Back

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Με προβληματίζει η μοναξιά µε γεμίζει όμως η πολιτική

Του Χριστόφορου Παπαστυ «Πού να 'ναι Φέτος οἱ υάκινθοι. Δεν ξέρουνε τα χέρια. να ζωγραφίσουν το ἄρωμα καιτη χλωμµἠή ομορφιάτους. Ta xépia pou, ora xépia cou povaxa (wvravevouv... Hyepa περιστἑρ/α της σιωπής ψηλαφάνε τη θύελλα των στοχασμών... Θα ξανανθίσουν στην καρδ/ά κάποιου φΦθινόπωρου δακρυσμένο γέλιο ανάμεσα σε νότες μουσικές. Κάτω απ᾿ το Φως µιας λάμπας χσράζω σταυρούς. µετις ἄκρες των δαχτύλων πάνω σε θύμησες...». Ε ΜΙΑ καρέκλα απὀ παμπού, σε µια γωνιά του σαλονιού βρίσκει τη διέξοδο στην ποίηση για να εκφραστεί, αφού, ὅπως λέει η ἴδια, δεν µπο- ρεί να τα πει µε λόγια σε κανέναν. Ο πρόωρος χα- μός του συζύγου της πριν. 13 χρόνια σημάδεψε τη ζωή της, ὅμως δε τη λύγι- σε... Τη Μαΐρη Παπαδοπο! λου συναντήσαμε στο σπἰ- πιτης. Πάντοτε ευπαρου- σίαστη, µε το δικότης ευ- χᾶριστο τρόπο αντιμετῷ- πισης του συνοµιλητήτης, μιλά για τον εαυτότης, τη μοναξιά, και την πολιτική που της γεμίζει το κενό. Από μαθήτρια αναμίχθηκε. στην πολιτική σαν δηµοσιογρᾶ-- φος, ενώ φοιτήτρια στην Αμε- ρική αργότερα εἴχε τη Sikh MC δράση για τον αγώνα της Κὐ- πρου για δικαίωση. Η αγάπη της. στην πολιτική την έφερε μετά την επιστροφήτης στην Κύπρο. το 1977, στο ΔΗΚΟ, ὅπου και ανέλαβε την προεδρία της γυ- ναικείας οργάνωσης του κὀμ- µατος,της ΓΟΔΗΚ. Ὑπήρξε και συνεχίζει να εἶναι η δυναμική, φωνή του ωραίου φύλου στο. ΔΗΚΟ. ΄Ἠταν γι΄ αυτήν η πιο επιτυχημένη σύζευξη στη ζωή της.Ο έρωτας στο σύζυγο καιο έρωτας στην πολιτική. Αυτή η αρμονική συνύπαρξη κράτησε: μόνο ενάμιση χρόνο. Το Σε- πτέµβρη του 1887 ο Ανδρέας χάθηκε. «Η ζωή µου τότε ταυ- πίστηκε µε την πολιικἠ µου δραστηριότητα» θα µας εξο- µολογηθεί. Με ευφράδεια λόγου, χωρίς. πρόβλημα στις απαντήσεις της η Μαΐρη Παπαδοπούλου ανοί- γει την καρδιά της σαν ΠολΙτι- κὸς και σαν άνθρωπος και θα µας πειγιατο παρελθὀν, To Na ρόν καιτο µέλλον. Η Συνεργασία Ώ Πώς αξιολογείτε τ᾽ απο- τελέσµατα των δημοτικών. εκλογών που ἐγιναν µε βαση τη συνεργασία ΔΗΚΟ. — AHEY Ἡ Για µας τ᾽ αποτελέσµατα αποτελούν επιτυχία. Εἶναι νίκη, Ἂν εξαιρέσουµε τη Λευκωσία στην οποία δεν παίχτηκε κανέ- να πολιτικό παιγνίδι