Back

Αχόρταγοι οι εκτελωνιστές λέει ο Θ. Μιχαήλ

Αχόρταγοι οι εκτελωνιστές λέει ο Θ. Μιχαήλ 9 Του Αντ. Μακρίδη ΧΟΡΤΑΓΟΥΣ χαρακτηρἱ- ζειοδιευθυντήςτου Τµή- µατος Τελωνείων κ. Θάνος Μι- χαήλ τους εκτελωνιστές και τους κατηγορεί ότι θέλουν να μεταβάλουν το επάγγελµατου Ἐκτελωνιστή σε κλειστό κύ- κλωμαγιανατο νέµονται οιἴδι- οἱ και τα παιδιά τους. Μετη σειράτους οι εκτελω- νιστὲς κατηγορούν τον κ. Μι- χαήλγια εὔνοιαπου επιδεικνύ- εἰ, κατά την ἀποψή τους, υπὲρ πρὠην τελωνειακών και παιδι- ώντους. Αφορμή γιατην αντιπαράθε- ση μεταξύ εκτελωνιστών και διευθυντή του Τµήµατος Τε- λωνείου δόθηκε απὀ την απὀ- φαση του κ. Μιχαήλ να προκη- ρύξει εξετάσεις για τις 26 Μαρτίου, προκειμένου να δο- θούν ἄδειες άσκησης του επαγγέλματος καισε άλλα πρὀ- σωπα. Ο Σύνδεσμος Εκτελωνιστών με χθεσινή ανακοἰνωσήτου κα- τηγορεϊ τον κ. Μιχαήλ ότι µε την απὀφασήτου αυτἠθέλεινα προλάβει τη ψήφιση Νόμου που βρίσκεται στη Βουλή υπό µορφή νομοσχεδίου καινα ευ- νοηθούν κατ᾽ αυτό τον τρόπο πρώην τελωνειακοί και παιδιά τελωνειακών που εἶναι υποψή- φιοι. Επίσης ο Σύνδεσμος ανα- κοινώνει ότι σήµερα Κυριακή, θα γίνει ἑκτακτη γενική συνέ- λευση των µελών του καιαύριο Δευτέραθα ἐχεισυνάντηση µε τον Υπουργό Οικονομικών για συζήτηση του θέματος. Όκ.Μιχαήλμµε δηλώσεις του στη «Σ» υποστηρίζει ὅτι εἶναι εντελὠς απαράδεκτα τόσο το περιεχόµενο της ανακοίνωσης του Συνδέσμου ὁσο και οι αι- Χμές που διατυπώνονταισ΄᾽ αυ- τή. «Εἶναι αχόρταγοι οἱ εκτε- λωνιστές που κερδίζουν τερά- στια ποσά και θὲλουν να µετα- βάλουν το επάγγελµα σε κλει- στὸ κύκλωμα, το οποίο να νέ- µονται οἱ ἴδιοι και τα παιδιά τους. «Ο Νόμος µε υποχρεώνεινα κάνω κἆάθε Μάρτιο εξετάσεις για παραχώρηση νέων αδειών εκτελωνιστή. Εδώ καιτρἰίαχρό- για δεν έκανα και κακώς γιατί εκκρεμεΐστη Βουλή νοµοσχέ- διο που αφορά το επάγγελμα του εκτελωνιστή. Όμως δεν πάει ἀλλο! Υπάρχει ανάγκη να δοθούν νέες ἀδείες εκτελωνι- στή:. Όσο αφορᾶ την κατηγο- ρία, ὁτι ευνοώ τελωνειακούς ἡ. παιδιάτους, αρκείνα αναφέρω τα στοιχεία που υπάρχουν. Στα χρόνια που εἶμαι διευ- θυντής Τελωνείων ἑδωσαν. εξετάσεις, γραπτὲς καὶ προ- φορικές, 154 πρόσωπα και πα- ραχωρήθηκαν γύρωστις 30-35 ἄδειες. Μόνο 5 ἆτομα ἦταν παιδιά τελωγειακών, τα οποία όμως έδωσαν τουλάχιστον δύο. φορές εξετάσεις για να πά- ροῦν την ἄδεια. Από αυτά και µόνο τα στοιχεία ο καθένας μπορείνα εξαγάἀγειτα συμπερά- σματά του»