Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1974-04-07

Σελὶς 2 Σκηνη ἀπὲ τὴν ταινία «Βιάξομαι... σ) ἀγαπὸ». ποὺ προθάλλετὰι στὸ «Μιμόδα». Κινηματογράφος 0 ΑΟΝ ΠΕΘΑΝΕ Ἐν ὄψει τῶν ἑορτών τοῦ Πά- σχα, ὅλοι σχεδὀὸν οἱ κινηµατο- γράφο! ἑτοιμάζονται γιά νὰ προ” 6ἀλουν ἄλλες ἐκλεκτές ταινίες καὶ γι’ αὐτὸ οἱ περισούτεροι ἆᾱ- πὸ αὐτοὺς διατηροῦν γιά µερι: κὲς μέρες ἁκόμα τά ἔργα πού προσελκύουν τούς θεατές. ᾿Ανάμεσα σ᾿ ἄλλες αἴθουσες, τὸ «Ζήνα Πάλας» συνσχίζει µεχρ: καὶ τῆς Πηροσεχοῦς Πέμήτης την ταινία «Ὁ Αὸν πέθανε», αξ τὸν καταπληκτικὀ Αντονυ Κουήν. “Ὁ θετεράνος παραγωγός Χόλ Γουώλλις μὸ τὸ ἕργο αὖτο ἕκανε στροφὴ 180 μοιρῶν, γιατὶ ως τω ρα ἤταν παραγωγὸς ἰστορικὼν έργων, ὅπως τὸ «Ἡ Αννα τῶν 1006 ἡμερῶν». «Μαρία Στιοῦ- αρτ.. «Ἡ ναυμαχία τοῦ Τρ: φόλγκορ» κ-ᾱ. Στή νέα αὐτὴ ταινία του, ὁ Αντου Κουἠν ξεπερνά τὸν ὁσυ- τὸ του στὸν ρόλο τοῦ Δόὸν ποὺ ὀρκίζεται κάθε ἐκδίκηση καὶ δὲν διστάζει νὰ ἀρχίση ἕνα ὀτέλειῳ- το μακελειό, «ΒΙΑΖΟΜΑΙ.... ΣΣ ΑΓΑΠΩ: Στὸ «Μιμόζα» παίζετοι ἡ γνω στὴ αἰσθηματικὴ καὶ γεµάια ὅμο οιὰ καὶ σὲξ αὐτὴ ταινία μὲ πρω ταγωνιστὲς τὸν Πῆτεο Κάσυνερ : καὶ τὴν Τζιάννα Κάμερον. θὰ προθάλλεται µέχρι καὶ τῆς Τε: τάρτης. Τὴν Πέμητη καὶ τὴν Πα- ρασκευή, τὸ «Μιμόζα» δά εἶναι κλειστὸ ὅπως καὶ ὅλοι οχεδύν οἱ ὄλλοι κινηματογράφοι λόγω τὴς Αγίας Εθδομάδος. «ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΔΙΨΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΩΤΑ- “Αναμφισθήτητα, οἱ κι-ηµατὸ- γράφο! ποὺ προθάλλουν ἔργα σὲζ τραθοῦν τὸ εὐρύ κοινό. Γι αὐτὸ καὶ τὸ «Πόλας» συνεχίζει τὴν ταινία αὐτὴ (Κατηγ. 3) για µὸ-- ρικὲς ἁἀκόμα μέρες. «Οἱ ΣΥΝΩΜΟΤΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΓΥΡΟΥ» Στὸ «Ντιάνα ὃ» μαίζεται ἡ ἆ- στυνοµικὴ αὑτὴ περιπέιεια μὸ τὸν Τζὠρτό Σκὠτ καὶ τὸν Τόνυ Μουζάντε (ὁ Τόμα τῆς Τηλεορόά- σεως). Θάὰ προθόλλεται μεχρι καὶ τῆς Πόμπτης. Τὴν ΠσορασκευΏ ᾖ αἴθουσα θὰ ἀργῆ. «φΩΤΙΑ ΑΠΟ 12 ΠΙΣΤΟΛΙΑ» Μέχρι καὶ τῆς [Πέμπτης θά προ θάλλεται αὐτὸ τὸ γουέστερν στὸ | «Ντιάνα «4», ποὺ τὴν Παρασκευἠἡ θὁ ἀργῇ. «ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑρατες «ΟΙ ΕΡΩΤΟΜΑΝΕΙΣ» Τὸ ἁπαραίτητο πιὰ φίλμ κά: ρότε παίζεται στὸ «᾿Όθέλλοας» ἐ- νῶ ἡ ταινία α«᾿Ερωτομωνεῖς» προ θάλλεται στὸ «Ρόγιαλ». Πρόκει- ται γιὰ “Ἑλληνικὸ ἔργο (Κατηγ. ολ. μὲ αἱς, Βέγα.. ζρσμίδου..Μ τυ ᾿Αρθονίτη κ.ᾶ. Τή καὶ τὴν Παρασκευή οἱ µατογρόφοι θὰ ἀργοῦν. «Ἡ ΑΠΙΣΤΗ» Στὸ «Αθήναιον» παιζρίσι ἡ ταινία «Ἡ ἄπιστη» μὲ τὴν Κά:- ρολ Χουάῖτ καὶ τὸν Τζών Μίλς, «ΤΣΙΑΤΟΣ” Ὁ δυναμµικὸς Τσάρλς ΙΜπρόν- σον ξανάρχεται στὸ «Ρετζίνο» μὲ τὴν περιπετειώδη αὐτὴ ται: νία γιὰ μερικὲς µέρε-- δύο κινη- 4. ὀ ή ορ ς εε Προκρατήσεις: 71111, ορια οσο αν δννάδλνδ-δΦἡἡμή 4” αημηηήηηη ρήμα ρουμ ντἩ ει ς 4ο ου .ο αρ -. [Η ὑλὴ)ν ΒΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΕΝΡΙ.ΑΒ΄5 6βΙ!.. Ανοικτὸν διὰ γεῦμα καὶ δεῖπνον ϱ Μοναδιπὸν ἑστιατόριον δίχευσιν εἰς τὰ κρέατα σχάρας, εἴδη καὶ πιάτα «Φλαμπὲέ». Τὴν νύκτα θὰ σᾶς διασκεδάζῃπ ἡ ὀρχήστρα «ΤΗΕ ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ.5» τοῦ Λονδίνου. ο Η ΤΑΒΕΡΝΑ Διὰ δεῖπνον µόνον ὁϱ ἘἜπ τισπεφθῆτε την μὲ φίλους σας γαὶ ἀπολαῦ- στε τοὺς μεζέδες ναὶ τὰ ἄλλα Κυπριαχὰ πιά» τα σὲ μιὰ εὐχάριστη ἀτμέσφαιρα. Τηλεφωνήσατε στὸν ΠΒΥΠΟΝ, ᾽Βμμόχωστος (Ες λειστὴ ἑχάστη Δευτέραν) Μετὰ μπορεῖτε νὰ διασκεδάσετε στὸ κιΝαςῬ ΝΙσΗΤ σι υύ8 ϐ ᾿Ανοικτὸν µέχρι τῆς δης πρωϊνῆς. ος «Ἡν κάρτ» μὲ εἰ- θαλασσινὰ αλά αρ οροφή ο μορο σ ς ο ἆ ν Ὀ , , . ν . ο ο . ν , . . ν . Ἡ ἅ ν - ο ὃ , Εμμ α μ.! πα ΑΠΒΡΒΔΕΚΤΟ Ἡ ἑλληνική ταινία «Έρχασμε- νοι ήρωες» πού προεθλήἠθη την πύκτα τῆς Ίης Απριλίου, ητον μιὰ ξεχασμένη ἀνοησία ποὺ απυ χῶς ἀνεσύρθη ὁπὸ τὴ ντουλίµτά γιὰ τὰν ταλαιπωρήση τὸ κοινὸ, τὸ ὁποῖο ἀνόμενε εἰδικὰ µια τέ- ΄Ἠτσν φοθόιΊότε οφε- τοια νύχτο κάτι ἐκλεκτὸ. μιά κακὴ ταινία ποὺ πὠὼς ἀπευθυνόταν σὲ κοιν} λὲς καὶ ὑπανάπτυκτο κοὶ πορπίλλιζε ἀκατάπαυστα µονη καὶ τὴν καλἠ θέληση τηλεθεατῶν. Πρόχειρο κα΄αοκσι”- ασμα μὲ ὑπόθεση τόσο ὄξωπρα- γµατικἠ ὥστε νά δηµιουργή τό ἐρώτημα ἂν ἑκτὸς ὁπ' τὴ νοση: Ρότητα τὸ σενάριο θασιζότας καὶ στὴ σκοπιμότητα τῆς διαστροφῆς τῶν γεγονότων καὶ τῆς γελοιο: ποιήσεως μιᾶς ὡραίας ἱστορίας ὅπως ἡ ἱστορία τοῦ ἔπους 1955-59: Εἶναι θέδοια γνωστὸ πώ: ὅσο καὶ νὰ φάξης δύσκολα ἄνακολύ- πτεις μιὰ Ἑλληνικὴ προκοπῆς. Πολὺ καλύτερα θᾶταν ἂν γινόταν μιὰ ἐπονόληψφη ἑνὸς παλαιοτέρου ἔργου ἢ να µη παρουσιαζόταν τίποτα, Ἱαρα αὐὑ- τὰ ποὺ ἔγινε. Λίγος σεῦ αμόὸς στὴ νοημοσύνη τοῦ κοινοῦ δὲν θλάπτει. ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ «Υπο Τὸ ΒΑΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΒΟΥΔΔΑ»Ρ που τῶν. υπο: τον τοῦ τοινία τῆς ὅμως Ἡ ἀποψινὴ κινηµατογραφικὴ ταινία «Ὑπὸ τὸ θλέµµα τοῦ Βούδδα» εἶναι μιὰ ταινία -- Υἱ- γας στὴν ἱστορία τοῦ κινηµατο- γράφου. Γίγας στὴν ταινία εἶναι καὶ ὁ ἀξέχαστος ἡἠθοποιός Πωλ Μιούνι, ἑνῶ δίπλα του ὁ Φομίζα Ράΐνερ, ἡ ξεχασμένη πιὰ ἠβοποι- ὁς δημιούργησε ἕνα μεγάλο ϱρό- λα πού δίκαια τῆς ἔφερε τὸ Ώρα θείο Όσκαρ. Ἡ ταινία αὑτὴ τοῦ Σἰτνεῦ Φράνκλιν, ποὺ εἶναι η κηλύτο: ρή του, εἶναι θασισμένη στὸ µη: θιστόρηµα «Δἠ Γκοὺτ Ερθ» τής Πὲρλ Μπὰκ στὸ ὁποίο ἀπονεμηθη τὸ 6δραθεῖο Πούλιτζερ τὁ 19392. Πρόκειται γιὰ μιὰ μεγαλοπρεπή ἀναπαράσταση τῆς Κινόζικης ἆ- γροτικῆς ζωῆς μὲἑχρι τὴν ἐπανά- σταση τοῦ {1911 μὲ. ἐπίκοντρυο ε- να φτωχὸ ἁγρότη, πού τὸν ὑπῃ- δύεται ὁ Πὼώλ Μιούνι, τὴν σκλά- θα” σὐζυγό 'Ἱδο ΄ (Λουίζα: Ρόϊνερ) καὶ τὴν προσπάθειά τους νό 3- πιδιώσουν µέσα σὺ καταινιδσς, πεῖνα, ἑπανάσταση, λοιμό. 'Π πα ραγωγἡ τοῦ ἔργου κράτησε τέσ- σερο χρόνια. ἛἝνα µεγάλο µέρος τῆς ταινίας γυρίστηκε στὴν Κίνα ἐνῶ. Κινέζικα τοπία κατασκευά- στηκαν στὸ Χόλλυγουντ. 'Η φαν: πασµαγορία τῶν τοπίων ὅμως δὲν ἐντυπωσιάζει τόσο ὅσο ή συγκι νητική ἱστορία τῆς οἰκογένειας τοῦ Γουάγκ καὶ ὁ θαθμός στὸν ὁποῖο ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν υνΥῆ Τὸ φλεγματικὸ παίξιμο τοῦ Πώλ Μιούνι ἁρμόζει τέλεια ὅτον χσ: ρακτῆρα τοῦ ἀγρότη ποὺ έπειδη πῆρε γιά δεύτερη αὐζυγό του μιό χορεύτρια τιμωρεῖται μὸ τὴν ἐπι δροµἠ τῶν ἀκρίδων (ἡ πιὸ κατο πληκτικἡὴ σκηνή τῆς ταινίας}. ἕ-ε πὴν ἑνσάρκώση τῆς Ο - /άν Λουῖζα Ράΐνερ τιμήθηκε μὲ τὲ Οσκαρ καλύτερης γυναικείος ἡ θοποιῖας, τὸ δεὐτερόὸ της. ἑνε ὁ Διευθυντὴς φωτογραφίας Καρλ Τρόῦντ πῆἢρε τὸ Όσκαρ καλύτε ρης φωτογραφίας. Μέσα ἀπ αὐτὴ τὴν ται/ία γι ρουσιάζεται ὁ συνεχής ογὼν τῶν ἁπλοϊκῶν χωρικῶν τῆς ἄίνας ν’α ἐπιθίωση, ἡ ἁγόπη γιό τὶ γῆ τους καὶ τὰ τεράστια Προὔλήμα- τα πού ἀντιμετωπίζουν ἀπὸ τὶς Βεομηνίες καὶ τὶς περιόδους ὁ- νοµθρίας. Ἡ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τὸ θέµα τῆς ταινίας, τὴν ο: ποίαν ὁ σκηνοθέτης Θεόδµρος { ουθαλάκης ἐγύρισε τὸ 1963. 6α- σίζεται στὸ μονόπρακτο τοῦ ᾽Α μερικανοῦ συγγραφέως Κένεε Σόγιερ Γκούτμαον. Καὶ αὐτὸ 5) ναι τὸ προσόν της. Τὸ ὅτι ὅηλα: δὴ προέρχεται ἀπὸ θέατρο γιςτ ὁ σκηνοθότης ἔμεινε πιστὸς στῇ θεατρικἠ ἀπαίτηση καὶ μᾶς εζωσ' ἕνα σωστὸ καὶ γνήσιο δεῖγµο «τε ὁτρ φιλμµέ». Αν καὶ ὁ μῦθος οτηρίζθ1ο' στὴ µεταφυσικὴ ὀντίληψη, ται δικαιολογεῖ τὴν συνύπαρξη ἐξω λογικῶν καὶ λογικών δεδουενο στὴ ζωή, ὠὡστόσα µᾶς δίνε' κῳ τεράστιες προεκτάσεις συνοιδήσο ως. το ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 6.006 Εναρξις -- Εἰδήσεις. 6.05 «᾿Ιδοὺ ὁ Νυμφίος». 6.10 Γιὰ τὸν καθένο. 6.15 Μουσικὴ ἀνθολογία χήστρα τοῦ ΡΙΚ). 6.35 Βωθή κωμωδία τοῦ Τσόρ (ὁρ ΦΒΡΜΑΚΕΙΝ ΕΥΡΙΑΚΗ 7 ᾽Απριλίου 1914 ΑΕΥΚΩΣΙΑ: Α. Φερεκύδης, ΑΕ’ ὠφόρος Πουλίου -- 24 Παλλουριώτισοσα, κεὶον «Γένερ», ὁδὸς Φσνερω- µένης ἀρ. 37. Καποτό Φαρι: ΛΕΜΕΣΩΣ : Φαρμακείὸον τὸ «Λα: Ἰκόν», ὁδὸς Μακαρίου 678. ἀπ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Μετοχικὀ, Φαρ μακεῖον ΣΕΙ Λτδ., ὁδὸς Ίδης ΣΙουνίου Ίτα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΒΟΣ) λυ Τσάπλιν. 55 «Ἡ σκόνη τοῦ δρόμου», (Ελληνικό ντοκυμάνταίρ). 7.20 Οἱ Εμποροι τῶν ᾿Ἐθνων. 8.060 Εἰδήσεις. 8.20 Καλειδοσκόπιο. Β.45 Κινηματογραφική -ννίζι «Ὑπὸ τὸ θλέμµμµα του Βούδδα». «060. Εἰδήσειο. ΔΕΥΤΕΡΑ 8.4.1974 ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΒΙΕΝΝΗ Μὲ τον γενικὸὀ αὐτὸ τίιλο µπο ροῦν οἱ τηλεθεστὲς νά ὡπολοή- σουν μερικά ἔργο τῶν τοὐσουρ- γώὠν. Σοῦμπερτ. Στράους ͵Οὔ νο: ωὠτέρου καὶ Μπετόθεν. Τὰ ἕργα ἐκτελοῦν ἡ Συυφω- νικὴ ᾿Ορχήστρα Βιέννης καὶ ἡ ᾿Ορχήστρα Κόάμμερ ΒιέννΊς. μέ διευθυντή τὸν Κάρλ ἉΧάινὲ Μπράντ ᾿Επίσης, παίρνει µέρος ἡ παιδικἠ χορωδία Βιέννης. Στήν ταινία πρωταγωνιστοῦν (Ἱστορία Σοῦὔμπερτ) ἉΧάϊνς Ρέττιγκερ, Χενριέτα Χάῑς, Γκι- ὀργκ Χάριμον, Πώλ Βόμπερτς, (Ιστορία Στράους) Ρόμπερτ Κἰλικ, Χάνι Λόουζερ, Ντάγκηαρ Τόμας. {Ιστορία Μπετοθεν) Αρ Κοὺρτ Τζάγκµπεργκ, Μαριὸν Σο- νάουερ, Μόστιν Μπὲλ «καὶ Πήτερ Λόρσεν. το ΠΡΟΓΡΑΜΝΑ 6.00 Εναρξις - Εἰδήστις. 6.05 «Τὸν νυμφῶνα σου {ζλέ: πω». 'ποῦ θὰ πᾶτςε -τὶ θᾶ δᾷτε- Ποιοῦς δ6 ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ -΄ καὶ Τζούντυ Πεης. Τὴν Πέμπτη καὶ την (Ἴαρα- σκευὴ ἡ Τηλεόρασις δὲν θα λεὶ- τουργήση. ὡς συνήθως κατα τς δύο αὐὑτὲς μέρες τῆς 'Ἅγιας Ἑ- θδοµάδος. Τὸ Σάδθθατο οτὶς 8.340 μυ. οἱ τηλεθεατὲς θά παρακολοθί- σουν μιὰ ἄλλη καλἠ ταινια τήν «Νάσιοναλ Βέλθετ» μὲ τοὺς Μ- κυ Ῥούνεῦ, Ντόναλντ Κρισπ, λίζαµπεθ Ταίηλορ καὶ Αν Βςη Λεπτοµερέστερα, τὸ πρόγροµ- μα τῆς Τηλεοράσεως γι οὐτῃ τὴν ἐεθδομάδα 8ΧΑί ὡς ἁἀκολούθω-: Πεκ ΟΡΕΙΙΝΗ ΠΔΑΡΝΑΚΟΣ 'Ὁ ᾿Επαρχιακὸς ἵρόμματευς τῆς ΠΕΚ Λάρνοκος, /εωμόνος κ. Μιχαήλ Λήάτρας ἐπεσκέφῆη τὴν ΑΤΕ -- ΠΕΚ ᾿Ορᾶς καὶ πορέστη ἑώρτασμόν, εἰς ἐνδοσωματειακὸν ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ᾽Απριλίου. Σελήνη 15 ἡμερῶν. ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ. Τῶν 10 ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ. Τῆς ἆλει ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Ὁ Μυστικὸς Δείπνος. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τὰ ΜΕΓΑΛΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ Ταφὴ του Κυρίου. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Τῶν Βαἰων. Καλλιοπ ᾿Εωσὴφ τοῦ Παγκόλου. Άγια Πάθη. Ανατολή ἩΗλίου 6.02. Δύσις 6.53. Παρθένων. Εὐψυχίου μάρτυρος. ψάσης τὸν Κύριον Κυριακή, 7 Απριλίου 1974 ου μάρτυρος. Ἔρευνα κκαϊ Εξςτέζει το προθΏήµειτα τού τόνου ἐπ' εὐκαιρίᾳ τών τείων τῆς 25ης Μαριίου ἰδοῖ καὶ Ίης ᾽Απριλίου 1955, εξεφώ: νησε δὲ τὸν πανηγυρικόν της 3 μέρας. Εμ’ πισκέψεως τησε μετὰ τὰ θᾳσικἁ εὐκαιρίᾳ τῆς το'ούτης ἐ- ὁ κ. Λήτρας συνεξή: τῶν μελών τς ΑΣ προθλήµατα τά ὁποία 6.10 Σκίτσα τοῦ Λεονάρντο Ντά Βίντσι. } Σλἰµ Τζών. Ὁ. τυφλοπόντικας κῶ τὸ | αὐτοκινητάκ,. | Φόλυφουτ - μα». “Ὁ ἠλίθιος (τοῦ «πραντόλ- | λο). { Εἰδήσεις. Καλειδοσκόπιο. : Χρονικά ἀπὸ τὴν ν 8.55 Στὴν παλιὰ Βιέννη. / ᾿Εκλεκτὰ ἔργα στὴ µικρὴ σθὺ | νη μποροῦν το 6.35 6.560 1.85 «Τὸ Σὔήήνη” | τιᾶδ | 85.00 8.20 8.45 ζλλάσα. | οἱ τηλεθεατὲς τὴν Τρίτη καὶ ὦ- ρα 8.45 μµ.µ. τὴν ταινία Τζέην “Εὔρ,. μὲ τοὺς “Όρσον Γουέλ- λες, Τζόαν Φονταὶν καὶ Νάργκο- ρετ ᾿Ο᾿ Μπράῖαν καὶ το ἔργο «Τὸ τραγούδι τοῦ Μπράϊων» πού θὰ προθληθῆ τὴν Τετάρτη οτὶς 8.40 µ.µ. μὲ τοὺς Τζέημς Κύαν, Μπίλλυ Ντὴ Γουῖλλιαμο. Σἐλλεῦ Τζὰκ Γουῶρντεν, ΦἼμηδωρς ντονεορνροιννοναεε θα εες μὲ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΑΙ : ΑΛΛΑ ΠΛΛΣΤΙΚΛ. ΓΕΙΡΠΚΑ ΜΙΒΠΤΙΛ (διά µεταφοραν γεωργιχῶν προϊόντων) ᾿Ελαφριὰά-- στερεὰ -- στοιθάζονται σταθερά - μεταφέρονται εὔκολα. Κατασκευάζονται ἀπὸ τὰ πιὸ κατάλληλα ὑλικά εἰδικὰ πρόσθετα διὰ περισσοτέραν ἄνθεκτι- κότητα καὶ µεγαλυτέραν ζωήν. ΛΟΡΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΣ ΛΤΛ. ηλ. 19111/2/3 - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. μμ μομμαμωομ κά μμ - ὀνκνόνκνςς ᾿Εθνικῶν ἔτε- ὅπως εἶναι ἡ ἠδατοφράκτου τούς ἀπασχολοῦν. ἀγέγερσις µμικροῦ ἡ, ειαρωχιρι: (Κδορ- εἰς τὴν περιοχήν. οις ἐκσκαφέων υπὸ τῆς νήσεως δια κατασοκευήν. μὲ χα: μηλὸν κόστος, ὀνσθαθμίδω» εἰς τοὺς ἐἑλαιῶνας, καὶ ἡ προστα- οἷα τοῦ ἑλαιολάδου μέρους τοῦ κράτους. ᾿Επίσης ὁ ᾿Επαρχιακός Γραμ: ματεύς τῆς ΠΕΚ Λάρνακο: κ. Λύτρας συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ ᾿Ανωτάτου ᾿Αγροτικοῦ Συμθού ὧκ ΚΟΣΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Στὸ ἐκλεκτὸ «Κοσιοπόλιτον» ἡ πενταμελὴς ὀρχήστρα τοῦ κέν- Γεωργίου ἰαρυδρά, τὴν κοινότητα λου κ. σκέφθη πε { Ἅγιοι! Βαδατσινιᾶς Λάρνακος ὅπου ου” νεζήτησε μετὰ τών κατοίκων δι: ᾿ άφορα ἀγροτικὰ προθλήµατα ει] καὶ προθλήµατα ἀφορῶντα ἔντσξιν τῶν ἀγροτῶν εἰς τὴν ὅψ- ἱ ναµιν τῆς ΠΕΚ. : ᾿Αποτέλεσμα τῆς ἐπαφῆς τῆς τῶν ἀξιωματούχων τής πεκ ὑπῆρξεν ἡ ἐκλογὴ προσωρινῆς ἐ- πιτροπείας ἡ ὁποία ὀνόλαθε νὸ, Πλησιάση ἅπαντας τοὺς οὖν Φρονας ἀγρότας τῆς κοινότη οςι δι. Ίδρυσιν ᾿Αγροτικῆς Τοπικῆς ! Ενώσεως. ἱ τρου μὲ τὸν Ἕλληνα στὴ Τέρρυ καὶ τὴν τρανουξι- ἡ Γ τὸν Μιοιδλ, ἀπὸ Θ ᾿Ιαμαϊκή, ἐξακολουθοῖ υὰ δι- ασκεδόάζη μὲ τοὺς ἤχους της θαμώνες. ᾿Η ὀρχήστρα τοῦ ὅτολιου γύρη, μὲ τὴν ὁὀποία τρᾶγουδοι/ ἐπίσης οἱ ᾿Ανδρέας Γεωργίου καὶ { Λάκης Σοφοκλέους. προσελκύει πόντοτε τοὺς γλεντζὀδ «Κόρνερ». ἕνα ἄλλο ἐκλεκτὸ κένᾖ τρο τῆς πρωτευούση». ἡ τους Α.. | . ) κ. ! Στὸ «Μονπαρνὰς» ἐξ αλλου, ᾗ ἡ ὀρχήστρα Κυριαζῆ μὲ τὶς τρα- { γουδίστριες Ῥένα καὶ ἰοτερίνα καὶ τὸν τραγουδιστὴ [κόκο Γερά-ι σιµο δίνουν ραντεθοῦ πολυάριθ- / μοι κοσμικο]. Στὴν γλεντζέδικη Ελληνικὴ ταθέρνα ὁ Μιχαλάκης Γιωσεμίδης | μὲ. τὴ συντροφιά του ἐξακολου- | θοῦν νὰ µαγεύουν τὸ κοινό, ' ! | / Ι ' Ἡ Ανοιξη ἔφτασε. Τὸ ἐφετεινὸ Πάσχα πλησιάζει, ἛἝνα Πάσχα ἀλλοιώτικο, χγεμᾶτο δῶρα χιὰ τὸν καδένα. Γιὰ ὅλες ἐσᾶς τὶς ἐκλεκτικές, τὶς οἰκονόμες, τὶς λογικὲς οἰκοκυρὲς ποὺ ἐπιζητοῦν τὸ καλύτερο στὶς πιὸ συµφέρουσες τιµές. | Ἐκπτώσεις 25 - 40ο σὲ ὅλα τὰ προϊόντα µας, ἀπὸ Ίης µέχρι 20ῆς Απριλίου. Τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, πικάπ, µαγνητόφωνα, σόοµπες γκαζιοῦ, ψυγεῖα, πλυντήρια, Κουζίνες, συσκευὲς κλιματισμοῦ κ.λ.π. «ο Τ. Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΤ π σ᾿ ὅλες τὶς πόλεις. '.» “πόρο κ πιὸ λαμπερὸ ἀπὸ τὰ προηχούµενα. ΕΝΑ ΑΠΙΘΑΝΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ λινὸ λ ππεπούλη]α πιὸ φωτεινό ῶ5 ολλ) Ἡ «Πειραματική ΣκηνΔ» δίνει ἀπόψε τὴν τελευταία πᾳρασταση τῶν ἔργων «Ανθρωποι καὶ ἆ- λογα» τοῦ. Κ. Μουρσςλᾶ καὶ: «᾿Εγγαστρίμυθοι» τοῦ Π. ᾿ἴωον νίδη. Ἡ «Σκηνὴ» ἐτοιμάζοτῃ νὰ, παρουσιάση στὶς 18 τὸ νέο ἔργο της «Βρίζοντας τὸ κοινὸ» τοῦ Πέτερ Φήνκε. τὸ ὁποῖο θὰ σκηνοθετήἠση ὁ Ιῖκος Χαραλόμπους, Θὰ πάρουν μέόρος οἱ Κώστος Χαραλαμπίδης. Ἐὐτύ- χιας Πουλλαῖδης καὶ Λέανδροι Παναγιωτίδης. Τελευταία εἶναι ἐπίσης ράσταση πού δίνει ἀπόψα οτο Δη- µοτικὸ Θέατρο τὸ σαωνκρότπυς τοῦ Θεατρικού ᾿Οργανισμοῦ Κύ- πρου μὲ τὸ ἔργο τοῦ ΔΝ. Παστορ: { γιό: Ααριλί- ου ἡ πα- δῆ «Τὸ νερὸν τοῦ Δρόπη», ποὺ { γνώρισε µεγάλη ἐπιτυχίσ. Ἱ Στὴν Γκαλερυ «᾿Αργὼ» Όνοι.. ξε προχθὲς ἔκθεση ἔργων τών: Ελλαδιτῶν καλλιτεχνών Γιονντ, Σπυροπούλου, Δανιὴλ Γουναρίδη. ᾿Ἠλία ΔΛεκουλάκου, Χριστου (και ρᾶ. Μιχάλη Κατζουράκη, Γιόννη ! Μίχα, Χρόνη ἸΜπότσογλου. Απ΄ µήτρη Μυταρᾶ καὶ Πάρι Πρέκα. Πρόκειται γιὰ ἔργα Ταπιοσὀρί. Στὸ «Λήδρα Πόλας» ὁ ΕΛΑΊ: δίτης καλλιτέχνης Χάρης Λεύ- | ποας ἐκθέτει σήµερα γἆ τελευ: | ταία µέρα ἔργα ἀναγλύφοι µς.| τολλοπλαστικῆς. | / | Τὴν προσεχή Τρίτη καὶ ὥραν | 9.30 µ.µ. στὸ ᾿Ινστιτοῦτο Γκαῖ- το θὰ δοθη ρεαιτόλ πιάνου--θιο- | λοντσέλου ἀπὸ τὸ «δπούτημας- | τερ Ντοῦο», μὲ ἔργα ἑοσρνι | Στρόους. Γκοῦντερ Μπίαλωςι ) Φράντο Σοῦμπερτ καὶ Λούτθικ } Ἀἠπετόδεν. ΠΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Ο Γεωγραφικὸς πρου. Όμιλος. Κυ: εἰς τὰ πλαίσια τών ὅρα” στηριοτήτων του πρὸς προώθηυσιν τῆς Γεωγραφικῆς ᾿Επιστήμης, δι οργανώνει διάλεξιν εἰς θουσαν Δημοσίων ἈΆληροφοριὼν πὴν προσεχῆ Τετάρτην καὶ ὥραν 6.30 μ.μ. ᾿Η διάλεξις θὁὸ δοθή ὑπὸ τοῦ Προϊσταµένου τοῦ Τµή- µοτος Αλιείας κ. Α. Δημµήητρο- πούλου μὲ θύμα: «Ὁ θαλάσσιος πλοῦτος τῆς Κύπρου». ἐπιθυμοῦντες δύνανται νο ππρα- κολουθήσουν τήν διόλοξιν, ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΣΕΩΣ ' Τὸ Γαλλικὸ Μορφωτικὸ ἸΚὺν- τρο ἀνακοινοῖ, ὅτι ἡ διόασξις του Δρος Βάσου Καραγιώργη. Ἡη ὁ- ποία θὰ ἑδίδετο τὴν πορελθοῦ σαν Πέμπτην εἰς τὸ Κόντρον, ἆ- ναθάλλεται ὀόριστον τοῦ θανάτου τοῦ Προέσροο: Γαλλίαος ζιωρᾷ Πομπιντού, τὴν. αἱ’ Πάντες Οἱ ἐπ᾽ λόγω τῆς Κτίζετε Ἐπισκεφθῆτε µας διά τὸ σ. Ὅλα τὰ εἴδηω ὑλικῶν οἰκοδομῆς -- σἰ- ὅπρο -- τσιµέντα -- εἴδα ὑψιεινῆς -- σωλῆνες κ.λ.π. ϱ ΤΙΜΑΙ ΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. τὴν 4 ὀθνικό-ι. εν μνμημημημημημμμμμημ ή ΠΡΠΛΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΝΗΥ ἃ Σ]Λ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 5 -- ΤΗΛ. 64060 ΑΜΝΜΟΝΧΝΟΣΤΟΣ ἀκούσετε ϱΏῷὪΏθθἤὪΠθἼοτοοοοστ.Ἵ ΕΠΕΥΘΕΡΟΣ ΠΒΟΣ ᾿Εθδομαδιαία εφημερὶς ἐκδιδομένη ἐκόστην Κυριακην. Ὑπεύθυνος -- Ιδιοκτήτης ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΑΚΛΕΟ ΥΣ «Οδός Τρικούπη 605 Λευκωσία. Ττοχ. Κιθ. 1055. Τηλέφωνα: 023589 79114 Τυπογραφείου: 25198 ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΛατιὲς ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΜΕ σ) δᾳα - εφημερι- ἡ ἀστωνομία ἐξετάζει τὴν ὑπόθεση -- Ἰσχυρισμὸς Ότι ὁπὸ τὸν λιμένα ᾿ Αμμοχώστου ε- κλάπησον ἐμπορξύμίτα αξίας χι- λιάδων λιρῶν. καὶ 2Εὰν αὐτὸ πράνματι ουνεθη. ποιά ἡ ὀνάγκη 9... μηστικοπύ- θεια : Ὅσοι ἔχουν ἑπηρεσοθι, ὀπὸ μιὰ τέτοια γλοπή, δὲν ἔχουν παρὰ νά καταγγειλουν τὴν υπο- θεοη καὶ νο τὴν φέρου/ ὄνωπι- ον τῆς δικαιοούνης. 9 ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ, οὔμφωνα μὲ δη µοσίευµα, ὅτι εντος τοῦ προσε χοῦς θέρους ἡ Πάφος θά ουν: δεθῆ ἀεροπορικῶς µε τὴ Λευκω- σία. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ κα: τοικοι τῆς Κύπρου θὰ μποροῦν νὰ επισκόπτωνται γρήγορα τιν γενέτειρα τῆς Αφροδίτης, Ας ἐλπίσουμε ὁτι δὲν Έα υ- πάρξουν διαµαρτυρίτς εκ µερος τῶν ὀλίγων ἑκρίνων γοαφειων ταξὶ ποὺ ἑκτελοηῦν κοθηµερίως τὸ δρομολόγιο Λευκωσίας -- Πα: Φου. Στὸ κότω -Κατῶν νο ον δος... ταξί θὁὸ οἶναι καὶ τὰ ἆς- ροπλάνα ποὺ θὰ µοτειρέρρων τον κόσµο στὴ μοκουνὴ Πάφο. Και µόλιστα θά εἶναι ϱηοιολοκ νικά... ΤΑΧΙ -- ταξί. ο ΠΕΡΙΕΡΓΑ ρόγµατο σ.µθαί- νουν ἐδῶω οστών Κύπρο. ἴπετο τὴ Λύση ποὺ διαθύτ:ι στόδιο μὲ χορταράκ!, καὶ τὸ Ποραλίων! εµο- θαΐνει σ᾿ ἐτοιμοσίος γιὰ νὰ Σα: µιουργήση Χθδρτοτόπητο οτὸ στά διό του. Δηλαδή θλέπουµο ότι (να - τὰ ὀγροτικά κέντρα θοῦν ν᾿ ἕνα μας Ω τε ποοσπο- ἀποκτήσουν ετεροῦν ται οἱ πόλεις. καὶ ἡ πρωτεύουσα. ποὸ πάντων Μήπως, σραγο οἱ κάτοικοι τῶν πόλεων θέλουν... κουτόχορτο 9 ΘΟΡΥΒΟΝ προσπεΦούν νὰ δη µιουργήσουν οἱ Τουρκοκύπριοι γέτες γύρω ἀπὸ τά τουριστικα ἀξιοθέατα ποὺ θρίσκονται στίς συνοικίες τους. καὶ μαζὶ μὲ τίς ἁἀρχοιότητες ποὺ ὑπάρχουν -- ὁ- πως στὴν ᾽Αμμόκωστο -- πύσσ: παθοῦν νά... πλεσάρουν καὶ δι- άφορα ἄλλα τουοιοΙκὰ εἶδη εἰς τοὺς ξένους ἐπισκέπιες. Φαίνετοι ὅμως πολλὰ ὁἁπὸ τὸ εἴδη αὐτὰ ἦταν τόσο ἐπιπλι- στα ποὺ ὅτι μερικοὶ γητὲς ἀπὸ τὴν Τοῦοκοι. περιή- Γουρκία ϐθ6έλησον νὰ πληρώσουν τούς ἑδῷ ὁμοφη- λουσ των μὲ τό ιδιο νόµισµαῶ. Καὶ ἔδωσαν.... πλαστό χοῦ- τονοµίοµατα. Όπως ὠναφερουν οἱ ἐφημερίδες τους. 9 ΧΑΛΑΣΕ ὁ μέρα ὄνδρες νὰ ἀφαιροῦν κ.ὶ λευταῖο... φύλλο σ,κὸς «οσ!