Back

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού ΑΝΩ µια λιτὴ ζωή, ὅπως ο κάθε εργαζόμενος. Δἰ- va as £550 nou civai o μισθός µου στο χρέο που έχουμε Ύια το σπίτι και μον, Ὁ μισθὀ της. Έλσης που εἶναι Ε400». Auto ανέφερε στην Ἐκπομπἠ του «Ράδιο Πρώτο» «Ενδοσκοπώντας. την επικαιρό- WER την περασμένη Δευτέρα ο Γ.Γ.του του ἀνεξορτησα ᾗ γεαρ πω ο τμ χαρακτήρισε. ο οτί, Εἶπε ο κ. Χριστόφιας στο Ράδιο - Πρώτο: «Θα απαντήσω ως προς την OlKov εξάρτηση και όχι avetepmols ικα, ο σωπικά δεν εἶμαι οικογομικἁ ανεξάρτητος, έχω µια πενταµελῆ οικογέγεια, τρία παιδίά, εγώ και η σύζυγός µου. ΄Ὅπως ο κάθε. Κύπριος, προ- σπαθήσαµε κι εμείς να οικοδοµήσουµε µια κατοικία, ὀχι τέτοια που έχει παρουσιαστεί απὀ. τα μέσα μαζικής. Επικοινωνίας. Είναι η κατοικία που κατοικεὶ ο µέσος Κύπριος σήµερα. Οι δημοσιογράφοι έχουν επισκεφθεί το σπίτι µου μερικές φορές και το έχουν. κρίνει. Είναι µια κατοικία που. μου στοῖχιι £50,000. “Ex δανειστεί £40,000, minpoves £566 το µήνα στη Συνεργατικ όπου. πήρα το δάνειο, ο μισθός µου εἶναι 2660 το µήνα, δηλαδή ο ολόκληρος ο. μισθός µου πάει στο. χρέος. Ζούμε µε το μισθό της Ελσης που εἶναι ζ400 το µῆνα, Από εδώ φαίνεται αν Εἰμαι οικονομικά ευκατά- στατος. Δεν κλαίω για αὐτό, οὖτε παραπογιέµαι, κάνω µια λιτὴ ζωή όπως και ο κάθε. εργαζόμενος. Μίλησε κάποιος για το. Ὑκαράζ µου µε τηλε- Χειριστήριο (τοπιοῖθ «οπΙτο!). Εἶναι πραγµατικό- τητα ὅτι για λόγους ασφάλειας τὸ κόμμα μού επέβαλε ουσιαστικά να βάλω τέτοια. πόρτα στο Υκαρὰζ ὥστε να ἔχει τηλεχειριστήριο. Στη συνέχεια δημοσιεύουμε. μέρος της συ- νέντευξης του κ. Χριστόφια στο Ράδιο. Πρώτο. προεδρικές Ἡ Οδεύουμε προς τις προεδρικὲς εκλογές και η επιλογἡ σας δεν μπορεί να εἶναι ἄλλη απὀ τον κ. Βαιλείου, παρά το γεγονός ότι εσείς λέτε ὅτι δεν έχετε αποφασίσει για τον υποψἡφιό σας. Πόσο σας απασχολεί η θέση της ΕΔΕΚ η οποία μέχρι σήµερα δε Φαΐνεται διατεθειµένη να ψηφίσει Βασιλεῖ- ου Ὦ Είναι νωρίς ακόµη για το οποιοδήποτε κόμμα γα αρχίσει να ασχολείται ἄμεσα και αποφασιστικἁ µε το θέµα προεδρικὲς εκλογές. Η γνώµη µου. εἶναι ότι Θα πρέπει να συγκεντρώσουµε την. προσοχή µας τουλάχιστον µέχρι τον Απρίλη το λιγότερο, στις εξελίξεις στο Κυπριακό πρόβλημα, οι οποίες θεωρώ ὁτι εἶναι κρίσιμες. Επίσης θα πρέπει να συγκεντρὠσουµε την προσοχἡ µας στους κινδύνους που ελλοχεύουν λόγω της. διεθνούς κατάστασης και της αναβάθµισης του ρόλου της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα το κάθε κόμμα θα εἶναι ελεύθερο να κάµειτις επιλογές του καισε σχέση µετις προεδρικές εκλογές. Σχετικά µε την ΕΔΕΚ. εμείς θα λάβουμε