Back

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

{η σημσερεινΆ της Κυριακής Του ὅρα Πέτρου Μυριανθέα Ειδικού Χειρουργού ραγάδα του δακτυλίου. εἶναι ουσιαστικά ἑνα κόψιμο. (σχίσιμο) Tou βλεννογόνου που καλύπτει τον σφιγκτήρα σπην εἶσοδο του πρωκτού και αποτελεί την πιο συχνἠ αιτία πόνου στην περιοχή, αυτή. ο πόνος αυτός, χαρακτηριστικἁ αρχίζει κατάτη διάρκεια και κυρίως αµέσως μετά την Κένωση και ανάλογα µε την περίπτωση διαρκεί απὀ λίγα λεπτά μέχρι και 5-4 ώρες. Πολλές φορὲς οασθενἠής επειδή ξέρει ότιθα πονέσει µετά, την κένωση, αποφεύγει το φαγητό, Αυτό οδηγεί στη δυσκοιλιότητα, µε αποτέλεσµα την επίταση του προβλήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο πόγος συνοδεύεται απὀ µικρή απώλεια κόκκινου λαμπερού αἵματος, συνήθως στο χαρτί nm λεκάνη της τουαλέτας. Την τριάδα των συμπτωμάτων της ραγάδας του πρωκτού συμπλη, ρώνειη φλεγμονώδης. υπερτροφικἡ θηλή που βρίσκεται ακριβώς πάνω απὀ τη. ραγάδα, δηλαδή στις κρύπτες του ορθού Πριν προχωρήσουμε θα πρέπεινακάνου- µε τον διαχωρισμό μεταξύ οξείας και χρόνιας ραγάδας. Μια οξεία ραγάδα φαῖ- γεται σαν µια µικρή σχισμή ὁπως αυτές που, βλέπουμε συνήθως. στα σκασµένα απὀ αφυδάτωση χείλη. Αντίθετα, στις πιο χρό- νιες μορφές τα χείλη αυτής της σχισµής. ανοίγουν και η ραγάδα αποκτά ελλειψοει- δὲς ἡ υποστρὀγγυλο σχήμα στο βάβος του οποίου φαίνονται οι ἵνες του σφιγκτήρα. Στις χρόνιες μορφές παρατηρεῖται και στένωση του αυλού λόγω δημιουργίας ουλώδους. Ιστού µε αποτέλεσµα περαιτέρω Επίταση των συμπτωμάτων. Μερικές φορές µπορεί να παρουσιασθεί. φλεγμονή µε ποπικὀ οἴδημα και εκροή πύου. Επίσης στις χρόνιες ραγάδες, σιγά - σιγά, δημιουργείται ἑνας δερµατικὀς ὁζος (6Κίῃ tag, sentinel ΡΙΙ6) που μοιάζει µε θρομβωμένη εξωτε- Ρικἡ αἱμορρόιδα. Αυτό, ο ασθενής το αισθάνεται, το ψηλαφά και πηγαίνει στο γιατρό διότι νομίζει ότι πάσχει απὀ αιµορ- poidec. ο δες εἶναι κατά κύριο λόγο η Léon οπίσθια (9096) και λιγότερο η µέση πρόσθια (1096). Πολύ σπάνια συναντάμε ραγάδες σε πλάγια θέση. Ὑπάρχουν πολλοί αιτιολογικοίπαράγοντες για δημιουργίατων. ραγάδων. Οἱ κυριότεροι απὀ αυτούς εἶναι: ο Η δυσκοιλιότητα, Γίνεται τραυματισμός. του βλεννογόνου and th δίοδο των σκληρών κοπράνων. ιθέσεις που απαντώνται οι ραγά- ΡΑΓΑΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ H mo συχνή αιτία πόνου τῆς περιοχής του πρωκτού ἵατρικη Επιστηµη ο Οἱ συχνές και χρόνιες διάρροιες. Τα κόπρανα σ᾿ αυτὲς τις περιπτώσεις λόγω' μεγάλης οξύτητας εἶναι πολύ ερεθιστικά. @ Mapapydp@wan (deformity) και Ιδίως στένωση του πρωκτού συνήθως απὀ προ- ηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις στην. περιοχή για διάφορους λόγους (π.χ. αιμορ- Ῥό]δες, περιεδρικἀ αποστήµατα). ο Σπασμός του σφιγκτήρα σε άτομα που Βρίσκονται σε κακἡ ψυχολογική κατάσταση (emotional stress). ο Χρόνια χρήση καθαρτικὠγ. ο Τραυματισμός κατά τη δίοδο από το. ορθό μικρών κοκάλων κοτόπουλου ἡ ψα- ριού, Επίσης απὀ κουκούτσια φρούτων που καταπίνονται. ο Ραγάδες επίσης παρατηρούνται σε ἆτομα που κάνουν πρωκτικό 5οχ. 9 Σε μικρό αριθµό περιπτώσεων η δηµι- ουργία ραγάδων οφείλεται σε φλεγμονώ- δεις παθήσεις του παχέος εντέρου ὅπως Διάγραμμα που δείχνει την τριάδα της ραγᾶδας. η ελκώδης κολίτις και η. νόσος του ΟΓοΠῃ. Αυτές τις τελευταίες δυο ασθένειες πρέπει να υποψιαζόμαστε. στις περιπτώσεις που βρίσκουµε