| --μονάδες (3909619 εκατομμύριο), ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ NEOZVAAEKTON ASTYNOMIKON Στις Ί0π.µ., αύριο Τετάρτη, θα Ὑΐνει στην Αστυνομική Σχολή, ᾽Αθαλάσσας τελετή αποφοίτησης, νεοσυλλέκτων αστυφυλάκων. που συμπλήρωσαν τη βασική τους εκπαίδευση. Ο αρχηγόςτης “Αστυνομίας κ. Σ. Αντωνίου θα δεχθεί το χαιρετισμό και θα επι- θεωρήσει την παράταξη. Τοκοινό εἰναιευπρόσδεκτονα παρακολουθήσει την τελετή, νο- ουμένου ότιθαπροσέλθειστιςθὲ. σεις του ὡς τις 9.50 π.μ. το ΑΦΕΘΗΣΛΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ Agé@noav ελεύθεροι, αφού. κατηγορήθηκαν γραπτώς για να παρουσιαστούν αργότερα στο “Δικαστήριο, οι Γεώργιος Διάκου, και Ξενής Μουλουμά, 54 και 27 Χρονών, αντίστοιχα, κάτοικοι πο. συνοικισμού «Δασάκι της ΄Άχνας», που βρίσκονταν υπό κράτηση σχετικά µε διερευνώµε- :νη υπόθεση παράνοµης κατοχής, 30 αρχαίων αντικειμένων. το Δυξημένη ry κινηση στη «Λούφτχάνσα» ᾿Μεαυξήσεις στη κίνηση καιτις εισπράξεις σε όλους τους τοµείς Έκλεισε το 1988 για τη δυτικο- γερμανική αεροπορική εταιρεία «Λούφτχάνσα». Μετέφερε πε. ρισσότερους από 14,3 εκατομμύ- ρια επιβάτες, σημειώνοντας αὐ- Enon 3,3 τοις εκατό σε σχέση µε. πο προηγούμενο ἔτος. Ἡ εµπο: ρευματική κίνηση ήταν 457.316 τόνοι (αύξηση 16.1 τοις εκατό). Ὁ συντελεστής επιβατικής νου εικόνα τηεχρήσηςπου Εκαναν οἱ επιβά: τες απὀ την ανάλογη προσφορά της «Λούφταχανσα» αυξήθηκε πολύ λίγο, δηλαδή 0,4 τοις εκατό. και έφθασε το ποσοστό του 60 τοις εκατό. Συγκεκριµένα, από την κατά 54/63. αυξημένη προ: θέσεων σε χιλιοµετρικές οι επιβάτες χρησιμοποίησαν 908152 εκατομμύρια, πράγμα που σηµαίνει για την Λούφτχαν- σα αντίστοιχη αύξηση 5,9ν σε σύγκριση µε το 1982. Ὁ πόλεμος στο Σαλβαδόρ συναχΚεται και η «Εκθεση ΚΙσινγκερν δείχνει ὅτι ο) ΗΠΑ δεν ανηµετωπΚουν προοπτικἡ «ιρήνευσης. Αντίθετα, προµοκρατηµένη απὀ την απόφαση των Ααών της Κ. Αμερικής να Μικήσουν ἡ να πεθάνουν, κάνουν ὁτι μπορούν για να τους βοηθήσουν στο δεύτερο, στέλνοντας ὅλο και περισσότερα ὁπλα και δολάρια στι αντδραστικὲς δικτατορλας. Στο Σαλβοδὀρ, όμως, οἱ δυνάµεις των πατριωτών δίνουν ὁλο και πιο σκληρἁ και τολμηρά πλήγματα στις κυβερνητικὲς δυνάµεις, χωρίς να διστάζουν οὖτε µπροστά στις τακπικὲς στρατιωτικές «πιχειρήσεικ. Το γεγονός παραμένει αναμφισβήτητο: πο ασπρο παν πποσμ Raye) Fumie obied Sarva nod, διασχει προς shes rig xarevOivoes n repdoria αμερικανική βοήθεια δεν µπόρασα να συντελέσει καβόλου στην αναχαΐιση και στην κατάπνΜη του «παναστατκοῦ κινήματος. Στς Φωτογραφίας απὀ αριστερά θρήνος γνα το νεκρὀ, ανατίνα[η γάφυρας απὀ πατριώτες και διανοµή συσσπ]ου Άγο πριν ed κάποια πολαµική ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ EEGnven ΛΙΚΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ μις στην «παγκόαµια aaconcbietm Kongo veees en Proud “Rapes κα σιγή» για mei zinc ig Maen Yet η ποινικού Δικαί- την ειρήνη σειτις αρμόδιες αρχές σε θέµατα της ειδικότητας του. Ὁ κ. Σμιθ εἶναι καθηγητής της Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ απότο 1958. Διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής σε πανε- πιστήµια των Ηνωμένων Πολπει- ὧν