Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

11η ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΜΝΝΜΑΦΕ ] ΣΥΝΛΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΑΚΕΛ 0 ΝΕΟΣ ΥΠΛΡΧΗΓΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Δάνειο της Διεθνούς Τράπεζας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΕΤΛΡΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΣΕ ϐ Γ.Γ. ΤΗΣ ΠΕΚ A Oe sbavbe Erp bo EA Bo ANOTHN1nZEAIAA μας) Ακολούθησε οικονομική για το αποχετευτικό oa sesert Somer Pe epee, pervert, exnpSou- MeO some Tou EI Πραγματοποιήθηκε την περ. οὐργηθε/µετά αδιόθετα πλεονά- Λεμεσού- χε, προχθές, αὕσκεψη µε τον πρόε: πο Επαρχ. Επιτροπών. i φου Λ. Θοδούλου ex Πσρασκευή, στη Adpvara, 10 όματα των 200 περίπου τόνων 5 ὄρο της Ὁμοσπονδίας Epyoboriv @ Όμιλία απὀ Ε. Παπαῖωάν. berovs raw Gkhuy enapxantiy emupxiaxd συνέδριο της SIEK xaAAoupniy και κατέληξε πως Ἀμαθούντος καιΒιομηχάνων κ. Μ. Κολοκασίδη, |. νου, ΓΓ. ΑΚΕΛ, βουλευτή οργανώσεων, δημιουργική συζή- Αμμοχώστου, «για τη µονιμότερη λύση όλων το τον γενικό διευθυντή κ. Α. Πιερίδη τηση και χαιρετισμός εκ µέρους Στο συνέδριο µίλησεο/Γ-Γ-της Των αγροπκών προβλημάτων Σε σύντομη τελετή που ἔγινε και την ανππροσωπεία του Συντο-] 9 Εκλογή νέας Ε.Ε. του Γ.Γ. της ΠΕΟ βουλευτή Α. ΠΕΚκ. Μι. Λύτρας, που, ανα. ἐπιβόλλεταινα σχεδιασθε/καινα eee ο μα Μσικοῦ Συμβουλίου Βιομηχανίας Φ Απόφαση - Ψηφίσματα Ζιαρτίδη. } της τη σύσκεψη παρευρί. ο ο ο tor) Dm Croats yA το κ. ο. Tan, CHORE BETO aA. Te aonen. ayponnh πολική, δης υπέγραψε, εκμέρουςτης κν- θυντῄςκαιανώτεροιλειτουργοίτου ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ μιλήσει ο Κ.Ο/Γ, του ΑΚΕΛ. βου- , η της κατασκευής {: βέρνησης, δάνειο 168 εκ. δολ- Ὑπουργείου καιτης ΟΕΒ. 0 ου Νοτίου Αγωγού πηδηµουρ. Χρειάζεταιμισσγροπική µεταρρύ- λαρίων για το αποχετευτικό σχέ. λευτής Ντ. Κωνσταντίνου. διο Λεμεσού --- Αμαθούντος . Καιάτη σὐσκεφη προσίβεταισε |...«ΣΤΠ Λάρνακα,τις εργασίεςτης la af θμιση. pe NIE TAI i eo μα επίσημη avaxoiwwan, ox. Kodoxa: 191 επαρχιακής συνδισκεψης ΦΙσχείρηση του εθνικού αυτού Το συνέδριο χοιρέησαν ο Ε/Γ. Ὁ υπουργός Εσωτερικών καιΑµυναςκ. Χρ. Βενιαμίν Φωτογραφού- ὤᾱᾱϐᾱ ή é ά pe - ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ. πλούτουκοιτη δημιουργΙασιµ-. της ΕΚΑ Αμμοχώστου Κυριάκος] ΔΠΡΕΑ ΣΥΣΚΕΤΗΣ ρενοςστηγἐφυρὸ ου φίρρυµπόουΓΣΟΛ- ΟΛΥΜΠΙΑγισοκιαή. φις, αφού ευχαρίστησε tov x. Tonks, weer om Tones Snite ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αουλίων εµπορίας για να λυθεί Τσιέττης καί κ. Ε. Φιλίππου εκ ΄µερη κρουαζιέρα προςτη Βενετία Μαζ/τουο πλοιοκτήτηςκ. Ἱόκης ος ee αρα os ποαπκϊς ταση αι πρισιρδον Ὁ νέος υπαρχηγός της Αστυνο: ΜαΧροπρόθεσµα, το πρόβλημα µέρουςτης ΕΕ Προσφύγων. KAPAIAKHE FoAopuvidns xa! o mAoiapxos x. 4. Kpavirns. O x. Beviapiv 6a Το σημερινό πρόγραµµα ερ- την επΏλυση των προβλημάτων της λίδης, μέλοςτον Π/Γ. του ΑΚΕΛ. μίας κ. Φρίξος Γιάγκου γεννήθηκε 775 HOpIas, 2το συνέόριο παρέστησαν ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ επιστρέψει αύριο Δευτάρα. Βιομηχανίας επέδωσε Ὑραπτό υπό. Στῃ συνέχεια ο ΕΓ. του Κόμ. ee ο ανα στον Άγιο Δημήτριο Λεμεσού στις Ἐπίσης, οκ. Λὔπρας τόνισεπως βουλευτής και Γ.Γ. της ΠΕΠ. Ζ a Ἠνημα στο οποίο επισηµαίνονταιτα µατος Α. Μιχαηλίδης κάλυψε µε 23.19.1933. Απιῤοίτησε της Σχολής η κυβέρνηση οφελεινσβοπθή, Τουλούρας ο Επσρισκόςγέωρ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΦΡΟΠΛΒΕΙΣ Για να δικαιο ύνται τα ὃ ΙΚΗ . προβλήµατα που ανηµετωπῖει σή: την εισηγητική του ounia ono. 0 Συνέχση της συζήτησης, Μιισή και το 1963 κατετάγη στην σε[οικονοµικότον ΟργανισμόΓά- µγικός Λειτουργός Αμμοχώστου. Κατά τη διάρκεια σύντομης πελετής που έγινε χθες το Mew’ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκω- σίας, στην παρουσίατης συζύγου. που Προέδρου της Δημοκρατίας κας Μιμής Σπ. Κυπριανού, πα: ραδόβηκε στον υπουργό Ὑγείας. . . μερα κυπριακή βιομηχανία καιγί- |΄λιτικό µας θέµα, τη διεθνή κατά. Ὁ Ομιλία and Ντίνο Κων- γορικα τους έξοδα πρέπει ο ότασῃι τα οικονομικά και ἄλλα. στανήνου, Κ.Ο. ΑΚΕΛ και υλευτή Λευκωσία Osc Ats cho asee texeplomce οοβδήματα της πόλης (αΐτης Poueunt ἂν ΄ ΄ επαρχίας, και προέβη σε µια 9 Εκλογήνέας ΕΕ. συ ὠνια να κατατιθξδτα! τον πρόνρο. το γενικό διευθυντή ρεήµηση της ζωής και της δρά ς ha θεται war an τον Σνπομστκοῦ [σης του ΑΚΕΛ Λάρνακας ᾷοα. ©, Anéeaon-wAorous. Gen ή ή κ ” pvgn. κ.ΤΠελεκάνοονοκενήκαδα ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ πρωτοκολλητή νηκαιεπονκοδοµητκή συνεργασία “ἀσημεία ππςομλίαςτουΑ Μι. Ον ο ος λίδη δίνουμε στην Ίη σελίδα - ς μεταξύ του υπουργείου Ἐμπορίου | Χαν κής παρακολούθησης αξίας Λ. i ΑΔ περίπου για το Ἱμήμα Νε: ΛΑΡΝΑΚΑ 2 (Του ανταποκριή..