Back

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: Ο μύθος του Λέλλου θ' απομυθοποιηθεί μέσα από τις αρχές

Ά σηζεριν της Κυριακής ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 24 Νοεμβρίου 1991 «21 Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού. ΤΕΧΝΗ- ΤΗ μυ- θοποίη- ση του Λέλλου βρίσκεται στο στάδιο της απομυθοποίη- σης. Ο μύθος του Λέλλου θα απομυθοποιηθεί και μέσα απὀ αρχές. Κύρια αρχἡ ανάμεσά τους η αρ- χἠ που απαγορεύει στα δημόσια αξιώματα να ανα- πτύσσεται το σύνδρομο του τσιφλικά». Αυτό τονίζει ο υποψήφιος δήμαρχος Λευκωσίας του ΔΗ-- ΣΥ καὶ υποστηριζόμενος από το ΔΗΚΟ κ. Μανώλης Χριστο- φίδης. Το πλήρες κείµενο της. συνέντευξης έχει ως εξής: ---Πῶς αισθάνεστεπου εἶστε ουποιμήφιος του ΔΗΣΥ και υποστηρίἰζεστε απὀ το ΔΗ- ΚΟ Τι εἶναι αυτό για σας — H επιθυμία της εκλογικής βάσης του AHKO kai tou AH- EY xpovia Twpa eixe To SiaKary πόθο να δει τα δυο κόμματα συνεργαζόµενα σε κάθε τοµέα της δημόσιας και πολιτικής ζωής του τόπου. Πρωτοβουλί- ες και χειρονομίες για πρα- Ὑμάτωση αυτού του σκοπού εἶχαμε πολλές. Η ψήφιση του. «Κληρίδη τη δεύτερη Κυριακή, πων προεδρικών εκλογών απὀ την πλειοψηφία το ΔΗΚΟ εἶναι μια απὀ τις περιπτώσεις αυτές, ἩΗ ψήφιση του Αλέξη Γαλανού στην προεδρία της Βουλής εἶναι µια άλλη περίπτωση. Ἡ σηµερινή συνεργασία ΔΗ- ΚΟ - ΔΗΣΥ στις δημοτικές εκλογές οἶναι η µεγαλύτερη μέχρι στιγμής συνεργασία πους και εἶμαι βέβαιος ότι ο κόσμος των δυο κοµµότων, καθολικά και µε ενθουσιασμό θα υπερψηφίσουν όλους τους. υποψηφίους δημάρχους της συνεργασίας. Ονειρεύονται οἱ εκτός της συνεργασίας ότι θα. προσελκύσουν ψηφοφόρους 'απὀ το ΔΗΚΟ και το ΔΗΣΥ για να ιμηφίσουν πχ. το Λἕλλο Δημητριάδη στη Λευκωσία tov οποίο υποστηρίζει το ΑΚΕΛ. Άν λάβουμε υπόψη µας τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Χριστόφια, ὁτιτο ΑΚΕΛ βλέπει σ᾿ αυτὲς τις δημοτικές Εκλο- γές, την πρόβα τζενεράλε για τις προεδρικές εκλογές, πρέ-- πει να πούμε ότι αποτελεί ὕβρη για τους ΔΗΚΟΙκούς και Συναγερμικούς το σύνθημα των αντιπάλων. ΄Οτι δηλαδή οι ψηφοφόροι µας δε θα ψηφί- σοὺν τοὺς δικούς µας υποίη- φίους, αλλά τους υποψηφίους. του ΑΚΕΛ. Τι περιμένουν δηλαδή Οτι ο κόσμος µας που ποθούσε τη συνεργασία των δυο κομμάτων και πίστευε στην αποτελεσµα- τικὀτητά της Θα έλθει να Προ- δώσει τα οράματα και τους πόθους του και ν΄ αποδείξει µε την ψήφο του ὁτι η συνερ- Ὑασία ΔΗΚΟ - ΔΗΣΥ δεν εἶναι αποτελεσματική ΄και ort o αυτότον τόπο αποτελεσματικό εἶναι το ΑΚΕΛ. Τα κομμουνι- στικἁ κόμματα δεν μπορούν να αναδείξουν δήμαρχο omy Ayia Πετρούπολη (πρώην Λένιγ- κραντ) και στη Μόσχα και η. Κύπρος Θα δώσει το μήνυμα, ότιτο δήμαρχο Λευκωσίας τον. αναδεικνύειτο ΑΚΕΛ: 25 χρόνια --- Πῶς σχολιάζετε τα ποσο- στά της συνεργασίας ΔΗ- ΣΥ - ΔΗΚΟ στη Λευκωσία σε σχέση µε το επιχείρη- µα ὁτι ο κ. Δημητριάδης ἔχει προσωπικούς ψή- φους ---Τα ψυχρά ποσοστά δείχνουν πως ΔΗΚΟ - ΔΗΣΥ χουν περίπου το 6036 των ψήφων. Πιστεύω σπη σοβαρότητα, ὠρι- µότητα, υπευθυνότητα και αγάπη ὅλων των εµηφοφόρων, και του ΔΗΚΟ και του ΔΗΣΥ. Ἑἶμαι σίγουρος ὁτι δε θα στε- ρήσουν τα κὀμματᾶ τους οὖτρ µια ψήφο σ᾿ αυτὲς τις δημο: τικὸς εκλογές. ΄Εχοντας und- Ψη ακόµη ότι ἐχω και προσω- πικούς ψήφους σ΄ ἄλλους κομματικούς χώρους µπορεί ν΄ αναμένω αὔξηση τῶν ποσο- -στῶν των δυο κομμάτων. Εξάλλου δηµοκράτες υπάρ- χουν σ’ ὁλους τους χώρους. και η σύγχρονη δημοκρατική. ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ: Ο μύθος του Λέλλου ϐ” απομυθοποιηθεἰ μέσα απὀ τις αρχές) αντίληψη δεν επιτρέπει κοτσι- ἄνιασμα των δημοσίων αξιωμᾶ- τωγ.Ο Λέλλος μάς ζητά νατον. ψηφίσουμε γα να συμπληρώ- σει 25 χρόνια δήµαρχος. Αυτό. εἶναι δημοκρατικά ανήκουστο, Ιδιαίτερα οι νέοι της Κύπρου σ΄ ὅποιο χώρο και αν ανήκουν δεν µπορούν να δεχθούν µια. τέτοια εξέλιξη. ---Ο κ. Δημητριάδης προβάλ- Ἆει πάντοτε τον ισχυρισμό ὅτι ἔκανε έργα στη Λευ- κωσία. -- Έγιναν έργα στη Λευκωσία. Είμαστε περήφανοι για την. Πύλη της Αμμοχώστου, για το Λεβέντειο Μουσείο. Με- τρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού. Ο νόμος ὅμως κἀθορίζει-πὠς Πρέπει να γί- νουν épyayia-my καλἠ εμφά- νιση της πόλης, την προστασία. του φυσικού της περιβάλλοντος, να γίνουν ανα- παυτήρια, αγαθοεργοί ἡ φιλαν- θρωπικοί σταθμοί, δημοτικοί ραδιοσταθµοί, πάρκα, κήποι, γήπεδα, κολυμβητήρια, Ψυχα- γωγικά κέντρα, κέντρα νεότη- τας, φύτεμα δέντρων και ἄλλα γιατην πνευματική καλλιτεχνι- κή, Πολιτιστική, µορφωτική και αθλητική δραστηριότητα, χο- ρωδίες, πινακοθήκες, µουσι- κὲς αἴθοισες και ἄλλα. Με μέτροτο νόµο δεν μπορούν να θεωρηθούν αρκετά τα έργα που έγιναν. Αυτά που έγιναν εἰναιλίγα αν τα δούµε µέσα σε μια 20ετία. Το Εμποροβιομηχανικό Επι- μελητήριο Λευκωσίας τονίζει