. ΄ δε τσ ‘ ’ toe ν - στημένο ὃν Ἡς επισο ἆπτει (hou. Me) atenaw τῶν ’ ΄ 3 - Ν .. Νο . ΄ . “ntiicas Xow lus, 2PUIwILy THY DALAL ὁ09 ἱερέων εἰς , Awnsy sta, 2 | UL ca. Mesnusens Alvis Ste 4 ἐκΡιζοκαρπάτου lect’ s ωλλθη Κλικ ἆστως ἃ- γα Bota vids tou tare | ο ο ἐκ: μαὶ nal hata . | Tossa εἶναι kom : $35) κα yan eth τὸ δικα | athe ree ἐν Ααπρώστῳ μετὰ τοῦ) ἄλλωνῃ λόγῳ {ὅτι enone RUA ALTe03, Ἀπὶ κατ redink7 iM εηρημάκνανη μὴ x εδ λος δω. στ Ἑν όττεν 1 ὁ σος εἶναι ROLLIE το νου. τοῦτο ἑπαεηακέ vo vat 109 ὑπὸ το Veo nana x » asBiovhtws, ant anxvezey fh 2) 255 1079, tndabelrns ν : ο. γε ayn ο τοῦ σετ) σοκ η) τὰς Νἠτου. Ο 05) ἐστι γω 11η ὅτι then. dynacivy 733 viuye Th ATEN ἕνκα δὰ- ee ἐν Καρτατίω idl φύλαλες dues ἁήσαν, ὅπως = sent Siw nt πλ, κατ 277299 ye co 3275 ate | Κω, £903 270 ἔτ 307 isaéx Αντώνιον ἡ bu. Mazz | θιήσην Abyse Soe SS tesa) Areonag 793 pote E shops yr 3A δὲ απ mS cons εἰς ὀιαταγῶν bs9:tsx αὐτῷ ὑπὸ τη Μαλμονλέρη Re Agno 87794, Cnt xj dets αν κατ aie τον Άγγλο As3.24775, δν ὧν ἀιόμως διετἆ στην wtp rae (ages ντι ἵνα παρέγωτω να τας δι α ντος ἀχὶ ση) | Tr yeyvat 7% TAs mes Beet stuss TAINS tick tx thst > ’ Ὁ Αι πίστευε δυο ζαπτιέδες εἷς -- 7 . Ernagiyyvs (Arae hs Sew VT uRTAMIWIY Ey TO . ary a ᾿ γένη ἀλλ’ ne ὕπως στο: Ἡ αἱ ἵπτοι των τοκρ όσο. Οἱ i Sins ἐς, Εν, imaraddov xunpb sates γ wes FT 72ου νά ϱ ΔΙΟΙΧΥ 2220 “zi ob yao Sew x east δια τ έδες καὶ ὡς τι έλα: μή νεωτέρας 323 imzenndys t ind {ο εἰς “Auudyu- 4 Ἔτιτρ an τοῦ γωρίο» ἐπεθίαεν ὧτι η isst 3 *Avs95, 237 8Y rie wl sa Bizs arhbsas Διοικητοῦ, εἰ. 1 omby ὅτι ὧξν θελα πώ τοτε ὑπσλσύτεν εἰς τοιαύτην datas. 7 πὸ τὸ} ΑΧ στη 22» Διθή, ἔικα τῆς Kn Bap at a vrs & oot u 3 n- η | ποστς Sin ywr a so, Ot ZaaniSe: ancillary, τὰ ὡς , πι - 8 ο . | εἴρηται ΥΙΥ. grx καὶ ᾗ ἁκτάλεσις α τῶν ἐπιοεοχιώθη ἐκ = ry tee - ε 9 . . τὸν αλλον τὰς Όττο ὃν τοῦ ye! fone Ὁ Arto xm eH a a » oo” ΄ 3 δι 1η Covey exh κατελωκἁτ]η ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου εἰς . φ λέλιτν ivy unui. ‘UA. Ee