Back

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Xapauyn Νέες δηλώσεις του Ντενκτάς στη «Maret» Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΧΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Υπάρχει, πράγματι, αντιτουρκικό αίσθημα στα κατεχόμενα Ἡ ΤΟΥΡΚΙΑ ἔχει στρα- πηγικά συμφέροντα στην Κόπρο, δήλωσε ο Ντενκτάς σε συνέντευξη τουπροςτον Αλή Μπιράντ της «Μιλλι- ἔτν, που δημοσιεύθηκε στις 23 Ἰουλίου. Σε ερώτηση ποιός κατά τη γνώµη του εἶναι ο κυριώτερος λόγος που κάνει την Τουρκία να υποστηρίζει τους Τουρκο- κοπρίους και αν υπάρχει στρατηγικό ενδιαφἑρον γι΄ αυτή την (ποστήριξη, ο Ντενκτάς απάντησε: «Φυσικά η Τουρκία ἔχει στρατη: γικά συμφέροντα στην Κύπρο. Είναι τυχερή η Τουρκήει γκατῖ υπάρχει εδώ. πουρκοκυτικακή κοινότητα. Καιαν. ακόµη δεν υπήμχε η τ/κ κοινότητα, η Τουρκία δεν Όα άφηνε την Κύπρο. στην Ἑλλάδα. Ο πρώην Πρ της Τουρκίας Κορούτουρκµου εἶπε κάτι που εἶναι πολύ σηµαντικό. O ἔντιμος πρόεδρος µου είπε: «Αν η. Κύπρος περάλθει στην Ελλάδα και εξοπλισθείτότεη Τουρκίαπὄεινα εἶναι ναυτικό ἔθνος». Αυτό εἶναι ένα, πολύ σηµαντικό γεγονός». Σε ερώτηση αν το αυξανόμενο αντιτουρκικό: στην κατεχό- µενη Κύπρο του προκαλεί λύπη, ο Ντενκτάς είπε ότι κτο όλο θέµα το δημιουργούν Ἀίγες μικρὲς οµάδες µε άρθρα και τίποτε περισσότερο. Αυτό, πρὀσιεσε, δεν πρέπει να εξογκώνεται ούτε να προκαλεί λύ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΚΑΔΑ Συγχαρητήρια και ευχές στον φίλο ηρωϊκό λαότης Η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ απῖ- στειλε προς την Ν.Ε. του Κ.Κ. Κοέβας το ακόλου- θο χαιρ πτιστήριο τηλε- γράφημα: «Μετην ευκαιρίατης Ά]ης επε- τείου της θυελλώδους επίθεσης στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Μονκάδα από επαναστάτες, µε επικεφαλής τον συν. Φιντέλ Κάστρο, η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ απευ’ θύνειπρος εσάς καιόλοτονηρω- υκό κουβανικό λαό θερµότατα συγχαρητήρια και τις καλύτερες. Ευχές Ύπα επιτυχίες στην υπερά σπιση και την περαιτέρω ανά. πτυξη της σοσιαλιστικής σας τια- τρίδας, φάρο της ελευθερίας και της αντιμπερκαλιστικής αλλη λεγγύης στον κόσµο». ΗΠΕΟ Η ΠΕΟ µε την ἴδια ευκαιρία απέστειλε πιλεγράφηµε: προς τα Συναντήσεις µε υπουργούς για Τα προβλήματα φρουτοπαραγωγών Σχετικάμετα προβλήματατων. Φρουτοπαραγωγών και τα αιτή- para Tous, όπως εγκρίθηκαν από. το Παγκύπριο Συνέδριο των. Φρουτοπαραγωγών που κάλε σαν οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ κα ΠΕΚ στις” Ιουλίου 1384. Έχουν διευθετηθεί συναντήσεις µε τους υπουργούς Εμπορίου --- Βιομηχανίας και Γεωργίας κ.κ.Γ. Ἀνδρέου καιδ. Χρισιδούλουτην προσεχή Τρίτη 31 Ιουλίου, στις 830 και στις 10 τιµ. στη Λευκω- cia. Καλούνται όλα τα μέλη της Ἐπιτροπής, που εξελέγησαν στο Σννέδριο των Πλατρών. να διευ Βετήσουν για va παρευρίσκονται στις συναντήσεις αυτές εππυχίεςστον δρόµοτης αξοπρέ- πεκας και της ευτυχίας». την Οµοσπῦνδία Γυναικών Κού- βας το πιο κάτω τηλεγράφημα. κεςκαιολὀκληροτολαότης Κοῦ. βας µε την ευκαιρία της επίθεσης στη Μουκάδα. Οι κες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους µε τον αγώνα σας ενάντια. στον αμερικανικό Ιμπεριαλισμό, Ύπα το δυνάµωμα της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή, για Κούβας ουβανικά Συνδικάτα µε το οποίο ουγχαίρι θερμά τους Κουβανούς εργαζομένους και εὖ. χεται O° αυτούς κάθε επιτυχία στην οικοδόμηση του σοσιαλι σμού και στον αγώνα για παγκό- σμια ειρήνη, ΗΠΕΟ απέστειλεεπίσηςπαρό- μοιο τηλεγράφημα και προς τον, πρέσβη της Κούβας στην Κύπρο κ. Φερμίν Ροντρίγκεζ- Ἡ ΕΠΑΑΛ Εξ άλλου, ο Γ.