ος ὡὦπὸ τή ποὺ ἀρχισᾶήν γύνυικες κὠὶ τὸ τὸ- καὶ νά περνοῦν στὰ σὰν ἄσιραπη μπροστα μάτια Καὶ ἡ τὸ ὄνομα των συνανθρώπων τους. «μοῦα» αὐτὴ «στρῆκιγν. Γεννιέτοι ὅμως Γιατὶ ἄραγε τρέχουν καὶ πῦης ἐνο ερωτημᾶ» ἄοτραπισια ὅσοι ὅσες κανουν στρήκ'γκι ᾿Εάὰν δὲν θέλουν να τους 5ρεςε- ξουν οἱ ἄὤλλοι ὅταν Εεγυμώνον: παι σὰν τοὺς πὐμνοσάλιογκές, τότο αρὀς τὶ αὐτὴ ἡ πανία ᾿Εκτός έαν αράγµατι ἔχουν το «Γνῶθι Σαυτόν» ἐξόφανιοθοῦν ἀντιληφθοῦν τους. Γιατί ὅσες καὶ σπσύδοιν νο προτου οἱ ἄλλοι σσχήμεις πουλώχιστον ν:’ ναῖκες εἶναι σωστὲς ᾿Αφροδιτότ. δὲν ἔχουν λόγο νό κόλλη. τους. Τούνονιιον ΕΗΠωροιν ν᾿ ἀφήσουν τοὺς ὤλλους νό τό.» ὀπολαμθάνουν ὅσο το δυνατο Πς κρύφουν τα ρισσότερο. ν. ΠΑΣΙΟΣ ἔάφερον σας, Φον αρ αραξξνξαξοοξνμκα αμα μέν Ἡ Σελὶς 8 ΜΜΠΙΙΙΙ ΙΙ ΙΜΙΜΙΝ [ ΜΜ ΝΙΙ ΠΜ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΔΒΟΣ) Προαγωγοὶ τής Ἐθνικῆς καὶ ᾿Αγροτικῆς ὁδιχοτοµῄόεως Ἡ Παναγροτικὴ ἝἜνωσις Κύπρου διὰ τοῦ Γενικοῦ Γραμμµατέως της, Βουλευτοῦ κ. Ἡρ. Χα- τζηρακλέους, ἀντιδρῶσα εἰς τὰς συνεχιζοµένας προοπαθείας διασπάσεως τοῦ ἀγροτικοῦ µας κόσμου καὶ μετατροπῆς του εἰς ἐχθρικὴν ἐσω- τερικὴν κίνησιν, ἐξέδωσε τὴν ἀκό οὖθον ἆνα- κοίνωσιν καταδίκης τῶν διασπαστῶν. «Οἱ ἐκ τῆς Παναγροτικῆς Ενώσεως Κύπρου ἁποχωρή- σαντες καὶ αὐτοαποθληθέν- τες ἐξ αὐτῆς, ὑποκινούμενοι καὶ πάλιν ὑπὸ τῶν κύκλων τής ἀντιπολιτεύσεως, ἠρχι- σαν διὰ διαφόρων ἐκδηλώ- σεων νὰ θέλουν νὰ παρουσι- ασθοῦν καὶ νἁ καθιερωθοῦν ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ ᾿ἘΕθνικό- Φρονος ἁἀγροτικοῦ κόσμου της νήσου. Καὶ ἐν τῇ προσπαθείᾳ των ταύτῃ ἤρχισαν καὶ πόλιν νά πολιτικολογοῦν, καὶ θέµατα καθαρῶώς ἀγροτικά, τὰ µετα- θάλλουν εἰς πολιτικἀἆ, διὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν διὰ τοῦ τρό- που αὐτοῦ, τοὺς καθοδηγη- τάς των, οὐδεμίαν σηµασίαν ἀποδίδοντες εἰς τὴν ζηµίαν τὴν ὁποίαν προκαλεῖ, εἰς τὰ κολῶς νοούµενα συμφέροντα των ἀγροτῶν καὶ κτηνοτρὀ- Φων, ἡ πολιτικοποίησις ἀγρο- τικῶν θεµάτων καὶ προθλη- µάτων. Οὕτω ἐδημιούργησαν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος θέµατα, ὡς τὸ τῆς ἐκπροσωπήσεως τῶν πα- ταποπαραγωγῶν εἰς τὸ Συµ- θούλιον Εμπορίας Πατατῶν, καὶ αἱ ἀναμενόμεναι νὰ κα- θορισθοῦν «τιμαὶ παραλαθής τῶν σιτηρῶν, καὶ ὑποθοπθού- µενοι καὶ ὑπὸ ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι οὐδεμίαν σχέσιν εἶχον ἡ ἔχουν μετὰ της ΠΕΚ καὶ τῶν κλάδων αὐτῶν τῆς γε- ὠργικῆς παραγωγῆς, προὲ- 6ησαν εἰς δῆθεν ἀγροτικὰς ἐκδηλώσεις, αἱ ὁποῖαι οὖσια- στικῶς ἤτο µόνον ἐκδηλώ- σεις ἀνευθύνως ἀντιπολιτευ- οµένων τὴν Κυθέρνησιν. Ἡ Παναγροτικἠ Ἔνωσις Κύπρου, νομίμως ἐγγεγραμ- µένη καὶ κανονικῶς λειτουρ- γοῦσα, συμφώνως τῶν πρυ- νοιῶν τοῦ περὶ Σωματείων αἱ ᾿Ὀργανώσεων Νόμου, ἠ:- γνόησε μέχρι σήμερον καὶ θὰ ἀγνοήση καὶ εἰς τὸ μέλ λον τοὺς πολύ ὀλίγους εὐτύ- χῶς διασπαστὰς τοῦ ἐθνικό- Φρονος ἁγροτικοῦ κόσμου, διότι γνωρίζει καὶ τὰ ἡγού- µενα τῆς ἀντιπολιτευομένης Μὲ 586 θαθμοὺς ΛΠΘΛΛΙΝ ΠΡΗΜΙΡΙΤΝ η ΤΩΥΣ ΜΑΣΩΜΛΤΕΗΙΛΚΛΗΣ Τὸ ΑΠΟΕΜ θρίσκεται στὴν β΄ θέσι μὲ 5{ θαθμοὺς ΑΡΧΙΣΑΝ χθές χθές στὸ ΓΣΟ παρουσία πολλῶν φί- λων τοῦ κλασσικοῦ ἀθλητι- σμοῦ οἱ Ε᾽ Διασωματειακοὶ ἀγῶνες στίθου. Κατὰ τὴν χθεσινἠν α᾿ ἡμέραν τῶν ἆ- γώνων σημειώθησαν άρκειες καλὲς ἐπιδόσεις. Τὰ πλήρη τεχνικὰ ἀἄϊποτε- λέσµατα έχουν ὡς ακολού- θως : 100 ΜΕΤΡΑ 1) Ἀριστο- φῆ (Απόλλων) 10.6. 2) Μι: κελλίδης (Απόλλων) 106. 3) Χρίστου (ΑΠΟΠ) 10.7 110 µ. ΕΜΠΟΔΙΑ: 1) Φοι νίκεττος (Απόλλων) 15 3: 2) Καθητζιώτης (ΑΠΟΓΠ) 3) Θεοχαρίδης (ΑΠΟΕΛ) 19.5. 400 ΜΕΤΡΑ 1) Τοιοκ- κιρος { Ανόρθωσιςο) «θ.τ. 2) ᾿Αδάμου (ΕΠΑ) 5ο.ὐ, 3) Ταουρής (ΑΠΟΕΛ) 52.0 1.500 ΜΕΤΡΑ 1} Χρι- στοδουλίδης (ΑΠΟΕΛ) 4 ἵω0.. 2) Ταύρου (ΑΓιΙΟ- ΕΛΑ) 4΄.07’:.9. ή, λος ου (Απόλλων) 4᾿ - 10.000 ΜΕΤΡΑ : ην Χα µωνῆς (ΑΠΟΕΛ) 3025 2) Φλουρης (Σαλαμίνα) ολ 19.8δ. 3) Κωνσταντινίδη (Εὐ αγόρας) 33.27.2. ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 1] Χρι- στοδούλου (Απόλλων) 47. 80 µ. 2) Κόκκινος {ΑΠΟ- ΕΛ) 40.90 µ. 3) Μιχαηλίδης (Ανόρθωσις) 32.26 μ. ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 1) Ὠα- ΥΨΟΣ 1) Βελυγ«κας (Ανόρθωσις) 1.90 1. 2) ᾿Ανδρέου (ΑΠΟΕΛ) 1.85 µ. 3) Βασιλείου (Κεραυνὸς) 1.85 μµ. ΜΗΚΟΣ Ὁ. 1} Κατζηστα- θης (᾿Ανόρθωσις) 6.98 μ. 2). Ραξῆ- { Απόλλων) - µ. 3) Χατζησίμος (᾿Ανόρθω- ση) 6.86 μµ. ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ἀχ100: 1) ᾿Απόλλων 42.9. ο) ὍὉ- λυμπιακὸς 49.1: 3) ΑΠΟΠ 45.2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΗΜΕΡΑΣ 1. ᾿Απόμλων 58 6. 2. ΑΠΟΕΛ 51 6. 3. ᾿Ανόρθωσις «4 ϐ. 4. Σολαμίνα 9 ϐ, 5. ΑΠΟΠ 19 6- 6. ᾿Ολυμπιακὸς 18 6. ποπ Προς Του ΑΝΑΓΝΩΟΣΤΑΣ Ὡς ἐκ τῆς σπουδαιότητος τῶν δηλώσεων τοῦ Μακαριωτάτου Γίοο ἑδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς ἀνάγκης δημµοοιεύσεώς των προς ἐνημέρωσιν τοῦ κοινοῦ, κατέστη ἀνοπόφευκτος ἡ ἀφαίρεσις ος!- ρᾶς ἀποκλειστικῶν εἰδήσεων καί ὁποῖαι προωρίζοντο διὰ τὴν πρὠ- την ἔκδοσιν τῆς ἐφημερίδος μάς. Ἡ ἀναθληθεῖσα ὕλη ἡ ὁποία θά ἐξακολουθήση νἁ εἶναι σηµαντι- κ ὁπὸ πλευρᾶς ἐπικαιρότητος θά δηµοσιευθῆ είς τὴν ἕκτακτον ποκώστας {Απόλλων) ἀ8.[ «δν Τὸ προθεχούς Σο950: 18 μµ. 2) ΡΒοδθέρτου (Απολ- λων) 459.16 µ. 3) Χρίστου | Η. ΣΥΝΤΑΣΙΣ (ΑΕΛ) 41.58 μ. ο ρε ἑξξδρη δξο δρ ρα νι γκὶ των Ἀυτιχὰς μανίας γασιχν ὅλων Μ ἔφημε ρίς µας. στου Σέµατος ο Ἀβίνη γαι ἄλλὰά κκὶ «κ ουτηῆς τσ . ξερμῶς των ἀποί ον’ δὲ τὰς ἔπι εις µχς στήλας. δὲν ὑπόάρχευν πουζλήποτς χωρις λύσεις. 5 ϕ δ δν δ ὁ ὅ ο Ἡ δ 3 δ .Ψ δ ὃ δν ἑ Ξ ἑ δ ἅ ο ἀ αν δ 3 ἄ δ ο δ ἀς ἃ φ 8 ὁ ὦ ἀ . ο ἑ ἀ Φ ὃ 4 ο αι ἃ δν ἀ ο) δ ἃ ὦ ας ἆ ἓ δ ἓ δν δν τ ο ΑΛΑ ΟΙΚΕΙΟ ὴ πεν ν ατχει ἕνα πρόέληµκ ἐχεῖ μπερεῖ νὰ ἆ- ναζητηξη καὶ νὰ ἐξευρεθῆ γαὶ μία λύσις, ᾿Αρχεϊ μόνον ἡ αναςήτησις νὰ γίνη μὲ εὐθύνην, συνέ- πεισν. ειλικρίνειακν χχὶ χασλῆην γελησιν. Ὅπου ἡ αλήδεινς είνσι κκλυάμενη ἀπὸ τὸ νέφη τῆς συνγύσεως Ἡ τῆς αγνείκς, ἐχεῖ Ὀπόργχει υκὶ ὁ αν χγὶ 58 τῆς Φνκτητήσεως γαὶ τῆς ὁ χῶρὲς ὅπου πινοῦνται οἱ πο .ν -ἑ . ᾖ κτὸν νὰ ἆλλς- .: κ - ξὐν την ὃ- ο ος. Ἓ ἓ Αγ: «ρα ὁ ερώτηυς ὃν τὸν σρῦ- Ἡ να αχισμὸν ὄντιχοτασ ἠση τὸ ἐπιχείρημ». Ἓ- δν ἂν τε. αὖδοας ἂν τικαταστήσου ν ἡ ἠρεμίσ. ἡ λὺ- δ γινὴ καὶ ἡ παλ ξέλῃσις. ν σα», Ὁ σιεοτῶὸς µας Φανατισμοὺς καὶ την ὅγιῶν δνναµεων τῆς Πύὐπρον πατόπιν σοθαρὰς μελέτης ἐχκ- δα λέγη εὐδέως κ ἐπιχρίνη τας ππφηρπέλή μεις τῆς Κυξεον ἠσε- ἓα ἑξυμνῆ οποφάσε ις καὶ Εελτίωσις τῆς Ξέσεως τῶν ἡ Ὁ. Ἱυπρισκοῦ Ἀαςῦ αναπτύσσυμεν σλείομεν τὸ παρόν µε τοῦτο : : [οι µέδσδος Φηρών δν ενξαενξν (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ἐκ τῆς Ίης σελίδος) συνες- τὰς απόψεις της. μὲ ὀνναμισομόν τὰ .ς γαὶ Ἀ ἄνα- ἐργοαςομέ- γενικώτερον. εἰδικωτέρων ττκ- εἰς ἄλλας σχεπὸς δὲ εἶνχι τὸν . εἶναι Ενα οἳ αὐτῆς κινήσεως πρόσωπα, καὶ τοὺς οκοπούς των καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ἀσχολῆται μὲ τάς φαιδρὀτητάς των, ἆλ λὰ καὶ διότι ἡ ΠΕΚ ἐμπρά- κτως ἀπέδειξεν εἰς τὸν ἆ- γροτικὀν κόσμον καὶ εἰς τὸν Κυπριακὸν ᾿Ελληνισμὸν γενι- κώτερον διὰ τῶν ἀγώνων καὶ ἐπιτυχιῶν της, ὅτι γνω- ρίζει νὰ ἁἀγωνίζεται εἰς ὁ- λους τοὺς τομεῖς καὶ νά ἐπι- τυγχάνη εἰς τοὺς στόχους της. Δι αὑτὸ ἡ ΠΕΙ παραγνω- ρίζουσα τὸ γεγονὸς τοῦ ὅτι τὰ ἀποτελέσματα τῶν προσ- παθειῶν της, τὰ ἀπολαμθά- νουν καὶ τὰ μὴ µέλη αὐτῆς ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ «διασπα- σταϊ» καὶ ἀπὸ καθέδρας κρι- ταὶ καὶ ἐπικριταί της, θὰ σὺ- νεχίση ὑπεύθυνα ὡς καὶ πρό- τερον τοὺς ἀγῶνας της, διὰ τὴν δικαίαν ἀντίκρυσιν ἁπόν- των τῶν μὴ ἐπιλυθέντων ἆ- γροτικῶν προθληµάτων, κἡὦ- γνοοῦσα τοὺς διὰ λόγων ὅ- περπατριώτας καὶ ἁντικοµ- µουνιστάς, οἱ ὁποῖοι διὰ τῶν ἔργων των καθίστανται καθ᾽ ἡμόραν ἔνθερμοι ὁπαδοί τῆς διχοτοµήσεως, ἐθνικῆς καὶ ἀγροτικῆς, καὶ ἐνισχυταὶ τῆς ἀριστερᾶς καὶ τοῦ κοµµουν!- σμοῦ, καλεῖ δὲ τὸν ἁγροτι- κὸν κὀσμον τῆς νήσου νὰ συνεχίση νά ἀπέχη πάσης ἐκδηλώσεως ἡ ὁποία δὲν προέρχεται ἀπὸ τὴν ΠΕΚ καὶ τήν δημοκρατικῶς ἐκλε- λεγμένην ἠἡγεσίαν αὐτῆς. Ποῖον ὠφέλησεν ἡ διασπα- στικἠ κίνησἰς των Τὸν ἆ- γροτικὸν κόσμον πάντως Ο- ΧΙ. Καὶ τὸ γνωρίζουν, διότι ὡς µερικοὶ ἠἡγέται των κατ᾽ ἰδίαν διεκήρυττον. θά ἦτο εὐτυχεῖς ἐάν ἐλάμθανον 1. 500 - 2.000 μἰλς κατά στρέµ μα ἀποζημίωσιν οἱ σιτοπαρα- γωγοί, ἀσχέτως τοῦ ὅτι ὅη- µοσίως διεκήρυττον ὅτι δὲν ἠᾖσαν ἱκανοποιημένοι ἐκ τῆς θοηθείας τὴν ὁποίαν ἑκέρδι- σεν ἡ ΠΕΚ, καὶ τῆς ὁποίας ὅμως οὖτε τὸ 5050 δὲν ἡδυ- νήθησαν νάἀ λάθουν οἱ σιτο- παραγωὠγοὶ εἰς προηγούµενα χρόνια ἀνομθρίας ὅταν µερι- κοὶ ἐκ τῶν ἡγουμένων τῆς διασπαστικῆς κινήσεως ἤσαν εἰς τὴν ἡγεσίαν τῆς ΠΕΙ. Τούς ἐθνικόφρονας ἀγρό- τας ὄχι µόνον δὲν ἐθοήθη- σαν οἱ «διασπασταί», ἀλλ᾽ ᾱ- πεναντίας προσπαθῶντες νά θυθίσουν µάχαιραν ἐπὶ τῆς ράχεως τῆς ἁἀγροτομάνας ΠΕΚ, ὑπεθοήθησον πᾶσαν ἄλλην ὑὐφισταμένην ἁγροτι- κἠν ὀργάνωσιν, ὡς τὴν ΕΚΑ. Δι” ὅλους αὐτοὺς τοὺς λό- γους τὸ ᾽᾿Ανώτατον ᾿Αγροτι- κὀν Συμθούλιον τῆς ΠΕΙ ἆ- πεφάσισεν ὅπως καὶ δηµοσί- ὡς στιγµατίση τοὺς ἀνευθύ- νους αὐτοὺς διασπαστὰς τοῦ ἐθνικόφρονος ἁγροτικοῦ κὀ- σµου, καὶ νὰ καλῆ τὸν ἐθνι- κὠς φρονοῦντα ἀγροτικὸν κόσμον νἁ συνεχίση, ὡς πράττει, νὰ περιφρονῆ τοὺς διασπαστάὰς τῆς ΠΕΚ ! Σκὸρ- ρεκὸρ χθὲς στὸ ΓΣΠ Η ΕΜΙΟΝΟΙΑ ΣΛΡΟΤΙΚΗ ΜΕ 10 ΚΑΤΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΑΤΥΧΗ Απο Τρία τέρµατα πέτυχε ὁ Καϊάφας, δύο ὁ Χαραλάμπους καὶ ἀνὰ ἕνα οἱ Αντωνίου --Κανάρης. Τὸ Παραλίμνι κέρδισε τὸν ΔΡΗ1Ι-- ο. ΣΚΟΡ -- ΡΕΚΟΡ γιὰ τὸ ἐφετεινὸ πρωτόθληµα σηµεί- ὡωσε ἡ Ὁμόνοια. Μὲ 7 -- 0 συνέτριψε τὸν ΑΠΟΠ στὸ ΓΣΠ καὶ σταθεροποίησε τὴν θέσιν της στὴν κορυφἠ τοῦ θαθμολογικοῦ πίνακα Ο- πως δείχνει καὶ τὸ οκὸρ ἡἦ ἐπιθολὴ τῆς 'Ὀμόνοιας ὑπῆρ ξε πλήρης καὶ τὸ παιγνίδι δὲν ἀντέχει σὺ σοθαρή κρι- τική. Σ᾽ αὐτὸ συνέτεινε ἆσφα- λῶς καὶ τὸ γεγονός ὅτι πρίν ἀκόμη συµπληρωθή τὸ Πλε- Ππτο ἡ γηπεδοῦχος μὲ τὸν Καϊάφα ἄνοιξε τὸ σκὀρ. Τὸ 10--0 φυσικά ἔκοψε τὴν δι- άθεσι τῶν παικτῶν τοῦ Α- ΠΟΠ οἱ ὀποῖοι τὸ µόνο θετι- κὀ πού μποροῦσαν νὰ ἄποκο- µίσουν κατὰ τὸν χθεσινὸν ἆ- γῶνα ἧταν µία Ἰσοπαλία 0-0. Καὶ ὡς ἤταν ἐπόμενο τὸ 1-0 τοὺς χάλασε τὰ οχέδια, Αν- τίθετα θοήθησε τὴν ᾿Ὀμόνοια ν΄ ἀναπτύξη καλὸ ποδόσφαι- ρο. Πλὴν ὅμως οἱ κωνηγοὶ τῶν γηπεδούχων ἦσαν χθὲς ἄστοχοι καὶ ἄργησαν νὰ θροῦν τὸν δρόµο γρὸς τὸ δίκτυα. Τὸ 2-0 ἐἔγινε στὸ 31”. πόλι ἀπὸ τὸν Κοίάφα, ἀφοῦ προηγουμένως καὶ συγ κεκριµένα ὁ Στυλιανοῦ στὸ 19”. ἀπὸ πολύ κοντά θιἁστη- κε καὶ σούταρε στὰ ὑψη. Ἡ ἁἀπόδοσις τῶν νικητῶν δὲν μπορεῖ νὰ κριθῇ μὲ ἀν- τικειμενικὰ κριτήρια καὶ τοῦ: το διότι στὸ 7--0 οὀυνέτεινε ὄχι µόνο ἡ δική της ἀγωνι- στικἡ ἀνωτερότης αλλά καὶ ἡ πενιχρὰ ἀπόδοσις τών φι- λοξενουμένων. Οπωσδήποτε ὅμως οὁν πλήρως ἱκανοποιητικὴ Χαρα- κτηρίζεται ἡ ἁπόδοσις τῶν νικητῶν. Αν ἐξαιρέσουμε μερικὲς κακὲς στιγµες ποὺ εἶχε ἡ ἄμυνα, ὅλη ἡ ὁμάδα δούλεψε μὲ συνέπεια μὲ κο- ρυφαῖο ὅπως πάντοτε τὸν Ν. Χαραλάμπους. Πολὺ ἀδύνατος παρουσιά- στηκε χθές ὁ ΑΠΟΠ. Πολύ περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι τὸν πε- ριµέναμε. Πιστεύαµε πὼς μίς ὁμάδα ἡ ὁποία μάχεται γιά νὰ ἀποφύγη τὸν ὑποθιθασιμὸ θά εἶχε τουλάχιστον ἄποφα- σιστικότητα, δύναμη, Ππἰστη. Τὰ στοιχεῖα ὅμως αὐτὰ ἕλει- ψΨαν χθές παντελῶς ἀπὸ τὴν Παφιακἠ ὁμάδα καὶ σάν φυ- σικὸ ἐπακόλουθο ἠλθε τὸ 7--0. Καὶ τὸ σκὀρ αὐτὸ κὀ- νει ἀκόμη πιὀ δύσκολο τὴν θέσι τῆς ὁμάδας στὀν θαῦμο λογικὸ πίνακα. Τὸ πλέον εὑὐχάριστο γιὰ τὴν Ομόνοια ἀπὸ τον χθεσι- Κυριακή, 7 ᾽᾿Απριλίου 1974 νὸν ἀγῶνα εἶναι ὅτι ὁ Καὶ- όφας θρῆκε τὸν δρόµο πρὸς τὰ δίκτυα. Πέτυχε συνολικά χθὲς ὁ σέντερ - φὀὸρ τῶν γ!- κητῶν 3 τέρματα καὶ πέρο- σε στὴν πρώτη θέσι ιῶν σκό ρερςο, μὲ δύο τέρματα δια” φορὰ ἀπὸ τὸν Παπέττα. ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ Τὸ σκὸρ ἄνοιξε στὸ 5᾽ ὁ Καϊάφας μὲ κεφαλιὰ ὕστερα ὀπὸ σέντρα τοῦ Κοντογιώρ: γη ὁπὸ ἀριστερά. Στὸ 15᾽ ὁ Στυλιανοῦ ἔχασε τὴν εὐκαι- ρία ποὺ προαναφέραμε καὶ στὸ 341 τὸ σκὀρ ἔγινε 2:0. Ὁ ᾽Αντωνίου κτύπησε φά- ουλ, ἡ ἅμυνα τοῦ ΑΠΟΠ ἆ- δράνησε καὶ ὁ Καϊάφας πό- λι μὲ κεφαλιὰ ἔστειλε τήν µπάλα στὰ δίκτυα. Τὸ ὅ--ὂ ἔγινε στὸ 36᾽. Ὁ Γκρέγκο- ρυ προχώρησε µόνος μὲ τὸν ἀντίπαλο τερματοφύλακα ὁλ λὰ ἀπέτυχε νὰ τὸν πλασά- ρη. Ἡ μπάλα ἀπεκρούσθη καὶ ἔφθασε ἔξω ἀπὸ τὴν πε- ριοχἠ στὀν ᾽Αντωνίου. 'Ο τε λευταῖος μὲ μακρυνὸ ΨηΛο- κρεμμαστὸ σοὺτ πέτυχε ταιὸ τρίτο πράσινο γκὀλ. Πρὶν κλείση τὸ ἡμίχρονο ἡ Όμο- νοια πέτυχε καὶ τέταρτο γκὸλ μὲ τὸν Κανάρη στὀ 41 ὁ ὁποῖος ἐξομεταλλεύθη ἆ- σταθή ἀπόκρουσι τοῦ ἀντιπά: λου τερματοφύλακα. Τὸ ὡραιότερο γκὸλ τοῦ ᾱ- γῶνος σημείωσε ὁ Χαραωλόμ- πους στὸ 50’ μὲ θαυμάσιο γυριστὸ σούτ. ὍὉ ἴδιος ποί- κτης μὲ θολίδα ἔξω ἀπὸ τήν περιοχἠ στὸ 73 πέτυχε τὸ 6--0 ἐνῶ τὸ οκὀρ ἐκλειοε στὸ 86΄ ὁ Καϊάφας ἀφοῦ συνδυάστηκε μὲ τὸν ᾿ἸΑντω- νίου. Τὸν ἀγῶνα διαιτήτουσε ὁ κ. Κουνιαίδης. ᾿Αναπληρωματικές : Ομόνοια -- ΑΠΟΠ 7--0. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ { ΑΡΗΣ 0 Μὲ ἕνα τέρμα ποὺ πότυχε στὸ 72᾽ ὁ Κυριάκος ὕστε» ρα ἀπὸ συνδυασμὸ μὲ τὸν Μαῦρο, τὸ Παραλίμνι νίκησε τὸν Αρη στὸ ΓΣΕ {--ὂ. Με τὰ τὴν νίκη του αὐτὴ τὸ Πα- ραλίμνι ἀνηῆλθε ψηλὰ στὸν δαθμολογικὸ πίνακα καὶ πολ λαπλασίασε τὶς ἐλπίδες του γιὰ τὴν κατάκτησιν τῆς ὄης θέσεως. Τὸ χθεσινό παιγνίδι τοῦ ΓΣΕ ἦταν ὀμφίρροπο μιά καὶ οἱ δύο ὁμάδες έπιασον καλἠν ἀπόδοσιν. Τελικά ὅ- µως ἡ νίκη χαμογέλασε στὀὸ Παραλίμνι, ᾿Αναπληρωματικές ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ποῖοι οἱ λόγοι οἱ ὁμοιοι ωδήγησον εἰς τὴν δια- κοιπήν των ἑνδοκυπριωκῶων. ουνο- μιλιών :. Ποίσι αἱ διαγραφόμεναι εξελίξεις καὶ Πποίαν τακτικήν, ἐν προκειµένῳ, οκέπτεται νὰ ακο- λουθήση ἡ Κυπριακὴ Κυθέρνηοις ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ᾿Ανεξάρτητον, κυρίαρχον καὶ ἐνιαῖον κράτος ἢ- σαν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς οἱ συµφωνη- θέντες ὅροι, οἵτινες ἀπετέλεσαν τὴν θάσιν τῶν ἐνδοκυπριακῶν ου- νομιλιῶν καὶ τὰ πλαίσια, ἑντὸς τῶν. ποίων ἔπρεπε νὰ ἀναζητη- θή ἡ λύσις τοῦ Κυπριακοῦ προ: θλήματος. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἆ- πὸ καιροῦ εἰς καιρὀν ἐγένοντο ἀπὸ Τουρκικῆς πλευρᾶς ἀσαφείς δηλώσεις περὶ ἁμοσπονδιοκῆς λύ- σεως τοῦ προθλήµατας. Πρό ηµε: ρῶν., ὅμως διὰ δηλώσεως τοῦ Τούρκου Πρωθυπουργοῦ διετυποῦ- το σαφῶς καὶ ἐπισήμως ἡ ἀξίω- σις περὶ ὁμοοπονδίας. Η τοι- αὐτη ἁπαράδεκτος δι ἡήμας Τουρ κικἠ ἀξίωσις ἀνατρόπει τὴν δά- σιν τῶν συνομιλιῶν. προεξοφλεῖ τὴν ἀποτυχίαν των καὶ καθιστᾷ ἐπομένως, περιττὴν τὴν ουνέχι- αἷν των. ᾿Εόν ἡ Τουρκοκυπρια- κἠ ἡγεσία, ἐνθαρρυνομένη ἐξ Αγ κύρας, ἑμμείνη εἰς τὴν παράλο- γον ἀξίωσιν περὶ ὁμοσπονδίας καὶ ὁριστικοποιηθῆ οὕτω τὸ «δι: ἐξοδον τῶν συνομιλιῶν. τὸ Κυ- πριακὀν πρόθληµα πρέπει. θάμσι τῶν ἀποφάσεων καὶ ψηφισµότων τῆς Γενικης Συνελεύσεως τῶν Ἠνωμένων ᾿Εθνῶν καὶ τοῦ Σωµ- θουλίου ᾿Ασφαλείας, νά ἄπασχο- λήση πάλιν τὸν Διεθνῆ ΄Όργανι- σμὀν. ΕΝΗΜΕΡΕΟΣ Τὰ. ΤΟΥ ο.Η.Ε. ΕΡ.: Ποία ἡ στάσις τῶν Η- νωµένων ᾿Εθνῶν ἕναντι οὐτῆς τῆς ἐξελίξεως τῶν συνομιλιών ΑΠ. : Περὶ τῆς ὑπονομεύσεως τῶν συνομιλιῶν ὑπὸ τῆς ᾽Αγκύ- ρας καὶ τῆς Τουρκοκυπριακῆς ἡ- γεσίας ἐνημερώσαμεν ἤδη τὸν ἴε νικὸν Γραμµοτέα τῶν ΠἨνωμένων ᾿Εθνῶν καὶ ὀναμένομεν ουγκεκρι- µένην ἐκδήλωσίν του. ἩΗ ἐπίσκε- Ψις εἷς ΙΚύπρον τοῦ Βοηθοῦ Γε- γικοῦ. Γραμματέως κ. Γκουγιέρ, μετά τοῦ ὁποίῖου θὰ ἔχω συνάν- τησιν περὶ τὴν μµεσηµθρίαν. δὲν εἶναι ἄσχετος πρὸς τὴν διακοπἠν τῶν. ουνομιλιῶν. ΕΡ. : Πιστεύετε ὅτι διὰ πα- ρεµθάσεως Βάλντχαϊμ θὰ κατα- στῆ δυνατή ἡ ἐπανόληψις των συνομιλιῶν ουντόμως : ΑΠ. :. Ἡ ἐπανάληψις τῶν συ: νομιλιῶν θὰ ἑξαρτηθῆ ἐκ τής ὅδι- ευκρινίσεως τῆς Τουρκικής θέ- σεως, ἢἡ μᾶλλον ἐκ τῆς ὁπὸ Τουρκοκυπρ!ακῆς πλευρᾶς τηρή- σεως τῆς ἀρχικῶς συµφωνηθεί- σης θάσεως, ἐπὶ τῆς ὁποίας πρὲ- πει νὰ στηριχθῆ ἡ λύσις τοῦ Κυ- πριακοῦ. Παρέμθασις τοῦ Γενι- κοῦ Γραμματέως τῶν Ἠνωμένων ᾿Εθνῶν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν οὗ τὴν. θἀάεΐναι, πιθανῶς, ἐποικοδο- μητική. ΕΡ. : ᾿Εδημοσιεύθη ὅτι ὁ Υ- πουργὸς ᾿Εξωτερικῶν κ. Χριστο: φίδης θά µεταθὴ εἰς Νέαν Ὕ- όρκην διά νὀ παραστή εἰς τὴν ἕκτακτον Γενικὴν Σινέλευσιν 29 ᾿Οργονισμοῦ ᾿Ηνωμένων ᾿Εθνων καὶ νὰ ἔχη ἐποφάς µετό του Γο- νικοῦ Γραμµµατέως τοῦ Ὄργονι- σμοῦ κ. Βόλντχαϊμ καὶ διαφόρων Ὑπουργῶν Εξωτερικών ἐπὶ των ἐξελίξεων τοῦ Κυπριακοῦ. Ειναι τοῦτο ἀληθές : ΑΠ. Δέν εχει προγραµµατι: σθῆ µετάθασις τοῦ Ὑπουργού Ἰξ ξωτερικὠν. κ. Χριστοφίδη εἰς τῶν προσεχως συνκαλουμόνην ὄκτα- κτον Γενικὴν Συνέλευσιν των Η Εθνών. ΕΡ.: Ποιον ἀντίκιυπου. ὄὦνα- µένετο ἀπὸ τὴν διακοπἠν (ων ουνομιλιὼν εἰς τὸ ἐσωτεμικὸν μὸ- τωπον καὶ συγκεκριµένως οις τόὸς οχέσεις Ἑλληνοκυύπριων καὶ Τους κοκυπρἰων : ΑΠ. :. Δὲν δύναμαι νά προθλε- φω κ τῆς διοκοπης των ον Όμεν λιῶν ἑξελίξειο ἤ αντίκτυπος τῶν οχέσεων Ελλήνων κοὶ Το” κων τῆς Κύπρου. νωμένων ὂνὶ νο ΕΣΟΤΕΡΙΗΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡ. Μήπως ἤ Φιακοιή συνοµιλιων Σας προθληµοτιέει εἰς μία ὁιάόκεψις τύπου εἰς τὴν λήψιν οἰωνδήπατε ὀποφόος» ὠν δια τὴν ὀυνένωοσιν του εὐω: τερικου µας µοιώπου και Έπανα- φορόν τοῦ [υηριωκοῦ εἰς τὴν ὁ- δὸν τῆς αὐτοδισθέσεως : ΑΠ. : Δὲν νομίζω ότι αἱ οὐ» νοµιλίαι ἦσον ἡ αἰτία διασπάσε- ως τοῦ ἐσωτερικοῦ µας μετώ- που, δεδομένου µόλιστα ὅτι ἠν πρωτοθουλίαν καὶ εἰσήγησιν περὶ ἑνάρξεως συνομιλιῶν εἰχεν η Ελ ληνική Κυθέρνησιο. ἩΗ διακοπή, ουνεπῶς., τῶν ουνομιλιών δεν ὁ- δηγεἰ αὐτομάτως εἰς τὴν ἆροιν τῆς αἰτίας ἢἤ τής ἀφορμῆς δια- σπάσεως τοῦ ἐσωτερικοῦ µετώ- που. Πρέπει ἐπίσης νἁἀ προαθέσω ὅτι ὁ εξ ᾿Αγκύρος τορπιλλισμός τῶν. ουνομιλιῶν καὶ ἡ διακοπή των. δὲν δημιουργοῦν προὐποθέ- σεις καὶ ουνθήκας καλυτέρας ἑ- κείνων, αἴτινες ὑφίσοταντο αροῃη: γουµένως διά τὴν τοποθέτηοιν τοῦ Κυπριακού ἐπὶ τῆς θάσεως τῆς αὐτοδιαθέσεως - Ενώσεως. ΕΡ.: Ἡ Κυπριακὴ Κυθέρνη: σις θὰ περιορισθῆ εἰς τὴν κα: ταγγελίαν τῶν δηλώσεων ᾿ΊἜντζε- θὶτ εις τὸν ᾿Οργανισμὸν ΗἨνω- µένων ᾿Εθνῶν ἡ θὰ καταγγείλη τὴν Τουρκικὴν στάσιν καὶ πρὸς ἄλλας κοτευθύνοεις : ΑΠ. : Αί ἐνέργειαί µας πρὸς οἰασδήποτε ἄλλας κατευθύνσεις, ἐκτὸς τοῦ ᾿Οργανισμοῦ ᾿Ηνωμέ- νγων. ᾿Εθνῶν, θά ἐξαρτηθοῦν ἐκ τῶν. περαιτέρῳ ἐξελίξεων ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν. ΔΙΑ Το Υὰὸ ΤΟΥΡΚΟΡΥΠΡΙΟΥΣ ΕΡ.: Πῶος θά ἐνεργήση ἡ Κυ πριακἠ Κυθέρνησις εἰς περίπτῳ σιν παθητικῆς ὀντιστάσεως ἐκ μέ ρους τῶν Τουρκοκυπρίων : Πῶς θά. ἐχαρακτηρίζετε μίαν τοιαύὐτην ἐνέργειαν ΑΠ. : Παθητικἠ ἀντίστασις εκ µέρους τῶν» Τουρκοκυπρίων δὲν θὰ ἔχη καλάς ἐπιπτώσειο ἐπὶ τῆς κοινότητός των. Ἡ Κυθέρνησις θά λάθη µέτρα πρὸς ἀντιμετώπι- οιν τῆς καταστάσεως ἀναλόγως τοῦ εἴδους καὶ τοῦ θαθμοῦ ἐκδη: λὠσεως τῆς ἀπειλῆς. ΕΡ.: Πιστεύετε ὅτι ἡ σκλήἠ: ρυνσις τῆς στάσεως τῶν Τούρ: κων εἰς τὸ Κυπριακὸν οχετίζε: ται μὲ τὴν Ἑλληνοτουρκικήν ὅδι- αφορᾶν ὅσον ἀφορᾷ τὴν ὑφάλο- κρηπίδα καὶ τὸ πετρέλαιο τοῦ Αἰγαίου ΑΠ. Δὲν πρέπει νὰ ὁποκλεί: εται ὁ τοιοῦτος ουοχετιομός. Π Τουρκία πάντοτε παρενέθαλλε τὸ Κυπριακὸν εἰς τὰς οχέσεις της μετὰ τῆς Ελλάδος. ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΕ το τς ΕΡ.: Εἰς ποῖον σημεῖον εὐρί- σκονται αἱ σχέσεις μεταξὺ Κυ- θερνήσεως καὶ ΓΕΕΦ: Πότε θὰ τερµωτισθῆ ἡ ἀνάμιξις ἀξιώμα- τικὠν καὶ ἀνδρών τῆς ᾿Εθνικῆς Φρουρᾶς εἰς ἀντικυθερνητικός καὶ κομµατικάς ἐἑνεργείας : ΑΠ. : Εϊς πρόσφατον ουνάν- τησίν µου μετὰ τοῦ Διοικητοῦ της ᾿Εθνικῆς Φρουρᾶς Στρατηγοῦ Ντενίση συνεζητήσαμεν ἐν ἑκτά- σει τὸ ὅλον θέμα εξ ἀφορμής ὠρισμένων θλιθερών ἐπεισοδίων. Εἶμαι. πεπεισμένος ὅτι ο Στρα- τηγὸς, Ντενίσης Εμφορείτοι υπο καλών προθέσεων καὶ καταθελ- λει συνεχη προσπάθειὀν διὰ τὴν δηµιουργίαν Ἐθνικῆς Όρουρος. της ὁποίας οἱ αξιωματικοί καὶ οἱ πλίται νὰ ὀποφεύγουν οἰανδήπο- το ὀνομιξιν εἰς κόμματα καὶ τιο- λιτικάς καταστάσεις, περιοριζό- µένοι. αὐστηρώς εἰς τὰ στρατιω- τικό των καθήκοντά καὶ τὴν ᾱ- ποστολἠν ᾽Αντιλαμθόνομοι ὅτι ἡ προσπαθειο ουτή τοῦ Διοι- κητοὺ τῆς ᾿Εθνικῆς Φρουρας προα κρουισι πολλάκις εἰς παρεµθαλλύ: ένο κ. διαφόρων Πλευρων τμ πόδια καὶ εἰς ὠωρισμένας ἄνειῃ- θυµήτους κοτοστόσειο, Όπονομτυ- τικᾶς τοῦ ἔργου του. Πιστεύω, Όμως. οτι. θα ἐπιτύχη τελικος τὴν. προοπάθειόν του. οἱ ΓΦΙΕδΡΟΙ ΑΞΙΩΝ ΑΕΙ) των. ΕΡ., : Ειναι διστεθειµένη η αυ Όωρνησις να τερµατίση τὴν «ἐν κολοωιν» πο τας τάξειο της τ βνικως. Φρουράς οφέδρων ἅξιιυ µόοτικων., οἵ οποῖοι ἀποτελουν την αιιονδυλικήν οτήλην της τροµοκρα τικῆς ὀργονώσεως «ΕΟΚΑ Β΄» ΑΠ. : Ειναι γεγονὸς ὅτι ιοὰ- λοί έφεδροι ὀξιωμωιικοί κατά τὴν. διὰρκειᾶὰν της θητείας των. ὡς καὶ μετὰ τὴν ἀποστρότευσίν τωνν πρωτοστατοῦν εἰς ἀντικυ- θερνητικἀς ἐκδηλώσεις. ὅπερ δὲ τὸ κχειρότερον. ἐπιδίδοντοι εἰς παρανόµους πράξει. Μερικοὶ τούτων ἀποτελοῦν ἐνεργά µέλη τῆς. τροµοκροτικῆς ὀργανώσεως «ΕΟΚΑ Β΄». Εἰς ὅλας τὰς ξ- ριατώσεις κλοπῆς ὁπλισμού ἐκ στρατοπέδων τῆς ᾿Εθνοφρουρός ἠσαν ἀναμεμιγμένοι ὀντικυθερνη- τικοὶ δόκιμοι ἀξιωματικοί. Είναι ἐπίσης πρωτοστόται καὶ εἰς ἠολ- λὰς ἄλλας ἀθλιότητος, τὰς ὁποί- ας προοπαθούν νὰ ὠραιοποιήοουν διὰ τῆς καλύψεὼς τὼν μὲ ἐθν» κὸν μανδύαν. Πρὸς τερματισμὸν τῆς ἀπαραδέκτου αὐτῆς καταστά- σεως ἐλήφθησαν ἤδη ὁριστικὰ μό τρα διὰ τὴν ἐπιλογὴν καὶ τὴν προαγωγἠν ἐθνοφροιρῶν εἰς δο- κίµους ἐφέδρους ὀξιωματικούς. Η ᾿Εθνοφρουρὰ ἀνήκει εἰς τὸ κρότος καὶ διὰ τὴν ἐπιλογήν τῶν στελεχῶν της τὸν τελικὀν λόγον ἔχει ἡ Κυθέρνησις. ΕΡ.᾽: Εἰναι γεγονὸς ὅτι ὁ νέ- ος ἀρχηγὸς τῆς «ΕΟΚΑ Β᾽» εἰ- ναι ἀξιωμοτικὸς τοῦ Ελληνικοῦ Στροτοῦ Δύνασθε νὰ ἀνακοινώ- σετε τὸ ὄνομά του: Πῶς κρίνε- τε τὸ γεγονός αὐτό : ΑΠ. : Δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει νέος ἀρχηγός. ἀποδεκτὸς ἀπό ὅ- λα τὰ µέλη τῆς ὀργανώσεως. Ὕ- πάρχουν μᾶλλον πολλοὶ ἀρχηγοί. οἱ ὁποῖοι ἀνταγωνίζονται δι᾽ ὅπι- κράτησιν. Ἡ ΣΤΑΣΗΣ Τον ΑΦΗνέον ΕΡΒ. Ι: Πλήθος στοιχείων ὅπο- δεικνύουν ὅτι ὀξιωματικοὶ τοῦ Ελληνικοῦ Στρατοῦ εὑρίσκονται ὄπισθεν τῆς ἐκστρατείας δι’ ἀνα- τροπήν Σαᾳς. Διατί ὀνέχεσθε την συμπεριφορόν αὐτὴν καὶ πῶς σκὲ πτεσθε νὰ ἀντιδράσετε : ΑΠ. Ἔχω ἐξ ᾿Αθηνῶν 5ια- θεθαίωοιν περὶ ἁμέσου ἀνακλή- σεως Ἑλλήνων ὀξιωμοτικών. ἐόν ὑπάρξουν κατ αὐτῶν σαφείς ὑπ ἐμοῦ καταγγελίαι. Δέν κρίνω σκόπιµον νὰ εἴπω περισσότερα ἐ- πὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ. Η τοι λ η΄ ΕΡ.: Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπεδείξατε μεγίστην ἐπιείκειαν ἓἔ- νοντι τῆς «ΕΟΚΑ Β΄», ἰδίως γε- τὰ τὸν θάνατον τοῦ Στρατηγοῦ Γρίθα, ἡ ὀργάνωσις αὐτὴ ἑνι- οχύεται συνεχῶς καὶ ἐπανήρχισεν ἤδη τὰς τροµοκρατικάς της πρά- ξεις. Τί θά πράξη ἡ Κυθέρνησις: ΑΠ. :. Λυποῦμαι, διότι δὲν ἑ- ξετιµήθησαν δεόντως τὰ µέτρα ἐ- πιεικεἰας. ᾿Αλλ᾽ ἐόν ἡ «ΕΟΚΑ Β)» ἐπιδοθη ἐκ νέου εἰς τροµη- κρατικὰς πράξειο, ἀποφασιοτικ4 θὰ εἶναι ἡ κατ αὐτῆς ἑκστρα- τεία διὰ τὴν πλήρη πόταξιν καὶ διόλυαίν της. Ἐν οὐδεμια περι- πτώσει ἡἤ τρομοκρατία θὰ ἐπι- θληθῃ. ΕΡ.: Πῶς σχολιάζετε τὰ τε: λευταῖα ἐπεισόδια. τὰ ὁποῖσ ου- νέθησαν εἰς διαφόρους περιοχος τῆς νήσου ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἑτιδ- τείου τῆς Ίης ᾿Απριλίου : ΑΠ. Ι. ᾿Ελπίζω ὅτι πρὀκειτοι περὶ μεμονωμένων ἐπειοοδίων καὶ ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξη συνέχεια. ΕΡ. ᾿Εδημοσιεύθη ὅτι τοὺς πυροθολισιμοὺς ἔξωθι τῆς οἰκίας τοῦ. κ. Κληρίδη ἔρριψον µέλη της Πποεδρικῆς Φρουρᾶς. Εάν αὐτὸ ἀληθεύη., πῶς τὸ ἑρμηνεύς- τε καὶ ποῖα μέτρο ἔχουν ληφθή κοτό των δροαστῶν : ΑΠ. : Οἱ δρᾶσται θὰ τιµωρη- θοῦν. ἔστω καὶ ὂν ἐπικαλοῦνται ὡς. Ελαφουντικον τὴν µέθην των καὶ ὅτι δὲν εἶχον ὡς στόχον τὴν οικίαν τοῦ κ. Κληρίδη. Πολύ λυπούμαι. διότι δύο ὁκ τών τρι- ὢν δοοστών ἦσαν ὁστυνομικοὶ της. Προρβδρικής Όρωυρος, ᾿Ετό- θηααν. ἤδη οὗτοι εἰς διοθεσ!ιµο- ΤΗτα. ΡΜ ΚΑΡΑ ΤΑΣΙΣ, ΕΙΣ ΣΧΦΙΔΕΙΑΔ ΕΡ. Εις τὰ σχολεία Μεσης Πμδτίος ποανµατοποιειτοι. τοκό- ως. οτρατολόγησις μελῶὼν εἰς τὴν νεολαίον της «ΕΟΚΑ Β΄». Μο Ὀρρκητικδ: ὁμάδων Ἆις προσφότως ἡ ὀργάνωσις αὖ» τὴ αροεκόλεσε αλεισια ἐπειοό- δια, τὰ οποιο εις μµερικὰς πδρι- πτώσεις ὠδήγησαν εἰς συμπλο- κάς. Είς ἓν τουλάχιστον οχολεῖ- ον τῆς Λεμεσοῦ ὁμάς τῆς ὀργα- νώσεως οὐτῆς ἐπέδραμεν εἰς την αἴθουσαν τελετῶν καὶ ἐνώπιον ὁ- λων τῶν καθηγητῶν ἐξέοχισε τὰς φωτογραφίας τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Διατί ἀνέχεσθε τὴν κατάστασιν αὐτήν : ΑΠ. : θΘλιθερὰ καὶ ἀνεπίτρε- πτοο εἶναι ἡ δηµιουργηθείσα εἰς τὸ οχολεῖα µας κατόστασις λόγῳ ἔξωθεν ἐπεμθόσεων διὰ στρατο: λόγησιν μαθητῶν εἰς πολιτικός ἢ τροµοκρατικἁὰς ὀργονώσεις. Αἱ ἐκδηλώσειαο μαθητῶν εἰς μερικά οχολεία ἔλαδον τὴγ,,μαρφὴν κόι τὰς διαστάσεις ἀναρχίας κοὶ ἆ- θλιότητος, ἡ δὲ ουνέχισις τής καταστάσεως αὐτῆς ἡἐγκυμονεί πολλούς κινδύνους διὰ τὸ μέλ- λον τῆς νεολαίας µας. Εἶναι τιπὸ γµοτι κρίμα. διότι εἰς τὰς ψυχόὸς ἁγνῶν καὶ ἐνθουσιώντων νέων κατορθώνουν μερικὰ ἑξωσχολικὸ οτοιχεῖα νἀ ἐνσταλάξουν δηλη- τήριον κατά διαφόρους τρόπους καὶ ὑπὸ διάφορα µπροσχήµατο. Διὰὸ τὴν κατόστασιν αὐτὴν δὲν εἶναι ἄμοιροι εὐθύνης καὶ µερι- κοὶ διευθυνταὶ καὶ καθηγηταί, οἱ ὁποῖοι εἴτε εἶναι ἀνίκανοι εἴτε παρεξέκλινον τῆς ἀποστολῆς των καὶ δὲν πρόπει νἁ ἔχουν θέσιν εἰς τὰ σχολεῖα µας, Μέτρα αὐ- στηρὸ θά ληφθοῦν διὰ τὴν ὠάνα- κοπἠν τῆς ὁπαραδέκτου ταύτης καταστάσεως. ΠΗΓΑΙ ΤΗΣ ΕΟΙΠΑ ΠΠ) ΕΡ.: ᾿Εδημοσιεύθη κατ ἐπα- νόληψιν ὅτι ἡ «ΕΟΚΑ 8» έχει ἐνισχυθή ἐξ Ελλάδος δι ἑμψύ- Χου καὶ ἀφύχου ὑλικοῦ. Ποία ἡ ἀπόντησίςο Σας : ΑΠ. : Δὲν ἀποτελεῖ μµυοτικὸν ὅτι ἀπὸ πηγἠν ἐκτὸς τῆς Κύπρου ἀντλεῖ ἐνίσχυσιν τόσον ἡ «ΕΟ: ΚΑ Β΄» ὅσον καὶ ἡ λεγομένη ἀντιπολίτευσις, Εἰς τὸν κρατικὀν προὔὐπολογισμὸν ἡἤ μᾶλλον εἰς τὸ ἱἰσοζύγιον πληρωμών λαμθάνομµεν ὑπ. ὄψιν, μεταξύ τῶν ἀδήλων πόρων, οὐχὶ µόνον τὰ ἐξ ᾽Αγκύ- ρας ἁποστελλόμενα ποσά πρὸς τοὺς Τουρκοκυπρίους, ὁλλά καὶ τὰ ἔξωθεν ποσὰ πρὸς τὴν ὀντι- πολίτευσιν. Οἰκονομικὸς ἐκπρό- σωπος εἰς Αθήνας τῆς «ΕΟΚΑ Β’» καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως ει- ναι. ὁ ἐφοπλιστὴς κ. ᾿Ανδρέας Ποταμιᾶνος, ταμίας δὲ ἐν Κὐύποῳ ὁ ἔμπορος κ. Σωκράτης ᾿”Ηλιό- δης. Δὲν γνωρίζω τὰς χρηµατο- δοτικἀς πηγὀο τοῦ κ. Ποταµιό- νου. Γνωρίζω, ὅμως, ὅτι οὗτος ἀποστόλλει τακτικῶς ποσὰ εἰς τὸν κ. ᾿Ηλιάδην διά τὴν κατα- θολἠν ἐπιδομότων εἰς τοὺς «ὦν- τάρτος» τῆς «ΕΟΚΑ Β΄» ὡς καὶ διὰ τὴν ουντήργσιν τοῦ ἁἄντιπο- λιτευοµένου Τύπου. Δύναται μά- λιστα νά λεχθῆ ὅτι µετά τὸν θά- νοτον τοῦ Στρατηγοῦ Γρίθα ἡ ἔ- ξωθεν οἰκονομικὴ ἐἑνίσχυσις κα- τέστη µεγαλυτέρα. Η ΑΝΤΙΠΟΝΛΤΤΗΕΥΣΙΣ ΕΡ.Ι Η ἀντιπολίτευσιςο ἰσχιι- ρίζεται ὅτι τυγχάνει σήµεραν ττς ὑποστηρίξεως μεγάλης µερίδος λοοῦ,. ὡς ἀπέδειξεν ἡ ουγκέν- τρωσις εἰς τὴν κηδείον καὶ ἁκο- λούθως εἰς τὸ µνηµόσυνον οὐ Στρατηγοῦ Γρίθα. Ποίο ἡ γνώµη Σας : ΑΠ. : Ἡ ἀντιπολίτευσις θὰ παραμείνη πάντοτε ὀἀφήμαντος µει οψηφία. διότι αἱ ἐκδηλώσεις καὶ ἐνέργειαί της μαρτυροῦν ἕλλειμιν πνεύματος εὐθύνης καὶ στερούν- ται οοθαρότητος. Διὰ τὴν πολι- τικἠν ὀπιθίώσίν της ἐπιδίδεται εἰς τιμθωρυχίον καὶ ἀσεθδεῖ ποι- κιλοτρόπως πρὀο τὴν µνήµην τοῦ Γρίδα. τὴν ὁποίαν ἐκμετολλεύς- ται καὶ καπηλεύεται κατά τον πλέον ἀπεχθῆ καὶ ἀνεπίτρεητον τρόπον. ᾿Απὸ κηδείας καὶ εη- µόσωνα ἔχουν τὰ «τυχερά» :ών. ΕΡ.: Ποίαν ὀνταπόκριαιν εἰ- χεν ἡ νέα ἔκκλησίς Σας προς διάλυσιν τῶν παρανόμων Φιλοκ.- καὶ παράδο- Τύποις: Ἡρ. Χατζηρακλέους τὸ Προενρικὸ σιν τοῦ ὁπλισμοῦ των ΤΙ προ- τίθεσθε νὰ πράξετε εἰς περίπτω- σιν, κατὰ τὴν ποἰον ἡ ἐκκλησίς Σας δὲν θὰ εὕρη καὶ πόλιν ὧν- ταπόκριοιν : ΑΠ. : ᾿Εὰν δὲν ὑπάρξη ἄντα- πόκρισιο εἰς τὴν ἔκκλησίν µου πρὸς τὰς παρανόµους φιλοκυθεορ- νητικἁς ὁμόδας, αὗται θά διᾳ- χθοῦν καθ ὃν τρόπον κοὶ ἡ ορ- γόνωσις «ΕΟΚΑ Β᾽», Αὲν θό ὐ- πάρξη περίπτωσις ὀνοχῆς ἢ ουγ- καλὐψεώς των. ΕΡ.: ᾿Εδημοσιεύθη ὅτι αἱ σχέ- σεις Σας μὲ τὴν Ἑλληνικήν Κυ θέρνησιν διῆὰθον τελευτοίως στά διον κρίσεως ἐξ ἀφορμῆς δια- φόρων γεγονότων. Εἶναι τοῦτο ἆ- ληθές : ΑΠ. : Δὲν εἶναι θάσιμο τὸ δη: µοοιευθέντα περὶ τῶν σχὲσεὠών µου µετά τῆς Ελληνικῆς Κυύθερ- γήσεως. ΕΡ.: Προτίθεσθε µήπως νὰ µεταθῆτε μετὰ τὰς ἑορτὸς τοῦ Πάοχα εἰς ᾿Αθήνας ἐν ὄψει τὸς πολύ κρισίµου φόσεως. εἰς τὴν ὁποίαν εἰσόθρχεται τὸ Κυπριοκυ» ΑΠ. : Ἡ ἐπίσκεψίο µου εἰς Α θήνας δὲν εἶναι, ἐπὶ τοῦ παρὀν- τος. ἀναγκαία. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΡ.Ι Συνεπληρώθη ἡ προσ- πὀθειό Σας δι᾽ ἀνανέωσιν :ῆς Κυπριοκῆς ᾿Εκκλησίας, ἀλλό πο- ραλλήλως διευρύνεται καὶ τὸ σχῖ- σµα εἰς τὴν ᾿Εκκλησίον. Τί Προ: τίθεσθε νὰ πράξετε ἐπὶ τοῦ Προ- κειµένου : ΑΠ. : Τὸ δημµιουργηθὲν σχίσμα εἶναι μικρὸν καὶ σὖν τῷ κρόνω θὰ ἐκλείψη. δΔιὰ τὴν ἐξόλειψίν του θὸ ληφθοῦν διάφορο µέτρα. τῶν ὁποίων ἡ ἔκθεσις δὲν εἶναι τοῦ παρόντος. ΕΡ.: ᾿Εδημοσιεύθη εἰς τὸν Τύπον ὅτι οἱ τρεῖς πρώην Μητρο- πολῖται καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες οὐ τοὺς ἱερεῖς εὐρίοκονται εἰς κα: τάστασιν πενίας. Δὲν νομίζετε ὁ: τι πρέπει νὰ τύχουν οὗτοι τὴς οἰκονομικῆς Σας ἐνισχύσεως : ΑΠ. : Εὐχαρίστως θὰ παρεϊχε- το εἰς αὐτοὺς οἰκονομικὴ ἐνίσχυ: σις παρὰ τῆς ᾿Εκκλησίας. {/ὲν γοµίζω, ὅμως, ὅτι ἀντιμετωπί- ζουν οὗτοι οἰκονομικὸν πρόθλη- μα, ᾿Αντιθέτως, πορουσιάζονται ὡς ἔχοντες οἰκονομικήν εὐχέρει- ον. Εχουν καὶ αὐτοὶ τὸς πη- γὰς χρηματοδοτήσεώς των. ΕΡ.Ι Πολλά έχουν δηµοσ!ευ- θῆ περὶ προθέσεώς Σας νά οτιο- καταστήσετε τοὺς τρεῖς κσαθαιρε- θέντος ὑπὸ τῆς Μείζονος Συνό- δου ᾿Επισκόπτους. Τί ἔχετε ἐπὶ τοῦ προκειµένου κατὰ νοῦν. ἐν ὄψει καὶ τῶν ἐπικειμένων {ορ τῶν τοῦ Πάσχα : 'ΗἩ σύγκλησις Μείζονος Συνόδου διὰ τὴν ἅἄρσιν τῆς κα: θαᾳιρέσεως τῶν τριῶν πρὠην Ιήη: τροπολιτῶν θὁό ἑξαρτηθῆ ἀπὸ τὴν διάθεσιν µεταμµελείας των. ΕΡ.: Πῶς χαρακτηρίζετε τὸ πρόσφατον «Φιλικὸν Σοθιετικὀν δι όθηµα πρὸὀο τὸς ᾿Αθήνας περὶ Κύπρου : ΑΠ. : δὲν γνωρίζω τὸ ὀκρι: θες περιεχόµενον τοῦ διαθήµα- τος καὶ δὲν ἐπιθυμῶ νό ποοθῳ εἰς οἱαδήποτε ἐπ) οὐτοῦ οχολιο. ο στ ΣΙ ον ΔΙΑΡΗΝΜΑ ΕΡ.: Ὁ ἄἀντιπολιτευόμενος Τύπος ἐδημοοίευσεν ὅτι τὸ διά- ϐθηµα τοῦτο ἐγένετο τῇ ὑποδοίξει Σας κοὶ ὅτι, προσέτι. ὑπεγρόιμα- τε µυστικὴν συμφωνίον μὲ την Σοθιετικἠν Ενωσιν. ἡ ὁποίᾳ δί- δει εἰς αὐτὴν τὸ δικαίωµα τια- ρεµθάσεως εἰς Κύπρον. Ποία γ ὀλήθεια ἐπὶ τοῦ προκειµύνου . ΑΠ. : ᾽Απολύτως ιευδής εοι κακόδθουλος εἶναι η ὑπὸ του ον: τιπολιτευοµένου Τύπου δηµοσιευ: θεῖσα είδησις. ΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΕΡ. Εις ποιον σημµείον ερι Οκονται αἱ ἐπαφαὶ µετά της Βρεττανικής Κυθερνήσεως ἐν σχέσει προς τὸς ἁἀποζημιώσεις διό τας θόσεις καὶ ἄλλας διευκο- λύνσεις πρὸς τὰς Βρετταγικάς Δυνόμεις : Δὲν νομίζετε ὅτι ἔχει παραχωρηθῆ πολύ µεγάλη χρον!- κἠ πίστωσις προς τὴν Βρεττανί- ον διὰ τὴν διευθέτησιν τοῦ Εέ- ματος : ΑΠ. : Αἰἱ ἐποφαὶ καὶ διαπρα- γμοτεύσειςο συνεχίζονται. “Ο ϱρυ- θµός, ὅμως, προόδου εἶναι πολὺ θραδύς. ΔΕΥ ΛΔΙΣΤΗΡΙΑ ΕΡ.Ι Εἰς ποῖον στάδιον εὐρί- οκεται ἡ µελέτη τῶν αἰτήσεων διό νέα διὐλιστήρια εἰς τὴν Κῄ- προν : ΑΠ.: Ἡ Κυθέρνησις εὐνοεῖ κατ᾽ ἀρχὴν τὴν Ίδρυσιν τῶν δι: λιστηρίων. ολλ᾽ ἀναμένει περισ- σοτέρας λεπτοµερείας ἐκ µέρους τῶν ἐνδιαφερομένων αἰτητῶν. Περι Πποοςν ΕΣΧΕΣ ΕΡ. : Συχνόάκις εἰς τὸν ὄντι- πολιτευόµενον Τύπον γίνεται λόὸ- γος περὶ νόµου «Πόθεν ἔσχεος» καὶ διατυποῦνται πολλὰ ὑπονοού- μενα. Τί λέγετε ἐπὶ τοῦ θέµατος αὐτοῦ : ΑΠ. : Ἡ Κυπριακή νοµοθεσία προνοεῖ διαδικασίαν δι᾽ ἔρευναν ὡς πρὸς τὸ «πόθεν ἔσχες». Δύ- ναται ἡ ὀἀντιπολίτεωσιςα, ὡς καὶ οἰοσδήποτε πολίτης, νὰ προθῆ ὐ- πευθύνως εἷς καταγγελίας ἑναν- τίον παντὸς προσώπου, κατέχον- τος δηµόσιον λειτούργημα, καὶ νὰ ζητήση ἐφαρμογὴν τῆς Ὀλαδι- κασίας. Όσον ἀφορᾷ ἐμὲ προσω- πικῶς, ἐὰν ἤθελον διοτυπωθῆ οἱ- αιήποτε συγκεκριµέναι κατήγο: ρια!. εὐχαρίστως θά ἀπεδεχόμην καταρτισμὸν ἐπιτροπῆς, τῆς ὁποί- ας µέλη νὰ εἶναι µόνον ἄνθρωποι τῆς ἀντιπολιτεύσεως, οἱ ὁὀποίοι νὰ, προθοῦν εἰς οἰονδήποτε ἔλεγ- χον ἐπὶ κρατικῶν ἢἤ ἐκκλησισοτί- κὠν οἰκονομικῶν θεμάτων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἔχω προσωπικήἠν Όυ- θύνην. Τό «πόθεν ἔσχες» ἐπιθυ- μῶ ἐπίσης νά ἐφαρμοσθῆ καὶ ἐπὶ τῶν συγγενῶν µου, στενῶν κοὶ μακρυνῶν., μέχρις ἐθδόμης /ενς- ὃς. ᾿Αποδέχομαι ἐπίσης καὶ τὸν διὰ τοῦ Τύπου ἔλεγχον, ὑπὸ τὴν προὐπόθεσιν θεθσαίως ὅτι οἱ κο- τηγοροῦντεςο ἀναλαμθόνουν τἡἠν εὐθύνην ἕναωντι τοῦ νόμου ὅδι6 τὸ γραφόμενά των. ΕΡ.:Ι. 'Ὑπὸ τοῦ ὄντιπολιτευο: µένου Τύπου ἐδημοσιεύθη πολλά- κις ὅτι κείµενα ὁμιλιῶν καὶ ου- νεντεύξεών Σας ἐδόθησαν εἰς τὸν Τύπον ὑπὸ τοῦ Γραφείου Δη- µοσίων Πληροφοριῶν μὲ παραλεί- ψεις. Εἶναι τοῦτο ἁληθές : ΑΠ. :. Είς τινος περιπτώυσις Ετοιµάζω ἐκ τῶν προτέρων -ᾱς ὁμιλίας µου. ἀντίγραφον τῶν ὁ- ποίων ἀποστέλλω εἰς τὸ Γραφεῖ- ον Δημοσίων Πληροφοριῶν πρὸς ἔκδοσιν πρὸ τῆς ἐκφωνήσεώς των. Ενίοτε, ὅμως, κατὰ τὴν ἐκφώνησιν. παρεμθάλλω προσθή- καο, αἱ ὁποίῖοι δὲν περιλαμθά- νονται εἰς τὸ ἀρχικὸν κείµενον. ὡς συνέθη πρὸ ἐτῶν κατὰ τὰ ἆ- ποκολυπτήρια προτοµῆς ἠρωος εἰς Αἰγιαλοῦσαν. Ὡς αρὸς τὸς ουνεντεύξεις µου, ὑποθάλλονται συνήθως ἐκ των προτέρων νρα- πταὶ ἐρωτήσεις καὶ ἑτοιμάζονται γραηπταὶ ἁπαντήσεις. ᾿Αντίγράφον τὴς γραπτῆης συνεντεύξεως ἆπο- στόέλλεται πρὸς ἔκδοσιν εἰς τὸ Γραφείον Δημοσίων Πληροφορι- ὧν. Συµδαΐνει. ὅμως, πέραν τῶν γροπτὠν ἐρωτήσεων καὶ ἁπαντή- | σεων. κατὰ τόὀς δηµοσιογραφ:κός συναντήσεις µου νὰ ὑπάρξουν καὶ προφορικαὶ ἐρωτήσεις καὶ α- παντήαεῖιοι ὧςσ προσφάτως συνό: θη μὲ μογνητοφωνηθείσαν συνΏν τευξὶν µου πρὀς τήν ΕΒρετιώνι- κήν.. Ῥαδιοφωνίαν. Ὡς ἐκ τού- του εἶναι δυνατὸν νὰ ὅὄημιαυρ- γηθή. πορεξήγησις περὶ δηθεν οκο πίμων ποραλείψεων κοτό τὴν ἐκ- εἶοοιν των ὁμιλιων Ἡ συνεντου ἔεων µου ὑπὸ τοῦ Γραφείου. Δη: µοσίων Πληροφοριών. ΕΡ.Ι Πώς ἑρμηνεύετε τὴν εν: πονον θέσιν τῆς Τουρκίας κοὶ του κ. Ντενκτός περὶ ᾿Ομµοσπονδίας : ΑΠ. : Δυοκολεύομαι νὰ δωσω ἑρμηνείον. Πιθονὀον να ὑπάρχουν λόγοι οἱ ποιοι ὦθουν τὴν Τουρ: κίον καὶ κὠτ ὁκολουθίαν τήν Τουρκοκυπριακήν ἡγεσίαν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτήν. Ἡ θέσις των ὅµως πρέπει νὰ διευκρινισθη διότι ἐόν οὗτοι ἐπιμένουν εἰς τν λύσιν τὴς 'Ὁμοσπονδίας τόὸτς ὃνν ὑπάρχει λόγος ουνεοχίσεως συνομιλιών. των Παραλίμνι -- Αρης 5--δ' ΕΡ.,: Πῶς κρίνετε τὰς ἀντπρο- τάσεις τοῦ Τούρκου Συνταγµατο- λογου κ. ᾽Αντικαστί πρὸς τὸν “Ἓλληνο ουνάδελφόν του κ. Δε- κλερῆν : ΑΠ. : Οὐχὶ ἀποδεκτάς. ΕΡ,: ᾿Ελέχθη ὅτι ὑπάρχει ἓν εἶδος φόρμουλας ἢ συμφωνία µε- ταξὺ Ελλάδος καὶ Τουρκίας πρὸς λύσιν τοῦ Κυπριακοῦ : ΑΠ. :. Δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει οἱαδήποτε φόρμουλα ἢ συμφωνία μεταξύ Ελλάδος καὶ Τουρκίας πρὸς λύσιν τοῦ Κυπριακοῦ. ΕΡ. : ᾿᾽Ανεφέόρατε, Μακαριώτο- τε, ὅτι ὀξετάζεται ἡ Ἱδρυσις δι- λιστηρίων. Η ἐξέτασις τῶν αἰτή- οεων γίνεται ἐν οχέσει πρὀς τὴν προστασἰαν τοῦ φυσικοῦ περιθάλ- λοντος : ΑΠ. : Εἰς τὸ παρελθὀὸν ἥμην ἐ- νοντίον τῆς ἰδέας ἱδρύσεως διῦλι- στηρίου εἰς Κύπρον καὶ τοῦτο χά- ριν τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιθάλλοντος. Ἐν τούτοις ἡ ἑ- νεργειακὴ κρίσις καὶ αἱ δυσμενείς ἐπιητώσεις τὰς ὁὀποίας ἔχει αὕτη ἐπὶ τῆς οἰκονομίας τῆς Κύπρου, μὲ ἔκσμαν νὰ ἀναθεωρήσω τὸς ἀπόψεις µου. ΌΟντι προέχει τώρα εἶναι ἡ ἐξοικονόμησις ξένου συναλ λάγματος, τοῦτο δὲ δύναται νά ἐπιτευχθῆ ἐόν δοθῆ προσοχἡ εἰς τὴν θιομηχανικἠν ἀνάπτυξιν τῆς Νήσου. Δέον ὅπως σηµειωθῆ ὅτι κατὰ τὸ παρελθὀν ἔτος τὸ ἕλλειμ μα τοῦ ἰσοζηγίου πληρωμῶν ὁ- νῆλθεν εἰς ϐ περίπου ἐκ. λίρας λόγῳ τοῦ διπλασιασμοῦ τῆς τι- μῆς τῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ εἰσα- χθέντων σιτηρῶν. ᾿Εφέτος ἡ πο- ραγωγή σιτηρῶν ὀναμένεται νὸ εἶναι καλή, ἀλλὰ ἡ Κύπρος θά ὑποχρεωθῆ νὰ πληρώση ἐπιπρόασ- θετον ποσὀν 15 ἕως 20 ἐκ. λι- ρῶν λόγῳ τῆς αὐξήοεως τῆς τι- μῆς τοῦ ἀργοῦ πετρελαίου. ΕΡ. Ι ᾿Ανεφέρατε ὅτι ὁ κ. []ο ταμιᾶνος εἶναι ὁ χρηματοδότης καὶ ὁ κ. Σωκράτης ᾿Ηλιάδης ὁ ταμίας τῆς παρανόµου ὅραστηρι- ὀότητος εἰς Κύπρον. Η Κυθὲρ- νησις ἀντιμετωπίζει τὸ θέµα τοῦ- το ἁπλῶς καὶ µόνον ἀπὸ τῆς σκο πιᾶς τῆς εἴσροης ξένου συνολ- λόγµατος εἰς τὴν νῆσον : ΑΠ. : ὉΟ κ. Ποταµιάνος ἔχοι κηρυχθῆ ἀνεπιθύμητον πρόσωπον. ΕΒ.:. Τί σκέητεται νἁ πράξη γενικώτερον ἡ ἸΚυθέρνησις καὶ ἰδιαιτέρως ὅσον ὀφορά τὸν κ. Η λιάδην ΑΠ. :. Δὲν θὰ ἐπεθύμουν νὰ ἑ- πεκταθώ περαιτέρω ἐπὶ τοῦ βέ- µατος αὐτοῦ. ΕΡ.:. Μελετα ἡ Κυδέρνησς ὀποκατάστασιν τῶν διὰ λόγους δημοσίου ουμφέροντος παυθέντων δηµοσίων ὑπαλλήλων, ἁστυνομι- κὠν καὶ ἐκπαιδευτικῶν : ΑΠ. : Όσοι θαρύνονται μὲ ώ- ρισµένος πράξεις δὲν θὰ ἑπανέλ θουν εἰς τὰς θέσεις των. ᾿Εξ ὅλ λου. ἐπανεξετάζοντοι αἱ ὑποθέ σεις μερικών ἐκ τῶν παυθέντων. ΕΡ.Ι. ᾿Εγράφη ὅτι οὗτη εἶναι ἡ τελευταίασ σας θητείᾳ ὡς Προ: ἐδρου της Δημοκρατίας. Είναι τοῦτο ὁληθές : ΑΠ. : Μόλιστο. ΕΡ.: Μήπως τούτα σημµαί. δι μέχρι τοῦ 1978 θά ἐέξευρο: θῆ λύσις τοῦ Κυπριακού : ὅτι ΑΠ.: Ἡ θητεία µου αυτή ϱἰ: ναι ἡ τελευταία υπο οιασδήπιοτ: ουνθήκας. 0 ΤΑΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΦΛΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ. 