και Καναδά. Τα βιβλία και µε- λέτες του για το Ποινικό Δίκαιο καθώς καιο σχολιασμός των ποι- ΑΘΗΝΑ, 19 (ΑΠΕ) --- Οἱ καµ- πάνες όλων των εκκλησιών της. Ἀρχιεπισκοπής, θα σηµάνουν την Πέμπτη 22 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι, συμμετέχοντας στην «Παγκόσμια Σιγή» για την ειρήνη, που πραγµατοποιείταιµε πρωτοβουλία του Διεθνούς Ορ- Ὑανισμού της ΟΥΝΕΣΚΟ, ύστε- ρα απὀ σχετική πρόταση της υπουργού Πολιτισμού και Έπι- Στις συσκέψεις αυτές θα εκ- προσωπηθούν το Γραφείο της Γενικού Εισαγγελέα, το Ανώτατο Δικαστήριο, διάφορες Κυβερνη: τικές Ὑπηρεσίες, ο Δικηγορικός. κόσμος κά. Ὁ καθηγητής ΣµΙ8 θα δώσει επίσης διάλεξη στο Βρετανικό Συμβούλιο µε θέµα «Ποινική Ευ- θύνη: Ἱστορική ανέλιξη και σύγ- νικών αποφάσεων µε τον οποίο. ασχολείται απὀ το 1956 επέδρα- σαν σηµαντικά στην εξέλιξη του. Αγγλικού Δικαίου. Ἡ κάθοδος του καθηγητή Σμιθ στην Κύπρο πραγματοποιείται ύστερα από ενέργειες του υπουρ- γείου Δικαιοσύνηςσε συνεργασία µε το Βρεττανικό Συμβούλιο. Κα τά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Κύπρο θα έχει συναντήσεις. µε τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φοίβο Ν. Κληρίδη, τη Γενική Ει- σαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο και τα µέλη του Ανωτάτου Δἰκαστηρίου. Ἐπίσης θα παρευρεθεί και συµ- μετάσχει σε δυο διασκέψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης µε θέµα- τα «Προβλήματα και Αρχές που. διέπουν τις Επιταγές και Αδική- Με σκοπό να δώσει στο Κυ- πριακό κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα την εξέλιξη που αυτοκινήτου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου, npo- γραμµατίζει σύντομα τη διοργά- νωσῃ ειδικής ἐκθεσης παλιού αυ- ποκινήτου (αντίκας) στη Λευκω- ofa. Για το σκοπό αυτό, ο Σύνδε- σµος παρακαλε[όλους τους κατό- χους αυτοκινήτων, που ἔχουν κατασκευασθεί ως το 1950, να επικοινωνήσουν µε τα γραφεία του Συνδέσμου, τηλεφωνικώς ή, γραπτώς, για να δώσουν τα στοι- Χεία των αυτοκινήτων τους γιανα εγγραφούν σε εἰδικό µητρώο. Ὁ χρονεῦ τάσεις». Ὁ καθηγητής Σμιθ. ΠΡΟΓΡΑΜΙΜΑΤΙΖΕΙΑΙ ΕΚΘΕΣΗ AYTOKINHTQN «ΑΝΤΙΚΑΣ» αριθµός τηλεφώνου του Κυπρια- κού Συνδέσμου Αυτοκινήτου εἷ- vai 021 - 5252], ο δε αριθµός που Ταχυδρομικού Κιβωτίου του. είναι Τ.Κ. 2279, Λευκωσία. Για την ιστορία αναφέρουμε ότιτο πρώπο επιβατικό αὐτοκίνη- το κατασκευάστηκε στη Γαλλία το 1769 και η μηχανή του χρῃσι- μοποιούσε ατμό σαν κινητήρια δύναμη. Το αυτοκίνητο αὐτό σχεδιάστηκε από τον Γάλλο αξι- ωματικό του. στρατού. Νικόλα, Κουνώ. Μβορούσε να αναπτύξει ταχύτητα τριών μιλίων την ώρα, χρειάζονταν δε ανεφοδιασμό για. καύσιμα κάθε 15 λεπτά, Ἡ πραγματική εξέλιξη στο σχέ- ὅιο και στην κατασκευή του αυ- ποκινήτου, επιτεύχθηκε στις αρ- χές του εικοστού αιώνα, όταν ανακαλύφθηκε η μηχανή εσωτε- ρικής καύσεως και υιοθετήθηκαν. μέθοδοι. μαζικής κατασκευής. Πιστεύεται ότι οἱ γιατροί ήσαν οι πρώτοι αγοραστές αυτοκινήτων. τα οποία χρησιμοποιούσαν για να επισκέπτονται τους ασθενείς τους. Προς έναρξη διαλόγου Ἑλλάδας-- Αλβανίας ΑΘΗΝΑ, 19 (ΑΠΕ) -- Ο κυ- βερυητικός εκπρόσωπος. ava- κοίνωσε σήµερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι