Back

ΑΠΟΨΕΙΣ

3 σήερεν2] της Κυριακῆς ΠΟΨΕΙΣ 11 Ιουλίου 1993 -7 Και τώρα Του ὅρα Βάσου Λυσσαρίδη προέδρου του Σ.Κ. ΕΔΕΚ πού βρίσκεται το Κυπριακό πρό- Βλημα Στη N. Υόρκη αντί συζήτη- σης της ουσίας, ὅπως εἴχε προα- ποφασιστεῖ, περιοριστήκαµε ora μέτρα οικοδόµησης εμπιστοσύνης. Ενώ προ- Εκλογικά απὀ τους συγκυβθρνώντες τα µέτρα αυτά θεωρήθηκαν ὡς απαράδεκτα, στη Ν. Υόρκη ὀχι µόνο έγιναν αποδεκτά, αλλά µε δική. µας συγκατάθεση Προστέθηκε η επαναλει- τουργία του αεροδρομίου Λευκωσίας µε όρους που ισοδυναμούν µε αναγνώριση δυο. χωριστών κρατών, Ενώ αναμενόταν καταδίκη της τουρκικής πλευράς και εξαγγελία µέτρων, καταλήξαµε σε επαϊνους προς την Τουρκία and To y.y. Tou ΟΗΕ και απλὀ καταμερισμὀ ευθύνης στον. Ντενκτάς για τη µη συνέχιση των συνομιλιών. καὶ τη µη αποδοχή τῶν µέτρων. Δηλαδή οποιεσδήποτε πιέσεις τωχόν ασκηθούν δε θα εἶναι για την ουσία του προβλήματος, Tov τερματισμό της επιδρομής, αλλά για την, αποδοχή µέτρων που πιστεύω κατά γενική ομολογία ευνοούν την τουρκική πλευρά Ἡ γνωμοδότηση της επιτροπής της Κοινό- τητας ἦταν απογοητευτική. Καταλογίζεται αδιαλλαξία και στις δυο πλευρές και συνδέει. την αποδοχἠ της αἴτησης της Κύπρου γία εισδοχἡ στην Κοινότητα µε τη λύση του Κυπριακού Ἡ Βρετανία συνεχίζει την ἄκρως αρνητική, πις στάση χωρίς εμάς να μελετούμε µέτρα για καταγγελία της ωὠµής αποικιοκρατικής κατακράτησης 100 Τ. μιλίων κυπριακής γης. Η Ελληνική Κυβέρνηση αναφέρεται σε καλή θέλησητης Τουρκίας γιαλύση του Κυπριακού, εξανεµἰζοντας ἐτσι κάθε προσπάθεια εξα- σφάλισης πιέσεων. Ἡ Κυπριακή Κυβέρνηση δραστηριοποιείται μόνο προς εξαναγκασμό του Ντενκτάς να αποδεχθεί τα βελτιωμένα γι΄ αυτόν µέτρα οικοδόµησης εμπιστοσύνης που η ἴδια εἶχε απορρίψει προεκλογικἀ, Χρειάζεται φαντασία γα να αντιληφθεί κανείς ποή θα οδηγήσει η, συνέχιση αυτής της κατολίσθησης: Ντενκίᾶς διαμαρτύρεται κάι ὅταν ἑνα μικρό ποσοστὸ των παράλογων απαιπἠσεών του δε γίνει αποδεκτό. Εμείς πανηγυρίζουµε: γιατί δεν απορρίφθηκαν ακόµα όλα τα δίκαια αιτήµατάἁ µας και ὅταν πολλά απ᾿ αυτά απορρίπτονται Ἡ σύγκληση του Εθνικοῦ Συµβουλίου. ακκρεµεῖ. Ἡ προσπάθεια για Παγεθνικἡ παγοποιήθηκε για να µην πω ὅτι τοποθετή- θηκε στις Έλλαδο-ελληνοκυπριακὲς καλέν- δες. το Καλοκαίρι τα πάντα θα ατονίσουν. καιθα αδρανοποιηθούν περαιτέρω. Ο Ντενκτάς παραιτείται σε µία προσπά- θεια εξασφάλισης καθολικής αποδοχής απὀ. την τουρκική πλευρά ἡ ἴσως για παρέλευση του προβλήματος και ροκάνισµα του χρόνου, δεδομένου ότι οι δικές µας παραχωρήσεις (άρση του εµπάρκο, έμμεση αναγνώριση) παραμένουν εν ενεργεία. Γιατί ασφαλώς κάθε νέος γύρος διακοινοτικών συνομιλιὼν Θα αρχίσει µε βάση την ήδη δοθείσα δική µας. αποδοχή των τριών εγγράφων του γενικού. γραμματέα. Μια αποδοχή που έγινε χωρὶς τη γνώση του Εθνικού Συμβουλίου. Και ο λαός Ο λαός παρακολουθεί ενηµε- ρωμένος ἡ ανενηµέρωτος µε παθητική δυ- στυχὠς στᾶσῃ. Αὐτό όμως που διακυβεύεται εἶναι η παρουσία µας στον κυπριακό χώρο, Κι αυτό δεν αφορά µόνο τους Ἠγετικούς KU- Κλους, αλλά κάθε Ελληνοκύπριο Γιατί