Back

Σεξ και αισθήσεις

ΤΟ σεξ µια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Ἕνα τραγούδι, ο τόνος µιας φωνής, η μυρωδιά του σώματος εἶναι πολύ πιο ουσιαστι- κά, πολύ καλύτερα απὀ οποιοδήποτε πρόὀ- λογο ἡ διάλογο σε µια ερωτική συνομιλία. Μια μυρωδιά, µια γεύση εἶναι συχνά ερε- θίσµατα που φέρνουν τον έναν πολύ κοντά στον ἄλλο. Οι αισθήσεις εἶναι δέκτες και πομποίτου ερωτικού μηνύματος. Καθένας διαθέτει ἕνα διαφορετικὀ βαθµό ανάπτυξης των αισθἠσεών του. Ἔτσι, κάποια ἡ κάποιες απὀ τις πέντε του αισθήσεις στην ερωτική του έκφραση, Θα παΐξει το ρόλο της βασικής κεραίας. Για µια ολοκληρωμένη απόλαυση, βέβαια, θα χρειαστεῖ να υπακούσει στο κάλεσμα κάθε αισθησιακής απαίτησης πριν, κατά και µετά το ερωτικό παιχνίδι. Τότε ο ρόλος και η σηµασία της κάθε αἴσθησης μοιάζει διαφορετικός απὀ άτομο σε άτομο, ano avdpa oe yuvaika. Η όραση, η όσφρηση, η γεύση, η ακοή και η αφή... η αυτοκρατορία των αισθήσων. H opaon ΕΩΡΕΙΤΑΙ ιεραρχικά η σπουδαιότερη. Εκείνη που πρώτη ρἶχνει το μήνυμα στον εγκέφαλο. «Να, ο σύντροφός µου». Και πυροδοτεί τη σεξουαλική διέγερση, µε την εικόνατου. Η όραση πιο σηµαντική εἶναι για τον ἆνδρα. Με τα μάτια θα γίνει αποδεκτός ο ερωτικός σύντροφος, αρχικά σαν σεξουαλικὀ μοντέλο. Τα πὀδια, τα μαλλιά, τα μάτια, τα χείλη, γενικά το πρόσωπο αλλά και το σώμα, εἶναι τα πρώτα πράγματα που κοιτάζει ἑνας άνδρας σε µια γυναϊκα, αλλά και η γυναίκα στον άνδρα, και απ᾿ αυτά δέχεται τα πρώτα ερωτικά μηνύ- ατα. Για να πλησιάσουµε ερωτικά κάποιον πρέπει να µας ελκύει η οπτική του εικόνα. Αυτό, βέβαια, ισχύει περισσότερο για τον άνδρα. Για τη γυναΐκα μεγαλύτερη σημασία έχει η προσωπικότητα του άνδρα. Εκτός απὀ την εξωτερική εμφάνιση στην ανάπτυξη της οπτικής απόλαυσης, το ἴδιο σηµαντικἀ εἶναι και εκείνα τα οπτικά ερεθίσματα απὀ το περιβάλλον, που συνή- θως λειτουργούν συνειρµικά στην πρόκλη- ση της διέγερσης. Ἔνας χώρος διακοσµη- μένος µε ζεστά χρώματα και ερωτικές απεικονίσεις, µε καθρέφτες, ἑνα φυσικό περιβάλλον που δίνει το μήνυμα της μυστικής συνύπαρξης (δάσος, έρημη πα- ραλία) ἡ τη δυνατότητα της γυµνικής επαφής (θάλασσα). Προτιµήστε τα χαμηλό- φωτα πορτατίφ απὀ τα φώτα οροφἠς, την ώρα του ἑἔρωτα. Στολίστε µε χρωματιστά κεριά κάποια μικρά τραπεζάκια και τα κομοδίνα. Η ὀσφρηση Ο ερωτικό παιχνίδι έχει ανάγκη