επίκειται συνάντηση του υπουργού ανα- πληρωτή Εξωτερικών κ. Κάρο: λου Παπούλια µετον πρέσβυτης, Αλβανίας στη Ελλάδα, µε στόχο, την έναρξη του ελληνοαλβανι- κού διαλόγου για την επίλυση των εκκρεμών διαφορών μεταξύ των δυο χωρών, στηµών κας Μ. Μερκούρη. Τηίδια μέρα καιώρα, θα διακό- ψουν την εργασία τους για ἕνα, λεπτό, όλοι οι υπάλληλοι της Ἱε- ράς Συνόδου, «του Οργανισμού Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσία» του ΤΑΚΕ, της Αποστολικής Διακονίας και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, µε από. φαση του Αρχιεπισκόπου κ. Σε ραφείμ. Για την παροχή αποζημίωσης σε παραπληγικούς Μας απεστάλη απότον κ. Μώ- στα Νικολάου η ακόλουθη δή- λωση: «Σχετικά µε τα δημοσιεύματα στις εφημερίδες στις 17.384, όσον αφορά την αποζημίωση 102 χιλ. λιρών στον παραπληγικό Κώστα Νικολάου από την ασφα- λιστική εταιρεία «Φοίνιξ» του ερ- Ὑοληπτικού οίκου Ἰωάννου και Παρασκευα΄[δη, επιθυµώ να δι- ορθώσω και να αναφέρω ὁτι το πραγµατικό ποσό που εδόθη ήταν 80 χιλ. λίρες, ενώ οι υπόλον πες 22 χιλ. λίρες εδόθηκαν στην εταιρεία Ἰωάννου και Παρασκευ- αἴ-δη για τα ιατρικά έξοδα που καταβλήθηκαν για τη θεραπεία. στο εξωτερικό». (0 Κώστας Νικολάου, εργαζό- ταν στον εργοληπτικό οἶκο Ἰω- άννου και Παρασκευα δη στη Σαουδική Αραβία όταν ἔπαθε το ατύχημα κι᾿ έμεινε παραπληγι- κός). Εξέταση σκύλλων για εχινοκοκκίαση Το υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ανακοινώνει ότι η πρώτη εξέταση των σκύλλων για το 1984, για εχινοκοκκίαση, από. το Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρε- σιών, συνεχίζονται ως εξής: 20.3.84: Κουτραφάς, Γιάχνα, Ὀρμήδεια, Αθπαΐνου, Χλώρακα. 21.884: Τεμπριά, Κακοπετριά, Γαλάτα, Κοράκου, Καλιάνα, Σινά Όρος, Σπήλια, Αγ. Ειρήνη, Κούρδαλι, Αγ. Νικόλαος Στ, Κα. νάβια, Υψωνας, Βούναρος, Ὁρμή: δεια, Αθπαίνου, Νισοόνεργα, Λέμπα. 22.384: Ευρύχου, Αγ. Θεόδω- pos, Κ. Πολεμίδια, Συνοικιοµός, Ὀρμήδεια, Αραδίππου, Τρεμιθού- σα, Αναβαργός, 23.3.84: Κατύδατα, Αγ. Φύλα, Ορμήδεια, Αραδίππου, Κοίλη. 24.8.84: Φλάσου, Λινού. Προτρέπονται οι Ιδιοκτήτες των σκύλλων να προσκοµίζουν. την άδεια εγγραφής των σκύλλων. τους που εξασφάλισαν από την αρμόδια αρχή, δηλαδή τον δή- µαρχο ή τον κοινοτάρχη, σύµφω- να µετον Νόμο «Περί Κυνών». Ἡ ΄Ένωση Κυπρίων Φυσικών. (ΕΚΦ), µε την ευκαιρία των δε- καπεντάχρονων από την ἵδρυση, της, προγραμματίζει, από τις 13 --- 15 του Απρίλη 1984, Παγκύ- πριο Συνέδριο µεθέµα: «Οι Φυσι- κὲς επιατήµες στη Μέση Exnai- δευση». Το συνέδριο θα πραγµα- ποποιηθεί στην αίθουσα τελετών. του Λανιτείου Γυμνασίου Λεμε- σού. Η ΕΚΦ, αναγνωρίζοντας την πολύμορφη προσφορά στην Κυ. πριακή Εκπαίδεση των Φιλόθεου. Ὀρφανίδη και Λευτέρη Παύλου, Ἱδρυτικών µελών και ηγετικών. στελεχών της, αποφασίζει να αφιερώσει το συνέδριο στη µνή- µη τους. Ταθεματαπουθαμελετήσειτο συνέδριο θα βρίσκονται µέσα στα πιο κάτω πλαίσια: α) Τααναλυτικά προγράµµατα και η διδασκαλία των Φυσικών επιστημών στον Α΄ κύκλο (Γυ- μνάσιο) και Β΄ κύκλο (ΛΕΜ και Τεχνικές Σχολές) Β) Το πείραμα στη διδασκαλία. των φυσικών επιστημών. Το υπουργείο Εξωτερικών της, Διβυκής Τζαμαχιρίγια υπέβαλε Έντονη δισµαρτυρία