6 (τοῦ ἄνταπο- κριτοῦυ µας). -- Επιθεβαι- οὗται σήμερον τὸ ὀπόγουμοι ὅτι ὁ ἐν ᾿Αθήνοις ᾿Αμερικα- νὸς Πρέσθυς κ. Χένρυ Τά- σκα ἐπιστρέφει ἐντὸς τῶν η µερων εἰς τὴν Ἑλληνικὴν πρωτεύουσαν. Ὁ κ. Τόσκα εἶχε προθῆ εἰς κοτάθεσιν ὁ- νώσπιον της Γερουσίας δπιὶ τοῦ Ελληνικοῦ, πιστεύστοι δὲ ὅτι εἶναι κοµιστἠς σημαν- τικων αποφάσεων σχετικώς μὸ τὴν ᾽Αμερικανικὴν θῥσιν τόσον ἐπὶ τοῦ Ελληνικού Πο λιτικοῦ θέματος, ὅσον καὶ {- αἱ τῆς κρίσεως μετά ο. Τουρκίας ἡ ὁποία ἄνησιιν- ἰδιαιέρως τὸν Ειρμάικώς παράγοντα. Σελὶς 6 ΄ {΄ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΒΟΣ» Οι αναγνωσται ᾿Απόὸ τὴ Σύνταξη τὸ πρῶτο γράμμα. ἀπευθύνε- ται στὸ κοινό. Σ᾽ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἄνδρες καὶ χυνοῖκες, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, ἀνεξαρτήτως ΠΟλΙΤΙ- κὠν τοποθετήσεων καὶ ἐπαγγελματικῆς τάξεως, κδκαπαρααπαακκρκωσπαακκαπιοκαπαωπετναςσπερ»«πααπαττουπασπο µας γράφουν γιὰ νὰ τοὺς καλέση νὰ συνεργαστοῦν μὲ τὴ στήλη καὶ νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους γιὰ τὰ κοινά. Κρίσιμες οἱ ὤρες ποὺ διέρχεται ὁ τόπος καὶ δύσκολοι καιροὶ προ- μηνύονται γιά τὸ μέλλον τοῦ Κυπριακοῦ κόσμου: Καὶ πάντα, μὰ πρὸ παντὸς σὲ τέτοιες στιγμές, εἶναι ἔπι- θεθληµένη ἡ ἐνεργὸς συμμετοχή ὅλων στὴ ζωὴ τοῦ τό- που. Καὶ ἡ συμμετοχή ὅλων στή ζωὴ καὶ στὴ χάραξη τής πορείας μιᾶς κοινωνίας ἣ μιᾶς πολιτείας σὰν ἀρ: χικἠ προὐπόθεση ἔχει τὸν λόγο, Ἡ εἰσήγηση. ἡ έλευ- θέρα ἔκφραση τῶν ὁποιωνδήποτε ἀπόψεων, ή κριτική, ἡ ουζήτηση, εἶναι τὰ πρωταρχικά, τὰ θᾳασικώτερα οτοι- χεῖα γιὰ τὴν διόλυση τῶν νεφῶν, τὴν ἐκτόνωση τῆς όν- τάσεως, τὴν ἐποικοδομητικὴ ἀντίκρυση τοῦ ἁπλοῦ ἡ πο- λυσύνθετου προθλήµατος, τοῦ περιωριοµένου ἤ ἕκτετα- µένου ζητήματος ποὺ ὁπασχολεῖ τὴν οἰκογένεια, τὸ χω- ριό, τὴν πόλη, τὴ χώρα, τὸ Έθνος. Ὁ λόγος καὶ ὁ ἁν- τίλογος κάνουν τοὺς ὀνθρώπουα νά πλησιάσουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, νὰ δῆ ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, νὰ γνωριστοῦν, νὰ ἐξωτερικεύσουν τὰς ἀπόψεις τους, τοὺς καημούς τους, τοὺς πόνους καὶ τοὺς πόθους τους καὶ ὀπὸ κοινοῦ νἀ προσπαθήσουν μὲ καλἠ καρδιά νό ἀναζηιήσουν καὶ νὰ θροῦν λύσεις στὰ προθλήµατα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν. Πολὺ διαφορετικἁ ὀντιλαμθάνεσαι τὸν συνάνθρωπό σου ποὺ τὸν πολεμᾶς μὲ τὸ ντουφέκι ἀπ᾿ τὸν ἀπέναντι λό- φο καὶ πολύ διαφορετικἁ τὸν ἀντικρύζεις ἕστω καὶ σόὸν νὰ εἰσηγηθοῦν. στὸ κοινό: αντίπαλο ὅταν τὸν θλέπης, ὅταν αἰσθάνεσαι τὴν ονάσα του, ὅταν τὸν κοιτάζης στἁ µάτια, ὅταν κουθεντιάζης μαζί του, ὅταν ουζητῆς. ᾿Αποτελεῖ γιὰ μᾶς πεποίθηση πὠς ἂν σἁὰν Λαός καθιερώναµε ἀπ᾿ τὴν ἀρχή τὸν διάλογο, ὃν ἐκφράζαμε τὶς ἀπόψεις µας καὶ δεχόμαστε πάνω σ᾿ αὐτὲς συζή- τηση, θὰ εἴχαμε ἀποφύγει πολλὲς κακοτοπιὲς καὶ πολ- λες περιπέτειες ποὺ κάναν τόσο δύσκολη τὴ ζωή µας. Μ΄ αὐτὲς τὶς σκέψεις καὶ μὲ καλὴ διάθεση, προσ- φέρουμε στοὺς ἀνθρώπους αὐτὲς τὶς στῆλες καὶ τοὺς κολοῦμε νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους. Βεθαιώνουμε πὠς σεθόµαστε τὸ δικαίωµα τοῦ πολίτου νὰ ἔχη τὶς προσωπικές του ὀντιλήψεις καὶ τὶς ἀρχὲς στὸν πολιτι- κὀ, τὸν οἰκονομικό, τὸν κοινωνικὀ τοµέα. Ὁ κάθε ἄν- θρωπος εἶναι ἐλεύθερος νἁ πιστεύη σ᾿ ὅ,τι θέλει καὶ νὰ δρᾶ γιὰ τὴν προώθηση τῶν θεωριῶν του, χωρὶς ὅὃ- µως νό παραθιάζη τὴν ἑλευθερία τοῦ συνανθρώπου του. Νὰ σκέπτεται καὶ νὰ ἑνεργῇῆ µέσα στὰ πλαίσια τῆς νο- µιµότητος καὶ τοῦ σεθασμοῦ οτόὸν συνάνθρωπο, χωρὶς νὰ ὑπερθαίνη τὰ ἐσκαμμένα, χωρὶς νὰ θίγη, χωρίς νά παραθιάζη τὰ δικαιώµατα καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἄλ- λου. Ὅλοι, λοιπόν, μποροῦν νᾶ ἔχουν ἕνα χῶρο σ᾿ αὖ- τὴ τὴν ἐφημερίδα γιά νὰ ἐκφραστοῦν, νὰ συζητήσουν, Αὐτόὸς ὁ χῶρος ἀνήκει ἀποκλειστικά Η ΣΥΝΤΑΞΗ ᾿Ἀστυνομικὲς ἹἹστορίες Ὁ Ανθρωπος | δίχως πρώσοωιτο Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ῥῬὸς παρακολο-θοῦσε τὸν ἐπισκέπτῃ του μὲ τὴν ἄκρη τοῦ γατιοῦ- Είχε προσέξει πὼς ἡ ματιά του ἐνοχλοῦσε τὸν ξένο. καὶ δὲν ἤθελε νὰ τὸν φοθίση πρό- ὡωρα. Προτιμοῦσε, πρὸς τὸ παρόν. νὰ τὸν ἀφήση ἐλεύθε- ρο, νὰ συνεχίση αὐτὴ τὴν ᾱ- πίθανη ἱστορία, Λοιπόν ρώτησε. -- Λοιπόν, συνέχισε ἐκεῖνος μὲ κάποια γευρικότητα. ὅτως σᾶς εἶπα,,. Τὸ τρακτὲρ οκόν- ταψε πάνω στὸ πτῶμα, --Τὸ τρακτὲρ σκόνταφε πάνω στὸ πτῶμα --Μάλιστα. --Αὐτὸ εἶναι σοθαρόὀ, ἔνα- γε ψεύτικα ὁ Ρός, Δὲ νομί- δεις, Σόλ.: ὍὉ Θοηθός του ποὺ παρα- κολουθοῦσε τὴν σωζήτησι καθι- σμένος στὸ Ρικό του γραφεῖο» σταμάτησε γιὰ ἕνα δευτερὀλε- στο νὰ ξύνη τὸ αὐτί του. καὶ εἶπε : --Πολὺ, πολὺ σοδαρὀ, -- Συνεχίστε, κύριε Μπέρ: κλεῦ, -Σᾶς εἴπα, Μόλις ἄκουσα τὸ χτύπημα, κατέθηκα ἀπὸ τὸ τρακτὲρ καὶ πλησίασα, Εἶδα τὸ πτῶμα. Ηταν ἕνας ἄντρας καμμιὰ σαρανταπενταριὰ χΧρο- νῶν. Τὸ πρόσωπό του εἶχε παραμορφωθῆ τελείως, Δὲν ὅ- πῆρχε πρόσωπο, Μ᾿ ἔπιᾶσε τρόμος. Ὁ Ρὸς ἀναστέναξε : --Γιὰ μιὰ στιγμῆ νοµίσα- τε ὅτι δὲν ἦταν ητῶμα, ὅτι ἡ- ταν ζωντανὸς καὶ τὸν πατήσα- τε ἐσεῖς, ἔ : -. Ναί, ἀκριθῶς, Ὁ Σὸλ χαμογέλασε : -- Νομίσατε, δηλαδή, ῄτίο συυκεκριµένα» συνέχισε ὁ ἐτῖ- θεωρητής, ὅτι ὁ ταλαίπωρος ἐκεῖνος εἶχε ξαπλώσει στὸ χω: ράφι σας ὁλοζώντανος περ'- µένοντας νά περάσετε ὅπο πόά- γω του μὲ τὸν μηχανή σας ! Η κάνω λάθος : --. Τί ἐννοεῖτε : Ο Μπέρκλεῦ τὸν κοιτοῦσξ α' ἕνα χαμὀγελο ἀμμχανίας. - Τίποτα, ἀστειεύτηκα. εἰ- πε ὁ Ρός, ο ο. Ακοῦστε, ἐξήγῆσε ὁ ἅλ-' 7ος, δὲν εἶπα τέτοιο πρᾶγμα, ι Γιὰ νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια, δὲν | Εεγελάστηκα. ΒΜόνο «οόν ἆ- στραπὴ μοῦ πέρασε αὐτὴ ἡ] σκέφι, Ότι µποροῦσε νὰ ἢ- ταν πρὶν ἀπὸ λίγο ζωντανός, ᾿ - ᾿Ενῶ οτὴν τροωγματικό- τητα: -ω. ᾿Ενῶ στὴν πραγμµατικὸ- τητα. διάδολε. Ἆταν ἕνα στῶ- ! μα. Κάποιος τὸν ἔθαφψε εκεί»! κάποιος ποὺ θέλει ἴσως το κύ.ί κό. μου, ἡ κ Λέτε: -. Δηλαδή : , : -α Γιατί παει ὁ νο σας ι στὸ κακά Γιατὶ νά μὴν τὸν | ἔθαφαν ἐκεῖ ἁπλῶς καὶ ένο! γιὰ νὰ τὸν ξεφορτωθοῦν : ἱ .-- Σωστά, εἶναι στό, | | | μι Εγινε μικρὴ παῦσ Ρὸς κοίταξε τὸν Σόλ κρατοῦσε κάπου -κάπο αιὰ σηµείωσι, καὶ εἶπε : - ὮὉ συνεργάτης μου κρα-! τάει σημειώσεις. Θὰ θέλατε: νὰ Φάλετε μιὰ µονογραξή : ος Γιατί ὄχι : “Ο ἄνθρωπος πρὸς τὸ γραφειο το 9 σποὺ κοίταξε ἔαφνιασμενεος τον επιθεωρητή : Γιατί νὰ ὅ τογρά- η ὁ Μπέρκλεῦ : , ! ας Θέλετε νὰ τὸ διαὐάσετε: ) εἶτε, Ὁ ἄλλος κοταξε “ντε - ἔξη φράσεις ὅλες ἃ ὄλ ειχε σημειώσει στην : ἑπαστυνόμος. -.. Οχιν εἶπε γαιοὺ τας ἀδέξια, σᾶς ἔ/ω {: σύντ. Ἔθγαλ του ἕνα στ -- Τὸ τόνο ποὺ 1 φέρει. εἶπε, Ρἶναι νὰ ἁπομο- | κουνθῇ αὐτὸ τὸ πράγμα ἁτ το κτῆμα µου. Καὶ νὰ ὤση αὐτὴ ἡ ἱστορία. Κατα]α.ι φαίνετε φυσικά ὅτι ἐγὼ δεν «- «ιο ναµυία ἀνάμιξιι ἔτοι : Ὦ Ρὸς τὸν κοιταξ ποὺ κα στα. «Φφοσικάν εἶτε, εν Μπορῶ νὰ την οῖνν ος Μιὰ στιγµή, ἴθελα νά. σᾶς ρωτήσω ἕνα - δεὸ πρά- Ύματα ἀκόμη, -- Καὶ θέδαια. --᾿Εσεῖς ὅπως εἴπαμε εἶστε ἕνας ἁπλὸς ἀγρότης, κύριε Μπέρκλεῦ, -- αἱ. - Δηλαδή ὄχι καὶ τόσο ᾱ- πλόὀς, ἀφοῦ ἔχετε νᾳµποσα στρέµµατα γῆς καὶ ὀδηγεῖτε καὶ τρακτέἑρ. -- Ας ποῦμε ἔτσι, [ιᾶνε καλά οἱ δουλειές. δὲν λέω, κ. ᾿Απὸ πότε ζῆτε στὸ κτῆ- μα αὐτό, ἔξω ἀπὸ την πολι μας ι -- Σᾶς εἶπα, Ίρθα πέρυσι στὸ Ρόστον. Ζοῦσα πρῶτα στὸ Νότο, Στὸ Χάρλοου, -- ἹΚαὶ γιατί φύγατε: Δὲν ταν εὔφορο τὸ ἔδαφος ἐκεῖ: -- Ἄς ποῦμε πὼς εἶχα σι- κχαθῆ τὸν τόπο. --Ἕνας ἀγρότης δὲν οι- Χαίνεται ποτὲ τὴν γῆ 1ου. -- Ωω, αὐτὰ εἶναι 3αγετι- κά, ἔκανε ὁ ἄλλος, Μπορῶ νὰ πηγαίνω τώρα. -- Ρωτήσαμε γιὰ σᾶς ὅταν ἀγοράσατε τὸ κτῆμα σας ἐ- δῶ. Μᾶς εἶπαν ὅτι εἴχατε κ΄ ἕνα συνεταῖρο, κι εἴχατε κά- γει πολλὰ λεφτὰ στὸ Χάρλο- ου: Γεγονός: -- Να. Καλλιεργούσαμε μαζὶ τὴν γῆ μὲ τὸν Γζϊμ ἄρά- περ. Εκεΐνος ἔμεινε πίσω, Δηλαδὴ τράδθηξε ἀλλοῦ, Κὠ- ρίσαµε τὴν περιουσία µας, ἕ- γὼ ἤρθα ἐδῶ. αὐτὸς ἀλλοῦ. Τὸ χτῆμα ἐκεῖ κάτω τὸ που- Ἰήσαμε, -- Αὐτὰ τὰ Σέρω, ᾿Αινά-- εἶπε καὶ τόνισε τὰ λόγια του ««ποῦ νἁ πῆγε ἄραγε αὐτὸς ὁ Τμ Κράπεο : -- Ποῦ νὰ ξέρω : -- Μήπως σ᾿ ἐπισκεπτόταν καμμιὰ φορά. χθὲς λόγου /ά- ρη: κ Όλι, -- Αὐτὸς ὁ Του Ἡραπεο. ποὺ καλλιεργοῦσε τὴν ἢ καὶ σᾶς εἶγε ἁπλῶς γιὰ ούνεταιρο στὰ λεφτά µόνο γιατ ἵμῃ μοῦ πεῖς πὼς καὶ σὺ εἶσαι άγρό- της, Μπέρκλεῦ { Αὐτὸς ὁ Τζϊμ Κράπερ πρέπει νὰ ἤταν χθὲς στὸ σπίτι σας. ζωντανός ! Ὁ ἄλλος τὸν κοἰταξε γιὰ πρὠτη φορὰ κατάματα : -- Τί ἐννοεῖτε : -- Εννοῶ ὅτι ἀπ τὴν ἀρ- χΏ μοῦ ἔκανε ἐντύπωπι αὐτὶ, ἡ ἱστορία, Μπέρκλεῦ, -- Ποιὰ ἱστορία κ.» Ὁ μῦθος ποὺ ἤρδες νὰ μοῦ πῆς, ᾿Εσὺ ποὺ ὃ χεις ὁδηγήσει τρακτὲρ τορᾶά δυὀ ἢ τρεῖς φορὲς στὴ ύωή σου, Καὶ ποὺ σκότωσςς τόν Κράπερ γιὰ νὰ τοῦ πάρης :αἱ τὰ Ὁπόλοιπα λεφτά | κε ΔΛκά πῶς,... 'Ο. ἐπιθεωρητὴς «τότ]σε ἕνα κουδοῦνι, Ηταν ἔξιο ὥσε- νῶν, -- Άκουσε Μπέρκλευ, Γά- θε ἀγρότης ποὺ ἔπει ζήσει χρόνια στὰ χωράφια δὲν ἔχει τὴν εὐφράδεια τὴν δικιό σου. Στὶς τσέπες του θὰ δρῆς κὠμ- πατάκια οὖρμα ἢ στάγγοὺς. ἢ τρύπες, καὶ ὄχι στι.λὸ γιὰ νὰ ὁπογράφη ἀναφοσές. (κι᾽ ἂν κάποτε πατήση να µισο- πεθαμμένο πτῶμα μὲ τὸ κτὲρ δὲν ϐ᾽ ἀκούσι «κτύπημα», ὅπως ἄνο σύ, Γιατί, καλῶς Ὦ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα. γιὰ ἕνα τρακτὲρ εἶναι ἐξ ἴσοι μα οκό ὅπως ἡ γῆ, ἅι ὅταν πάη νά δη τὶ ῆταν αὐτὸ πο ατώγη σε, δὲν «κατεβαίνει» κανεὶς ἀπὸ τὸ τρακτέρ. ἀλλὰ δάει». ἄν δὲν θωμᾶσχ καλά Ὅλα αὐτὰ εἴναχι ἄνιη- σες | Μπῆκε ἕνας ἀστ ᾧῷ Πάρτε τον στὸ 3 ριο. εἶπε Ρός, “Ο Σὸλ τὸν κοίταξε ας ωή- ξενεµένας, “ϱ. Μπέρκ)εὐ ὃναας θηκε Ἀίγο, φώνσὲς, πωσήθη- κε, ὥσπου ὁ Ρος τὸν πο} ς- ρησε -- Πήγαινε, τώρα, ἀντο, παλιοτόµαρο, Θὰ μοῦ δῴσης ἀργότερα τὶο ἐξηγήσειςο ! Εἶχε λαχανιάσει αι τὸν θυμό. Ὁ 6οηθός του τὸν κοί- ταζε σαστισµένος. -- Γιατί τὸν ἔθαλες νὰ ὐ- πογράψη : -- Μὰ δὲν κατάλαύες Π- θελα νὰ δῶ τὶς κινήσεις του. Δὲν ἤταν καθόλου νεωρικὸς ὅ- ταν ἔγραφε τ᾽ ὄνομά τοὀ, Κα- θόλου ἀδέξιος, Σἀν καλὸς ἔμ- πορος ποὺ θγάζει 'ὁ οιυλό γιὰ νὰ κάνη τοὺς ῥογσοα- αµοώς του καὶ νὰ κλείση μιά ὑπόθεσι... -- Καὶ καλλιγράφος! τρό- σθεσε ὁ Σὸλ κοιτάὀοντας ιὸ χαρτί, Τοῦμενε,βµως μιά ἁτορία,., --Μὰ πῶς μπορεῖ σαι τόσο Δέδαιος : τι σκότωσε τὸν τταῖς το Καὶ γιατὶ νὰ μάς τὸ πῃ Ἡ ἵ --Θὰ σοῦ φανῆ τερίεργο. ἀλλὰ. τόσο κόθει τὸ µυαλύ του. Σκέφτηκε πὼς ὁ καλύτερος τρόπος γ ἁ νὰ ἁπαλλαγῇ ἆ- πὸ τὸ πτῶμα θἄάταν νὰ υὲές τὸ παραδώση, Ανιὶ νὰ τὸ | θροῦμε λοιπὸν ἀπὸ ἄλλο δρόμο. ᾿ ο Κι ὅμως θέδσοιος.., δὲν Όἄμουν | τόλμησε ὁ: σος, 'Ο ἐπιθεώρητῆς να «ονέλα- : σε. Άναψε τὴν πποα του, :Τὸν εἶδες. εἶτε, τὶ τοῦ εἶπα,,, κο τ σες Ναί. ἀλλά.. Δὲν ὁπόρχει ἀλ) ό. στὸ κάτω - «ἀτιας ἂν ἄλλη αιἁ ἀπό στηκε ἄνθοωπο: τ οπηεν νιὰ ποώτα ἁτι ὃ ἕ- γπ πλσωπο πο δδι πιά ν΄ ὀναγνωρίζᾳ σ: ἄντρα σαράντα ντ τρώς, 6έ- Γ ανῦνε πονἜς κο - ΘΑΜ ΗΑΙ ΙΑΝ ΜἩ ΛΙΖΑ, ΓΥΜΝΗ ἃ ΝΤΥΜΕΝΗ ΖΗΣΑΝΕ μαξὶ λίγο γι αὖ- τὸ κρότησε τὶς φωτογραφίες της γιὸ νὰ τὴν θυμᾶται. Μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι στὶς φώτο” γραφίες αὐτὲς ἦταν γυμνή. Μοντέλο τῶν φωτογραφιών, ἡ διάσηµη κόρη τῆς Τζούντυ Γκάρλαντ, ἡ Λίζα Μινόλλι, καὶ κάτοχος τῶν ἐνθυμίων, ὁ ἀστέρας τοῦ σινεμά καὶ δι- όττων μνηστήρας της, ὁ Πή- τερ Σέλλερο. Τὴν εἴδηση -- χωρὶς τὶς φωτογραφίες -- ἐδημοσίευσε τὸ περιοδικὸ «Χόλλυγουντ Ρηπόρτερ» μὲ τὴν προσθήκη ὅτι τώρα, ἡ Λίζα προσπαθεῖ νἁ πείἰση τὸν Πῆτερ νἁ τῆς δώση πίσω τίς φωτογραφίες καὶ τὰ ἁρνη: τικά. Ὁ Σέλλερς διάθασε τὀ δηµοσίευµα. στὸ ἱαιηπτάουν καὶ έγινε ἕἔξω φρενῶν. |Κά- λεσε τοὺς δημοσιογράφους, διέψευσε κατηγορηματικἁ τὶς πληροφορίες αὐτὲς καὶ εἶπε ὅτι ποτὸ δὲν φωτογράφισε τὴν Λίζα γυμνή. Οὔτε ἡμίγυ- µνη -- πρὀσθεσε. Ὅταν τοῦ παρατήρησαν ὅ- -- Δυὸ φορὲς καὶ δυὸ καιρούς Ι... Δημοχκρατιγά Μιά φιλεύσπλαχνη κυρία ἑ- πιοκέπτετοι κάπαιο τρ8λλοκο: μεῖο καὶ μετοξὺ ἄλλων. ρω: τάξει κάποιον τρελλὸ πού φᾳ- νόταν ἀκίνδυνος - Καὶ σὺ πῶς θοέθηκες ἐδῶ, καλέ µου ἄνθρωποὸ -Μ' ἔφαγε ἡ Άπμοκ: τίστι, - Δηλοδή : -- Νά. ἐγὼ ἔλεγα πως ὦ- λος ὁ κόσμος ε:ναι ιρολλός. κι ὁ κόσμος πάλι έλεὺς τιώς ἐγὼ εἶμαι τρελλός. «αἱ οτὸ κε κα νὰ νεο τέλος νίκησε ἡ ολο ομΏφία. Ἔρεμερὰ παισιά Ἡ. δασκάλα ρωτᾶ τὸ μµ! κρὸ μαθητή : - Πές µου, Μιµίκο, ποιὸ ἤρθε πρῶτα στὸν κὀσμῶ, τὸ σὐνὸ ἡ ἡ κότα : Ὁ Μιμίκος σκέπτονα: λι- γάκι... - Νομίζω ὁτι πρῶτα πει νὰ ἔφτιαξε ὁ Οσὸς κότα, τῆς λέει, νιατὶ δὲ τοῦ ἤτον καὶ τόσο ϱ» νὰ καθήση πόνω στὰ κ τὸ κλωσήση { πωῦ- τὴν , τα μ.ο Νὁ νὰ τι κὀτι πρέπει νὰ συµθαίΐνη, διότι ἡ Μινόλλι δὲν σχολιό- ζει τὸ δηµοσίευµα, ὁ Βρετ: τανὸς ἠθοποιός, ἔχασε τὴν ψυχραιμία του καὶ εἶπε ὅτι «ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνακινεῖ κά: ποιος φρενοθλαθής». ΄Όπως καὶ νὰ ἔχουν τὰ πράγματα, ὁ σχετικὀὸς θόρυθος έγινε, καὶ γι ἄλλη μιά φορὰ τὰ περιοδικἁ καὶ οἱ ἐφημερίδες δημοσίευσαν Φωτογραφίες τῶν δύο ἠθοποιῶν ποὺ κα- τέρριψαν τὸ ρεκὸὀρ θραχυθί- οὐ νηστείας. ο ΤΗΣ η Τρυµερά παιδιὰ Κάποιος σχολικός οπἱίῶξω: ρητής εἶχε θόλει σιοὺς μα. ΄ θητὲς μιᾶς τάξεως τὸ ὀξῆς , θέμα ᾿ἐκθέσεως .΄ ! «Περιγράψατε ἕνα περίπα-΄ τόὸ σας μὲ αὐτοκίνητο μὲ 250 λέξεις». Ἓνας ἀπὸ τοὺς µοθητές, λοιπόν, ἔγραψε τὰ ὀξής : «Ὁ θεῖος µου ἀγόρασε ἔ- να αὐτοκίνητο καὶ μὲ προς: κάλεσε προχθὲς νά κάνουμε ἕνα ἐξοχικὸ περίπατο. Κα. θώὼς ὅμως δὲν ἥξζερε νό ὁδη- ] γῆ καλά, τὸ αὐτοκίνητο ἔπξ- | σε µέσα σ΄ ἕνα οἶἐμα. Ὡς ἑ | δῷ οἱ λέξεις εἶναι περίπου 30. Οἱ ὑπόλοιπες 220 εἶναι | ἐκεῖνες ποὺ εἴπε ὁ θείος µου | ὅταν ἀναγκαοτήκαμς νὰ γυ- | ρίσουµε στό σπίτι μὸ τὰ πό | δια: ᾽Αλλὰ δὲν ἐπιτόγεται | νὰ τὶς γράψω». ᾿ αν εν ὃν 'ΗἩ δασκάλα μίλησε στοὺς : μικροῦς µαθητές γιὰ διςφο ρους ἀνέμους. ᾿Ἔπειτα «τά γει στὰ παραδείγματα. --- Χθὲς ἦμουν στὸ λε υφο : ρεῖο ὅταν ἀἄνοίξε ὦ Πόρτα, καὶ αἰσθάνθηκα ενα ἁπλὸ χό- | Πὲς µου. δι στὸ μάγουλο. Πετράκη ποιὸς ήταν , Καὶ ὁ Πετράκης ΄ --᾿Ασφαλῶς. θὰ ἧταν ὁ ἐλεγκτής... κά ον νὰ - Τί εἶναι τὸ αὐγο, Γιῶν: να: -- Όνομα ουοίαστνο κύ- ρις. - Καὶ τί γένους: -- Αὐτὸ κύριε, δὲν τὸ ζέ: ρει κανείς. Μπορεῖ νὰ νίνη κόκκορας. µπορεῖ καὶ κότα ον Ο μικρός γυῖὸς ωτη μάνα του : -- Μάνα, ἐγώ δὲν πάω στὸ σχολοῖο. -- Τί κουθέντος ον τές, γιόκα µου : - Αὐτὸ πού σοῦ λέω ογώ. μάνα. Δὲν ξέρω νὸ υρύφω οὖτε καὶ νά διαθάζω. Είναι καὶ ὁ δάσκαλος οὗ δὲν µώς ἔσνα- ου- ὀφήνει. νὰ µιλόμε, λοισόν.. ποιό τὸ ὀφελος ισῦ σχο- λείου -- νπομµπα.. ὄχεις Φφαδε η ν σού πω τους θαῦμους που η: ρα στον ελεγχὸὀ µου κ. Κυριακή, 7 ᾽Απρίλίου 1974 ΚΕΦΛΛΛΗΝΙΤΙΚΟ ΧΙΟΥΜΟΡ πα ῤο ἄἲ ΤΟ Γεράσιιος Γεριισιαανος, ππιγιοῦγος. ναύτης, ἁπιλοση στὴ Μασσαλία, Δ.Υα }ρυνια πρὸ τοῦ πολεµου. ἁπὸ ἕνα Κεφαλονίτικο πλοῖο. γιὰ νά πήγαινε νὰ Ὁῃ τους ὑι τς τοο στὴν Νεφαλονια. Μασσαλία θὰ ἔμενε αναλκα: στικὰ δοὸ. μέρες, περίςσνον” τας τὸ πλοῖο γραμαής πο πα τῶν. μετέφερε. στον ἵμελματα. σι Ἔτσι. μετὰ τὸ ἱ]ρουξ πήγε ο ἕνα ξενοδοχείο. ἄφη σε τὰ ροῦχκα του καὶ 6: γιὰ μιὰ θόλτα στὸ Βιε Τι κανε ζέστη ποὶ απο ἕνα μπὰρ νὰ πιῃ ἕνα ορΏσι- στικὀ. Εκει ποὺ ἆ ῴῶανς τὴν πορτοκαλάσα του ο... καὶ κάθησε κοντά το) ἀάννεν δεαποινίς. Τῆς πρόσφερε Όνα ποτὸν δεύτερο. τρίτο, ὅτιοινις σαν -ια-ὶ καὶ κατεηςαν οτω ἑενοδοχείο ποῦ ἔμενε ὁ Τε: ρασιμος, τὴν ἐπομένο τὸ πω) πνησε ὁ Φος µας -αἱ στωσε ὅτι εἶχε εξαφυ.νιστ γι µόνο ἡ... δεσποϊνὶς καὶ τὸ πορτοφόλι του) Στῆν ἀπελπισία του πῆγε στὸ Προ: ξενεῖο µας καὶ διηγήθηκε στὸν Πρόξενο τὴν περιπέτειά του» παρακαλώντας τον νὰ τον 6ο- ηθήση γιὰ νὰ πλήρωνε τὰ ἕ ἑοδά του, 'Ο Πρόξενος τὶ υπο: ροῦσε νὰ κάνη Λοπήθη:ε ὅ- µως τὸν Γεράσιμο καὶ το έ ει: «Στάσου μιὰ στιγµή». ᾿Ανοίγει μιὰ τοπικὴ ἔδηαερ- δα καὶ τοῦ δείχνει μ.Χ ἄγγε: λία ἑνὸς τσίρκου τῆς ὑλασσα: λίας ποὺ ζητοῦσε ἐργάτῃ: χωρίς προηγούµενη πεῖρα τσίρκου, Σὲ λἰγο ὁ Γεράσιμος σκόταν μπροστὰ στὸν ὃν τὸ, τοῦ τσίρκου. 'Ο τῆς τοῦ ἐξήγησε ὅτι είχε Ψο- φἠσει τὸ λιοντάρ: τοῦ τσίριου καὶ τὸν ρώτησε ἂν ἐδέχετο να φορέση τὴν προθιά του καὶ νὰ παριστάνη 2 φορὲς τὴν ἡιέ- ρα τὸ λιοντάρι! Ὁ Γεράσιμος δέχθηκε µε ἐνθουσιασμὸ τὴν πρόὀτασι τοῦ διευθυντοῦ, Έτσι τὸ ἴδιο ὁρά- θμι: δλ. φόρεσε την κιονταριοῦ. μπηεσι φραγμένο μὲ σίδέρα κ: πίστας καὶ ἀρχισε ν΄ά διάφορα νούμερα πι τη πρόσταζε ὁ θηςοἱ 115. Τέλος ἔκανε στο! “εως ς σθέσεις καὶ ἀφαιρι σόν. δους ποὺ τοῦ τό τας έ δαμαστής, Γ]ῆρε φορᾶ Γεζάσιμως καὶ ὅχι ῳ Εέσεις καὶ ἀφαιρέσεις ἡ«ῶν.: ἀλ]ὰ πολ απασιασ ας ος | ὃ αιρέσεις. Οἱ Όεατις ατα χειροκροτούσαν ὄρθω. ο ον) πρωτοφανές ο τον «λιονταριοῦ, Ἐαώνικὰ ὃ ο. εἴδε νὰ μπαίνη στὴν π.ί ακά τρις» ποῦ τὸν σε καὶ ἅργισε νὰ τὸν Μὲ τὴν ᾠυχὴ στὸ στ εἀσυιος φεΛΛίσε τ Ὁ πι ανα, Νε ἡ τη σιονην το ἅπαν 'ισε σὺ Κεφαλων της: .». Χωρίς λόγία-.» στοαυροῦσξο 1 2 5 4 5 ό ω Ὁ ο ὁ δ ο Ν --ᾱ Ὃ 10 11 12 19 14 19 1ό “Οριζοντίως Ί. Διαθέτουν καταπέλτες ἐκ- τοξεύσεως. -- Ἕνα ξενικὸ γυ- ναικεῖο ὄνομα (δυὸ σύμφωνα. προφερόµενα µαζί). 2, Μὲ τὴν κλίση, ροπῇ συγ- γενῆς ἔννοια. -- ο Θεός..... στὴν Ιταλία. 3. ἛἝνας μεγάλος ὀργανι- σμὸς γεωργ:κοῦ προϊόντος µσς (ἐνάρθρως). -- ᾿Αντιστρόφως, ὄνομα ὁμοσπονδίας χωριῶν στὴν Ἠπειρο (ἐνάρθρως). - Εἴναι σὲ ὅλες τὶς µεγαλοπόλεις τὸ συγκοινωνιακὸ πρόδληµα. 4. Γυναικεῖο ὄνομα. -- Τὰ φοροῦσαν ἄλλοτε οἱ Τοῦρκοι.-- ΄Ο τελευταῖος ἀγὼν κάθε δελ- τ.αυ Προπό, 5, Πρόθεση. -- Συναιρούμε- να τρέπονται εἰς ΟΥ. -- ΎὙ- ποδηλοῦν καὶ λέξεις ἀκλίτους, - Σκωτικῶν ἐπωνύμων συνη: θισµένο συνθετικό, 6. Καὶ αὐτῇ ἐπηρεάζεται ἆ- πὸ τὴν ἐνεργειακὴ κρίση. 'Επ᾽ αὐτοῦ εἰκονίζεται οἱ την Μυθολογίαν ὁ Ηλιος. 7. Γίνεαι συχνὰ αἰτία µι- κροδυστυχηµάτων. ἐνάρθρως. Τθενται πρὸ ἐξουσιοδοτημένων ὑπογραφῶν. -- Πρωτεύουσα ὁ- μωνύμου νομοῦ τῆς Ελλάδος. ἐνάρθρως. Β. Πόλη τῆς Ἑ. ᾿Ιταλιας. τῆς Λομθαρδίας, ὅπου ἠττήθη ὁ Φρε δερῖκος Α΄ Βαρθαρόσ- σας ὑπὸ τῶν Λομθαρδῶν το 1116 («Ν»Σ τὸ ἔκτο γράμμα). Θεὰ τῶν ἀἆρχα ὧν Αἰγυπτ. ων - ὉΟ γνωστὸς καὶ ἀπὸ τὰ θέατρά µας συγγραφεὺς τος έργου «Ο ἀροχοποιός». 9. Ἓνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτε: ρους καὶ λαμπρότερους ἁἆστε- ρισμοὺς τοῦ στερεώµατος. Αὐτὸς εἶναι κυρίως μιά ἀνάπαυ. λα τοῦ ἐγκεφάλου. Ὅρος τοῦ σκακιοῦ. 10. ᾽Αγγλικὸς ττλος εὐγενε:: ας. Εννοεῖται γραµµή. 11, Προστακτικὴ ἀπὸ γνω: στὴ φράση τοῦ Πιλάτου. - Τὸ νερὸ γιά... δὲν πίνεται. κ“. χει καὶ τὴν ἔννοια τῆς ἐμπορι- κῆς ἐπιχειρήσεως, 19. Μουσικὸς ᾿Αντιστρόφως ἐκτάσεις τοῦ μικροῦ (ἀρχ.)- 13. Τέτοια ζῶα εἶναι ὅλα τὰ οἰκοδίαιτα ἀντιστρόφως (ἑνάρ- φθόγγος. καλλιεργήσιμοι (Υεν.). -- Συγκρ. καὶ τοῦ ὀλίου θρως}. -- ΄Η μὲ γράμματα ἆ- πόδοση τοῦ ἀριθμοῦ 350. Σύμδολον τῆς ἰσχύος εἰς ἵτι- πους τῶν μηχανῶν {ξεν.). 14. Ἔνα ἀπὸ τὰ μεγάλα παµπάλαια κτίρια τῶν ’Αθη- νῶν. ἀντιστρόφως (ἐνάρθρως). ΒΕελυικὴ λουτρόπολη. 15, «.., ὀρίζουν τὰ θιµέλια. προσκυνοῦν τὰ κεραμίδια» «πα: ροιµ.). Τέτοιος τυρὸς εἶναι 5, Χειλεόφωνον. - ᾿Ολυμπ'ο θεά. «᾿ἰδίοις,.. σηµαίνει 7 ὃ 5 10 11 12 15 14 195 Ίό6 ἡ γκορκοντζόλα. 16. Μιὰ ἴδιωματικὴ λέξη γιὸ τὸν μπουνταλᾶ, μωρὸν {(Κ τὸ τέταρτο καὶ Ν τὸ ἕκτο γράµ.- μα). -- Αὐταὶ δημιουργοῦν συ» χνά παράπονα καὶ ἀγανάκτηση. Καθδέτως 1, 'Ἡ ἀπὸ τοῦ Σταυροῦ κα: ταδίδαση τοῦ σώματος τοῦ Χρ:: στοῦ, -- Στρατηγὸς τοῦ Μ. Να: πολέοντος, ἐνάρθρως. 2. Ποταμὸς τῆς Τοσκάνης. παραπόταμος τοῦ Αρνου. Τὸ «ποτέ».... τῶν “Αγγλων. Καὶ κούρα τὴ λέμε. 3. Αλλη μιὰ ὀνομασία τος φυτοῦ δενδρολιθάνου (δηµοτ.). Νομίσματα τῆς Βραζιλίας, 4. Συντηροῦνται ἀπὸ τοὺς δημοτικοὺς φόρους (καθαρ.). - Γυναικῶν ἐπσγγέλματα {(γεν.). Ὁ σθέρκος... γιὰ τοὺς ἀν- γλομοθεῖς. δι ἰδίων ἐξόδων. 6. Ἕνα ἄλλοτε µενόλο πο- λιτικό µας κόμμα. -- Κατάλη:- ξη πολλῶν ἐπιθέτων ἐξ οὐσ. ση: µαίνοντα τὴν ὑπὸ ταύτου δη: λουµένην κακὴν ἰδιότητα σάν θρῶμα, γκρίνια κλπ. 7. Βραδθεῖα ἀγώνων. - Μο γόλη πόλη τῆς Δ. Γερμανίας 8. Στρατάρχης τοῦ Μ. Να: πολέοντος. -- Τίτλος ποὺ ἆπο- κτάται μέ... Χαρίσµατα τῆς φύσεως. ᾿Αρχαΐα πόλη τῆς Χαλδαίας. 8. Λέγεται καὶ διά σον το: λυμαθῃ, ἔνάρθρως, Παναρ χσία φυλὴ τοῦ Περού. -- Πλη- Ευντικὸς ἄρθρου 10. 'Ο νῶν παγκόσμιος πρω: ταθλητῆς τοῦ σκακιοῦ. -- Μ: γάλη περιοχη τῆς Ἀθησσυνι. ας. ἐνάρθρως. Ἔκξαση αἆ- γῶνος, ἐνάρθρως. τν Κοινωνικὸ καὶ οικονῶμη- κὀ σύστημα ἐνάρθρως. ΤΑ κλιτο µόριον της δηµοτικης (ἀντιστρ.). 12. 'Ἡ µτρα τῶν Παπων ίΥεν.) Πιροδόλο ὅπλο (ὅτι μοτ.), 13. 'Ὑποθετικόν. Μέρος τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος στη δοτικὴ (δυὸ σύμφωνα προφ:ερ. µαζί). -- ᾿Εδώδιμος καρπὸς ὁ- πωροφόρου δένδρου {(κειβαρ.). Συχνῆ κατάληξη Νορξηνι- κὠν παραθαλασσίων τοπωνυµι- ὢν. 14. ἼΑβρθρον (ἐνικός). Βουνό τῆς ᾿Αρκαδίας. -- Οι ΄Ελδετοὶ τὸ ἀγαποῦν πολύ, 15. Κατ ἐπέκταση ὑπονο: καὶ την ξολην (δημοτ.), ] σοδύναµος πρὸς τὸν οὔτοκρα- τορα τίτλος συγχρόνου ἡγεμό- νος, -- Ανήκει καὶ αὐτῃ ει τὴν χορτανοµήν, ἐνάρθρως. 