Back

Δεν είχα καμιά απολύτων σχέση με τη δολοφονία του Παντελίδη

Του Χριστόφορου ΕΝ εἰχα καμιά απολύ- Παπαστυλιανού τως σχέση - και το δη- λώνω απερίφραστα - με «A τη δολοφονία του Παν- τελίδη ἡ µε το όλο επεισόδιο», Ο βου- λευτής του ΔΗΚΟ κ. ΄Αριστος Χρυσοστὸ- µου, μετά απὀ 30 χρόνια λύνει τη σιωπή Ὅπου και μιλά γύρω απὀ το θέµα της δολοφονίας του αγωνιστή Ανδρέα Παν- teaidn. Ο κ. Χρυσοστόμου στη συνέντευ- ή του στη «Σ» αναφέρεται επίσης στους. σημερινούς µας εθνικούς στόχους και τονίζει ὁτι δε θα σταματήσουμε ποτέ να σκεφτόμαστε σαν Ἕλληνες και θα ατε- νίζουµε πάντοτε τον Παρθενώνα σαν το κέντρο του Ελληνισμού». Στη συνέχεια ο κ. Χρυσοστόμου μιλά για τα εσωτερικἁ του ΔΗΚΟ, για τη συνεργασία ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ και για το εθνικό µας θέµα. Ἡ ενδιαφἑρουσα συνέντουξη του Χρυσοστό- μου στη «Σ» ἔχει ως εξής: --Ὑπήρξατε αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Μπορείτε. να µας κάνετε µια σύγκριση των ιδεωδών. που επικρατούσαν το 1858 σε σύγκριση µε τη σηµερινή κατάσταση --- Τότε ο αγωνιζόμενος λαός εἶχε πάρει την απόφαση να ελευθερώσει την Κύπρο και να την ενώσει µε την Ελλάδα, γιατί αυτός ἦταν και ο. στόχος του αγώνα. ΄Οταν ἐπαιρνε αυτή την. απόφαση. ἦταν ἑτοιμος να δώσει και τη ζωή Tou. Ἠταν πολλὲς οι περιπτώσεις που ἑνας αγωνι- στἠς διακινδύνευε τη ζωή του για να σώσει το συναγωνιστή του. Αυτό ἦταν το πνεύμα του αγώνα τότε. Άρχισαν να μπαίνουν στον αγώνα µαθητές απὀ. την Δ΄ τάξη του Γυμνασίου, εγώ στα χωριά εἶχαμε περιπτώσεις των Δημοτικών που εκτελούσαν αποφάσεις μεταφοράς επιστολών ἡ μηνυμάτων. Ἠταν ἐτοιμοι εκείνοι οἱ νέοι να θυσιαστούν για τα ιδεώδη της φυλής, Ιδανικἀ Σήµερα διερωτάται κάποιος: Οινέοι µας έχουν. ἡ δεν ἔχουν τα ἴδια ιδανικά, “Exo my anoyn ότι οι σημερινοί νέοι εἶναι φτιαγµένοι µε την ἴδια. ζύμη. Εἶναι κάτι ἄλλο που φταίει, το ὅτι οἱ νέοι δε βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος στον. αγώνα για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, στον τόπο µας. Εἰναι εδώ που οµείς πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες µας γιατί ἴσως δε ἐχουμε κατορθώσει να καθοδηγήσουµε σὠστά τους σημερινούς µας νέους. Φταῖει σίγουρα και η Παιδεία, φταίνε οι καταστάσεις που δημιουργήθηκαν µετά τον αγώνα και Ιδιαίτερα το πραξικόπηµα και η εισβολή. Αυτές οι καταστάσεις δημιούργησαν µέσα στους νέους πολλές αμφιβολίες. Στη συνέχεια