Back

Η ηρωική κατάληψη του Κοτζιά Καγιά από την 31η Μοίρα Καταδρομών

Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού APOAO nou népacay 17 xpovia απὀ το πραξικόπημα και την εισβολἡ οἱ μνήμες εἶναι ακόµη. vores. Πολύ περισσότερο. όμως γωπά και αξέχαστα τα γεγονότα αυτά θα παραμείνουν στη μνήμη ὅσων. ἔζησαν απὀ κοντά τον κίνδυνο του θα- νάτου, βρισκόµενοι στην κόλαση του πυρός. Ο ανθυπολοχαγός της 3Ίης Μοί- ρας Καταδρομών Κώστας Μαλεκκίδης από Τον. “Ayio | Ιωάννη Πιτσιλιάς ἐζησε τα γεγονότα αυτά απὀ την πρώτη στιγµήτου πραξικοπήματος μέχρι το τέλος των emeiprioeay ο. εισβολὴς καιτα αφη- γεῖται στη «Σ» «Οι μέρες του μαρτυρίου ξεκίνησαν στις. 15 Ιουλίου. Είχαμε πάρει εντολές - διατα- γὲς για εκτέλεση του πραξικοπήματος ὥστε: — ὅπως µας ἔλεγαν -- να αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην Κύπρο. Οπως. µας εἶχαν δώσει να καταλάβουμε τότε, ο δρόμος µάς οδηγούσε στην Ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα. Στο πραξικόπημα σκοτώθηκαν αρκετοί φίλοι µας, πολλοί μάλιστα πριν κατεβούν κάτω απὀ τα αυτοκίνητα μεταφοράς. Συγ- κεκριµένα ολόχος ο δικός µας εἶχε κινηθεί προς την πλευράτου ΡΙΚ. Πριν προλάβουμε να κατεβούμε απὀ τα αυτοκίνητα άρχισαν να µας βάλλουν απὀ τη στέγη του Ραδι- οφωνικού Ιδρύματος. ΄Ἠταν το πρώτο σοκ. Ἠταν µια κόλαση πυρός, Μόλις κατεβή- καμε κάτω βλέπαμε τον ἑναναπέφτει δίπλα. µας, τον άλλο παραπέρα, κάποιον να πεθαίνει, κάποιον να τραυματίζεται... » Ἔτσι άρχισε ἑνας αγώνας σε µια ζούγ- κλα µετις σφαίρες να έρχονται απὀ παντού. Σε λίγο ἦλθαν και τα ἆρματα, καθύστερη- μένα όμως δυο λεπτά. Αυτά τα ὅυο λεπτά ἦταν μοιραία για µας γιατί εἶχαμε αρκετές απώλειες... Σκοτώθηκαν 4-5 ἄτομα απὀ εμάς ενώ ἄλλοι τραυματίστηκαν. » Όταν ἠᾖλθε το ἆρμα και έριξε προς το πολυβολείο που ἦταν στη στέγη, επήλθε κάποια ισορροπία στη δύναμη πυρὀς. Θυμούμαι χαρακτηριστικά το διοικητή µας που κρατούσε ἑνα τηλεβόα και φώναζε στον Πανταζή ο οποίος βρισκόταν µέσα στο κτίριο του εφεδρικού. «Παραδοθείτε, εἶναι κρίµα να σκοτωθεί ἄδικα κόσμος». Μάλιστα. σε κάποια φάση ο διοικητής µας εἶχε τραυματιστεί µε µια σφαίρα στο γόνατο. » Όταν ἠλθε το πυροβολικό και έκαμε βολές φάνηκε πως ἑσπασε η αντίσταση. Φυσικά οι σφαίρες εξακολουθούσαν να ἑρχονται απὀ παντού. Στη συνέχεια ολόχος µας µπήκε µέσα στο Ίδρυμα και συγκἑν- τρωσε τον κόσµο µέσα σε µια