Back

«Δεν υπάρχουν δικαιολογητικά για την Κυβέρνηση του κ. Βασιλείου»

ο μα ο Μα... Πλ κ ο ος Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού ΧΩ πρόθεση να πάω πολ- λὲς φορές, µε πολλὲς < εισηγήσεις στην Επιτροπἠ. Ελέγχου όταν έχω πληρο- φορίες για οποιοδήποτε θέµα μικρό ἡ μεγάλο». Αυτά τονίζει στη «Σ» οβουλευ- τής του ΔΗΣΥ κ. Δημήτρης Συλλούρης µε αφορμή την υπόθεση Σαββίδη που ἐγρα- we μαζί µε το βουλευτή κ. Α. Γεωργίου. στην Επιτροπή Ελέγχου. Σε συνἑντευξή του στη «Σ» ο κ. Συλλούρης αναφέρεται στις δημοτικές εκλογὲς και εκφρά- ζει την αισιοδοξία του ὁτι οι δήμαρχοι της. συνεργασίας ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ θα εκλεγούν. Επίσης. ο βουλευτής του ΔΗΣΥ κατηγορεί τον Πρόεδρο. Βασιλείου ότι έχει καταστήσει την οικονομία του. τόπου χειρότερη απὀ ὁτιήταν στην προηγούµενη Κυβέρνηση Ἡ συνέντευξη του κ. Συλλούρη έχει ως εξής. Ώ Πῶς αντιμετωπίζετε τις κατηγορίες Σαββί- δη για ὕπαρξη κυκλωμάτων και συμφερόν- TOV Ἡ Ζητούμε να γίνει έρευνα γενικότερη για όλα. αυτά που ισχυρίζεται ο κ. Σαββίδης. Επίσης θα Ύϊνει και έρευνα γιατί ο κ. Βασιλείου που τα γνώριζε δεν έκαμε τίποτε. Ώ Πέραν της έρευνας είσαστε διατεθειμένοι να προχωρήσετε σε δικαστικά µέτρα εναν- τῖον του κ. Σαββίδη: Ἡ Εμείς κάνουµε πολιτική. ΄Εχουμε ἕνα θέµα που συζητείται στην Επιτροπή Ελέγχου και Exel θα πούμε ὅσα νοµίζουμε. Μετά στη Βουλή θα συζητήσουμε το θέμα στην ολομέλεια και ο κόσμος αφού ακούσει όλα τα επιχειρήματα 6a κρίνει ποια εἶναι η πιο σωστή και αντικειμενική τοποθέτηση, Όσο αφορά τις γενικότερες κατηγορίες µε την παραίτηση Σαββίδη εἶναι ἑνα θέµα το οποίο. ἔχουμε ζητήσει να ερευνηθεί γενικότερα και βαθύτερα. Αν υπάρχουν κυκλώματα που έχουν σχέση µε. την εξουσία (µε το Ὑπουργικὸ και τον κ Βασιλείου) και αυτά τα εἶπε ο κ. Σαββίδης στον κ.Βασιλείου και κ. Βασιλείου δεν έκαμε τίποτε, πρέπει να τα ερευνήσουµε και να κάµουµε ὅτι μπορούμε. ΄Όμως δεν εἶναι µόνο εμείς που ζητήσαμε αυτό το πράγμα αλλά και διάφορα κόμματα το ἔχουν ζητήσει. Εὰν ο κ. Σαββίδης υπονοεί ορισμένα πράγματα και επειδή καθαρός. ουρανός αστραπές δε φοβάται, νομίζω ότι έχει δικαίωμα να ισχυρίζεται ὅτι θέλετε. Εάν θα προχωρήσω σε νομικά µέτρα δεν το έχω σκεφτεί ακόμη. Αυτό που εἰμαι σίγουρος εἶναι ότι δεν εἶμαι σε κυκλώματα. Θα κάµω οτιδήποτε εἶναι δυνατό, και αν τα κόμματα διστάσουν να προχωρήσουν, θα επιµένω στη δήλωσή µου να προχωρήσουμε, να εγγράψουµε θέµα σπῃ Βουλή για να γίνει οποιαδήποτε