Γ. της ΕΠΑΑΛ Δώνης Χριστοφίνης απέστειλε στην ΟΣΓΙΑΑΛ το ακόλουθο τη: λεγράφημα: «Με την ευκαιρία της ἔνδοξης επετείου της 26ης Ιουλίου, η Κυ πριακή, Επιτροπή Αντήμπεριαλι- στικής Αλληλεγγύης (ΕΠΑΑΔ), εκφράζοντας τα αισθήµατα του αγωνιζόμενου κυπριακού λαού, απευθύνει σε σάς και τον ηρωικό. λαότης Κούβας --- πρωταθλητή της ελευθερίας και αλληλεγγύης, θερμότατα συγχαρητήρια καιτις καλύτερες ευχές για περαιτέρω ΗΠΟΓΟ 9 Η ΠΟΓΟ απέστειλε προς «Ἡ ΠΟΓΟ χαιρετίζει τις γυναί- Konpiec γυναί- το συµοέρον των σοσκαλιομού και της προύόου», 9 Συγχαμηηο τηλευρά: Φημα προς τον ηγέτη του κουβαα νικοῦ λαού δρα΄ Φιντέλ Μώστρο απυτείλε και ο Πρόθδρος της ΕΔΕΚ δρ.Β. Λυσσαρίδης. Ἰακώβου είχε χθες συνάντηση στο γραφείο του µε τον εκπρὸ σωπο πλευράς στη Διερευνητική Επι τροπή για τους Αγνοουµένους κ. Φρ. Μιχαηλίδη, τον σύμβουλο, του κ. Κλ. Αντωνιάδη,τον Πρόε: δρο της Παγκύπριας Ἐπιτροπής, Συγγενών και Αδηλώτων Αιχμα. λώτων ΑΙδ. Οικονόµο Χριστό Φορο και τα µέλη της Επιπροπής κικ. 1. Σεργίδη και Ν. Σεργίδη. θέµατα που σχετίζονται µε τις εξελίξεις στο ανθρωπιστικό πρό- βλημα των αγνοουμένων. Tm σε κανένα. Τέπες οµάδες µε αν- ππουρκικά αισθήματα υπάρχουν. ακόμη καισεπόλειςτης Τουρκίας». Εξάλλου, ο Αλή Μπιράντ -ε άρβρο του στη «ΜΙλλιέτ» γράφειότι αν δεν εξευρεθεί πολιτική λύση η. Κύπρος θα παραμείνει δυνητικός χώρος ἔκρηξης, θα µονοπωληθεί η, εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. καιθα καταστούν δύσκολες οι σχέ- σειςτης Τουρκίας µε τον υπόλοιπο. Ο Μπιράνι προσθέτει ότι τώρα. που η «ΤΔΒΙΕ» ἔχει avai in τουρκική Πλευρά πρέπει να καταρ- τίσει μακροπρόθεσμο σχέδιο καινα αναζητήσει µια λύση στο Κυπριακό, κατὰ τρόπο περιοσύτερο ευξλικτο. ὦ. Αυτό µπορεί να yi- . χωρίς να εγκαταλει Φθοῦν τα κέρδη στην Κύπρο αλλά αποσπώντας την πρωτοβουλία από τους Ελληνοκυπρίους. Ο Μπιράντ αναφέρει επίσης ότι μετά την ανακήρυξη της «ΤΟΒΙΚ» η Τουρκία δεν µπορείνα διατηρεί τα στρατεύματα της στην Κύπρο για ἄλλα ΙΟ χρόνια γιατί Τουρκία δεν μπορεί πια Όα Ρικαιολογεί την πα. ρουσία της µε αποτέλεσµα να Εμ. Φανίζεται σαν κατακτητής, Εφόσον οι Ελληνοκύπριοι δεν επιστρέφουν στην τράπεζα των συνομιλιών, µη: επίτευξη λύσης µετά την αποχώρη: ση των τουρκικών στρατευμάτων 8α βελτιώσει τη θέση της Τουρκίας. γιατή δεν 8α υπάρξει πλέον πίεση πάνω στην Άγκυρα. Αλλά, συνεχί- ζει πρέπει να ληφθούν pita ya va σταθεί η «ΤΦΒΚ» στα πόδια της. H «ΤΘΒΚ» πρέπει να εργασθεί για να βελτιώσει την οικονομία της γιατί αυτός εἶναι ο μόνος τρόπος για την. εγγύηση της ασφάλειας της. Αν η σηµερινή οικονομική ανιούτητα που υπάρχει µεταξύ των δύο κοινο- πήτων συνεχισθεί δεν µπορεί να. εξευρεβεί λύση γιατί οἱ Ελληνοκύ πριοι θα αποτελούν µε την οἰκονο- μική τους ισχύ µκα απειλή. Ο Τούρκος δημοσιογράφος λέγει επίσης όη µνα πολιτική λύση βασί ἅται στην ελευθερία της διακίνη, σης και Την Ιδιοκτησία αλλά αυτό. με τη σειρά του εξαρτάται από την. Πα ενύκ οικονομικού. aoT ey OC pe TEE Ta O60 TT NEN 0 κ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ Ὁ υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. της ελληνοκυπριακής. Στη συνάντηση συζητήθηκαν. Εκτεταµένες έρευνες για ναρκωτικά στη Λάρνακα ΛΑΡΝΑΚΑ, 25 (Tov avrano κριτή µας).