πλατεία. Ακολούθησε µια εκκαθάριση της γύρω περιοχής. Απλώς µαζέψαµε ὁλους τους. ἑνοπλους οι οποίοι παράδωσαν τον οπλισμό. τους. ΣΜΕτά απὀ λίγο πληροφορηθήκαµε ότι ο υποδιοικητής µας εἶχε σκοτωθεί. Τη νύκτα της Ίδης Ιουλίου μείναμε στις στέγες του εφεδρικού του ΓΕΕΦ και του ΡΙΚ. Στο μεταξύ κατά τη διάρκεια των Επόµενων ημερών συνεχίστηκαν οι σπορα- δικοί πυροβολισμοί. Σκοτωμένοι 20ι μέρες αυτὲς κύλησαν µε φοβερό στρες. Τα αισθἡ ματά µας ἦταν ανάµικτα Χάσαμε φίλους μας, εἰδαμε΄ πτώματα και απὀ την ἀλλη πλευρά που και αυτοί ἦταν Ἕλληνες για µας. ΄Ετσι συνειδητοποιήσαµε ότι εἶχε γίνει ἑνα έγκλημα. Ἕλληνες απὀ εκεί σκοτωµένοι, Ἕλληνες απὀ εδώ σκοτωµένοι. Για ποιο σκοπό,» -- Ἐσείς έπρεπε όμως να εκτελέσετε τη διαταγἡ. --Εμείς όταν ξεκινήσαμε να εκτελέσουµε τη διαταγή που ἦταν σαφής, στην αρχἡ πυροβολού - σαμε ψηλά στον αέρα και φωνάζαµε να Παρα- δοθούν γιατὶήταν κρῖµα να σκοτωθούν. Ηαλήθεια εἶναι ότι παραδόθηκαν όταν κατάλαβαν την πραγματικότητα. Βρήκαμε αρκετούς φοβισμέ- νους στα δωμάτια Μερικοί απὀ αυτούς ἠλθαν και κρέµαζαν τα όπλα τους πάνω µας. Τους δώσαμε να καταλάβουν ὁτι δεν πήγαμε για να σκοτώσουμε αλλά --- πως µας εἶπαν --- για να αλλάξει η κατάσταση, Μετά άρχισαν οι Ψίθυροι ὁτι οι Τούρκοι προετοιμάζονταν. Αλλοι διέψευδαν, άλλοι επιβεβαίωναν, αλλά υπήρχε ο Φόβος ότι απὀ στιγµή σε στιγµή κάτι θα γινόταν. Εισθολἠ Όταν άρχισαν να φαΐνονται στον ουρανό τα Η ηρωικἠ κατάληψη του Κοτζιά Καγιά απὀ την 1η Μοίρα Καταδρομών ΗΠΡΟΣΦΟΡΑΤΟΘΥ ATIOY IQANNH ΠΙΤΣΙΛΙΛΣ 1074 πόλεμος του 1974 γιατο χωριό µου, τον ΄Άγιο Ιωάννη Αγρού σήμαινε ἑνα νεκρὀ και τρεις αγνοούμενους. Ο νεκρός και ἑνας αγνοούμενος ἦταν καταδροµεῖς. Ο γεκρός ἦταν ο Αναστάσης Πίττας και ο αγνοούµενος ο Σάββας Μαλεκκίδης. Οι ἐφεδροι στρατιώτες ἦταν ο Δήμος Δημοσθένους και ο Χριστόφορος Γι- ατροῦ. Ενδεικτικό ἦταν το γεγονός ὅτι όλοι οι ἔφεδροι στα χωριά µας ἑἔτρε- Eav στο καθήκον τους και βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Εμείς που επιζήσαµε απὀ αυτή την κατάσταση ἔχουμε υποχρέωση γι΄ αυτούς που έχουν σκοτωθεί ἡ εἶναι αγνοούμεγοι, τουλάχιστον να τους θυμούματε και να τους τιμούμε. Ταυ- τόχρονα θα πρέπει να παραδειγµατι- στούμε απὀ κάποια λάθη του παρελ- θόντος που ἐγιναν. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ὅτι κἀποιοι άνθρωποι ἔχα- σαν τη ζωή τους για να εἶμαστε εμεῖς εδῶ. ΄Ἔχουμε υποχρέωση εμείς που μείναμε ν΄ αποδεϊίξουµε ὅτι η θυσῖα τους δεν πήγε χαμένη. Ελπίζουμε ὅτι οι πολιτικοί θα βρουν µια λύση που να δικαιολογεί το χαμό αυτών των αν- θρώπων που έπεσαν προασπιζόµενοι την ελευθερία της Κύπρου. Γιατο σκοπὀ αυτό στον ΄Άγιο Ιωάννη διοργανώνουµε. κάθε χρόνοτις μέρες αυτὲς (σήμερα) τους. αγώνες δρόμου «Τα Ἠρώα» στη μνήμη αυτών που έπεσαν ἡ αγνοούνται για την ελευθε- ρίατης Κύπρου. τουρκικά αεροπλάνα, ο Ἕλληνας ἐδειξε το καλό στοιχείο του. Άνθρωποι του εφεδρικοῦ βγήκαν απὀ τις φυλακές, βρέθηκαν μαζί µε τους καταδροµεῖς. ποὺ πριν απὀ λίγες μέρες μισούνταν. Εκεΐνη τη στιγµή όλα εἶχαν ξεχαστεί. Τα µίση και τα πάθη εἶχαν λιώσει. Εἴχαμε όλοι καταλάβει ὁτι ένας ἦταν ο εχθρός εκείνη τη στιγµή. Θυμούμαι χαρακτη-- ριστικἁ κἀποιο περιστατικὀ, Ένας του εφεδρικού προθυµοποιήθηκε και ανέβηκε στη στέγη και έδειξε το χειρισμὀ του. πολυβόλου σε καταδροµείς. Σημειώνεται ὅτι τα Ο ανθυπολοχαγός Κώστας Μαλεκκίδης φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές των γεγονότων του 1974 kkk “Eva vrokoupévto που προβάλλει τη δράση της ὀΊης Μοίρας Καταδρομών στο πραξικόπημα και την εισβολή ὁπλα που υπήρχαν εκεί και χρησιμοποιούνταν απὀ το εφεδρικὀ ἦταν διαφορετικἀ απὀ τα δικά µας και ο χειρισμός τους ἦταν άγνωστος σε µας. --- Δηλαδή η εισβολὴ σᾶς βρήκε στο εφεδρικό — Nat, exei κοντά στο ΓΕΕΦ. --- Ποια ἦταν η επόµενη κἰνησή σας ---Ἡ εντολἡ που εἶχε. τε η μοίρα ήταν ν᾿ ανέβουµε στον Προφήτη Ηλ --Ποια διαδρομή μονο ες ---Απόὸ τη Λευκωσία προχωρήσαµε κατά λόχο. και πήγαμε στη Μύρτου, βγήκαμε στη διασταύ- ρωση του Αγίου Παύλου στον Πενταδάκτυλο. Σημειώνεται ὅτι η αεροπορία μάς έβαζε συνε- χῶς. Προχωρήσαμο και φθάσαµε στα προκεχω- ρημένα φυλάκια 126 απέναντι στην Αετοφωλιά, το απόγευμα. Η μοίρα μαζεύτηκε στην περιοχή. Αετοπφωλιάς. “Ones προανέφερα ο διοικηττής µας εἶχε τραυματιστεί στο πραξικόπημα και ο υποδιοικη- τὴς έπεσε νεκρὀς στην εἴσοδο του ΡΙΚ. Στην ουσία εἶχαμε μείνει ακἐφαλοι. Μας έφεραν λοιπόν τον ταγματάρχη Μανιάτη ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση. Σημειώνεται ὅτι ο διοικητής µας αυτός γνώριζε την περιοχή γιατί εἶχε υπηρετήσει στην Κύπρο παλιά. Συγκεντρωθήκαµε το απόγευμα στο φυλάκιο 126 και µας ενημέρωσε όλους τους αξιωµατι- κοὺς τι επρόκειτο να γίνει τη νύκτα. Αποστολή της μοίρας θα ἦταν η κατάληψη του υψώματος Κοτζιά