Ψηφιοποίηση

Το Αρχείο

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) αποτελεί φορέα συλλογής αρχείων Τύπου από ιδρύσεώς του. Το Αρχείο Εφημερίδων του ΓΤΠ διαθέτει τη σημαντικότερη, ως προς την πληρότητά της, συλλογή εφημερίδων που έχουν εκδοθεί στην Κύπρο από το 1878. Οι εφημερίδες φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, προσφέροντας μια πολύτιμη πηγή για την ιστορία της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου, αλλά και του έντυπου Τύπου.

Η προσπάθεια ψηφιοποίησης των εφημερίδων που φυλάσσονται στο Κυπριακό Αρχείο Τύπου ξεκίνησε το 2006, με σκοπό τόσο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο πολύτιμο αυτό αρχειακό υλικό, αλλά και την προστασία του Αρχείου από τη φθορά.

Στο Αρχείο Εφημερίδων υπάρχουν σήμερα 381 τίτλοι κυπριακών εφημερίδων στην ελληνική γλώσσα (πολιτικές, οικονομικές, συνδικαλιστικές, αθλητικές, σατιρικές, πολιτιστικές, αγροτικές κ.α.), 117 τίτλοι ξενόγλωσσων και 199 τίτλοι τουρκοκυπριακών εφημερίδων, μερικές από τις οποίες με οθωμανική γραφή της περιόδου 1891-1930.

Ψηφιακή Πλατφόρμα

Το 2009 δόθηκε για χρήση από το κοινό η ψηφιακή πλατφόρμα αναζήτησης στον χώρο του ΓΤΠ. Ωστόσο, για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού αποφασίστηκε η δημιουργία ερευνητικών κέντρων -το πρώτο στη Λεμεσό το 2011, στη Λάρνακα το 2017, στην Αγία Νάπα το 2018 και στην Πάφο το 2019. Παράλληλα, το Γ.Τ.Π. με ιδίους πόρους συνέχισε να ψηφιοποιεί φύλλα εφημερίδων και να εμπλουτίζει την ψηφιακή πλατφόρμα.

Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ

Το 2017 το έργο «Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ» του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος 2014-2020» με εταίρους το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου- Ενεργειακή Α.Ε. ήρθε να προσθέσει ένα σημαντικό κομμάτι στην πορεία της ψηφιοποίησης του αρχείου μας.  Με στήριξη πλέον από ευρωπαϊκούς πόρους, ένας τεράστιος όγκος εφημερίδων καταφέρνει να ψηφιοποιηθεί - με χαμηλότερο διοικητικό κόστος- δίδοντας αναβαθμισμένα εργαλεία αναζήτησης.

Σήμερα

Το 2020 το ΓΤΠ προχωρά ένα βήμα πιο πέρα, μεταφέροντας την ψηφιακή πλατφόρμα επιγραμμικά, ώστε υλικό ελεύθερο από πνευματικά δικαιώματα να είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της συλλογικής μας μνήμης και διευκολύνοντας το έργο ερευνητών. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στον καθένα από εμάς να ξεφυλλίσουμε τις παλιές εφημερίδες του τόπου μας από τον δικό μας υπολογιστή.