16. Ὑπονοεῖ καὶ ἕνα άδ-α ἔατο δάσος {(3Υεν.). --«... ο πίνω γιὰ καλὸ καὶ συ µέ πιν στὸν τοῖχο» (παροιμ.). Ἡ λύσις οτὴν {1 ολη» Αιὰ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΟΝ Ἐπεύθερος Λαὸς ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ -- ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1974 -- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1-- ΤΙΜΗ 50 ΜΙΛΣ ὍὉ Μακάριος ἀπιιχκῶν τὰ αἴσθήματα του Πεου κ. Ὁ σκοπόσμας «ο «ΕΔΕΥΦΕΡΟΣ ΛΑΟΣ» ἐμφανίξεται σή- µερον ἐνώπιον τοῦ Ευπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, μὲ µοναδικὴν φιλοδοξίαν νὰ φαταστῆ τὸ ἔχκφραστι- χὼν ὄργανον ὅλων τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων. Τῶν ἀνθρώπων οἵ ὁποῖοι ἀπηλλαγμένοι ἀπὸ τοὺς φανατισμούς, τὰ µίση καὶ τὰ πάθη, θέλουν ναὶ ἀπαιτοῦν. ὑπὸ τὰς πρισίµους στιγμὰς τὰς ὁ- ποίας διέρχεται ἡ μαρτυρικῆ Κύπρος, νὰ ἔχφρο ὅουν τὰς ἀπόψεις των ἐλευθέρως παὶ δηµοκρα- τικῶς καὶ νὰ διεἔχδικήσουν τὸν πρῶτον παὶ ἅ- ποφασιστικὸν λόγον εἲς τὴν ρύθμισιν της δωῆς τοῦ παβόντος καὶ εἰς τὴν χάραξιν τοῦ μᾶλλον- τος τοῦ τόπου. Ἐπιδίωξις τοῦ «Ἑλενδέρευ «Ἀαοῦν εἶναι νὰ ἀγκαλιάση μὲ στὀργήν, συνέπειαν ναὶ εὐθύνην τὸν ἀγωνιῶντα Ἀαὸν καὶ νὰ καταστῆ ἡ ἄγωνι- στιχἠ ἔπαλξις τοῦ φρονίµου καὶ συντηρητικοῦ κόσμου τῆς Εύπρου. Τοῦ κόσμου ὁ ὁποῖος μετα πάθους ἀγαπᾶδ τὴν αἰωνίαν Ἑλλάδα καὶ ἠγω- νίσθη καὶ ἀγωνίζεται ὑπευθύνως καὶ ἐποιποδο- μητικῶς διὰ τὴν πραγµάτωσιν τῆς πολυποεδή- του Ἱνώσεως τῆς νήσευ µας μετ’ αὐτῆς. Τοῦ χέ- ὅμου ὁ ὁποῖος σήμερον ἀντικρύδει µετὰ δέευς τὰ μαῦρα σύννεφα τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ νὰ μαζεύωνται καὶ πάλιν ἁδιακόπως παὶ νὰ σχε- πάζουν τὸν γαλανὸν οὑρανόν µας. Τοῦ χόσµου ὁ ἐποῖος ἤκουσεν εὐκρινῶς τὴν ὑποχδένιον ἔς- ἣν ᾖ ὁποία ἐσημειώθη εἲς τὰ ἔγλατα τῆς αἵμα- τοποτισµένης γῆς µας καὶ ὁ ὁποῖος γνωρίδει ὅτι ἤ ὑπόγειος δόνησις ἦτο τὸ προµήνυµα τῆς ἔπερ- χοµένης διθλικῆς δεοµηνίας, τς , Ἐπιδίωξις τοῦ «Ἐλενθέρου ιλαςῦν εἶναι νά ἀπετελέση τὸ ἐχφραστικὸν θῆμα ὅλων τὸν φρό- νίµων καὶ ἐντίμων ἀνθρώπων οἳ ὁποῖοι θέλουν γαὶ ἀπαιτοῦν νὰ ζήσουν εἰς τὴν ὡραίαν ουτήν γῆν χωρὶς πίνδυνον, χωρὶς τρόµον. χωρὶς Είσιν. χωρὶς µίση, χωρὶς ἐόμόας. χωρὶς δολοφονίας, χὠ- ρὶς αἱματοχυσίας. Τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποίοι ξέ- λουν παὶ ἀπαιτοῦν νὰ ἰδεῦν τὰ παιδιά των νὰ ἀναπτύόσωνται εἰς ἀτμόσφαιραν δηµυεχρατίας. εὐνομίας καὶ ἐλπίδος, μαχρὰν τοῦ φάσματος του ἀλληλοσπαραγμοῦ- Τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι δέ- λουν καὶ ἀπαιτοῦν νὰ ζήσουν εἷς ἀτμέσφαιραν ἀγάπης. εὐθύνης παὶ όωφροσύνης παὶ ἠνωμένοι νὰ θαδίσουν εἷς τὴν λεωφόρον τῶν Ἐθνικῶν γαὶ Κοινωνικῶν µας πεπρωµένων. . Πέραν ὅμως τούτων την ἔχδοσιν τοῦ «Ἔλεν- θέρου (Ἀαοῦ» πατἐστησεν ἐπιταπτικχην σα μις ἄλλη ἀναγκαιότης Ἡ ἀναγκαιότης ἡ ὁπνία προκύπτει ἀπὸ τὴν γνῶσιν ἁλύσεως συνταραἈτι- νῶν πληροφοριῶν καὶ γεγονότων ἁμέσως ουν- δεοµένων μὲ τὸ ἐχκρεμοῦν Ευπριοαχὸν πρόθλι- μα. Ῥάσει τῶν σχετικῶν πληροφδριὼν ἔΥνυµς: νεῖται λύσις τοῦ πολιτικού µας προόλήματος εἰς τὰ σκοτεινά παρασκήνια τὸν ἐξωελληνικων ΜΠ- χανορραφιῶν. «Ἀὖσις νόθος, ἁπαράδεχτος. ἐλε- δρία, Αὖσις ἡ ὁποία χάριν ἄλλων διεθνῶν συµ: φερόντων δὰ εἶναι εἰς θάρος τῶν ἐθνικῶν δικαι- ὠμάτων τοῦ Κυπριανοῦ Ἕ λληνισμου καὶ Ἡ ὁ- ποία δὰ παταθληθῆ προσπάθεια νὰ ἐπιθληξῃ ἐπὶ τοῦ Κυπριακοῦ Ἀαοῦ πάσῃ θυσία. , Ὑπάρχει σὐνωμοτικὸν σχέδιον͵ Χλιμοκωμᾶ- νων κινητοποιήσεων τόσον πρὸς την Ἀατεύθυν- σιν τῶν Ἀαϊκῶν στρωμάτων. τὸν ὁποιων δὰ ἔ- πιδιωχδῆ ποικιλοτρόπως ἡ πνευµατινη οἰχμαλω- οἷα πρὸς ἐχμηδένισιν τυχὸν ἀντιδράσεων. ὅσον καὶ πρὸς τὴν χατεύθυνσιν τῆς ἐπισημόον Κυξερ- νήσεως ἡ ὁποία ξὰ πιεσθῆ ἀπὸ διαφόρους πλεν” ρὰς καὶ μὲ διαφόρους ἐχξιασμοὺς νὰ ὑποχύφη καὶ νὰ δεχθῆ τὴν λύσιν. Δεδομἒνοευ δὲ ὅτι ἐν τῶν προτέρων δεωρεῖται ξεξαία η ἀντίδρασις τῆς Κυξερνήσεως. ὑπάρχουν εὔλογοι ὑποφίαι -- ἐν τῶν πραγμάτων δικαιολογημένσι -- ὅτι θὰ ἐπιχειρηθῃ καὶ πάλιν ἤ ἐξόντωσις τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Ἐθνάσχου ᾿Αρχιεπισχόπευ Μα- κπαρίου χαὶ πάντων τῶν παραγέντων των επι: ων ἡ ἀντίδρασις ὑπολογίζεται, Φά εὑρεθῶμεν ο -----υ- ο ο σου οσο κλπ πλ κ η πκπκκπτηκπκλκλκμιπκον κλπ λασκο παπλν λα ανα ιτ ο ο) ο ο οἱ λἰς λος αἰς αάκλὰς Ἡς Ἡκ ὰὰς λος ὰἰς ὰὰς ἐς χὰκ ἃὰς Χὰκ ὰς ὰὰς ΧκλΚλςὰς Χκ αλ ΧκΧςΧκ κκ ΧκςχκλςΧΚΧΚ Χα αλκαλκλκλλλκκζακκὴ δηλαδή. ἐνώπιον συνωμοσίας ἀποκεφαλισμοῦ τεὈ Δχοῦ καὶ πραξικοπηµατικής ἔπιχειρήσεως µε σχοπὸν τὴν ἐπιθολὴην ἀπαραδέχτευ λύσεως. ὡς ἐγένετο καὶ ἀλλαχοῦ. ᾿Εντὲς δὲ τῶν σχεδίων αὐτῶν τοπεβετεῖτχι ἀπὸ ἡμᾶς καὶ ἡ ὑπανκχῶρη- σις τῆς ευρχικῆς Ενυξερνήσεως καὶ τῆς Τευρ- χοκυπριακῆς ἠγεσίας γκὶ τὸ ναυόγιον τῶν ἐν- ὁοχυπρικκῶν συνομιλιῶν. δοῦὗ ἡ ἄλλη ἀνάγνη ἡ ἐποίᾳ Ἀοτέστησε ταχυτέραν την ἔχδόσιν τοῦ «Ἓλενδερου λκοῦ». Ἡ ἐφημερὶς ἐξεδόθη διὰ νὰ Χατογγξιλη τα τεκταινόμενα λαὶ νά διακκηρύξη τὴν ανάγκην τῆς προπαρασπκενυῆς διὰ τὴν ἐθνιχῆν ἀντίστασιν τοῦ Δαοῦ µας, ἐναντίον πόσης ἔξωδθεν ἐπιέσυ- λῆς. ᾽Αντίστασιν ἡ ὁποία ἐπιξάλλεται. χοὶ τῆς ἐποίας ἡ ἐπιτυχία ἑξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἔνδυνα- µωσιν τεῦ Ἑθνάρχευ Μακκοίου διὰ τῆς ὄυνξ νώσεως ἕλων τῶν ἐθνικῶν δυνάµεων πἑριξ «ὖ- τοῦ καὶ ἀπελούθως διά τῆς εἰλικρινοὺς ουνέουκ- αίας μεταξὺ τῆς Ἑλληνικῆς καὶ τῆς Ἠυπριακῆς Πυξερνήσεως: Πέραν ὅμως τεῦ ἐθνικοῦ θέµατος ὁ :Ελεν- βερος «λαός θὰ λαμθάνη θέσιν ἐπὶ ὅλων τὸν Ὁ- φισταµένων ἃ ἑκόστετε ἐμφανιζεμένων ποεθλη- µάτων. Μὲ εὐθύνην δὰ αντιμετωπίζη τὰ ἄντιφυ- έµενα πολιτικά. κοινωνικά. οἰχονομιχἁά. ἄγροτι- χἁ καὶ ἔργατικὰ ὡς καὶ ἄλλα δέιιχτα« γκὶ μὲ πνεῦμα« χαλῆς δελήσεως δα ἐχπφράνη τὰς ἀπέ- ψεις καὶ τὰς εἰσηγήσεις τεῦ κόσµευ τὸν ὑποῖον ἐχπροσωπεῖ. μὲ σκοπὀν την ἐποιχοδομητικὴν ονυ- ζήτησιν καὶ τὴν πρόςδον τοῦ τἐπέν. ποσγµα τὸ ἁποῖον προὐπεβέτει τὴν ἁπαλλαγὴῆν ἀπὸ νατα- {ΣΥΝΕΧΕΙΑ εἰς τὴν 8ων σελὶῶο) ο υ-----υ---υ.- οσο ο ο πχ απ ο ντος δή ζωξοζἑμξ με μαμα Ἡ ἔναντι τῶν ἀξιώσεων Τὸ Κυπριακὸν ἐπαναφέρεται εἰς τὸν ΟΗΕ. ᾽Απόϕφασις περὶ ἀνακλήόεως Ἑλλαδιτῶν ἀξιωματικῶν ΠΟΒΕΝ ΕΣΝΕΣ ΠΙΕΧΡΙΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΓΕΝΕΑΣ ᾠ λίξεων θέσεις του καὶ τὴν ακῆς Δημοκρατίας ᾿Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ἔκε : ) ἐπελεγεῖσαν µεθοδολογίαν πρὸς ἀντιμετώπισ { ΟΡΕΥΣ καὶ ἐκφραστὴς τῶν ἀνενδότων ἀποφάσεων τοῦ κυριάρχου Λαοῦ ἀπεδείχθη χθὲς ὁ Πρόεδρος τῆς Μυπρι- ἐκθέτων τὰς ἐπὶ τῶν προσφάτων ἐξωτερικῶν καὶ ἐσωτερικῶν ἐδε- ιν τῶν ὑφισταμένων ἢ τῶν ἐπερχομένων ἀπὸ διαφόρους κατευθύνσεις προθληµάτων, ἀπειλῶν καὶ δυσαρέστων καταστάσεων. Καὶ ἡ ἀνένδοτος ἀποφασιστικότης τοῦ Μακαριωτάτου, ὀότητος ὅλους τοὺς ὑπευθύνως σκεπτοµένους ἀνθρώπους καὶ τῶν προσπαθειῶν περὶ τόσον τοὺς ὑπονομευτὰς - 9 διαδηλωθεῖσα μὲ λεπτομερειακὴν σαφήνειαν, εἰρηνικῆς καὶ ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ἱκανοποιεῖ καὶ πληροῖ μὲ αἴσθημα 6εθαι- ἀφ᾽ ἑτέρου ἀναμένεται ὅτι θὰ ὁδηγήση εἰς προθληματισμὀὸν δικαίας λύσεως τοῦ Κυπριακοῦ προθλήματος ὅσον καὶ τοὺς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συνωμοτοῦντας ἐναντίον τῆς γαλήνης καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν τῆς ἠρέμου καὶ συνεποῦς διεξαγώ- γῆς τῶν ἐθνικῶν καὶ κοινωνικῶν ἀγώνων τῆς σώφρονος ᾿Εθνικοφροσύνης. ο ΕΝΑΝΤΙ τῶν Τούρκων οὐδεμία ὑποχώρησις, διεσαφή- νισε κατὰ τὴν χθεσινἠὴν δημοσιογραφικἠν διάσκεψιν Τύπου εἰς τὸ Προεδρικὸν ὁ Μακαριώτατος καὶ ὑπεγράμμισεν: Ἡ. ἁπαράδεκτος δήλωσις τοῦ Τούρκου Πρωθυπουργοῦ περὶ ὁμοσπονδίας ἀνατρέπει τὴν θάσιν τῶν συνομιλιῶν, Προεξο- φλεῖ τὴν ὁποτυχίαν των καὶ καθιστᾶ περιττὴν τήν συνέχσίν των. Εάν οἱ Τοῦρκοι ἐμμείνουν εἰς τὴν ποράλογον ἀξίωσίν των τὸ Κυπριακὸν πρόθληµα πρέπει νὰ ἁπασχολήση πάλιν τὸν Ο.Η.Ε. 9 Ο ἐξ ᾽Αγκύρας τορπιλλισμὸς τῶν ἑνδοκυπῥιακῶν αἱ ὁποῖαι ἤρχισαν μὲ πρωτοθουλίαν καὶ εἰσήγησιν τῆς Ἑλληνικής Κυθερνήσεως, δὲν δημιουργεί προύποθέσεις καὶ συνθήκας καλυτέρας τῶν ὄλλοτε ὑφισταμένων διά τὴν ΤΟΠΟ” θέτησιν τοῦ Κυπριακοῦ ἐπὶ τῆς θάσεως τῆς Αὐτοδιαθέσεως Ενώσεως. ῷ ΕΠΙ τῆς ἀναμείξεως ὀξιωματικῶν τῆς ᾿Εθνικῆς Φρου: ρᾶς εἰς ἀντικυθερνητικάὰς καὶ κομμµατικἁς ἑνεργείας, ὁ Μακαριώτοτος ἑτόνισεν ὅτι ὁ Στρατηγὸς Ντενίσης κατα- θόλλει προοπαθείας ἀποτροπῆς παροµοίων καταστάσεων, παρ ὅλον ὅτι ἡ προσπάθειά του προσκρούει πολλάκις εἰς παρεμθαλλόμενα ἐκ διαφόρων πλευρῶν ἐμπόδια καὶ εἰς ώ» ρισµένας ἀνεπιθυμήτους καταστόσεις, ὑπονομευτικάς τοῦ ἔρ- γου του. Περαιτέρω ὁ Μακαριώτατος ἀνέφερε χωρὶς νἁ ἐπεκτα- θή. ὅτι ἔχει τήν διαθεθοίωσιν τῶν ᾿Αθηνῶν περὶ ἀμέσου ἀὀνα: κλήσεως Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, ἐὰν ὑπάρξουν κατ΄ αὐτῶν σαφείς καταγγελίαι: 6. Διὰ τὴν «ΕΟΚΑ Β᾽» ἀνέφερεν ὅτι δὲν ὑπάρχει νέος ἀρχηγὸς ἀποδεκτός ἀπὸ ὅλα τὰ μέλη, ἀλλ᾽ ὑπάρχουν πολλοὶ ἀρχηγοί ἀνταγωνιζόμενοι διό τὴν ἐπικράτησιν. ᾿Ακο- λούθως ἐπέκρινεν ὅσους ἐνοταλάζουν δηλητήριον εἰς τὰς ψυ- χὰς τῆς µαθητιώσης νεότητος, κατηγόρησε τὴν ἀντιπολίτευ- σιν ὡς ἐπιδιδομένην εἰς τυμθωρυχίαν καὶ ἀσεθοῦσαν πρὸς τὴν μνήμην τοῦ Στρατηγοῦ Γρίδα «τὴν ὁποίαν ἐκμεταλλεύε- ται καὶ καπηλεύεται κατὰ τὸν πλέον ἀπεχθῆ καὶ ἀνεπίτρε- πτον τρόπον». Ἐπὶ ὑποθετικῆς ἐρωτήσεως περὶ ἐπαναλήψεως τροµο: κρατικῶν πράξεων τῆς ΕΟΚΑ Β'᾽, ὁ Μακαριώτατος ἑδήλω- σεν ὅτι παροµοία κατάστασις θά προκαλέση ἐκατρατείαν διό τὴν πλήρη πάταξιν καὶ διόλυσίν της. Τὸ ἴδιον θὰ συµθῆ καὶ μὲ τὰς παρανόµους φιλοκυθερνητικἁς ὁμάδας, εἶπεν ὁ Μα- καριώτατος, ἐὰν δὲν διαλυθοῦν καὶ δὲν παραδώσουν τὸν ὁ- πλισμόν των. 9 Ὁ Μακαριώτατος, ἓν συνεχείᾳ, ἁπαντῶν δίς ὑπονο- ούμενα τοῦ ὀντιπολιτευομένου Τύπου περὶ τοῦ «πό» θεν ἔσχες», ἐδήλωσεν ὅτι : Εὰν ἤθελον διατυπωθῆ συγκεκριµέναι κατηγορίαι εὖὐχα- ρίστως θὸ ἑδέχετο καταρτισμὀν ἐπιτροπῆς τῆς ὁποίας µέλη θά ἦσαν µόνον ἀντιπολιτευόμενοι, οἱ ὁποῖοι νὰ προθοῦν εἰς ἔλεγχον ἐπὶ κρατικῶν ἢ ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καὶ τὸ «πό- θεν ἔσχες» νὰ ἐφαρμοσθῆ ὁκόμη καὶ ἐπὶ συγγενῶν του, στε- ψῶν καὶ μακρυνῶν. μέχρις ἐθδόμης γενεας. Τὸ πλήρες κείµενον τῶν ἐρωταποκρίσεων δημοσιεύομεν εἰς τὴν 8ην σελίδα. Ζπτοῦνται διευκρινήσεις ἁπὸ τοὺς Τούρκους σόριο Ταφὰλ καὶ ὁ ΔἈιοικη: τὴς τῆς Διεθνοῦς Ξἰρηνουτι- κής Δυνάμεως Στοατηγὸς Τὸ μέλλον τών ἑνισχυμέ: νΝων ἑνδοκυπριοκῶν συνομµι: λιὼν πιστεύεται ὅτι θά κριθή οπόὸ το ἀποτέλεσμα τῶν δια θουλούσεων τὰς ὁτοίας Πρ: χισε χθές ο Βοηθὸς Γενικὸς Γραμμµατευς Ίων ΕΠνωμόνων Εθνῶν κ. Γκουγιόρ. στις ἑ Πρόκειτο κανονικώς νὰ 6λθη εἰς Κύπρον ἐντὸς τοῦ τιρο- οεχοῦς µηνός. Ὁ κ. Γκου- γιὲρ ἔγινο χθες τὴν υεοιμ: θρίαν δεκτὸς ὑπο τοῦ Προ: ἑδρου της Δημοκρατ.ας Αρ χιεπισκόπου Μακκιοίου. Ἐις τὴν συνάντησιν παρςστήσαν ἐπίσης ὁ Πρόεδρος τής ου: λῆς κ. Κληρίδης. ο Γενικὸς Διευθυντής τοῦ ᾿Ὑπουργρίου ᾿Εξωτερικῶν κ. Βενιαμίν. ὁ ἐν Κύπρω ὀντιπρόσπωηπος τοῦ Διεθνοῦς ᾿Οργανισμοῦὺ κ. Ο: Τοάντ: Συμφώνως πρὸς έγκυρον πηγήν. κατὰ τὴν συνάντησιν ταύτην. ὁ Πρόεδρος Μήακά- ριος ἐτόνισεν εἰς τὸν κ. Γκουγιέὲρ ὅτι ἡ ἐπανόληψις τῶν ἐνδοκυπριακῶν σώνοµι λιῶν θὰ ἐξαρτηθῆ ὁπὸ τὴν στόσιν τῆς Τούρκοκυπρια»” κῆςο ἡγεσίας. Κατά τήν ἰδίαν πηγήν, ὑπεγραμμίσθη εἰς τον κ. Γκουγιὲρ ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ πλευρά εἰς τὰς συνομιλίας ᾱ- πιοῖ διευκρινήσεις ἀπὸ τὴν Τουρκικἠν σχετικῶς μὲ τὰς διακηρύξεις αὐτῆς ὅτι τὸ Κυ πριοκὀν πρέπει νὰ λυθῆ μὲ θάσιν τὴν ὁμοσπονδίαν. .- Ἠντείνονται αἱ ζυμώσεις δι ἐπάνοδον Καραμανληῃ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ Οἱ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑΦΗΝΑΙ, 6 (τοῦ ἀνταποχριτοῦ µας). Ὁ Μων- σταντῖνος Κἀραμανλῆς ἀποτελεῖ τὴν µένην ἕναπο- µένουσαν λύσιν εἰς τὸ πολύπλοχον ἐσωτερικὸν Ἕλ- ληνικὸν πρόόλημα, ἡ δὲ ἐπάνοδές του εἲς Ἑλλάδα κρίνεται ὡς ἀναγκαιοτέρα ὑπὲρ πᾶσαν ἄλλην ᾳορὰν πατὰ τὴν παροῦσαν περίςοδον, ὅτε τὸ Εθνος ἐνδέχε- ται ἀπὸ στιγμῆς εἰς στιγμὴν νὰ τεθῆ ἐπὶ ποδὸς πο- λέμου διὰ τὴν προστασίαν τῶν δικαιωμάτων του ἀπὸ τὰς σαφεῖς παὶ ἔπισήμους Τουρχικὰς ἀπειλάς. Τοῦτο ἀποτελεῖ διαπίστωσιν ὅχι µόνον τοῦ ἐξωκυδερνητι- χοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῶν ᾽Αθηνῶν ἀλλὰ χαὶ παρα- γόντων συνδεοµένων μετὰ τῆς παρούσης Ἑλληνικῆς Κυθερνήσεως. Ξ Σχετικῶς πληροφορούμεθα ὅτι ἐπὶ τῆς ἀναγκαι- ότητος ἐπανόδου τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ ἤρχισαν ἔν- τονοι παρασκηνιακαὶ ζυμώσεις πρὸς διαφόρους κατευ: θύνσεις, ἀναμένεται δὲ ὅτι πολὺ συντόμως ἡ κατάστα- σις θὰ διευκρινισθῆ. διά τὴν ἐπάνοδον του. οὐδεμία διαφοροποίησις παρατηρείται ἐκ τῆς ἀρχικῆς του θέσεως. 'Ὁ Κα: ραμανλῆς δὲν ἐπιστρέφει μὲ τὸ χέρια δεμένα. Θὸ ἐπανέλθη ἐφ᾽ ὅσον θὰ διαθεθαιωθῆ ὅτι θὰ ὄχη πλήρη ἐλευθερίον εἰς τὴν ἐφαρ- μογἠν τοῦ προγράμμµατός του διὸ τὴν ὁμαλοποίησιν τῶν πολιτικῶν πραγμάτων καὶ τὴν ἐποναφοράν τῆς χώρος εἰς τὸν δηµοκρατικὀν Κοινοθουλευτικὀν δίον. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ποιοι ΑΝΤΙΑΡΟΥΝ Εἰς τὴν ἐπάνοδον τοῦ Κων: οταντίνου Καραμονλῆ ἀντιδρᾶ μέχρι στιγμῆς µία μερὶς ή ὁποία ἐμφανίζεται ὡς εὑρισκομένη ὑπὸ τὴν. ἐπιρροήὴν τῆς ᾽Αμερικανικῆς πολιτικῆς καὶ ἡ ὁποία διακσοτέχο- ται ὁπὸ τὴν φοθίον ὅτι ὁ ἐπὶ ὁ- κταετίαν τέως Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος δὲν φέρετοι ὡς προτι: θέµενοα νὸ χαρόσση τὴν πολιτ- κἠν του ουμφώνως πρὸς τὸς 0” πογορεύσεις τῶν ἑκάστοτε πολι: τοῦ Στέητ Πόντως, γενικωτέρος συμφώνως πρὸς τὰς ἐκτιμήσεις, ἀναμέ- γεται ὅτι ἡ κρισιµότης τῶν και- ρῶν καὶ ἡ ὑψίστη ὀνόγκη συνε- νώσεως τοῦ Ἓθνους θὰ ὁδηγή- σουν συντόμως εἰς τὴν ἄρσιν τῶν ὑφισταμένων ἐμποδίων καὶ εἰς τὴν ὀνάληψιν τῆς ἡγεσίαᾳς τοῦ Ἓθνους ὑπὸ τοῦ Καραμανλῆ, ὃ- στω καὶ ὢν πρόκειται τοῦτο «νὰ δυσαρεατήση Χους». μερικούς συμμά- τικῶν. σκοπιµοτήτων Ντηπάρτµεντ. Τοῦτο ἄλλως τε κατέστησεν εὐθὺύς ἐξ ἀρχῆς οα- φὲς ὁ αὐτοεξόριστος Ἕλλην πο: λιτικὸς πρὸς ὅλας τὰς κατευθύν- σεις, ὑποστηρίζεται δὲ ὅτι ἡ ἐν λόγω ἀποφασιστικότης του. εἶναι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ -Ὁ «Ἑλεύξερος αλα: ὃς» θὰ πυκλοφορήστ ἐχτάχκτως τὸ προσε' χὲς Χιάδέατον, 1δην ᾿Απριλίου, ἀντὶ τῆς Οσᾳσικὸς λόγος τῆς µἡή ἐπανόδου που εἰς ᾿Αθήνας μέχρι τής στι- γμῆς. ο Κυριακῆς τοῦ Πα- ων ὄχα, ὅτε δὲν ἐχδί- ΑΝΛΗ δόνται ἐφημερίδες Όσον ἀφορά εἰς τὸ δεύτερον σκέλος τοῦ ὅλου θέματος. ἤιοι τῶν ὃὅρων τοὺς ὁποίους ὁ Ἰα: ραμανλῆς θέτει ὡς προύποθέσεις λέγω τῆς «αδιερω: µένης ἁργνίας. αμα κ νναν τ ας μρωνα 318. ρε τογωραεντσηκρμνοόνης ο { 4 4 ἀ ἆ ο νο ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ Μακάριος : ΜΙΑ Π.Κ. ΥΠΑΡΧΕΙ ᾿Εδήλωσε χθὲς ὁ ΝΊακα- ριώτατος : «Ἡ Π.Ε.Κ. εἶναι µία καὶ ἀδιαίρετος: Πέραν τοῦ ἔργου της ὑπὲρ τῶν ἀγροτῶν, ἁπο- τελεῖ ἐπὶ μακράν σειρὰν ἑ- τῶν ἐθνικὴν ἔπαλξιν, ἀπὸ τῆς ὁποίας διεξήχθησαν εὖ- γενεῖς ἀγῶνες, Ἡ Κυθέρνη- σις δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν κατά- λυσιν τῆς ἐπάλξεως αὐτῆς. Δὲν εὐνοεῖ, διὰ τοῦτο, την προσοπάθειαν διχοτοµήοξως τῆς Π.Ε.Κ. καὶ ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει θὰ ἀναγνωρίση τὴν λεγομένην νέαν Π.Ε.Κ., ἡ. ὁποία εἶναι καρπὀὸς δια- οπαστικῶν ἐνεργειῶν. ᾿ἘΕάν οἰοιδήποτε ἐπιθυμοῦν νὰ ᾱ- ναλάθουν τὴν ἡγεσίαν τῆς Π.Ε.Κ:, δύνανται νὰ ἐπιδιώ- ξουν τοῦτο διὰ δηµοκρατι- κών μεθόδων καὶ οὐχὶ διὰ της διασπάσεως». ΑΠΑΧΘΕΙΣ ΑΝΕΥΡΙΕΘΗ Σ90Σ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΕΙΚΟΥ, 6 (ΑΠΕ). -- Ὁ Όραντέίσκο Χοσὲ Μωνὶζ ἠλικίας ἐννέα ἐ- τῶν ποὺ ἀπήχθη τὴν Πέµπτην ἀνευρέθη χθὲς ὑπὸ φίλων τῆς οἰκογενείας του οἱ ὁποῖ- Οἱ µετέθαινον διὰ διακοπός εἰς ᾽Ακαποῦλκο. Τὸ παιδίον υἱὸς Πλουσίου ἑμπόρου τοῦ Μεξικού εὑρί- σκετο ἐντὸς τοῦ αὐτοκινήτου τῶν ἀπαγωγέων τὸ ὀποῖιον ἐκινεῖτο ἐπὶ τῆς ῥδοῦ ποὺ ὁ- δηγεῖ ἀπὸ τὴν Πόλιν τοῦ Με: ξικοῦ εἰς ᾽᾿Ακαποῦλκο οταν οἱ ἐπιθαίνοντές τριῶν ὅλλων αὐτοκινήτων ποὺ ἠἦσαν φίλοι τῆς οἰκογενείας Μουνὶζ ἄνε- γνώρισαν τὸ αὐτοκίνητον τῶν ὁπαγωγέων ἀπὸ τήν Πε: ριγραφἠν ποὺ εἶχε δοθή εἰς τὸν Τύπον καὶ ἤρχισαν νά τὸ καταδιώκουν. Τὰ τρία αὐτοκίνητα ἐπλη- σῖαζαν νὰ φθάσουν τὸ κατα: διωκόμενον ὄχημα ὅταν οἱ ἀπαγωγεῖς ἑσταμάτησαν, ᾱ- πεθίθασαν τὸ παϊδἰον καὶ συ νέχισαν τὸν δρὀμον των ἆ- ναπτύξαντες μεγάλην ταχύ: τητα χωρὶς νά λάθουν τά λύ- τρα τῶν 160.000 δολλαρίων ποὺ εἶχον ζητήσει. Ἐπιδεινουται ἡ Ἑλληνοτουρκική κ«ρίσις ΑΦΗΝΑΙ, 6 (τοῦ ἀνταποχριτοῦ µας).--Τὁ Σέμα τοῦ πετρελαίου ὁδηγεῖ ἀπὸ ἡμέρας εἰς ἡμέραν τὰς λληνοτουρπικὰς σχέσεις εἷς τὸ κρισιμωτερον ση- μεῖον εἰς τὸ ὁποῖον αὗται ᾠὠδηγήδησαν κατὰ την τελευταίαν εἰχωσασττίαν. Σχετικῶς ὁμολθγεῖτχι ὅτι παρὰ τὴν ὀξύτητα τοῦ Ευπριαχοῦ προθλήµατος ἡ τὴν σοθαρύτητα τοῦ προθλήµατος τῶν εἲς Ἑουρχίαν διω- ξεων τῆς Ἑλληνικῆς μειονότητες, φὐδέποτε ἡ κατα- ὅτασις προσιωνίζετο τόσον σοέαρὰ γαὶ μὲ τόσας προ” εχτάσεις ὅσον ἡ σηµερινή, δεδομένου ὅτι ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ὑπῆρχε πάντοτε ἐλπὶς διεξόδου ἀπὸ τὸν λαξὺ- ρινθον τῆς πολεμικῆς ουγκρούσεως γαὶ ἀφ' ἑτέρεν διότι ἡ στελέχωσις τῶν ἑνόπλων δυνάµεων ἧτῳ τοι- αὗτη ὥστε νὰ καθίσταται ἀδιαμφισθήτητες ἡ Ἕ λλη- νικὴ ὑπεροχή, γεγονὼς τὸ ὁποῖον σοξαρὼς ἐλόάμέα- νεν ὑπ ὄψει ἤ Τουρχία. ΥΠΟ τὰς πορούὺσας ὅμως ουν- θήκας κρίνεται ὅτι ἡ Τουρκία δεν θά. διστάση νά ὀπιχειρήση δυνα- µικἠν. ὀναμέτρησιν, θεωροῦσα ὅὃ- τι ή Ελλάς ὑοτερεῖ στρατιωτικὠς λόγω ἀπομοκρύνσεως ἐπιλέκτων στελεχών τῶν ἐνόπλων δυνάμεων. ὭὩς ἐκ τούτου ἡ Ἑλληνικὴ πλευρὰ ἐπανεξετάζουσα τὴν κα: τάστασιν καὶ ἔχουσα ὑπ ὄψει τὸ ἀνωτέρω γεγονὸς προτίθεται νὰ προθῆ εἰς ἑπαναπρόσληψιν ἑ- πιλέκτων ἀξιωματικῶν διὰ νὰ κα- ταστῆ καὶ πόλιν ὁδιαφιλονίκητος ἡ στρατιωτική ἰσχὺο τοῦ Ἓθνους. Πέραν τούτων ἡ ἐν προκειμέ- νω Ἑλληνικὴ ἀποφασιστικότης εἰ- ναι ἐνδεικτικὴ ἐπίσης ἐκ τῆς ὅι- οταχθείσης ἤδη στρατιωτικής ἐ- πογρυηνήσεως τὴν ὁποίαν κοτύ- στησεν ἑντονωτέραν ἡ διενεργη- θεῖσα περιοδεία τοῦ ᾿Αρχηγου Στρατοῦ, ἀντιστρατήγου Αντ. Γαλσατοόνου εἰς Θράκην καὶ ἡ ᾱ- ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΑΤΩΝ Συμµφώνως πρὸς πληροφορίας µας αὐριον Δεμτέραν ἀρχίζει τ µεσος ἐπαφή του μετὰ των μὲ- Ἱ : θοριακῶν στρατιωτικὠν τµηµά- συσκευασία πατοτών, αἱ δε φορ: των. πώσειςο προγραμµατίζον ται δις τὸν τρέχοντα µῆνα- ᾱ Εξ ὅλλου ὡς ὑποοτηρίζο- ! Σχετικῶς γίνοντοι ὃ σοµθετή- ται ὑπὸ διαφόρων παρατηρητών. σεις ὡώσιε κατὰ τὸν ᾽Απρίλιον ἡ, ἕναρξιο συνομιλιῶν εἰς ᾿Αθή: νὰ ἐξαχθοῦν εἰς ᾽Αιγλίαν ες: νας µετό τῆς Γιουγκοσλωθίας ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς ἐλευθέρας ζώ: νης Θεσσαλονίκης, διὰ τὴν ἀἄνα- νέωσιν τῆς ουμφωνίας ἐμπορικης διακινήσεως, θὰ διευρυνθῆ καὶ ἐπὶ ἄλλων ἐπιπέδων πρὸς τον | ραν τὼν ἓν συνεχεία δὲ νὰ πραγµατοποι- 10 χιλιάδων τόννω». ηθούν φορτώσεις κατὸ τὸ διυ: νον Μαΐου -- Κατό Πουνίοα, τὰς αὐτός πληροφορίος σκοπὸν τῆς αυσφίγξεως τών ΄Ελ- ἔντόος πής εθδομάδος ἐγκαινιᾶ- ληνογιουγκοσλαθικῶν οχέσεων. ζονται ἐπαφαῖ δια Προπωλήσσις ἓν ὄψει τοῦ ἐνδεχομένου ἐπιδει πατοτὼν εἰς. διαφόρους Εὔρωπα- Νκυσεάα, σάς ερ μες, ΜΕ τὴν :κάς χώρας. Ἐκ τοὐῖων ἀναμξ- Τουρκίαν, 9 ν ες ἃ νετοι ὅτι οἱ παραγωγοί θὰ ὁρ- χίσουν συντόμως ἐκριζώσεις πη- τατὠν διὰ να ουὐυμθαδίσοιν μυς 0 ΑΣΣΑΝΙ τός ἀνάγκος της ζητήσεως. 6Α ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ --- ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 6 (ΑΠΕ - ΠΛΑΣΤΑ ᾿ἨΗνωμένος Τύπος).-- Ὁ Ύ ΛΟΑΛΛΑΡΙΛ πουργὸς Οἰκονομικών καὶ Ἑ ξωτερικοῦ Εμπορίου κ. Μω χάµµαντ ᾿Ιμάντι µετέθη α: µερον ἀεροπορικώς εἰς Μό- οχαν ἐπὶ κεφαλῆς Συρ!σᾳκης ἀντιπροσωπείας προκριµένου νὰ προετοιµάση ιἠν ἐπίσκε- Ψψιν τὴν ὁποίαν θὰ πραγµα- τοποιήση ὁ Πρόεδρος κ. Χά- φεζ Ασσαντ εἰς τήν Σοῦ:ς- τικἠν πρωτεύουσαν τὴν Προ- σεχή ἐθδομάδα ἀνοκοίνωσεν ἡ Συριακἡ Κυθέρνησις. Κυθερνητικαὶ πηγαὶ ἐἑδή- λουν ὅτι ἡ Συρία θὰ 6ητήση ἀπὸ τὴν Σοθιετικἠν Ενωσιν Βοήθειαν διὰ τὸ ὠναπτυξια- κὸν πρὀγραμμά της: ΕἰΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ ΑΜΜΑΝ. 