Back

Κρισμάρεβιτς - Μιχαΐλοβιτς και όλα τα άλλα τα παιδιά...

Ο/ τρεις Σέρβο! ποδοσφαιριστές του Από ὁ 'στες Τι le ώς nase ¢ ὀλλωνα. Από αριστερά, Kpiopapepirs, 0 ΜΙΛΟΣ ΣΕΣΤΙΤΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Κρισμάρεθιτς «χα λ0βς KCL OA TO ἄλλα τα παιδιά, 9 Του Γ. Κόγια Μ πορείνα µην αγωνίστη- αλλά κε ποτὲ στην Κύπρο, εἶναι λίγο πολύ γνωστός ας φἰλαθλους Tou OAup- renee Πειραιώς, γιατί έκανε 8 ae στην οµάδατωνερυ- nee Εὔκων πριν αρκετά χρό- σσ λόγος για το Μίλος = πς, τον επιθετικὀ που ake το 1985 μέχρι το 1987 σον Ολυμπιακό Πειραιώς. Ο yee παρότι εἶναι 39 χρό- 37 σῆµερα, έπαιζε μὲχρι τα ἂν omy OOK Βελιγραδίου, eva ρασε και απὀ τη Βοϊβοντίνα, στην οποία κέρδισε το 1988 - Ὁ μαζί κ rT αι d Tov Tinh με το Σάπουριτς ον μερικά χρόνια, το 1989 ὅζα PAUOEA απόκτησε τον ὃ Tobe ουρπς εἶχε πει ότι κάνει 'οφαιριστής αυτός δεν 7 ae τα κυπριακά δεδομέ- η α εἶναι ποδοσφαιριστής, ος Ἱ ιοροίίσε γα αγωνιστεί an 'αγικό, Πορτογαλικὀ και προβλέ, πρωτάθλημα. Και στις έξω Ore του δεν έπεσε Yoyo απουριτς έγινε πολύ ποδο ρα ο υπ αριθμό éva om οφαιριστή του ΑΠΟΕΛ μεσαία γραµµή. να ημερα θεωρήσαµε σωστό bore COUHE πάλιμετο Μίλος ai ς. Καιο λόγος εἶναι ότι lapne εἱδίπλα στον Σπό- ον At Τον Κριτσµάρεβιτς ay όλλωνα, το Βέλκοβιτς Vaan OkTHenke απὀ την evg 0 Νέων Παραλιμνίου, όλους π’ράλληλα ξέρει και heb ους άλλους που ἠλθαν. ὰ. στην Κύπρο και θα Άγωγισ πούν ἐ A nua OTO véo npwTa- 9 ο ess ποια εἶναι η γνώμη ου Τους τρεις παλιούς Κριτομ παῖκτες Σπόλιαριτς, (Evers PEBITS Kai BEAKOBITS Ting η) οι οποίοι ἡἦλθαν πρώτη Κύπρο, ἦταν η Cone Ἐρώτηση που του θέ- Και σα ος σς ἄντησῃ ἠἦλθε αβία- Onoig ernconeva Ελληνικά, τα καλά ὡς λέειθυµάται πολύ «Γι : H3y το πόλιαριτς τινα πω. Παζεισ Έχεται γνωρίσει. τ Y Ἡν Κύπρο εδώ και ἑνα —lae χρόνο kal an’ ὅτι ἐμαθα η ομάδα του έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλλου και ἦταν στο πρωτάθλημα δεύτερη. Για τον Κριτσµάρεβιτς, µόνο το γεονός ὁτι τον απὀκτησε η Παρτιζάν λέει πολλά. ΄Όπως Εεἶχα πει και για το Σάπουριτς, δεν εἶναι παϊκτης για τα κυπριακά δεδοµένα. ᾿Ίσως η κατάσταση στη Γιουγκοσλαβία να τον ανάγκασε να πάρει μεταγραφή για σωματείο της Κύπρου. Γιατο Νεπόιτσα τώρα (ειινοεί το Βέλκοβιτς) Exo va πω ὁτι εἶναι ἑνας πολύ καλός λίµπερο. Ξέρει να καθοδηγεί σωστά την άμυνα και ἦταν τυχερός ο ΄Ίλιε Πέτκοβιτς όταν τον απόκτησε απὀ τη Μόρκεν. Στο γήπεδο μιλά κα- λύτερα µε τα πόδια παρά µε το στόμα. 