σε µελέτη τουπως η Λευκωσία Είναι µια πληκτικἡ και µονότο-. νη πρωτεύουσα στερηµένη υψηλού επιπέδου αναψυχής, µε κυκλοφοριακή συμφόρηση. που χρειάζεται πολύ πράσινο ακόµη και ἔχει ανησυχητικά επίπεδα μολύβδου στην ατµό-. σφαίρά της. Ούτε κοιμητήῤίδ' δεν έχει η πρωτεύουσα. Το «νέο» κοιμητήριο εἶναι πια υπερπλἠρες. Ο ισχυρισμός για. έργα µου θυμίζει δίκαιο αγώνα των γυναικών για ἴση µεταχεὶ- ρηση στον οποίο απαιτούν «Μα υπάρχει µια γυναίκα Ὑπουργός, µια δικαστίνα, µια εισαγγελεύς». Μιλοῦν δηλαδή για µονάδες τα ἔργα ὅμως πρέπει να εἶναι πολλὰ για να. πραγματοποιηθούν όσα χρειά- ζονται και όσα απαιτεί ο νόμος. για µια χαριέστατη και Eugpd- συνη Λευκωσία, για µια ὁμορ- φη πόλη. Βατερλὸ — ‘Eva ané ra προπύργια του κ. Δημητριάδη εἶναι το Καϊμακλί και η Παλου- ριώτισσαλόγω ψήφωντου ΑΚΕΛ. Πώς αντιµετωπίζε- πε αυτὸ το φαινόμενο — Φημολογείται ὁτιτο Καῖμα- κλί και ο Τακτακαλᾶς εἶναι το προπύργιο του Λέλλου. Πι- στεύω ὅτι θα εἶναι το Βατερλό. του. Και η Παλουριώτισσα και το Καϊμακλί ἔχουν παραµελη- θεῖ. Εἶναι κοινή διαπίστωση ὁτι τα ὁρια της Λευκωσίας αν τα περιδιαβάσουµε θα δούμε ότι δε μυρίζει πρωτεύουσα κάθε. γωνιά της πόλης. Είναι τόποι που ἐμειναν παραμελημένοι Έντονα, Ορισμένοι τόποι απὀ αὐτοὺς ὀχι μόνο δε θυμίζουν Πρωτεύουσα αλλά τουναντίον. 'ἠἡοβυμίζουν κάποιο παραµελημέ- νο απομακρυσμἑνο χωριό. Τα εκλογικά επιτελεῖα της συνεργασίας εργάζονται µε ενθουσιασμὀ για την επιτυχία του εκλογικού αγώνα και τα μηνύματα εἶναι απόλυτα θετι- κά. ο Οι ψηφοφόροι των κομμάτων ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ δε θα ιηφίσουν δήµαρχους που υποστηρίζονται απὀ το ΑΚΕΛ. ο Τα κομμουνιστικἀ κόμματα δεν μπορούν ν᾿ αναδείξουν δήμαρχο στην Αγία Πετρούπολη και Μόσχα και η Κύπρος θα δώσει το μήνυμα ότιτο δήμαρχο Λευκωσίας αναδει- κνύειτο ΑΚΕΛ ο Φημολογεῖται ὅτι Καϊμακλί και Τακτακαλάς εἰναιτο προπύργιο του Λέλλου. Πιστεύω ότι θα εἶναι το Βατερλό του. --Θα επιμἐνούμε στο ὄνομα του κ. Λ. Δημητριάδη το οπαίο παρουσιάζεται να εἶναι συνδεδεμένο µε αρ- κετᾶ γνωστά ονόματα. --- Η τεχνητή µυθοποίηση του Λέλλου βρίσκεται στο στάδιο της αποµυθοποίησης. Η συ- νεργασία ἔχει τη δύναμη να νικήσει και πρέπει να νικήσει Ὁ μύθος του Λέλλου θα σπο: μαβοποιηθεί και µέσα από. ἀρχές Κύρια αρχή ανάμεσά τους η αρχἡ που υπαγορεύε' στα δηµόσια αξιώματα να ανα. πτσσεται το σύνδρομο του τσιφλικά. Α ο κατάλαβαν και οι μαύροι και δεν επέτρε- wav Καούντα να ολοκλη- Ρώσει το Epyo TOU όπως τους το ζήτησε ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΙΑ Γεννήθηκε στη Λεύκατην Ίη Φεβρουαρίου 1941. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και σπούδασε στην Αθήνα, νομικά, πολιτικὲς και οικονομικές επιστήμες. Υπήρξε ο πρὠτος πρόεδρος της (ΟΕΦΕΚ) και αντιπροσώπευσε το φοιτητικό κίνημα σε διεθνἡ συνέδρια. Βρίσκεται στγ μαχόµενη δικηγορία για 25 ολόκληρα χρόνια και υπηρέτησε ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και πρόεδρος του Παγκυπρίου Δικηγορικοῦ Ἐυλλόγου (1982 - 1988). Πήρε µέρος στον απελευθερωτικὀ αγώνα της Κύπρου ως ηγετικό στέλεχος της ΑΝΕ και των ομάδων ἕνοπλης προστασίας των Κάτω Ἐνοριῶν της Λευκωσίας. Φέρει σήµερα το βαθμό του Εφέἑδρου Υπολοχαγού. Πήρε μέρος σε ὀλεςτις επιστρατεύσεις. Στην εισβολή υπηρέτησε: στην περιοχἡ Μόρφου - Λεύκας. Ὑπηρέτησε: Επιτροπή Αθλητισμού (ΑΔΕΑ). οργάνων του κόμματος. Δήμου Νομοθεσίας. καιτη Μαρία. — Ο κ. Δημητριάδης δεν παραλείπει να λέγει ὁτι υπήρξατε μαθητής του. — Άκουσα αυτά τα λόγια. Εἰναιαλῆθεια. ΄Έκαματη δικη- Ὑορική µου «σκηση στο γρα- φεῖο του. Στον ελληνικό χώρο. όμως η υποχρέωση που δίνουν. Ὁ νεότεροι εἶναι ὁτι θα «ἶναι «πολλώ κάρρονες» Καθήκον -- Υπάρχουν πληροφορίες. ὅτι το ΑΚΕΛ θα χρησιµο- ποιήσει στην ΠΡΟΕΚΛΟΥΙ- κἡ εκστρατεία του το γεγονός ὅτι υπήρξατε δι- κηγόρος του Σαμψών, --- Ναι, ακούω να λέγεται ὁτι εἶμαι ο δικηγόρος του Σαμψών. και λέγεται µε τρόπο που σημαίνει κάτι το επιλήψιμο ἡ το Επιβαρυντικὀ. ΄Ὅταν αγέλα- Be my υπόθεση Σαμψών εκ- πλήρωνα το καθήκον µου ως. δικηγόρος που έχει χρέος να µην αγοχθεί να μείνει ἕνας κατηγορούμενος χωρίς δικη- γόρο. Δεν πρέπει να ξεχνούν οιψιθυριστὲς πως ανέλαβατην υπόθεση Σαμψών όταν δε βρὲ- θηκε ἄλλος δικηγόρος να την αναλάβει. Στα 15 που χρόνια χειρίζοµαιτις υποθέσεις Σαμ- ψών ουδέποτε επηρεάστηκα στο χειρισμό τους cite and τους κρατούντες eire and οποιονδήποτε ἀλλο. Θεωρώ χρέος µου να συγεχίισω µεχρν τέλους το χειρισμό του θέµα- Tog Ediliiav γιαή Πιστεῦώ πῶς η συνέχιση της κράτησής τοῦ δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό καὶ Ιδιαίτερα κανένα από τους καθιερωµένους σκο- ποὺς ποινών Για παράδειγµα ο σκοπός της γενικής πρόληψης δεν εξυπηρετείται γιατί το μήνυμα — 1971 - 1979 Ταμίας και Αγπρὀεδρος της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας. -- Μὲλος του Διοικητικού Συµβουλίου του ΡΙΚ. τε Στη Δικαστική Ἐππροπὴ της ΚΟΠ και στη Δικαστική -.