sinwdes Utuclve S:3asdcacov Oct 0 lestls Ay FINI xe ions εἲς vn Ἡ we zyny τοῦ Διοι τοῦ, eps «την Ἀπὸ ogi: as ση sacks wx ia ‘aby busy ALAA του διαγω a nalion 29732 ην τὸ πάν Ἠτο νηαυκν τι > 3 J “€ a μ. s x δι x n uw = κ. vy 3 ο μ. η Miya sarah a πο σὲ ἐν κπὶ τὴν bya των wow ο hed τοῦτο ‘he apy νὰ Looe le τὴν ὃν Ἀωαρᾶν, ἐὰν αὖ 74 eyes ἐφαρμοτῆς Ατοι ος Ὦ τῷ — ἐκότη η τε “347, ALL TE a ez Tor itsdtus 297 ‘EX τούτῳ nA BE. ari παρήγγειλε y ἀναγέρω πό βχυτα πρὸ: Thy on. Maez:. οτι τὸ τοιοῦτου δὲ ἔπσετς νά γεν M δια: σγαὶ 75 OM. κ εἰσίν οτι n 25un ἑνὸς ἑετέως δεν πσέτει να κόπτητπι, εἰ aa angry 91794 o rxab ζρται δι απορ ἅτεως τ.εῶν ανῶν A mize hoe. Ἡ Aratayn > nam ays δια ασινω} εἰς τὸ, Αιοικητην τής Απο) οπτηο Αποτησις αἲς κ. Ἑξο ότι 997 As ια) είριστο 5 τῆς μαὶ οὗτος δὲν ἐδικα:οὔτο νὰ ὄ-αταξη οπως κηπῇ Ἡ κόμη Κωθερρήτεως τῆς νήσο Κάπρὂ, Κωροο I. P. P53. αὐτών. | | Ας ὐρταματεία Αεκωσίας. πά2γει τὸ ἔλικον εἰς ἅπαιτα τὰ Ὀεττανικὰ δισµωτή Maxz ριώτα Σε, 31% re VX QUT NTS Ἡ κόμη tor dy aint elsuays ‘DALE. 4 τὰ τῆς Κωθερνήτεως Srzyesadiasg Aa: iver δετιίων, οπότε τοῦτο δὲν Ῥεωσεῖται mum. Άλλο πονργὸς ἴλαθι την ἐπιστολὴν τῆς ὑμ. Μακαριότητος τῆς λΙέγ. Αλρμοστῆς ἐπὶ τρεγε παραγώρηπιν ὑπὶρ τῶν Ἱερέων. 191 : “SORE } ASSES mea δὲν ἠσηχούσθησαν. a ος ο ο «σοκ Όταν τλ δρα δὲ᾽ ἐλήφθηάαν ὅπως τοιαῦται διαταγαὶ ἀπὸ . τοῦ. ον “Be αιβάζονται,. Ἡ bp. Max. έρωτᾶ, ἐὰν ἡ ἐν. Ἰσχόν. πδυνν Ίμδις ᾿Ελη τοῦτο πρᾶ/ματόποιηβή” ὴΑ: Ε. β φις ία λήσεως δεαµίων tis | οτάται ἑνίδας ὃτι δὲν θέλει βλίπει Ἁλέον, ἐεριῖς ἐξώτε & eh Sopebiote mpovoet Tepl τῆς ἑνασχολή arevayeacrind Foye. Nal, Maxxpustate,.mpovortrat τοῦ “ep, καὶ ἐντεβεν ἐντέλλομαι ὑπὸ τῆς A. Ε. νὰ ἐπιστήσω «Το πὴν προποχὴν εἰς. τὸ ἐπισυγημμίνον ἀντίγραφον τοῦ. τῶν |. πδεσμωτηρίων [φυλακῶν] Κανονισμιοῦ”. ψηφιαθίντος συµφώ ος ναυ τῇ ἐπραγῇ τῇ. Ἀφορώσῃ, --τὴν -τῶν.. δισμωτηρίων πειθαρχία» ὑπ' ἀριθ. ὅ τοῦ 1979: Ἀντιῦθεν καθόσον ἄφο δρᾷ, τὰ iy ᾽Αμμοχώστῳ διατρίζαντα ἐδόθη Roa he δέουσα. απάντλδις ἐἰς τη ἐς σκι ἐκιστρλήν...