--- Άνδρες του Όυλα. μού. Πρόληψης Εγκλημάτων Λάρνακας σε συνεργασία µε ἀν- δρες του αντίστοιχου τμήματος Λευκωσίας που ασχολούνται µε τη δίωξη των λαθρεµπόρων ναρ. κωτικών. διεξήγαγαν σήµερα, από τις 6 πι. µέχρι τη 1 μμ., εκτεταμένες ἔρευνες στην πόλη, και επαρχία µας για την ανεύρε ση ναρκωτικών. Με βάση δικαστικά εντάλµατα ερευνήθηκαν 20 σπίτια, αλλά δεν βρέθηκε τίποτε το ενοχοποιητι κά. Οι ἔρευνεςθα συνεχισθούν, ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ ϱ Γ.Γ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ὁ Γενικός Γραμματέας της Κοινοπολιτείας κ. Ῥάμφαλ, ο οποίος πήρε µέρος στις εργασίες της θης Συνόδου υπουργών Παν δείας της Κοινοπολιτείας, ανα. χώρησε χθες το απόγευμα. Στο αεροδρόµιοτον κ.Ῥάμφαλτιροέ πεµφε ο υπουργός Παιδείας κ. Κατσελλής. Για το θέµα του κ. Αφάµη Η ΠΑΣΥΔΥ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΑ «ΝΕΑ» Η Μεντρική Γραμματεία της ΠΑΣΥΔΥ εξέδωσετην ακόλουθη ανακοίνωση, «Αναφορικά µε σημερινό (χθε- σινό) δηµοσίευµατης εφημερίδας. «ΤΑ ΝΕΑ» σχετικά µε την παρά. ταση της υπηρεσίας του διευθυν. τή του Τµήµατος Δημοσίων ‘Ep: γων, που αφυπηρετεί στο τέλος. αυτού του µήνα, επιθυμούμε να τονίσουμε ὁτι τα όσα δηµοσιεύ. ονται σχετικά µε τη στάση της ΠΑΣΥΔΥ δεν ανταποκρίνονται διόλου στην πραγματικότητα Ο ισχυρισμός της εφημερίδας, ότι η συνδικαλιστική οργάνωση, των δημοσίων υπαλλήλων, όχι µόνο δεν αντέδρασε στις ενέρ. Ύειες αυτέςτου υπουργείου αλλά, όπως µας ἔχει λεχθεί απὀ κάποι- ους αρμόδιους, κάναψε πράσινο. φως», είναι ανυπόστατος, Αντ. θετα, η ΠΑΣΥΔΥ ἔχει προβεί σε ἔντονα διαβήµατα προς την κυ- βέρνηση, τόσο γραπτώς ὅσο και προφορικά, για οποιαδήποτε πα. ράταση των υπηρεσιών του κ. Αφίμη», Ὑπεύθυνος Ιδιοκτήτης ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ.. Τύποις: «ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ» «ΠΛΙΓΝΙΛΙ ΛΠΑΤΗΣ», Η ΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Το ΤΑΣΣ ξεσκεπάζει την Ουάσιγκτων Ν ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΟΠΛΑ Νέα σοβιετική πρόταση για έλεγχο των χημικών οπλων ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 28 (ΤΑΣΣΙ. -- Εκπρόσωποι που Λεικού Οἶκου και του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σε συνάντηση τους µε δημοσιογράφους ρωτή- θηκαν σχετικά µε πρό- σφατη αοβιετική πρότα- ση για τις επιδιωκόµενες συνομιλίες στη Βιέννη πον ερχόμενο Σεπτέμβριο για την αποστρατικοποί- Πση του διαστήματος. Σύμφωνα µετη σοβιετική πρό- ταση, πρέπει να εκδοθεί κοινή σοβιετο - αμερικανική δήλωση. που να κοινοποιεί σαφώς τη συ- ναΐνεση της ΕΣΣΔ καιτων ΗΓΙΑ να παρακαθήσουν σε συνοµιλί- ες µε σκοπό την επίτευξη συµ- Φωνίας για την αποτροπή της. 'στραπκοποίησης του δκαστήµα- τος, συμπεριλαμβανοµένης της. πλήρους αμοιβαίας αποκήρυ- ξης των αντιδορυφορικών όπλων και τη συναίνεση να κη ρύξουν, τη µέρα που ϐ᾽ apxt- σουν οι συνομιλίες, αποχή απὀ “δοκιμές και την ανάπτυξη ὄια- σπημικών ὁπλων. ΟΙ δημοσιογράφοι επιθυμού- σαν να πληροφορηθούν κατά πόσον η αμερικανική πλευρά είναι έτοιμη για πλήρη αμοιβαία αποκήρυξη των αντδορυφορι- κών συστηµάτων και να εἰσάξει πο µορατόριουµ στη δοκιµή και ανάπτυξη διαστημικών όπλων. μόλις αρχίσουν οι συνομιλίες. Δεν πήραν, όμως, σαφή απάν- πηση σε οποιαδήποτε απὀ τις ερωπίσεις τους. Ὁ εκπρόσω- πος του Λευκού Οίκου προέβη σκόπιμα µόνο σε αόριστες δη- λώσεις λέγοντας ότι δεν µπορεί ν᾿ απαντήσει καιπροσθέτοντας. ότι ο ευκός Οίκος βρίσκεται τώρα στη διαδικασία της ανά- ληφηςκαιτης διαµόρφωσηςτης. πολιτικής του. Ὁ εκπρόσωπος. που υπουργείου Εξωτερικών τό- νισε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν πως. Από τα εγκαίνια της ἔµθεσης ζωγραφικής --- γλυπτικής, µε ἔργα δεκάδων Κυπρίων καλλιτεχνών, χθες βράδυ στο πολιτι- στικό κέντρο της Πύλης Αμμοχώστου. Πάνω ο Επ. Γραμματέ- αςτου ΑΚΕΛ Λευκωσίας Χρ. Πέτας, µεταξύ του Προέδρου και του Γ.