Back

Τρεις προτάσεις στη γενικἠ συνέλευση των δασκάλων

Ίρεις προτάσεις στη γενικἠ συνέλευση των δασκἆλων Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού Τρεις προτάσεις θα πα- ρουσιαστούν ενώπιον των δασκάλων στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευόης της ΠΟΕΔ, που θα πραγµάτο- ποιηθεί στις 20 του µηνός. Οι προτάσεις αφορούν το ὖψος των περικοπών που θα γίνουν από τους μισθούς των δασκάλων @ote va m90- χωρήσει η ανέγερση των εξοχικών συγκροτημάτων της ΠΟΕΔ στα Περβόλια καιτις Πλάτρες. Όιτρεις προτάσεις εἶναι: 9 Πρώτη: Η εισφορά που ισχύει τώρα για το Ταμείο Ευημερίας της ΠΟΕΔ και η οποία αντιστοιχεί µε το 0,53 του μισθού του κάθε δασκάλου, να αυξηθεί στο 1%. @ Aevtegn: Το 0,5% va αυξηθεί σε 0,73 και επιπλὲ- ονναγἰνεταιαποκοπή επτὰ λιρών απὀ κάθε δάσκαλο. Αυτόναισχύσειγια περίοδο εφτά χρόνων. Το ποσό των εφτά λιρών που θα δίνεται, θα επιστρέφεται πίσω υπὸ µορφή ενοικίασης των εξο- χυκών σταδιακά. 9 Τρίτη: Μαζί µε το 0,54 να αποκόπτεται για 60 µή- γες ποσὀ 10 λιρών. Σύμφωνα µε τις υπάρ- χουσες ενδείξεις οι δάσκα- λοι τείνουν να εγκρίνουν την τρίτη πρὀταση. Αν υπο- λογισθεί ὅτι ο αριθμός των δασκάλων που θα εισφέ- ρουν εἶναι περίπου 3.500 τότε το ποσὀ που θα ει- σπραχθείἰ να ανέλθει στα Ξ2.100.000 ενώ για την απο- “περάτωση του ερ]ου θα χρειαστοῦν γύρω στα τρία εκατομμύρια λίρες. Σηµει- ὠνεται ὅτι το ποσὀ των 2600 που θα δώσει ο κάθε δάσκαλος στους 60 µήνες θα το πάρει πίσω υπὀ µορ- φῄἠ ενοικίασης των εξοχι- κών. Οι συνελεύσεις θα πρα- Ὑματοποιηθούν σε όλες τις επαρχίες ενώ υπάρχει σκὲ- ψη από την ΠΟΕΔη ψηφο- φορία να γίνει σε κάθε σχο- λείο ξεχωριστά. ἲὐὣΌὃ«ὃ«-ὃὺ«ὺὐὣµὺὣµὺὃὼὃὧὼ-ὼ-ὼω-ὡὼὡ--.----μακαπαπιπποπυππκπαιυπυνυύρρ