Back

Υπερκάλυψαν τους στόχους του εράνου οι Ακελιστές πόλης - προαστίων Λ/σίας

ΜΠΗΚΑΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΙΛΛΑ Ὑπερκάλυψαν τους στόχους Του εράνου οι Ακελιστέες πολης - προαστίων Λ/σίας ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΚΑΔΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝΤΟΥΚΟΜΜΑΤΟΣ Εγινετην Παρασκευή το τελευταίο από µια σειρά Ίβνθήμερα ακτίβ στελεχών, της Κομμµατικής Οργάνωσης της Πόλης Λευκωσίας και των Προαστίων. Το ακτίβ ασχολήθηκε µε τα αποτελέσµατα της οικονοµικής εκστρατείας του Κόμματος, του εράνου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Από την έκθεση των αποτελεσμάτων, που κατάθεσεο Γραμματέας της Επιτροπής Πόλης, Αντώνης Χριστοδούλου, προκύπτει, πως µι σχεδόν βδομάδα, πριντο επίσημο κλείσιµοτου εράνου η Πόλη καιτα Προάστια τη: Λευκωσίας, έχουν σε εισπράξεις καλύψει το 14036 σχεδόν του κεντρικού στόχου καιτο 100565 σχεδόν του αυξηµένου επαρχιακού στόχου. Ἐκτιμώντας τα πιο πάνω θαυμάσια αποτελέσµατα, ο Αν- πώνης Χριστοδούλου υπο- γράμμισετους παράγοντεςπου συνέβαλαν στο να συντελε- στούν τα εξαιρετικά αυτά απο- τελέσματα. Σαν τέτιους παρά: Ύοντες ξεχώρισε πρώτ απ όλα την δραστήρια, ενθουσιώ- δη και ακούραστη πολύμηνη δουλιά δεκάδων στελεχών και μελών του Κόμματος, τις αυξη- µένες φέτος εισφορές τόσοτων ίδιων των µελών του Κόμμα- τος, όσο και των χιλιάδων φί- λων και εκτιµητών του πατριω- τικού, σωτήριου για τον τόπο, ἔργουτου ΑΚΕΛ. ΚΑΛΗ -- ΕΓΚΑΙΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ένας άλλος παράγοντας εἰ- ναι, αδιαμφισβήτητα, η καλή και έγκαιρη οργάνωση της όλης, εκστρατείας για τον έρανο του Κόμματος, τόσο από την ἴδια την Επιτροπή Πόλης, όσο και από τις ηγεσίες των τοπικών Κομματικών Οργανώσεων Αποφασιστικός είναι επίσης ο ρόλος της ευγενικής άµιλλας, μεταξύ των τοπικών οργανώ- σεων. Μιλώντας για τις προοπτικές που ξανοίγονται µετα αποτελέ- para αυτά, μέχρι την ολοκλή- ρωση της δουλιάς για τον έρα- νο, ο Γραμματέας της Επιτρο- πής Πόλης, εξέφρασε την βε- βαιότητα πως µε την έγκαιρη υπερκάλυψη όλων των στόχων. για τον έρανο, τέθηκαν οι βά- σεις, ἔτσι ώστε η Κομματική Οργάνωση Πόλης Προαστίων να συμβάλλει αποφασιστικά ώστε η Επαρχιακή Opyavwon της Λευκωσίας να καταλάβει πανηγυρικά την πρώτη θέση στην παγκύπρια άμιλλα. Στη συνέχεια, πήραν τον λό- Υο µια σειρά στελέχη που εξέ- Φρασαν τη βεβαιότητα πως τις λίγες µέρες που απομένουν μέ- χρι την Τετάρτη 14 του Νιό- βρη, που θα παραδώσουν όλα τα στοιχεία του εράνου, µπο- ρούν ακόµα να γίνουν πολλά: Να ξοφληθούν όλες οι ὁηλώ- σεις των µελών και να πλησια- στούν όσο το δυνατό περισσό- τεροι Φίλοι του Κόμματος για να ενισχυθεί, ακόµα περισσό- τερο, το Κόμμα. Το ακτίβ έκλεισε µε τη βρά- βευση των πρωτοπόρων οργα- νώσεων που κάλυψαν ήδη από τώρα τους επαυξηµένους στό- χους τους. Αυτές οἱ οργανώ- σεις που διακρίθηκαν είναι από. την Α΄ κατηγορία οι Εμπορικοί µε κάλυψη 11436, από τη Β΄ κατηγορία το Καϊμακλί µε 12096 καιη Αγλαντζιά µε 10806 και από την Γ΄ κατηγορία Ev- ὄυση µε 126356 καιη Δασούπο- λη µε 11256