φταίει καιη ευμάρεια γιατί έπεσε. πολύ χρήμα στην Κύπρο, όχι µόνο απὀ τις δικές µας ικανότητες. Ίσως να ἦταν μεθοδευμιένη η. ευμάρεια τούτη για να τον αποπλανήσουµε το λαό µας, να τον αποπροσανατολίσουµε και να του κάµψουµε την αγωνιστικότητα. Κάτι ἀλλο που φταίει εἶναι η συμπεριφορά των εκάστοτε ελληνικών κυβερήσεων. Σίγουρα θα πρέπει να νιώθουμε σαν Κυπριακός Ελληνισμός πολλή πικρία για Τον τρόπο που µας εἶχαν µεταχειριστεί. Καμιά κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν εἶδε το Κυπριακό καθαρά σαν εθνικό θέµα. Σε πλείστες περιπτώσεις μάλιστα, το χρησιµο- ποιούσαν για κομματικά ὠφέλη. Ἐντοῦτοις, παρά την πικρία µας αυτή δε θα οταματὴσούμε ποτὲ va σκεφτόμαστε σαν Ἕλληνες και να ατονίζουµε πάντοτε τον Παρθενώνα σαν το κέντρο του Ελληνισμού Ὑπήρξε µια περίοδος µε τον Παπανδρέου που. πιστέψαµε ὅτι ἐπαιρνε σωστὲς θέσεις. Τελικά ἠλθε µε το Νταβός και ό,τι φαινομενικά ἐκτισε, το κρήµγισε σε 24ωρες. Τώρα υπάρχει µια ἄλλη Κυβέρνηση στην Ελλάδα µε τον κ. Μητσοτάκη, και πολύ φοβούμαι ότι και πάλι δεν έχουν αντικρίσει το εθνικὀ µας θέµα στις σωστές του διαστάσεις. --- Πώς αντιµετωπίσατε συναισθηματικά την. υπογραφή των συμφωγιῶν Ζυρίχης και Λονδίνου --- Σίγουρα οι συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου ἦταν µια υποχώρηση της δικής µας θέσης απὀ τους στόχους του αγώνα για ένωση της Κύπρου. µε την Ελλάδα, ΄Ολοι ὁσοί εἶκαμε ενταχθεί στην ΕΟΚΑ ἡμαστε στρατιώτες πειθαρχημένοι στην. ηγεσία µας. Το ἑνα σκέλος ἦταν 9 αρχηγός του αγώνα ο Στρατηγός Γρίβας Διγενής καιτο ἆλλο σκέλος ο Εθνάρχης Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ὉΟ Γρίβας εἶχε εκδώσει τότε το γνωστό φυλλάδιο που µας έλεγε να σταματήσει ο αγώνας και να. συσπειρωθούμε γύρω απὀ τον Εθνάρχη Μακάριο Δεχθήκαμε τότε τις συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, Θέλαμε να δούµε κατὰ πόσο μπορού- σαν αυτὲς να δουλέψουν γιατί εἰχαμε τις αμϕιβολίες µας. Μέσα τους υπήρχαν στοιχεία που δεν επέτρεπαν να λειτουργήσει σωστα TO κράτος. Καταβάλαμε προσπάθεια στα πρὠτα στάδια της ανεξαρτησίας να βοηθἠσουμε να στηριχθεί το κράτος και αναµέναµε ὁτι σταδιακά, θα μπορούσαμε να βελτώσουμε τις συνθήκες στο καλύτερο, χωρὶς να απεμπολούμε τους nan ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: «εν εἶχα καμιά απολύτως σχέση µε τη ὀθλοφονία του Παντελίδη) ἌΧ Δε Θα σταµατήσουµε να σκεφτόμαστε σαν Ἕλληνες και να ατενίζουµε