οἱ ΑΤΑΚΤΟΙ t ΟΙΟΙ ήταν οι «άτα- κτοι» ποδοσφαιρι- GIES MS ποδοσφαιρικής περιόδου που πέρασε Πρώτα βέβαια οι Π. Ξιού ρουππας (Ομόνοια) και Α. Αντωνίου (ΑΕΛ) που πήραν την ἀγουσα προς Τααποδυ- τήρια απὀ ὅυο φορές. Aivoupe όµως αναλυτικά πους 34 ποδοσφαιριστές που πήραν φέτος κόκκινη κάρτα 4 ΠΟΛ: Ν. Προκόπης, Χαϊ- Ans. 9 ΟΜΟΝΟΙΑ: Ξιούρουπ. πας (9), Κάντηλος, Πέτσας, Κ. Κωνσταντίνου. 9 ΕΥΑΓΟΡΑΣ: Παχταλιᾶς, Π. Χαραλάμπους, Μενελᾶ- ου, Αθανασίου, 9 ΑΡΗΣ: Πικουλέα Μαρνέ ρος, Παπακυριακού, Φα- κοντής, Τ. Τοΐγκης, Λ. Λο Zou. 9 ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Π, Ππού- vac, Κεσπάγια, Ασσιώτης t Τσαγγάρης 9 ΑΧΝΑ: Πασιαλής, Παμπό- | ρης i. ο ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Π. Anun τρίου, Κ. Ηλία, Βλάχος 9 ΑΠΟΕΛ: Κόκιτς, Αριστο κλέους, Α. Πετρίδης, Μα- γνήτης 9 ΑΕΛ: Α. Αντωνίου (2), M Σωκράτους 1 9 ΕΠΑ: Στεφανή Ο Αρης εἶχε τους πιο πολλούς τιµωρηµένους ! παΐκτες, έξι συνολικά. Μό- ! γο 4 ομάδες δεν εἶδαν κὀκ κινη κάρτα. Είναι ο Όλυμπι- 4 ακός, Απόλλωνας, ΑΠΟΠ, Παραλίμνι Μεταγραφικος πυρετος υπάρχει και στο χώρο Των «μικρών» κατηγοριών. Το χρήμα κινείται, υπάρχουν πα ζαρέματα καιόλοι ψάχνουν για. ενίσχυση. Είναι μερικοί παί κτες που κάθονται. στην κλού- Ba και περιμένουν απὀ που θα πέσει περισσότερο χρήμα. Ῥωτάτε τέτοιους παί- κτες και θα καταλάβετε. ότι συμφέρουν οικονομικά τὲ- τοιες μετακινήσεις. Αφού ξὲ ρωπαίκτεςπου. αλλάζουν αυ- τοκίνητο κάθε χρόνο απὀ τέ τοιες µετοκινήσεις. Α ΠΡΩΤΑ χρόνια µε Εκτοι Σ Η ἡ ομάδα Λάρν τον πόλεμο του 1974 και τον ὁ πολλά ήταν τα προβλήµατα που αντιμετώπιζαν τα ποδοσφαιρικά µας σώματεία και Ιδιαίτερα τα προσφυγικά. Τα δύσκολα εκείνα χρόν µε ποδοσφαιριστές απ᾿ ὁ σκοπούς, Ἡ φωτογραφία ρετρό της «Σ» παρουσιάζει σήµερα µια ομάδα, ΜΕ η A ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου κάποτε εἶχε µια δυνατή καιαξιόµαχη οµάδα,που ὀχιμό- vo énaiZe μόνιμα πρωταγωνι στικὀ ρόλο στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας αλλά εἶχε και µια θετική παρουσία στην Α Κατηγορία Από τις τάξεις του Κεραυ γού πέρασαν μεγάλοι ποδο- σφαιριστές που μπορεί ναήταν στη δύση της καριέρας τους όμως βοήθησαν σηµαντικά τη εἶχαμε καιδιάφορα φιλικἀ παιγνίδια τις οµάδες για φιλανθρωπικούς στροβολιώτικη ομάδα να δια- κριθεὶ, Πρόκειται για τους Μ. Μάρκου, Ν Χαραλάμπους, Φι- λίππου, Σκουφάρη, Στἐφο, Πα- πέτια κά Βέβαια µε τα χρόνια το σω- µατείο πήρε τον κατήφορο µε «κας. Αμμοχώστου ᾽απὀ ποδοσφαιριστές των ομάδων Λάρνακας - Αμμοχώστου, πριν από φιλικό αγώνα στο παλιό ΓΣΠ. Διακρίνονται ὀρθιοι απὀ αριστερά: Π. Φώκκης, Π. Θεοφά- γους, Α. Καλογήρου, Δ. Παναγιώτου, Α. Αγγελή, Κ. Ανδρέου, Νίκαντρος, Χάρης, Κουμής, Α. Θεοδοσίου, Κ. Γεωργίου, Καθήμενοι οι: Μ. Μανώλη, Δ. Φαντούσης, Χ. Κατζηλιέρης, Γιόκκας, Η. Ηλία, Θουκυδίδης, Σ. Μοσφιλιώτης. αποτέλεσµα va διαλύσει το ποδοσφαιρικό τµήµα. Μια εξὲ- λιξη που προκαλε[θλίψη σε κά- Be φίλαθλο αφού υπήρχαν τα δεδοµένα και έλειπε Το ενδια- φέρον... Κάποιες παλιές ωραῖ- ες στιγμὲς του Κεραυνού θυ- µίζουµε σήµερα απὀ αγώνα που µε την Ομόνοια στο ΓΣΠ. Διακρίνονται οι Καϊάφας, Μαυ ρής, ανάµεσα στους Μ. Μάρ- κου (8), Γ. Δήμου, Πούσκα (5), Φιλίππου. ΤΑ. ΙΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ/ Γράφει ο ΄Ακης Κυριάκου ΚΑΛΗΜΕΡΑ και καλή Κυριακή σ᾿ όλους. Μια. Κυριακἡ χωρίς σικέ... συγνώ- µη, χωρίς ποδόσφαιρο και µε @ai, ὕπνο και διασκέδαση. Στην υγειἁ σας όπου κι αν δι- ασκεδάζετε. Είδατε οιπράκτορες του ΠΡΟ-ΠΟ. Μας κέρδισαν. και πήρε ο νους τους αέρα. Έτσι τώρα πάνε στην Κρήτη για αγώνα και ριλάξ. Τους npo- καλούμε όμως σ΄ ἑνα γέο παι- χνίδι τώρα που κερδίσαµε το ΆΚΕΛ και η ομάδα της ΕΑΚ. φορμάρεται Από μεταγραφές τιγίνε- ται Όπου να΄ναιτελει- ώνουν οι ομάδες µε το θέµα Ἐένων παικτών και προπονητἡ κι ετοιμάζονται για έναρξη της προετοιμασίας. Όσο για ντό- πιες μεταγραφές, ελλείψή χρημάτων δε θα έχουμε... δυ- νατὲς μετακινήσεις. Ο Ολυμπιακός πήρε τον. Σταύρο. και ετοιμάζεται πεινα ανέλθει καιη απὀδοσή. σου κατακόρυφα. * Ma6aye λοιπόν Kat toug Εένους του Πεζοπορι- κού. Και τι έγινε Θα περιμέ- νουµε να δούμε στο γήπεδο. ποια εἶναι η αξία τους γιατί κά- θε καλοκαίρι όλοι εἶναι σπου- δαίοι. Οταν όμως έρθειτο ἆλ- λο... καλοκαίρι καταλαβαίνουμε. την πραγματική τους αξία * Τοπαράδειγµατης κ.Βά- νιας ελπίζουμε va To ακολουθήσουν και άλλες γυ- ναίκες, ᾿Ετσιθαγίνειπιο ωραίο. και... όμορφο το ποδόσφαιρο. Η παρουσία Των γυναικών ἴσως... λογικέψει μερικούς αρσενι- κούς. Τι γίνεται µε τους διά- Φορους μάνατζερ Οι περισσότεροι νόμισαν ότι εἶναι Ευκαιρίανατα.. µατσώσουν εὖ- κολα αλλά ελπίζω να µη... φάνε. που βάρους τους. Ὁ Φίλος µας ο Α. Τήλλυρος νόμισε ὁτι συνέλοβ, Ρ]γκο... Μάλλον σε συνέλαβαν Ανδρέα, κὀτι να. στην τσέπη... θέλει για... παΐκτες απὀ τον Ευαγόρα. ο ANOS Αὐσκολα Ακούμε ονόµατα όπως Τσιᾶκ- Π. Ανδρέου» αοιομε- κα, Αθανασίου, Ντάνιελ. Τι γἱ- µπορεί να γίνει µια on νεται τελικά στην Πάφο σγ. Οκ.