Γ. της ΕΔΟΝ Μ. Παπαπέτρου και Δ. Χριστόφια, μιλά κατά τα εγκαίνια. Κάτω µέρος του κοινού που παραβρέθηκε. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ εἰναιελεύθερες να εγείρουν διᾶ- φορα θέµατα στην πορεία των συνομιλιών της Βιέννης. Αποδείχνεται ὁπ, παρόλο που η αμερικανική κυβέρνηση. διακηρύσσει ὅτι «αποδέχεται χωρίς προκαταρκτικούς όρους. τῃ σοβιετική πρόταση για έναρ.- η στις 18 Σεπτεμβρίου αυτού του χρόνου στη Βιέννη συνοµι λιών για την αποτροπή της στρατικοποίησης του δκιστήµα- τος», στην πράξη συνεχίζει το παιγνίδι της απάτης και μιλά, όπως πριν, για εντελώς διαφο- ρετικές διαπραγματεύσεις. ΓΙα- ρατηρητές τονίζουν ότι, αν οι ΗΠΑ πράγματι αποδέχονταντη. σοβιετική πρόταση «χωρίς οποιουσδήποτε προκαταρκη: κούς όρους», όπως διαβεβαιώ- νει 0 Λευκός Οἶκος, η Ουάσιγ- A : OXI ππων Bev Ga he fvoracy a ΟΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ον µιας σαφώς διατυπωµένης Το διάστηµα δεν πρέπει va ημερήσιας δκίταξης. μετατραπεί σε oii να are Ἡ συνέχισης της εἰ ης Προφανώς, η ο κούρσας, δήλωσε οΑυστριακός. εε ὃν ος υπουργός Εξωτερικών κ. Ἑρ- ελέγχου των εξοπλισμών και αφοπλισμού των ΗΠΑ Κένεθ ντελμαν, βολεύει την Ουάσιγ- πτων σ᾿ αυπότο θέµα. Ὁ Κένεθ. Άντελμαν δήλωσε ότι οι δια πραγματεύσεις Υια τον περιο- ρισµό των πυρηνικών εξοπλι- ᾽σμών δεν εἶναι παρά ένα τέχνα- ‘oa oto οποίο οι ΗΠΑ εἶναι υποχρεωµένες να καταφύγουν για να καθησυχάσουν τον αμε: ρικανικό λαό καιτους Ευρωπαί- οὓς συµµάχους τους. youiv Aavc. Ἡ κλιμάκωση του εξοπλιστ- κού ανταγωνισμού Ότο δκάστη- μα πρέπει να αντιμετωπισθεί µε πρωτοβουλίες που υπαγορεύ- ονται από την κοινή λογική, τό- νισε σε ειδική δήλωση του. Το ζήτημα αυτό, πρόσθεσε, δεν. ᾽αφορά µόνο τις µεγάλες δυνά- μεις, αλλά επηρεάζει τα συµφέ- ροντα όλων των λοών. Απαντώντας σε ερώτηση δη: ΜΕ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ο Κάρριγκτον συζητά στην Αθήνα τις σχέσεις της Ελλάδας µετο ΛΑΤΟ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΑΙΡΜΕΙ 112 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 25(ΑΠΕ).-- Όλο το πλέγμα των σχέσεων της Ἐλλάδας µετο ΝΑΤΟ θα αποτελέσουν αντικείµενο των συ- νομιλιών, που αρχίζει αύριο στην Αθήνα ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ λόρδος Κάρριγκτον. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί στην Ελλά- δαμετάτην ανάληψη των καθηκόντωντου Γ.Γ.του ΝΑΤΟ. ΟΓΓΓ. της αιλανιικής συµµα- χίας Φβάνει στην Αθήνα αὗριο (σήμερα) το μεσημέρι και λίγο αργότερα θα γίνει δεκτός από. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλή, ο οποίος θα που παραθέσει επίσηµο πρόγευ- ΤΙΤΛΟΙΓΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΝ Εκατοντάδες οικογένειες αντιμετωπίζουν κίνδυνο να χάσουν τα σπίτια τους ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΧΡ. ΠΕΤΑ Ὁ βουλευτής ΑΚΕΛ -Αρι- στεράς, Χρίστος Πέτας κατέ- θεσε στη Βουλή των Αντι- προσώπων την ακόλουθη ερώτηση: «Αρκετές εκατοντάδες άτοµα, τα περισσότερα απὀ 1a οποία πρόσφυγες καιβιοπαλαιστέςπου αγόρασαν οικόπεδα στις ενορίες Ανθούπολης, Αγ. Ανδρονίκου, Αρχαγγέλου της /Λακατάµκας, ἔκτισαν σ᾿ αυτά κατοικίες και τα εξόφλησαν από αρκετό καιρό, αλλά δεν τους ἔχουν ακόµα πα ραχωρηθεί τίτλος, Μερικές εκα ποντάδες πρόσφυγες υποχρεώ- θηκαν να εξαντλήσουν όλε- τους. τις δυνατότητες Υκ: δύ-εκα, απέ- συραν μέχρι και τις καταθέσεις μικρών παιδιών τους απὀ τα σχο. λικά ταμιευτήρνα και ζρυν µετον. εφιάλτη να τα χάσουν όλα και να βρεθούν πεταμένοι στους πέντε δρόμους, Το γεγονός ότι δεν πρύκεπαι Έκδοση αδειών κυνηγίου στην επαρχία Πάφου © Επαρχος Πάφου ανακοινώ νει ότι άρχισε η ἔκδοση οδειών κυνηγίου για την περίοδο 1984--- 1986. Το κοινό παρακαλεῄαι να προσέρχεται στο Γραφείο του Ἐπάρχου για τη σχετική ανανέω- ση και ἔκδοση ἄδειας κυνηγίου. από τις 830 π.