Πάντοτε τον Παρθενώνα σαν το κέντρο του Ἑλληνισμού. α΄ Νιώθω συμπάθεια για τη μητέρα του Παντελίδη. α΄ Ο Στρατηγός Γρίθας έδωσε οδηγίες και έγινε έρευνα γύρω απὀ τη δολοφονία Παντελίδη. * Meta To 1987 δεν υπήρξε η δραστηριότητα που έπρεπε να υπάρξει απὀ µέρους του ΔΗΚΟ. Ἄ΄ Σίγουρα υπάρχουν µερικὲς αδυναμίες στο ΔΗΚΟ. αρχικούς µας στόχους. --Εἴχετε ενεργό συµµετοχή στο ΣΑΠΕΛ. Ποια περίοδο ---Ἡμουν απὀ τους πρωταγωνιστὲς της ἵδρυσης. που ΣΑΠΕΛ. ΄μουν αρχικἁ ο προσωρινός Γραμματέας, σπη συνέχεια ο Γραμματέας και συνέχισα σαν Γενικός Γραμματέας. Αμέσως µετά την ανεξαρτησία, το 1961 αρχίσαμε την οργά- νωση και ἦμουν µέχρι το 1968 ο Γενικὸς Γραμματέας. Τότε δεν αποδέχτηκα επανεκλογἡ και αποχώρησα απὀ το αξίωμα. Εἶχα δει ἡδη πως οδηγούμασταν µε μαθηματική ακρίβεια στην Εμφύλια σύγκρουση που σίγουρα Θα έφερνε δεινά στον τόπο. Εἶχα κάμει κάποιες επαφές. Eida ότι δεν μπορούσαν να γεφυρωθούν τα χάσµατα. “§ θα τι ἦμουν αδύναμος απὀ μόνος µου να ἀνιδράσώ ΟΥ Katacracn Kai αποχώρησα. Αποχώρηση --Ὑπάρχει µια ἄποψη ὁτι στη διάρκεια τούτη Tou 1960-68 υπήρχε µια τάση γα διώκονται ὅσοι διαφωνούσαν µε το Μακάριο µέσω οδηγιών του Γιωρκάτζη. Από τις δικὲς σας εμπειρίες αληθεύει — Ga Eheya ori om Λεμεσό δε συνέβαινε κάτι τέτοιο. Στο ΣΑΠΕΛ υπήρχαν και άνθρωποι που Επρόσκειντο και προς τον αρχηγό του αγώνα το Γρίβα και η πλειοψηφία χωρίς συζήτηση πού επρὀσκειτο στο Μακάριο. ο ΣΑΠΕΛ στην περίοδο εκείνη δεν έκανε διάκριση που επρὀ- σκειτο ο ἑνας ἡ ο ἄλλος. Ἡ προσπάθεια του ΣΑΠΕΛ στα πρὠτα βήματα τουλάχιστον, ἦταν η επαγγελµατικἠ αποκατάσταση ὁλῶν των αγωνι- στὠν και γινόταν αυτό χωρίς καμιά διάκριση. Ὑπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται ακόµη, και σήµερα στην Αστυνομία, στην Εθνικὴ Φρουρὰ και σε Ἡμικρατικούς Οργανισμούς που εἶχαν τοποθετηθεί στις θὲσεις τους µε τη βοήθειατου. ΣΑΠΕΛ. Αυτό γινόταν ανεξάρτητα πού επρὀ- σκειντο. ΣΤηΥ περίπτωσῃ του ΣΑΠΕΛ δεν υπήρχε. διωγμός καμιάς κατάστασης. -- Θα επανέλθουµε στις διαφορές που σας οδήγησαν στην αποχώρηση απὀ την ηγεσία του ΣΑΠΕΛ. Ποιες ἦταν αυτὲς οι διαφορές ---Δεν ἦταν µέσα στο ΣΑΠΕΛ οι διαφορές. ΄Ηταν στην ηγεσία του αγώνα, μεταξύ Γρίβα και Μακαρίου, ΄Έχωτην άποψη ότικαιοιδυο αρχηγοί ἦταν πατριώτες. Και οι δύο απόβλεπαν και αποσκοπούσαν στην ελευθερία της Κύπρου και στο καλό του τόπου. ΄Ἠταν γνήσιοι και ἄδολοι πατριώτες. Εντούτοις απὀ διαφορετικές εκτιµή- σθις εἶτε και