υπόψη τις απόψεις της ΕΔΕΚ. καθώς και των ἄλλων κομμάτων. Θα μπορούσα, μάλιστα να ζητήσω και απὀ την ΕΔΕΚ και απὀ τα ἄλλα κόµµατα, να λάβουν υπόψη καιτις δικές µας απόψεις σε σχέση µε το σκηνικό που πιθανό να διαμορφώβεί στην πορεία για τις προεδρικές. εκλογές. H Sixt) µας η δέσμευση για τις προεδρικές εκλογές που πηγάζει απὀ το 17ο Συνέδριο του κόμματος εἶναι ότι θα προσπαθήσουμε να ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ © Δημήτρης Χριστόφιας συνομιλεί µε το Χριστόφορο Παπαστυλιανού στα στούτιο Tou Ράδιο - Πρώτο. Πρόεδρο. Μητσοτάκη. Ώ) Προς το παρὀν δεν ἔχουμε συζητήσει, µε όλη, την ειλικρίνεια, τις πιθανές επιλογές. Ενας nou παρακολουθεί την πολιτικἡ του ΑΚΕΛ σ᾿ όλο το. φάσμα της οικονοµικής, πολιτικής, και κοινωνι- κἠς µας πολιτικής, όπως και ένας δημοσιογρά- Φος, φυσιολογικά σκέφτεται ὁτι η πρώτη σκέψη του ΑΚΕΛ εἶναι κατά πόσο θα υποστηρίξει τον. βοηθήσουμε τον κ. Βασιλείου να πββήχδιηκαι:-«-κ, Βασιλείου ἡ όχι sans εφόσον κρίνουµε ὁτι έχει επιτύχει να τον υποστηρίξουµε ξανά Αυτό προὐποθέτει ότι τα όργανα του κόμματος θα πρέπει να κάµουν συγκεκριμένες αναλύσεις της όλης πολιτείας του κ. Βασιλείου στα τέσσερα χρόνια που έχουν περάσει και να τοποθετηθούν ανάλογα. Σίγουρα θα λάβουμε υπόψη το όλο πολιτικό σκηνικὀ και τις προτάσεις των διαφόρων κομμάτων, Ἡ Εἶπατε ὁτι εἶναι νωρίς για τις προεδρικὲς εκλογές. ΄Όμως σαν κόμμα έχετε τη φήμη ὅτι εργάζεστε μεθοδικά και µε πρόγραµµα ενώ όλα τα ἄλλα κόµµατα Ψάχνονται ακόμη λίγους µήνες πριν τις εκλογές. Μ᾽ αυτό το δεδομένο πιστεύω ὁτι έχετε ἠδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό σας. ΓΗ ρήση µου «εἶναι νωρίς» εἶναι στα πλαίσια του προγραμματισμού. Θέτουμε µπροστα µας και προτείνουμε στις πολιτικές δυνάµεις κάποιες. προτεραιότητες. Πιστεύω ακράδαντα ότιῃ πρώτη. προτεραιότητα αυτή τη στιγµἠ εἶναι οἱ εξελίξεις στο Κυπριακό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα θα κάµουµε τις δικές µας εκτιμήσεις, Δε θέλω να παρουσιάσω το ΑΚΕΛ σαν ἑνα κόμμα το ΟποΙο. ἐχειτις πιο αυστηρές διαδικασίες, οἱ οποίες εἶναι εντελώς άτεγκτες. Εἶναι και θέµα σεβασμού προς τον εαυτό µας και στα μέλη του κόµµατος που Θα αποφασίσουν που τελικἀ Θα εἶναι η επιλογή του κόμματος να συνεκτμήσουν όλες τις επιλογές που πιθανό να εμφανίζονται Σίγουρα µια απὀ αυτὲς τις επιλογές είναι και εκείνη του κ. Βασιλείου. Ἡ Προς το παρὸν de βλέπετε να έχετε ἄλλη επιλογή. 