προς τη βρεττανική, κυβέρνηση για τη σύλληψη 22 Λιβύων υπηκόων, που βρίσκονταν στη Βρεττανία, μερικοί σαγ τουρίστες, άλλοι ως Φοιτητές και άλλοι για ιατρική περίθαλψη. Σπῃ οχετική διαμαρτυρία, η οποία επιδόθηκε στον Βρεττανό Επιτετραμμένο στο λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζεται ότι, η. Λιβύη θεωρεί αυτήλτην, ενέργεια ως πράξη πόν συμβόλ. Ἆει στην καταστροφή τισν οχέ- σεων µεταξύ των δυο χωρύνν, ζη- πείται η άµεση απόλυση όλων. Παγκύπριο συνέδριο για τις φυσικές επιστήμες 2TH MNHMH ΦΙ/ΛΟΘΕΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΚΑ/ ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΥΛΟΥ y) H Έλλειψη καταλλήλων. σχολικών Βιβλίων γιατους µαθη- τες και βοηθημάτων για τους κα θηγητητές. 6) Η παιδαγωγική και επιστη- µονική ανέλιξη των καθηγητών πων Φυσικών. ε) Το πρόβλημα των gpovti- στηρίων και τρόποι αντιµετώπι- σηςτου. σι) Οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετίζεται µε τον ήτλο του συνε: δρίου. ἩΗ ΕΚΦ προτρέπει τα µέλη της, να πάρουν μαζικά µέρος στο συ- νεδριο ως ομιλητές ἡ σύνεδροι, ΄ντυπα δηλώσεων συµµετοχής, υπάρχουν στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία της ΕΚΦ και στα σχολεία. Παρακαλούνται να τα συμπληρώσουν και να υποβά. λουν στη Γραμματεία της ΕΚΦ, Τ.Κ. 4863, Δευκωσία, το συντο μότερο δυνατό, και οπωσδήποτε μεχρι τη Δευτέρα 26 Μαρτίου. H Έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων συµµετοχής θα συμβάλει πάρα πολύ στην επιτυχία του ουνεδρί- ου, ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΙΨΕΙΣ ΛΙΒΥΩΝ Έντονη διαμαρτυρία Λιβύης προς Βρεττανία πων συλληφθέντων Λιβύων καὶ θώς και επίσηµη απολογία εκ μέ ρους της Βρεττανίας, Στο κείµενο διαμαρτυρίας η Λιβύη ζητά επίσης από τις βρετ- tavikéc Αρχές να απολογηθούν. για τη διενέργεια επιδροµής και διεξαγωγή ἔρευνας στο γραφείο, υπαλλήλου της Λιβυκής Πρε- 'σβείας στο Λονδίνο. Τέλος το υπουργείο Έξωτερι- κών της Λιβύης απορρίπτει µε οργή την προσπάθεια να συρθεί to όνοµα της Τζαμαχιρίγια σεαυ- πες τις ενέργειες καθώς και τις λεγόμενες βρεττανικές προε!δο ποιήσεις προς τη ΛΙβύη, τις οποί εςθεωρεί πλήρως αβάσιµες Τροποποιητικό νοµοσχέ- διο του περί Φορολογίας που Εισοδήματος Νόμου, που αποσκοπεί στην ενί- σχυση των Φορολογικών κινήτρων, µεαπώτερο στό- χο την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων στον µεταποιητικό τοµέα, την ενίσχυση της παραγω- γής και την ενθάρρυνση. της εισαγωγής ξένου σι Νναλλάγματος αναμένεται να συζητήσει η Βουλή κατά πη µεθαυριανή συνεδρῖὰ της. Το νομοσχέδιο, όπως τούτο διαμορφώθηκε τελικά από την. κοινοβουλευτική επιτροπή Όικο- νομικών, προνοε!, µεταξύ ἄλλων, και τα ακόλουθα: 9 Δεκαετής Φορολογική απαλλαγή για τα κέρδη µεταποι- ητικών. επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν στη Δημοκρατία κατά τα επόµενα τρία Χρόνια, εφόσον Θα ικανοποιούνται ορισμένες προῦποθέσεις όσον αφοράτο εἰ- δοςτου προϊόντος, την προστιθέ- µενη αξία και το ύψος των κεφα- λαιουχικών δαπανών, οἱ οποίες θα καθορίζονται σαφώς µεκανο- νισμούς, που Θα τυγχάνουν της έγκρισης και της Βουλής, 9 Επιπρόσθετα Φορολογικά κίνητρα για τις δημόσιες εταιρεί- ες µε την ταυτόχρονη επέκταση TOUS στις ιδιωτικές εταιρείες που, μετατρέπονται σε δηµόσιες. Πα- ράλληλα, διαφοροποιείται ο opi- σµός της δηµόσιας εταιρείας, ἔτσιπου να περιοριστε[η δυνατό- τητα πλήρους ελέγχου της από. περιορισμένο αριθµό ατόμων. 