οιπροσφερόµενες λύσεις ὀχι μόνο δε BeATiavouv To STATUS QUO, αλλά, δημιουρ- γούν συνθήκες για επέκταση της ΠΟΛΙΤΚΟ- στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας σ΄ ολόκληρο τον κυπριακό χώρο. αι ὅμως υπάρχουν αποφάσεις για αλλαγή πορείας που λήφθηκαν απὀ την περίοδο της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κύπρο, Για διεθνή διάσκειμη. Για συζήτηση της ουσίας του Κυπριακού. Για προβολή του αντικατο- χικού χαρακτήρα του προβλήματος και της ενοχής της Τουρκίας. Αποφάσεις που παρα- Ὑνῶρισε και η προηγούµενη και η σηµερινή Κυβέρνηση. Και το περίεργο εἶναι ότι αντὶ εμείς να διαμαρτυρόµαστε ὁτι ἄλλα αποφα- αἴζονται στο Εθνικό Συμβούλιο και ἄλλα πράττονται απὀ τους εκάστοτε κυβερνώντες, διαμαρτύρονται εκείνοι που ευνοούν την εκτροπή. Τα περιθώρια ολοένα στενεύουν. Είναι καιρός να ανανήψουµε. ΟΛΟΙ. ΄Οχι μονάχα η ηγεσία. Να πάρουμε τις ευθύνες µας. Να διακόψουµε µιαν ατελέσφορη διαδικασία που. για χρόνια τώρα οδηγεί σε εκτροπή. Να επανατοποθετήσουµε το Κυπριακό. Να εμμεί- γουµε στη διαδικασία µιας διεθνούς διάσκε- Ψης. Να αξιοποιήσουµε τα Θετικά εµπλεκό- μενα συμφέροντα. Να καταγγείλουμε το θέµα. των βάσεων. Να απαιτήσουμε αλλαγή της οτάσης της Ελληνικής Κυβέρνησης. Να απαιτήσουμε απὀ την Κυπριακή Κυβέρνηση συμμόρφωση προς τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Να ανασυστήσουµε ἑνα μέτωπο αγωνιστι-- κὠν δυνάµεων µε ὁσους πιστεύουν σ᾿ αυτή την αναγκαιότητα. Πάνω και πέρα απὀ ιδεολογίες. Γιατί οι κίνδυνοι εἶναι για το σύνολο του Κυπριακού Ἑλληνισμοῦ. Αυτά εἶναι τα ἄμεσα καθήκοντα. Θα ανα- λάβουμετις ευθύνες µας Όλοι Του Νίκου Κατσουρίδη: μέλους του Π/Γ. ΑΚΕΛ, βουλευτή Ταν στην αρχήτης διακυβέρνησης Κληρίδη ασκήσαµε. κριτική ἕναντι κᾱ- ποιων αποφάσεώντης, αρκετοί ἦταν αυτοί που ισχυρίστηκαν ὁτι βιαστήκαµε γιατί δεν πε- ριμέναµε να περάσουν λίγοι µήνες για να βγουν κἀποια πιο. ασφαλή συμπεράσματα. Σήµερα, πέντε µήνες µετά, Βλέπουμε ότι οι εκτιμήσεις του ΑΚΕΛ για τη διακυβέρνη- ση Κληρίδη δικαιώνονται. Λαν- θασμένοι χειρισμοί στο Κυπρι- κό, αδυναμίες και ἕλλειψη. συντονισμού, τάσεις αυταρχι-. μού, ἑλλειψη διαλόγου, βια- στικὲς αποφάσεις, και το κὐ- ριο, πέντε µήνες µετά την. εκλογή Κληρίδη, τόσο η Κυ- Βέρνηση ὅσο και τα κόµµατα της συγκυβέρνησης συµπερι- φέρονται λες και βρίσκονται ακόμα στην αντιπολίτευση. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγο- γὸς ὁτι για κάθε αποτυχία ἡ αδυναμία της Κυβέρνησης οἱ ευθύνες επιρρίπτονται στην προηγούµενη Κυβέρνηση! Ὁρατός ο κίνδυνος να κατα- στεί η Κύπρος παγκόσμιο φαι- νόµενο. Γιατί δεν πιστεύω να υπάρχει ἄλλη Κυβέρνηση στον. κόσµο που ενώ βρίσκεται στην Εεξουσἰαγιαπέντε μήνες ενερ- γεί ακόµα σαν αντιπολίτευση. Αντιπολιτεύεταιη Κυβέρνη- ση και το ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ την Κυβέρνηση Βασιλείου καιπίσω απὀ κάθε πρόβλημα βλέπουν τη «βαριά» κληρονομιά nou πους άφησε. Αλλά έχουν πε- ράσει πέντε µήνες και ακόµα δεν ἔχουμε δει τις περιλάλη- τες £50 και αρκετὀ καιρό προγραμματικὲς