Φεῤόντων 100 nedém row, ra Oy Xo! Boynxovi κα της ΟΕ και : : sw η τόνιοε ότι n κυβέρνηση Όα συνεχἰ- ο pad) Te erappand Amaomoe “αστήρα ήταν απόανέκαθεναπρό. bi δωρεά των Συνδέσμων Λάρνακας απέρριψε σήμερα (χθες) Όυμα να δεχθούν την απόφαση τέ- οτι το ζωηρό ενδιαφέρον της για ΟΙΝΩΣΗ ΟΛΤΕΚ Αστυνομική Δύναμη Κύπρου. Από Άσκτος, γ/σ να σνηµετωπίσει τα τις7.4.1973 µέχριτου διορισμού του προβλήματα που έχουν δηµι- στην θέση του Ὑπαρχηγού της Αστυνομίας υπηρετούσε ως Διευ- ἕως πο πσς| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Πληροφοριών. Έτυχε µετεκπαίδευ σηςστη Βρεττανία καιτην Ελλάδα, To 1968 απέκτησε Δίπλωμα Πρα ΓΙΑ ΛΙΛΒΗΤΙΚΟΥΣ κτκής Ψυχολογίας του Βεῃηςι οἱ - Ίεμε του Λονδίνου. Είναι έγγαμος. 2 kai πατέρας τριών τέκνων, Μιετρά το ζάχαρο στο αίμα σεχρόνο και εκπρόσωπος του Τµήµατος Yédruv Adpvaxas. ΄ 5 λυση των διαφόρων προ. πτώ' Λαϊόνες Λευκωσίας -- Κερύ την αγωγήπου κἰνησανδυοδικηγό- THY συμφωνιών, εκτός αν πε- TOY EM sah © Ώ ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ δυο µόνο λε Mi Ὃ αμα, Rail eeORa po ENa a ran μας ον ση τον ορούν τι ελλείπει οιαδήποτε uno- ο nop vara n Bro- ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ. Ae le eee ΤΗΣ ΚΥΠ Μια ΄ηλεκιρονική. συσκευή, ονς και Λεό Λεκωσίας, παραδό- Λούκα Κωσιάντα από πιν Ὁρμή. ΝΑ ανώρµοστης απόπειρας εκ μέ. όλες τιςθέσειςτων οργανώσεων Ὀργοωσίμος, στά ὄεια και Νικόλα Στανρινόπουλου, Ρούςτου δικηγόρου νααποκοµίσει] ἵΤέλοςοκ. Υπουργόςανέφερεότι Είμαστευποχρεωμένοιναεκωρά. SHIGE TOUC TOAD ποσα. c από τα Λιβάδια, αναφορικά µε ΟΙοδήποτε κέρδος αε βάροςτουπε- το υπουργείο Εμπορίου και Βκομη: σουµε την Έντονη ανήθεση µας PAYOYTES Nov ouvGErouy ™m on- προσώπουςτωνπιοπάνω Συνδέ. Άπαῄησῃ τους για προσφερθείσες NST Του Χανίαςθα μελετήσει µε πολλή προ- µε τον τρόπο που χειρίστηκετο Ερνἡ κυπριακή πραγµατικότη: ο πα νομικές υπηρεσίες. Σπι συνέχεια της απόφασης σοχή τις εισηγήσεις που περιέχον. βέμᾳ αυτόηκυβερυητικήπλευρά Τα, αποφάσισε ότι επιβάλλεται, Ὁ υπουργός Ὑγείας και ο εἰδι αναφέρεται ότι ται στο υπόµνηµα της ΟΕΒ και θα «αι που εἶχε σαν αποτέλεσµα να. ΠΡΙΝ προχωρήσουμε σε οποιαδή- κός νεφρολόγος, Διευθυντής Σύμφωναμεταγεγονότατησυπό. Σπην Κύπρο η διεκδίκηση συµ Gee νέες συναντήσεις «Εύνει σε επικίνδυνο βαθµότις οτε δυναμικά µέτρα, να προ: Τμήματος Νεφρολογίας του Γε- [θεσης, οι δυο εναγόµενοι υπέγρα. φωνηβέντων δικηγορικών εξόδων {με ην. Ὃ την παραπέ. «6Ε τεταμένες σχέσεις κυββρνη. «παβήσουµεμµε σύνεση και υπευ- νικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ψαν εἰδικό συμβόλαιο βάση του από δικηγόρο, τόσο για διαδικα- ΡΟ ΜΕλάΤ Των διαφόρων Βεμάτων. ο Ὁπσαρπο ρρας. θυνότητα να προωθήσουµε µε Δρ. Α. Πιερίδης, ευχαρίστησαν οποίου ανελάµβαναν την υποχρέ- στικής Φύσης εργασία, όσο και για ών, διάλογο τα εκκρεµή προβλήµα- τους δωρητές για την προσφορά won να καταβάλουν στους δυο δι. εξωδικαστικής Φύσης εργασία, διέ- ΒΥΜΛ ΤΡΟΧΛΙΟΥ. ο ημερα ἑΕννση πο κρίαης. 