9 Εισάγονται νέα Φορολογ:- κά κίνητρα --- επιπρόσθετα προς άλλα κίνητρα που ισχύουν στις ὄλλες περιοχές της Δημοκρατίας. --για σκοπούς ενθάρρυνσηςτης, εγκατάστασης ξένων βιοµηχανι- κών μονάδων στην ελεύθερη βι- ομηχανική ζώνη Λάρνακας, ο Επεκτείνεται το κίνητροτης, ενθάρρυνσης εισαγωγής ξένου συναλλάγματος και της χρησι- µοποίησης του για παραγωγ!- κους, Πκοπωύς, Ειδικότερα, γίνε- ται Προνοια, ὥστε οι τόκοι από. Ἐένα κεφάλαια που εισάγονται στην Κύπρο για σκοπούς χρηµα- ποδότησης των επενδύσεων, να απαλλάσσονται, ύστερα από ἐγ-- κριση του υπουργού Οικονοµι- κών, από το φόρο εισοδήματος για απεριόριστο χρονικό διάστη- μα, αντί για πέντε χρόνια, όπως. προνοε[ η νοµοθεσία σήµερα 5 Διαφοροποιείται το ύψος πης έκπτωσης που παρέχεται για επενδύσεις στον τουριστικό τοµ- έα, ώστε να εμπλουτιστείτο του- Ῥιστικό προϊόν µετην ενθάρρυν- ση κατασκευής παρεμφἐρών. τουριστικών ἔργων, ενῴ, απότην ἄλλη, να αποθαρρύνεται εκλεκτικά --- η κατασκευή Εενο- δοχειακών μονάδων σε κεκορε- σμένες, τουριστικά, περιοχές. 9 Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που υφίστανται Φορολογικές ζημιές, εξ αιτίαστου. κινήτρου, να μεταφέρουν τις ζη- μις αυτές στα επόµενα Φορολο- γικά χρόνια στοποσοστότου 33. του εισαγόµενου στην Κύπρο Εέ- νου συναλλάγματος. ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Στην ἴδια συνεδρίαῃ Βουλήθα συζητήσει νομοσχέδιο περί εἰδι- κεύσεως συμπληρωματικής πί- στωσης (ΤΑΕΠ] που προνοεί τη διάθεση ποσού 28.000 λιρών για την αγορά δυο ειδικών οχημάτων. για την κένωση των αποχετευτι- κών συστηµάτων και σηπτικών. Βόθρων κυβερνητικών οικισμών. Στη σχετική έκθεση της η κοι- νοβουλευτική επιτροπή Όικανο- μικών εισηγείται έγκριση της δα- πάνης και, παράλληλα, υποδει- κνύει όπως οι αρμόδιοι εξετά- σουν και υιοθετήσουν ριζικότε- ρους και µονιµότερους τρόπους, αντιμετώπισης του προβλήµα- Tos, περιλαμβανομένης τῆς εγκα- τάστασης των κατάλληλων βιο- λογικών συστηµάτων όχι µόνο στους κυβερνητικούς οικισμούς, Λευκωσίας αλλά και στους υπό- λαιπους, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα αποχέτευσης των λυμάτων τους Αυτή τη βδομάδα συνέρχοντι Συζητούνται μεθαύριο στη Βουλή ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΛ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ διάφορες κοινοβουλευτικές οµά: δες για να εξετόσουν. 9 Την Πέμπτη, η κοινοβου- λευτική επιτροπή Παιδείας, Πσιι θασυνεχίσειτη συζήτησητου θὲ- µατος «το πρόβλημα των Φρον- πιστηρίων», 9 Την Παρασκευή, η κοινο- βουλευτική επιτροπή Εμπορίου, για να συζητήσει το θέµα «διάθε- ση πλεονάσµατος χοιρινού κρἑα- τος καιη απαγόρευση εισαγωγής. κρεάτων», 9 Την Παρασκευή, οι κοινο- βουλευτικές επιτροπές Εμπορίου. και Παρακολούθησης Σχεδίων. Ἀναπτύξεως και Ελέγχου Δημο- σίων Δαπανών, για να εξετάσει πο θέµα «η ανάγκη επανεξέτασης, της κατάστασης στο Συνεργατικό Κίνημα». 