θέσεις του. Προέδρου Κληρίδη. Και εἶναι ἄξιον απορίας το γεγονός ὁτι η Κυβέρνηση «κυβερνά» χω- ρἱς προγραμματικές θέσεις. > ουμε ὅτι έχουν γίνει ορισμένοι χειρισμοί από τον Πρόεδρο Κληρίδη που, δημιουργούν τουλάχιστον ερωτηµατικἀ. Ο Πρόεδρος Κληρίδης συζήτησε την ουσία του Κυπριακού στη διάρκεια πων προπαρασκευαστικὠν ΤΟ Κυπριακὀ πιστεύ- Πέντε µήνες διακυθέρνηση του Γλ. Κληρίδη επαφών. Αντίθετα, στη Νέα Ὑόρκη παρά την απόφαση Tou Εθνικού Συμβουλίου για συζή- τηση πρὠτα της ουσίας συζι TAGE µόνο τα µέτρα οικοδό- µησης εμπιστοσύνης και σύμ- Φώνα µε την ἔκθεση Γκάλι σ΄ αυτή την πορεία συμφώνησε ο. Πρόεδρος ακόµα απὀ τη Λευ- κωσία. Δεν αποδέχθηκε το ψήφι- σµα 789 και τα µέτρα που προτείνονταν σ᾿ αυτό. Μάλι- στα κύκλοι της συγκυβέρνη- σης χαρακτήριζαν τα µέτρα αυτά ὡς καταστροφικά. Σήµε- ρα Εχουμε μπροστά µας χει- ρότερα µέτρα και απὀ την ΄Ἔκθεση του Γ.Γ.του ΟΗΕ.Ο Πρόεδρος Κληρίδης, χωρίς να, ενημερώσει το Εθνικό Συµ- βούλιο, τα αποδέχθηκε (στη μεγάλη πλειοψηφία) απὀ την. Κύπρο στη διάρκεια της προ- παρασκευαστικής διαδικασίας. Evo To 789 μιλούσε για παρα- χώρηση της Αμμοχώστου στα Ἠνωμένα ΄Ἓθνη, στα νέα μὲ- τρα Τὸ ζήτημα των Βαρωσίῶν συνδέθηκε µε την επαναλει- τουργία του αεροδρομίου Λευκωσίας και ο Πρόεδρος Κληρίδης αποδέχθηκε την. Εξἔλιξη αυτή. Και γι΄ αυτόν το λανθασμένο χειρισμό η Ελευ- θεροτυπία ρἴχνει την ευθύνη στο Βασιλείου! Διακρίνουμε µια τάση παρα- γνωρισμού του Εθνικού Συµ- Βουλίου απὀ τον Πρόεδρο Κληρίδη, τάση η οποία θέτει σοβαρά ερωτήματα ὅσον αφο- ρά τη σωστή και εποικοδοµη- τική λειπουργία του. Σαν τε- λευταϊα απὀδειξη του πιο πάνω. αποτελεί η δήλωση του Κυ- βερνητικού Εκπροσώπου ότιο Πρόεδρος Κληρίδης σε σι- νεννόηση µε την Αθήνα καθό- ρισε το επόμενο βήμα. Διερω- τούµαστα λοιπὀν κατὰ πόσο το Εβνικό Συμβούλιο µετατρέπε- ται σε ὄργανο το οποίο απλώς. Θα πληροφορείται εκ των υστέρων τις αποφάσεις και ενέργειες της Προεδρίας. ΑΣ προκαλεί ανησυ- χίες η εισδοχἠ της κατεχόμενης Άευ- κωσίας ως μέλους στον «Ορ- γανισμό Ισλαμικών Πρωτευοι- σών». Διερωτούμαστε ποιες ενέργειες ἔγιναν απὀ κυβερ- νητικής πλευρᾶς για αποφυγή, της εξέλιξης αυτής νοουμέ- νου ὁτι παρόμοιες προσπάθει- ες του Τ/Κ ψευδοκράτους εἶχαν γίνει και στο παρελθὀν. και απέτυχαν. Δεν πρέπεινα διαφεύγειτης προσοχής µας η δήλωση Κλη- ρἶδη ὁτι οι δυο κοινότητες πρέπει να ζήσουν πλάι - πλάι. Θέση η οποία δημιουργεί εὖ- λογα ερωτηματικά. Θέση η οποία χρησιµοποιείται κατά κόρον απὀ τον Ντενκτᾶς, ο οποίος δεν αποδέχεται την ανάμιξη του πληθυσμού και το δικαίωμα επιστροφής των προ- σφύγων στην υπὀ Τ/Κ διοίκη-. ση Περιοχή. Στο συµπολιτει- όμενο Τύπο η θέση αυτή πὲ- ρασε απαρατήρητη. Αν αυτό όμως το ἔλεγε κάποιος ἄλλος οι χαρακτηρισμοί που κάποιοι θα Εκστόµιζαν εναντίον του θα ἦταν πολύ βαριοῖ, Στα ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης η δρᾶση της. Κυβέρνησης πόρρω απέχει από τις προεκλογικές της διακηρύξεις για αξιοκρατία και χρηστή διοίκηση. Εἴχαμε σ' αυτούς τους πέντε πρώτους. µήνες τις εκδικητικές µεταθέ-- σεις στην Αστυνομῖα, την αλ- λοπρόσαλλη και αυταρχική στάση της Κυβέρνησης έναντι στα Δ.Σ. των Ημικρατικών Ορ- Ὑανισμών. Εΐναι ανησυχητικό το γεγονός ὅτι η Κυβέρνηση δε σεβάστηκε το νόµο που η Βουλή ψήφισε μετᾶ απὀ εισή- γηση του ἴδιου του ΔΗΣΥ. Οι Ενέργειες της Κυβέρνησης στο ζήτημα τῶν Ημικρατικών αδικαιολογούνται» µόνο από την ανάγκη υλοποίησης των. προεκλογικών της υποσχέσε- ων, πράγμα που αποδεικνύεται και µέσα απὀ τη σύνθεση των. νέων Συμβουλίων. > πα η Κυβέρνηση χρησι- µοποίησε την κατα- στροφολογία για να πείσει για την ανάγκη επιβολής νέων φορολογιών. Εμείς λέμε ὁτι val, υπάρχουν προβλήματα στην οικονομία. Δεν αποδεχὀ- µαστε ὅμως ὅτι κινδυνεύουµε. να καταστραφούμε. Και αντι- λαμβανόμαστε τη δυσκολία. που πρέπει να περιέπεσαν οι κυβερνώντες μετᾶτην ἔκδοση της γνωμοδότησης της Ευρω- παϊκής Κοινότητας. Γιατὶ στον κάθε Κύπριο εὔλογα γεννιέται το ερώτημα, πῶς εἶναι δυνατό µια καταστρεµµενη οικονομία να πληρεί τα κριτήρια ἔνταξης. στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Οι φορολογίες που εισηγεί- ται η Κυβέρνηση εἶναι ἄδικες και ισοπεδωτικές. Το ΑΚΕΛ ΤΑ οικονομικά ζητήµα- ὅμως δεν έμεινε µόνο στο συμπέρασμα ὁτιοιφορολογίες. εἶναι ἄδικες και ισοπεδωτικές. Αντίθετα, στο υπόμνημά µας Εμεῖς προτεῖναμε διάφορα µέτρα για τη βελτίωση των. οικονομικών του κράτους. Ἡ Κυβέρνηση ὅμως προτίμησε. να το απορρίψει µε ταχύτητα υπερηχητικού αντί να Το συ- ζητήσει. Το ομσιαστικὀ στα προτει- νόµενα µέτρα εἶναι ο τρόπος. µε τον οποίο ενήργησε η Κυ- βέρνηση και τα συμπολιευό- µενα κόμματα. Χωρίς καμιά διαβούλευση µε τους κοινω- γικούς εταίρους η Κυβέρνηση. προχώρησε στον καταρτισμό των φορολογιῶν και στην ψἠ- φισή τους από τη Βουλή. Και σαν αντιστάθµισµα των νέων φορολογιών δίδεται ὄχι νοµο- σχέδιο, αλλά ενυπόγραφη δή- Awan () του Ὑπουργού Όικο- Νομικών για κάποιες µη ικανο- ποιητικές φορολογικές ελα- φρύνσεις- ΤΟΝτοµέατης οικονο- μίας δεν πρέπει να δι- αφεύγουν της προσο- χής µας οι επιθέσεις ενάντια σπην ΑΤΑκαιθέσεις υπουργών η υλοποίηση των οποίων ου- σιαστικάθατην καταργήσει. Ἐν κατακλείδι τονίζουµε ὁτι πολ- λές από τις παραλείψεις, αδυ- ναμῖες και λάθη της Κυβέρνη-- σης εντοπίστηκαν και επικρῖ- ϐηκαν και απὀ προσκείµενες στην Κυβέρνηση εφημερίδες και οργανώσεις Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να διαδραμαήήζει ἑνα θετικό ρόλο που κύριος ἀξονᾶς του θα είναι η σωστή στρατηγικἡ και τακτική για λύση του Κυπρια- κοὺ καὶ στα κοινωνικά - οἰκο- νομικά η προάσπιση των συµ- φερόντων των εργαζομένων και η συνεχής βελτίωση του Βιοτικού τους επιπέδου. Τις αποφάσεις της Κυβέρνησης που 6a βρίσκονται σ᾿ αυτά τα πλαίσια θα τις επικροτοῦµε, ενώ Θα ασκούµε την κριτική και μάλιστα ἔντουη κριτική στις. αποφᾶσεις και ενέργειες που βρίσκονται Εκτός αυτών των πλαισίων. Ταυτόχρονα επισηµαΐνουµε την ανάγκη να λειπουργεί ο πολιτικός διάλογος και η αν- τικειµενικὴ ενηµέρωση του λαού για τις απόψεις όλων, πράγμα που σήμερα ουσιαστι- κά αποφεύγουν οι κυβερ- νώντες. Της Φανούλας Αργυρού