6 (ΑΠΤ].-- Ὡς ἀνοκοίνωσεν ἐκπροσωπος τὴς ἁἀστυνομίας της Ἴορδα: νίας συνελήφθη χβέος οἷς Αμ μᾶν ἓν ἄτομον ἑνῶ ἐπεχεί: ρε! νὰ ἀλλάξη 1424 πλαστὰ ᾽Αμερικανικὰ δολλόσα. Ὁ. ἐκπροσωπος ο ὁποῖος οὐδεμίαν Όνδειξιν Παρύσχε περὶ τής ταυτότητος τοῦ συλ ληφθέντος προσέθἑεσον ὅτι εὐρέθησαν εἰς τὴν κατοχήν του ἐπιταγαὶ ἀξίας 50.000 ᾽Αμερικανικῶν δολλόρ τον καὶ ὅτι διοξάγονται Ίδη ὄνα- κρίσεις. Κυριακή, 7 ᾿Απριλίου 1974 'Απ' τὴν σηµερινἠὴ πρώτη ἔκδοση τοῦ «Ελευθέρου Λαοῦ» ἐγκαινιάζουμε αὐτὴ τὴ στήλη ποὺ ἀφιερώνοται στοὺς νέους µας. Σ΄ αὐτοὺς ποὺ ἀποτελοῦν τὴ χρυσῆ ἐλπίδα τοῦ λαοῦ µας, σ᾿ αὐτοὺς ποὺ οτὸ μέλλον θάναι οἱ ἠγέτες τοῦ τόπου κι οἱ φρουροὶ τῶν παραδόσεων καὶ τών ἀξιώῶν τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος µας. Φιλοδοξία µας εἶναι νὰ γίνη αὐτὸς ὁ χῶρος ἡ ἔπαλξη τής νέας γενιᾶς καὶ τὸ δικὀ της θῆμα, ποὺ θὰ σταθή γιὰ νὰ ἐκφράση καὶ νὰ συζητήση τὶς ἀπόψεις της, τὶς θοωρίες της, τὶς ὀγώνίες της καὶ τὶς ἀξιώ- σεις της. Γιὰ νὰ προθληματισθῆ ἡ Ιἰδία καὶ νὰ μας δώση τὴν εὐκαιρίᾳ νὰ προθληματισθοῦμε καὶ μεῖς ποὺ --ἀλλοίμονο-- πάψαµε νᾶμαστε νέοι. Χρειάζεται προθληματισμὸ ἡ Νεότης. Είναι τόσα πολλὰ τὰ προθλήµατα ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ὑπαρξή της καὶ ἑνοκήητουν Πολλές φορές νἀ μὸ τόσο ραγδαίο ρυθμὸ ὥστε αἰφνιδιάζουν τοὺς νέους καὶ νὰ τοὺς ἀνησυχοῦν, ἐνῶ ταυτόχρονα σπρὠχνουν τοὺς πα- λαιοτέρους στὸ ἀδιέξοδο τῆς γκρἰνιας καὶ τῆς ἁπα- ῥράδεκτα ἀρνητικῆς καὶ ἀνεύθυνης κατακρίσεως, Λένε. πολλοὶ ἀπ' τοὺς πα- λαιοτέροφυς πὠς οἱ σημερινοί γέοι ειναι ἀδύναμοι. ἀκατα- νοῆτοι. ἀνεύθωνοι. ἀμέρι- ἄνοι, ἀναρχικοί, ἀσεθεῖς στὰ Ἀσθιερωμένα, Λένε πὼς δὲν μποροῦν νὰ κατανοήσουν τὶς τάσεις τους καὶ τὸν τρόπον τοῦ σκέπτεσθα!. Γιατὶ ὅμως, ἂν θέλουμε νᾶ- μαστε δίκσιοι καὶ οοθαροί, δὲν καθόὀµαστε νὰ κουθεντιά- σουµε μὲ τοὺς νέους καὶ νὰ προθληματισθοῦμε καὶ μοις µαζί τους Γότε ἐπιδείξαιε κατανόηση καὶ καλὴ θέλη- ση Κι ὕστερα, γιατὶ πε- ριοριζόµατε στὴν εὔκολη κα- τάκριση τῆς ἀρνήσεως καὶ ααλιστα ξεχνώντας τὴν ᾱ- χαρχα τῶν περασμένων χρό- γών 1 Λένε πολλοί: Δὲν εἶναι κατάσταση αὐτή, Οἱ σηµερι- νωὶ νέοι ἔχουν ἀποχαλινω- 6η, Δὲν ὑπολογίζουν, δὲν σέβονται, Μαλιὰ εἶναι αὖ- τὰς ΕἩτύσιμο εἶναι αὐτό: Αὐτοὶ παιδί µου Ρὲν δίνουν φράγκο γιὰ τίποτα ! Καὶ λησμονοῦν τὴ, δική τους ᾱ- ποχαλίνωση πρὶν ἀπὸ 20, 30, 40, καὶ 520 χρόνια, Αὐτοί ποὺ σὰν νέοι «τόλ- µησαν» νά πετάξουν τὶς 6ρ6- κες στὰ σεντούκια καὶ νὰ φορέσουν τό... Φράγκικα, -κα- τακρίνο.ν τοὺς σημερινοὺς νέους γιατὶ φορᾶνε µτηντελό- για μὲ πλατιὰ ρεθἐρ]ὶ.. Αὖ- τοὶ ποὺ πέταξαν τὶς ποδίνες γιά. νὰ φορέσουν. τὰ πότε- μοντέρνα. παπούτσιακέάξκρι- νιάζουν γιατῖ οἱ νέοι προτις αοῦν τακούνια 1’ Αὐτοὶ που ξαφνικὰ ξυρίσανε τὰ περή- Φανα µουστάκια -- ποὺ ᾱ- ποτελούσανε κάποτε ἔνδειξη ὀνδρισμοῦ -- περιφρογώντας τὰ «καθιερωμένα», κοροῖ- δεύουν τοὺς νέους πὼς ἀφί- νουν μακρυά μαλιὰ καί,.. χάνουνε τὸν ἀνδρισμό τους! Καὶ οἱ «νέες» τῶν 40. 50 καὶ δάλε, τᾶχουνε μὲ τὸ μοντέρνο ντύσιμο τῆς Όημε- ρινῆς «τύποις καὶ οὐσίᾳ» νέ- Σούλα µου σὲ λατρούῶὶ Απο δῶ εἶμοι Γιάννη... ας, ληµονώντας τὸν παν- τζουρλισμὸ ποὺ προκάλεσαν ὅταν κοντένανε τὰ φουστά- γα γιὰ νὰ φαίνεται ὁ... ἀτράγαλος. ὕστερα ἡ γάμ- πα μεχρι το γονατο και με: τὰ τὸν πόλεμο. ἡ γάμπα πάνω ἀπ᾿ τὸ γόνατο]... ΕΕ παιασς “σπα ση ΜΕΝΛΙ Ὑπὸ τῆς ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΡΕΗΣ ΠΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΔΤΑ. γίνονται δεχταὶ αἰτήσεις δι την πλήρωσιν ἀριθμοῦ κπενῶν Βέσεων ἄρρενων θήλεος ὑπαλλήλου ὑπαλλήλων καὶ ὓῬραπέζη. Βιοµηχανικῆς τῶν στρατιωτικῶν των (α) ᾽Απολυτήριον τῶν 17. (β) αὐτῆς. (9) (5) προσόν. σεις δὲν δὰ ληφθῶσιν (α) ᾿Απολυτήριον Παιδείας μὲ δα (ρ) αὐύτης, -. , (9). Πιστοποιητικὸν ἐπιτυχίας ᾿Ανωτέρας Λογιστικῆης νου, . (5) Πτυχίου ᾿Ανωτάτης Σχολῆς ἢ Νομικῆς) πρόσθετον προσὀν, ο Οἱ αἰτηταὶ δέον ὅπως εἴται ὑποχρεώσεων. ο. Απαιτούμενα προσόντα δήλευς ὑπαλλήλου: ἑξαταξίου Σχολῆς Παιδείας μὲ γενικὸν θαθμὸν Αἱ τυχὸν ὑπεξληξείσαι προηγουμένως ὑπ Αἱ αἰτήσεις δι ἁμφοτέρας « ε ρ νὰ ὑποξληθῶσι µέχρι τῆς δθής Απριλίου. μα πρὲς τὴν Γενικήν Διεύξυνσιν Συνεργατικῆς ζεν- τρικῆς Τραπέζης 'λτδ.. Ἑσχ. Πιέ. 507. Δενκωσία η Ἱσσεακςα Βρὲ βρέ! Θέλω κούρεμα] Γκρινιάζουν υιατὶ οἱ νέ: οι ξεξιδώνονται στό.. σέϊκ. Καὶ λησμονοῦν τὸ δικό τους ξεθίδωμα στὸ «τσάρλεστον» κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ µεσο- πολέμου { Μήπως δὲν είναι αὐτὴ ἡ κατάσταση Μ΄ αὐτὸ δὲν εἶναι ἀνειλικρίνεα ἔναντ' τῶν σημερινῶν νέων: Κι ἔχουν ἄραγε ἄδικο οἱ νέοι νὰ μὴ ἀκοῦνε Φτὸν σύγχρονο κόσμο, αὐτὰ προκαλοῦν ζημιὰ καὶ ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα τὸν ἄνθρωπο τῆς βιαστημικῆς ἐ- ποχῆς. ᾿Εκθέτουν τὴν πα- λαιότερη γενιὰ σὰν ἄρτη: μβιθοκληρωτικήν»- ν µονολιθικὴ ο άρημάᾶρα, ἀρνητική» ὀλέ- «Βριᾳ, ἀδύναμα, καὶ Ίμως - ἴσως ἐκδικητική, Νὰ τὸ καταλάδουµε Αν ἀγαπᾶμε τὸν τόπο. ἂν Θέλουμε τὸ καλὸ τῶν παι- διῶν µας, πρέπει νὰ σκύ- Ψουµε ἀπάνω τους μὲ στορ: γή, καλὴ θέληση καὶ κατα- γόηση, Καὶ μὲ ἀπόφαση νὸ θοηθήσουµε τοὺς νέους μὲ τὴν ἐμπειρία µας, νὰ προ: θληματισθοῦν. Καὶ παρόλλη- λα νὰ δεχθοὺμε τὴ δοήθειά τους γιὰ νὰ προθληματισθοῦ- µε καὶ μεῖς, Μᾶς χρειάζον- ται καὶ τοὺς χρειαζόμαστε. Διαφορετικά θὰ διαιωνισθῆ ἠ διαπίστωση τοῦ Σιούγ- κερ:. Ποτὲ δὲν θὰ πάψη τὸ γῆρας νὰ θέλη νά συµόου- λεύση τὴ νεότητα, Καὶ δι καίως, Ποτὲ δὲ θὰ πάψη ἡ νεότης νὰ ἀρνῆται ὑπακοὴ στὸ γῆρας. Καὶ δικαίώς | Νά ἀκούσουμε. λοιπόν. τὴ φωνὴ τῆς νιότης ἀπ᾿ τὴ στήλη αὐτή. Νὰ παρακο: λουθήσουµε στοργικὰ τὴν ἔκφραση τῶν σκέψεων. τῶν ἀξιώσεων καὶ τῆς ἁἀγωνίας της, Καὶ νὰ σεθαστουµε το Βῆμα τοῦτο ποὺ παραδίδε- ται ἀπὸ σήµερα στοὺς νεους καὶ τὶς νέες τῆς Κύπρου μας, ΑΔΩΝΙΣ ΒΕΣΕΙΣ λΑπαιτούμενα πρεσέντα ἀρρένων ὑπαλλήλων: ἑξαταξίου Σχολῆς θμὸν οὐχὶ κάτω τοῦ ͵ Ἐξαίρετος γνῶσις τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ πολὺ καλὴ γνῶσις τῆς ᾽Αγγλικῆς Τοι- οὐχὶ ᾿Εξαίρετος γνῶσις τῆς ᾿Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ πολὺ καλὴ γνῶσις τῆς ᾽ΑΥ Πολὺ καλἠ γνῶσις τῆς Ἑλληνικῆς καὶ Αν- πλικῆς στενογραφίας και Ταχύτης στενογραφίας: λέξεις κατὰ λεπτόν. Ταχύτης δακτυλογραφίας: στον) λέξεις κατὰ λεπτόν. , Πτυχίον Εἰδικοῦ Κολλεγίου Γραφέων --. νοδακτυλογράφων θὰ θεωρηθη πρὀσθετον ὄφιν, τὰς δέσεις παρὰ τῇ Μέσης εἲς τὰς ἐξετάσεις (Αοοουπίίπᾳ ο] τοῦ ᾿Εμπορικοῦ ᾿Επιμελητηρίου τοῦ Λονδί- (Ἐμπορικῆς ἢ θὰ θεωρηθῆ ἁπηλλαγμένοι Μέσης κάτω γλικῆς τοι- δακτυλογραφίας. δ0 (τουλάχιστον) 40. (τουλάχι- αἰτή- δξόν ισα αυπαος αστοας πχ 4 ο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΒΟΣ») Σήµερον θὰ αοχοληθώµεν μὲ ἕνα καυτὸ θέμο πὸ οὐοῖον ἀπασχολεῖ χιλιάδες οἰκογέ- γειες κτηνοτρόφω» στὴν Κύ- προ, τὸ θέµα της διαθἑέσεως τῶν πλεονασμάτών γόλοκτος καὶ γαλακτοκομικῶν προϊὀν- των. Τὸ παπρόθληµα τού χρειάζεται ἄμεσον λύσιν ἆᾱ- πὸ τοῦ 1969 ὅτε οἱ ὀνελα- δοτρόφοι ἔθοσαν τὰ ὀξῆς αἰ- τήµατα : α) Ελεγχον τής εἰσα- γωγῆς κόνοως γάλακτος, ῥ] τὴν λοιτουργίαν ὑπὸ τοῦ Όρ- γανισμοῦ Κυπριακής ταλα- κτοκοµικῆς Βιομηχανίας τοῦ Συνεργατικοῦ ἸΛΤυροκοµείου Λάρνακος, Υ) τὴν προµήθει- αν τῆς ᾿Εθνικῆς ἀρουρᾶς µε ἐπιτόπια γαλακτοκομ'κἁ προ: Ἰόντα καὶ δ) τὴν Χρησιμοποί- [ΡΛΦΕΙ ΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΛΣ ηοιν ὑπὸ τῶν Κωπριακών δι- ομηχανιῶν ααγωτῶν ἀγελα: δινοῦ φρέσκου γάλακτος. Ὅλα τὰ ἀνωτόρω αἰτύμμα: τα τῶν ἀγελαδοτούφων ἱκο- νοποιήθησαν μέχρις ἑνὸς θα θμοῦ ὁλλά τὸ πρὀδθληµα τῆς διαθέσεωςο τών ἐποχισκῶν πλεονασμότων ἀγελαδινοῦ γόλακτος ἀκόμη παραμένει ᾿Εφέτος δὲ προθλέπεται νἁ εἶναι ὀξύτατον Ὄνεκα τῆς ὑπολογιζομένης μβγόλης αὖ- ξήσεως τῆς παραγωγῆς ὄχι µόνον τοῦ ἀγελαδινοῦ γά- λακτος ἀλλὰ καὶ τοῦ «γοπρο 6ίου γάλακτος ἕνεκα τῆς πλουσίας ἐφετοινής παραγω (ΤΟ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΣ) ΕΡΙΟΣ (01.2.--19.1) Παρόμοια μὲ τὴν προηγού- µενη ἐδδομάδα εἶναι καὶ σὲ τού- τη Ἡ ἀτμόσφαιρα. Σᾶς δίνει δηλ. πολλὲς εὐκαιρίες νὰ πρα- γµατοποιήσετε τὶς ἐπιθυμίες σας (23 - 21}, νὰ θάλετε νέες κ ὄμορφες -- δάσεις στῆν αἴ- σθηµατικἠ σας ζωή, τὸν γάμο ἢ τὶς συνεργασίες σας (23. 25), νὰ κάνετε μιὰ σηµαντική συζήτηση ἢ ἕνα τσξίδι ποὺ θὰ ἐπηρεάση ἀρκετὰ τὴν ζωή σας, ἀκόμη καὶ νὰ Φφροντίσετε ἐπι- τυχηµένα θέµατα τῶν στενῶν συγγενῶν σας (27). Αἰσθημα- τικὰ καὶ οἰκονομικὰ προσέξτε στὶς 22, 26. 286 καὶ κινηθῆτς στις 23. Μῆν ἀσχοληθῆτε μὲ νομικἁ στὶς 28. ΤΑΥΡΟΣ (20.4--- 40.9) Μπορεῖ νόχετε ὁριαμένες τα- ραχὲς ἢ ἀπρόθλεπτες καταστά- σεις ν᾿ ἀντιμετωπ΄σετε αὐτὴ τὴν ἑδδομάδα (25, 26) ἀλλὰ σὲ γενικὲς γραμμὲς εἶστε ἐλεύθε- ροι νὰ κινηθῆτε δραστήρια καὶ συγκροτηµένα. Καὶ πάλι οἱ 5- νέργειές σας ποὺ ἔχουν γΥὺΧ στό»... χο μιὰ συνδυασμένη προώθηση τῶν οἰκονομικῶν καὶ τῆς δου- λειᾶς σας εὐνοοῦνται πολὺ (25, 27). Γιὰ ν᾿ ἀσχοληθῆτε μὲ θέ- µατα νομ'κἁ ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ, γιὰ νὰ ἐπιθάλετε τὴν προσωπι- κότητά σας, προτιμῆστε τὶς 23 Στὶς 25. 23, 28 μὴ κάνετ5 δάνεια καὶ μῆῇ παρασυρθῆτε σὲ κάτι ποὺ θὰ ἔέθλαπτε τὴν καλῆ σας φήμη. ΔΙΔΥΜΟΙ (21.2---21.6) Αν ἐπιδιώκετε νὰ δηµιουρ- γήσετε καλὲς ἐντυπώσες ὡς πρὸς τὴν σοδαρότητα καὶ τῆτ ὑπευθυνότητά σας ἢ ν’ ἀναλά- βττε ἕνα δημιουργ'κὸ ἔογνο. τοῦτο τὸ ἑπταήμερο σᾶς εὐνοεί ἐξαιρετικὰ (25. 27} Αλλοι τομεῖς ὅπου ἡ τύχη εἶναι στὸ πλευρό σας στὶς ἴδιες ἡμερο: µηνίες : αἰσθηματικὰ θέματα. ἐμπνευσμένη καλλιτεχνικὴ έρνα- σα. Καὶ τὸ σπουβοιότερο: ἢ ἀπόκτηση ἑνὸς νέου ἀπονόνων παὺ θὰ εἶναι «τμὴ καὶ δ7ξα» γιὰ τὸ σπιτικό σας ! Στὸν νά μο καὶ τὴν καρριέσσ σα το: σοχἡ {τίς 22. 28. Οἰκοίομικὰ καλὴ ἡ 23. ΡΑΡΗΙΝΟΣ (22.6--- 22.1 Γιὰ ν᾿ ἀγοράσετ: ἕνα ὀκν»» το ἢ νὰ κάνετ πιά μετακό'''ση αὐτὴ ἡ ἐποχὴ εἶναι πολὺ νο. κἡ (25). Γιὰ τὰ α σβηματ κἁ καὶ τὸν γάιιο σας, Υ'Χ νὰ Υ’- ρῆτε μὲ τὰ ποιδιό σος ἡ τοὺς φίλους σας. διαλέξτε τὶς 23 ποὺ εἶναι ἐπ'σης κατάλληλη ν.ὅ νὰ προωθήσετε ἕνα σχέδιό σα: Αντθετα, στὶς 22 καὶ 26 φα’ νῆτε Προσεκτικοὶ στὰ παςωπόνω θέµατα. στὶς δὲ 22 καὶ 28 στὴν δουλειά σας σὲ μιά νο μ.κὴ ἐκκρεμότητα. στὶς ἐντυπώ σεις ποὺ δημ'ουργεΐτε - υιστὶ κ'νδυνεύετε νὰ παρ ξπυπθοτ.. Μὴν ἀμελήσετι μιὰ ἀνήάλυσῃ ποῦ ἑαυτοῦ σος καὶ τῶν ἁπι στεύω» σας (25. 21). ΛΕΚΣΝ (25.17---.22.8} Τὰ θέµατα ποὺ ἀφοοο ν τὴν οἰκογένειά σας καὶ τὴν αἰσβη- µατικῆ σας ζωὴ μποροῦν τολὸ νὰ δοηθηθοῦν αὐτὴ τὴν επονή, ἂν τὰ πάρετε στά σοξαρὰ {25 27). Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ μό Φ'λία ποὺ μπορεῖ νἁ σάς φανέ ἴδια τερα χρήσιμη ἢ μιὰ μενά» λπ ἐπιθυμία σας ποὺ θὰ πλπ. σιάση στὴν πραγματοποίηση Ὁρισμένο ΕἰΙΧ γνωρίσετε αττ- νώτερα ἕνα ἄνθρωπο ποὺ σᾷ- ἐνδιαφέρει στὶς 22 ἢ 28 ἢ θὺ σκεφτῆτε μιὰ ἐπένδυση καὶ τὸ δυὸ δὲν παρουσιάζουν ἑγγυῖ» σεις καλῆς ἐξελ ἔεως. Γιὰ τᾶν δουλειά ἤ τὴν ἄνοδόὸ σω: ἡ 29 εἶναι ὄμορφη µέρα. Γράψτε στὶς 25. ΠΑΡΦΕΝΟΣ 5.ὲ---22-9) Αν. δημιουργηθοῦν προῦπο: θέσες γιὰ συνεργασία -- αἴσθιι, µατική, οἰκονομική. ἐπαγγελμχ: τικὴ -- στὶς 22 ἢ 28 Φεδρ. μπν τὸ πάρετε στὰ σοξαρά. Όμορ: φη µέρα γιὰ τὰ «θέµοτα τῆς καρδιας» εἶναι η 23, ποὺ εὖ- γοεῖ ἐπίσης τὰ παιδιά σας, τὴν ἐξομάλυνση σχέσεων μὲ συγΥ”:- τεῖς, τὸ ἐξωτερικό, τὰ νομικά. Γ ὰ τὴν κοινωνική ἀἄνοδο κπί τὴν δουλειά ας, καθὼς καὶ τό οἰκονομικά -ὁ καιρὸς αὐτὸς ἐ. ξακολουθεῖ νά εἶναι ἐξαιρετικό εὐνοϊκὸς (25, 27). Στὶς ἴδι-ς ἡμερομηνίες καθιερῶστε καλὲς σχέσεις μὲ µεγαλυτέρους σσ. σὲ ἀξίωμα ἢ ἡλικία κι’ ἀρκ”- στε μιὰ θεραπεία. ΣΥΓΟΣ (23.9--.231.10) Πολλὰ κοινὰ ἔχει τὸ ἑπταῇ- µερο μὲ τὸ προηγούμενο. Εὖ- γοοῦνται δηλ. οἱ προσωπικὲς ἑ- πιτυχίες σας, τὰ αἰσθηματικα, ἡ. ἐμφάθυνση στὰ «ὑψηλὰ» θέ- µατα γύρω ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ ζωή. Τώρα εἶναι κατάλ λπλος καιρὸς γιὰά νὰ πραγµα- τοποιήσετε ἀλλαγὲς ποὺ ώρι- µάζουν µέσα σας ἀπὺ παλιό (25, 27). Στὶς 22 καὶ 26 ά: ποφύγετε τὶς σπασμωδικὲς ἐ- νέργειες, στὶς 22 καὶ 28δ μῃ δημιουργῆτε λανθασμένες ἐντυ: πώσεις, προσέχετε στὴ δουλειό | σας, τί λέτε, τί γράφετε. Γενι- | κἁ -- ἀλλὰ ἴδιατερα γιὰ τὰ ! οἰκογενειακά ἢ οἰκονομικά σας : κ. καλὴ µέρα εἶναι ἡ 23 τοῦ | μηνός. ἱ | ΣΕΟΡΗΠΙΟΣ (23.10--- 24.11) | ᾽Αφϕιερῶστε ἀρκετὸ ἀπὸ τὸν χρόνο σος αὐτὴν τὴν εξδομάδα γιὰ νὰ διοβάσετε, νὰ σκεφτη- τε, νὰ ἐμδαθύνετε στὰ µεγάλο ἐρωτηματικὰ γιὰ τοὺς Κόσμους καὶ τὴν δηµιουργία -- ἂν τὸ: προσπαθήσετε ΕΧ καταλαδετε | : ἁ (25, 21). Σλς: 22 καὶ 98 προσέχετε τὶς. πομς- ξηγήσεις στὴν αἰσθηματική σος ζωὴ ἢ στὰ θέµατα τῶν παιδιῶν σας καὶ μὴν κάνετε σηµαντικά οἰκονομικὰ δήµατα. 'ΗἩ 23 εἷ- ναι πολὺ ὄμορφη µέρα γιὰ ἕνα μικρὸ ταξίδι, εἰδικὰ μὲ τὸν σύντροφό σας ἢ Υἁ λόγους ἐ- παγγελματικούς. Ἡ 25, 27 εἷ- ναι πολὺ καλὲς µέρες και υιὰ τὰ οἰκονομικά σας. ΤοΟΞΟΤΗΣ (125.11 ---21.12) ᾿Εξακολουθεῖ γὰ σᾶς λείπη ἡ | αἴσθηση τῆς πραγμµατικότητος καὶ οἱ γραμμὲς ποὺ σᾶς δί- νουν στὸ σπτι ἐντε νουν -ἁ προθλήµατα (22, 28). Πάντως : ὁ καιρὸς αὐτὸς προσφἑρέται , πολὺ γ'ὰ νὰ πάρετε σοδαρὲς ᾱ- | πηφάσεις γὰ τὴν ζωή σας. | Κουθεντιόστε τὸ σχὲδιἁ σαο μὲ ἡ τὸν (τήν) σύζυγό σας ἢ ἕνα κα- ! λὸ φ΄ο (25, 27). Μὲ κοβςι τρόπο δι. ὑρύνετε τοὺς ὀρίζον-, τές σας, διαδάστε, ἐπικοινωνῆ- | στε. Στὰ οἰκονομικὰά καὶ την | δηυλειά σας προσέχετε πάρα - πολὺ. στις 22, κινηβήτε ὅ-ως | ἐντελῶ” ἄνετα στὶς 23. Η (δα | µέσα (21) εὐνοεί καὶ τὰ αἲ- σδυµατικά σσς. ΑΙ . ἒι (τὸ 1.19, 1} Σ υνενίζετχι ἡ εὔνοια τῆς τὺ- Υ3” στὸν ἐπα.γελματν ὁ καὶ οἱ- Κανομ,κὸ τοµέα, καθὼς καὶ σὲ: κάνε τι τοῦ σᾶς ἀνεθάζει ον] μάτια. το κόσμου (25. 27). Οἱ ἄλλοι εἶναι τώρα δίατ θ:ι- ! µένοι νχ σᾶς ἀναγνωρίσωυν καὶ / ν σᾶ- δον μὲ συμπάθεια. ! τὶς 22 καὶ 26 ἃς εἶσιε ιά. : πως προσεκτικο ἴδια τερο στὸ : σπτι. μὲ τὰ παιδιά σας Ἡ «τιην αἰσθηματική σας ζωή” μιά ὅ- µρσση µέρα νιὰ τὰ θέµατα αὖ- τὰ εἶναι ἡ 23. Προσπαθῆστε . πάντως νὰ ξεκαθαρίσεττ τ' θέ- λετε πρᾶνμα ὄχι και τόσο ᾽ εὔκολο - καὶ νὰ δάλετ σα- εἲἴς στόχους γιὰ νὁό ἀξιοποιή- | σετε τὴν ὡὧρα α τούτὴ ἐποχή. | ΥδΟΟΧΟΟΣ (29. 1---9.2) Εἰδικὰ αὐτὴ τὴν ἑδδσιάδα : δὲν πρέπει νὰ τῇ χάσετε. Δρα- στηριοποιηθῆτε λοιπὸν καὶ έκμε: : ταλλευτῆτε κάθε στιγµή τη: υιὰ : νὰ ϐόλετε ο) ἕνα καλὸ δρόμο τὴν. αἰσθηματικὴή σας ζωή, τὶς σχέσεις μὲ τὰ παιδιά σας. «ἣν «ἀνώτερη παιδεία» σας σὲ έα- θὰ θέµατα. Οχι µόνον σεις οἱ ἴδιοι μπορεῖτε νὰχ κάνετε ἔνο δῇ- µα προόδου σἀν ἄνθρωποι ἆλ' λὰ νὰ ἐπηρεάσετε καὶ τοὺς νὼ» | στοὺς σας, ποὺ τώρα σᾶς αέδον- ται καὶ σᾶς ὑπολογίζουν (25. 27). Τακτοποιῆστε τὰ τοῦ οπι- τιοῦ σας στὶς 23. Οἱ Φφ'λοι καὶ τὰ οἰκονομικά σας εἶναι γιὰ σᾶς ἀρνητικὰ στοιχεῖα (223, 28). ΙΧΦΕΙΣ (19.2--20.3) Αν τελευταῖα ἀσχοληθήκατε μὲ τὰ ὑψηλά καὶ δαθιὰ προξλή- µατα τῆς ζωῆς, ὁ καρπὸς θ6ὸ εἶναι τώρα μιὰ συνειδητοποίηση ποὺ θὰ σας θοηθήση νὰ κατα- λάδετε καλύτερα τὸν ἑαυτό σας καὶ τὸν Κόσμο (25, 27). Σὲ πιά... πεζὰ ἐπίπεδα, οἱ ἡ- µερομηνίες αὐτὲς εὐνοοῦν μιὰ χρηματική ἐπένδυση ἢ ἀλλαγὴ σπιτιοὸ. Οἱ 23 εἶναι ὄμορφη μέρα γιᾶ νὰ κάνετε μιὰ ἐκδρο- μή, νὰ δῆτε τοὺς «φίλους σας νὰ κουδεντιάσετε χαρούμενα. Προσγειωθῆτε σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ προσωπικά σας θέµατα καὶ τὴν κοινωνική σας ἐξέλιξη, κοθως καὶ στὶς σχέσεις μὲ γονεῖς ἢ προϊσταµένους σας (23, 28) γῆς χλορᾶς τροφῆς, Ἓνοας ἄλλος παράγων ὁ ὁποῖος ἐφέτος θᾷ επηρεό- ση δυσμενώς τὴν διάθεσιν Κυπριακών γαλακτοκομικῶν προϊόντων εἶναι Ἡ εθολἠ δασμοῦ ὑπὸ τῆς Βρεττωνίας ἐπὶ τῶν ἐκ Κύπρου 5,σαγο- µένων τοιούτων ὄνεκα τις εἰσδοχῆς τῆς Βρεττανίας εἰς τὴν Εὐρωπαίκην Οἰκονομικὴν Κοινότητα. Εἶς τὴν Βρεττα- γίαν ἐξήγοντο περὶ τοὺς 35δᾳ τόνους γαλακτοκομικῶν προ- Ἱόντων κατ’ ὅτος διὰ τὴν Ἱ- κανοποίησιν τῶν αναγκῶν τῶν Κυπρίων κυοίως. Τὸ ἀνωτέρω γεγονός ἐπα- ναφέρει παλαιότερον αἴτημα τῶν κτηνοτρόφων καὶ τυρο: κόµων διὰ τὴν ἐπιθολὴν ἑ- λέγχου ἐπὶ τῶν εἰσαγωγῶν γαλακτοκομικῶν µπροίόντων. Εἶναι δὲ γεγονὸς ὅτι λαµδα- νοµένων ὑπ ὄνιν τῶν ποσο- τήτων τῶν εἰσαγομένων ψα- λακτοκομικῶν προϊόντων θά ἠδύνατο νά ἀπορροφψηθοῦν πολλαπλάσιαι ποσότητες τού παραγοµένου σήμερον γάλα- κτος. Ὁ ἐπήσιος µέσος ὄρος τῶν εἰσαγωγῶν δύο µόνον γολακτοκομικῶν προϊόντων τυροῦ καὶ θουτύρου κατὰ τὸ τρία τελευταῖα ὅτη ἤτο διὰ μὲν τὸν τυρὸν 1,5ῦῦ τόνοι, διὰ δὲ τὸν θούτυρον 490 τό- νοι, Αἱ ποσότητες δὲ οὗται ἀντιστοιχοῦν μὲ 25,400 τὀ- νους γάλσκτος ετισίως. Ἔ- ἂν δὲ ληφθῆ ὑπσ᾽ ὄψιν ἔτι κα τὰ τὸ 1972 ἡ ὁλικὴ Παραγω- γή ἁἀγελαδινοῦ ψάλσκτος ὁ- πολογίζεται ὅτι ἦτο γύρω στὶς 22.000 τόνους καὶ ὅτι τὰ πλεονάσματα τὰ πλεονό- σµατα ἀγελαδινοῦ γάλακτος ἦσαν περὶ τὰς 1.400 τό- νους µμπορεῖ νὸ ἀντιληφοῆ κανεὶς πόσο ἀσήμαντος ἤτο -ᾗ «Ποσότης -κθνς. πλ σου μµά- των ἐν συγκρἰσεὶ μὲ τὴν πο- σότητα τοῦ εἰσαγομένου, ω- πὸ μορφήὴν τυροῦ καὶ θουτύ ρου γάλακτος. Εἰς οἰανδήποτε ὅμως συ- ζήτησιν δι᾽ ἔλεγχον ἐπὶ τῶν εἰσαγωγῶν αναποφεύκτως ἐ- γείρεται τὸ θέµα τῶν τιμῶν τῶν εἰσαγομένων προϊόντων. Αἱ τιμαὶ εἰσογωγῆς τῶν ᾱ- νωτέρω δύο γαλοκτοκομ!ικῶν προ]όντων δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παραγνωρισθοῦν Φδίως δὲ τοῦ τυροῦ ὁ ὁποῖος κατονα- λώνεται κυρἰως ὑπὸ τῶν χο- μηλῶν εἰσοδηματικῶν τάξε- ὧν. Ὁ µέσος ὄρος τᾶῆς τι- μῆς τοῦ εἰσανθόντος τυροῦ κατά τὰ τελεωταῖα τρία ἔτη ᾖτο πεοὶ τὸ 354 μµὶλὸ τὴν σ- κά τιμή ἀντιστηχούσα πρὸς 39.4 αἱλς τὴν ὁνό γάλακτος. Εἰς δὲ τὴν Γερίπτωσιν θου- τύρου ὁ µέσος ὄρος τής τι- μῆς εἰσαγωγῆς κοτώ τὸ τρία τελευταῖα ὅτη ἀντιστοιχεῖ ποὸς 22 µόνον μὶλο η ὁκά. ᾿Εδῷ θά λεχθῆ βεθωίως ὅτι αἱ τιμαὶ τῶν ὀνωτέρω δύο προϊόντων ἐπικορωμοῦνται ὁ πὸ τῶν χωρών εξογωνῆς, τὸ γενονὸς ὄμως παραμένε, ὅτι ἡ Κύπρος ἠδύνατο Η5Υρ! πρό τινος νὰ τὰ εἰσάξη ες χο- μηλός τιµάς. Μὲ τὰς διεθνεὶς ἐξελίξεις οἷς τὴν παοαγω- γὴν καὶ ζήτησιν κτΊνοτρορν κὠν ποοϊόντων η ψατάστασις εἶναι δυνατὸν θεθαίως νἀ δι- ΑΥΣΙΣ ΣΊΤΑΥΡΟΙΛΕΞΕΟΥ Οσι-δντίως Έ, ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΑ -- ϱ7 2. ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΣ -ΝτΙΟ 3, ΟΑΛΑΣ0Ο ΙΛΥΟΣ ΟΥ - ΟΞΥ 4. ΜΙΡΚΑα -«ΦΕΣΙΑ -- ΙΓ 5. ΑΒΝΑ -- ΕΟ -υ- ΜΟΡΙΑ -- ΜΑΚ 6. ΘΕΡΜΑΝΣΙΣ ΑΡΜΑ 7. ΗΒΙΑ -- ΤΣ-ΗΛΑΡΙΣΑ δ. ΛΕΝΙΑΝΟ --1ΣΙΣ -- ΝΑΣ ϐ. ΩΡΙΩΝ -- ΥΠΝΟΣ -- ΣΑΧ 106. ΝΑΙΤ -- ΚΑΜΠΥΛΗ 11. ΙΔΕ --ΛΑΤΡΑ -- ΟΙΚΟΣ 15. ΣΙ -- ΝΩΡΓΑ-ΗΣΣΟΝ 13. ΑΡΕΜΗΑΤ -- ΤΝ -- ΗΡ 14. ΟΙΕΚΑΣ ΡΑΟΤ -- ΣΠΑ 15. ΟΤΙ -- ΙΤΑΛΙΚΟΣ 16. ΣΑΣΚΙΝΗΣ -- ΑΔΙΚΑΙΑΙ. Καθέτως 1. ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ -- ΘΟΣ 2. ΕΡΑ - «ΒΕΒΕΡ -- ΔΙΑΙΤΑ 38. ΡΟΣΜΑΡΙΠΙ -- ΡΕΙΣ 4. ΟΔΟΙ -- ΜΑΙΩΝ -- ΝΕΚ 5, ΠΙ - ΡΕΝΑ -- ΑΝΑΛΩ. ΜΑΣ Ι 6. ΛΑ’ΙΚΟΝ --ΙΑΡΗΣ Τ. ΑΘΛΑ -- ΣΤΟΥΤΤΓΑΡΤΗ 8. ΝΕΥ -- ΜΙΣ -- ΡΑΤΑ 9. ο ΣΟΦΟΣ --ΙΝΜΝΑ--ΟΙ 10, ΦΙΣΕΡ -- ΗΣΟΑ -- ΗΗΤΤΑ 11. Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΩΣ--Λὰ 12, ΤΙΑΡΑΣ -- ΠΙΣΤΟΛΙ 13. ΑΝ --ΜΡ --ΣΥΚΟΝ-- {κ 14. ΤΟ -- ΜΑΙΝΑΛΟΝ --ΣΝΙ 15. ΡΙΞΙΑ -- ΣΑΧΗΣ - ΗΠΟΑ 16. ΖΟΥΓΚΛΑΣ -- ΚΡΑΣΙ. αφοροποιηθή καὶ αἱ τιμαὶ εἳ- σαγωγῆς τῶν ὡς όνω αρο- όντων νὰ οὐξηθοῦν οημαντι- μῶς. Μὲ πλήρη κατανόησιν ὅ- μως καὶ τῶν δύο πλουρῶν, παραγωγῶν γαὶ Κυδερνήσε- ως τὸ ὅλον Πρόθληµα τῶν πλεοναομάτων γάλακτος δὺύ- ναται νὰ λυθῆ. Γις τὴν λὺ σιν δὲ τοῦ «Ἱροθλήματος θά συνέθαλλε τὰ µέγιστυ ἕνας Ισχυρὸς Οργανισμός Κυωπρι σκῆς Γαλακτοκομικῆς Ειοµη- χανίας περιθεθληµένος μὲ ἆ- ναµφισθητήτους νοµικἁς ἑ- ξουσίας. Δυστυχῶς ὁ ἵδρυ- δεὶς ὑπὸ τῆς Κυθηρνήσεως τὸ 1969 ᾿Ορνανισμὸς Κιμπρι ακῆς Γαλακτοκομ/κῆς Ειοµηῆ Χανίσς ἀφέθη νὰ χωλαίνη. Η ἀμφισθητουμένη δὺὸ συν- ταγµατικότης τοῦ Νόμου {- ὀρύσεως τοῦ ἀνωτέρω ὌὈρ- γανισμοῦ καὶ ἰδίως τοῦ ἄρ- θρου 34 τοῦ Νόμου 4)1968 τὸ ὁποῖον προνοεῖ ὅπως οὐ- δὲν πρόσωπον ἐἑπιδιδόμενον εἰς τὴν γαλακτοκομικἠν διο- μηχανίαν δύναται νὰ ἀγορά- ζη γάλα, παρὰ µέσῳ τοῦ Ὁρ γανισμοῦ καὶ ἐπίσης οὐδείς παρογωγὸς δύναται νὰ πωλη ση γόλα ἐκτὸς ᾿Ὀργανιομοῦ. Δὲν ἐπιτρέπει στὸν ᾿Όργα: νισμὀν νὰ συμδάλη εἰς τὴν ἐπίλυοιν τῶν ἀναφυομένων εἰς τὴν γαλακτοκομικἡν ὅὃιο- μηχανίαν προθλημάτων. Διὰ τὴν ὀρθὴν λύσιν τοῦ προθλήµατος τῶν Ππλεονα: σµάτων ἐπί ὀρθολογιστικῶν θάσεων καὶ ἀνάπτυξιν τῆς γα λακτοκοµικῆης διοµηχανίας εἶναι ἐπάναγκες ὅπως ὅλο τὸ ἐν Κύπρῳ παραγόµενον γόλα, κατὰ πρῶτον στάδιο ὅ- λο τὸ ἀγελαδινὸν γόλα καὶ εἰς δεύτερον στάδιον Ίσως καὶ τὸ αἰγοπρυῶσιον γάλα θὰ πρέπει νὸ Φιακινῆται μέ: σῳ τοῦ ᾿Οργανισμοῦ. Δυστυχῶς ὅμως ὑπὸ τὰς παρούσας ουνθήκας µόνον τὸ 50600 περίπου τοῦ ὀγελα- δινοῦ γάλακτος διοκινείῖται µέσῳ τοῦ Οργχανιαμοῇ καὶ οὕτω ὁ ρόλος τοῦ ᾿Όργανι- ΓΕΡΡΓΙ: Η ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ : ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΠΜΗΒΤΗ Π[οία λύόις ἐπιβάλλεται ὀτὀπρόβλημα τοῦ γάλακτος τὴν ἐπιτυχῆ ἀντικατάστασιν ομοῦ ὡς ρυθμιστοῦ τής δια- θέσεως καὶ απαραγωγᾶς γα- λακτος δὲν δύνσται νὸ ἐκ- πληρωθη διότι θρίσκεται ἐν ἀδυναμία ὅσον ὀφορᾶᾷ τὴν συμψήφισιν τῶν τιμῶν καὶ τὴν Χάραξιν ὀρθῆς γραμμής διά τὴν ὑπὸ τῶν κτηνοτρό- Φων παραγωγἠήν γάλακτος. Τὸ ὅλον πρόθληµα τῶν πλεονασµότων ἀγελαδινοῦ γάλακτος θά ἠδύνατο νά ἆἁ- ποφευχθῆ σὺν τῷ χρόνω μ΄ ὀρθήὴν πολιτικἠν πιμῶν διὰ τῆς ὁποίας θὰ ἐνβαρρύνον- το ἀγελαδοτοόφοι διὰ ύψη- λοτέρων τιμῶν νὰ παράξουν γάλα εἰς τὴν περίοδον Σε- πτεµθρίου -- εθρουαρίου ὅτε παρατηρείται σχεδὀὸν ἕλ- λειψις γάλακτος παρὰ νὀ πληρώνεται τὴν ἰδίον τιμὴν καθ᾽ ὅλην τὴν διάρκειον τοῦ ἔτους καὶ οὕτω ἡ κατάστα: σις νὰ χειροτερεύη διὰ τής παραγώγης µπλδονασμότων γάλακτος κατὰ τὴν περίοδον Μαρτίου -- Αὐγούστου ὅτε συμπίπτει ἡ μεγαλυτέρα πα: ραγωγή αἰγοπροθείου γάλα- κτος. Ἡ. Ἱκανότης τοῦ ΌΟρ- γανισμοῦ νὰ συµφηφίόη τὰς τιμὰς εἶναι προύπόθεσ:ς διὰ μέρους τῶν εἰσαγομένων γα λακτοκομικῶν προἰόντων. Ὡς ἔχει σήμερον ἡ κατάστα- οις αὐτὸ δὲν θύναται νὰ ἐ-: πιτευχθη: Αρα. ἀἄναγκαία προὐπόθεσις διὰ τήν ἐπίλυ- | σιν τοῦ προθλήμµατος τῶν πλεονασμάτων ἀγελαδινοῦ νάλακτος τὸ ὁποῖον ὑπολογί- ζεται ἐφέτος πὲριξ τῶν 2, 000 τόνων κοὶ ἡ χάραξις αρ- θῆς γραμμῆς κοτευθύνοεως τῆς γολακτοκομικῆς διοµη- χανίας εἶναι ἡ ὑπασαξις ἰσχι- ροῦ ᾿Οργανισμοῦ Κμωπριακῆς Γαλακτοκομικῆς ἘΒιομηχανί- ας. ὁ ἔλεγχος τῶν εἴσαγο- µένων γαλακτοκομµικῶν προ- Ἰόντων καὶ ἡ ἀπορρόφησις μεγαλυτέρων ποσοτήτων ἑ- | πιτοπίως πσραγοµένων γα”ί λακτοκομικῶν προίόντων - { πὸ τῆς ᾿Εθνοφρουρῦὸς. ) 'Ιδού λοιπὸν ἡ Κυθέρνη- ΄ σις ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν ' της ἔναντι τοῦ κτηνοτροφ!- | κοῦ κόσμου. ἳ ϱ τὴν καλυτέραν ἐκλογὴν Τρακτέρ, τὰ φημισμένα τράκτορ 10ΗΝ ΡΕΕΡΕΕ, ππτπνσν- Σελὶς 7 ΓΑΜΟΣ 110 ΤΗΝ ΣΝΙΝΝ ΤὴΣ ΑκρηΠΙλεΟΣ ΠΡΙΝ ἀπὸ λίγες ἠἡμέρες, ἐγνώριζα καλῶς ὅτι οἱ γά- μοι γίνονται σε ἐκκλησίες. Μποροῦσα, ὅμως, νὰ τους φαντοστῶ καὶ ὀλλοῦ. Σὲ σπίτια, ἃς ποῦμε. Ακόμη καὶ σὲ δηµαρχεῖα. Όμως, στὴν ᾽᾿Ακρόπολι, ὑμολογῶ, ὃ- τι δὲν τὸ περίμενα, Μέχρι ποὺ τὸ ρεπορτάζ τῶν ἐφημε- ρίδων μοῦ ἄνοιξο τὰ μάτια. «Γιαπωνέζα Ἱραγοιδίστρια πραγματοποιεῖ τὸ ώνειρο τῆς ζωῆς της. Παντρεύσται σιἠν ᾿Ακρόπολι». Μπράθο ! Ὕπαρχουν καὶ Ἐένοι ποὺ σκέµτονται Ἕλλη» γικά. Σκέφθηκα. Αὲν τὸ πο- λυπίστευα. ᾿Αλλά μπροστά στὶς ἀποδείξεις... 'Ὑποχωρῶ. Πάντως, οἱ Γιωπωνέζοι ἕ- χουν φαντασία. Πρέπει νὀ τοὺς τὸ ἀναγνωρίσουμε. Κι’ αὐτὸς ὁ γάμος ήταν ὡραία ἰδέα, ᾿Αφήνουμς, δηλαδἠ τὸ σπίτι µας στὀ Τόκιο, τὴν ἢ- ουχία µας, τοὺς φίλους µας καὶ τρέχουμε στὴν ᾿Αθήνα. Στὰ ἔξοδα, ἀνάμεσα σὲ ἆ- γνώστους. Σὲ µέρος ξένο. Μήπως τὰ παρολέμε : Μπορεῖϊ: ᾽Αλλά μὲ μιὰ παρα- τήρηοι. Ἡ Ελλάδα γιὰ τοὺς Γιαπωνέζους δὲν εἶναι ξένη. Εἶναι ὁ τόπος ποὺ ὀνεπτύ- Χθη ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς πο- λιτισµός. ΄Η ἀρχαία πνευμα- τικὴ παράδοσιο, ποὺ τόσο ουμπαθὴς τοὺς εἶναι, Καὶ ἡ χαριτωµένη Γιαπω- νεζούλα, ποὺ ἐκεῖνο τὸ ἆ- νοιξιάτικο πρωῖ ἀνηφόριδε τὸ πλακόστρωτο τῆς ΄Ακρο- πόλεως στηριγµένη στὸ µπράτοο τοῦ ἐκλεκτοῦ τῆς καρδιᾶς της, ήξερε τὶ ἤθελε. Ἠξερε γιατὶ τὸ ὄκανε. Η- ταν κι αὐτή ἑλληνολάτρις καὶ ὀρχαιόφιλη. Όλα καλά καὶ ἅγια λοι- πόν. Όμως μιά ἠεπτομέρεια εἶχε λησμονηθῆ : Ὁ ἀστόθ. µιτος παράγων. Αὐτός ποὺ ἀνατρέπει σχέδια καὶ διαλύ- ει ὄμορφες δέος, Αὐτὸς ποὺ μὲ τὴν µορφή τῶν παλ. λήλων εἰσόδου τῆς. Λκροπό. λεως, ἔσθησε καὶ τὸ δικό τους ὄνειρο. σ - ᾽Απαγορεύσται { -' Ορίστε : Τί ἀπαγορεύ- εται : - Νὰ ἀνεθῆτε οτήν ἸΑ- ΙΓ σσ ως ας σι ξΕ βατ ὁ κατασκευασμένα εἰς τὴν Ἑερμανίαν. ὢ ὅλους τοὺς τύπους σκαλιστικῶν τρακτέρ, καὶ ὢ ὅλα τὰ εἴδηπ γεωργικῶν ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων. ΤΩΑΚΤΟΡΣ «ο0ΗΝ Ἐφωδιασμένα μέ : α΄ ᾿Ισχυρότατον Κινητῆρα μὲ ἀπ᾿ εὐθείας ψεκασμὸν τοῦ πετρελαίου (Εϊτεςί 1Π]ες[ίοη). μὲ πουκάμισο ὑγροῦ τύπου (ννεί 5Ίεενος). --μφ. ιό ο! -- ὐίς ---θδίς-- ος --ιίς --ιοςυ -ιοι -- θιθι α΄ Ὑδραυλικὰ αὐτόματα μὲ σύστηµα κλειστοῦ κυκλώματος ((]οεεά 6επίοτ), μὲ πόµπαν πολλῶν ἐμθόλων, μὲ φίλτρον ὑδραυλικῆς κ.λ.π. Ἄ Φρένα ὑδραυλικὰ δισκόφρενα ὑγροῦ τύπου (κεί Ὀίςκςς). ΑΡΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΛΤΑΔ. Διγενῇ ᾽Ακρίτα, 43 Λευκωσία-- Τπλ. Γραφείου 44116, Γκαράς : 39ά80. --- όυ9 ---- ους -- ο τοῦ ΜΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ πλ κρι » κο ΑΘΗΝΑΙΩΝ Γ- κρόπολι. -- Γιατί : - Ἡ ἀπάντησις τοῦ γιατὶ ἦταν κάποια τηλεφωνήματα σὲ «ἀνώτερους», ποὺ κι᾿ αὐ- τοὶ ἐδήλωναν ὀναρμοδιότη- τα γιὰ τὴν λύσι τῆς ὁπιορί- ας: Πρέπει νὰ περάση ιὸ νεαρὀ ζευγάρι τῶν Γιαπωνέ- ζων στὴν Ακρόπολι ἤ ὄχι : ὍὉ κόσμος ἀναρωτιόταν, γιστὶ ὅλοι μποροῦσαν νὸ ἆ- νέδουν στὴν ᾿Ακρόπολι καὶ ὄχι οἱ µελλόνυμφοι. Στὸ κάτω - κάτω, ὃς ἕ- ϐγαζαν εἰσιτήριο Αηλαδὴ πῶς ἐπιτρέπεται στὸν κάθε ξυπόλητο τουρίστα μὲ τὰ ἀμπόχωνα, τοὺς χιτῶνες καὶ τὸ μπιχλιµπίδια νό ἀνεθαί- Ίνη ιτ Αὐτοὶ φοροῦσαν τὰ νυ- Φφικά τους. Κακό ἦταν Αλ- λωστε πολιτικὀὸς γάμος θό γινόταν. Οἱ κλητῆρες ὅμως εἶχαν διαφορετικἡ γνώµη. -- Οἱ κανονισμοὶ ξέρετε... -- Ξέρουμε, δὲν τὸ ἆπα- γορεύουν. -- Μπορεῖ, ἀλλὰ χρειαζε- ται εἰδικὴ ἄδεια. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν ἆ- ποφασίσει νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ ὑμεναίου δὲν τὸ ἔθαλλαν κότω. “Εφυγαν ἀπὸ τὴν ᾽᾿Ακρόπολι καὶ πῆναν στοῦ Φιλοπάππου. ᾿Εκεῖ δὲν τοὺς ἐμπόδιος κανένας. Κί ὁ γάμος ᾖἔγινε ἐπιτέλους. Κόπως διαφορετικἀ, 6έθαια, ἀπὸ ὅ,τι τὸν εἶχαν φαντα- στεῖ. Πάντως κοντὰ στὴν Α- κρόπολ!. 'Ὑπὸ τὴν σκιάν της. Τώρα, θά πῆτε, τὶ σκὲ- πτοντα!ι οἱ φιλόλληνες Για- πωνέζοι, γιὰ τήν ἑλληνικὴ φιλοξενία : Ἀὲν ξέρω. Σέ- ρω, ὅμως, ὅτι οἱ ὑπάλληλοι τῆς ᾿Ακροπόλεως θὰ ἔχουν ὅλη τήν ἄνεσι νὰ δώσουν ἕ- νο διαφημµιστικὀ «ολόγκον» στὸν Ε.Ο.Τ. «Διῶξε κι’ ἐσὺ ἕνα τουρίστα. Μπορεῖς». Καὶ νὰ λάθουν ὅποινο μόλι- στα. εαν, οσοι -- οὐ -- οἱ 4 --- ο ΦιΙ--ᾱ- 99 -ᾱ- 48: --- Φί9)--ᾱ- ϱ Φ) -Ἡν- Φύ9) (Φυ ---- φ)ο. ΕΕ ΗΙ ΠΧ ΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΥΤΓ ΙΤ πο «ση ΦΤΊ ΙᾷΥΕΤΗΕΙ ΨΤΥΤ Κυριακή, 7 ᾿Απριλίου 1974 Αἱ δηλώσεις διαγραφών καὶ ἀναξάσεων διὰ τὰς σηµερινὰς ἱπποδρομίας ἔχευν ὡς ἁπολεύξδως : Ίη ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. “Ωρα 2.00 (1 µίλιον). ΠΟΠΗ ΤΕΞΑΣ ΟΡΙΕΝΤ ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΜΔΑΡΚΕΔΛΑ ΜΑΡΑΣ (5) ο) τό) (9) οὐ (4) δα ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ὥρα 2.30 (6 φέρλογκς) ΒΑΣΚΟ ο) ΕΜΙΑΙΟΣ (5) ΓΛΑΡΟΣ ῶ) ΑΣΣΟΣ (6) ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ (3) ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 4) μ.μ. 1600. µέτρα ΜΑΙΖΕΡΟΥΣ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΙΓΘΛΝΝΟΥ :ΜΑΡΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΗΒΝΟΥ . ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπ)» » μ.μ. 1200 µέτρα Α. ΜΑΤΖΕΡΟΥΣ Π. ΟΒΝΟΥΦΡΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Δ. ΓΕΞΡΓΙΟΥ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ » Ὁ ἵππος ΕΝΙΑΙΟΣ θά τρέξη μὲ παρωπίδας. 3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. “Ωρα 3 (711 φέρλογκς) ΑΣΤΕΡΙΚΚΟΣ ΕΣΚΙΜΟ ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΛΛΕΝΤΕ (8) 0) (2) (4) 1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. (77 φέρλογκς) 00 μ.μ. 1200 μέτρα Α. ΠΕΤΡΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΚΑΜΑΛ Π. ΟΝΒΟΥΦΡΙΟΥ “Ὥρα 3.35 μ.μ. 1500 µέτρα Ἱπποδρομία διά Μαθητευομένους, ΜΑΡ ΙΑΛ (4) ΑΛΒΑΡΟ ο) ΣΑΡΑ (3) ΛΟΡΤ ΧΕΝΡΥ (0) Π. ΟΒΟΥΦΡΙΟΥ Γ. ΠΑΣΧΑΛΗ Β. ΠΑΣ ΧΑΛΗ Π. ΠΑΦΙΤΗΣ » Ὁ ἵππος ΜΑΡΣΙΑΛ θὰ τρέξη μὲ παρωπίδας. δη ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. “Ωρα 410 μ.μ. 1200 µέτρα (714 φέρλογκς) ΤΣΕΛΣΗ (1) ΚΑΤΑΙΓΙΣ (3) ΝΑΚΕΔΟΒΑΣ (2) ΜΕΛΑΓΙΑ (4) Ν. ΚΩΛΕΤΤΗΣ Α. ΠΕΤΡΗΣ Π. Χ’΄’΄ ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΚΙΤΙΒΙΑΔΗΣ ση ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ωρα 4.10 μ.μ. 1200 µέτρα (714 φέρλογκς) ΔΙΖ (8) ΔΑΦΝΙΟΣ (4) ΑΛΚΥΩΝ (5) ΚΑΡΟΛΟΣ ΙΙ (3) ΡΙΒΕΛΙΝΟ (6) ΠΟΤΙΑΣ (2) ΜΑΓΟΣ () ΕΡΜΗΣ |! (1) Α. ΦΩΤΙΟΥ Σ. ΛΟ’'ΤΓΖΟΥ Μ. ΚΩΛΕΤΙΗΣ Α. ΜΑΤΖΕΡΟΥΣ Ν. ΒΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΓ. ΜΑΣ ΣΕΛΟΣ η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ὥρα 5.20 μ.μ. 1200 µέτρα (6 φέρλογκς) ΑΛΑΝΤΙΝ (6) ΜΑΙ ΛΑ ΓΝ (9) ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ εὍ) ΦΡΑΝΚΥ (5) ΚΟΥΡΖΣΑΡΟΣ | (4) ΣΟΥΡΗΣ (10) ΧΑΛΕΠΙΝΟ (2) ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. Χ΄’ ΓΙΑΝΝΗ Σ. ΛΟ'1ΖΟΥ Ν. ΠΑΣ ΧΑΛΗ ΧΡ, ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α. ΜΑΤΖΕΡΟΥΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ » Ὁ ἵππος ΣΟΥΡΗΣ θά τρέξη μὲ παρωπίδας. ΣΗΜ.: Τὸ ὡς ἄνω Πρόγραµα ὑπόκειται εἰς ἀλλ. γάς. Στοιχήματα γίνονται δεκτὶ µόνον ἐπὶ τῆ θάσει τοῦ ἐπισήμου προγράµµατος τῆς Λέ- σχης. ΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΟΥΡΣΕΣ Τὰ προγνωστικὰ εἰδικοῦ συνεργάτου µας διὰ τὶς ση- μερινὲς ἱπποδρομίες ἔχουν ὡς ἀκολούθως : Τη 'Ιπποδρομία: 2η Ἱπποδρομία : Άη “Ἱπποδρομία : ΟΡΙΕΝΤ, ΠΟΠΗ, ΜΑΡΑΣ. ΓΛΑΡΟΣ. ΕΜΙΑΙΟΣ, ΒΑΣΚΟ. ΑΣΤΕΡΙΚΟΣ, ΕΣΚΙΜΟ, ΑΛΕΜΝΤΕ. Δη ᾿Ιπποδρομία : Ρη “Ιπποδρομία : ΣΑΡΑ. ΤΣΕΛΣΥ, ΜΕΛΑΓΙΑ, ΜΑΡΣΙΑΛ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ. 6η ᾿Ιπποδρομία : 7η ᾿Ἱπποδρομία: ΛΙΖ. ΡΙΒΕΛΙΝΟ, ΔΑΦΜΙΟΣ. ΦΡΑΜΚΥ, ΑΛΛΑΝΤΙΝ, ΣΟΥΡΡΗΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΟΠΕΛ Τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἁγῶὼ: γων τῆς ΑΟΠΕΛ τής παρε: θούσης Κυριακῆς ἔχουν ὡς ἆ κολούθως: Δένεια-- Διενης ὁ--2, ἢι- κητάρι- ΠΕΟΒΝ. δν Ἔριμι θύᾶς 2-0, Δάλι-- ἄαννάδια 0--0, ᾿Αστρομερίτης-- Ορούν- Η ΣΙΤΥ ΔΙΝΗ ΣΤΗΝ ΠΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΑΜΜΕΡΝΠΗ ΚΑΙ ΦΡΑΝΣΙΣ ΛΗ ΛΟΝΔΙΝΟ.-- ΄Ω πεόεδρος «ΕΠΕΥΘΕΡΟΣ ΠΒΟΣ) ΙΗ «Ομόνοια [δί ἀγωνίστηκε χδὲς καὶ περιμένει ἀποτυχπίατου | ! | | | ! ! ' [ τῆς Μάντσεστερ Ἔιτω κ. Πῆ- τερ Σουαηλς Ἀνεχωινώσε ὅτι πωλεῖ στὴν «γειτονικὴν Λλάν- τσεστερ Γιουνάϊτεντ τοὺς δις: θνεῖς ἄσσους του Φράνσις Λη τναὶ τοῦ. συλλόγου Μόι Ἡ Σαλαμίνα «παίζει) τὴν ἱστορία τῃς ἀντιμετωπίζοντας τὴν ᾿Ανόρθωσιν. Εὺὐ- αγόρας -- Ὀλυμπιακὸς καὶ ΕΠΑ -- ᾽Βλκὴ οἱ ὐπόλοιποι ἀγῶνες τῇᾷς ἡμέρας. ᾿Απὸ τοὺς 7 ἀγῶνες τῆς 2Ίης ἀγωνιστικῆς ἔγιναν οἱ δυὸ (Ὀμόνοια -- ΑΠΟΙΠ, ΓΠαραλίμνι-- λοῦ τῆς παρούσης ἐκδόσεως, ἐνῶ ἕνας ἄλλος πόλλων) θὰ γίνη τὴν προσεχῆ Τετάρτη λόγω ᾿Απομένουν λοιπόν γιό ση- μερα τέσσερ:ς, οἱ ὁποῖοι ὃν | ἀναλύσει ἔχουν ἔτσι, ἡ ΔΙΓΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ Στὴν κωμόπωλι Μόρφου ὁ ἐκ τῶν φαθορὶ τοῦ αφετει- νοῦ τίτλου Πεζοπορικὸς συγ- κρούεται μὸ τὸν τοπικὀὸ ΔΙΥε- νὴ Ακρίτα. Σ᾽ αὐτὴ τὴν διαμάχη ὁ ΠΟΛ θὰ δώση τὸ ἅπαν τῶν δυνάμεών του σὲ μιὰ ουγκι- νητικἡ, προσοπόθεια νὰ δ!ατη: ρήση τὴν ἑπαρή του μὲ τὴν ΜΗΝ ΣΗΜΕΡΑ στι [τῇ κλασικός :ΑΘΛΗΤΙΣΝΙΟΣ - προπορευοµένην Ὥμονοιαν. Τυχὸν οτραθοπότηµα, ἔστω καὶ ἰσοπολία,, θὰ ἐσήμοινε διὰ τὸ Ἰσχυρὸ συγκρότημα τοῦ Πάµπου ᾿Αθρααμίδη µεί- ὠση τῶν ἐλπίδων του σὸ ση: µαντικὀ θαθμὸ γιὰ τήν κατό- κτηση τοῦ τίτλου. Πάνοπλος, μὲ συμμετοχή τῶν ἐπανερχο- µένων Παλμύρη καὶ Μελῆ καὶ τοῦ ἀποθεραυπευθέντος Σταύρου Παπαδοπούλου ὁ Πεζοπορικὀς σημαδεύει σή' µερα τὴν νίκη χωρὶς νό παύη νὰ ὑπολογίζη σοθαρὰ τὸν ὁν . ... μπιν { [ἱ ΝΛΣΜΛΤΗΛΚ(ΙΗ ΛΠΙΝΕ Σκλπρὸς συναγωνισμὸς μεταξὺ ᾽Απόλλωνος, ΒΠΟΕΜΠ, ᾿Ἀνορθώσεως Συνεχίζονται καὶ λήγουν σή- αγ ἀνώνες μερα στὸ στάδιο ΓΣΟ οἱ Ε Διασωματειακοὶ κύπριοι ὢ Ἐλευθερίου (ΑΠςο- Ελ) εἶναι τὸ πρῶτο φα- ἐορὶ στὸ ἀἄγώνισμα τοῦ ἀνοντισμοῦ. μὲ οτόχε ἕ- να νέο Παγχύπριςὸ ρε- χπόρ. στίθου. Κατά τὴ σηµερινή Ὁςύιερη καὶι τελευταίαν ἡμέραν τῶν ὀγώνων, ὁ Απόλλων, τὸ ΑΠΟΕΛ καὶ η: Ανόρθωση θὰ κυνηγήσουν πείσμα τὴν πρωτειό στήν τελική θαθμολογία. Μάλιστα ὁ οκληρός | συναγωνισμός ἰδίως µοτοξύ τῶν δύο πρώτων ουλλόγων πιθανόν νὰ μᾶς ἀποφέρη γέες ἐπιδόσεις ὂν ἁκόμη οἱ ἀθληιές: ἐπαρκῶς. προξτο!- | ἔστω καὶ µας δὲν εἶναι μασμένοι. το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τὸ σημερινὸ πρόγραµµ2 3δρί: λαμθάνει τὰ ὀκόλουθα ἀγωνί- οµατα : : ὭΏρα ἅ μ.μ. Άλμα ἐπὶ κοντώ. | 4.30 µ.µ. Δρόμος 493 µ. ματ ἐμποδίων. ἀκοντισμός, 3.45 μ.Η. : Άλμα τριπλοῦν. 4 µ.». Δρόμος - 200 µ.. 4.05 Σφαιροθολίά, 4.19 | μ.μ. Δρόμος 8600 μ., 4.40 Δρύ: | μος 5.000 µ., 5:10 μη: Σκωτ. | 4Χ400 µ.. 5:20 μ.μ: Ὑποστολὴ | τῆς σημαίας. ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ Φαθορὶ κατ᾽ ἀγώνισμα σιάζονται οἱ ὁκόλουθοι ὀθλητὲς: »Επὶ κοντῷ : ᾿Αποστολίσπο καὶ Φιολάς. πορου- 400 µ. ἐμπόδια : Ἀ ᾿ Δημη:ι τρίου καὶ Τολιάνος, ᾿Ακοντισμός Ελευθερίου. Αλμα. Τριπλοῦν: Εὐθυμίοι Α. 200 μµ. Χριστορῆ -- Ὄνη- | σιφόρου (ὃν τρέξη) - Σφαιροθολία : Λουκᾶ. Δρόμος 800 µ. : ᾿Ονησιφόρο” ) Κοννορῆς. Χειμωνής-- (ὃν τρέξη) - Δρόμος 5000 µ. : Σοφοκλέους, 4Χ10ς : ᾽Απόλλων -- θωσις. ᾿Ανόρ μὲ - ἑθδομάδος τοῦ «μάξι» πρωταθλήματος χθὲς Αρης) γιὰ τοὺς ὁποίους γράφουµς κάπου ἆλ- πι (τὸ τοπικὸ ντέρµπυ τῆς Λεμεσοῦ ΑΕΛ -- ΄Α- τῶν Διασωματειακῶν ἀγώνων στίδου στὸ ΓΣ0. τίπολό του. Ὁ Διγενής παἰζοντας οἵ]- µερα τὸν ἐπίδοξο πρωτοθλη- τὴ Πεζοπορικὸ θὰ φροντίση νὰ τοῦ δηµιοὐργήση ζημιὲς ὁπλῶς γιὰ λόγους γοήτρου, πιστοποιώντας καὶ τὴν καλή φόρμα ποὺ διανύει. Προθλέπεται σκληρή ὀνα- µέτρησις μπροστά σὸ πυκνὴ συγκέντρωση φιλάθλων. Παρ᾽ ὅλη τὴν ἑντασή του ὁ ἀγώνας οὗτος προεξοφλεῖ- ται ὅτι θὰ διεξοχθῆ µέσα σὲ ὑγιῆ ἀθλητικὰ πλαίσια πρὸς τιµὴν καὶ τῶν δύο µονομά- χων δημοφιλῶν ὁμάδων, ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αγώνα σωτηοίας δΐδοι ἡ Ἀιδημοφιδὰς ὁμάδριιτᾶς «δίέας». «φίρρφεια ἀνῶναμᾶ ωκορυφω: Σαλαμίνας ᾿ἀντιμετωπίζουσα σήµερα στὸ ΓΣὲ τὴν συµγιο: λίτιδά της ᾿Ανόρθωσιν, Κρισιμώτερο μάτς οτἠν ἱ- στορία της ἀπὸ τὸ σημερινὸ δὲν ἔχει δώσει ἡ ἐρυθρόλευ- η ὁμάδα. Διακυθεύεται ἡ {ἱ- στορία καὶ ἡ ἐπιθίωσή της. Βαθειὰ θουτηγµένη στὸν πά το τοῦ θαθμολογικοῦ πίνακα νοιώθει θαρειά τήν ὁσμὴ τοῦ ὑποθιθασμοῦ ποὺ θὰ εἴναι ὁ- µετάκλητος ἂν ἡ φίλη της ᾿Ανόρθωσιο ἀποσπάσι τοὺς θαθμοὺς τῆς νίκης. Συνεπῶς θά πρέπει σήμε- ρα νὰ τὰ παίξη ὅλα γιὰ ὅλο σὲ μιὰ συγκινητικἠἡ προσπά- θεια νἀ ἐπιζήση. Ἡ ᾿Ανόρθωση Χχωρὶς ἕ- γνοιες, σκουτοῦρες καὶ ἆἅγ: χος θὰ κυνηγήση γόητρο καὶ θαθμολογικἡ ἄνοδο. ᾿Επιπρό σθετα θὰ εἶναι γι αὐτὴν ἡ σηµερινἠ σύγκρουσή της μὲ τὴν Νέα Σαλαμίνα μιά γενι- κἡ δοκιµἠ τῶν δυνάμεών της γιὰ τὸ Κύπελλο ποὺ ὑφέτος ὀρέγεται { | | Π ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΝΕΞΙΣ Τὴν ἴδια ώρα στὸ Γ5ζ.ζ οἱ | δύο τοπικὲς ὀμάδες τῆς Λάρ ! νακος ΕΠΑ καὶ ᾽Αλκὴ θρί-] σκονται ἀντιμέτωπες σὲ μιά : μονομαχία γοήτρου. | ᾽Απηλλαγμένες καὶ οἱ δύο ἀπὸ τὸν θραχνᾶ τοῦ ύποθι. θασμοῦ καὶ διανύουσαι ἐντυ- | πωσιακἡὴ φόρμα θὰ προσφέ- ρουν πιστεύετσι ὡραῖο ποδο: σφαιρικὸὀὸ θέαµα ἐνῶ παράλ- ληλα θά συνθέσουν ἕνα ἀμ' µένο τὸ ἐνδιαφόρον τῶν Λαρ νακόων φίλων τοῦ ποδοσφαί- ρου: ΕΥΑΓΩΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Καθ ὁδόὸν προς τὴν µα- κρυνἠ Πάφο βρίσκεται ὁ ᾿Ο- λυμπιακός. Στὸ στάδιο ΓΣ ἀντιμετωπίζει τὸν Εὐαγόρα ἀπὸ τὸν ὁποῖον φιλοδοξεί νὰ πάρη τοὺς δυὀ ὑαθμοὺς πού θὰ τοῦ προσφέρουν αἰσιόδο: ξο γιὰ τὸ Κύπελλο αἴσθημα. | Μὲ πιθανἠ ἐπάνοδο τοῦ Βαρνάθα κάτω ὀπὸ τὰ δοκά- : ρια του ὁ ᾿Ολυμπιακός θεω: | ρεῖ σίγουρη τὴν νίκη: ὍὉ τοπικὸς Εὐαγόρας ποὺ δὲν αἰσθάνεται ἀπόλυτα κἆ- σοφαλἠς λόγω πενιχρῖς θα-, θμολογικῆς τοποθετήσεως, . θάζει σήµερα σἀν στόχο του | Ἡ Γ΄ Κατηγορία τὴν νίκη χωρὶς θέθαια 1 | Π ΠΡΑΚΛΗΣ ΕΧΕΗΡΗΟ ΝΙΚΗ ΛΝΕΥ ΑΓΠΝΟΣ ΤΗΣ ΛΛΛΛ ΜΕ τὸν πρωτοπὀρον Ηρα- κλῆ νά μὴ ἀγωνίζεται καὶ τὴν οὐραγὸν ΛΑΛΛ νά κερδίζη δύο θαθμοὺς ὄνευ ἀγῶνος ἆἀ- πὸ τὴν διαγραφεῖσαν ᾿Ανα- γέννησιν Λάρνακος συνεχἰζε- ται σήµερα τὸ πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας. Ἡ αὐλαία ϐ) ἀνοίξη τὸ πρωϊ μὲ τὸν ἀγῶνα ᾿Αναγεν- νήσεως Δερύνειας -- ΑΕΚ ᾽Αμμοχώστου στὸ ΓΣΕ. Τὸ παιγνίδι χαρακτηρίζετα, σάν τοπικὸ ντέρμπυ καὶ φυσιολο- γικὸ εἶναι λοιπὸν τὸ ἀγωνι- στικὀ ἐνδιαφέρον ποὺ συγ- κεντρώνει, Μάλιστα οἱ δύο ὁμάδες ἔχουν πρόσφοτα προ ηγούμενα ἀπὸ τὸ Κύπελλο, ὅπου ἡ ᾽Αναγέννησις ἀπέ-. κλεισε τὴν ΑΕΚ. Καὶ ἡ τε-] λευταία ζητᾶ νὰ πάρη ἕστω καὶ µίον µικρή ἐκδίκησιν. Γιὰ τὸ ἀπόγευμα (4 15) εἶναι προγραμμµατισµένες οἱ / ἀκόλουθες συναντήσεις : Στὸν Στρόθολο ὁ Φάρὺὸς θὰ ἀντιμετωπίση τὸν ΑΣΟΒ. 'Ὁ Ἱρ μῆς ᾿Αραδίππου στὴν ἕδρα) του θά ἀγωνισθῆ μὲ τὰν ΑΕΚ Κύ-' θρέας. Στὴν Κατωκοπιὰ ἡ το) την ΑΕΚ Τέλος οτἠν Χλώρακα πικὴ Δόξα «φιλοξενεῖ Καραθᾶ. θά ὀγωνισθοῦν ὁ ᾿Απρίιας μὲ 1 τὸν ᾿Αχιλλέα. Ἑολέας, Μάντης. ᾽Αντωνάκης δὰ ἠγηθοῦν τὸ ἀπέ- γευµα τῆς ᾿Ανορθώσεως χατὰ τῆς Νέας Σαλαμίνας. Ηδ΄ ΕΘΝΙΚΗ | | ΤΟ ΠΡΟΩΤΑΘΛΗΝΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ Γιὰ τὸ Παγκύπριο πρωτόΆλ]- μα καλαθοσφαίρας Όά ὃ ἀπόψε στὶς 7 μ.μ. τὸ τῆς Λευκωσίας µεταξυ ας -- ΑΠΟΕΛ. ᾿Εξ ἄλλου γιὰ τὸ Ππρωτόθλή 1 καλοθοσφαίρας θά νίουν οημ. ρα δύο συναντήσεις ὡΣ ἄπολοι- θως : Ομόνοι: ΕΝΑΟ -- ΑΠΟΛ ΑΕΚ -- ΕΘΑ. [ΛΙΝΚ [ΝΝΗΙΠ ΝΡ ΗΝ ο Μὲ τοὺς πρωτοπόρους τοῦ Ἐθνικοῦ πρὠτα- θλήµατος ν᾿ ἀγωνίζωνται ἐκτὸς ἕδρας σὐνεχίζε- ται σήµερα τὸ πρωτάθλημα Α΄ ᾿Εθνικῆς. Τόσον ὁ Ὀλυμπιακὸς ὅσον καὶ ὁ Παναθηναιϊκὸς ἀγῶ- νίζονται μὲ μικροὺς ἀλλὰ ὁπωσδήποτε δυναµῖ- κοὺς ἀντιπάλους. ὦἁ Οἱ ἐρυθρόλευκοι ὀγωνίζου- ται στὴν Θεσσαλονίκη μὲ τον Α- πόλλωνα ἸΚαλαμαριᾶα. Τία δύο ο: µάδες χωρίζει τεράστια ξιαφορόὰ δυναμικότητος ἀλλά αὐτὸ δὲν ση µαίΐνει ὅτι ὁ Ολυμπιακός ἐχει ἐξασφαλιομένη τὴν νίκη- Φα Χρει ασθῆ νὰ καταθάλη ἰδιαίτερη προ: σπόθεια μιά καὶ ὁ ᾿Απόλλων θά ὀγωνισθῆ μὲ ὄλες του τὶς δυνά- μεις γιὰ ν᾿ ἀποσπάση θαᾳθιοίς σωτηρίας. ὦ Ὁ Παναθηναίκος 5) ἆ στὴν Λάρισα πρὀς τήν Βαθμολογικά τὸ περισσότερο γωνισθῆ τοπικὴ ὁμάδα. παιγνίδι ἑνδιαφέρει τὸν Παναθηνοϊκὸ ἐφ᾽ ὅσον η /ά: ρισα δὲν κινδυνεύει ἄμεσα. Αὖὐ: τὸ ὅμως δὲν σηµαίνοι πὠς θὰ ὁδιαφορήση γιὰ τὸν ἀγῶνα διότι σὰν «μικρὴ» ὁμάδα θὰ κυνηγύση τὴν νίκη γιὰ λόγους γοήτρου. ο Τὸ παιγνίδι τῆς ἡμέρις θ6 διεξαχθῆ στὴν Ν. Φιλαδόλφσισ. ὅπου ἡ ΑΕΚ. ὑποδέχαται τον ΙΑ ΟΚ. Οἱ δύο ὁμάδες διεκδικοῦν μιά θέσοι στήν Εὐρώπη καὶ τὸ Ί: πόγευµα θὰ ἁγωνισθοῦν ἀποφώσι- στικἁ γιὰ νὰ φθάσουν οτήν ἔι τυχία. Ὁ ΠΑΟΚ παρουσιόζετηι ὀνώτερος ἀλλὰ λόγω τοῦ ὅτι ἡ ΑΕΚ ὀγωνίζετοι στὴν ἕδρα της χαρακτηρίζουν τὸν ἄγωνα ομφίρ: ροπο. 3. Δύσκολον Αἰγάλεω ποὺ ἀγωνιζοτοι γιὰ τὴν σωτηρία του. Στὸν Βόλο ἀντιοθ- τὸν δυναµικὸ ᾿Ολυμπια: ὀσφαλῶς θὁὸ πρῶπει να μή ὧν θέλη νὰ διατηρΏ ὁλπί- ἀγῶνα δίδςι το τωπίζει κὀ καὶ ἠττηθῇ δες ν᾿ Φυσικά σήμερα ἡ προσπάθειὰ του θά. εἶναι δύσκολη διότι ὁ ᾿Ωλυμ: πιακὸς μετὰ τήν ἧττα του ἀπὸ τὸ ΑΠΟΕΛ δὲν θὰ ὀνεχθή μίαν νέαν ἀποτυχία. κ Αγωνιστικὸ ὀνριαφέρο πα: ρουσιάζει τὸ παιγνίδι ᾿Εὐνικο” -- Αρη πού θὰ γίνη στὸ Ῥάληρο. ὀποφύγη τὸν ὑποθιθησμό. ἡ 'Ο Αρης ἃἄος στὸν Εαὔμολογ:κο Πίνακα θέλει νὰ διατηρηθῆ ἐκοὶ γιὰ νό «θγῆ» στὴν Εὐρώπη. 