έρευνα χρειάζεται. Πολλὲς φορές Ώ Πιστεύεις ὅτι η υπόθεση Σαββίδη θα οἶναι η αρχἡ για την Επιτροπὴ Ελέγχου για να ανακαλύψει και ἄλλες ατασθαλίες και σκάνδαλα Ἡ Διευκρινίζω ὁτι οὗτε εγώ οὖτε ο κ. Γεωργίου εἵμαστε µέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Εμείς εγγράψαµε το θέµα εκ µέρους της κοινοβου- λευτικής ομάδας του ΔΗΣΥ. Στην ερώτηση αν εἶναι µια αρχή, δεν Εἐρω πόσα προηγούμενα έχει ερευνήσει η Επιτροπή. Σίγουρα η Επιτροπή Ελέγχου εἶχε ερευνήσει και άλλα θέµατα στην. προηγούµενη πενταετία για τα οποία δεν εἶμαι ενήμερος. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω εἶναι ότι σαν. Βουλευτής απὀ την πρὠτη μέρα που εκλέγηκα Εἶχα στόχο την αὔξηση του ρόλου του κοινο- Βουλευτικού ελέγχου. Αυτός ο κοινοβουλευτι- κός ἔλεγχος γίνεται µέσω διαφόρων επιτροπών. και μεθόδων. Σίγουρα έχω πρὀθεση να πάω πολλὲς φορὲς µε πολλές εισηγήσεις στην Επιτροπή Ελέγχου όταν έχω πληροφορίες για οποιοδήποτε θέµα μικρό ἡ µεγἆλο. Ώ Μερικοί υποστηρίζουν ὅτι µε τη θέση τόσο εσᾶς ὁσο καιτοῦ κ. Γεωργίου, ο ΔΗΣΥ μπήκε. σε µια αγππολπευτικἡ περίοδο για τον κ. Βασιλείου. Πῶς το σχολιάζετε αυτό Ἡ Νόμιζα ὁτι η κατηγορία που εἶχε ο Συναγερ- μός ἦταν ὁτι δεν ἔκανε αντιπολίτευση, Εὰν συζητούµε ὅτι ο Συναγερμός έχει πάρει απὀ- φαση πολιτικὴ η τακτική για να ξεκινήσει εκστρατεία αντιπολίτευσης του κ. Βασιλείου, α ΤΝΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ «Δεν υπάρχουν δικαιολογητικάἆ για την Κυβέρνηση του κ. Βασιλείου» εἶμαι σίγουρος ὁτι αυτό το πράγμα δεν έχει συμβεί. Δεν υπάρχει απόφαση οὖτε στο Πολιτικό Γραφείο, οὖτε στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος οὖτε στο Ανώτατο Συμβούλιο, και εἶναι τα αρμόδια ὀργανα του κόµµατος, να κηρύξουμε: πόλεμο ἡ να ξεκινήσουμε εκστρατεία αντιπολί- τευσης του κ. Βασιλείου. Όμως εἂν µε αφορμὴ αυτό το θέµα η Κυβέρνηση συμπεριφερθεί µο τρόπο που θα πρέπει να επικριθεῖ, τότε εμείς θα το κάνουμε. Ο Συναγερμός δεν έχει δηλώσει συμπολίτευση στο Βασιλείου. Ο ΔΗΣΥ εἶναι ἑνα κόµµα που προσπαθεί να κάμει τη δουλειά του σωστά. Εκεί που συμφωνεί, συμφωνεί και εκεί που διαφωνεί, διαφωνεί. Σίγουρα δεν μπορούμε να συμφωνή- σουµε µε πολλές ενέργειες της Κυβέρνησης Βασιλείου. Ο κ. Κληρίδης έχει προειδοποιήσει ότιαν οκ. Βασιλείου δεν προχωρήσεινα συστήσει Ἐπιτροπὴ για να ασχοληθεί µε τις καταγγελίες Σαββίδη και τις ευθύνες της Κυβέρνησης που υπάρχουν θα εγγράψει το θέµα στη Βουλή. ΕΞ] Πιστεύετε ὁτι ο κ. Βασιλείου