Καγιά. Μας εἶχε πει πῶς Θα κινούνταν οι λόχοι. Επιστρέψαµε πίσω και περιμέναμε να γυκτώσει. Στον Κοτζιά-Καγιά Όταν έπεσε το φως συγκεντρώθηκε ο Ίος, ο 2ος και 3ος λόχος, σοι εἶχαμε μεῖνει απὀ το πραξικόπημα. Τότε µας ενημέρωσε γιατελευταία φορά ο διοικητἠς µας ο οποίος µας ανέφερε όπι το ύψωμα του Κοτζιά - Καγιά εἶχε αρκετά. πολυβολεία περισσότερα απὀ 50 πολυβολείς και ἦταν αρκετὰ οργανωμένο. Όπως µας εἶχε τονίσει, ο µόνος τρόπος που υπήρχε για να πάρουμε το ύψωμα ἦταν µε τον. αιφινιδιασμό. Μπήκε μπροστά ο Ίος λόχος µε το λοχαγό Γαληνό Αθανάσιο. Θυμοῦμαι στο μεταξύ, το λοχαγό του Ίου λόχου και το λοχαγό µας που φιλήθηκαν και ευχήθηκαν καλό βόλι. Ξεκινήσαμε και φθάσαµε στο σηµείο που υπήρχε φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών. Ευτυχώς. δεν υπήρχαν ειρηνευτές εκεὶ και προχωρήσαμε:. Στο μεταξύ ακούονταν συνεχὼς πυροβολισμοί. Από την Αετοφωλιά που ἦταν το πιο κοντινό δικό µας φυλάκιο προκαταλήψεως, κτυπούσαμε στο Κοτζιά - Καγιά, µε ὀλμους. Οι Τούρκοι ἦταν ταμπουρωμένοι στα πολυβολεία τους που ἦταν κλειστά Ο λόχος ο δικός µας ανέβαινε απὀ τα. πλάγια κάθετα προς τα πάνω. ΄Ἠταν όπως να κάναµε µια άσκηση. Τέτοιες ασκήσεις εἶχαμε Μια αναμνηστική Φωτογραφία µετό σπὀ µια άσκηση. πα σρο ον στην Ελλάδα το 1973. Στο κέντρο ae ο ανθυπολοχογός ᾿Κώστας Μαλεκκίδης. Απὸ αυτοὺς ἔχασαν τη ζωῇ τους αγωνιζόὀμενοι υπὲρ πἰστεως και πατρίδος στη διάρκειατης τουρκικής εισβολής ο Χριστοφή Κωστάκης απὀ τῃ Μόρφου [δεύτερος απὀ αριστερά καθήµενος) και ο Σιαµπτάνης Βασίλειος απὀ τη Γισλοὖσα (τελευταίος σπὀ αρ/στερά καθἠµενος). 0 Χαραλόμπους Ανδρέας σπο τη Λευκωσία [τελευταῖος απὀ αριστερό, ὁρθιος) αγνοείται σπὀ την εισβολἠ. ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΣΕΒΕΙΑ Λ εκαεφτά χρόνια μετὰ το πραξικόπημα και την εισβολή εξακολουθεί να κάμει πᾶρα πολλές. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση γινόταν µε πραγματικά πυρά, σφαίρες, βλήματα, ὀλμους. Ὑπήρχαν συνθηµατικά µε φωτοβολίδα και όταν τα βλήματα της υποστή- ριξης ἄρχισαν να πέφτουν κοντά µας, δίναµε το σύνθημα να μεγαλώσει ἡ να µικράνει το βελη- γεκές, ανάλογα µε το χρώμα της φωτοβολίδας. Προχωρούσαμε και γύρω στα μεσάνυκτα Βρήκαµε ἑνα δρόµο στο ύψωμα. Δε γνωρίζαμε. το ύψωμα απὀ πριν αλλά καταλάβαµε ὁτι βρι- σκόµασταν κοντά στα πολυβολεία των Τούρκων. Ο λόχος ο δικός µου ἦταν στο κέντρο του