απὀ επηρεασμὀ πολλές φορὲς απὀ καλούς ἡ κακούς συμβούλους, εκρατούνταν σε απόσταση. δολοφονία --Ὑπάρχει ἕνα κεφάλαιο σ᾿ αυτή την περίοδο που συνδξει το ὀνομά σας µε διάφορες φήμες ἡ υποψίες εναντίον. Πιστεύω ὅτι μετά απὀ 30 χρόνια έφτασε η dpa va θίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Εἶναι ασφαλώς. η υπόθεση της δολοφονίας του αγωνιστή Ανδρέα Παντελίδη. Κατηγορείστε ἔμμεσα ια την υπόθεση Παντελίδη. Υπήρξαν μᾶ- λιστα περιπτώσεις πρυ, δημιουργήθηκαν. επεισόδια μεταξύ σας-κάϊ της μάνας του Παντελίδη, της Ελένης Παντελίδη. Mac αισθάνεστε γι΄ αυτή την κατηγορία και ποια εἶναι ή πραγματικότητα — H δολοφονία οποιουδήποτε εἶναι καταδικα- στέα. Με τον Παντελίδη δεν εἶχα ιδιαίτερες σχέσεις απλἁ τον γνώριζα, γιατί τότε οι Λεμε- σιανοί ἡμασταν πολύ λίγοι Δεν εἶχα καμιά απολύτως σχέση και το δηλώνω απερίφραστα, µε τη δολοφονία ἡ µε το όλο επεισόδιο. Είναι γνωστό ποιοι ἦταν αναμειγμένοι, δεν μπορώ όμως να αναφέρω γιατί εἶναι θέµα της Δικαιο- σύνης. Στο ευρύτερο κοινό, στους γνωστοὺς και στους συγγενείς εἶναι γνωστό το πὠς έγινε. Εἶναι ἐργο της Δικαιοσύνης αν µπορεί να το φέρει σε φως. Δεν μπορώ να πω τίποτε απὀ αυτά που ξέρω γύρω απὀ το θόμα Εκείνο που διαβεβαιώνω πέραν πάσης συζητήσεως εἶναι ότι δεν εἶχα καμιά απολύτως σχέση µε το θέµα Ἔγινε προσπάθεια να µε εµπλέξουν. Μάλιστα την προεκλογική περίοδο, όταν έβαλα υποψη- φιότητα για βουλευτής το 1986 κυκλοφόρησαν και πολλά φυλλάδια. Νιώθω συμπάθεια ιδιαίτερη για τη μητέρα του δολοφονηθέντος γιατὶ εἶναι µια μητέρα που έχασε το παιδί της. Σίγουρα συμπονώ, εἶναι ὅμως επιδεκτή επιδράσεων και καταστάσεων. Κάτιπου ξέρω εἶναι ότι ο αρχηγός Γρίβας εἶχε' δώσει οδηγίες να γίνει έρευνα γύρω απὀ το θέµα. Απ᾽ ὅτι µου αποκάλυψαν οι συναγωνιστὲς µου, πολύ αργότερα απὀ το 1985, απὀ την έρευνα δεν προέκυψε τίποτα το εγοχοποιητικὀ για μένα Ημουν σίγουρος ὁτι δε θα προέκυπτε γιατί δεν. Εἶχα καμιά απολύτως σχέση µε το θέµα. Τότε ἥμουν ο ΓΓ. του ΣΑΠΕΛ και ταυτόχρονα την περίοδο εκείνη εἴχαμε αρχίσειτην οργάνωση, για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική ανταρσία η οποία βρισκόταν σε οργάνωση απὀ την πρὠτη μέρα της ανεξαρτησίας Ὑπάρχουν οργανωμένες οµάδες για αντιµε- τώὠπιση αυτής της κατάστασης. ΄Ηταν εὐκολο, το καθετί που γινόταν να το φορτώνουν στη ράχη κάποιου που ἡ έπρεπε να ξέρει ἡ έπρεπε va ενέχεται. Στην προκειμένη περϊπτώση οὖτε το ἑνα συνέβαινε οὔτε το