γιατί αρχἰ- σαμε µε πλην, τα υπόλοιπα αποτελέσµατα γενικά εἶναι επιχυχία. Το πολιτικό παιγνίδι παίχτηκε στη Λεμεσό όπου σύμφωνα µε τον κ. Χριστόφια οι πιθανότητες επιτυχίας ἦταν ἴσες. Εκεί πήραμε το ποσοστό που γνωρίζουμε. Να µην απο- μογώσουμε τη Λευκωσία καινα πούμε χάσαμε το παιγνίδι. Ὦ Αναμένατε περισσότερα ἡ λιγότερα Ἡ Ελόχιστα περισσότερα και για τα δυο κόµµατα Ὦ Εφόσον υπήρξε επιτυχής. η Συνεργασία των ὅυο κομμάτων ποια θα πρέπει γα εἶναι η συνέχεια Ἡ Η Συνεργασία έγινε για τις. δημοτικές εκλογές, καιδε βλέ- παμε πέραν της 22ης Δεκεμ- Βρίου. Δώσαμε τα δικά µας µη- νύματα, ότι δηλαδή το ΔΗΚΟ. δεν πρόκειται ν᾿ απομονωθεί, ότι δεν αφήνει τις διάφορες καταστάσεις να πρωταγῶνι- στούν καινα κρατούν σταχἑρια Επίσης πήρε και οκ. Βασιλείου. το μἡνυμάτου µέσα απὀ αυτές. τις εκλογές. Μπήκαν κάποια θεμέλια µε τη Συνεργασία των δυο κομμά-- των. Ἔσπασε εκείνο το τείχος. που υπήρχε ανἀµεσάτους. Εἰ- χαμε κάνει τη συνεργασία µε το ΑΚΕΛ, µε το µίνιµουμ πρὀ-. Ύραμμα πολύ ἄνετα Με το ΔΗ-. ΣΥ υπήρχαν οι ενδοιασμοΙ. Ὑπήρχε µια αλλεργία Λέγαμε, «ο Συναγερμός... στεγάζει τους πραξικοπηματίες. Γιατί μιλάτε για Συναγερμό Εμείς που ΔΗΚΟ εἶμαστε οι µακαρια- κοῖ». Δεν μπορείς να αποµο- γώσεις το 3690 του κυπριακού λαοῦ καιναπεις ὁτιεκεἰστεγά- ζονται οι πραξικοπηματίες, εκεί δεν υπάρχουν άνθρωποι που υποστήριξαν το Μακάριο: Αυτές τις φωνές τις ακούαµε. συνεχὼς απὀ τη βάση, µέχρι που ἔσπασε αυτό το τείχος. Συνεργαστήκαμε µε αυτούς. τους ανθρώπους, τους γνωρί- σαµε και αντιληφθήκαµε ὅτι όπως λειτουργεί το Δηµοκρα- τικὀ Κόμμα µε δημοκρατικές. αρχὲς λειτουργεί και το GAAo κόμμα µε τις δικές του δηµο- κρατικές αρχές. Δεν υπάρχει τίποτε ανἀμεσά μας που ναµας. εμποδίζει απὀ το να συγεργα- OTOULE. Ὑπάρχει µια μερίδα 1--296. πραξικοπηματιών που στεγά- ζεται στο ΔΗΣΥ, αλλά Se on- μαίνει ότι το υπόλοιπο 3596 εἷ- ναι πραξικοπηματίες ἡ εἶναι ἀνθρωποιπου δεν έχουν σχέση µε τη δημοκρατία Ώ Υπήρχαν ορισμένες αντι- δράσεις στο ΔΗΚΟ για την καθολική συνεργασία µε το ΔΗΣΥ στις δημοτικές εκλογές. Δε σας προβλη- μάτισε Ἡ Το ΔΗΚΟ δεν πρόκειται να. επηρεαστεἰ µε οποιαδἠποτε. συνεργασία. Στο ΔΗΚΟ έχουµε. τη δική µας ταυτότητα καιοντό-. τητα και τη δική µας