ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΗΚΕ Ἡ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10Y ΚΥΠΡΟΙΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΥ ΣΥΝΛΕΣΜΟΥ Asay ea Αναπτύσσονται , > οἱ σχέσεις Κύπρου se Τσεχοσλοβακίας | ΧΕΊΤΖ: ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΛΟ ΕΣΟΣ, 19 (Του ανταποκρι- --. Εξαιρετική επιτυχία ση- nh pos) = συνέλευση tov Kunpo- ολοβακικού Συνδέσμου Φι- 7 εσού που έγινε την περ. ο ίσο ξενοδοχείο «Κάνικα», Την εκδήλωση τίµησε µε την πα. ἴα του και απηύθυνε χαιρετι όο πρεσβευτής της Τσεχοσλο ie XéirG nov συγχάρηκε τον βοκίαςκ. σύνδεσμο γιατις πλούσιες ὅραστη- ρότητες κα!την συμβολή του στην παραπέρα ενδυνάμωση και διεύ- ρνσητων φιλικών σχέσεων µεταξύ των δυο χωρών. Οκ. Χεῖτζ, αναφέρθηκε και στις πλευταίες εξελίξεις του Κυπριακού καιτόνισε ότιθα πρέπει να ανακλη- βί η απόφαση για ανακήρυξη πουρκοκυπριακού «κράτους» και νασυνεχισθούν οι συνομιλίες µετα- ὥτων δυό µερών για εξεύρεση λύ- σηςπου συνάδει µε τα συμφέροντα ου του κυπριακού λαού για µια Κύπρο ενιαία, αδέσµευτη, δίχως ξέ- νους στρατούς και ξένες βάσεις, Αναφερόμενος στις σχέσεις Κύ. πρου--- Τσεχοσλοβακίας εξέφρασε Ἰκανοποίηση Ύια το αναμτυσσόµε- νο επίπεδο Φιλίας και συνεργασίας και ευχήθηκε στο λαό µας ειρήνη και ευτυχία, : Tic Εργασίες της συνέλευσης άνοιξε ο Πρόεδρος του, Συνδέσμου Λεμεσού γιατρός κ, Δ, Κοντίδης και σε συνέχεια απηύθυνε XGIPETIONG o πρόεδροστου Παγκ. Συµβουλίου κ, Τάκης Παναγιώτου. Την έκθεση λαὔ τη συνέλευση του Κυπρο - τσεχοσλοβακικού Συνδέσμου Λεμεσού. δράσης του Συµβουλίου κατάθεσε ο ιατρός Λάμπρος Λάμπρου που αναφέρθηκε στην πλούσια δράση και τα επιτεύγματα του Συνδέσµου και διερµήνευσε τις ευγνώµονες ευχαριστίες του λαού µας προς την κυβέρνηση και τον λαό της Τσε- χοσλοβακίας γιατην. πολιτική υπο- στήριξη της στον αγώνα µας και την πολύπλευρη βοήθειατης στους διάφορους άλλους τοµείς. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν μέ- λη της τσεχοσλοβακικής πρεσβεί- ας, ο Γραμματέας της ΠΕΟ Λεµε- σού κ. Στ. Μανδριώτης, ο Tpappa- τέας της Ἐπιτροπής Πόλης του ΑΚΕΛ κ. Χ. Γενεθλίου, ο πρόεδρος του Κυπρογερμανικού Συνδέσμου οδοντίατροςκ.[-. Χατζήπαπας, κ.α. ——— EMD KEWEIE ΣΤΟΝ κ. ΒΕΝΙΛΜΙΝ O αναπληρωτής υπουργός. Ἐξωπερικών, υπουργός Έσωτερι- κών και Αμυνας, κ. Βενιαμίν συ- ναντήθηκε χθες χωριστά µετους πρέσβεις της Ελλάδας και της Ἰαλίας κ.