ἆλλο, — More πληροφορηθήκατε ὁτι το ὀνομά σας ἦταν αναμειγμένο στην υπόθεση ---Λίγες μέρες µετά τη δολοφονία. -- Πῶς αντιδράσατε ---Αντέδρασα. καματις επαφὲς µου µεόλους ὁσους μπορούσαν και τότο µου εἴπαν, εντάξει µπορεί κάποιοι να υποπτεύονται πολλά εφόσον δεν υπάρχει οτιδήποτε δε πρέπει να σε ενοχλεί ἠγνα σε ενσχοποιεί -- Μπορείτε να αναφέρετε μερικά απὀ αυτά, τα ονόματα που εἶχατε επαφές --' Πρώτα ἦταν µε το Υπουργείο Εσωτερικών, Ὑπουργός Εσωτερικών ἦταν ο Γιωρκάτζης, και µε Την Αστυνομία. Ζητούσα τότε να γίνουν. έρευνες. Θα μπορούσε να βρεθούν οι πραγµα- τικοί ένοχοι για να λάμψει η αλήθεια -- Γιατί νομίζετε δεν προχώρησε αυτή η. υπόθεση απὀ την Αστυνομία -- Πιστεύω ότι έγιναν κάποιες έρευνες. Δεν Ἑέρω μέχρι πού έφτασαν, οὗὖτε τώρα ξέρω τι στοιχεία ἔχει η Αστυνομία γύρω απὀ αυτή την υπόθεση. — Ἔχετε κάμει οποιαδήποτε προσπάθεια για να δείτε τη μάνα του Παντελίδη και να μιλήσετε µαζί πρόσωπο µε πρόσωπο ---Ἠ καηµένη τούτη μητέρα που πραγματικά έχει υποφἑρει σ΄ όλη της τη ζωή μετά τη δολοφονία του παἰδιούτης, χρησιμοποιείτο θα έλεγα, σ᾿ ἑνα διάστηµα απὀ ορισμένους να µε υβρίζει ἡ να µε προπηλακίζει. Από εκεί και πέρα ἔνιωθα πως δεν μπορούσα να τη δω. Κάποιοι ἄλλοι συνα- γωνιστὲς το ἔχουν επιδιώξει αλλά φαίνεται ὁτι δεν ἦταν επιθυμητό και δεν προχώρησε. -- Ἔσεῖς θα μπορούσατε να κάγοτε µια πρόσκληση µέσω της «Σ» για συνάντηση, μαζίτης -- Για να σου πω τι Αυτά που λέω, θα δηµο- σιευθούν. Δεν ἐχώ τίποτε ν᾿ αποκρύψω ἡ να καλύψω. Οποιοσδήποτε θέλεινα µε δει γύρω απὀ αυτό το θέµα εἶμαι πρόθυμος να το συζητήσω μαζί του. --- Γιατί δεν αντιδρούσατε μέχρι σήμερα στις κατηγορίες εναντίον σας — 9a To θεωρούσα ανανδρεία να αντιπαρατεθώ. µε µια χαροκαµένη μάνα για την οποία ένιωθα υμπόγοια Τα λάθη του ΔΗΚΟ — Na περᾶσουμε στα εσωτερικά του ΔΗΚΟ. Ποια νομίζετε ὁτι ἦταν τα λάθη που ἑκαμε To κόμμα σας για να πὲσει απὀ το 27 στο 19%. --- Ἐντάχθηκα στο ΔΗΚΟ το 1985. Μέχρι τότε δε µε ικανοποιούσαν τα κόμματα όπως λειτουρ- γούσαν. Εντάχθηκα στο ΔΗΚΟ. λοιπόν τότε γιατί η γραμμή του ΔΗΚΟ στο εθνικό θέµα ἦταν πιο σωστή απὀ τις θὲσεις των ἄλλων κομμάτων. Έχω τη γνώµη ὅτι µέχρι το 19Α7 υπήρχε η δύναμη. Σίγουρα η εξουσία ἔχει µαζίτης κάποιο ποσοστό. Από τη στιγµή που χάνεις την εξουσία, ενα ποσοστό μεταφέρεται σε άλλους χώρους Μετά το 1987 δεν υπήρξε η ραστηριότητα που ἔπρεπε να υπάρξει απὀ µέρους του ΔΗΚΟ. Πέραν απὀ αυτὸ η κυβερνητική