ιδεολογία. Οριαμένες απὀ τις θέσεις µας. διαφέρουν απὀ τις θέσεις του. ΔΗΣΥ. Δε σημαίνει ότι θα δια- λυθούμε αν γίνει οποιαδήποτε. συνεργασία Πχ. µε το ΔΗΣΥ. Οὗπτε στο ΔΗΣΥ συμφέρει να πέσει το ποσοστό του ΔΗΚΟ ή, να διαλυθεί το ΔΗΚΟ. Το κἐν- προ υπάρχει, και θα υπάρχει. Οχι Βασιλείου ΓΙ Το επόμενο πολιτικὀ γεγο- νὸς εἶναι οι προεδρικὲς εκλογὲς και συζητείται ἔντονα η πιθανότητα συ- γεργασίας των δυο κομμά- των στις εκλογές αυτές. Πώς βλέπετε αυτή την πι- θανότητα Ἡ Στο κόμμα δεν αρχίσαμε τη συζήτηση για τις προεδρικὲς εκλογές. Μέχρι πρόσφατα μάς. απασχολούσε το θέµα στους. κατεχόµενους Δήμους. Εκφρά- ζοντας τις προσωπικές µου απόψεις λέω ότι δε θα πρέπει γα αποκλείουµε οποιαδήποτε, συνεργασία, φθάνειτο Φεβρά- ρη του 1993 Πρόεδρος να µην. εἶναι ο Βασιλείου. Λέω για το Βασιλείου για τους γνωστούς. λόγους Βρίσκομαι στο Δημοκρατικό Κόμμα πάνω απ᾿ όλα για τη. γραµµή του στο εθνικὀ θέμα Αυτήτη στιγµἠ δε λέω ὀτιπάει να ξοπουλἠσει την Κύπρο, δε θέλω να το πιστέψω ὁτι θα μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά µε προβληµαήίζει το γε” γονός ότι ενώ ὁλοι βλέπουμε οπισθοδρόµηση στο Κυπριακό, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Με προβληματίζει η μοναξιά µε γεμίζει όμως η πολιτική ΄Ἔσπασε το τείχος που υπήρχε ανάμεσα στο ΔΗΚΟ καιτο ΔΗΣΥ. Στις προεδρικὲς εκλογὲς δεν αποκλείουµε οποιαδήποτε συνερ- γασία, φθάνει το Φεβράρη tou 1993 Πρόεδρος να µην εἶναι ο Βασιλείου. Όλοι βλέπουμε οπισθοδρόµηση στο Κυπριακό και ο κ. Βασιλείου μάς μιλά για καλούς οιωνούς και ότι θα γεμίσουν τα φράγματα. Στις επόμενες βουλευτικές ΕΚΛΟ- γὲς αν δεν έχεις Ε100,000 για ν᾿ αρχίσεις εκστρατεία για την εκλογή σου, δεν προχωράς. αυτός µας μιλά για βελτίωση. ᾿Οχιμόνο δεν υπήρχε βελτίω- ση αλλά φάνηκε καθαρά ποιος. εἶναι ο στόχος του τουρκικού. επεκτατισμού, καιπού οδηγού- μαστε. Αν κάνουµε έναν απολογι- O46 yiaTo 1991 Ba diepwmdou- µε τι µας έχει μείνει. Ητελευ- ταία ἐκθεσή του Τ.