μ. µέχρι 12 µ. κα θηµερινά. Για την ανανέωση της άδειας. οἱ κυνηγοί πρέπει να προσκοµί ζουν την παλκἁ άδεκι κυνηγίου. Ύνα μεμονωμένες περιπιώσεις αλλά για χιλιάδες πρόσωπα, πρά: Ύμα που συνιστά ομαδικό αδίκη μα μαζικών διασιάσεων που προκαλεί δικαιολογημένη καὶ συνεχώς οξυνόµενη αγἀνάκτηση των αδικουµένων αυτών προσώ- πων, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το Σώμα της Βουλής των Αντιπρο- σώπων Ποιά είναι η θέση της κυβέρ' νησης απέναντι σ᾿ αυτό το σο: βαρό πρόβλημα και τί µέτρα θα πάρει για την ανυμετώπιση τουρ. μα. Την Παρασκευή ο λόρδος Κάρριγκιον θα συναντηθεί µε τον πρωθυπουργό κ. Παπανδρέ- ου, ενώ και την Πέμπτη και την Παρασκευή θα ἔχειενημερωτικές. συναντήσεις στο υπουργείο Εξω- τερικών και το Πεντάγωνο. Ἐξάλλου την Παρασκευή το μεσημέρι ο πρὠθυπουργός κ. Παπανδρέου θα ἔχει εθιµοτυπική συνάντηση στο Καστρί µε τον. νέο πρέσβη της Τουρκίας στην Ἀθήνα Ναἴμί Ακιμαν. Επίσης, ο κ. Παπανδρέου θα δώδει την Παρασκευή το απὀ- Ύευμα στο Ζάππειο αυνεντευξη, τύπου «για όλα τα θέµατα» - ὅπως διευκρίνισε οκυβερνητικδὲ Εκπρόσωπος -- προς τους Ελλη- νες πολιτικούς συντάκτες. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός ακπρόσωπος κ. Μαρούδας ανα- ΛΙΕΣΧΙΣΕ ΜΟΝΗ ΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΣΤΑ 63 ΤΗΣ ΧΑΓΚΟΣΙΜΑ, (Ἰαπω- via) , 25 (ANE — TAAA. MPAKT. — HN. TYTIOZ) ---Μνα γιαγιά, 63 χρονών, and tov ‘Ayio Φραγκί- oxo, Sikoxice μόνη τον Ειρηνικό Ὠκεανό, καλύ- πτουτας σε 78 μέρες την. απόσταση µεταξύ της Καλιφόρνιας και της Χαγκοσίμα, 950 χιλιόµε: πρα νότια του Τόκιο. 0 Γ. Παπαλεοντίου καταχώρισε προσφυγή κατά του διορισμού του Λ. Παπαδόπουλου Ο κ. Γεώργιος Παπαλεονήου καταχώρισε, δια του δικηγόρου, του κ. Α. Σ. Αγγελίδη, προσφυγή. κατάτης απόφασηςτης Ε.Δ.Υ.µε την οποία διόρισε σαν διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης τον κ. Αντώνη Παπαδόπουλο, Ὁκ. Παπαλεονήουισχυρίζεται πως «στη μακρά διαδικασία που μεσολάβησε µέχρι την ἔκδοση της απόφασης η προαγωγή του κ. Αντώνη Παπαδόπουλου σαν. Γενικού Επιθεωρητή είχε ακυρω- Βεί δικαστικά δυο φορές και εκ. κρεμούν ήδη προσφυγές κατά της τρίτης προαγωγής του», Ο απηπής ισχυρίζεται επίσης. πως «η όλη διαδικασία πάσχει στα προπαρασκευαστικά στάδια. της και παραβκάζει την αρχή της. διεκδίκησης διορισμού βάσει αξθας, προοόντὠν και αρχαιότη- πας στο σύνολο της υπηρεσίας». ΟΙ ΛΑΡΝΑΚΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ Να µη δοθεί άδεια για πολυκατοικία στην παρα- λιακή περιοχή Λάρνακας ΛΑΡΝΑΚΑ, 25 (Της ανταπο κρῄριας µας).