ETA my τουρκική εισβολή του 1974, δημιουργήθηκε στο Βρε- τανικὀ Κοινοβούλιο µια ομάδα «πίεσης» µε την ονομασία «Φἱ- λοιτης Κύπρου», Σήµερα στη βρετανική αυτή. ομάδα. βούλεύτών συμπεριλαμβάνεται και ἑνας περιορισμένος αριθµός Ελληνοκυπρίων Όπως ο ὅρ Χαπίπης, ο κ. Κ. Καρράς. Όικονοµι- κοι πόροι γιατις δραστηριότητες της οργάνω- σης αυτῆς προφανώς εξασφαλίζονταιαπὀ διά- φορες πηγές, καθώς και απὀ τη Γερμανία και Καναδά, (ἄνκαι οι πραγματικές πηγες των πό- Ῥων δε διευκρινίζονται). Από το 1974 µἐχριτο 1990 και γενικά απὀ την ἱδρυσή της η οργάνω- ση αυτή είχεως πρὀεδρότης τον Λόρδο Κάρα- του, έναν άνθρωπο που γνώριζε πλήρως τα δι- Χοτομικά σχέδια του Ὑπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας για την Κύπρο. Οι στόχοι της Οργάνωσης αυτής and Tov καιρό της ἱδρυσής της ἦταν και εἶναι η προώ- ϐηση της πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερι- κῶν της Βρετανίας, δηλ. της Διζωνικῆς Δικοι- νοηκής Ομοσπονδίας. Πιο συγκεκριµένα η Ὁμᾶδα αυτή συμβαδίζει µε το Φόρεῖν Ὄψις και υποστηρίζει την πολιτική του στο Κυπρια- Χό. Είναιη ομάδα αυτή που προώθησε ψυχήτε. Χοισώματιτην ψευτοταυτότητα τῆς «Κυπριο- ούγῃς», καιπρωτοστάτησε στο ξεσπάθωµατης. περιβόητης επαναπροσέγγισης. Ἠταν η ομάδα αυτή που σε σεμινάριο στο Πολυτεχνείο Βορείου Λονδίνου στις 209.91, Ενώ απέκλεισε η διοργαγωτική επιτροπή τις προσφυγικὲς Οργανώσεις και Συνδέσµους στο Λονδίνο, κάλεσε σωρεία Τουρκοκυπρίων Επαναπροσεγγιστών απὀ την κατεχόμενη KU- Προ και το Λονδίνο να καθυβρίζουν τα δίκαιά Νας, τον εθνικισμὀ µας, και να προβᾶλ- λουν τις «αδικίες» που εμείς «κάναμε» εἰς βαρος των Τ/ Κ., Η Μαΐρη Σάουθκοτ βοήθησε Την κατάπτυστη ομάδα δικών µας () και Τουρ- κά ὑπρίων δῄθεν επαναπροσεγγιστών στο Ἅμητεν του Λονδίνου, µιας ομάδας που έγινε δυοιαστικἁ δορυφόρος ξένων προς τον Ελλη- πιοµό της Κύπρου συµφερόντων. ΧαρακτηρΙ- ην τὸ Το γεγονός ότιῃ Μαΐρη Σάουθκοτ, πρὠ- Ίν γραμματέας των «Φίλων» έχει στενότατες σχέσεις µε την περιθωριακή και ὀντως επιζή- αυτήν ομάδα. Η Μαΐρη Σάουθκοτ είναι ο της Ομάδας Φίλοι της Κύπρου) Ἱαράλληλα, καιλῖγα χρόνια αργότερα, δρύ- θηκε Βι μιαν (Mea Καὶ µια ἄλλη αγῄστοιχη οργάνωση στη JAN των Εγγλέζων, Η λεγόμενη ομάδα των. µας ντης ΤΔΙΒ.Κ». Ενώ δε οι δικοϊµας «Φἱ- προωθούντην συγκαλυμμένη διχοτόμηση, 6,12 Προσωπείο της Διζωνικής Δικοινοτικῆς Ῥοσπονδίας, οι «φίλοι» του Ντενκτάς προὠ- μον ανοικτά την εδραίωση και δικαϊωση του dor PaTOUS Kal My αναγνώρισή του. Όυσι- κά καισε τελευταία ανάλυση οἱ δυο αυτές Bors, σεις Βρετανών βουλευτών µέσα στη Oy ath Boul εἶναιμία βρετανική πυραμίδα, λὠνν ρόντων. Το τέρμα αμφοτέρων τῶν «Di- Avkal and δυο διαφορετικὲς κατευθύν- ou, ναιενας κοινός στόχος --- Ταβρετανικἁ Ῥέροντα και η κοινή βρετανική εξωτερική πολιτική oe Bude Me γογός ὅτι ορισμένοι, ἑνας μικρός αρι- δικω, ων µας, εἶναι µέλη της οργάνωσης των εμας «φίλων», εἶναι μάλλον ἐντεχνο. Για ολογούνταιοιενἑργειὲς των µετοπρό- Πεγκρίνονταιοιενέργειες καιγραμμῆ από τους δικούς µας --- ἄρα να µην. αἱ «ως