Τα παιδιά µετους συνοδούς µέλη του προσωπικού του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου και κυρ]ες της λέσχης Λαϊονές Πάφου στο ξενοδοχείο «ΔΙόνυσος» στην K. Πάφο, που τους φιλεξενούσετις µέρες της παραμονής τους στην Πάφο.