- bas Soy. Mate 'dvaglou! Bry Oh AC Be 6 Mey Apg. af fk ἅμα ἐπᾶτῃον τὸ ἔδαφος αἲ απροώης vines rig λνάμσης ὅτι Ἄρλὲ, τοῖς “ἄλλοις τὰ” Ἴδη ἔθιμα τῶν χατο(κῶν τῆς Κππρου O's hve, abst,’ Sling udha nag h00u Bua ηὸ μετὰ Ὢν λατόχὴν τα iBone ark Shryoondivse awl xarenamnbivee’ ond av &yyhav Avovenray aoe Se in? IR Toot &nevray va εἴπω ἔτι τὰ Hin Ral | hve ἀιβάστά.. TAXN. Stt-8 Boerravixds vojtas δὲν ἀναγνωρί OV Ser Hon καὶ ἔθιμα καθόπον ἀφορᾷ δεσμνυς» Οἱ ἐγκληματοῦν , κο a eit ρ a By ’ i Son εε]τές καὶ διὰ τοῦτο φυλάχιζόµενοι ὑποπίπτουσων εἰς την κατη: τν Ὑορίαν τῶν περὶ δεσμωτηρίών νόμων, οἵτιες οὐδεμίαν διά :'χρισιν ποιοῦσιγ, ἀλλ'.'. ἀλιναντίας ἐκλαμθάνουπυν ἅπαντας «ἔσους ὡς δεσµίους, οὐδεμιᾶς ἄλλῆς δνχκρίσεως ὑπάρχούση: ῷ ὡςπρὸς τὴν χρονικὴν δάρχιναν τῆς φυλάκίσως, ἐφ᾽ ᾧ. «περίνω ἄξιον νὰ πκραπἰμώ ὑμᾶς ἐς τὸν ἐν τῷ παρούσῃ ἐν Ὁσυνημμένον περὶ δεσμωτηρίών Χἄνονισαµόνε τν δν οι, LA ou ΝαΧ. περαντίρω ἀναγέρει ὅτι ες +h Baar τον Oy IN args Ope το Kenic eo ., Mlepdrva, drier’ slvat συµθόλαικ 'μεταξὺ τὴς Οθωμαμκῆς. es 2 μονοε FN ge Κυβερνήσεως χαὶ τῶν πγευματικῶνι ἀρχηγῶν, τῶν διάφόρων - Ἱοχριατιανικῶν κοινοτήτων, ἀναγράφονται προνόμιά, τος. κα «δικαιώματα, πάραιωρηθέντα ὑπὸ τοῦ-κατάκτητοῦ Μωάμεθ, ὁ ποῦ Β.. καὶ ἐπικύρωθέντα, ὑπὸ. τῶν δίαδόχων: αὐτοῦ» ἐν οἷς {puting ἀναφίριται ὅτι ὁπότε: χληρικός τις Ιδικκράττι ἄξτρως λυπεῖται ὅτὶ αἱ διαταγαὶ αὐτῆς” ! Ἱβασιλίσσης. YY. . : aL | WUOdas' amdvensi enue (COnretra Ge tig xplatas) 30 ὃ ἀπαιτεῖταί: καταδέ —-whig, ἐν τοιαύτῃ Περιπτώσει ὁ «ληρικὸς ζητεῖλαι διὰ “δ΄ :Αρχιπισκόπου.” ak gg un” | α ae ὴ ᾿Κατὰ τὰ εἰρημέναζπεταδτν διακἀῶς προσβαθοῦμὲν ν ἀλο᾽ Ὑέμωμεν τὸν ποοτήκοντα σιθχσμὸν εἲς ἅπαντα τὰ τοῦ λαοῦ προνόμια ὡς καὶ εἰς τὰ τῶν κληρικῶν ἀλλὰ ἀπυδοσίαν ἐν αντίον τῶν τακτικών νόμων τοῦ-τόπου εἶνε ἓν προ]όμιον, τὸ ὑποῖον δὲν δύναται οὐδ᾽ ἐπὶ στιγμὴν νὰ γείνῃ ἀνικτόνιχαθότι τὸ οὐσιῶδες χαρακτηριττικὸν τοὔβρεττανικοῦ νόμου εἶνε ὃτι δλατὰθρητκιύματα ἐν ἴσῃ μια(ρᾳἰκλαιθάνονταιικαἱ ἐντεῦθεν Ὅρν, Ἔπεται ὃτι ὑφ' οἱονδήποτελόγοὺ δὲν δύναται νὰ, ἐπιτραπῇν ᾿. ὅπως οἱ χληρικοὶ ζητῶνται ἀπὸ τὴν Χ.. Μ.,΄ ὑπότε. οὗτοι. Αιπράττουσι ἀδκήματα, Ἡ ὅπως. ἐπὶ ἔλαφραῖς.