μηχανή δούλεψε οργανωμένα και προγραμματισμένα κατά κύριο λόγο εναντίον του ΔΗΚΟ. Υπάρχουν. και στοιχεία και καταστάσεις που ὀταν θα έλθει η ώρα θα γίνουν γνωστά --Δεν ἔπρεπε το ΔΗΚΟ να συγειδητοποιἠσει αυτό τον κίνδυνο Γι’ αυτὸ ακριβώς το λόγο το ΔΗΚΟ έχει αναθέσει σ6 µια επιτροπή για να συγκεντρώσει ὁλατα στοιχεία. Να δούµε ακριβῶς τι εἶναι εκείνο που πέραν απὀ την κυβερνητική πολεμική οδήγησαν στην πτῶση. Να πάρουμε τα στοιχεία νατ᾽ αξιολογήσουµε σωστά. Εἶχε γίνειπρόσφατα και το ἑκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο του κὀμ. µατος, Είχαν συζητηθεί πάρα πολλά. Λόθηκε η ευκαιρία σε αρκετούς συνέδρους να εκφράσουν τις απόψεις τους. Επίσης ο πρόεδρος ἔχει αποδεχθεί ευθύνη για ορισμένα πράγματα. Πιστεύω ὅτι σύντομα θα εἶναι ἑτοιμῃ η έκθεση της Επιτροπής και θα µπορέσουµε ν᾿ αξιολο: γήσουµε τα στοιχεία για να δούµε τι ακριβῶς έφταιξε ---Ὑπάρχουν πρόσωπα στο ΔΗΚΟ που κατέ- χουν θὲσεις-κλειδιά αλλά δεν εἴναισε θέση να δῶσουν νέα πνοή ἡ διεύρυνση στο κόμμα -- Εϊναι θέµα δημοκρατικών διαδικασιών. Το καθετὶ πρέπει να τίθεται υπό την κρίση του κόμματος. Το Σεπτέμβριο λήγει η χρονική περίοδος που έχουν εκλεγεί οι τοπικὲς Επιτρο- πὲς στις ενορίες, στα χωριά και όλων των Opyavwy του κόμματος. Το Σεπτέμβριο ϐ' αρχίσει η διαδικασία για εκλογή τοπικών επιτρὀ- πων και συνέδρων. Αυτά Θα οδηγήσουν στο τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο για την εκλογή των στελεχών του κόμματος. Εκεί οι σύνεδροι θα ἔχουν το δικαίωµα ν᾿ αποφασίσουν αγ κάποιοι and αυτούς που βρίσκονται σε διάφορα πόστα εἶναι κατάλληλοι να παραμείνουν αν κάποιοι ἀλλοι εἶναι καταλληλότεροι να αναλάβουν κλῃ. -- Αυτὴ ασφαλώς εἶναι η διαδικασία. Εσεῖς σαν ἄτομο δεν ἔχετε διαπιστῶσει οποιαδήποτε: λάθη και αδυναμίες σ᾿ αυτὲς τις θέσεις Σίγουρα υπάρχουν μερικές αδυναμίες. Αλλά Εφόσον γίνεται ἐρεύνα γύρω απὀ αυτά τα πράγματα, δε θα μπορούσα να σχολιάσω. ΔΕ νομίζω ὁτι θα ἦταν σώστό, να προκαταλάβω τα αποτελέσµατα της ὀρειινας --- Πιστεῦετε στην ανανέωση της ηγεσίας του κόμματος — H avavéwon και διεύρυνση παραμένουν στόχοι µας. Αυτό χωρίς να σηµαίνει πως παλιά στελέχη που μποροῦν να παραμείνουν και να προσφέρουν ακόµη υπηρεσία, πρέπει να στερη Θούν αυτού του δικαιώματος --Ὑπάρχει µια άποψη ὅτι ο λόγος που δεν ἔχει διευρυνθεί μέχρι σήµερα το ΔΗΚΟ εἶναι γιατί ορισμένα ἄτομα που βρίσκονται σε θὲσεις-κλειδιά του κόµατος ῆταν ανα- σταλτικοί