έχει ἄλλη Εκλογἡ and To προχωρήσει στη σύσταση της Επιτροπής Ἡ Ο κ. Βασιλείου έχει πολλὲς πολιτικές επιλο- γές, εἶναι δικαίωµα του να συμπεριφερθεί όπως. θέλει, αλλά αναλόγως της συμπεριφοράς του θα εἶναι και η δική µας συμπεριφορά. Δεν πολιτευ- ὁμαστε στο κενό. Πολιτευόµαστε συγκριτικά µε το τι βλέπουμε στις πολιτικές πραγµατικότητος. της Κύπρου. ΟΙ δημοτικὲς Ὦ Βρισκόμαστε τρεις βδομάδες πριν τις δημοτικὲς εκλογὲς. Ποιος εἶναι οι δικὲς σας οκτιµήσεις Ξεκινούμε απὀ το δεδομένο µιας συνεργα- σίας την οποία ο κόσμος του ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ. ζητούσε απὀ τις δυο ηγεσίες, απὀ καιρό. Αυτή η συνεργασία εἶναι και φυσιολογική και χρήσιμη, και επιβεβλημένη, Με βάση αυτή τη συνεργασία η πλειοψηφία σ᾿ όλους τους Δήμους (µε εξαίρεση ἔνα-δυο) θα ανήκει στη συνεργασία. Οπως γνωρίζουμε εἴναιτο Δημοτικό Συμβούλιο που παίρνειτις αποφάσεις ενώ ο δήμαρχος εἶναι το Εκτελεστικὀ ὀργανο. Από τη σπγµή που γίνεται αυτή η συνεργασία και θα ἔχει αυτό το αποτέλεσµα πιστεύω ὁτι οι Δήμοι θα λειτουργήσουν πιο σωστά, αφού ο er-=n δήμαρχος θα έχει την υποστήριξη της πλειοψη- φίας. Πιστεύω ὁτι οἱ υποψήφιοι δήμαρχοι της συνεργασίας θα εκλεγούν και για λόγους, πολιτικούς. Ώ Οι δημοτικὲς εκλογές θα δώσουν πολιτικό. μήνυμα ἡ όχι Ἡ Σ᾽ αυτές τις εκλογὲς επιζητούν να δώσουν πολιτικό μήνυμα και το ΑΚΕΛ και η συνεργασία ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ. Η συνεργασία ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ προσπαθεί να δώσει το πολιτικό μήνυμα ὁτι τερματίστηκε ο ρυθµιστικός ρόλος του ΑΚΕλικαι ὁτιτα δυο αυτά κόμματα μπορούν να καθορίσουν. το αποτέλεσµα των προεδρικών εκλογὠν και να. ρυθμίσουν και ἄλλες πολιτικές καταστάσεις στο. μελλον. Το ΑΚΕΛ προσπαθεῖνα δώσειτο πολιτικό μήνυμα ὅτι ο ρυθµιστικός ρόλος τού ανήκει κι ὅτι μπορεί ανἁ πάσα στιγµή να διασπἁ τον πέρα της αριστεράς χώρο και να επιλέγει πρόσωπα - παράγοντες, εφαρμόζοντας ἑνα παραγοντικὀ τρόπο πολιτικής συμπεριφοράς ο οποίος κατά τη γνώμη µου Εἶναι και αναχρονιστικὀς. Στην. Ευρώπη ο κόσμος ἐχει πολιτικοποιηθεί και αυτό που έχει σημασία εἶναι οι πολιτικές Ιδέες και τα πολιτικά σύνολα και ὀχιτα μεμονωμένα άτομα, πα οπο[αβρίσκονταικαι εκεῖ ὁπως καϊστην Κύπρο, σαν απομεινάρια µιας µεταποικιακής κατάστα- σης. Ποσοστά ΓΙ Μπορούμε μέσα απὀ αυτὲς τις εκλογὲς να δούµε αν τα ποσοστά των δυο συγεργαζο- μένων κομμάτων αυξηθούν ἡ µειωθουν Ἡ Δεν µπορεί να φανεί καθαρά. Θα