Γ. του ΟΗΕ, το περίφημο Ψήφισμα 716, To οποίο σαν Κυπριακή Δημοκρα- tia to έχουμε κάνει ηµερολό-- γιο καικυκλοφορείστα Ηνωμέ- να Ἔθνη ἡ τις περισσότερες αξιώσεις της Τουρκίας για το συνταγματικό Εὐκολα διερωτά- ταικανείς Πού µας οδηγεί αυ- τὴ η υπεραισιοδοξία του κ. Βα- σιλείου Νομίζει ότι η Κύπρος. εἶναιο ομφαλός της γης και ότι από εμάς εξαρτώνται τα πάντα. Ενώ στην Ευρώπη αντιμετῶπι- σαν το νέο χρόνο µε αγωνία µε. τις εξελίξεις που υπάρχουν, εδώ ο κ. Βασιλείου µάς μιλού- σο για καλούς οιωνούς͵ μάλι- στα μίλησε για πολύ καλούς. οιωνούς και ότιθα γεμίσουν τα φράγματα. Αν αυτοϊ εἶναι οικα- λοί οιωνοί, ὁτι θα γεμίσουν τα φράγματα, τιναπούµε Μας εἰ- πε, επίσης για χρηστή διοίκηση και ο κ. Σαββίδης σήµερα κα- ταθέτει για σκάνδαλα. Πού εἰ- γαι χρηστή διοίκηση: Ώ Τι σηµαίΐνει επανεκλογἡ που Βασιλείου Ἡ Για µένα σημαίνει οπισθο- δρόμηση στο Κυπριακό, γιατί πάνωαπ᾽ όλαμε ενδιαφἑρειτο εθνικὀ θέµα. Αν ήμουν σἴγουρη όπιο Βασιλείου θα πολεμούσε, Θα αγωνιούσε και θ᾽ αγωνιζό- ταν για µια σωστή λύση στο Κυ- πριακό, τότε ας εἶναι ο Βασι- λείου Πρόεδρος. Δε µε ενδια- φέρει το οποιοδήποτε ὀνομα, του Προέδρουτης Δημοκραή]- ας. Δεν ἔχει σημασία το ὄνομα αλλά εκείνος που θα βγει εκεί, γα εἶναι σε θέση να κρατήσει την Κύπρο ενωμένη και να σταθεί εκεί για τα δικαιώµατα του Κυπριακού Ελληνισμού. Όπως πάμε στην Κύπρο θα έχουµε το προνόμιο να εἶμα- στε τελευταία γενιά των Ελλή- va. Με συγκίνησε όταν eida and την τηλεόραση να γίνεται λει- πουργία στην Πρεσβεία της Ρωσίας στην Κύπρο. Παντού σχεδόν ο κομμουγισμός έχει εκλείψει, στην Κύπρο όμως φαίνεται να κυριαρχεί και τον. βοηθούµε κι εμείς. Ώ Πιστεύετε σε κάποιον ἆλ- λο ανεξάρτητο υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές Ἡ Δεν πιστεύω στον ανεξάρ- τητο. Εδώ μιλούμε για αρχές κομμάτων. Δεν μπορείς να αποκλείσεις τα κόμματα απὀ οποιεσδήποτε διαδικασίες. Όλοι λίγο πολύ αγήκουµεσ ἑνα κόμμα. Αυτοί που ονομά- ζονται δήθεν ανεξάρτητοι σε ποιο χώρο ανήκουν Στο Κέν- τρο,τη Δεξιά, την Αριστερά: Εἰ- ναι δυνατό να υπάρχει άνθρω- πος σήµερα που να µην ἔχει Ιδεολογία, Αν τα δυο κόμματα καταλή- Έουν σε κοινό υποψήφιογιατις. προεδρικές αυτός ο υποψήφι- ος θα πρέπει να βγει µέσα απὀ. τα κόμματα. Μιλούμε για δυο. κόμματα που έχουν 5836 των. ψηφοφόρων. Εἶναι δυνατό να µην έχουν έναν άνθρωπο που να ηγηθεί αυτού του 5636: O1 yuvaixes Ώ Εἶσαι apxera xpovia oro πόστο της προὲδρου της ΓΟΔΗΚ. Πώς σκιαγραφείς. @ H κοινωνική µου ζωή εἶναι ταυτι- σμένη με την πολι- τική. 9 Δεν μπορώνααπο- κλείσω οτιδήποτε απὀ τη ζωή µου αλλά οὗτε καιπρο- γραμμµατίζω. 9 Δεν ξεχωρίζω τον άνθρωπο απὀ την ιδεολογική του το- ποθέτηση. Η Μαίρη Παπαδοπούλου ὅταν ἦταν φοιτήτρια στην Αμερική. την Κυπρία γυναίκα σε σχὲ- ση µε την πολιτική Ἡ- Την ἐζησα απὀταπρώὠτατης. βήματα όταν µπήκα στο ΔΗΚΟ. Εἰχα ἐλθειτότε απὀ την Αµερι- κ ὁπου εἶχα δουλέψει για την εκλογή του Κάρτερ. Τότε ο Κάρτερ εἰχε στείλει µιαν επι- στολή σ᾿ ἕνα προσφυγόπουλο και µας ξεσήκωσε. Δούλεψα για τον Κάρτερ απὀ Πόρτα σε. πόρτα. ΄Οποιος εἶχε επίθετο ελληνικό (το βρίσκαµε από τους τηλεφωνικούς καταλό- yous), Tou κτυπούσαμε την πόρτα και του λέγαμε ὁτι δε µας ενδιαφέρει αν εἶναι ρε- πουπλικάνοι η δημοκρατικοί αλλά να ψηφίσουν Κάρτερ για την Κύπρο. λθα αμέσως {το 1977) στην Κύπρο, εντάχθηκα στο ΔΗΚΟ γιατίήταν και εἶναιο χώ- ρος που µε εκφράζειιδεολογι- κά αλλά και λόγω των θέσεων. του κὀμματός µας επὶ του, Εθνικού θέματος. Επίσης γνώ ριζατον Σπύρο Κυπριανού απὀ. τα μαθητικά µου χρόνια καιαρ- γότερα τον έζησα σαν Ύπουρ- Υὁ Εξωτερικών, όταν ἡμοῦν φοιτήτρια στην Αμερική και ερχόταν στα Ηνωμένα ΄Ἔθνη Σαν φοιτητές εἶχαμε συναντή- σεις μαξίτου γιατον αγώνατης. Κύπρου. Θεωρούσα καιθεωρώ τον κ. Κυπριανού σαν τον ανι- διοτελή αγωνιστή του τόπου, µας και σαν τον άνθρωπο που δε θα προδώσει ποτέ την Κύ- προ. Τότε υπήρχαν πέντε γυ- ναίκες, που ἦσαν µέλητης ΓΟ ΔΗΚ. Δυο ονόματα που θυμᾶ- μαι εἶναι Δώρα Ρήγα και Πανα- γιώτα Παύλου. Τώρα υπάρχουν Χιλιάδες. ΄Εζησα τα πρώτα βή- ματᾶ τους. Εἶχαν τον ενδοια- σμὸ αν θα έρχονταν στο οἴκημα για συνεδρία ενώ προτιμούσαν τις συνεδρἰες σε σπίτια H γυναίκα αναγκάστηκε να πολιτικοποιηθεί µετά το 1974. Ἡ. γυναίκα του αγνοούµενου που κτυπούσε την πόρτα, η πρό. σφυγας που εἶχε ανάγκη απὀ βοήθεια, συνειδοποίησαν ὁτι σε µια Κύπρο μοιρασμένη για να ακουστεί η φωνή σου πέρα απὀτασύνορατης Κύπρου πρὲ πει κι εσύ να προσφἑρεις Τις έζησα όταν κάναµε την πορεία στον Άγιο Κασσιανό. Όταν µας συνέλαβαν οι Τούρκοι και µας πήραν στο γκαράζ Παυλίδη, µας πέταγαν πέτρες στο τζάμι καὶ ἔπεφταν πάνω µας, εἶδα την Κυπρία γυ ναϊκα Κοιτάζοντας γύρω µου µια ματιά τότε σκἐφτηκα ὁτι αυτή εἶναι η Κυπρία γυναίκα, αυτή που ψάχνουμε. Koprrod: πουλα