παράγοντες, Είναι και αυτό µέσα στα πλαίσια ἐρευνας. που γίνεται για να διαπιστωθούν οι αδυναμίες και γιατί δεν έγινε η επιθυμητή διεύρυνση. ΑΝ υπάρξουν ευθύνες Θα καταλογιστούν. Με µια μονοκοντυλιά να κα κάποιους νομίζω ὅτιθα ἡμουν ἄδικος. ναι γεγονός. Χάσαμε σημαντικό µέρος απὀ τη δύναμή µας. Ακόμη ε γεγονός ότι ΔΗΚΟ πρέπει και µπορεί να διαδραματίσει σωστὀ ρόλο στην κυπριακἡ κοινωνία --. Εφόσον μιλούμε για αναγέωση πιστεύετε ὅτι κάποτε θα πρέπει ν᾿ αρχίσει µια διαδικασία για ανανέωση της ηγεσίας του κὀμματὸς σας και συγκεκριµένα για τον πρόεδρο Κυπριανού ος Κυπριανού ε Σήµερα ο πρὀεδ Ἡ παρουσία του sive συνδετικός κρίκος ων ουκ ἄνευ». Οποιαδήποτε σκέψη για Παρα- μερισμό του θα οδηγούσε το κόμμα σε διάλυση --Όμως οιηγεσῖες των κομμάτων στην Κύπρο αντικαθίστανται µόνο µε το θάνατο ἡ το βαθῦ γήρας. Αυτό δε σας προβληματίζει -- Όταν Θα υπάρξει πρόβλημα ηγεσίας του. κόμματος, σίγουραθα µας απασχολήσει Πιστεύω πως µε τις δημοκρατικές διαδικασίες που υπάρχουν στο κόμμα, στην εκκογἡ ἡ επιλογή στελεχών θα διαφανεί ποιοι εἶναι ικανοί και ποιοι θα μπορούν μελλοντικά, όταν θα έλθει η ώρα να διαδεχθούν οποιονδήποτε που βρίσκεται στα ανώτατα αξιώματα του κόμματος και του Ιδίου του προέδρου. Ο ἴδιος ο πρὀεδρος όταν θα νιώσει ὁτι εἶναι καιρός να εργαστεί για τη σωστή διαδοχή στο κόμμα, πάλι µέσα απὀ δημοκρατικές διαδικασίες, Προσωπολατρί -- Ὑπάρχει η εντύπωση ὁτι η βάση και τα συλλογικά ὀργανα στα σημερινά κόµµατα δεν τολμούν να θίξουν καν θέµα ηγεσίας, οὔτε καν να διαφωνήσουν γιατί υπάρχει στην Κύπρο µια τάση προσωπολατρίας στον ηγέτη τους. Πιστεύετε ὅτι υπάρχει η προσωπολατρία και αν ναι μέχρι ποιου σημείου. Σίγουρα οι ηγέτες. των κομμάτων έχουν δημιουργήσει µια ιστορία μέσα στο περιβάλλον τους και µέσα στον κόσµο. που εργάζονται Αν περιορισώ στο ΔΗΚΟ, η προσφορά του κ. Κυπριανού σ᾿ αμτό και ατον. τὸπό γενικότερα, εκτιμάται πάρα πολὺ. Υπάρχει μός, Εκτίµηση και εμπιστοσύνη στα ατρμόὸ του Είναι γιατὶ, ὀχι πως εἶναι προσωπολάτρες αλλά γιατὶ εκτιμοῦν πως ἣ προσφορά του ἦταν σηµαντική, εἶναι ακόµη αναγκαία και γι΄ αυτό τον Επανεκλέγουν στο αξίωμά τοι Εἰμαι σίγουρος όµως, ότι πάντοτε που τα «πάντα ρει» θα έλθει εκείνη η ώρα που ὅημο- κρατικἁ θα αποφ. ουν τη διαδοχἡ οποιουδή. ποτε αξιωματούχου του κόμματος συµπεριλαµ. βανομένου και του προέδρο' τα µέλη οὖτε τα ὖν τέτοιο ενδε Στο παρὀν στάδιο, οὖτε στελέχη του κόµµατος συζητ χόµενο.