9 Την Πέμπτη, η κοινοβου- λευτική επιτροπή Ἐμπορίδυ, για να εξετάσει: α) Κυρωτική σύμβα- ση για την Ίδρυση του Παγκό- σµιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. β) Περί Κυπριακών. Προτύπων και Ελέγχου Ποιότη- τας (Καθορισµένα Πρότυπα --- ένατη σειρά) Κανονισμός του. 1984. 9 Αύριο Τετάρτη, η κοινο- βουλευτική επιτροπή Εσωτερι- κών, που θα εξετάσει τα νοµοσχέ- δια: α) Περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις), (Τρωποποιητικός). Νόμµοστου 1984. β) O περί Χωρι- τικών Αρχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984. γ) Οι περί Ρυ- θµίσεως Οδών και Οικοδομών [Τροποποιητικοῇ Κανονισμοί του. 1984. Η. Επιτροπή Οικονομικών της Βουλήςσυνήλθεχθεςκαισυ- Νέχιάε τη συζήτηση δκαφόρων νοµοσχεδίων, που. εκκρεμούν μπροστά της. Μεταξύ άλλων, συνεχίστηκε η συζήτηση για το θέμα της ἕκτακτης εισφοράς στο ETA (ané autoepyodoroupevous και επιχειρηματίες) καθώς και το. νομοσχέδιο για τις Κυπριακές Αερογραμμές (αύξηση του µετο- χικού τους κεφαλαίου). Ἡ επιτροπή Θα συνεχίσει την Ίδια συζήτηση την ερχόµενη Πα- ρασκευή. Τ0 ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΛΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ Πολεοδομίας και Χωροταξίας, που μέχρι τώρα µόνο μερικώς εφαρμόστηκε, Πρέπει να λεχθεί ὅτι μἐχριπρόσφατα δεν υπήρχεη. κατάλληλη χωροταξική νοµοθε- τα. Ἡ φυσική ανάπτυξη προχω. ροῦσε µε τυχαίο τρόπο µε βάση µονες απὀ το Ηνωμένο Βασίλειο. καιτην Κύπρο. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξέταση και η συζήτηση των δια- φόρων προβλημάτων που αφο- ρούν τη Υη και ιδιαίτερα το ρόλο του κτηματὶκού εμπειρογνώµονα στη διαδικασία της ανάπτυξης. τον περί Οδών και Οικοδομών. Νόμο. Μεβάσητο Νομο αυτό δεν υπήρχε ευκαιρία για γενική ρ' θµιση της αναπτύξεως, η οποία πρέπει να συσχετίζεται µεθέµατα όπως η αστυφιλία και η ανεξε λεγκτη επέκταση των πόλεων, η ανισότητα στα περιφερειακά εν σοδήµατα, οι αυξήσεις στις αξίες. της Ὑης, οι µη συμβιβαζόμενες χρήσεις γης, η κατανομή πληθυ σμού κλπ. Για επανόρθωση της καταστάσεως η κυβέρνηση ἔχει εισαγάγει τη νέα χωροταξική νο- μοθεσία, η οποία αναμένεται ότι σύντομα θα εφαρμοστεί πλήρως, Σήµερα η ετοιμασία των αναγ καίων σχεδίων και το πλαίσιο, πολιτικής που είναι αναγκαία για. την εφαρµογή της νέας νοµοθε οἷας βρίσκονται σε προχωρημέ: νο στάδιο». Καταλήγοντας ο κ. Ηλιάδής, αφού αναφέρθηκε στο σηµαντικό λειτούργημα που επιτελούν οι κτηµατικοί εμπειρογνώμονες, είπε ὅτι η κυβέρνηση έχει αντιλη Φθείτην ανάγκη να μελετήσει το αἴτημα του Συνδέσμου Ἐκτίμη τών και Τοπογράφων για προώ- θηση νομοθεσίας για ρύθµισητου επαγγέλματος. Προς το σκοπό αυτό ἔχει δημιουργήσει Επιτρο- πή, υπό την προεδρία του διευ- Βυντή του Τµήµατος Κτηµατο λογίου και Χωρομετρίας, µε εν- τολή να μελετήσει σε βάθος και να υποβάλει ἔκθεση πάνω στο όλο πρόβλημα του enayyéApa- τος του κτηµατικού εμπειρογνώ- µονα. Οι εισηγήσεις αυτής της. Έκθεσης, όταν συμπληρωθεί, χω. ρίςαμφιβολίαθα αποτελέσουν τη βάση της πολιτικής που θα ακο λουθηθεί καιτης νομοθεσίας που, θα θεσπιστεί και εφαρμοστεί αρ’ γότερα. ΜΗΝΥΜΑ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τους