Back

Η ανθρωπιά λιγοστεύει, αλλά τα σκυλιά ξέρουν από φιλία και αγάπη...

Του Πάµπου Πογιατζή AO και περισσό- τερα άτομα απο- κτούν κατά τα τε- λευταία χρόνια το δικό τους σκυλί. Οι λόγοι: Πρώτο: Τα σκυλιά εἰναιοιαπα- ραΐτητοι σύντροφοι των κυνη- yav. Δεύτερο: Οι ανθρώπινες σχέσεις εἶναι κἄλπικες. ΑΠΟ- γοητεύεσαι συνεχώς και πιο πολύ απὀ τη συμπεριφορά των ανθρώπων, κυρίως αυτών που. ευεργετείς, καθώς εἶναι κανό- νας να σου απαντούν µε την αχαριστία τους. Αντίθετα, τα σκυλιά καιπιστοἰ φίλοι εἶναι και να εκτιμούν τον ευεργέτη τους ξέρουν. Τρίτο Είναι τόσο πιεστική και τυποποιημένη η σηµερινή ζωή, που τα σκυλιά αποτελούν. τη διέξοδο. Τέταρτο: Το σκυλί εἶναι ο Φύλακας - άγγελος του σπιτι- οὐ. Τασκυλιά εἶναι σήμερα μέ- λη της οικογένειάς µας. Τα χουμε µαζίµας, σκεφτόμαστε πα καλά τους και αγόγγυστα δεχόμαστε τα προβλήματά πους: σοβαρό οικονομικό κὀ- στος, ακαθαρσίες, ασθένειες. Συνεχώς αυξανόμενη εἶναι καιη τάση των τελευταίων χρό- χων, για επαγγελματική εκπαί- δευση των σκυλιών. Η «Σ» μἰ- λησε µε Τον 3άχρονο εκπαι- δευτή σκυλιών Κυριάκο Αντω- viou, έναν άνθρωπο ο οποίος απὀ πέντε χρόνων έχει πάντο- τε δικό του σκυλί. «Οι καλύτεροι µου φίλοι εἷ- ναιτα σκυλιά. Ποτέ δε µε npo- δωσαν και βλέπω χειροπιαστά την αγάπητους. Σήμεραδιαθέ- τω εφτά σκυλιά που τα λατ- ρεύω και µε λατρεύουν», τογί- ζει ο κ. Αντωνίου, που απαντά σε µια σειρἀ ερωτήσεων της «Σ» γύρω από την εκπαΐδευση. των σκυλιών. Εκπαίδευση -- Πόσο διαρκεί η exnai- δευση ενός σκυλιού «Μέσα σε δύο µήνες µπορεί Η ανθρωπιάλιγοστεύει, αλλά τα σκυλιά ξέρουν απὀ φιλία και αγάπη... Ἔνας εκπαιδευτής σκύλων, που λατρεύει τα τετράποδα μιλά για την exnaiSevon και το χαρακτήρα τους. το σκυλί να μάθει τα βασικά: κάτσε, πέσε, μείνε, επιστροφή. σε κίνηση πίσω στο αφεντικό. του, χνηλασία (ναξεχωρίσειτο σκυλί τη µαλαή του θηράµατος. και να την ακολουθεί), επανα- φορά του θηράµατος. Όμως, ο ιδιοκτήτης όταν πάρει το σκυλίαπό τον εκπαιδευτή, πρέ- πεινα φροντίζει να διατηρεί τη φόρματου». — Aura nou µας εἶπατε, αφορούν την εκπαίδευση των κυνηγετικὠν σκυλιών. Μόνο οικυνηγοί παίρνουν τα σκυλιά τους για εκπαίδευση «Κυρίως οι κυνηγοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι που παίρ- νουν Τα σκυλιά τους σε Εκπαι- δευτές, για να µάθουν µαθή- µατα υπακοής ἡ να γίνουν κα- λοί φύλακες». - Από ποια ηλικία πρέπει ν΄ αρχίζει η εκπαίδευση του. σκυλιού «Από δύο μηγών το σκυλί πρέπειν᾿ αρχίσεινα εκπαιδεύ- εται. Όμως, διαφορετική είναι η επαγγελματική εκπαίδευση, πουη ἐναρξήτης ποικἰλλειανά- λογα µε τη ράτσα και