ραγάδα σε πάγια θέση και µε ανώμαλα χείλη. Τότε θα πρέπει να κάνουμε ὅλες τις απαραίτητες εξετάσεις και τοπική βιοιμία. H διάγνωση των ραγάδων εἶναι σχετικά απλή, ειδικἁ για κάποιο που, ἔχει γνώση της. περιοχής. Πολλές φορές µπορεί να γίνει και µόνο απὀ το ιστορικό του. ασθενούς, που αναφἑρει πόνο κατά τη διάρκεια της κένωσης και αµέσως μετά, Χωρίς να έχει τίποτα πριν. a συνήθως στην αριστερή πλάγια θέση και συνίσταται στην απαγωγή. των ὅμο γλουτών και επισκόπηση --- ψη- Εξέταση του ασθενούς γίνεται λάφηση του πρωκτικοῦ. δακτυλίου. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής ἔχει έντονο πόνο, περιοριζόµαστε μόνο στην πιο πάγω εξέταση. Εὰν όμως έχουμε την παραμικρή αμφιβολία ως προς τη διάγνωση ἡ αν. θέλουμε να αποκλείσουµε την ὕπαρξη ἄλλης πάθησης πιο ιμηλά στο. ορθό, τότε. προχωροῦμε σε ορθοαιγµοειδοσκόπηση. Σ΄ αυτή την περίπτωση, κάνουμε τοπικ, αναισθησία µε κρέµα ἡ ένεση. (συνήθως αγ]οσβίπε) και φροντίζουμε το ορθοσκόπιὀ, µας να εἶναι σχετικά μικρής διαμέτρου. Ἡ θεραπεία µπορεί να εἶναι, συντηρητική ἡ χειρουργική, Η συντηρητική συνίσταται στη χρήση αλοιφὠν τοπικά, που περιέχουν κορτικοστεροειδή και αναισθητικὀ. Επίσης φραντίζουμε οὕτως ὥστε οι κεγώσεις του. ασθενούς να εἴναι τακτικές και μαλακές (ὄχι Όμως διαρροϊκές διότι ερεθίζουν). Γι΄ αυτό πρέπει ο ασθενής στο διαιτολὀγιό του να περιλαμβάνει σαλάτες, φρούτα και λαχανι- κά͵ Ἐν ανάγκη µπορεί να χρησιμοποιήσει τα διάφορα εἶδῃ Ώταη (all bran, bran flakes). Ἐάν υπάρχει πύο τότε. µπορεί να προσθέ- σουµε και αντιβίωση. Ησυντηρητική θεραπεία γίνεται για μικρό. Χρονικό διάσπηµα (µέχρι 3 βδομάδες) στις οξείες και μικρές ραγάδες. Επί αποτυχίας. της συντηρητικής αγωγής ὅπως επίσης και στις χρόνιες ραγάδες, συνίσταται η χει- ρουργικἡ θεραπεία. Σήµερα, εφαρμόζονται δυο κυρίως μὲ- 80501, n διαστολἠ του δακτυλίου και ῃ πλάγια ἔσω σφιγκτηροτοµή. Και στις δυο 30 Ἰουνίου 1991 . 11 μεθόδους προτιμούμε τη Ὑενική αναισθη- σἷα η οποία εἶναι μικρᾶς. διάρκειας (10--- 20 ππίη). Και οι δυο μέθοδοι αποβλέπουν. στο να διακοπεί ο φαύλος κύκλος payada - σπασμὀς του σφιγκτήρα - στένωση του, αυλού - ουλοποίηση - payada. Auto Επιτυγχάνεται µε την αὔξηση της διαμέ- τρου του δακτυλίου, στη µεν πρώτη. nepi- Mwon µε διάσπαση των ινών του ἐσω. σφιγκτήρα στη δε δεύτερη µε διατοµή των. πνών του ἔσω σφιγκτήρα. Και στις δυο μεθόδους η ραγάδα αφή- Ύεται να επουλωθεί απὀ µόνη, της, εκτός εὰν ἔχει πολύ ανώμαλα, χείλη και ρυπαρό πυθμένα Σ΄ αυτή την περίπτωση κάνουμε Επιπλέον µιαν απόξεση της ραγᾶδας. Ο ασθενής βγαΐνει απὀ την κλινική το βράδυ. της ἴδιας µέρας ἡ το πρωΐ της επόμενης και επανέρχεται στην εργασία του 2--3 μέρες αργότερα. Η διαδικασία της πλήρους Επούλωσης του εγχειρητικού τραύματος. και της ραγάδας κρατά συνήθως 3—5 βδομάδες. Σ΄ αυτό το. διάστηµα χρειάζεται καλή τοπική καθαριότητα και ενδεχομένως. Χλιαρά εδρολουτρά (5 baths). Τελειώνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ὅτιτο ποσοστό επιτυχίας της χειρουργικής θεραπείας ξεπερνά το 3296 Αυτό, βέβαια δε σημαϊνει ότι δεν µπορεί να δημιουργηθεί νέα ραγάδα σε κἀποιο ἄλλο σηµείο. Γι΄ αυτό το λόγο ἁτομαπου χειρουργήθηκαν κάποτε. για µια ραγάδα θα πρέπει να φροντίσουν να ρυθμίσουν καλά τη λειτουργία του. εντέρου τους, τις κενώσεις τους και τη συναισθηματική τους κατάσταση. ποστ παν το κόμικ = ==