9 Στην Κύπρο Μίλος έχουν έλθει ἧδη και πολλοί ἀλλοι Σέρβοι ποδοσφαιριστές, ὁπως ο Ιβέσκο Μιχα [λοβιτς και Βάσκο Γκούνεφ στο ΑΠΟ- ΕΛ, ᾿Ίβικα Μομτσίλοβιτς, Pi- oxo MaBirc, Mnonav Kiravop στην AEA, Μιόγκραντ Mop- τσϊλοβιτς και Ζόραν Μπίτζιας στον Πεζοπορικὀ. Μπορείς σεπαρακαλώναμασπεις δυο λόγια για τον καθένα ξεχω- ριστά για την αξία του — Na napouue éva - €va TOUS ποδοσφαιριστές, αλλά σε πα- ρακαλώ να μου επαναλαμβά- γεις τα ονόματα γιατί ἴσως να ξεχάσω κάποιο. @ Βάσκο Μιχαλοβιτς: Σπουδαίος γκολτζής, αλλά και πολύ καλός στη μεσαία γραµ- μή, Αν ἐχει δίπλα του Kal άλλους καλούς παίκτες θα κάνει θαύματα. Ο Γκούνεφ εἶναι ἑνας απὀ τους πολύ καλούς επιθετικούς στο γκουγκοσλαβικό ποδόσφαιρο σήµερα και νομίζω ὁτι µε το Μιχα΄λοβιτς δίπλα του θα μπορούν να σηµειώσουν του- λάχιστον 30 τέρματα μαζι. ο ΄Ίβικα Μομτσϊλοβιτς, Ρἰ- σκο Πάβιτς, Μπόταν Κιτάνοφ: Για τον Μομτσαϊλοβιτς δε Χρει- άζεται να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία. Μόνο το γεγονός ὁτι κλήθηκε να φορέσει τη φανέ- λα του Ερυθρού Αστέρα λέει πολλά. Τώρα γιατον Πάβιτς Kat τον Κιτάνοφ. Και οι δυο nai- ζουν ακριβώς στην ἴδια θἐση. Ομως ο Κιτάνοφ εἶναι γκολ- τζής και ο Πάβιτς εργάτης. 9 Ο Μίογκραντ Μομτσὶλοβι- τς και Ζόραν Μπίτζιτς: Και οι δυο εἶναι ποδοσφαιριστές κι- νητικοί. Ο Μομτσἰλοβιτς µπο- ρεί να εἶναι 30 χρόνων, αλλά έχει πνεύμονες. Τρέχει συνὲ- χεια πάνω - κάτω και δίνει ωραίες πάσες. Ο Μπίτζιτς έχει πόδι. Ξέρει να δίνει τη σωστή πάσα στην επίθεση, ενώ αν Βρεθεί σε καλή θέση θα σκο- ράρει. Αυτά λέει για τους συµπα- τριώτες του ο Μίλος Σέστιτς, αλλά παράλληλα δεν παραλεί- πει να σχολιάσει και το γεγο- νὸς ὀτιτο ΑΠΟΕΛ άφησετους Σάπουριτς και Κόκιτς για να πάνε στην Ανόρθωση. Λέει λοιπόν ο Σέστιτς: «Οταν έχει δυο πολύ κα- λούς ποδοσφαιριστὲς στην ομάδα σου εἶτε εἶναι ξένοι, εἶτε Κύπριοι, δεντους αφήνεις να φύγουν χωρίς σοβαρὀ λόγο. Απ᾽ ότιπαρακολουθώ στατὲἑσ- σερα χρόνια που ἦταν στην ομάδα έδωσαν και τίτλους και κύπελλα. 9 Ο Σάπουριτς κατά πρὠτο λόγο εἶναι πολύ έξυπνος πο- δοσφαιριστής και ξέρει πότε θα δώσει ρυθμό σε µια ομάδα. Παρασύρει και τους άλλους συμπαϊκτες του. ΄Ετσι γινόταν και τότε στη Βοϊβοντίνα, Exel ἑνα δικό του ρυθµό. Τυχερή η ομάδα που θα τον έχει, ἑστω και στα 33 του χρόνια. Η παλιά κότα έχει το ζουμἰ... Εγώ βλὲ- πεται έπαιζα μἑχρι τα 37 µου και σύμφωνα µε τις εφημερί- δες εδώ ἡμουν απὀ τους κα- λούς». ϱ Μίλος Σέστιτς λοιπόν, παλιός ἆσος του Ολυμπιακού Π. ο οποίος όμως διέκοψε στον ενάμιση χρόνο την καρι- ἐρα του στους «ερυθρόλευ- κους», αφού ήλθεη εποχή των ισχνών αγελάδων, όταν ο τότε πρὀεδρος Σταύρος Νταϊφάς αποφάσισε να κάνει περικοπὲς στην ομάδα και να αποκτήσει παΐκτες αμφιβόλου αξίας. Ano το 1987 δεν ἐχεικερδίσειτίτλο ο Ολυμπιακός. Tee