απὀ τη μυρωδιά του κορμιού, του χώρου, της φύσης. Η μυρωδιά που εκπέμπει ἑνα σώμα µπορεί va Spa θετικἀ ἡ αρνητικά στην ερωτική προσέγγιση. Μπορεί κάποιος να μας αρέσει πολύ. Να µας αρέσειη εμφάνισή του, η προσωπικότητάἁ του. Σε µια όμως πιο... κοντινή επαφἠ να µας απωθήσει η μυρωδιά του σώματός του, των μαλλιών του κλπ. Ενώ, αντίθετα, να αισθανθούµε µια έντονη έλξη για κάποιον χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο ακριβώς και μετά να ανακα- λύψουμε ὁτι µας αρέσει πολύ η μυρωδιά του. Ἡ ὀσφρηση κυριαρχεί στο σεξουαλικό ἔνστικτο κάθε ζωντανού ὀντος. Υπάρχουν Σεξ και αισθήσεις Το σεξ, πρὠτα απ᾿ ὅλα και πάνω απ᾿ όλα, εἶναι αἴσθηση. Γι᾽ αυτό και καθεμιά απὀ τις πέντε αισθήσεις µας παἰζει το δικό της ρόλο στο ερωτικό παιχνἰδι. Ῥόλο που ορίζει και τις διαφορετικές αντιδράσεις του καθενός απὀ µας. άτοµα που για να λειτουργήσουν ερωτικά, χρειάζονταινα καταφύγουν σε µια... οσφρη- τική φαντασίωση. Γεγονός εἶναι ότι οι άνδρες διεγείρονται ἆμεσα απὀ τη μυρωδιά του κορμιού της συντρόφου τους. Αλλά υπάρχουν και γυναΐκες που δένονται φετιχιστικἁ µε το ρούχο του αγαπημένου, που μυρίζει την κολόνια ἡ τον καπνό του. Δενόμαστε μ΄ εκείνη τη μοναδική, «προσωπική» μυρωδιά του συντρόφου µας, που καμιά λέξη, καμιά παροµοίωση, καμιά συσκευασία δεν µπορεί να δημιουργήσει. Οι «φερορμόνες» εἶναι εκείνες που χαρίζουν αυτό που λέμε «ερωτική µυρω- διά». Χημικές ουσίες που εκκρίνει ο οργανισμός, συμβάλλοντας ἑτσιστο μυστή- ριο της ερωτικής ἑλξης δύο ατόμων. Κάθε έρωτας µε διαφορετικό σύντροφο µπορεί να ἔχει και ἄλλη μυρωδιά, τόσο δυνατή, που εἶναι πιθανό να ξεχάσουµε κάποτε το πρόσωπό του, αλλά σε στιγμές ἕντασης ξαναμυρίζουµε το ἀρωμά του. Η γεύση a γεύση καιη όσφρηση έχουν κάτι κοινό όταν συνυπάρχουν ακριβώς στη διάρ- κεια του ερωτικού παιχνιδιού «την έννοια της απόλυτης κυριαρχίας και υποταγἠς στο σύντροφο». «Σε δέχομαι και σου ανήκω και µετους χυμούς. από το σώμα µου». Η γεύση από ἕνα φιλἰ, ἴσως στο πιο κρυφό και ευαίσθητο σηµείο του κορμιού, ἡ η γεύση μιας τρούφας σοκολάτας που λιώνει στο στόµα, ἡ το κρασί που λίγο θολώνει το μυαλό και λύνει τη γλὠσσα... εἶναι πολύ σεξουαλικές γεύσεις. ἛἝνα πιάτο µε θαλασσινά --- στρείδια, μύδια, γαρίδες, αστακός, καραβίδες, χαβι- ἀρι --- ἐχουν αφροδισιακή φήμη, τόσο για τη λεπτή τους