22 Ἠρίνουμε ότι δεν έχουν εξαν- τους καιτόνισαν ότιθα γίνειπλή- κηγόρους ποσό χιλίων λιρώνς οι πεται από τους σχετικούς διαδικα- ΛΥΣΤΥΧΗΜΛΤΟΣ ace oe Tait τληθεί όλα τα περιθώρια Υκα συ- ρης αξιοποίηση της ουσκενής, τελευταίοι κατόρθωναν να κατα: στικούς κανονισμούς του Περί Δι- pee μα 2 Seen νεννόηση. Γι’ αυτό καλούμε την ῶὪ------------| κυρωθεί στο όνοµα των εναγοµέ- κηγόρων Νόμουτου 1527 οι οποίοι ΒΑ ΠΑΡΕΙ Λ.17.608 στικά οφείλεται στην αγανάκτη΄ κυβέρνηση να συγκαλέσει χωρίς. που στοιχίζει. 95,λύνει τοµεγά. λο πρόβλημα των διαβητικών, που συχνά εἶναι υποχρεωμένοι να τρέχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Ύνα να κάνουν αναλύσεις αίμα. τος, Σε διάστηµα δυο µόνο λε- ππών η συσκευή αυτή, που εργά- Ἔεται µε ρεύμα και µε μπαταρία, µπορεί να δώσει σε απόλυτη ακρίβεια την ποσότητα ζαχάρου. στο αἷμα, προειδοποιώντας έτσι ανάλογα τον ασθενή. Ἡ χρήση, θηκε στον κ. Πελεκάνο από εκ- πης συσκευής είναι απλούστατη Εκθεσ νων απότο Συμβούλιο Προσφορών προνοούν ότι πριν απὀ την ἔγερση. ‘ ση των εκπαιδευτικών για την καθυστέρηση σε κοινή σύσκεψη. καὶ όπως ανάφερε ο γενικός Αν np να προσφορά τους Υκι τα χυμα: αγωγής για εσπραξῃ δικηγορικών Σε απόφαση tov o Tpdepos anapdbextanapeMuonahinON την εξ υπουργών επιτροπή για τιπρόσωπος -- Εισαγωγέας κ. ζωγραφικής πουργικά ἔργα του δρόµου Λευκω: εξόδων, ο δικηγόρος πρέπει να του Ἐπαρχιακού Δικαστηρίου AA TRU CTLOURY την Παιδεία καιτις εκπαιδευτικές Ἰωάννης Τσιρόπουλος, η εδώ πα- σίας --- Παλαιχωρίου. υποβάλλει αἴτηση στον πρωτοκολ. Λεμεσού Πάφου κ. ἄρυσοστο- προχωρήσει στην επίλυση χρο: Ἡ προσφορά τελικά κατακυρώ- λητή του τοπικού Δικαστηρίου το µής επεδίκασε 517.600 στον Άιμε- νίων βασικών προβλημάτων της τόσο από ιατρούς όσο και από. Μιχαηλίδης τέλεσε χθες τα ΕΥ- βηκε στα ονόµατα των εναγοµέ. οποίο θα εγκρίνει κατά πόσο η νεργάτη Σάββα Καµηλάρη, από Εκπαίδευσης µας όπως είναι ανθρώπους που σχετίζονται µε ' - καΐνια ἔκθεσης ζωγραφικής της νων, αλλά αυτοί αρνήθηκαν νακα. απαίτηση εἶναι λογική, και νοείται τη Λεμεσό, θύμα τροχαίου δυ- Κανονισμοί µεταβέσεων µετακι- την υγεία του λαού, Όσοι ενδιαφἔρονται μπορούν Θράκης Ῥωσοίδου - Τζόουνς, ταβάλουν το συµφωνηθέν ποσό Πάντοτεότικαµιάαγωγήμπορείνα στυχήµατος. Ο