των 18, 19 χρόνων, δα- aed Με το διάβασμα και την ποίηση γεμῖζει τις κενὲς ώρες στο amin n Maipn Παπαδοπούλου. σκαλίτσες που μόλις εἶχαν τε- λειώσει απὀ την Παιδαγωγική Ακαδημία, µανάδες αγνοουμέ-. νων µε εγκαρτέρηση.. Ενιωσα περήφανη που ήμουν Ki eyo ανάμεσά τους, ὁτι ἡμουν µια από τις 98. Ώ) Κάποτε υπήρχαν αυτὲς οι δυναμικές πορείες. Τώρα. ἔχουν σταματήσει. Γιατί Ἡ ᾿Οχι δε σταμάτησαν, οὔτε θα σταματήσουν. Είχαν διακο- πεϊγιατ ακούστηκαν φωνές ότι «οι γυναίκες ότι κάνουν θα µας καταστρέφουν αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε την ἐκ- θεση, περιμένουμε το Kunpia- κόπου ἐχειφθάσεισε µια φάση που δεν πρέπει να ταραχθούν. τα νερά». Οιγυναίκες αυτὲς υπάρχουν. και εἶναι ἔτοιμες ΟΠοιαδήποτε στιγμή να κάνουν την επόµενῃ κίνηση. Δε σηµαϊνει ότι ἐχουν σταματήσειλέγοντας «τελειῶ- σαµε, ὁτι κάναμε, κάναμε». Ενόσω υπάρχει κατοχή θα υπάρχουν αυτὲς οι γυναίκες. Υποψήφια O Eixere υποβάλει υποψη- Φιότητα στις βουλευτικὲς. εκλογές. Εχετε συνειδη- τοποιἠσειγιατίδεν εκλεγή- κατε Πόσο μπορεί µια γυ- vaixa σήµερα να πείσει τον ψηφοφόρονατη διαλὲ- Έει παρὰ ἑναν άνδρα Ἡ Είναι πιο εὐκολο να ψηφι- στεῖς όταν εἶσαι άντρας. Η γυ- ναἶκα αρχίζει πάντοτε μ᾿ ἑνα πλην. Για να σε ψηφίσουν πρέ- πει να αποδείξεις ὁτι εἶσαι κα- λύτερη απὀ έναν άνδρα, ὄχι ότι εἶσαι ἴση αλλά πολύ καλύτερη από έναν άνδρα. Ας µην ξεχνά. µε ὁτιτα κόμματα σήµερα εξα- κολουθούν να εἴναιτα ονοµαζό- µενα ανδρικά οχυρά. Δεν εἶναι εὔκολο μέσα απὀ ένα κομματι κὀ μηχανισμό που ελέγχεται από ἄνδρες να τα βγάλει πόρα µια γυναῖκα. } Είναι ενας ἄλλος παράγον- τας για την εκλογή, εἶναι ο. οικονομικός. Μήπως εσείς δεν ξοδέψατε τα απαιτοῦ- μενα τεράστια ποσά που Ἐόδειψαν οι ἄλλοι ” Εγὼ Εόδεψα για να βγάλω τις κάρτες µόνο. Στις επόµε γες εκλογές όπως έχουν φθά- σει τα πράγματα, αν δεν έχεις £100,000 yia v apxiceic Sev προχωράς. Μιλάμε για ανθρώ πους ποὺ βγάλανε αφίσες, που. Εοδέψανε και σε εφημερίδες για διαφήμιση. Ώ Μήπως ἔχουν δηµιουργη- θεἰταυτόχρονα καιορισμέ- να στεγανᾶ στα κὀµµατα Ἡ Ναι υπάρχουν και δεν µπο- ρούμε να τ΄ αρνηθούµε αλλά, επαναλαμβάνω ὅτι υπάρχει και 0 οικονομικός παράγοντας. Ώ Θαξαναθέσετευποψηφιό- τητα Ἡ Δεν εἶμοι σίγουρη. Αυτή τη στιγμή λέω ὀχι