συνέδρους καλωσόρισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επι στηµόνων Εκτιμητών και Τοπο: γράφων Κύπρου κ. Ρ. Νικολα΄-- δης και τους απηύθυνε χαιρετι ομό ο πρόεδρος του Κοινοπολι πειακού Συνδέσµου Κτηµατικών Εμπειρογνωμόνων κ. Κλίφφορντ Νταν. Σίο σεμινάριο διαβάστηκε από τον υφυπουργό Προεδρίας κ. Π. Σταύρου μήνυμα του Προξ- δρου Κυπριανού µε το οποίο εκ. Φράζεται εκτίµηση γιωτη διοργά: νωση του σπην Κύπρο καιτονίζε- ται μεταξύ άλλων ότι «τις οικονομικές και κοινωνι κὲς επιτεύξεις της χώρας µας από, την ανεξαρτησία της το 1960, συ- νάβαλε και το επάγγελµα του Εκτιµητή, που αποδείκτηκε πολύ. τιµος παράγοντας ικανοποιών- τας τη βασική ανάγκη για πλη ροφορίες σχετικά µετη Υη, όπως. η κτηµατογράφηση, η τοπογρα Φία και χαρτογράφηση, η εγγρα: Of γης, η αναγκαστική απαλλο- τρίωση, ο αναδασµός, οἱ οικοδο μές και η διαχείριση Ύπο». ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Το σεμινάριο, που ἔχει σαν θέ: μα «Γη χρήση, καταμέτρηση, εκτίμηση και διαχείριση, της» πραγματοποιείται στο ξενοδο χείο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ και θα διαρκέ. σει µέχριτις 24 Μαρτίου. Σ᾽ αυτό. παίρνουν µέρος κάπου 120 διά- σηµοι ακαδημαϊκοί, καθηγητές διαπρεπείς πανεπιστημίων, επαγγελματικές προσωπικότη, τες και κτηµατικοί εμπειρογνώ. Τα θέµατα µε τα οποία θ᾽ ασχοληθεί το σεμινάριο και που αφορούν την Κύπρο περιλαµβά νουν τα Ιδιοκτησιακά δικαιώμα τα µε τα σύγχρονα προβλήματα τοὺς, το καθεστώς της ελληνο- κυπριακής Ιδιοκτησίας στις κα τεχόµενες περιὀχές, την οικοδο- µική βιομηχανία, την τουριστική και οικιστική ανάπτυξη και την χρησιμοποίηση της Κύπρου σαν διεθνή βάση για άσκηση του επαγγέλματος. Η φορολογία πά- Νω στη yn, οι μέθοδοι εκτίµησης. ακινήτων, η διαχείριση θαλάσ-- σιου πλούτου, οι κατασκευές, η. ανάπτυξη και οἱ χαρτογραφικες ανάγκες στη Μέση Ανατολή κ.ά. Στην εναρκτήρια τελετή παρξ- ΄ατησαν ο υπουργός Συγκοινω- Νιών και Εργων κ. Χρ. Μαυρέλ- ης, ο ὕπατος αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου Γουῖλ. µπερφορς, η ύπατος αρμοστής της Αυστραλίας ὄνις Μ. Μακ- Φέρσον, γενικοί διευθυντές υπουργείων και άλλοι επίσημοι. Στα πλαίσια του σεμιναρίου στη ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ἔχει ανοίξει ἐκ- θεση σύγχρονων χαρτών που καλύπτει την περίοδο 1884 --- 1984. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ προσπάθειες που καταβάλλει ο ΓΓ.τουΟΗΕκ. Κουεγιάργιατην επανέναρξη συνεχών, εποικοδο- µητικών, ουσιαστικών και απο δοτικών συνομιλιών. Θεωρούμε την επανέναρξη τέτιων συνοµι- λιών σαν το πιο σοβαρό και επεί- Ύον καθήκον, γιατην εκπλήρωση: του οποίου καλούµε να συµβά λουν όλοι, Ἑλληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι Πιστεύουμε πως µια συνάντη ση Κυπριανού --- Ντενκτάς θα συμβάλει στις προσπάθειες για επανέναρξη των διακοινοτικών συνομιλιών. 