υψώματος. Δεξιά µας ἦταν ο πρώτος λόχος και αριστερά µας ο τρίτος λόχος Όταν περάσαμε το δρόµο ο λοχαγός έριξε µια φωτοβολίδα για να σταματήσει να βάζει η υποστήριξη. Η επἴθεση Εκεί έγινε η επίθεση. ΄Όλοι οἱ λὀχοι ἔκαμαν ἐφοδο προς τα πολυβολεία. Επειδή ἦταν νύκτα. εἶχαμο πετύχει τον αιφνιδιασμό. Οι Τούρκοι δεν περίμεναν ταυτόχρονα ὅτι θα εδέχονταν βλήµα- τα ὀλμων, (εἶχε γίνει το πραξικόπημα απὀ τους καταδροµείς) και ταυτόχρονα θα γινόταν και η επίθεση απὀ τους καταδροµείς. Οι σφαίρες έρχονταν απὀ ὄλες τις κατευθύνσεις Μεταξύ του Κοτζιά - Καγιά και του Αγίου Ιλαρίωνα υπάρχει µια χαράδρα. Οι περισσότεροι Τούρκοι όταν κατάλαβαν σε ποια κατάσταση εἶχαν βρεθεί το έβαλαν στα πόδια. Αφού. κατέβηκαν σ΄ αυτή τη χαράδρα έφυγαν για Tov Άγιο Ιλαρίωνα. ΄Όσοι Τούρκοι δεν πρόλαβαν να φύγουν σκοτώθηκαν. Είχαν σκοτωθεί --- όσους εἶδα εγώ --- γύρω στους 70 Τούρκους. Ολο το βράδυ ἦταν ἑνας πανζουρλισμός απὀ τα πυρά. Το ύψωμα του Κοτζιά Καγιά ὅπως το εἶδαμε αργότερα όταν ξηµέρωσε ἦταν πολύ οργανωμέ- νο. Εἶχε πολυβολεία τα οποία ενώνονταν μεταξύ τους µε ἕνα διάδρομο απὀ πέτρες σε ύψος που. κάλυπτε τους στρατιώτες και πάχους ενός μέτρου. Αν δεν πετυχαΐναµε αἰφνιδιασμόὀ ὅε θα το παΐρναμε ποτέ. Τα υψώματα που έλεγχαν οι Τούρκοι στον Πενταδάκτυλο ἦταν το Κοτζιᾶ - Καγιά ο ΄Αγιος Ιλαρίωνας και η ΄Ασπρη Moutm. --Πὸόσες απώλειες είχατε εκεί --- Εἶχαμε ἑνα νεκρό, το Χριστοφόρου Χριστό- φορο, και 2-3 τραυματίες. Όταν ανεβήκαµε στο ὕψωμα έγινε µια μάχη σώμα µε σώμα µε τους Τούρκους. Όταν ξηµέρωσε οι Τούρκοι εἶχαν. εγκαταλεΐψει το Κοτζιά - Καγιά Σ΄ ἑνα πολυ- βολείο όμως κάπου εἶχαν μείνει µέσα τρεις Τούρκοι. Όταν ξηµέρωσε ἀρχισε η διαδικασία της εκκαθάρισης, του κάθε πολυβολείου Σημειώνεται ὅτι μόλις ξηµέρωσε περιμέναμε ενισχύσεις και πολεμοφόδια. Το σχὲδιο προὲ- βλεπε να ενωθούν οιτρεις μοίρες τῶν καταδρο- μών και να επιτεθούµε προς κατάληψη του Ἁγίου Dapiava. --Οι εντολὲς exei noies ἦταν -- Πρώτος στόχος ἦταν η κατάληψη του Κοτζιά Κογιά και περιμέναμε ενισχύσεις. Οταν πέρασε αρκετἠ ώρα αρχίσαμε να διερωτούμαστε τι γινόταν. Είχαμε ορισμένες σφαίρες αλλά ἀρχισαν να εξαντλούνται. Ταυτόχρονα εμείς µε πα ελαφρά ατομικά όπλα τι μπορούσαμε να κάνουμε Ἡ αεροπορία άρχισε να βομβαρδίζει Εκεί έγινε µια αερογέφυρα. Ελικόπτερα ἔρχον- ταν απὀ την Τουρκία περνούσαν απὀ πᾶνω µας και προσγειώνονταν στη