Back

ΧΑΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΧΒΗΡΗΥΓΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Pe KORO St ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ἩΗ ΧΘΕΣΙΝΗ Διακήρυξη της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, που εκδόθηκε µε την ευκαιρία της επι- κείµενης επετείου του ενός χρόνου απὀ την ανάκήρυξη της λεγόμενης ΤΔΒΚ θέτει τα πρά- Ύματα στη σωστή τους διάσταση. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ η εκτίµηση της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ αναφορικά µετο γεγονός εκείνο που σηµάδεψε έντονα τα πολιτικά µας πράγματα πριν από ένα Χρόνο, στις 15 του Νιόβρη 1983 Αναφέρει χα- ρακτηριστικά η Διακήρυξη του ΑΚΕΛ: «Η αποσχιστική ενέργεια της τουρκοκυπριακής ηγεσίας να ανακηρύξει, πριν ένα χρόνο, τη λε- γόµενη «Τουρκική Δημοκρατίατης Βόρειας Κύ- πρου» αποτελεί ακόµα ένα καλά σχεδιασμένο βήμα για εδραίωση των τετελεσμένων της ει- σβολής καιτης κατοχής καιτην οριστική διχοτό- µηση του νησιού µας». ἩΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ αυτή είναι καλά να υπεν- θυµίζεται σε ορισμένους κύκλους εδώ στη Λευ- κὠσία, που θέλουν -- σώνει και καλά -- να µας πείσουν ότι, ούτε λίγο, ούτε πολύ, η Δύση, ο Ἰμπεριαλισμός και οι Αμερικανοί θα µας... σώ- σουν. Είναι καλά να υπενθυµίζεται ακόµη αυτή η πικρή πραγματικότητα σε ορισμένους γκαφα- τζήδες που θέλουν να εξισώνουν το ρόλο των ΗΠΙΑ στο Κυπριακό μ᾿ αυτό της ΕΣΣΔ για να πείσουν -- ποιους άραγε -- ότι «φταίνει και Οἱ δυο»... ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙ αυτό είναι παλιό και καλά γνωστό στον κυπριακό λαό. Ο οποίος δεν πρό- κειται να παρασυρθεί από αμφιλεγόμενες δια- κηρύξεις και µισοµασηµένα λόγια σ᾿ ό,τιαφορά το.κύριο: Ότι η ευθύνη για το «κράτος» µοιρά- ζεται εξ ίσου στους επεκτατιστές της Αγκυρας και τους ὑπερατλαντικούς πάτρωνες τους! Χρήσιµη υπενθύμιση ΣΕ ΣΧΕΣΗ µετα πιο πάνω θάταν ίσως χρή- σιµο να υπενθυµίσουµε ακόµη τις πολύ πρό- σφατες - Χθεσινές -- νέες εκδηλώσεις αλληλεγ- γύης των αοσιαλιστικών χωρών προς την Κύ- προ και τον αγώνα της. Ο ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΟΣ ηγέτης Βασίλ Μπί- λακ σε συνέντευξη του στη «Χαραυγή» υπεστή- ριξε την παραπέρα διεύρυνση και ανάπτυξη των σχέσεων µετην Κύπρο, ενώ προηγούμενα, τόσο στις συναντήσεις που είχε µε την ηγεσία του ΑΚΕΛ, όσο και µετον Πρόεδρο Κυπριανού διακήρυξε την αμέριστη συμπαράσταση και αλ- ληλεγγύη της χώρας του προς την Κύπρο. Το ίδιο ακριβώς έπραξε και η σοβιετική αντιπρο- σωπεία που επισκέπτεται τη νήσο. ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ αυτές της ανιδιοτελούς και ειλικρινούς αλληλεγγύης και βοήθειας στον αγωνιζόµενο λαό µας γίνονται δεκτές µε αισθή-' µατα ευγνωμοσύνης από όλους όσους γνοιά- ζονται για την επιβίωση της Κύπρου και την ευόδωση των προσπαθειών της για µια δίκαιη διευθέτηση του προβλήματος µας. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ οι εκδηλώσεις αυτές τη Φυ- σιολογική έκφραση της διεθνιστικής αλληλεγγύ- ης των σοσιαλιστικών χωρών και την από θέση αρχών στήριξη και υποστήριξη της Κύπρου. ΓΙ ΑΥΤΟ και ο κυπριακός λαός που δεν ξεχνά τους φίλους σε κρίσιµες ώρες ευχαριστεί θερμά και ευγνωµονεί τη µεγάλη οικογένεια των σοσιαλιστικών χωρών για την πολλαπλή, αδιάκοπη, ανιδιοτελή και αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση που του παρέχει.