4. Ἠλύση του Κυπριακού πρέ πεινα στηρίζεται στις Συμφωνίες Μακαρίου --- Ντενκτάς και Κυ πριανού --- Ντενκτάς και να κα τοχυρώνει την ανεξαρτησία, Kv ριαρχίᾳ, εδαφική ακεραιότητα, το αδέσµευτο κα την αποστρατι κοποίηση µιας ενωμένης, δικοι νοτικής διζωνικής Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Κύπρου. δ. Στα πλαίσια των προσπα θειών για λύση του Κυπριακού πιστεύουμε πως θα συμβάλουν AHMOE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 10/84 Από το Δήμο Λευκωσίας ζη τούνται προσφορές για την πρέ πουσα κατασκευή των οδών Γρηγόρη Αυξεντίου και Κωστή Παλαμά Οι προσφοροδότες πρέπει να. είναι Εργεγραμμένοι εργολήπτες οικοδομικών και τεχνικών ἐρ' γων. Για περισσότερες πληροφορί ες, συγγραφή υποχρεώσεων, τε χνικούς όρους και σχέδια, οἱ εν διαφερόµενοι προσφοροδότες μπορούν να αποταβούν στην Τεχνική Ὑπηρεσία (Τµήµα Με. λετών, Τηλ. 73124) Οι προσφορές πρέπει να εἶναι σφραγισµένες, να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Δηµοτι κής Ἐπιτροπής Λευκωσίας, να βρίσκονται στο Κιβώτιο Προ: σφορών του Δήμου (Κεντρικά Γραφεία --- Πλατεία Ελευθερί ας) μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Απριλίου, 1984. Στο φάκελλο να αναγράφεται «ΠΡΟΣΟΒΡΑ ΠΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΠΩΥ - ΚΟΣΤΗ ΠΑΛΑΝΛ» Ὁ Δήμος δεν είναι υποχρεω µενος να δεχθεί τη χαμηλότερη, ἡ οποιαδήποτε προσφορά ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΟ--ΝΤΕΒ-ΙΣ--ΕΚΑ Βετικά οι επαφές μεταξύ συνδι- καλιστικών, επαγγελματικών, επιστημονικών, πολιτιστικών, πολιτικών και άλλων οργανώ- σεων των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Αυτές οι επα- Φὲς και γενικά η επαναπροσέγγι- ση των δυο κοινοτήτων θα δηµι ουργήσει το κατάλληλο κλίμα και θα υποβοηθήσει τις προσπά. θειες για λύση του Μυπριακού. Για το Εκτελεστικό Γραφείο της ΠΕΟ: Ανδρέας Ζιαρτίδης, Γενικός Γραμματέας. Για την Εκτελεστική Επιτροπή πης DEV - IS: Xaoav Σαριτζιά, Γενικός Πρόεδρος Για την Κεντρική Γραμματεία. tg EKA: Χαμπής Μιχαηλίδης, Γενικός Γραμματέας». ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ. ΤΟΥ ΣΑΡΙΤΖΑ 9 Ο κυβερνητικός εκπρόσω- πος παρακληθείς να σχὀλιάσει δήλωση του. προέδρου της NTEB—IE στο συνέδριο της ΕΚΑ, σύμφωνα µε την οποία η τουρκική πλευρά εκφράζει την άποψη ότι η κυπριακή κυβέρνη: ση δεν µπορείνα εκπροσωπεί τῃν Κυπριακή Δημοκρατία δήλωσε, ὅτι «η θέση είναι Φυσικά απαρά- δεκτην και πρόσθεσε: «Ὁπωσδήποτε δεν εξελήφθη επί τόπου ότι µε τον τρόπο που την μετέφερε την υιοθετούσε κατ᾽ ανάγκη, Και ΥΙ᾿ αυτό δεν εφάνη ότι εθικαιολογείτο η απο- χώρηση των επισήµων από τη συγκέντρωση». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ THE «XOYPPIET» ΑΠΟ ΤΗΝ 1n ΣΕΛΙΔΑ μαία» της «ΤΔΒΚ». Η «ΤΖΟΥΜΧΟΥΡΙΕΤ» αναφὲ ρει, επίσης, ότι από κύκλους. προσκείµενους στον Γενικό Γραμματέα, κατά τη συνάντηση του µετον κ. Ντενκτάς οκ. Kou- εγιάρ εξέφρασε τις ακόλουθες απόψεις: «Ἡ διεθνής αντίδραση, ενάντια στον τουρκοκυπριακό ποµέα σαν αποτέλεσµα της ανα κήρυξης της «ΤΟΒΚ» είναι φανε- ρή. Γκα το λόγο αυτό, θα είναι προς όφελος της τουρκικής πλευράς να έρθει µε µια χειρονο- µία καλής θέλησης που θα GA- λασσε την διεθνή εικόνα και θα συνέβαλλεστην άρσητου αδιεξό- Sov ώστε να επαναρχίσουν οι δι- ακοινοτικές συνομιλίες. Ιδιαίτε- ραη παραπέρα βελτίωση της πρό- τασης, της 2.1.84 για το Βαρώσι θα αποτελούσε µια χειρονομία καλής θέλησης από µέρους της τουρκικής πλευράς».