Λευκωσία. υπάρχει µια διάκριση μεταξύ των νεκρών χωρίζοντας τους ορισμένοι οὖτε λίγο οὖτε πολύ αυτούς που ἔπεσαν στο πραξικόπημα σαν προδότες και αυτούς που σκοτώθηκαν στον πόλεμο ἧρωες. Και αυτὸ παρόλο που μερικοῖ απὀ. αυτούς που σκοτώθηκαν στον πόλεμο εἶχαν λάβει μέρος και στο πραξικόπημα. Έστω και τώρα πρέπει να συνειδητοποιῆσουν ορισμένοι που θέλουν να αποκαλούν τους πεσόντες καταδρομεῖς στο πραξικόπημα σαν προδότες ὅτι αυτά, τα παλικάρια δεν εἶχαν ἄλλη επιλογἡ απὀ το να εκτελέσουν τη διαταγἡ που πήραν απὀ τους διοικητὲς τους. Αυτές τις διαταγὲς εκτέλεσαν όταν βρέθηκαν χωρίς. τη θἐλησή τους να κάνουν το πραξικόπημα. Ἀπὸ το στόμα του διοικητή, Καταδρομών Κύπρου Κομπόκη Κωγσταντίνου ακούσαμε τη διαταγή «εξουσιοδοτώ άπαντες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς απὀ αυτή τη στιγµή οιοσδήποτε αρνείται διαταγἡ να εκτελείται επιτόπου». Οἱ ἴδιοι καταδροµείς βρέθηκαν στην πρώτη γραµµή του πυρός στον πόλεμο. ΄Όσοι απὀ αυτούς σκοτώθηκαν «εξυγιάνθηκαν» απὀ το «μίασμα» της «προδοσίας», ὁσοι ὅμως επέζησαν και παρόλο που πολέμησαν για την πατρίδα τους αντιμετωπίζονται. σήµερα µε το στίγμα του πραξικοπηµατία, Εκείνο ὁμωςπου πιστεύω ὀτιπρέπεινα παύσει αμέσως να γίνεται εἶναι ορισμένοι απὀ εμᾶς τους Ἕλληνες να σταματήσουν ν΄ αντιμετωπίζουν τους πεσόντες καταδρομεῖς στο πραξικόπημα σαν προδότες ζητώντας μάλιστα να µην τους γίνονται και μνημεία! Είναι ντροπή και ασέβεια στη µνήµη τους που πρέπει το συντομότερο να αποκατασταθεί. NMepipévape Εμείς περιμέναμε να ἑλθει ἆλλο τάγμα να κρατήσειτο ύψωμα κι εμείς θα συνεχίζαµε προς τον Άγιο Ιλαρίωνα για κατάληψη του υψώματος µε νυκτερινή και πᾶλι επιχείρηση. ΄Ἠταν όμως θέµα ευελιξίας. Ο διοικητής µας συνειδητοποἰ- ησε ὅτι κάτι δεν πήγαινε καλά αφού οι ενισχύσεις δεν έφταναν. Ἔβλεπο ότι αναµέναμε εκεί θα ἦταν µαταιοπονία. Οι Τούρκοι µας ἐβαζαν. συνεχώς απὀ την ΄Ασπρη Μούττη. Εμείς Ῥρι- σκόµασταν στο Κοτζιά Καγιά χωρὶς κάλυψη και χωρίς υποστήριξη. Επιπλέον η αεροπορία βοµ- βάρδιζε συνεχώς. Με εντολή λοιπόν του διοικητή µας η μοίρα θα έπρεπε να απαγκιστρωθεί απὀ το Κοτζιά Καγια και να συγκεντρωθεί πίσω στο φυλάκιο 126 an ὁπου εἶχαμε ξεκινήσει ὉΟ κάθε καταδροµέας κινήθηκε µε Six} Tou ευθύνη και µε αλληλοκάλυψη ειδικἀ στα πρώτα στᾶδια, μέχρι που απαγκιστρωθήκαµε απὀ τον Κοτζιά Καγιά ΄Όταν φθάσαμµε πίσω στο 12690 λοχαγός µας