-- Θα δοθεί άδεια οικοδοµής, θα κτισβεί η πολυκα- τοικία, Ύπα να εξαφανιστεί κάτω απότατσιμεντένια θεμέλια MSN ᾽αμμουδερή ακρογιαλιά Τα ερωτήματα αυτά βασαν/- ζουν τους Σκαλιώπες, και γενικά το κοινό, που ενδκαφέρεταιγΊατη διάσωση όσων Φυσικών καὶ νών που τυχαία διέφυγαν της εµ- πορικής σκοπιμότητας καὶ του καταναλωτισμούτης εποχής μας. Ἡ ταμπέλα της εταιρείας ΟΥ: ΒΑΕΞΟ στέκεται ακόµη κοντά στην παραλιακή λεωφόρο Μπια: λέ Πασκά της Λάρνακας. ΄Όπως µας ανέφερε ο δηµοτι- κός μηχανικός, τα σχέδια που υποβλήθηκαν από την εταιρεία Ίνα άδεια οικοδοµής εξακολου. θούν να βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης. ΄ΑΗΑΥΕ θα ἔπρεπε να Τίθεται Βέμα μελέτης, αφού τα πράγματα είναι τόσο ξεκάθαρα Η ακρογκα- λιά θα πρέπει να μείνει άθικτη και Φυσικά, θα πρέπει να σωθεί. Όι αρμόδιοι οφείλουν να αν- ταποκριθούν ἔγκαιρα και ακξ- ρακα στο καθήκον τους να σώ- ‘cou Kan rou able! va σωθεί, για το καλό και της Λάρνακας και του τόπου µας γενικά, Φερόμενος σε σημερινό δηµοσί- ευµα απογευµατινής εφημερίδας. σύμφωνα µε το οποίο «115 aepo- πλάνα δίνουν στην Τουρκία ο Ἱσπανός πρωθυπουργός κ. Γκον- ζάλες και ο ηγέτης του [ράν Άγι. ατόλλαχ Χομείνυ διευκρίνησε τα. εξής: --Όσον αφορά τα αεροσκάφη, µέσω. του Ἴράν, πρόκειται περί αεροσκαφών «για διάλυση» και μόλις τώρα ἐχουν αρχίσει οι Οχε- τικές διαπραγματεύσεις. --Όσον αφορά τα ισπανικά, πρόκειται για μεταγωγικά αερο- “σκάφη τα οποία «θέλει να πουλή- σεν Π ισπανική κυβέρνηση. Εμείς. δεν ενδκαφερόµαστε. Τέλος, Ὁ κυβερνητικός exnipd- σωπος απαντώντας σε ερώτηση για το πότε θα συγκληθεί το ΚΥ- ΣΕΑ είπε ότι δεν ἔχει καθοριστεί ακόμη η σχετική ηµεροµηνία. ΕΥΧΕΣ Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Ρήγ- καν σε μήνυματουπρος τον Πρό- Ἓδρο της Δημοκρατίας κ. Καρα μανλή,΄ γκα τα δεκάχρονα της αποκατάστασης της δηµοκρατί- ας εύχεται «ειρήνη, ελευθερία και ευημερία». «Ο αμερικανικός λαός, λέγει, υπερήφανος ΥκΙ την δηµοκρατι- κή του κληρονομιά, αποδίδει ύψιστη σημασία στους Ἱστορι- κοὺς δεσμούς που συνδέουν τις δυο χώρες µας». Ὑθεσινή επίσηµη ανακοίνωση, αναφέρει τα εξής: «Αναφορικά µε δημοσιεύματα. σχετικά µε τις διεξαγόµενες ὄκα- βουλεύσεις µεταξύ της αρµοδίας εξ Υπουργών Επιτροπής και των. Συνδικαλιστικών Ὀργανώσεων επί του θέματος των συντελε- στών του Φόρου Εισοδήματος, δηλώνεται ότι, κατά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε επἰτουθέµατος στις 12/7/84 υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Ἑπύρου Κυπρια- νού αναλήφθηκε υποχρέωση, τό- σο από την κυβέρνηση όσο και από τις Συνδικαλιστικές Όργα- νώσεις, όπως αποφευχθεί οποι- οοδήποτε δηµόσιος θόρυβος ἡ δημόσια συζήτηση επί του θέµα τος κατά την περίοδο των Bia. Βουλεύσεων μέχριτέλους Αυγού- στου του 1984, έτσι που να διευ- κολυνθεί η αναζήτηση λύσης µέ. 00 σε ήπιο κλίμα. Η κυβέρνηση για τον φόρο εισοδήματος Ιοσιογράφων για το θέµα της Pe ee που κατάπλου ᾽αμερικανικών πυρηνοκίνητωνή εξοπλισµένων µε πυρηνικά όπλα πολεμικών σκαφών στην ΝέαΖηλανδία, οΠρόεδροςτων ΗΠΑ κ. Ρήγκαν εἶπε ότι οἱ Ἠνωμένες Πολπείες θα κάνουν. «ότι µπορούν» για να πείσουν. τοὺς νέους ηγέτεςτης Νέας Ζη- λανδίας ότι εἶναι «προς το συµ- φέρον και Των δυο χωρών» να συνεχισθεί η συμμαχία που εἴ- ναι γνωστή σαν «ΑΝΖΟΥΣ». ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ «ΚΡΟΥΖ» Ασκήσεις ανάπτωξης πυραύ- λων «Κρουζ» πραγµατοποίη- σαν προχθές οι αμερικανικές. στραπωτικές δυνάµεις στη Βρεττανία. Για τς ασκήσεις σιµοποιήθηκαν Ίρεις εκτο- ξευτίρες «Κρουζ» που οδηγή- θηκαν μυστικά µέσα στη νύχτα έξω απότη βάση του Γκρήνχαμ Κόμμον. ΝΕΑ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ. ΠΡΟΤΑΣΗ Νέα πρόταση για Τον τρόπο Ἐπαλήθευσης και ελέγχου της. ενδεχόµενης τα χημικά όπλα, υπόβαλε η σο- βιετική ανππροσωπεία στ Διό- σκεφη της Γενεύης Υια τον ᾿Αφοπλιομό. Ηπρόταση προβλέ- πει Τη συγκρότηση µιας συµ- βουλευπκής εππροπής, Π οποία θα επιβλέπει την τήρηση