Ὦ) Βρίσκεστε α΄ ἕνα πόστο που χρειάζεται αρκετὴ δδυλεῖα pe τρεχᾶµατα Πώς συνδυάζετε την πολἰ- Ἠκή, µε την κοϊνωνικῆ σας ζωὴ: Ἡ Τα ουνδυάζω βρίσκοντας τους τρόπους. Πρέπει να πω ὁτι αφιερώνω αρκετό χρόνο στις κομµατικὲς δραστηριότη- τες Ἀφιερώνετε περισσότερο χρόνο στην πολιτική παρά στην κοινωνικἡ σας ζωή Ἡ Ναι Η κοινωνική µου ζωή ἔχει καταντήσει να εἶναι ταυτι σμένη µε την πολιτικἡ ζωή, Στόχοι Ώ Μπορεί να έχετε ταυτίσοι την κοινωνική σας ζωή µε την πολιτική. Σταματήσατε. να ἔχετε τις επιδιώξεις, και στόχους για την κοινω- γικἡ σας ζωὴ 5 Όταν εἶσαι αναμιγµένος στην πολιτική υπάρχουν οι πο' λπικὲς φιλοδοξίες. Δεν προ. σπαθώ όµως να περιορίζονται οι στόχοι µου µόνο στην πολι- τικὴ Είχατε την ατυχία στη ζωή, σας να χάσετε το σύζυγό σας. Ἔχετε αποκλείσει από τη ζωή σας τον κοινω- γικὸ συµβιβασμὀ για τα επόμενά σας χρόνια M ᾿Οχιδεν το έχω αποκλείσε Πέθανε ο Ανδρέας πολὺ νέος. ἐμειναν τα παιδιά, η Έλενα 20 καιο Νικόλας 19 (σήµερα) µαζ' µου. Δεν ήθελα σε καμιά περἰ- πτωση να αισθανθούν τα παιδιά μόνα τους. Προσπάβησα όσο μπορούσα να αφιερώνω χρόνο στα παιδιά Όμως τα ἴδια τα παιδιά μού ζήτησαν τρεις µή Veg µετά το θάνατ péa va συνεχίσω τη όπως καιπριν.Μου έλεγαν «δε θέλουμε να εἶσαι εσύ δἴπλα µας, θέλουμε να είμαστε εμείς δίπλα σου». Ἠταν τότε 15 καὶ 18 χρόνων © Ανδρέας εἶχε πεθάνει το Σεπτέμβριο του 1987, λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές και δεν μπορούσα να anc ακόµη κι αγ το ήθελα την ανάγκη ὁτι ἔπρεπε ν νεχίσω Η μοναξιά Τῶρα έχουν φύγει τα παι- διά για σπουδες. Ἡ Πολλὲς φορές µε προβλη ματίζει η μοναξιά γεμἰζειη πολιτική. Εἶμαι κοινω γικὸς άνθρωπος αλλά αυτή ττ κοινωνική µου 2 την ἔχω ταυτίσει µε κή. Εἰναιστιγμές πι μεγάλη μοναξιά μαι στο σπίτι αν οἴγο ηλε Όμως µε padi Ἱ, τα ραδιὀφ Φώὠταγιανα αισθάνομαι ότι ἔχω κόσμο. Έχετε σκεφτεί καμιᾶ φο pd ay το άτομο που θα συμβιώσετε τα επόμενα χρόνια θα εἶναι εκτὸς πο. λπικής Bde σκέφτ μπορώ να αποκλείσ τε στη ζωή µου αλλ προγραμματίζω. εἶναι κάτ που θα ἔλβει, θα EAB αν ανήκει στην πολιτ εν εἶναι κάτι το Προγ Ακόμη αν το ἆλλο αυτό, δεν ανήκει στο δικὀ σας ιδεολογικό χώρο 5 Δε µε απὀ τη δικἡ τ ποθέτηση τους την τύχη της Κύπρου. θθθθθθθθθο---------υ-----ἴ----------υ-