Back

ΚΛΗΡΙΔΗΣ - ΜΑΤΣΗΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ διεκδικούν το χρίσμα υποψήφιου προέδρου στα αρμόδια σώματα ΔΗΣΥ

2- ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ Καθοριστικἠ σύναξη στο Πισσούρι στις 22-23 Φεβρουαρίου KAHPIAHE MATEHE MIXAHAIAHS διεκδικούν Το χρίσια υποψἠφιου προὲδρου στα αρμόδια σώματα ΛΗΣΥ ο Του Χρ. Παπαστυλιανού ΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ για την πορεῖα του Δημοκρατικού Συναγερμού στη μάχη για τις Προεδρικὲς Εκλο- γες, Χαρακτηρίζεται η διήµερη σύναξη των αξιωματούχων του κόμματος, που θα πραγµατοποιηθεί στο Πισσοὺρι στις 22 και 23 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα µε ἔγκυρες πληροφορίες της «Σ», στη διάρκεια της. σύναξης: 9 θ' ανακοινωθεί επίσηµα η απόφαση του ΔΗΣΥ να διεκδικήσει µε δικὀ του υποψήφιο, όπως και στο παρελθὀν, τις Προεδρικές Εκλογές που θα γίνουν το Μάρτιο του 1993. 9 Θα ξεκαθαριστεῖ πόσοι και ποιοι θα διεκδικήσουν ΤΟ χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος. Από το περιβάλλον, του Δημοκρατικού Συναγερμού πληροφορούμαστε ότι το χρίσμα του υποψηφίου για τις Προεδρικὲς Εκλογές, φέρονται να διεκδικούν για πρώτη φορά. περισσότεροι απὀ ἑνας υποιήφιοι. Αυτοί εἶναι ο πρόεδρος του κόμματος Γλαύκος Κληρίδης, ο αναπληρω- τὴς πρὀεδρος Γιαννάκης Μάτσης και ο αντιπρόεδρος Ἀλέκος Μιχαηλίδης. Οἱ τρεις αξιωματούχοι του ΔΗΣΥ θα ἔχουν την ευκαιρία να διευκρινίσουν τις θέσεις και αποφασεις τους στη διάρκεια του συνεδρίου στο Πισσούρι, μιλώντας για θέµατα αρµοδιότητάς τους. Συγκεκριµένα: 9 Ο κ. Κληρίδης θα καταθέσει εισήγηση για το Κυπριακό, μα, ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ ο Οἱ κ.κ. Μάτσης και Μιχαηλίδης θα μιλήσουν για τις Προεδρικές Εκλογές καιγια ενδεχόµενες συνεργασἰεςπου μπορούν να υπάρξουν. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ που διεκδίκησε τις δύο Προ- εδρικὲς Εκλογές που éyivav μεταπολεμικά, έχει ήδη εκφράσει δημόσια το ενδιαφέρον του να εἶναι ο. υποψήφιος του κὀμματός του εάν τον επιλέξει και εγκρίνειτο Ανώτατο. Ο κ. Μάτσης, που ηγήθηκε της ομάδας επαφἠς του ΔΗΣΥ μετο ΔΗΚΟ στη συνεργασία στις Δημοτικές Εκλογές, άνκαι δεν ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του, φέρεται αποφασισμένος να διεκδικήσει την ενδοκοµµατική επικρά- τηση για το χρίσμα. Κύκλοι του κ. Μάτση ανοικτά εξηγούν ότι έχει τη δυνατότητα να ὑπεριμηφιστεῖ απὀ µια πλατιά. μάζα πἐραν του ΔΗΣΥ. Κύκλοι προσκείμενοι στον κ. Μιχαηλίδη θεωρούν την κομµατικἡ του υποιµηφιότητα βέβαιη και εκτιμούν ὅτι αν TEAIKG επικρατήσει, θα έχει ευρύτερη συναΐνεση απὀ κύκλους, όπως το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ. Από κύκλους του ΔΗΣΥ εκτιμάται ότι μετά το συνέδριο στο Πισσούρι ο ενδοκομμµατικὸς αγώνας των τριών υποψηφίων, που ἔχει ήδη αρχίσει, θα ενταθεῖ, µε στόχο την τελική αναμέτρηση. H επιλογἡ του υποψηφίου του ΔΗΣΥ θα γῖνει μετά ano συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος και του Ανωτάτου Συµβουλίου. Στο μεταξύ: e Ero AHKO ενόψει των Προεδρικών Εκλογών συζη- τούνται τρία θέµατα: α) Τιθα γίνει µε τη συνεργασία ΔΗΚΟ- ΔΗΣΥ, β) Η ύπαρξη και ἄλλων ενδιαφερομένων για την προεδρία, γ) Η πίστη του κ. Κυπριανού ότι θα υποστηριχθεί απὀ το ΑΚΕΛ και την ΕΔΕΚ, παρά το ὅτι ο κ. Χριστόφιας αποκλεῖει υποστήριξη, ενώ ο κ. Λυσσαρίδης δε φαΐνεται διατεθειμένος να τη δέχεται. ο Στην ΕΔΕΚ, ο κ. Λυσσαρίδης πιστεύει ότι µε βάση τα σημερινά πολιτικἀ δεδοµένα και µε το συσχετισμό των. πολιτικών δυνάμεων, ρυθμιστής της αναμενόμενης προεδρικής αναμέτρησης θα εἶναι το κόμμα του. Ταυτόὸ- χρονα δηλώνει ότι εἶναι ἑτοιμος να συζητήσει για συνεργασίες, νοουµένου ὁτι θα υπάρξει υποψήφιος πρὀεδρος που 8° αποδεχθεί να υλοποιήσει πολιτικό πρόγραµµα που να συνάδει µε τις θἐσεις της ΕΔΕΚ και επίσης ὅτι θα συμμετέχει το κόμμα του στην Κυβέρνηση. Ολες οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο κ. Λυσσαρίδης δεν επιμένει σε δικἠ του υποψηφιότητα, την οποῖα και θεωρεί ως ἔσχατη επιλογἡ σε περίπτωση που δεν υλοποιηθούν τα πιο πάνω.