Σταύρουθέλειχρή: µατα γι΄ αυτό καιη θὲ ση του στο Δασάκι εἶναι επι- σφαλἠς. Λέτε να µεταπηδή- σει κι αὐτὸς προς... Τακτακα- Aa ταγραφή. Εἶναι σαν να πο! η Σαλαμίνα θέλει μη Εξάλλου ο γιατρός ο- δή φέτος καιθέλει παλ. ο Kpion, Ox! va SHOEI MONT ca Είναι κιο Λούης Στεφα- μα Παραλίας θα το γή που Το εἶπε Εοκάθα- void Ap. ouiag Of iya Te ρα: «Εγώ κουράστηκα καιθέλω αφήσει να φύγει TO om να φύγω. Πόσα χρόνια στην τοιοι παίκτες να EMA» Τώρα αρχίζουν τα δύ- αφάνεια. ὑπ ος οκολα κ. Παυλήμπεη * Πληροφορίες στον Να και µια σωστή απὀ- επιστρέψους ου, Εὺ- φαση, ὀχι ξένοι στη Β΄ Ολυμπιακό οἱ. κατηγορία. Καλά, μερικοί παρᾶ- Ύοντες νόμισαν ότι η Κύπρος εἶναι Γερμανία ἡ Ιταλία Όπως. πάμε σε λίγο θα φέρουμε και, Εένους πορτάρηδες στις εισό- δους των γηπέδων µας Αυτό ἴσως να μην ἀρεσε στο φίλο µου τον Στέλιο που ᾖθελε δυο ξένους στην Αλκή και ετοιμαζόταν για Χίλα- ρι, Κιζιλασβίλι, ΄Ἔμειναν τώρα θυμιάδης κρίνονται OFF, ack ληθεῖς. Διότι αν Εἰνα Ἴψιοςο Έουν αυτοί μπορεί κατι. ms Σταύρος, ο Προπον! ομάδας. 010 Kio Avrea oe αθλητικά Καὶ ο φέτος: στε 11 exe va YNE gaye Μπορείτο PIK va nePh po: εται ὀτιδιατηρείαί ates . «apt Πετρίδης, Παρτασίδης καλο κι όλοι οι.. μαύροι, ἁσπροι, προπονούνται aro I z Ypayia kat TO αγώνος. 2 5 συν. Ἐανθοί χωρίς ομάδα ενδεχόμενο... Δέστετον. αντιπρόεδρο. πα ος a cena καλό να μη KOYIZ: “Evac peya- ey Ί va YO 0d * λος... Προπονητάρας (ρε, * ο Σταύρος πιστεύει ἑαχρονιάθα΄ναισε τεντωμέ- κολουθεί va tt µπαγάσα) πρότεινε σε παλιό στην Ὀμόνοια Αραδίπ- Υο οχοινίκαιγι΄ αυτότονπρο- σηµαΐνεικ παϊκτη της ομάδας του να το. Που και εἶναι αποφασισμένος Πονητή Trac. βοηθήσει στο έργο του καινα μοιράζουν Το μισθό! ΄Ελα ντε, ποιος να΄ναι * Και ὕστερα λένε μερικοί ὁτιοτουριομός δεν πάει καλά, Πώς να πάει όμως όταν φέρνουμε τουρίστες (προπο- νητὲς) και αντί να πληρώνουν. Τους δίνουμε και παχουλούς μισθούς Ἡς. Συγχαρητήρια Νίκο για ™ µεγάλη απόφαση Va... navrpeureis. Tapa npé- νακάνειτην ἑδρατης.. φόβο για Κκάθο αντίπαλο, ΄Όπως ἦταν και πριν µερικά χρόνια, * Χαμός θαγίνεταικαιφέ- τος στην περιοχή Λὰρ- νακας λόγω των πολλών οµᾶ- ὅων που υπάρχουν. “Oka θα κρίνονταιστην Περιοχήτου.. κ Προκόπη µας * Ὁ Απόλλωνας «θωρακί- ζει» επίσημα τον ΠΡΟΠΟ- νητήτου,το Γερμανό Ντ. Φέρ- γερ. Τώρα εἶναι σίγουρο ότι η ϱ Άρσοφ ψἀχνε͵ é eivat. 7 πικά λοχεῖοκ. για ξένους... πίσω σας /όντσο,