Καμηλάρης οδη- νήσεων, κανονισμοί αξιολόγη: να επικοινωνήσουν µε τον κ. στην γκαλερύ «Κύκλος. Πάφου. των χιλίων λιρών στους δικηγό- κατοχυρωθεί εκτός αν ο πρωτο: γούσετη µοτοσυκλέττατου στον σης καιπροαγωγών, εξασφάλιση Τοιρόπούλο, τηλ. 22032, Λευκω- ρους των, οι σποίοι κατεχώρησαν κολλητής αποφασίσει προηγουμέ- παραλιακό δρόμο, τανσυγκρού- µανιµότητας σε όσους υπηρε- σία. ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ αγωγή στο δικαστήριο Λάρνακας Όως για την εγκυρότητα της συµ: σβηκε µε Ιδιωτικό αυτοκίνητο τούν σήµερα µε σύμβαση, η µη. οργανώσειςγια να συὶ ή Ο υπουργός Προεδρίας κ. Ντ al φάσμα ως anes βλημάτων και µέσα σε πνεύμα καλής θέλησης από όλους να κα- ταβληθεί προσπάθεια εξεύρεσης. λύσεων ἔτσι που να µην πληγεί η Εκπαίδευση µας από την οποία εξαρτάται η τύχη των παιδιώῦ ρουσία της έγινε ευμενώς δεκτή Συσκευή για διαβητικούς. Ὁ νέος Διευθυντής της ΚΥΠ κ Ἰωάννης Σωφρονίου Αδροιζιώτης, γεννήθηκε την 1.6.1934 «το χωριό. ποσο : Δουβαράς της Επαρχίας Λεμεσού, «μα ΡΤΑΟΕΝΙκαιεἴναιαγγλικής Το 1952 αποφοίτησε που Εµπορικου Ἐπινόησης. Στην Ευρώπη πωλ. Λυκείου Λεμεσού: ταιπροςᾖ. 200. αλλά, ὁπωσεξή. 9 Νασημειώθεότιστην Κύ- Ύατην εἴσπραξῃ του συμφωνηθέν. Φωνίοςμεταξύδικηγόρου καιπελά: οβῃγούµενο από λοχα της υλοποίηση του μνηµονίου συµ- µας και η επιβίωση του τόπου Eng 19.9.1953 γράφτηκε στην. THRONES TIA ANArOrH τος ποσού. η: ‘ κ Αστυνομίας. Ο ενάχων υπέστη Φωνίας γιατην αξιολόγηση,η µη µας eee Ύησεο κ. Τσιρόπουλος, λόγωτης & Ene Ex6i6ovrac tv anégaon tov0 Το Δικαστήριο αφού ἔλαβε υπό: ιατάγµατα στοπόδικαιπαρέµει- ορθολογιστική αξιοποίηση του Αστυνομική Δύναμη καισφού υπη: [μεγάλης παι ac (Ga * Bntixoi, perafo twv onoiwy ap- ς ύσα περίπτωση οι . - eae Νίκος Νικολόπουλος D γώλης παραγγελίας (θα εισα ὄ ‘ F p επαρχιακός δικαστής κ.Τ.Ηλιάδης ΨΠ ότι στην παρούσα περίπτωση. διδακτικού χρόνου, η αναχρονι- ρέτησε σε διάφορα Τμήματα, στις Χβοὺν 1.000 τέτιες συσκευές) Κετοί νεοι στην ηλικία. Ἡ Αστυνομία συνέλαβε µε δι- Τ ο αρ ορ eos [Se εκτός εργασίας για 16 µήνες. κ b xpd. a iaGeGecs 22.4.1975. διορίστηκε Ὑπεύθυνος : η καστικό ένταλμα και ἔθεσε υπό 5 φέρε, ότι σε περιπτώσεις συµ f To AmacnhmoBpiixednoevd. OTT Gout mc Méonc Eknaieu: ΕρωτόκριτοςΕι r τιµή καθορίστηκε στις Λ. 55, µε 7 Φωνίας µεταξύ πελάτη και δικηγό- να καταχωρήσουν τη σχετική αἴτῃ. e που δεν ανταποκρίνεταιστις aoe eos CDSEO Rea του Τμήματος Ανίχνευσης ΕΥΚλΗ: ὄρσεις Συγκρο ύονται κράτηση τον Πέτρο Ὀδυσσέως ῥου όπου υπάρχει πάντοτεηδυνα. ση για αἴτηση της συμφωνίας στον γων «πίπλήρους ευθύνης εδικαι- OTS . : Γεν. Γραμματέας». jew ndAng nal επαρχίας Λευκω. 