Το χαρα- κτήρα του σκυλιού. Αν ένα σο- Βαρό και ήρεμο σκυλί μπορείς γα αρχίσεις να το εκπαιδεύεις απὀ πέντε µηνών, κάτι τέτοιο [Γτ----------------------------- εἶναι αδύνατο προκειμένου για σκυλί ασόβαρο και ανήσυχο». Χαρακτήρας -- Πώς διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του σκυλιού «Ἠ συμπεριφορά του αν- θρώπου εἶναι αυτή που δια- μορφώνει το χαρακτήρα του σκυλιού. Πρώτα απ᾿ όλα, Το κουταβάκιπρέπεινα ᾿χειτοδι- κό του κλουβί, γιατί αν υπάρ- χουν δύο μαζί, το ένα μπορεῖ να ΄ναιπιο δυνατό απὀ το ἆλλο και να το δαγκώνει κατά την ώρα του φαγητού. τσι, το ασθενέστερο καταπτοείται και χάνει την αυτοπεποίθησή του. Επίσης, το δεύτερο πράγμα που µπορεί να συμβεί, εἶναι να συνδεθεί υπερβολικἁ µε το ἆλλο κουταβόκι, σε βαθµό που va µην εμπιστεύεται κανέναν. άνθρωπο. ΣΕξάλλου, το κουταβάκιπρέ- nei va έχει καθημερινά µεγά- λη επαφἡ µε το αφεντικό του και τους ανθρώπους, για να εξοικειωθεί. Να μείνει ελεύ- Βερονατρέχει, για γα σχηµατι- στείτο σώματου καιν᾿ αποκτή- σει αντοχή. Να του περάσου- µε περιλαίµιο για νατο συνηθί- σει. Νατο παίρνουμε σεπολυ- σύχναστους δρόµους ἡ ναπυ- ροβολούμε µε παιδικὀ πιστολά- κιπριν του βάλουµετο φαγητό, για να συνηθίσει τους θορύ- βους και να µην πάθει κροτο- φοβία. Να το βάζουμε µέσα στο αυτοκίνητο και να το παίρ- νουµε βόλτα, για να το συνηθῖ- σει, αλλά και για να αποφεύγει τους εμετούς όταν μεγαλώσει. Επίσης, η βόλτα µε το αυτοκί- νητο εἶναι κάτιπου αρέσει στο σκυλί Δεν εἰναιτυχαίοπου BAE- πουµε τα σκυλιά να ΄χουν το κεφάλιτους έξω απὀ το παρά- θυρο του αυτοκινήτου...». -- Λέγεται ότι τα σκυλιά συγκρατούν μέχρι 60 λέξεις. ΄Ἔτσι εἶναι «Σίγουρα συγκρατούν πολ- λὲς λέξεις. Δεν εἰναιόμως μό- νο οιλέξεις. καταλαβαίνουν κι από νοήµατα. Ακόμα και την Ψυχολογική κατάσταση του αφεντικούτους, Την αντιλαµβά- γονται. Εάν έχεις νεύρα εἶσαι στενοχωρηµένος, το σκυλί θα το καταλάβει και θα το σεβα- στεῖ και δε θα θελήσει να παι- χνιδίσει μαζί σου». --- Καταλαβαίνουν δηλαδή, πολλά πράγματα τα σκυλιά Αγάπη «Οχι µόνο καταλαβαίνουν, αλλά ξέρουν και να εκτιμούν. Το φαγητό που τους δίνεις, σου το ανταποδίδουν µε την αγάπη τους. Μπορείς να εµπι- στευθείς τη φιλία τους. Εμένα οικαλύτεροίµου φίλοι, εἶναιτα σκυλιά µου. Ποτέ δε µε ἔχουν προδώσει». ---Πόσο στοιχίζει, να πάρει κάποιος να εκπαιδεύσει για δύο µήνες το σκυλίτου «Γύρω στις 250 λίρες. Δεν εἶναι πολλά χρήματα, αν ανα- λογιστεί κανείς ότιτα ξενοδο- Ο Κυριάκος Αντωνίου. που στᾶζει μέλ! όταν μιλό. yla Tous duo Aarpeurous rou piAous, rov JACO kar ™ SEPRA (pwroypagies). χεία