389: σιολογικὰ λοιπὸν θά τὰ δώση ὅ- λα σήµερα γιὰ τοὺς 2 θαθμούς. Πλὴν ὅμως σὲ καλὴ κατάσταση ὁ ᾿Εθνικὸς θὰ διεκδικήση ἡπὸ τούς Θεσσσλονικεῖς τὴν υίκη μὲ τὶς αὐτὲς πιθανότητες. Ἡ Πανοχαἠϊκὴ ἀγωνίέεται στὴν Πάτρα μὸ τὸν Πα/σερραἰκό. Ἡ γηπεδοῦχος ἁγωνισοτικὰ ὅν- τερη καὶ μὲ ἀνάγκη θαθμῶν μιὰ καὶ διεκδικα μίαν ὠπὸ τὶς προ- νομιοῦχες γιό τὸ Κύπελλο ΟΥΕ- ΦΑ θέσεις θὰ πρέπει νὰ κερθίση. Φυσικὰ ὁ Πανσερραϊκός |) απο 0 ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΙΛΑΡΙΑ 0 ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΗ ΛΛΡΙΣΑ τελέση Υι αὐτὴν λον ἀντίπαλον, καὶ διεκδικεῖ θαθμούς σωτηρίας. κ. Ἡρακλὴς καὶ ᾿Απόλλων ἸΆ θηνῶν θὰ ὀναμετρηθοῦν οτὸ «αυ ταντζόγλειο. Οἱ δύο ἀντίποιλοι παρουσιάζονται ἰσοδύναμοι, ὀλλά ὁ ᾿᾽Απόλλων έχει περισσότερην ἆ- νάγκη τοὺς θᾳθμούὺς τῆς νίκης. Λόγω τοῦ ὅτι ὅμως ἀγωνίζογαι ἐκτὸς ἕδρας στὸ µόνο τὸ ὁποῖο ξῴοκο- διότι ὄνα τοῦτο μπορεῖ νὰ ἐλπίζη οἶναι. ἡ ἰσθΠ:/- λία. Τέλος ἔχουμς τὸν αγώνα Καθάλας -- Φωώστήρ. Οἱ δύ2ρ ἅν- τίπαλοι ὀγωνιζόμενοι για τὴν τηρία τους θὰ δώσοων τὸ ὁπό: γευµα. ὅλες τους Ῥυνάμοις γιὰ τὴν νίκη. τὶς ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΗΣΗΙ η ΜΙΙΦΛΣΕΙΣ Τὶ λένε οἱ ἐδῶ διαιτητές Μεγόλος θόρυθος θηκε γιὰ τὸ γκόλ τοῦ Ἀρλγκάρα ποὺ ὁ κ. Μίχας ἀκύρωσς στὸν ἀγῶνα ᾿Ολυμπιακοῦ - ΑΠΟΕΛ. Τὸ γκὀὸλ δηλαδὴ πού ταν σηµ2ι- ώὤθηκε, µέσα στὰ δίκιυς τοῦ Λ- ΠΟΕΛ Βρισκόταν ὁ ᾖ[Ἰαμπουλής. Καὶ τότε ἐλέχθησαν πολλά. 'Ό καθένας εἶπε τὸ δικὀ του χωρὶς ὅμως νά δοθῆ μιὰ σαφής καὶ ὃ- πίσηµη ἀπάντησις. Καὶ ξαφνικά τήν παρολθούοαν Κυριακήν τὰ πράγματα Πορ κησαν περισσότερο: ναικὸς διὰ τοῦ ᾿Ελευθζρακὴη πε: τωχε ἕνα παρόμοιο γκολ εἰς Ὁ]- ρος τοῦ ᾿Απόλλωνα ᾿Αθηνών. Ὁ ταν ὁ µέσος τοῦ ΠΑὈ κτυποίώς κεφαλιά µέσα στὰ δίκΊαα 6ὁς στά Π λατ ὁ1μιουργή- ο Γία/αῷ]- « οι ἴδια μὲ τὸν Παµπουλη Όριοκα- τον ὁ Δομάζος. Μέ ο / διαφορὰᾶ ὅμως ὅτι τὸ γκὸλ τοή. Ιονα]- ναικοῦ κετεκυρώθη. Καὶ γεννὄται αὐτομωιως τὸ ἰ- ρώτημα : Ποῖος διαιτητής ϱὔρι- σκεται ἐν δικαῳ: ᾿Ω κ. Μίκος Αλεξο- πουλος ποὺ τὸ κατεκύρώσ”. 'Ἡ ἀπάντησις ξαρτῶνται αιτητού δὲν εὐοταθεῖ πλύον δίρε, δὲν μπορεῖ ἕνας διαΙΗνῆΣ κρίνη. διαφορετικἀ ἀπὸ ἕνα ὃὢλ- λον σὲ πόσο κρίσιμες φάσοις Καὶ διερωτόµεθα, μοσί μµσος ὁλοι οἱ φίλαθλοι ὧν Ὀπομχη ἐδῶ. στὴν Κύπρο κανείς ὁ οποί- ος νὰ μασ διαφωτίση Οχωοτικὴ. : Περιμένουμε. ποὺ τὸ ἀκύρωσε ἢ ὁ κ. τὸ ὡῥτ' ὅλα ὁ ἀπὸ τὴν κρίαι τοῦ δι νὀ καὶ δε ο τα Κο γε τοῖς πο «ην Γιὰ παιδικὰ εἴδη ΚΙ ασ ζακο ι σμες οἰκογένειας καὶ τοῦ σπιτιοῦ Ἑελὶς 4 ΠΡΟΣΩΠΟ ᾿ Φ Ιρρσηπα Ἔ ἱ | Τ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ : Ἡ πορεία τῆς ὁμάδος | μας στὸν β΄’ γῦρο τοῦ πρωταθλήματος θόλλεῦ θὰ εἴναι πλέον ἐντυπωσιακή, ΕΛΗΞΕ τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴ ὁ α΄ γὔρος τοῦ πρωταθλήματος Α᾿ ᾿Εθνικῆς ἸΚατηγορίας στὴν πετὀσφαιρα. Ἠ. ᾿Ανόρθωσις μὲ τὴν λῆξιν τοῦ α΄ γύρου θρέθηκε μὲ δύο νίκες στὸ ἐνεργητικό της στήν τελευταίαν θέσι μὲ τὸν Ἓ- θνικὀν ᾽Αλεξανδρουπόλεως. Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ ὅμως στὶς τά- ἒεις τὴς ᾿Ανορθώσεως ἐπικρατεῖ αἰσιοδοξία πὠς στὸν β᾽ γΌρο ή ὁμάδα θὰ πάη καλύτερα καὶ θά ἐξασφαλίση τήν πα- ραµονή της στὴν Α΄ Τὴν αἰοιοδοξία διερμηνεύει μὲ τὶς κάτωθι δηλώσεις του : ᾿Εθνική. ὁ Πρόεδρος τῆς ᾿Ανορθώσεως κ. Πελεκάνος. -- 'Απὸ τὴν πορεία τῆς ὁμάδος στὸν α΄ γῦρο εἵμεθα εὐχαριστημένοι. Ας µἠ ξεχνᾶμε ὅτι γιὰ πρώτη φορά οἱ παῖ- κτες µας θρέθηκαν σὲ τέτοιο πρωτάθλημα καὶ ἦτο ἑπόμενο νὰ χρειασθοῦν ἕνα μεγάλο διάστηµα γιὰ νά ἐγκλιματισθοῦν. Τὸ γεγονὸς δὲ ὅτι στὸν τελευταῖον ἀγῶνα νικήσαµε τὸν Μί- λωνα µέσα στἠν ᾿Αθήνα εἶναι ἀπόδειξις τοῦ ὅτι ἡ ὁμάδα ἄρ- χισε νὰ ἐγκλιματίζεται. -Καὶ αὐτὴν σας τὴν αἰσιοδοξία κ. Πελεκάνο ποῦ τὴν ι στηρίζετε : --Γιὰ τὸν β΄ γῦρο κ. Πελε:᾿ κόνο τὶ πιστεύετε -- Εἶμαι θέδαιος ὅτι θά παμε | πολὺ καλύτερα. Σὲ σημεῖο τέτοιο ποὺ νὰ πιστεύω ὅτι θὰ ἐξασφαλί- σουµε τὴν παραµονἠ µας στήν Α΄ | ᾿Εθνική. [ --Ὅπως σᾶς εἴπα καὶ προηγουμένως ἡ ὁμάδα ἔχει ἤδη ' ἐγκλιματισθῆ στὸ δύσκολο πρωτάθλημα καὶ ἀσφαλῶς οτὸ μέλλον ἡ ἀπόδοσίς της θά εἶναι σαφῶς θελτιωµένη. ᾿Επί- | σης στὸν α᾿ γῦρο εἶχαμε στερηθή σὲ ἀρκετοὺς ἀγῶνες | τῶν ὑπηρεσιῶν θᾳασικῶν στελεχῶν κάτι τὸ ὁποῖον ἀσφαλῶς δὲν θά γίνη στὸν β΄ γῦρο. Τέλος σημαντικὸ ρόλο στὴν πο: ρεία τῆς ὁμάδος θὰ παίξη καὶ τὸ ὅτι στὸν 6΄ γῦΌρο θὰ ἀντι- µετωπίσουµε στὴν ᾽Αμμόχωστο ἀδύνατες ὁμάδες ἀπὸ τὶς οποῖες μποροῦμε νὰ ἀποσπάσουμε τὴν νίκη. -.Καὶ ποιές εἶναι οἱ ὁμάδες αὐτές : ο. Ὁ ᾿Εθνικὸς μὲ τὸν ὁποῖον μοιραζόμαστε τώρα τήν τεο- λευταίαν θέσιν, ὁ Μίλων, ὁ Δημόκριτος, ἡ Κηφισιά. --Ποία εἶναι ἡ θέσις τοῦ ΚΟΑ ἕναντι τῆς ᾿Ανορθώσεως | - --- πσον ἀφορᾶ φυσικά τὴν πετόσφαιρα --Αν ὁ Κυπριακός ᾿Οργανισμὸς ᾿Αθλητισμοῦ θοηθοῦσε ᾿Ανόρθωσιν τότε ἀσφαλῶς τὸ ἔστω καὶ ὑποτυπωδῶς τὴν ἔργο µας θὰ ἦταν πιὸ εὔκολο. Δυστυχῶς ὅμως ὁ ΚΟΑ ὄχι µόνον οἰκονομικῶς δὲν μᾶς ἐνισχύει ἀλλὰ οὖτε καὶ αὐτὸ τὸ γήπεδό µας δὲν τὸ σκέπασε ὅπως εἶχε ὑποσχεθᾶ. -Ποῖοι σαν οἱ ἐφετεινοὶ στόχοι τῆς ᾿Ανορθώσεως στὸ, ποδόσφαιρο καὶ μέχρι τοποιηθή --Πρωταρχικὸς ἐφετεινός µας στόχος ήταν ἡ ἀνανέωση ποίου σημείου ἔχουν πραγμα: τῆς ὁμάδος. Ἡ δηµιουργία μιᾶς νέας ᾿Ανορθώσεως ποὺ ν᾿ ἀποτελῆται ἀπὸ παιδιὰ προερχόμενα ἀπὸ τὴν ᾿Ανόρθωση ὦ- στε νὰ τὴν ἀγαποῦν καὶ νά τιμοῦν πάντα τὰ χρώματά τηο. Παρ ὅλον ὅτι συναντήσαμε καὶ συναντούμε δυσκολίες, τὸ ἔργον µας ἄρχισε νά ἀποδίδη καρπούς καὶ πιστεύω ὅτι σή-' µερα ἡ ᾿Ανόρθωση εἶναι µία ἀπὸ τὶς καλύτερες ποδοσφαι. ρικὲς ὁμάδες τοῦ τόπου. Πιστεύω ὅτι κατὰ τὴν νέαν περί: οδον ἡ ᾿Ανόρθωση θά εἶναι σὲ θέση νὰ διεκδικήση τὰ πρω: τεῖα στὸ Κυπριακὸ πρωτάθλημα. Πάντως καὶ σήµερα, μὲ τὸ δυναμικὀ ποὺ διαθέτουµε, μποροῦμε νἀ κτυπήσουµε τὸ Κύ- πελλο. Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ : Σὲ 3 µῆνες ὁ κ. Λαγά- κος θὰ καταθέση τὸν θεμέλιο λίθο στὸ ἰδιόκτπτο γήπεδο τοῦ ΟὈλυμπιακοῦ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ χῶρο προπονήσεως θ᾽ ἀποκτήση ὅπως εἴ’ ναι γνωστό. μετὰ τὸ ΑΠΟΕΛ καὶ τὴν Ὀμόνοια καὶ ὁ Ο: λυμπιακός. ΄Πδη ὁ χῶρος ἔχει ἐξευρεθῆ καὶ εἶναι μετὰ τὸ στρατόπεδο τῆς ΕΛΔΥΚ: Τὸ πὀτε θ' ἀρχίσουν οἱ ἐργασίες γιὰ τὸ γήπεδο μᾶς τὸ λέει πιὸ κάτω ὁ Πρόεδρος τοῦ ο λυμπιακοῦ κ. Μ. ᾿Ιωάννου. -- Ἐντὸ ς τοῦ προσεχοῦς Μαϊου θά ἀρχίσουν οἱ προκαταρ: κτικὲς ἑργασίες ἔτοι ποὺ ἑντὸς τριμήνου ὁ ἔντιμος Πρέσθυς τῆς μητρὸς πατρίδος κ. Λαγάκος νάἁ καταθέση τὸν θεμέλιον λίθον. --Ἔχουν καταρτισθή τὰ σχέδια γιὰ τὸ γηποσο | | | | | | | | | | } --Εὐρίσκονται ήδη στὸ τελικὀ τους στάδιο. Σύντομα δὲ ! θά κυκλοφορήσουµε τὸ ὑπόμνημα τῶν προθλεπομένων ἔρ: ) γωών καὶ πιστεύουμε ὅτι ἡ Γενικὴ Γραµµατεία ᾿Αθλητισμοῦ θά ἐκτιμήση τὴν προσπάθειάν µας ἔτσι ποὺ νὰ μᾶς ἔπιχορη: γήση ὅπως ἀκριθῶς έγινε καὶ μὲ ἄλλα σωματεῖα, -Ἡ ποδοσφαιρική ὁμάδα τοῦ Ολυμπιακοῦ σὲ ποία κα: τάσταση εὐρίσκεται --Μπορω νά πώ σὲ καλή. Καὶ ἀσφαλῶς θά ἦταν ἀκόμη καλύτερα τα πράγματα ἂν δὲν εἴχαμε τόσο συχνούς τραυ. | ματισμούς. Πιστεύω ὅμως ὅτι στοὺς προσεχεῖς ἀγῶνες πρω ταθλήµατος καὶ Κυπέλλου θά διαδραµατίσουµε πρωτεύοντο ρόλο μιὰ καὶ στὸ ποδοσφαιρικὀ τµήµα ἐπικροτεῖ ἀπόλυτος τάξις καὶ σύμηνοια μεταξύ Εφορείας - προπονητού - σφαιριστων. ποδο: -Πιστεύετε ότι ἡ ὁμόδᾳ πετοσφαίρας τοῦ συλλόγου σας ἔγει τὰ φόντο νὰ κερδίση τὸν τίτλον τοῦ Παγκυηπρίου : πρωταθλήματος : --᾿Ασϕαλὼο. Ώ προπονητής µας κ. Μαυρονικόλας κάνε, ἐξαιρετική δουλειά καὶ οἱ ποῖκτες δείχνουν πρωτοφανή ζήλο Γιὰ τήν ἔκθασιν τοῦ πρωταθλήματος πολλὰ θό ἐξαρτηθοῦν ἀπὸ τὸν ὀγωώνα µας πρὸς τὴν ἐπίσης πρωτοπόρο ᾽᾿Αναγέν: νησω Δερύνεοισος τὴν προσεχή Τετάρτη στὸ ΓΣΠ. Αν κερδί σουµε τότε Ορισκόµαστε πολὺ κοντά στὸν τίτλο. --Κάὶ Περναμε τώρα κ. ᾿Ιωάννου στὸ καλαθοσφαιρικὀ τµῆµα. ΄Η ὁμάδα θά καταφἐρη νάἀ αποφύγη τὸν ύπο θιθασμό : --Γι αὐτὸ είµεθα αἰσιόδοξοι. Ἡ ὁμάδα τὸν β΄ γῦρο εἶναι ανοθασμένη καὶ ἀσφαλῶς θὰ σηµειώση 2 νίκες ποὺ της εἰ- ναι ἀποραίτητες γιὰ τὴν παραμονή της στὴν Α΄ Κατηγορία ᾿Εδῶ θέλω νά τονίσω ότι στὴν ὁμάδα πετοοφαίρας όσο καὶ στὴν ομάδα μπάσκετ γίνεται σωστή καὶ προγραμματισμένη δουλειά χάρις στοὺς προπονητἁάς µας Μαυρονικόλα καὶ Β Κωνσταντίνου καὶ στὀν ἔφορο ἀθλοπαιδιῶν κ. Στ. Γερολέ: µου ὁ ὁποιος ἀπὸ κοντὰ παρακολουθεί τὰ προθλήµατα του τμήματός του. Λέεχθέρο Σήµερα μὲ ἀντίπαλο τὸν Πανιώνιο πππὕὐβρρϱῦρσ”σσςς ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ τῆς τελευταίας του ἐπιτυχίας ἐπὶ τοῦ Ὀλυμπιακοῦ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΔΟΣ) που Ώ ο πο Βόλου τὸ ΑΠΟΕΛ ἐπιτίθεται σήµερα στὸ ΓΣΠ, κατὰ τοῦ Πανιωνίου ἀποφασισμένο νὰ πετύχη μιὰ νέα ὑψίστης θαθμολογικῆς σημασίας νίκη. ὪΦὍ Μάρκου (δεξιὰ) θὰ ἀγωνισθῃ τὸ ἀπόγευμα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ αγώνος ἐναντίον τοῦ Πανιωνίευ καὶ θὰ ἔχη γιὰ μοναδιχκὸ στόχο τὸ γλέλ. ΦΙΕΣΤΑ σήµερα στὴ Λύση. Ὁ ΑΣΙΑ καὶ τυ- πικὰ πλέον βεωρεῖ τὸ δι- αθατἠριό του καὶ παὶρ- νει πανάξια τὸ εἰσιτήριὸ γιὰ τὴν Α΄ Κατηγερια. Τὸ ἀπόγευμα ἀγωνιςό- µενος στὸ γήπεδό του ᾱ- ναχκηρύσσεται πρωταθλη- τὴς ἂν ἀποσπάση ἕστω χαὶ τυπικὰ μίαν ἰσέπα- λία ἀπὸ τὴν ΕΝΑΔ. ΠΛΗΝ ὅμως ἡ τεράστια διαφορὰ δυναµικότητος τῶν δύο ἀντιπάλων καὶ τὸ πάθος τῶν παικτῶν τοῦ ΑΣΙΛ γιὰ µίαν πανηγυρικἡ κατάκτησιν τοῦ τίτλου προδικάζουν μίαν ἐντοπωσιακὴ ἐπικράτησιν τῶν γηπεδούχων. Σὲ µεγάλη φόρμα ὁ Α- ΣΙΛ εἶναι θέδαιο πὠὼς θά φθάση ἄνετα στὴν νίκη. Καὶ ὕστερα ἀπὸ ἕνα χρόνο παρα- μονῆς στὴ Β΄’ Κατηγορια ἡἦ ὁμάδα τῆς Λύσης ἐπιστρέφει κοντά στοὺς μεγάλους. Ἡ ΕΝΑΔ ταρὰ τῇ φιλότιµη προ ο... σπάθεια τῶν παικτῶν της δὲν εἶναι σὲ θέσι νὰ κάνη ζημιὰ στοὺς γηπεδούχους. Διότι καὶ ἰσόπαλος νὰ λήξη ὁ ἀγῶν θε ωρεῖται ὡς ἐπιτυχία τοῦ ΛΑ- ΣΙΛ. ἓ ΜΕ. τὴν ἐλπίδα γιὰ ἕνα θαῦμα ὁ Κεραυνὸς ἀγωνιςε- ται στὴν Ασσια μὲ τὸν τοπι κὀ Ἐθνικόν. 'Η ὁμάδα τοῦ Στροθόλου ἐλάχιστες ἐλπίδες (καὶ αὐτὲς οὐσιαστικὰά µόνον μαθηματικἐς) ἔχει γιὰ τὴν κατάκτησιν τοῦ τίτλου, Εα- σικὰ θὰ πρέπει νὰ ἠττηθῇ ατὰ τρία τελευταῖα παιγνί- δια ὁ ΑΣΙΛ ἐνῶ ὁ ἴδιος (Κε- ραυνὸς) θὰ πρέπει νὰ σηµει- ώση τρεῖς νίκες, Έτσι χω- ρὶς νὰ Ὑνωρίζη τὶ γίνεται στὴν Λύση θά ἐπίδιώξη μιά νίκη ἐπὶ τοῦ 'Εθνικοῦ. ἸΑ- σφαλῶς ὅμως θὰ πρέπει νὰ ἀγωνισθῃῆ μὲ ἰδιαίτερη προ: σοχἡ διότι οἱ γηπεδοῦχοι εἷ- ναι πολὺ δυνατοὶ καὶ ἁξιο- ποιοῦν κατὰ κανόνα τὸν πα’ ράγοντα ἕδρα. ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΑΝ ϱ ΑΣ ΑΝΛΚΗΡΙΣΣΕΤΝΙΠΛΝΗΓΥΡΙΚ. ΠΡΠΤΛΘΛΜΤΗΣ ἕἃ ΧΩΡΙΣ ἴδιαιτεες φιλο’ ξοξίες ἡ ΑΕΜ ἀγωνίζεται στὴν Κερύνεια μὲ τὴν ΠΑ- ΕΙΚ. Η ὁμάδα τοῦ Μόρφου ὑπερέχει ἀγωνιστικὰ ἀλλὰ ἡ ΠΑΕΙΚ ἔχει ὑπέρ της τὸν Ἱα- ῥράγοντα ἔδρα,. Έτσι τὸ παι- γνίδι μπορεῖ νἁ χαρακτηρι- σθῆ σὰν ἀθεθαίας ἐκθάσεως ἀφοῦ τὸ ἕνα (ἀνωτερότης), ἐξουδετερώνει τὸ ἄλλο ({ὃ- δρα). ὃς ΕΝΑ. πολὺ ὡραῖο πικι- γνίδι ἀναμένεται νὰ διεξαχδῆ στὸ Τρίκωμο, 'Ο τοπικὸς Ν. Αἰὼν θὰ φιλοξενήση τὸν 0: ναμικὸν ᾿Εθνικὸν Αχνας. Οἱ δύο ἁντίπαλοι κρίνονται σὰν τῆς ἴδίας δυναµικότητος καὶ δικαιολογημένα τὸ παιγνίδι χαρακτηρίζεται σἀν ἀμφίρ- ροπο, ὃς Ο ΧΑΛΚΑΝΩΡ δὲν ᾱ- νησυχεῖ γιὰ τὴν ἔκθασιν τοῦ ἀγῶνος του πρὸς τὸν Παρθε- νῶνα. Γιὰ πολὺ καιρὸ θὰ ἆἀ- γωνισθῆ πάλι στὴν ἕδρα του τὸ Δάλι ἀφοῦ ἡ ποινἠ τῶν Ἡ Κυπελλοπρωταθλή- ͵ τριά µας μετὰ τὴν νίκη της ἐπὶ τοῦ Βόλου αὔξησε τὶς ἐλπίδες της γιὰ παραμονὴ στὴν Α΄ ᾿Εθνικὴ Κατηγορία. Ἡ Κυπελλοπρωταθλήτριά µας ἂν ἀπο- | | | | σπάσπ τοὺς 9 θαθμοὺς δικαιοῦται νὰ ἐλ-' πίζσπ στὴν σωτπρία. ΓΙΑ νὰ μεταθληθοῦν ὅμως οἱ ἐλπίδες σὲ πραγµατικότη- τα θὰ πρέπει τὸ ΑΠΟΕΛ νὰ κερδίση σήµερα τὸν Πονιώ- ψιον. Καὶ ἀσφαλῶς ἔχει τὰ φόντα πρὸς τοῦτο. ᾿Η ὁμά- δα εὑρίσκεται σὲ ἀγωνιστικὴ ἄνοδο καὶ ὅπως εἴπαμε καὶ πιὸ πάνω ἔχει ἀνεθασμένο τὸ ἠθικόὸ της. Εκεῖνο τὸ ὁ- ποῖο χρειάζεται ἰδιαίτερα σή- µερα νὰ προσεχθῆ εἶναι σύν- θεσις τῆς ὀμάδος. Ν᾿ ἄγωνι- σθοῦν αὐτοὶ ποὺ εἶναι σὲ θὲ- σι νὰ προσφέρουν ὅλες τους τὶς δυνάµεις γιὰ τὴν νίκη τῆς ὁμάδος τους. Νά μή ἔ- παναληφθῆ δηλαδἠ αὐτὸ πού ἔγινε μὲ τὸν Βόλον ὅτε ἂν- τικατεστάθη ὁ Λεωνίδας διό- τι δὲν «τραθοῦσεὂ λόγω τοῦ τραυματισμοῦ του. Μία νίκη λοιπὸν θὁ ἔπι- | | | | Φμποοζό ρε ξ- Αα Ἡ α ο | | τεσσάρων ἀγώνων σὲ οὐδέτε- | ρο γήπεδο ποὺ τοῦ ἐπέθαλε | ἡ Δικαστικὴ ἔληξε. Ὑπερέ- | χει δὲ ἐμφανῶς ὁ Χαλκάνωρ) τοῦ Παρθενῶνα σ᾿ ὅλα τὰ ση-! μεῖα γι αὐτὸ καὶ εἁ πρέπει | νὰ θεωρῆται σίγουρη ἡ ἐπι- } κράτησίς του. | νο ὢ ΤΟ πρόγραµµα θὰ κλεί | ση ἢ μᾶλλον θ᾽ ἀνοίξη ὁ ἆᾱ- γὠν Ορφέα -- Οθέλλου ποὺ θά διεξαχθῆ σήµερα τὸ πρωί (140,30) στὸ ΓΣΠ, Στὸν ᾱ- γῶνα αὐτὸν οἱ φιλοξενούμε- νοι εἶναι ἐλαφρῶς καλύτεοοι ἀγωνιστικὰ ἀλλὰ ὁ ᾿Ορφέας ἔχει ὑπέρ του τὸν παράγοντα | ἔδρα καὶ θὰ προσπαθήση νὰ | τὸν ἐκμεταλλευθῆ, | ΑΝΑΒΟΛΔΗ ΑΓΟΝΟΣ ὍὉ ἀγὼν ᾿Εθνικοῦ ᾿Αστέ- | ρος -- Ὁμόνοιας ἀνεθλήθη λόγω τῆς διεξαγωγῆς στὸ ΓΣΠ τῶν Διασωματειακῶν | ἀγώνων. ἳ . | διώξη τὸ ἀπόγευμα τὸ ΑΠΟ: ] ΕΛ: Καὶ πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν θὰ ὀγωνισθῆ ἀπὸ τὴν ἀρχήν τοῦ ἀγῶνος ἐπιθετικά, | Θὰἁ θελήση νά αἰφνιδιάση τὸν ἀντίπαλόν του καὶ νὰ τοῦ πά- ρη τὸν ἀέρα πρὶν ἁκόμη ἀν- τιληφθῆ τὶ θά ἔχη νὰ ἁντι-: µετωπίση. Καὶ στὴν προσπά- | θειάν τους αὐτὴν οἱ ποδο- | σφαιριστὲς τοῦ ΑΠΟΕΛ θά | ἔχουν τὴν ἠθικὴ συµπαράστα: : οιν τῶν χιλιάδων ὁὀπαδῶν : τους. : Θά πρέπει ὅμως νὰ τονί-ι σουµε ὅτι τὸ ΑΠΟΕΛ θὰ πρέ- | πει νὰ πιάση τὴν καλύτερή | του ἀπόδοσι ποοκειµένου νἁ ἐπιθληθη τοῦ Πανιωνίου. 'Ἡ ὁμάδα τῆς Ν. Σμύρνης εἶναι | πανίσχυοη καὶ κοντὰ στὰ ὅλ- ! λα διαθέτει καὶ µεγάλη πείρα καὶ ἀσφαλῶς γνωρίζει πῶς νό ξεπερνᾶ τὶς δύσκολες στινµές. Καὶ στὸν ἀπογευμα- τινὸν ἀγῶνα κατέρχεται ἆπο- Φασισμένος ὁ Πανιώνιος ν᾿ ἀποσπάση τοὺς θαθμοὺς, τῆς. νίκης ἠού θά τὸν «ἀνεθάσουν- ἀκόνη περισσότεοο στὸν 6α- θμολογικὸ πίνακα. Φυσικἀὰ τὸ ΑΠΟΕΛ ἔχει πε | ρισσότερον ἀνάνγκη τῶν δύο θαθμῶν διότι ὁἁπ᾿ αὐτοὺς θὰ ἐξαρτηθῃῆ ἡ μελλοντική του ποορεία στὸ πρωτάθλημα Α΄ ᾿Εθνικῆς. Ἡ φιλοξενουμένη ὁμάδα δὲν ἔχει προθλήµατα συνθέσεως ἐκτὸς τῆς ἁἀπουσί- ας τοῦ Βουρδαμῆ ὁ ὁποῖος ἀπεθλήθη στὸν ἀνῶνα Κι- πέλλου μὲ τὸν ᾿Ολυμπιακὸ διότι ἐκτύπησε τὸν διαιτητή. ᾿Εκτὸς ἀπροόπτου οἱ τε- χνικοὶ τῶν δύο ὁμάδων Μάρ: κοθιτςο καὶ Ντὰν Γεωρνιάδης θὰ χρησιμοποιήσουν τὸ ὁπό- γευµα τοὺς ἀκόλουθους πο- δοσφαιριστάς. ΑΠΟΕΛ : Ἡροδότου, Πού- λιας, ἸΚολοκάσης, Παντζια- ρᾶς, ᾿Αθάνατος, Στεφανῆς, Λεωνίδας ἤ Μάρκου, Μιαµη- λιώτης, Τιμοθέου, Στυλια: νοῦ, Κρητικός. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ : Φίλης, Χ. ᾿Ιντζόγλου, Θεοφιλόπουλος, Χριστοδούλου, Σκρέκης, Πανταζῆς, Μωραϊτέλης, Εμ θολιάδης, Μαυρίκης, Δέδες, | Μαῦρος: τε /Α/ΤΙ ΠΕ 1560 6ρρςια/ / «ΟΜΡΑΕΦΞΙΟΝ ΛΑΤΙΟ:9.9:ἱ Ἱερθόφρενο, δισκόφρε Ὑα καὶ στοὺς ά τρο- χοὺς καὶ ἀγεξάρτητο σύόδτημα φρένων γιὰ μεγαλύτερη ἀσφάλεια. 1800 5ρεςια!Ι. πποδύναμις : 1095 8Η. (ΟΙΝ) ΑΤ 6000 Β.Ρ.Μ. Ταχύτης : {08 μ.α.ῶ. 1600 ορεεία! 1600 5ΑΙΟΟΝ και 1400 5ρες]ΑΙ. Ἱπποδύνγαμις: 28 ΒΗΡ (ΡΙΝ) Αἴ 4000 Λ.Ρ.Μ. Ταχύτης : 105 μ.α.ῶ. ςΟΜΡΑΕΡΣΙΟΗ ΒΑΤίΙο:9Φ.1. Ἱχερθόφρενο, δισκόφρε γα καὶ στούς 4 Τρο- χοὺς καὶ ἀνεξάρτητο σύστημα φρέγων γιά µεγαλύτερη ἀσφάλεια. ΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΒΑΛΑΝΙΙΟ Ἡ δύναμις καὶ ἡ γρήγορη ἀνάπτυξίς του δά ἐγδουσιάσουν ἀσφαλῶς τοὺς λάτρεις τῶν σπὀρτ αὐτοκινήτωΥ, ἐγώ ἡ γραμμἠ, ἡ ἀναπαυτι κότης καὶ ἡ ἀσφάλειά του τὸ κάμγουΥ τὸ ἰδαγικὀ οἰκογενειακὸ αὖτο κίγητο. Προσφέρεται σὲ ὃ µογτέλλα: , 1800 5ΡΕςΙΑΙ μὲ µηχανἠ 1756 ζς 4600 5ΡΕΕΙΑΙ καὶ {1600 5Αἱ0ΟΝ-Ι522 ςς Καὶ οἱ δυὸὀ μηχανές εἶναι ἐξαιρετικά ἀνδεκτικές, τετρακόλινδρες μὲ διπλὀν ἐκκεντροφόρον ἄξονα ἐπί κεφαλής. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΝΕΣΙΣ «ΑΠΟΔΟΣΙΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ἡ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΙ : «Ε. ΚΥΡΙΛΛΗΣ ἃ ΑΙΜ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ἑ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΙΑξ Π0ΛΕΙΣ ἃ ΕΙΑΙ 142 ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΤΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ | ΤΩΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ ῶ 5 µωκροτης : Κυριακή, 7 ᾿Απριλίου 1974 οἳἵ ἀθαβιιτικογράοεροι μας σχοθιάζουν ΣΑΝ ΜΕΓΑΛΗ ἐπιτυχία τῆς «μικρῆς» Κύπρου θεωρεῖται τὸ γεγονὸς ὅτι ἢ Ενω- σις ᾿Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΝ) ἔγινε µέλος τῆς Διεθνοῦς Ενώσεως ᾿Αθλητικο- γράφων. Τώρα µία νέα ἐποχὴ ἀρχίζει γιὰ τὴν Κυπριακὴ ἀθλητικογραφία ἐφ᾽ ὅσον µά- λιστα οἱ διεθνεῖς ὑποχρεώσεις της πολλα- πλασιάζονται. Εἴμεθα θέθαιοι ὅτι ἀπὸ τοῦ- δε καὶ στὸ ἑξῆς οἱ Κύπριοι ἀθλητικογράφοι θὰ ἀρεοῦν στὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς τους καὶ ταυτόχρονα νὰ θέσουν τὰ θεμέλια γιὰ μιὰ νέα, ὑγιῆ, σωστὴ καὶ ἀντικειμενικὴ ᾱ- θλητικογραφία. Καὶ ἀσφαλῶς πολλὰ θὰ ἔ- χη νὰ ἐπωφεληθῆ ὁ Κυπριακὸς ἀθλητισμος ὅταν ἡ ἀθλητικογραφία ἐκτελεῖ σοωστὰ τὸ καθῆκον της. ᾿Εμεῖς ἀπὸ τὴν δική µας πλευοὰ ὕπο- οχόµεθα πὼς θὰ εἴμαστε σωστοί, δίκαιοι. Θἀ ἐπαινοῦμε τοὺς νικητὰς ὅποιοι καὶ ἂν εἷ- ναι, Θὰ ἐπικροτοῦμε τὰ καλῶς κείµενα ὅ,τι καὶ ἂν εἶναι αὐτά. ᾿Αντίθετα θὰ εἴμαστε αὖ- στηροὶ κριτὲς γι’ αὐτοὺς ποὺ σφάλλουν. Θά κτυποῦμε ἀλύπητα τὰ κακῶς ἔχοντα, καὶ εἶναι πάρα πολλά, τοῦ Κυπριακοῦ ἀθλητι- σμοῦ Εἶναι 6έδαιο πὼς θὰ πικράνουµε ἀρ- κετοὺς στὴν πορεία µας. Αὐτὸ εἶναι κάτι τὸ ἀναπόφεωκτς. Αὐτοὺς ὅμως ποὺ θὰ πικρά- νουµε μιὰ φορὰ οὐδεὶς μᾶς ἐμποδίζει νὰ τοὺς χειροκροτήσουµε δέκα φορὲς ἂν πρά- Ὑματι τὸ ἀξίζουν. Μ” αὐτὸ τὰ λίγα, ξεκινοῦμε, πιασμένοι χερ’ «χέρι ἐσεῖς οἱ ἀγνοί, ἡρωϊκοὶ φίλαθλοι καὶ ἐμεὶς γιὰ νὰ θοηθήσουµε ἐν τῷ µέτρῳ τῶν Ῥυνατοτήτων µας τὸν Κυπριακὸ ἄθλη- τισµό. Φ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ᾿Ελαττωματικὸ ἀπεδξίχθη τὸ ἐφετεινόὸ σύστηµα τοῦ Κιπὸλ- λου Κύπρου. Τόσο μὲ τοὺς δι- πλοὺς ἁγῶνες ὅσο καὶ μὲ τὸν τρόπον τής κληρώσεως τών ἆ- γώνων. Κατ αὐτὸν των τρὀ- πον ἡ ΚΟΠ θοήθησε στὸ νάἁ ἐκλείψουν παντελῶς οἱ ἐκπλή- ξειο. Τὸ στοιχεῖο δηλαδὴ ἐἑ- κεῖνο τὸ ὁποῖο δίδει ὁνδιαφὲ- ρᾳ στὴν διοργάνωσιν “οὐ Κυ- πέλλου. Αν εἴχαμε ὕνα ἁἀγῶ- να ὅπως λογικὸ στοὺς 16 τοῦ γ΄ γύρου Εὰ εἰ- χαν προκριθῆ ὁ ᾿Εθνικὸς Ασ- οιας, ἡ ΠΑΕΚ καὶ πίθανως ὁ ᾿Εθνικὸς Αχνας. Οἱ υικοὲς ὃ- µως αὐτὲς ὁμάδες λύγισαν στοὺς ἐπαναληπτικούο καὶ Οπέε- κλείσθησαν. Έτσι θλέπουυε να ἔχουν προκριθῆ οἱ Ί4 ὁμάδες τῆς Α΄᾽ Κατηγορίας μαζὶ μὲ τοὺς δύο πρώτους τῆς Β΄ Κα: πηγορίας. Καὶ σ᾿ αὐτὸ συνό- τειναν οