέρας δύα νέων που έπεσαν μαχόμενοι ya την προάσπιση της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια Tou πραξικοπήματος, Σταύμας Σταύροιι, κοωμιολόγος, δη- µοσογράφος, πρόεδρυς του Σήβου- ἆΐσι Ειδικές Τέχνες Κήπροι, ΗΝας Χμιστοφή, λαιστής, µέλας της Μαρω. Ἡπκης, κοινότητας, Λάκης Παπαδό: πουλος, επιχειπηµατας παπά την Ἀμμό χωστα, Δέσποινα Μπεμπεβελη, τπβοποιός, Ανδρέας Ζιαρτήδης, πρω- τεργάτης, του Συνδικαλιστικού Κινήμα- τας, Δρ. Γιώργος Κυριακίδης, ειδικός μεφροχειρούργος, διευΒυντῆς τοι Πα- ῥασκεικίδιοι Μεταμοπιευτικού KE ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ την υπαψηφιὀτπ]α του κ. Πασχάλη Πασχαλίδη υποστήμᾳῶν ο πρύεᾶροι του ΔΗΚΟ και mc BAEK kk. Kumpeavi καὶ Δυσσαρίδης, π. πρὀεόπος του Σω- µατείου Πακίπρια Ποπεία Αγάπης Αρ: επισκόπου Μπκαρίσω 8. Gupava KOKKIVOU, Kal εκπρὀσώποι τών πρ OCW, Ty GYWOOURE Vu των πρ Gv και των αφωώνιστών Toy 1955-59 Μεταξή auiay Mou unoom Ev my μποφψηψιότήτα Πασχκαλίδη cia Kao ὁημοσισγµάφος Ανδρέας Kavwaou- pag ντρου.