- ἀδυκή | - wan φυλακίζωνταὶ ἐν τῷ -᾿Αρχιεπισκοπῃ Ἡ εἷς τὰς Μη προπόλεις. Ον) ο. εδ τω ee “LH: AXE. Bly Emiuust ve wapaaodoulion shy op. Ma maepidenta sig-chy cuGnmnan ἐπὶ τῆς ἡμ. γινικῆς διαχειρί =. Ἴσεως τῆς Νήσου, Αὕτη ιἁπλῶς. ἐπιβηματ ἵνα πληροφορήσῃ ὁὐ » BX, ὅτι πᾶς.λειτουργὸς εἰς ὃν ἀπὸ τής χατοχῆς τῆς Νήπου ἡ ἀνετέθη: Roya οἰαδήποτε, παντὶ olive, ἐπροσπάθητι Όπως ἀπονέμηται τὸ δίκαιον ἐν πάτῃ πιριπτώσε.. -- ον «Οἴνόμοι, οὓς ἐθεσπίσαμεν εἰαὶν ὀλίγοι καὶ ἁπλοῖ καὶ χα, δήμως ἐκυκλαφόρησαν καὶ εἰσὶ πατίγνωστοι” ot δένόµαι οἱ ὑπάρξαντες πρὸ τῆς ὑμ. χατοχῆς εἶσὶν. ὡσάύτως χαλῶς εγνωστοὶ καὶ οἳ αὐτοὶ ἤδη. διέπουσι ὑπὸ τὴν ἐξέλιγξυν ἀδι κάστων Ώρεττανῶν λειτουργών καὶ διακενριµένων. ἀνδρῶν. ΄Ἅπαντες δὲ οἱ νόµοι, οὓς ἐβεσπίσαμεν, ἐγένοντο πρὰς τὸ αυµ, Φέρον τοῦ λαοῦ χαὶ τῆς Νήσου χαὶ απουδαίως : ἐσταῦμ.ίσθη σαν καὶ ἐνεκρίθησαν, πρὶν Ἡ δημοσιευθῶσῳ, “Είναι ἄναγ παῖον ὅπως εἷς τοὺς ἡμετέρουςνόµσης ἀκολουθῇ Ἡ δέουσα ὁ . πακοὴ, χαὶ ἡ Α. Β. προσδοκῷ ὅτι Ἡ ὑμ.. Μακάριότης θέ να , eer ρω. ων) . Ὅ λεν ἐξασκήσει τὴν ἐξουσίαν αὐτῆς ἐπὶ. τοῦ κλήρου, ἐπὶ τῷ , καν tg eg ei ο η ἀχόπῷ ἵνα οὗτος φωτιαθῇ ὑπὸ πών νόμων τοῦ τώγῃ.ε é be ee eh KS ck ge ey ὑπάκούῃ. mero ¢, wutos, “καν ἱπομέγώς ἑξασκῇ ιών rp Hy abrod sad¢ Tov hady, χαταπείθὼ/ν- ἀνήπὸν ὐ τὰς ἑαυτοὺς καὶ την θσησκιίαν αὐτῶν «διὰ στης», διαπρἀξιώ - 7 , τας ος pn ey ετεκ νο καχουογλμάτων, συρόντων αὐτοὺς vig 4k δικαστήρια, καὶ εἰς τὰς φυλακάσ. ο or feos Meite watt se ον μιαν ως ο μα σον Ἐ αγ 2 μη OF Τελευτῶν πληροφορώ΄ την ὑμ.' Μακ. δα ἀντίγραφ kes Sy ismved Manat’ Aes “abhi ἁπάντων τῶν ἐγγράφων τῶν αφορώντων τν Bet περίπτωσιν ὑπισλήθησαν τῷ ἐντιμώτάτῳ «ἐπὶ τῶν ἐξώτὲ 9 κῶν' Τραμματεῖ τὰς Ἐπικρατιίας, καὶ αὐτὰ ταῦτα:δι της. ἀρμοδίας ὁδοῦ θέλουσι π Agta MG 5 p βοσινεχθῇ. ἐνώήλον: ο Bra LOY. roel NY ή. Ἑϊς τὴν ᾿ἀνχφορὰν τῶν κα «οῦ μέτὰ. απουὸἡέ ἐαιθάσθησαν καὶ θέλουν ἐξαχολουθιῖ vd |