κ. Χρ. Ζαχαράκι και Το: σκάνο. : Ο. κ. Βενιαμίν συναντήθηκε επίσης µε το Διοικητή της Eipn- νευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στρατηγό Γκρέῖντλ. ο Όμιλία Κατσελλή για τον ήρωα Kup. Maton O υπουργός Παιδείας κ. Στ. Κατσελλής μίλησε χθες σε συγ- κέντρωση. στη μνήμη του ήρωα Κυριάκου Maron στον συνοικι- ond Λινόπετρας, Αναφέρθηκε στο νόηµα της θυσίας του ήρωα και τόνισε την ανάγκη τις κρίσιµες αυτές ώρες που διέρχεται ο τόπος να κρατή- σουμε τη ψυχραιμία και την αυ- τοσυγκράτηση µας και να σφυ- ρηλατήσουµε αρραγή ενότητα. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ O υπουργός Ἐσωτερικών κ. Βενιαμίν θα παραδώσει στις4μ.μ. | την ερχόµενη Τετάρτη, 23 Noep- βρίου, σε δικαιούχες προσφυγι- κές οικογένειες τα κλειδιά των. πρώτων 70 σπιτιών του. κυβερνη- τικού οικισμού «Ασπρες», που βρίσκεται κοντά στον. οικισμό «Κόκκινες» Στροβόλου. Τα υπό. λοιπα σπῄια του οικισμού θα πα- ραδοθούν αργότερα. Συνολικά οι οικισμός θα αποτελείται από 224 κατοικίες. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ἡ Υπηρεσία Δημόσιας Διοική- σεως και Προσωπικού tov Υπουργείου Οικονοµικών θεωρεί αναγκαίο να πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους ότι, αιτήσεις για συμμετοχή στην κυβερνητική εξέ- ταση που θα γίνει στις 4 και 5 [α- νουαρίου 1984 θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρ... 21 Νοεμ- βρίου 1983. ΟΔΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ Γύρω στις 10.20 μ.μ. προχθές, αυτοκίνητο που οδηγούσε η Σού: λα Χ΄΄ Χριστοδούλου, 27 XPQ: νών, απότον Στρόβολο, συγκρού- στηκε στην οδό Κυριάκου Μάτση στο Στρόβολο µε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Ανδρέας Αχιλλέως, από τη /ευκωσία. Συνεπεία του δυστυχήματος η Χ΄΄ Χριστοδού- λου τραυματίσθηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Nooo- κοµείο (Ἰευκωσίας όπου κρατή.ι θηκε για περίθαλψη Η του νερού Ανθούπολης Ἐκδόθηκε η επιφυλαχθείσα απόφαση στην υπόθεση του Ἐπάρχου Λευκωσίας εναντίον του κ. Σοφοκλή Σωτηριάδη, ο οποίος. κατηγορείτο ότι χωρίς άδεια της | αρμόδιας αρχής κατείχε λάκκο στην Ανθούπολη και χρησιμο- ποιούσε το νερό του λάκκου για Ίπην ύδρευση των οικοπέδων Αν- θούπολης. To Επαρχιακό Δικαστήριο αποδέχθηκε τη μαρτυρία του κα- τηγορουµένου και βρήκε ότιο κα- τηγορούµενος έχει νόμιμη άδεια που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή, το 1969, και νόµιµα χρησι- μοποιούσε το νερό αυτού του λάκκου, και αθώωσε τον κατήγο ρούμενο. | Thy Tetapry ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΙΛΑΘΛΡΙΙ NEA ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Την ερχόμενη Τετάρτη, ώρα |. 7.30µ.:µ., στο σωματείο «Αναγέν- [᾿ νηση» Λεμεσούθα γίνει σύσκεψη ]' μελών και Φιλάθλων της Νέας Σα- λαμίνας. Στη σύσκεψη θα παρα- βρεθεί κλιμάκιο του Δ.