Back

Ο ναός Αγίου Στυλιανού στις Άσπρες Στροβόλου

Ο ναός Α er ae ie γίου Στυλιανού στις ᾿Ασπρες Στροβόλου Ἡ Επιτροπή Ανεγέρσεως Ἱεροῦ Ναού Αγίου Στυλια- νού καλεΐτους πιστούς στον πρὠτο πανηγυρικό εσπερι- vO, mov θα τελεστείτην Πα- ρασκευή 25 Νοεμβρίου στις 4.80 μ.μ. στο νεοανεγερθὲν- τα Ἱερό Ναό του Αγίου που βρίσκεται στο συνοικισμό ΄Ασπρες Στροβόλου, (πα- ραπλεύρως του Γυμνασίου Άσπρες). Όσοι επιθυμούν να τιμήσουν ιδιαϊτερα τη γι- ορτή του Αγίου Στυλιανού, προστάτη των παιδιών, κα- λούνται να γρἀφοῦν τις γι- ορτὲς τους στον πιο πάνω ναό. Ολα τα χρήµατα fa διατεθούν γιατην αποπερά- τωση καιτον εξοπλισµότου ναοῦ. Ἡ Επιτροπή ευχαριστεῖ πολύ όλους όσους ἔχουν συνεισφἑρει ἡ µε οποιοδή- ποτε τρόπο βοήθησαν για την ανέγερση του ναού, Γιαεισφορὲς ἡγιανα γρά- were τη γιορτή ἡ για οποι- εσδήποτε πληροφορίες πα. ρακαλούμε να απευθύνεστε στην Ἐπιτροπὴ του ναού, Τηλ. 8870956, 385448. 387376. ...-ι-ι--ι-ι-ιυι-ιυ------