36% + 19% Ἡ Στο παρελθὀν έχετε πει ότι 4δύ, και 1995. δε βγάζουν Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπορείτε να µας εξηγήσετε αυτή σας τη θεωρία δεδομένης µιας πιθανής συνεργα- σίας των κομμάτων ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ Ώ Οκ. Κληρίδης σε συνέντευξή του ὄχει δώσει τα δικά του μηνύματα ὅτι, ναι, συζητείται η. συνεργασία ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ αλλά η γνώµη του. εἶναι ὁτι το μεγαλύτερο κόμμα Θα πρέπει Φυσιολογικά να υποστηριχθεί µε υποψἠφιό του. Επίσης τους ανεξάρτητους ο κ. Κληρίδης δεν. τοὺς αποδέχεται χαρακτηρίζοντάς τους σαν Εεπερασμἑνη υπόθεση για Την πολιτική µας ζωή Κάτι το οποίο λέγει ο κ. Κληρίδης επίσης και δε συμφωνώ µαζί του εἶναι ότι οι εθνάρχες ἔχουν. ξεπεραστεί. Η δική µου η πεποίθηση εἶναι ότι © ανεξάρτητος δεν εἶναι κατ᾿ ανάγκη και εθνάρχης. Ἡ Η δήλωση του κ. Κληρίδη δεν αποκλείει το. ενδεχόμενο συνεργασίας. Ο κ. Κληρίδης, ανέφερε ὅτι ο υποψήφιος θα εἶναι απὀ το Δημοκρατικό Συναγερμὀ. Αυτό δεν απο- κλείειτο ενδεχόμενο µιας συνεργασίας, Και τα δυο κόμματα επίσης ἔχουν αποκλείσει την υποστήριξη ανεξάρτητου υποψηφίου και στις δημοτικές εκλογές. Ώ] Εδὼ ἠθελα να καταλήξω και να πω ότι δεν εἶναι σωστό στην πολιτική απλά να αθροίζουµε ποσοστά. Εξαρτάται πολλές φορὲς απὀ το Ποιοι εἶναι οι αντίπαλοι και κάποτε παϊζουν ρόλο και Χ Δεν ἔχουμε συζητήσει τις πιθανές επιλογές μας για τις προεδρικες εκλογές. Χ Στην πολιτική δεν μπορούμε ν᾿ αθροἰζουµε ποσοστά. Γιατί το 3690 -- 19900 δε βγάζουν Χ ΚΥΠΡΙΑΚΟ: Εἶναι δύσκολο να πει κανείς πού θρισκόµαστε / ο Λέτσκι μπορεί να λέει ό,τι θέλει / δε συμμερίζομαι την αισιοδοξία κάποιοι ανεξάρτητοι. Φέρνω το παράδειγµα του. κ. Δημητριάδη στις δημοτικές Εκλογές στη Λευκωσία. Αν αθροίζαµε απλά τα ποσοστά ο κ. Μ. Χριστοφίδης Θα ἦταν ο δήμαρχος της. Λευκωσίας σήµερα. Να που μεταφορικά οµι- λούντες το 3696 και 1996 δεν έβγαλαν 5506. Συνεπώς στην πολιτική δεν µπορεί κάποιος εκ. προοιμῖου να αθροϊζειποσοστά. ΕξαΡΙΟΙΊΟἱ αὐτὰ - τα αποτελέσµατα απὀ τις συγκεκρίµένες συν-- θήκες της στιγµἠς aNd To όλο πολιτικὀ σκηνικὀ, απὀ το πώς συμπεριφέρονται οι διάφορες κοινωνικὲς δυνάµεις οιοποίες αντιπαλεύουν στη. δοσµένη εκλογική μάχη. Ἡ Αναφἑρατε το παράδειγµα του κ. Δημητριάδη ο οποίος εἶχε τις προσωπικές του ψήφους στη Λευκωσία. Πόσο ποσοστὀ πιστεύετε ὁτι έχει πάρει ο Πρόεδρος Βασιλείου απὀ τα κόμματα λόγω εξουσίας Ώ Βλέπετε ότι εσείς το εντοπίζετε πάντοτε στον. κ. Βασιλείου. Εγὠ θα ἦθελα να το γενικεύσω το. θέμα. Μπορεί αὗριο να µην εἶναι ο κ. Βασιλείου. Μπορεί να εἶναι κάποιος που να εμπνέει, ἡ και ο κ. Βασιλείου να εµπνεει ευρύτερες δυνάμεις ανεξάρτητα απὀ κομματικὲς επιλογές. Συνεπώς τα διάφορα κόμματα δεν μπορούν --- επαναλαμβάνω καιεπιµένω---- ποτέ να αθροίζουν ποσοστά. Αυτό πήγε στο παρελθὀν να το κάμει kai TO AKEA To 1985 µε κάποιες συγκεκριμένες. επιλογὲς και βλέπετε ότι και εκεί δεν αθροΐσαµε. Απεναντίας πέσαµε στο 2796 απὀ το 9336 nou εἰχαμε. Δεν εἶναι τόσο απλἁ τα πράγματα. Στην κοινωνικἡ ζωή δε λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι. Με την έννοια ότι η Α χημική εξίσωση εἶναι δοσµένη, Πχ. το νερὀ διασπάται μ᾿ αυτό τον πρόπο και δεν υπάρχει ἄλλος τρόπος. Τα κοινωγικἀ φαινόμενα εἶναι ἑνας ζωντανός οργανισμὸς ο οποίος υπόκειται σε αλλοιώσεις ανάλογα µε τις εξελίξεις. Ε! Πιστεύετε περισσότερο στις δυνάμεις σας, σαν ΑΚΕΛ, ἡ στην επιλογἡ σας για την εκλογἡ κάποιου προέδρου Ώ Ο κυπριακός λαός --- εἶναι πεποίθησή µου --- δε θέλει να ριψοκινδυνεύσει κομματικούς. προέδρους. ΄Έχουμε μπροστἁ µας ἑνα πολύ καυτό πρόβλημα, αυτό της επιβίωσής µας. Είναι πεποίθησή µου ὁτιόποιος κομµατικός πρόεδρος. ϐ8᾽ ακολουθήσει συγκεκριμένη κομματική πολι- τικἡ Θα έχουμε µια μεγαλύτερη πολυδιάσπαση. και απὀ αυτή που έχουµε σήµερα. Ἡ Μετᾶ την κατάρρευση του κομμουνισμού, που φάγηκε ὁτι απέτυχε, έχετε σκεφθεί εσεις σαν ΑΚΕΛ γατροποποιήσετε ἕστω και μερικώς το καταστατικὀ του κὀμματός σας ΏΙ Ο κομμουνισμὸς δεν ἔχει καταρρεύσει γιατί σαν ιδεολογία δεν εἶναι ολοκληρωτισμός. Κατάρ- ρευσε κάτι που πραγματικά έχει συνταυτισθεί µε τον ολοκληρωτισμὀ, ἕνα συγκεκριµένο μοντέλο, αυτόπου οικοδοµείτοστις χώρες τουλεγόµενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Από αυτή την ἄποψη ναι, έχει καταρρεύσει, έχει δημιουργήσει προβληµα-- τισμοῦς, συγχύσεις και αναζητήσεις ανανέωσης της ταυτότητας και του ΑΚΕΛ. Σ΄ ὁτι αφορά το καταστατικὀ µας νομίζω ὅτι ο καλύτερος κριτής και η καλύτερη βάσανος για την αλήθεια εἶναιη ἴδιαη ζωή. Δείτε τατελευταῖα. τρία ἡ τέσσερα χρόγια μετά απὀ τις αλλαγὲς που. ἔχει υποστεί το καταστατικὀ του ΑΚΕΛ χωρίς να αρνούμαστε τη βάσῃ της ιδεολογίας µας, ἡ τις αρχὲς της ιδεολογίας σαν ιδεολογία της κοινω- νικής δικαιοσύνης, µετις πλουραλιστικές θέσεις που ἔχουμε καθιερώσει και στον οικονομικό και στον κοινωνικό τοµέα. Δείτε επίσης τον τρόπο λειτουργίας Και των ἄλλων κομμάτων τα οποία διατείνονται ὁτι εἶναι φιλελεύθερα και κόμματα. συνυφασμὲνα µε τη δημοκρατία κλπ. “Θα διαπιστώσετε αβίαστα ότιοι διαδικασίες του, ΑΚΕΛ εἶναι πράγματι πιο δημοκρατικές. Σήµερα καιτο τελευταίο μέλος του ΑΚΕΛ παίρνει άμεσα µέρος στις επιλογές εἶτε υποψηφίων, εἶτε ακόµη. και στον καθορισμό της πολιτικἠς του κόμματος. Συνεπὼς δεν εἶναι θέµα ολοκληρωτικού καθε. στώτος που κατέρρευσε, εἶναι θέµα µιας ιστορίας και παράδοσης ενός