Σ. της Νέ- ας Σαλαμίνας που διαμένει στην Λεμεσό. -- Διαφωτιστικές συγκεντρώσεις σεξουαλ., αγωγής 0 Κυπριακός Σύνδεσμος Οι: ενειακού Προγραμματισμού ὃ ᾽ανώνει αυτή τη βδοµάδατρεις αϕωηστικές συγκεντρώσεις για aves δημοτικών σχολείων. a Ὑίνει την Δευτέρα δι στο δημοτικό σχολείο ia Ὄχου όπου θα μιλήσει ο γυ: η Boo yo Μιχαήλ Εγγλεζάκης, απ ὕτερη την Τετάρτη 23.11.1988 0 : τού, Φημοτικό σχολείο /Ίυκαβη πουθα μιλήσει ο γυναικολό: που. Εγγλεζάκης και η Τρίτη μλίς μοπικού Πεμεσού όπου σει η ψυχολόγας κ. Αννα Γολάτη, Σε όλε ύσεις | ς τις συγκεντρώσεις Aa ο ει η ταινία «Τί να λέμε αι ° κ: Ἰά µας για το σεξ» 9 Ακύρωση καταδίκης ο Σκώτων / στρατ' ιωτων ΛΕΜΕΣΟΣ, 19 (Του ανταπο: κριτη µας) -- Το εφετείο των Βρειτανικών Κυρίαρχων oe ων αποτελούμενο απότρεις ΄Αγ: γλους δικαστές, HE απόφαση που εξέδωσε χθες ακύρωσε λόγω αμ- Φιβολιών, καταδίκη δυο Buta στρατιωτών για αιθρωπο κα ΄Αγγλου σµηνίτη, κατά τη ‘ ips κεια Suumaorts ue περασμ fAio ato AKkpw ντο είχαν πααδικασθεί τον περασμένο Ιούλιο σε Φυλά: Kian 6 και 3 χρόνων αντιστοίχως. ---- Κρατείται για υπόθεση κλοπής και εξαργύρωσης επιταγής Λ. 5.000 Ο Μάκης Δημοσθένους από τη Λευκωσία τέθηκε υπό κράτηση για οκτώ μέρες σε σχέση µε εξε- ταζόµενη υπόθεση κλοπής, πλα- στογραφίας και εξαργύρωσης µιας τραπεζικής επιταγής Λ. 5,000 που ανήκει σε έμπορο της. Λευκωσίας, Ο λοχίας Μ. Γάλλος ανάφερε στο δικαστήριο, ότι για την ἴδια Γωπόθεση βρίσκονται υπό κράτη- ση άλλα δυο πρόσωπα και ότι ο Δημοσθένους επέστρεψε µέρος. του ποσού. —_—_—— Ζητούν εκλογές στο Συνεργατικό Ὁ. Ταμιευτήριο Δασκάλων Ανακοίνωση της ΠΟΕΔ ανα- Φέρει - «H ΠΟΕΔ Λάρνακας, της οποίας τα τριακόσια µέλη είναι και µέλη του Συνεργατικού Τα- μιευτηρίου των δασκάλων, σε πλατιά σύσκεψη που πραγµατο- ποίησε πρόσφατα, μελέτησε το θέµα της διενέργειας εκλογών για ανάδειξη νέας επιτροπής του Ταμιευτηρίου και πήρε τις ακό- λουθες αποφάσεις: 1. Θεωρεί αδικαιολόγητη την. καθυστέρηση που έχει παρατη- ρηθεί στην προκήρυξη και διε- νέργεια εκλογών για ανάδειξη νέας επιτροπής στο Συνεργατι- κό Ταμιευτήριο των Δασκάλων, αφού η θητεία της τωρινής επι- τροπής ἔχει λήξει απο τον περα- σμένο Μάη, και 2. Καλεί τους αρµοδίους του Συνεργατισμού και την τωρινή επιτροπή να προκηρύξουν, χω- ρίς οποιαδήποτε άλλη καθυστέ- ρηση, τις εκλογές». i ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ Μετάλλια σε εθελόντριες Δημ. Μελάθρου Ἐυγηρίας ΔΑΡΝΑΚΑ, (Του ανταποκριτή μας). --- Με σεμνή τελετή ο Δή- µος (Λάρνακας τίµησε την περα- σμένη Πέμπτη 17/11/83 στο Δη- µοτικό Μέγαροτις κυρίες και δε- σποινίδες της πόλης που µε την εθελοντική τους εργασία και προσφορά βοηθούν ποικιλότρο- πα στην όλη λειτουργία του το Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας. Για