φίλοι», αλλά, να συνεπάγεται ὀτιθέλουμε εμείς γιατο καλό µας. ευθύνουτ πως κἀν Hniom i Ἱ καιαφοσἰωσήτους εἶναι στην ΠολΙΠΙ- Κως χώρας τους, Ἐξάλλου, το βρετανικό εξω ῥούλιο δεν ἐχειεξουσίες νααλλάζειτην τον αι, Ἡ πολιτική της χώρας, αλλά, τουναν- Spun WY υποστηρίζει. Ο λόγος λοιπόν που non ΕΠ ομάδα αυτή, ἦταν και εἴναιη προώ- ολλ Πολιτικής της Βρετανίας. Αλλά και 'Ἕλλο, Με τις σχέσεις των µε δικούς µας, Οἱ τι Τους Εμπιστεύονται, γιατί πιστεύουν Yous, Πράγματιφίλοιµας, οι πρώτοι «ελέγ- εφόσωμ' Ἱερᾶστια Ομογένεια του Λονδίνου, ουψ, . λόγωτης θἐσεώς τους, «ουμβουλεύ- ης δικούς µας πως να ενεργούν. Π.Χ ρετόν Πολλές περιπτώσεις που Φίλοι µας one Blac ουμβούλευαν ανθρώπους της Όμο- ἃς στο Λονδίνο να µην αφήνουν ελληνι- ὑπάρχο, Η πυραμίδα των Βρετανών φίλων µας... κὲς σηµαΐες να εμφανίζονταιστις διαδηλώσεις. γιατί ενοχλεί τους Τούρκους Να µην Ψάλλουμε τον Ἑλληνικὸ Εθνικό Ύμνο γιατί ενοχλεί και τούτο τους Τούρκους κτλ. Ας έλθουμε όμως στα πιο πρόσφατα πα- ραδείγματα για να εξηγήσω ακριβῶς το ρόλο αυτό της ομάδας. ο Ψήφισμα 649: Αμέσως µετά το ψήφισμα 649 απὀ το Σ. Ασφαλείας οἱ «Φίλοι», τότε µε πρωτοβουλία του Sir Hugh Rossi o onoiog ἦταν υπέρµετρα σεβαστός ὡς ἔνθερμος φίλος της Κύπρου, µέχρι που ανακαλύφθηκε πῶς σε χοροεσπερίδα των Συντηρητικών ἦταν η κόρη του που ἦταν υπεύθυνη για την προβολή του ψευδοκράτους σε ἐντυπό τους, κατατέθηκε βοηθητικό ψήφισμα σπῃ βρετανικὴ Βουλή προσυπογράφοντας το 649 καιτη Διζωνική Δι- κοινοτική Ὁμοσπονδία ως λύση. Το υπέγραψαν τότε ἑνας σεβαστός αριθµός Βρετανών βου- λευτών και βέβαια φίλοι της ομάδας. ο. Ψήφισμα Τ89: Αμέσως µετά το ψήφισμα 788 του Σ. Ασφαλείας καιπᾶλιν οι ἴδιοι «Φίλοι» ἔτρεξαν να ετοιμάσουν ψἠφισµαγια τη Βρετα- γική Βουλή µε το οποίο καλούσαν τη Βρετανι- κἡ Κυβέρνηση να βοηθήσει στην εφαρµογἡ rou 789... (BAéne 29.1.93 Cyprus Weekly). Na υπενθυμμίσω την ἔντονη αντίδραση τῆς πλειο- ψηφίας των Ελλήνων της Κύπρου τόσο στο θ49 όσον και στο 789 το οποίον υπήρξε και θέµα συζήτησης στον προεκλογικό πυρετό του 1893 καιἑνα ψήφισµαπου το θ0ῦ6του Κυπρια- κού Ελληνισμού εἶχε απορρίψει. Το ἴδιο ενδι- ᾽αφέρον παρατηρούμε να εκδηλώνεται και για το Βαρώσι, μονάχα λίγο καιρό πριντις 24 Μαϊ - ου 1994. Στα ψηφίσματα των αυτά, και για να ικανοποιούµαστε και εμείς κάπως περισσότε- ρο, ἡ να παρηγορούµαστε καλύτερα, προστί- Geral Kal κάποια φράση και ευχή για την τύχη: τών δύσμοιρων αγνοουμένων. Για 19 χρόνια όμως, οὗτε ἑνας αγνοούμενος βρέθηκε, οὔτε. ἑνας ἐποικος ξεκουμπίστηκε, οὖτε ἑνας Τούρκος εισβολέας στρατιώτης απεχώρησε ᾽από τα κατεχόμενα µας εδάφη, και αὐτὴ η Κ. Δημοκρατία παραπαῖει (Βλέπε γνωμοδότηση: ΕΟΚ) ο ΣΟ κενά και κούφια παραμἑνουν τα ᾽αμέτρητα ψηφίσματα των Η. Εθνών και του Σ. Ασφαλείας, δίχως κανένα αντίκρισμα, (τουναντίον αποδείχθηκαν ἑνα. σκέττος εμπαιγμὸς και χάσιµο χρόνου), το ἴδιο. Kal Ta ψηφίσματα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Το µόνο που καταφέρνουν εἶναι να προσυπο- γράφουν τα ξὲνα σχἑδια και επιβουλές. Κανέ - νας δεν κατέθεσε