συγκεκριμένου κόμματος: To. AKEA, µέσα απὀ τις πολιικὲς συνθήκες. δε βαρύφέται με Ἔγκληματα΄ η ολοκληρωτική νοστροπία. Το ΑΚΕΛ µέδα απὀ αυτές τις συνθήκες όπου σημαδεύονται απὀ την κατάρ- ρευση της οὕτω καλούμενης σοσιαλιστικής. κοινότητας ἡ του υπαρκτού σοσιαλισμού, ανα- Βαθμίζει τον τρόπο ζωής και λειτουργίας του Αποτέλεσμα εἶναι και τα αποτελέσµατα των βουλευτικών και δημοτικών εκλογών. Αν δεν εμπνέαµε τον κόσμο και αν δεν εδίναµε το μήνυμα της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού της άμεσης επαφής και της υπεράσπισης των συμφερόντων του απλού Κύπριου τότε δε θα εἶχαμε τα αποτελέσµατα που εἶχαμε. Ἡ Υπάρχει ὅμως η θεωρἰα ότι έχετε αυξήσει τη δύναμή σας λόγω της Κυβέρνησης Βασιλείου την οποία εσείς στηρίζετε και αυτή σας στηρίζει. Ώ] Νομίζω ότι εκείνοι που λένε αυτό το πράγμα εἶναι γιατί δε θέλουν να παραδεχτούν τις σηµαντικότατες αλλαγές στο ΑΚΕΛ. Δε νομίζω. ὁτι ο λόγος των επιτυχιών µας εἶναι η ὕπαρξη: της Κυβέρνησης Βασιλείου. Από την ἄλλη θα ἡμουν εκτός πραγματικότητας αν δεν έλεγα ότι µια έμμεση επίδραση ασκεί και Το γεγονός ὁτι σήµερα στην Προεδρία εἶναι ο κ. Βασιλείου µε τον οποίο το ΑΚΕΛ συνεργάζεται. Κατά συνέπεια υπάρχει και κὀσµος ο οποῖος θεωρεὶ ότι µέσω του ΑΚΕΛ και των αγώνων του, όταν συνεργά- ζεται µε µια κυβόρνηση unopei να επιλύσει κάποια προβλήματα. Ο κύριος παράγοντας δεν εἶναι η Κυβέρνηση Βασιλείου. Ο κύριος παρά- Ύοντας εἶναι το ἴδιο το ΑΚΕΛ το οποίο έχει ανανεωθεί, εκσυγχρονιστεἰ, έχει σκιαγραφήσει και δημιουργήσει ἑνα νέο πρόσωπο μπροστά στον κοσμο. Ἡ Ἔχετε κάνει οποιεσδήποτε σκέψεις να δεχθείτε πίσω στο ΑΚΕΛ ορισμένα πρόσω- πα, τα οποία εἶτε διαγράφηκαν απὀ το κόμμα εἴτε ἐφυγαν απὀ µόνα τους Εἶναι για παράδειγµα ο Πλουτής Σέρβας, ο Διομήδης. Γαλανός και ἄλλοι. Ώ Σ΄ ὃτι αφορὰ το πρόσφατο παρελθὀν έχω διακηρύξει εκ µέρους της Κεντρικής Επιτροπής. του κόμματος ὅτι οἱ πόρτες µας εἶναι ανοικτὲς. Ἀναφέρεστε σε κάποιες σημαντικές προσωπικὀ- τητες του αριστερού κινήµατος ποὺ απὀ καιρού έχουν ξεκόψει απὀ το ΑΚΕΛ για διάφορους. λόγους για τους οποίους δεν εἶναι της ώρας να συζητήσουμε. Θέλω και δηµόσια να πω έτι σύντομα θα συναντηθώ µε τον Πλουτή Σέρβα για να συνο- μιλήσω µαζί του σαν ἕναν απὀ τους βετεράνους, του αριστερού κινήματος στην Κύπρο στον οποίο. εκφράζω την εκτϊµησή µου. Πού θρισκόµαστε Ἡ Τιμήσαμε όπως ο νέος γύρος συνομιλιών. επαγαρχίσει απὀ εκεί που διακόπηκε. Μπορείτε να µας πείτε απὀ ποῦ διακό- πηκε αυτός ο διάλογος εφόσον κανείς δεν έχει ξεκαθαρίσει αωτόὸ το πράγμα Πού βρισκόμαστε Ώ Ειλικρινά μετᾶτις τελευταίες συναντήσεις µε: τον κ. Λέτσκι και τις διευκρινίσεις που έχουµε. ζητήσει, εἶναι δύσκολο να πει κανείς πού πραγματικἁ έχουµε σταματήσει Με βάση τα δεδοµένα που προέρχονται απὀ τα Ηνωμένα Ἓθνη, της εποχής Αυγούστου - Σεπτεµβρίου, εμείς θεωρούμε On έχουμε σταματήσει σε ἑνα Α΄ σηµείο. Σήµερα φαίνεται ὅτι εκείνο Το Α΄ σηµείο που. εμείς θεωρούμε ὅτι βρισκόμαστε, δεν ισχύει και ότι Βρισκόμαστε σε χειρότερο σηµείο. Υπάρχει και διαφορά και στο πού σταµατήσαµε. Φαΐγεται ότι ο κ. Ντενκτάς συνεπικουρούμε- νος απὀ την ΄Αγκυρα θέλει να µας πάρει πίσω στο μηδὲν σε µιαν ατέρµονα διαπραγμάτευση. Αυτὸ αντιλαµβάνεστε ὅτι δεν εἶναι δύνατό να το αποδεχτούμε. Ο χρόνος που απομένεί ἀπό. τώρα. μέχρι τον “Απρίλιο θα μᾶς' δώσει τη δυνατότητα πιστεύω να καταλήξουμε σε τελει- ὠτικά συμπεράσματα γιατο κατὰ πόσο, η Τουρκία και ο κ. Ντενκτάς Εεγελούν για ακόµη µια φορά εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών και των. ΗΠΑ, ότι θέλουν λύση του Κυπριακού στη βάση µιας πραγματικής ομοσπονδίας. Ἡ δικἡ µου η πεποίθηση ότι δεν εἶναι αυτό που θέλει ο κ. Ντενκτάς. Αυτό το εξηγεί απὀ τις δηλώσεις, τους όρους, τις τοποθετήσεις περὶ χωριστής κυριαρχίας, περὶ χὠριστής αυτοδιάθε- σης, περὶ αναγνώρισης δυο ισότιμων κρατών τα οποίαθα συνενωθούν κάτω απὀτην οµπρέλαµιας. λεγόμενης ομοσπονδίας. Ἡ Εἰστε αισιόδοξος για τη συνέχεια Ὦ Εχω πει πολλές φορές ὅτι δεν εἶμαι αισιόδοξος. Ο Λἐτσκι Β Πριν ἕνα χρὀγο ο κ. Λέτοκι καλλιέργησε. ἕνα κλίμα υπεραισιοδοξίας για λύση του. Κυπριακού. Παρόμοιο κλίμα και πριν απὀ λϊγο καιρὸ µε δηλώσεις του ότι σε τρεις µήγες μπορεί γα λυθεί το Κυπριακό. Μήπως έχουμε συμφωνήσει σε κάποιο σημείο το οποίο δε γνωρίζουμε εμείς Ώ Ο κ. Λέτσκι δεν μπορεῖ να εἶναι µέρος της διαπραγμάτευσης. Δεν εἶναι µια απὀ τις πλευρές Ὁ κ. Λέτσκι µπορεί να λέει ό,τι θέλει Ὦ Στον αξρα όμως Ὦ Λυπούμαι που λέει αυτά που λέει εἶτε στον. αἐρα ἡ έξω απὀ τον αέρα. Δεν ἐχειτόση σημασία, Λυπούμαι υπὀ την ἔννοια τι καλλιεργεί την αἴσθηση ότι σύντομα θα ἔχουμε λύση στο Κυπριακό. Τον Ιούλη εἴχε παρεμβληθεί ο κ. Μπους, πήγε: σπην Ελλάδα και στην Τουρκία και τόνισε ὅτι θέλει να γίνει καταλύτης για τη λύση στο Κυπριακό. Όλοι εἴπαμε ὅτιήταν καλοδεχούµενη. η παρεμβολή του κ. Μπους. Αλλωστε τώρα οι ΗΠΑ έχουν απομείνει η υπερδύναμη. Γνωρίζετε: ότι μετᾶ τον πόλεμο στον Κόλπο κάποιοι εδώ στο δικό µας πολιτικὀ χώρο εθριαµβολόγησαν ὅτι εἶναι η ώρα µας, εἶναι η σειρὰ µας. Θέλω Ύα σας υπενθυμίσω ὅτι η μόνη πολιτική δύναμη, το ΑΚΕΛ, έλεγε απὀ τότε ότι θα ακολουθηθούν. δυο µέτρα και ὅωο σταθμά. Εγὠ εἶπα στον κ. Λέτσκι απὀ τον Ιούλη Βλέποντας τι µας εἶχε μεταφέρει και κάµνοντας τις δικές µας αναλύ-- σεις, ὅτι μέχριτο Σεπτέμβρη δεν µπορεί να πάμε: σε διάσκεψη. ΄Ἔχουμε μεγάλο δρόµο να διανύ- σουµε. Τώρα επαναλαμβάνω την ἴδια ἄποψη, Δυστυχώς ὁπως έχουν τα πράγματα απ᾿ ὅτι Εμείς γνωρίζουμε δεν εἶναι δυνατό μέχρι τον Απρίλη va φθάσουµε σε ακτίνα συμφωνίας και να πάμε και σε διάσκεψη. Ἡ Αν ἦταν µόνο ο κ. Λέτσκι που ἦταν αισιό- δοξος τότε καλώς. Μαζί µε τον κ. Λέτσκι υπάρχει και η αισιοδοξία του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μιλά για δυνατότητα λύσης του Κυπριακοῦ σε ἑξι µήνες. Αρχίζει πλέον να διερωτάται ο λαός μήπως υπάρχει κάποια συμφωνία Μητσοτάκη - Αμερικανών και Βασιλείου Ε] Δε συμμερίζομαι την αισιοδοξία του κ. Μητσοτάκη. Δεν ἀκουσα απὀ τον κ. Βασιλείου. παρόμοια δήλωση ὁτι εἶναι αισιόδοξος ὁτι θα λυθεί µέχρι τότε το Κυπριακό. Αυτό που μετρά για μὲνα εἶναι το τι λδει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γιατί εἶναι πεποϊθησή µου ότι µε τη βοήθεια της Ελλάδας θα λύσουμε το πρό- βλημά µας αλλά πιστεύω ὁτι ο κυρίαρχος για να πάρει τις αποφάσεις λύσης του Κυπριακού προβλήματος εἶναι ο κυπριακός λαός, και ο κυπριακός λαός εκπροσωπείται απὀ την Κυβέρ- TRY Ἡ Οἱ προτάσεις του 1989 προνοούν την Ἐπιστροφή όλων των προσφύγων στα σπῖτια τους. Ο κ. Λέτσκι μάς εἶπε ὅτι οἱ Ελληνο- κύπριοι δε Θα κατοικήσουν σ᾿ όλη την Κύπρο. Αυτό σηµαΐνει ὁτι µας καλεί να προβούμε σε περαιτέρω υποχωρήσεις. Ὑπάρχει περιθώριο για περαιτέρω υποχω- ρήσεις απὀ το σημερινό µας σηµείο και μ᾿ αυτὲς τις παραχωρήσεις δε θα πάτε στο Δίκωμο όπως ἔχετεπει Ώ Οι δικὲς µας οι προτάσεις δε μιλούν για Επιστροφή όλων των προσφύγων. Μιλούν για. διασφἀλιση του δικαιώματος όλων των προσφύ- γων για επιστροφή. Αν θέλουν δηλαδή όλοι οι πρόσφυγες να ἐπιστρέψουν να έχουν τη δυνα- τότητα να το πράξουν, Η δήλωση του κ. Λέτσκι μού προκαλεί τα ἴδια αισθήµατα που προκαλεί και σε σας, Εντελώς αρνητικά. Σίγουρα δεν έχουμε τη δυνατότητα για σημαντικές υποχωρήσεις απὀ τις προτάσεις µας. και προπάντων απὀ τις βασικὲς αρχές. Ἡ Θεωρείτε το σύνθημα «όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους» δηµαγωγικό ἡ όχι O Επειδἠ ὅε θα ήθελα να δηµαγωγώ µε τους. πρὀσφυγες, εἶχα πρωταγωνιστήσει µέσα απὀ το κόμμα µου ὥστε να γίνει µια τέτοια διαµόρφωση της σχέσης μεταξύ εδαφικής πτυχἠς και δικαι- ὦματος επιστροφής των προσφύγων ὡστε πραγματικά οι πρόσφυγες να μπορούν µέσα απὀ µια δίκαιη λύση και µε αναπροσαρμογές στην εδαφική πτυχή να ασκήσουν το δικαΐωμα της. επιστροφής και οἱ Τουρκοκύπριοι να εἶναι πλειοψηφία στην περιοχή υπό τουρκοκυπριακή, διοίκηση.