της συμφωνίας. Ἡ εππροπή αυτή, τόνισε ο Σοβιετικός αντιπρόσωπος, Bi- wp Ισραελιάν, θα έχει πρώτο. και κύριο καθήκον τη διασφάλι- ση της αποτελεσµατικότητας. μιας µι καιτην τήρηση της αρχήςτης µη: παραβίασης των. ασφαλείας οποιουδήποτε από τα συμβαλλόµενα µέρη. Or αποφάσεις της επιτροπής θα παίρνονται στῃ βάση της οµο- Φωνίας. Αυτό το τελευταίο ενόχλησε τις δυτικές αντιπροσωπείες που Θέλουν, όπως έχει προτείνει η Ουάσιγκτων, Το διεθνές όργανο. πουθα επιβλέπειτην εφαρµογή. της συμφωνίας να µπορεί ανεµ- πόδιστα και Οποιαδήποτε στι- γµή να κάνει εφόδους εππήρη- σης-στις σοβιετικές εγκαταστά- σεις παραγωγής και αποθήκευ- σης χημικών όπλων. Στις αµε- ρικανικές, φυσικά, τέτιος ἔλεγ- χος δεν θα γίνεται γιατί η πρό- ταση των ΗΠΙΑ προβλέπει τη δι- εξαγωγήἠτουµόνοστις κρατικές. εγκαταστάσεις (δηλαδή τις σο- Βιετικές) και όχι τις ιδιωτικές (δηλαδή τις αμερικανικές). Εξαγγελίες στην 9η σύνοδο των υπουργών Παιδείας ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Η ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ Με την εξαγγελία αυξημένης. προσφοράς νέων θέσεων για υποτροφίες στους κόλπους της, Κοινοπολιτείας, συνεχίστηκαν χθες στο ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ οι εργασίες της ἕνατης Συνόδου, των υπουργών Παιδείας της Κοι- νοπολιτεῖας. Ο στόχος των 1,500 θέσεων. που σχεδίου υποτροφιών της Κοινοπολιτείας που τέθηκε από τη Σύνοδο των υπουργών Παι- δείας στο Κολόμπο το 1980 έχει υπερκαλυφθεί, ΄Ἔτσιχθες στη Σύ- νοδο ανακοινώθηκαν αυξήσεις στις θέσεις που ανεβάζουν τον. αριθµό στις 1.850, πράγμα που θα ωφελήσει σηµαντικά πολλές, αναπτυσσόμενες χώρες µεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Ἰδκαίερη αἴσθηση ἔκανε η ανακοίνωση της καναδικής αντι- προσωπείας για αύξηση του αρι- Θμού υποτροφιών που παρέχει στην Κοινοπολιτεία κατά 663. Ο Καναδάς ανακοίνωσε ότιθα αυξή- Ἡ κυβέρνηση επιθυμεί να εκ- Φράσει τη λύπη της για το γεγο- νός ότι δεν τηρούνται τα συµφω- νηθέντα καιανήθετα επιχειρείται να δημιουργηθεί κλίµα οξύτητας, που ουδόλως διευκολύνει την προσπάθεια που αναλήφθηκε. Θα μπορούσαν να λεχθούν πολλά σε απάντηση χθεσινών και σημερινών δημοσιευμάτων που δίδουν εσφαλμένη εικόνα, η κυ- βέρνηση όµως δεν προτίθεται να πράξει τούτο, τουλάχιστον επί που παρόντος, 'θασι ίσε τις δαβουλεύσεις µε ae καλιστικές Οργανώσεις, µε σο. βαρότητα και υπευθυνότητα, µε σκοπό την εξεύρεση ορθής λύ- σεως στο δύσκολο τούτο θέµα, ἔχοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα καιτο γενικότερο συµ. φέρον του τόπου και µέσα στα Χρονικά περιθώρια που ἔχουν. συμφωνηθεί. Ελπίζει δε ότι θα υπάρξει η ανάλογη ανταπόκρι ow ΕΓΙΝΕΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύσκεψη για και διάθεση ΛΙΛΒΕΒΛΙΩΣΕΙΣ ΓΙΛΠΡΩΡΙ την ποιότητα των τούβλων BHEH TOY NOMOY TIATHN ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ἡ ποιότητα και η διάθεση πούβλων από τα τουβλοποι- εία ήταν το θέµατης σύσκε- ψηςπου πραγματοποιήθηκε προχθές, στο υπουργείο Εµ- πορίου και Βιομηχανίας, σπό την προεδρία του διευ- Βυντή Ὑπηρεσίας ου Τιμών και Προστασίας ἵα- παναλωτών κ. Κ. Πασχάλη. Έπῃ σύσκεψη πήραν µέρος και αντιπρόσωποι της ΠΟΒΕΕ, του Ἑωνδέσμου Εμπόρων Τοιμέντων και Ὑλικών Οικοδοµής, του Συν. δίσµου Τουβλοποιών και του Σωνδέσμου εργολάβων οικοδο. pov, Σύμφωνα µε ανακυινωσῃ του. Συνδέσμου Εμπόρων Τοιμένιων. και Ὑλικών Ὀικοδομής (ΠΟ. ΒΕΚ), κατά τη σύσκεψη ἔγινε ευ- ρεία συζήτηση σχετικά µε ta προβλήματα ποιότητας και διά. θεσης