ο Καραχάλης Παναγιώτης έλειπε. ϱ διοικητής συγκέντρωσε Το λόχο για αναφορά. Σαν αρχαιότερος αξιωματικός πήρα διαταγἡ απὀ To διοικητὴ να µεριμνήσω για την οργάνωση ασφάλειας και σίτιση του λόχου. Από το λόχο τελικά δεν εἰχαμε οὖτε νεκρό οὖτε τραυματία. Στο μεταξύ ο λοχαγός µας εἶχε ξεκόψει στο ύψωμα, ΄Ἠταν σωματικά πιὸ αδύνατος από εμάς, ἡμασταν 18-20 χρόνων. ΄Εμεινε στο ύψωμα μέχρι που νύκτωσε καὶ µετά ἠλθε και ενώθηκε. μαζί µας. Πεινούσαμε και διψούσαμε σε σημείο εξάντλησης. Ηλθαν και µας έφεραν φαῖ αλλά από την αφυδάτώση δεν μπορούσαμε να φάμε. Βλέπαμε το Κοτζιά - Καγιά απὀ απέναντι και διερωτούµαστε κάτι δεν πήγαινε καλά. Στη συνέχεια ο λόχος µας πήρε διαταγή να κινηθεῖ προς το χωριό Πιλέρι, ένα τουρκικό, χωριό. Εκεῖ, εἶχε πάει ἕνας λόχος πεζικού απὀ ἔφεδρους και περικυκλώθηκε απὀ τους Τοῦρ- κους. Πήγε εκεί ο λόχος µας και κτύπησε τους Τούρκους απὀ ἕνα ἆλλο σημείο µε στόχο να τραβήξουµε την προσοχή του εχθρού προς εμάς. για να βρει ευκαιρία ο λόχος των εφέδρων να Φύγει απὀ τον κλοιό. Δεν επιδιώξαµε να κατα- λάβουμε το σημείο εκείνο γιατί η αποστολή µας. ἦταν va παρενοχλήσουµε το φυλάκιο εκείνο. τσι και έγινε. Ο λόχος του πεζικού κατάφερε, να διαφύγει απὀ τον τουρκικό κλοιό. Θυμοῦμαι εκεί εἶχε γίνει µια µάχη µε τους Τούρκους πολυβολητὲς Μετά πήραµε σήμα να βγούμε σπη διασταύ- ρωση του Ἁγίου Παύλου στον Πενταδάκτυλο. Σαν βγαΐναμε πάνω φάλαγγα κατ΄ άνδρα άρχισε να κάνει βυθίσεις η αεροπορία και να µας µυδρα- λιοβολεί. Σε µια στιγμή όπως ανεβαίναµε ο ἑνας πίσω απὀ τον ἄλλο ἕνα αεροπλάνο μᾶς γάζωσε και οι σφαίρες φυτεύτηκαν δυο µέτρα στα αριστερά µας. ΄Ἠταν θέµα τύχης. Εκείνη τη στιγμἠ νιώθεις το θάνατο πιο έντονα κοντά σου. Αυτά τα εἶχαμε συνηθίσει. Βγήκαμε στη διασταύρωση του Ἁγίου Παύλου. Παράλληλα µε τις εκρήξεις που προκαλούσε ο βομβαρδισμός των τουρκικών αεροπλάνων, εἶχαν προκληθεί πυρκαγιές ενώ οι αποθήκες πυροµα- χικὠν που υπήρχαν εκεί άρχισαν να κάνουν ἐκρηξη. Ένα πλεονέκτημα που εἰχε ο Πεντα- δάκτυλος ἦταν ὁτι εἶχε μεγόλες πέτρες πίσω απὀ τις οποίες μποροῦσες να καλυφθεῖς και µόνο µε ὀλμο που να γράφει το ὀνομά σου μπορούσε να σκοτωθεῖς. Μόλις βγήκαμε εκεί πήραμε διαταγή να πᾶμε καιπἆλιστο 126 γιατίστο μεταξύ οι Τούρκοι εἶχαν ανακαταλάβει το Κοτζιά- Καγιά και απειλούσαν το φυλάκιο. Έπρεπε λοιπόν να εγισχύσουμε τη γραμμή αντιπράταξης. ΑΥΡΙΟ ΤΟ Β΄ ΜΕΡΟΣ