τη σηµασία της τελετής pi- λησε ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Λεωνίδας Κιούπης, ο οποίος πα- ρατήρησε ότι η συμβολή των δω- ρητών στη λειτουργία κάθε δη- µοσίου ιδρύματος. παροµοίας φύ- σης είναιπολύ μεγάλης σημασίας. και εξήρε την προσφορά όσων εργάστηκαν για το Μέλαθρο. Ο Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος, που είναι και πρό- εδρος΄της Παγκύπριας Ἐπιτρο- πής για τα γηρατειά, απηύθυνε στη συγκέντρωση χαιρετισμό. Από μέρους των πιμωμένων µίλησεη πρόεδρος της επιτροπής του Δημοτικού Μελάθρου Evyn- ρίας κ. Λέλλα Μιχαηλίδου και τέ- λος ο Δήμαρχος Λάρνακας απέ- νειµε αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα. Συνέδριο «Δράμα στην εκπαίδευση» Ογδόντα Κύπριοι και 25 ξένοι εκ- παιδευτικοί και εκπρόσωποι opya- νώσεων που ασχολούνταιµετο θέα- προ παίρνουν µέρος στο Διεθνές Συνέδριο «Το Δράμα στην Εκπαί- δευση», το οποίο πραγµατοποιεῄαι στη /Ἰευκωσία. Από το εξωτερικό παρακολου- θούν το συνέδριο, το οποίο άρχισε Χθες, αντιπρόσωποι από. την Ελλά- 6a, Ιορδανία, Ολλανδία, Φινλανδία, Σουηδία, Βουλγαρία. ΕΣΣΔ, Αγ. Υλία, Ο.Δ. Γερμανία, .Δ. Γερμανί- ας, και το Ισραήλ. —_ 0 εκδροµικός Λευκωσίας στους Αγίους Βαβατσινιάς EIZOOPA THS KAPASMNEPIK ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ NEOTHTAS TOY XaPioy Στις ποικίλες εκδηλώσεις για. Ἑκδρομίκωι εξ γγειοι προσφο- τους εορτασµοὺς της 4θετίας από PA £100 προς τω Κέντρο Νεότη- της ιδρύσεως του Εκδρομικού τας Αγίων Βαβατσινιάι σε ἄνα- Ὁμίλου Λευκωσίας εντάσσεται Υμώριση του πολύπλευρου πολι ] και η εκδροµή που οργανώθηκε. τιστικού έργου που επιτελεί ο την περασμένη Κυριακή στο” γραφικό χωριό Αγιοι Ῥαβατσινι- άς. Στην ιδιαίτερη αυτή, εκδρομή, πήραν µέρος, ξέχωρα από τους 100 περίπου εκδροµείς, και οι κα- τά καιρούς διατελέσᾶντες πρόὀε- δροι του Εκδρομικού Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, Λο:ίζος Κυ- θραιώτης, Αντωνάκης Θεοχαρί- δης, Κώστας Τσέλλος και Θεμι- | στοκλής Σιακίδης. ὡς επίσης και ο Τωρινός τι ούεδρος τοι Ομίλου κ. Παύλος Δεκατρής. Οι εκδροµείς γνώρισαν θερµή υποδοχή απότους κατοίκουςτου φιλόξενου χωριού µε επίκεφαλής τον δάσκαλο, θερμό καθοδηγητή της πολιτιστικής κίνησης του χωριού κ. Στέφανο Στεφανίδη και τον πρόεδρο τωὺ Κέντρου ἸΝεό- τητος κ. Αγαθοκλή Α7.ικ:θιάδη. Στην µεγάλη αίθουοι. «ου δη- μοτικού σχο/ εἴου του χωριού ορ- γανώθηκε από µέρους τον Κέν- τρου Νεότητας πλούσιο γεύμα προς τιµή των εκδρομέων που διανθίζετο µε ποικίλο καλλιτε- χνικό πρόγραµµα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλω. σης ο πρόεδρος της Kar ῥλσμπεργκ µε Ό]ν ευκαιρία του εορτασμού τῶν ἀθχρονων του