--.. ECV QPpid — 4 ό Νις ‘ . ‘ Ile tayrsty ve ut macevceliey xa mxAwy ἐχεῖ, 5 ας wae as ο 5 2 aan Anse wo wll oy ee) i cea, 6AM as vy ons Meton, ivéertaves eat πέτοντας,, ἀθοά- : τως τσ «i - = ‘ αγ.” bd αμα αν TK AMELIA ομν σποδα” 1υσῶν δη. τ ‘ ‘ ανίδων ας μέτωπα. Καὶ ἕτερον Παρλεναγωγεῖον, τ A IT) GET ως Pa] 2 oa , : RS Agova αλος, διτυθ νέα ενον 952 F VAS € 7 w - aie 5 ΄ aN 2 ~ t Giyq Ἑλλωυίας Χρήστου, τῆς πρὸ γρένων aisetnquens | vA .> 1 SIGS IT sidaniaws ἐν Saxh ty) EOWRKE TAS 38 = aS EER S RY δια Ενα 2ο)σίχς των Tf E. «στης Gus, & Cobham, q A. II. Ne Κιτ, ἀνιτπραωπεύων τὸν νο Mrz: ρπολίτων aay, F Enitgs πὴ τῶν ) AGN Tay Ἱαταστημάτων γαὶ πολλο) τῶν ΜΗ τη πο δν. a bad ον gy c J ’ ο δ >a ο a θι Ν 4 Ny ο 3 μπὶ Ξυμσολιτίλων uss. Kal 2 0 ἐτοοπονσοαήθηυεν, % , 3, ig ‘2p Fo a! oy αἱ πρέοροι τῶν μαβητριῶν ὑπερέβησαν πάς προσθοµίας ‘a --- a ο ee a apie re Sartore’ a ee 49 3, Ακ τν. LONER VD TDAH } δὲς ἀκατατήριω, Τά /ροσοκέντητ! νο αταποίχιλ τα ατα, ὄτινα ἔπετερν σθησαν κατὰ τὸ διά- D ~ a R κό ος P| a? a Β, oe Stat : i C ao tor “> m ο & = ὧν at x, 3 Ν om 4 . = » - Ν “Nf { Reuse ωὺ ὀπεστῶντο ἐκ τῶν σιλορρώνων καὶ ἀειοιων- | ὃν καν -. - ή -ων fet. έων των anh igwoodveTs 74 te ThAoviun ΔΑ)” Γ . ο” ‘ . ® ΄ θντοίς καὶ ταῖς ἐπυλελεσι μκβητρίαις. ΣΥ ἳροντες , ‘ ὃ Μι ‘ - 4 ~~. 5 a { Gilley nab tusis ante onussiversizey ux)Ruov 210%, ? 9, 4 ‘ ‘ . ev2usla and nlvisey 2vesiag, ha ugtR τὸ προτεχες | y ttn Lb a‘ 7 ON , ο se” ἔτος 22έψωσι πιλείονας ὀήσνας, ἀτιροξιλὴκυσλ. οὕτως ” ‘ Α΄ + ἔτι τῶν οώτων καὶ εἰσὶ ονήσια τέκνα .. Ἕλλάλος “i Nand οημιῶν ZB! ο a 245 LEAK VM “ . x . ao? 2ῦων αὐτῆς γειλέων 5 αν 19 4, dats ee imi Tay 34 + ps 4 . ’ ~ a,’ -. .-- ae . . nae -_s ral AML GATeGoAs! inl t3 avantoseisu αὐτῆς ξτὠωτοῦι | ‘ mtyme στρ. ι ωχ μόαν hy βεκῤῥα ο οεοτν wa -ς ἄκπιᾶς παρ δις ἐπ ἐν ααις ZAVEWals BRE . ro κ sswusvns on ἐθνικῶν σ1ρῶν καρδίτις. Τον ἔρολοο οταν ao 2: YOUTIS, ὥσαν ο yO i Oe GE Bi ἐπετήσεις τὰς NARA DRATAA A . 2 Eyony “3 Αάρναχος, Παρ αλα) ο ηντπιΈθεν ἅπκυτες αἱ shee ‘ ~ nN = aura, shes Wigs: ging cue Giguass SuGInS Thy. ἱ : 4 12