5 Ἰωάννου, 22 χρόνων, από τη τότητανα εκμεταλλενθείο θικηγό. Πρωτοκολλητή Λάρνακας, απεφά. οὗτο £23.000, ene, Suuc evpé. GnEIMIaEC Te obyxPOWNG Ἡ | Giac. Bivar νυμῥευρένος καὶ ἔχει Ἀιαρρήξεις σήμερα Λευκωσία, σχετικά µε υπόθεση ρος τη θέση του για να εξασκήσει αἰδεότιη διαδικασία ήταν πρόωρη Bn συνυπεύθυνος για το δυστύ Ε πρία naib, 500 ασ. ko: pen απαγωγής νεαρής, νομικές πιέσεις σε βάρος των συµ- Και απέρριψε την αγωγή τους χημα σε ποσοστό 258, το ποσό Γ pion, nhixicic χρόνω - . — - ώθι λό Δικα μειώθηκε αναλόγως καιτο Π - στο ὢρέναρος 0 πρωταθλήτριες arp επεθίκασε αποζημιώσεις ροτοµµη ΦΡΕΝΑΡΟΣ, (Του ανταποκρι ENOA fl £17.600, πλέον τα ἔξοδα της δί τή µας)--- ΄Αγνωστοι διέρρηξαν και ΠΟΕ/ . Kn ευεργετη τιςτελευταίες Ὃ aerer on er Bax Το ποσό αυτό θα πληρώσει η ἡρ πια στο χωριό µε UG Tr 1 . Σε ειδική τελετή έγινε χθες το ee Meee Os Gna. nammarnenienl ae os santana ja αυτο: ᾽σπόγευμα η σποκόλυψῃ προτο: ξεις γίνονται όταν οἱ αγρότες ΕΠΟΛΑΕΖΖακακου συγκρού- : 'μήςτου ΜΙΧ. Γεωργ]ου, ευεργέτη βριοκονταισταχωράφιατουςγια εται σήµερα Κυριακή και ώρα 5 ete oos Toe uro oY Της σχολικής εφορείας Αθησ/νου την εκρίζωση πατατών. ΄Όλες οι | µ.µ., στο γήπεδο του «Διγενή οκ. Κώστας Χατζηπιέρας καιτου στο χώροτου Γυμνασίου τηςκω- {υποθέσεις καταγγέλθηκαν στην Ακρίτα» Ύψωνα, µε την πρωτα- κατηγορουμένου η κα Στέλλα Ῥόπολης, Αστυνομία, η οποία καλείται να θλήτρια ΠΟΕΛ Λευκωσίας ΜΕ: Ερώτοκρ[ου. Τα αποκαλυπτήρια της προτο- δράσει αποφασιστικά γαι την ΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου. Ένας, μής και σχετική ομιλία έκαμε ο ανακάλυψη και οὔλληψη των αγώνας αναμφίβολα δυναμικός ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ υπουργός Παιδείας. δραστών, που θα τραβήξει την προσοχή . που Φίλαθλου κόσμου. ΛΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ -ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΙΑΣ Γύρω στις 4 µ.µ., προχθές, αυ. ποκίνητο που οδηγούσε ο Πανί- κος Αριστοκλέους, 34 χρόνων, απότις Πάνω Κυβίδες, συγκρού- στηκε μεταξύ του 15-18ου μιλιο- δείκτη του κυρίου δρόµου Λάρ- νακας - Κοφίνου, µε µοτοσυκλέ: τα που οδηγούσε Άγγλος περι: ηγητής, µε συνεπιβάτιδα τη σύ- Tyo tov. Από το δυστύχημα τραυµατί στηκε σοβαρά η συνεπιβάτιδα του µοσοσυκλετιστή και µετα: φέρθηκε στο νοσοκομείο Adp- νακας όπου κρατήθηκε για περί θαλψη.