σκυλιών χρεώνουν τρεις Ἄϊρες την ηµέρα. Δηλαδή, απλά αν το πάρεις για δύο µήνες σε ξενοδοχείο σκυλιών, θα πλη- ρώσεις 180 λίρες. Πόσα μέ- νουν τότε για την εκπαϊδευση Μόνο 70 λίρες». -- Παλαιότερα, κανένας κυνηγός δεν έπαιρνε σε επαγγελματία εκπαιδευτή το σκυλίτου. ΄Όμως, ἦξεραν και κυνηγούσαν τα σκυλιά. Γιατί, συνεπώς, να χρειάζεται εκ- παιδευτής για το κυνηγετικό σκυλί «Δεν εἰναιτόσο απλά ταπρά- γματα. Εντάξει, δε λέω ότι χω- ρἷς επαγγελματία εκπαιδευτή, το σκυλίδε θαµάθει νακυνηγά Ἡ διαφορά όµως εἶναι ότι θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για να μάθει. Επίσης, χωρίς την επαγγελματική εκ- παϊδευση, το σκυλὶ µετά την ανεύρεση των πρώτων θηραμά- -ἷ-οαιαηι των, θα κυνηγά για τον εαυτό. του κι ὄχι για το αφεντικό του. Θα απομακρύνεται καιθα βρἰ- σκεται σε τέτοια απὀσταση όταν βγάζει τα θηράματα, nou Θα εἶναι δώρο - ἄδωρο για το αφεντικό του, αφού θα βρί- σκονται εκτός βολής». --Πόσο πωλούνται τα σκυ- λιά στην Κύπρο «Τα μικρά 200-250 λίρες και τα μεγάλα κυµαΐνονται απὀ 500-1200». -- Ακούγονται απίστευτα ποσά για σκυλιά που εισάγον- ταιαπότο εξωτερικὀ. Πώς το σχολιάζεις «Δεν εἶναι όλα τα νούμερα που ακούγονται, πραγματικά. Όμως, εἶναι γεγονός ότι δια- τίθενται μεγάλα ποσά για εισα- γωγή σκυλιών απὀ το εξωτερι- κὀ Πιστεύω ότιδεν εἶναι συνε- ο. ων ϱ..να ων τὲς αυτὲς οι αγορές για τρεις λόγους Πρώτο: Δε γνωρίζουμε εκτων προτέρων τισκυλίθα φέρουμε. Δεύτερο: Τα σκυλιά εἶναι συ- γηθισµένα στο εξωτερικό, σε ἄλλες κλιματολογικές συνθή- κες Τρίτο: Αφού μπορούμε να φτιά- ξουµε στην Κύπρο ἑνα πολύ καλό σκυλί, που να το γνωρί- ζουμε κιαπὀ µικρή ηλικία, γιατί να διακυβεύσουµε την αγορά και μάλιστα µε τσουχτερή τιµή, ενός σκυλιού ἄγνωστης ποιό- τητας απὀ το εξωτερικό». Πιστοί φίλοι - Κύριε Αντωνίου, υπάρχουν άνθρωποι, και κυ- ρίως γυναίκες, που µουρµου- ρούν ότι τα σκυλιά εἶναι µπε- λάς. Τι έχεις να πεις Tr TT «Μήπως τα παιδιά δεν εἶναι µπελάς Αυτό που έχω ναπω, εἶναι ὅτι εὰν δεν αγαπάς τα σκυλιά, θα μείνεις πάνω στα. προβλήματά τους και Θα τα. απορρίπτει. Όμως, επανα-. λαμβάνω: δεν υπάρχουν πιστό -- τεροι φίλοι απὀ τα σκυλιά Αν- παποδίδουν στο Πολλαπλούν, αυτό που παίρνουν από τα αφεντικάτους. Κιαυτό ανῄθε- τα µε τους ανθρώπους, που. απαντούν µε αχαριστία στους. ευεργέτες τους. Η ανθρωπιά σήµερα συνεχώς λιγοστεύει, ενώ η φιλία και αγάπη του σκυ-- λιού προς το αφεντικό του, εἰ ναικαι δεδομένη και αναλλοίω- τη». 9 Αυτά εἶπε στη «Σ» ο εκπαι- δευτἠς σκυλιών Κυριάκος Αν- πωγίου, ιδιοκτήτης της «Ὀϊπου- very Farm». ‘Evac Aarpnc tev σκυλιών.