Back

«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ» το σύνθημα του αθλητισμού

(ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ) ΛΠΙΔΕΣ για διάκριση στους Μεσογειακούς αγωνίσματα πέτυχε νέες Παγκύπριες . Στα 50µ. ὕπτιο τερμάτισε πρώτος µε χρὀνο 23΄.83᾽΄.Η nponvouney) επἰδοσή του ἦταν 23.99᾽’.0 com Μι- Sea bee ob ρε τη Ί2η θέση µε ο 24.99. Στα 100μ.πεταλούδαο Σταύ- ρος Μιχαηλίδης πέτυχε νὲο παγκύπριο ρεκόρ µε 57΄.3θ κα- ταφἑρνοντας να µπει στον τε- λικό πάνω στο τσακ.. αφού τερμάτισε 8ος. Ὁ Μιχάλης Χριστοδούλου πήρε την 18η θέση µε χρόνο 101.18 και αποκλείστηκε. Οι τελικοί ἦταν προγραµµα- τισµένοιστις 7 το απὀγευµαγι΄ αυτό εκτενἠ αναφορά θα έχουµε στην αυριανή µας αν- ταπόκριση. Το σημερινὸ πρὀγραμµα Κολύμβηση και Τζούντοπε- ριλαμβάνει το πρόγραµµα των αθλητών µας κατάτην Κυριακή. Συγκεκριµένα, οἱ κολυµβη- τὲς µας Σταύρος Μιχαηλίδης και Νίκος Παπαδόπουλος μπαίνουν στους προκριµατι- κοὺς των 200µ. ελεύθερο αν- τρὠν, ο Νίκολας Μιχαήλ στα 200µ. ὑπτιο αντρὠν, και οἱ Χα- ράλαµπος Παναγίδης, Ιούλιος Γεωργίου στα 200µ. πρόσθιο αντρών. Στο Τζούντο ο Αντρέας Νι- κολάου αγωνίζεταιστα 78 κιλά. ο Χτες ορίστηκαν και οἱ ὅιαι- τητὲς του αγώνα µας προς Το Μαρόκο. Τον αγώνα θα διατη- τεύσειο Τυνήσιος Κράιµ Νασι- ἑρμε επόπτες τικ Axo (Φιλανδός) και Π. (Ἑλληνας). ο. Πολλά αξιοσημείωτα εἶχαμε' στην τελετή έναρξης, τόσοθε- τικἁ όσο και αργητικἀ. Το πιο σημαντικό Το άγριο γιουχάισµα απὀ μέ- ρους των Ἑλλήνων φιλάθλων. σε βάρος του προέδρου της AoE E. Xoudv Αντόνιο Σάμα- Οταν οι διοργανωτές es το ὀνομα του Σά- µαρανκ, όλο το γήπεδο τον υποδέχτηκε μ᾿ ἑνα παρατετα- µένο «ουουου», δείχνοντας την απαρἑσκειάἁ τους για την ανάθεση Των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ατλάντα. Ἔτσιο χαιρετισμός του κ. Σάµαρανκ που ἦταν προγραµµατι να γίνει κατά την τελετή, δεν ἐγινε. 9 Θερμής υποδοχἠς έτυχε η Το σύνθημα του αθλητισμού Στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας κτυπἁ απὀ το βράδυ της Παρασκευήςη καρδιά του αθλητισμού. αποστολή της Κύπρου απ᾿ όλο τον κόσµο που ἦταν στο στά- διο. Οι δικοί µας συνοδοί και αθλητές ανταπόδωσαν µε χαι- ρετισμὀ. 9 ᾿ Αγριο γιουχάισµα δέχτηκε επίσης η αποστολἠ της Τουρ- κίας. Απότη µια οι Τούρκοιχαι- ρετούσαν τον κόσμο και απὀ την ἄλλη οι Ἕλληνες φίλαθλοι τους υποδέχτηκαν µε το σύν- θηµα «Ελλάς - Ελλάς». 9 Χιλιάδες κόσμος εγκατά- λειψε το στάδιο λίγο πριν το ξεκίνηµατης τελετἠς έναρξης. λόγω του ότι δεν υπήρχαν θὲ- σεις. 9 Το κέντρο Τύπου λειτουρ- yei We καταπληκτικό προγραµ- ματισμὀ και εἶναι το πρὠτο σε αποδοτικότητα και εξυπηρέ- τηση. Παράλληλα οι Ἕλληνες συνάδελφοι κάνουν το καθετί προς εξυπηρέτηση των Κύπρι- ων αθλητικὠν συντακτών. ο ΟΝήνος Μιχαηλίδης ως μέ- λος της Τεχνικής Επιτροπής, ἐχει αναλάβει την ευθύνη για τη διοργάνωση τεσσάρων οµα- δικὠν αθλημάτων, του ποδο- σφαίρου, μπάσκετ, βόλεί και χάντμπολ. 9 Μετη διεξαγωγἠ αγώνωνσε 9 αθλήματα συνεχίζονται σή- μερα Κυριακή για 8η μέρα οἱ Μεσογειακοί Αγώνες. Θα διεξαχθούν αγώνες σε γυμναστική, πυγμαχία, ιππασία, κολύμβηση, τζούντο, ἄρση βα- ρών, ποδόσφαιρο, χάντμπολ, πινγκ-πονγκκαιθα μοιραστούν συνολικά 14 χρυσά μετάλλια. Το πρόγραµµα των αγώνων έχειως εξής: Γυμναστικἡ: 17.00 --- 19.00 οµαδικός αγώνας γυναικών (1), 19.00 - 21.00 οµαδικὸς αγώνας γυναικών (2). Πυγμαχία: 18.00 προκριµα- τικοί. Ιππασία: 19.00 οµαδικός αγώνας υπερπήδησης εμποδί- ov. Κολύμβηση: 9.30 προκριµα- τικοί. Τελικοί 18.30 50µ. Ελεύθε- ρο γυναικών, 18.40 200μ. Ελεύ- θερο ανδρών, 19.00 400µ Ελεύ- θερο γυναικών, 19.30 200μ. Ὕπτιο ανδρὠν, 1950 100µ. Πρόσθιο γυναικών, 20.05 200µ. Πρόσθιο ανδρών, 2025 4 Χ 100µ. Ελεύθερο γυναικών. Τζούντο: Κατηγορίες 86 και 78 κιλών. 15.00 - 17.00 προκρι- ματικοί αγώνες, 17.00 - 18.00 αγώνες διπλού ρεπεσάζ, 18.00 -19.00 ημιτελικοί τελικοί. Άρση Βαρών: 18.00 αγώνες 52 και 56 κιλών. Ποδόσφαιρο: Προκριματική φάση 20.30 Στάδιο Πατρών Τουρκία - Αίγυπτος (Α᾽ ὁμι- λος), 20.30 Καυτατζόγλειο Αλ- γερία - Αλβανία (Β΄ όμιλος), 20.30 Στάδιο Λάρισας Σαν Μα- ρίνο Τυνησία (Γ΄ όμιλος). Χάντμπολ: Α΄ όμιλος: 146.00 Αλγερία - Τουρκία. 17.30 Αλ- Bavia - Αίγυπτος. 21.00 Συρία -- ΕΛΛΑΣ. Β΄ ὁμιλος: 15.45 Γιουγκοσλαβία - Τυνησία, 19.15 Ιταλία - Ισπανία. Πινγκ - πονγκ 9.00 - 12.30 απλά ανδρών - γυναικών (προ- κριµατικό), 17.00 - 21.00 απλἁ ανδρών - γυναικών (προκριµα- τικά).