των τούβλων και εκφρά. στηκε η καλή πρόθεση από όλα τα µέρη να συμβάλουν στην επή. Ἄνση τους, Ο προεδρεύων της σύσκεψης, ανηπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας κ, Rees Πασχάλης, κατά το, τε fs της σύσκεψης διαβεβαίωσε. Fn: 1) Το υπουργείο θα κάθε προσφάθεα γα nana της εφαρµογής του νόµου 62/83 της 7:10.83 Ύα την προστασία 2. Το υπουργείο θα δ θε καταγγελία Se παραβίαση της. ποιότητας (από. τα καβορισμένα πρότυπα) καιοι Παρανομούντες θα προσάγοντα, ενώπιον της δικαιοσύνης χωρίς ney χωρίς ρε) σης θα γίνονται δεκτές κά. ἤδους άλλες καταγγελίες, άρνη, . λοποιείου να δώσει μπόρευμς τηνσιι ται μήπου πραγματικά διαθξ. (β) Καιαγγελίες ‘ μη αΠοδο, Ὃροτών γα αγορά τούβλων « ITIKOGG AbyOUR, (Kt” αυτό HE TY MooOnGBeOn tm Bey Bo, ΒΛ ΧΕΙ οκονοµικό πρόβλημ, πεσπομα ροή οποαοδήνο. σει τον αριθµό υποτροφιών που παρέχει απὀ 300 σε 600. Η Ἰνδία επίσης ανακοίνωσε ότι τις 60 υποτροφίες που παρέχει στην Κοινοπολιτείαθατιςαυξήσειστις 75. H Bperravia nou éxave peyd- Aes αυξήσεις το 1983, avaxol- νωσε ότι, θα διατηρήσει το πα- ρόν επίπεδο χορηγηµένων υπο- τροφιών. Μικρότερες αυξήσεις ανσκοι- Ννώθηκαν επίσης από όλλεςχώρες ενώ μερικές άλλες «ξήγγειλαν πρόθεση Tous va συμβάλουν στο σχέδιο υποτροφιών για πρώτη Φορά: Σημαντική ήταν επίσης η δή- λωση της Νέας Ζηλανδίας, ότιη Νέα κυβέρνηση της χώρας θα κα- ταργήσει τα δίδακτρα για τους ξένους Φοιτητές στη χώρα. Μιλώντας πάνω στο θέµα, ο υπουργός Παιδείας κ. Κατσελλής, ανακοίνωσε απόφαση της Κυ- Βέρνησης να αυξήσει κατά 253 τις υποτροφίες που προσφἑρει σε φοιτητές της Κοινοπολιτείας. Στη συζήτηση για το θέµα της. διακίνησης Φοιτητών πολλοί υπουργοί εξέφρασαν φόβους ότι πιθανή µεγαλύτερη µείωση µε: παξύ των χωρών της Κοινοπολι- είας µπορε( να θέΟει σε κίνδυνο και την ἰόια την ὑπαρξη της. Στη Σύνοδο ἑγινέ επίσης ἔκ- κληση για δράση για να ανακλη” Βούν οι πρόσφατες αυξήσεις στα Φοιτητικά δίδακτρα. Ειδική ἔκ- κληση έγινε προς τις αντιπροσω- πείες του Καναδά και της Αυ- στραλίας για να µην ακολουθή- σουν το παράδειγµα της Αγγλίας. Ύα χρέωση όλων των διδάκτρων. σε Φοιτητές απὀ Κοινοπολιτεια- κὲς χώρες. H EYPIK ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ἡ ΕΥΡΙΚ απαντώντας σε προχθεσινή ανακοίνωση. που ΡΙΚ λέγει ότι οι θὲσεις πης στο θέµα της προβολής ταινίας από αντικατοχική εκδήλωση «ἔχουν στηριχθεί σε δεδοµένα και πλαίσια συμφωνιών πουν καθορίζον- ται στῃ συλλογική σύµβαση που υπάρχει στο ίδρυμα και στην καθημερινή πρακτική που εφαρμόζεται για χρό- vi». Ἡ ΕΥΡΙΚ παραθέτει άρθρα της συλλογικής σύμβασης για να κα: ταδείξει ότι υπήρξε παραβίαση, της και προσθέτει ότι «είναι από- Auta σαφες ότι δεν εἶχε πρόθεση να µη επιτρέψει προβολή ταινίας “από την αντικατοχική πορεία που. Έγινε από συνεργείο για λογαρι- ασμότης ΕΔΕΚ νοουµενουότιτο μα θᾳ ἔστελλε επιστολή που καθόριζε µε σαφήνεια ότι η ἈυΥκεκριµένη περίπτωση δεν θα αποτελούσε στο εξής προηγού- μενο͵ Ηεπιστολήτον Γ. Διευθυν- τήπροςτον Πρόεδρο της ΕΥΡΙΕ, αμα τν δημοσιεύθηκε ολόκληρη νώτα. Of Oks G&Y συνιστούσε σα: Τέλος, η ΕΥΡΙΚ λέγει ότι «οι πρωστάλλινες θέοεις δεν ετιδέ- ὄθνται υπαινιγμούς προς κατευ- ον ποτέ το Συνδικαλι- fun} δρομο πς ΕΥΡΙΚ δεν Ἡ ΕΥΡΙΚ ἔχει πάνι͵ - Τωπίσει λα τα θέματα που προ. Ree ούνεση και υπευθυνό- αν στην προκειμένη πε: Ρίπτωση η Διεύθυνση ἔδωχνα τον θες πούµενο σεβασμό, προς τοὺς. Pane τς διαδικασίες και τη Ὀγική σύμβασῃ που διέπουν. την λειτουργίατου ἱδρύματος, θα αποφεύγετο που Thokxuges, σημερινή κρίση.