γεύση όσο και για την περιεκτικὀτητἁ τους σε χρώμιο και ψευ- δάργυρο. Αλλά μᾶλλον στο... τελετουργικό και τη σπανιότητἁ τους ας αναζητηθεί το κύριο μυστικό τους. H axon A Ν ο άνδρας βλέπει, η γυναἶκα πρὠτα ακούει. Αισθητηριακἀ, η ακοή πΠρο- σφἑρει σε εκείνη εντονότερα ερεθίσματα. Με την ὁραση ξεχωρίζεις τον ερωτικό σύντροφο, µε την ακοή τον διεκδικείς. «Σε θέλω», «σ᾿᾽ αγαπώ», «μου αρέσεις», «εἶσαι δική µου». Λέξεις ερωτικές, κατακτητικές... Λέξεις, αλλά και ἦχοι που προετοιμάζουν για το δόσιµο του συντρόφου ἡ που δηλώνουν τη συγκατάθεση σ᾿ ἑνα παιχνίδι πάθους και υποταγής. Να, γιατί οι γυναίκες θεωρούν απαραίτητη τη λεκτική έκφραση του άνδρα --- απὀ τρυφερή... ἑως σκληρή για µια απολαυστικἡ εμπειρία. Η ακοή δίνει την αἴσθηση της συναισθηματικής απελευ- θέρωσης µε το λόγο και κάνει πιο κατα- νοητό το ρόλο του κάθε συντρόφου, στο ερωτικό πάρε - δώσε. Ας σταθούμε στο πιο σηµαντικό, που εἶναι ο τόνος της φωνής. Οι άνδρες προτιμούν τους χαμηλούς, τρυφερούς, παιδιάστικους τόνους ἡ, αντῖ- θετα, τη χαμηλή, βαθιά φωνή. Ἡ δυνατή, µπάσα φωνή, πιθανὀ να τους αφοπλίσει όπως και η τσιριχτή. Το ἴδιο και η επιθετική. Στις γυναίκες αρέσει η βαριά αντρικἠ φωνή, που µπορεὶ ναπέφτεισε χαμηλούς, τρυφερούς τόνους. Η αφή ΙΝΑ/Η πιο συνειδητή ερωτική αἴσθηση Μόνο άτομα µε μειωμένη αντίληψη της όρασης και της ακοής µπορεί να λειτουργούν πρωταρχικά µε την αφή. Αφή στον έρωτα σημαϊνει διεύρυνση και κατᾶ- κτηση. Πρώτα σε βλέπω, µετά σε ακουῶ, σου μιλάω, σε μυρίζω και μετά σ᾿ αγγίζω Ανάλογη και η κλίµακα της σεξουαλικής διέγερσης. Μ᾽ ἑνα φιλί στην αρχή τρυφερό, όχι µε στόχο την πρόκληση, αλλά μάλλον τη συναισθηματική προετοιμασία. Την ἴδια πορεία θα ακολουθήσει και η επαφή µε ΤΟ χέρι. Στο πρόσωπο, στο κορμί, στα ιδιαίτερα σηµεία. Στην αρχή, στόχος του παιγνιδιοῦ µε την αφή εἶναι το ψάξιμο. Ὕστερα που γίνεται πιο ζωηρό, ἴσως πιο βίαιο, Παίρνει! ἆλλο όνομα. Παράδοση. Κατάκτηση. Καὶ, τέλος, ταύτιση. Τότε που το ἑνα ΚΟΡΗΙ σμίγει µε το ἀλλο, τη στιγµή της απόλυτης ηδονής. Μετά ακολουθεί η ζεστασιά, ἢ µοιρασιά της ικανοποίησης και της θαλπώ- ρής στα δύο. Η αἴσθηση της. απαλότητας στα ρούχα, στα σεντόνια, Exel mou 90 ακουµπήσουµε μαζί και που θα κάνουν πιο αισθησιακή την επαφή των δύο κορµιών. ΘΑΝΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