ψήφισμα πχ. για εφαρµογή, του 3212! Κανένα αποτέλεσµα δεν εἶχαν οἱ φιλίες των φίλων όσον αφορά τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ. Τι αποτελεσματικὀ µας πρόσφεραν γιατους εγκλωβισμένους Πό - σοι ανέλαβαν άραγε να μεταβιβάσουν διαβά- ζοντας τις καταγγελίες της ΄Αννας Γιάλλου- ρου για τις δολοφονίες και βάναυση κακοµε- ταχείριση που επιβάλλειτο κατοχικό καθεστώς στους αδελφούς µας στην κατεχόµενη Καρ πασία Τόλμησε κανένας απὀ αυτούς τους «φῖ- λους» να μεταφράσει καινα καταγγείλει µέσα στη Βουλή των Κοινοτήτων, τα όσα συγκλονι- στικἁ γίνονται στην Καρπασία και να καταγγεῖ- λειτόσο την κυνικότητατης Βρετανίας όσο και την αγριότητα της «συμμάχου» της Τουρκίας Μια προς µια τις δολοφονίες, Τόλμησε κανέ- νας να αριθµήσει και να στιγµατίσει τις απάν - θρωπες δολοφονίες των Ελλήνων εθνοφρου - ρῶν και ἄλλων στις ακριτικὲς περιοχές απὀ τους Απτίλες: Τιαποτελεσματικὀ μᾶς πρόσφε- ραν για 19 χρόνια όταν το ΒΒΟ εδώ καὶ χρόνια (πρόσφατα µε Το θέµα |Ναδίρ) διαφημίζει τον Ντενκτάς ως Πρόεδρο του ψευδοκράτους και τους ψευδοὐπουργούς του ὡς Υπουργούς κτλ. Πόσες φορές έχουν άραγε οι «Φίλοι» µας αυτοί υπογράψει και καταθέσει ιμήφισμα στη Βουλή των Κοινοτήτων για ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕ- ΤΗΣΗ του Κυπριακού απὀ τη Βρετανική Κυ- Βέρνηση, τοΥπουργεῖο Εξωτερικών, καιπόσες. φορές ζήπισαν άραγε να αλλάξει αυτή η πολι- τική σε µια γνήσια ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙ ΤΙΚΗ απὀ την τουρκική κατοχἠ και εισβολή, Πόσες φορές άραγε έχουν ὡς γνήσιοι φίλοι ζητήσει την άμεση αποχώρηση Των τουρκικών. κατοχικὠν στρατευμάτων και γύφτων τῆς ανα- τολίας ως ΕΧΕΓΓΥΟ για καλή θέληση για τις λεγόμενες διαπραγματεύσεις Ξεκινώντας απὀ την απελευθέρωση της Κερύνιας και όχι μονάχα του Βαρωσιού Τώρα αναφέρομαι σε όλους όσους ενοχλούνται γιατὶ γίνονται επι- κρίσεις για τους Βρετανούς φίλοὺς. Δεν καπηγόρησε κανένας κανένα για «πράκτορες» του Φόρεῖν ‘Ogic. O xapa- κτηρισμός εἶναι γελοῖος τουλάχιστον. Καταρ- χήν οἱ Βρετανοί βουλευτές ἐχοῦν πρωταρχικό, πους στόχο να υπηρετούν ταβρετανικἁ συμφέ- ροντα και να ακολουθούν τη γραµµή καιπολι- τική του Ὑπουργείου Εξωτερικών της χώρας. τους. Ἐπομένως η παρατήρηση, ότι µε τις ενἑργειὲς τους κατὰ την ἀποψή µας υποστη- ρἰζοῦν τις ενέργειες και πολιτική του Υπουρ- γείου Εξωτερικών της Βρετανίας, εἶναι δικι ωμά µας, όπως εἶναι ὄχι µόνο δικαίωμά τους αλλά και υποχρέωσή τοὺς να ακολουθούν τη, γραµµή του δικού τους Ὑπουργείου Έξωτερι- κών. Έχουμε και εμεῖς το δικαίωµα να ἐχουμε πίστη και αφοσίωση στα δικά µας συμφέροντα καιστη δική µας γραµµή όπως την πιστεύουμε για τα εθνικά µας συμφέροντα, που δεν εξι- πηρετούνται οὗτε µε το 649, οὖτε µε το 788, οὖτε µε τα µέτρα εμπιστοσύνης οὗτεκοιειδι- κά) µε την επιστροφἡ θκυο γειτονιών του Έα- ρωσιού, εἴτε µε ολόκληρο το Βαρώσι Η απι λευθέρωση της Κύπρου ξεκινὰ απὀ την απο- χώρηση των ληστών, βιαστών κατακτητών της, πατρίδας µας, απὀ το ΔΙΚΟ µας ΕΛΛΗΝΙΚΟ- ΤΑΤΟ λιµανάκιτης Κερύνιας. Και