Εϊναιαπό ταιδρυτικἁ µέλητου Δημοκρατικού Συναγερμοῦ. Ίδρυσε τη ΝΕΔΗΣΥ και υπήρξε Πρὀεδρος της για δέκα χρονια και εἶναι σήµερα επίτιμος πρθεδρὀς της. Εἶναι πρόεδρος των Επαγγελματικών Κλαδικών Opyav- ᾿ὥσεων του ΔΗΣΥ και μετέχει οχ οΗ1οῖο ὅλων των συλλογικών. Από το 1981 µέχριτο 1991 υπηρέτησε ως βουλευτής και πρόεδρος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλῆς. Ηταν επίσης µέλος των Επιτροπών Κανονισμῶν, Εσωτερικών και Εξωτερικών. Είχε ενεργό µέρος στην επεξεργασία και ψήφιση της περὶ Ὑπηρέτησε ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών του Κοινοπολιτειακού, Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου. (C.P.A. COMMONWEALTH PARLIAMENTARY ASSOCIATION) Παντρεμὲνος µε την Ελένη και ἔχει δυο κόρες τη Λουΐζα που δίνει η κράτηση Σαμψών εἶναι ότι µετά απὀ ἑνα πραξι- κόπηµα δεν τιμωρούµε τους εμπνευστός, τους πρωτεργά- τες και τους δράστες του πραξικοπήματος. Για το Πραξι- κόπηµα του 1974 τιµωρήσαμε. το Σαμψών που οὖτε ΕΟΚΑ Β' ἦταν, οὔτε πρωτεργάτης, ουτε δράστης. Παραποιούμε την Ἱστορία και παραπλανούμε τον. Κυπριακό λαό ὅταν επιµένου- µε µε.την κράτηση Σαμψών να δίνουμε το μήνυμα ὅτι αυτός Εἶναι ο αἴπος των δεινὼν τοῦ Κυπριακού λαού ενώ ο λαός γνωρίζει τους πραγματικοῦς ενόχους Ἡ υπόθεση Σαμψών άρχισε από καιρό να αποκτά τη συµ- πάθεια στα ευρύτατα λαϊκά στρώματα ανεξάρτητα απὀ κομματική τοποθέτηση. Η αν- θρωπιστική. πτυχἠ στο θέµα Σαμψών απαιτὰ περισσότερη επιείκεια. Είναι χαρακτηριστι- KO το παράδειγµα αριστερής, Tonosémoanc av@panwy nou όταν αποφυλακίστηκε ο Σαµ- wav εἶπαν πως έπρεπε να εκτίσει ολόκληρη την ποινή του και οι ἴδιοι άνθρωποι εἶπαν «φτάγει πια εἶναι ἄδικο», όταν Εαναφυλακίστηκε ο Σαμψών Μήνυμα ---Ποιο εἴναιτο μήνυμα στους. δημότες της Λευκωσίας Πρέπεινα εἶμαστε περήφα: νοι που είμαστε δημότες της ιστορικής πόλης της Λεύκωσὶ ας. Εγώ΄ επιαϊ' δημότης τηό Λευκωσίας για 40 ολόκληρα χρόνια, Ο Αρχιμαντρίπις Κ πριανὸς έγραφε στην ιστορία του για τῃ Λευκωσία πριν 200. χρόνια πως ἦταν ο «πλέον χαριέστατος και ευφρόσυ γος». ᾿Ετσιθέλουμε Kal one ρα τη Λευκωσία, -υὔθο-ὔυὔθἴὔῄ(ὐοοθθθθἷ-------------------------------------