έχουµε δυο εκλογές. Η εκλογἡ των δηµάρχων οπόταν θα έχουμε ἑνα ἀρθροισμα δυο κομμάτων καιη ἄλλη εκλογἡ των δημοτικών συμβούλων που θα γίνει ποσοστά. Τα συμπεράσματα για ποσοστᾶ µπο- ροῦν να γίνουν αλλά δε θα εἶναι ακριβή. Εξάλλου ο στόχος των εκλογὠν δε θα εἶναι η σύγκριση ποσοστών αλλά η επιβεβαίωση ἡ όχι δυο διφορετικὠν πολιτικών μηνυμάτων. Ώ Τα ποσοστὰ αυτά θα εἶναι ικανὰ να µας δώσουν ἕνα μήνυμα για τις προεδρικὲς εκλογὲς: Ἡ Τα ποσοστά δε νομίζω ὁτι θα έχουν σοβαρή αλλοίωση. Δηλαδή το 5696 του ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ εἶναι το ποσοστό στο οποῖο θα βασιζόµαστε για τις αποφάσεις µας στις προεδρικές εκλογές. Είναι ἐδώ που τίθεται ο κάθε ψηφοφόρος του ΔΗΣΥ- ΔΗΚΟ προ των ευθυνών του. Είναι κατά πόσο οιοπαδοΐτου ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ καιγενικότερα ἄλλοι ψηφοφόροι Θα εγκρίνουν αυτή τη συνεργασία η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τις προε- δρικὲς ἡ ὄχι. Εάν 01 ψηφοφόροιτου ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ. δεν εγκρϊνουν αυτή τη συνεργασία, ἔστω και αν τα ποσοστά στους δημοτικούς συμβούλους δε δείξουν 5696 αλλά 6098, το αποτέλεσµα θα εἶναι μεγάλο πρόβλημα και εμπόδιο για γα συγεργα- στούµε γιατις προεδρικές εκλογές. Είναι εδώ που υπάρχουν οι φοβερές ευθύνες του καθενός να µην επιτρέψει στο ΑΚΕΛ να ete tO αγ: Θα πάω πολλές φορὲς µε εισηγήσεις στην Επιτροπή ελέγχου της Βουλής. Αυτό που εἶμαι σίγουρος εἶναι ότι δεν εἶμαι σε κυκλώματα. ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ μπορούν να καθορίσουν το αποτέλεσµα των προεδρικών εκλογών. Οι δημοτικές εκλογές μπορούν να αποτελέ- σουν τη θάση για τις προεδρικές εκλογές. Πρέπει η Βουλή να αυξήσει το ρόλο της σαν Σώμα που ελέγχει την Κυθέρνηση. χρησιμοποιήσει την ψήφο του ἡ τις προσωπικές του σχὲσεις για να περάσει τη δική του πολιτική τακτική γιατις προεδρικές εκλογές, Οκ. Βασιλείου Ώ Πώς βλέπετε την πολιτικὴ Βασιλείου να εξελίσσεται απὀ την ηµέρα της ανάδειξης του στην εξουσία μέχρι σήµερα 5 Πρέπει να οµολογήσω ότι την επομένη των Εκλογών εἶχα σἴγουρα στενοχωρηβεί για τη µη Εκλογή του Γλαύκου Κληρίδη στην προεδρία. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να οµολογήσω ὅτι πίστεψα ὅτι θᾳ άγγιζε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θα επίλυε µε καλύτερη οργάνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας, μεγαλύτερη αποδοτικότη- τα των κυβερνητικών τμημάτων και ότι θα Βελτιωνόταν σηµαντικά η οικονομία µας, σαν οικονομολόγος Και τεχνοκρᾶτης που εἶναι Οχίσαν βουλεύτῆς αλλᾶ υπό την ιδιότητά µου. καισαν τεχνοκράτης ἔχω απογοητευθεϊ πλήρως, Βλέπω στην πράξη να µην ἔχει Ἠΐνει καμιά Βελτίωση στη Δημόσια Υπηρεσία καμιά βελτίωση στην αποδοτικότητατων κυβερνητικών τμημάτων. και η οικονομία του τόπου να βρίσκεται σε πολῦ κακά χάλια. Σίγουρα δε βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση απὀ ὅτι ἦταν στην προηγούμενη κυβέρνηση Επίσης ἑνα ἄλλο πολύ σηµαντικό σχετικᾶ µε την οικονομία του τόπου εἶναι και το εξής Κοιπάζοντας τους προὔπολογισμούς όλων των πρροηγούµενων χρόνων αλλά καιτο φετινό που Εἶναι ο τελευταῖος πριν τη λήξη της θητεῖας της Κυβέρνησης, δε βρίσκεις καὶ στη φιλοσοφία της αντιμετώπισης των οικονομικών µας προβλημά- πων καμιᾶ αλλαγή. Ακολουθείται η ἴδια πεπατη- μένη όλων των προηγουμένων χρόνων καιµε ἑνα τρόπο ακόµη χειρότερο. Επομένως δεν µπορεί γα υπάρχει ελπίδα φωτός αναφορικἀ µε τα οικονομικά µας θέµατα. Πιστεύω ὅτι η Κυβέρ' γηση Βασιλείου Εἶχε και πολλή πίστωση χρόνου µη αντιπολίτευσης. Όλα τα κόμματα εἶχαν βοηθήσει την Κυβέρνηση αφού κανένα κόμμα δεν την εἴχε δυσκολέψει Apa δεν υπάρχει κανένα δικαιολογητικὀ γιατί δεν εἶχε προχωρήσει σύμφωνα µε τις προοδοκίες και Των υποστηρι. κτῶν της, αλλά και πολλὠν ἄλλων που δεν ἦταν υποστηρικτές, αλλά ἠλπιζαν ὁτι στα οικονομικά και εσωτερικά θέµατα θα πήγαιναν καλύτερα. Ώ) Βρίσκεστε σαν βουλευτής στα πολιτικά πράγματα του τόπου για ἕξι µῆνες. Ποιο εἴναιτο κυριότερο αξιοσημείωτο που ἔχετε εντοπίσει μέχρι σήµερα Ἡ Τα οξιοσηµείωτα ἴσως να εἶναι αρνητικἁ παρά Βετικά. Τα αξιοσημείωτα που ἔχω βρει εἶναι ὅτι υπάρχει µια συμπεριφορά της Κυβέρνησης ἔναντιτης Βουλής η οποία πρέπει νατερματιστεί Πρέπει η Βουλή να αυξήσει το ρόλο της σαν σώμα που ελέγχει την Κυβέρνηση και πρέπει Επίσης να αὐξήσειτο ρόλο της σαν πολιτικό σώμα για να δίνει τα πολιτικά μηνύματα, Έχω παρατηρήσει on ἔντεχνα η Κυβέρνηση κατάφερε για όλα τα θέµατα ο κόσμος να θεωρεί συνυπεύθυνη τη Βουλή. Γι΄ αυτὸ πρέπει να Ἐεκαθαρίσει ποιες εἶναι οι ευθύνες της Κυβέρ- νησης καιποιες εἶναι οι ευθύνες της Βουλής. Επίσης πιστεύω ὅτι χρειάζεται περισσότερη, Οργάνωση όσο αφορά τον τρὀπο µε τον οποίο ἔρχονται νομοσχέδια στη Βουλή απὀ µέρουςτης Κυβέρνησης, γιατὶ εἶναι αρκετᾶ τα νομοσχέδια που ἔρχονται και θεωρούνται κατεπεῖγον. Εἶναι επίσης αρκετοῖ οι συμπληρωματικοί προὔπολο. γισμοί και εἶναι καιρός να σταματήσουν.