όταν οι φίλοι µας ξένοι, όποιοι καινα εἶναι το κατανοήσουν, αγνοήσουν ἄλλα συμφέροντα και πολιτικές, και εργαστούν ψυχἠ τε και σώματι για αυτόν. τον προσανατολισμὀ και απελευθερωτική. γραμμή, τότε να τους απονείµουμε και κάθε. έπαινο, τιμὲς και δόξες. Ἐδώ στην Κύπρο, και ὁπως διαβάζουν κα- θημερινά οι αναγνώστες γίνονται καθη- μερινά καυτές κριτικές σε δικούς µας Πολίτι- κούς, (τόσο της Κύπρου ὁσο καιτης Ελλάδας) επομένως, να µας λείπουν οι «εκφοβισμοῖ» και προσκυνήματα. Βλέπε π.χ. «Σ» 28.693 γρά- ΦτηΚΕ για τον κ. Γ. Βασιλείου σελ. 3 «Διότι οι Άγγλοι συμβούλεψαν τον τέως πρόεδρο, να µην προβεῖ στην αἴτηση ένταξης πριν το 1990». BAéne 11x. «Σ»276.93για τον κ. Πάγκαλο πρὠ- ην Ὑπουργό Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ. ΄0σον αφορά την παρουσία των Βρετα- γῶν βουλευτών στις ετήσιες πλέον επε- τειακὲς κατά περιοχἡ «μνήμες» που καθιερώ- θηκαν, λυπούμαι να προσθέσω πως η Κύπρος έχει µπουχτίσει απὀ τέτοια, τόσο από τη Βρε- Tavia, όσο καιαπὀ ἄλλες χώρες. Αυτό που ζητά εἶναι ΕΜΠΡΑΚΤΗ συμπαράσταση και ὄχι ευ- χολόγια, Ὁ κ. Ν. Ρολάνδης μόλις στις 29693 ἔχει κατηγορηματικά δηλώσει πως δεν υπάρχει δι- αφώτιση καιστους 8 από τους 10 στο εξωτερι- κό δε γνωρίζουν αν υπάμχει Κύπρος. Εκείνο, που ξέρουν εἶπε, και πολύ ορθά, εἶναι πως υπάρχει «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας, Κύπρου», ἡ «Βόρεια Κύπρος». Τα όσα έγραψα Se yia my x. Barbara Castle εἰναιτεκμηριωμέ- να µε βρετανικά έγγραφα στο βιβλίο «Ετσι κατέστρεψαν στην Κύπρο», και ἠδη της ἔχει γνωστοποιηθεί η αναφορά. Πράγμα που την. Ἐάφνιασε. Η αποδέσμευση φυσικά. Και κάτιἀλ- λο ακόµα: Με την αποδέσμευση των τελευταί- ὧν εγγράφων γιατο ἔτος 1982 (αναφορά έκανε στις αρχές Ιανουαρίου και η εφημερίδα «Guardians), αποκαλύφθηκε πως ανάμειξη, στις βρετανικές μυστικὲς υπηρεσίες ἔχουν ὀντως Βρετανοί βουλευτές, Δεν κατηγορείται κανένας, εξάλλου εἶναι θέµα ασφάλειας και υπερᾶσπισης των βρετανικών συµφερόντων, το μόνοπου θέλω να τονίσω εἶναιπως κανένας. δε γνωρίζει τι ουσιαστικά αντιπροσωπεύει ο κάθε ξένος βουλευτής. Όπως και οι ἴδιοι οἱ Βρετανοί λένε: «Ποτὲ σου µην εμπιστεύεσαι τους πολιτικούς». Και αυτό ακριβώς κάνω βᾶ- σει των στοιχείων που έχω, των γνώσεων που. απέκτησα, και των δεδοµένων που υπάρχουν. Τελειώνοντας θα ἠθελα ὁμως να αναφερθώ σε δυο χαρακτηρισμούς για το Ὑπουργείο Εξωτερικών που έκαναν δυο Βρετανοί πολιτι- Koi a) O Sir W. Churchill kanore xapaxh pice εκείνους που κυβερνούν στο Φόρεῖν Ὄψις ὡς «μια ομάδα δειλών καφκατζἠδων και ανα- κατὠστρων». «Α οοννατα! lot of Scuffling Sh: ufflers». B) © Adpdog Ténir npany npoedpoc του Συντηρητικού Κόμματος εἴπε: «Το Φόρεῖν Όψις εἶναι το Υπουργείο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ξένων»! Κανένας δεν βρέθη- ke va {qmijgel ano Tov Sir Winston Churchill h το Λόρδο Ténit va anoAoyneei. Kat BeBaia ka- νὲνας στην Κύπρο δεν µπορεί να διανοηθεὶ πως µετά τα όσα καταστροφικἁ επιχείρησε εις βάρος της Κύπρου το Φδρεῖν ᾿Οφις.. εξυπη- perei Ta ελληνικά συμφέροντα! ς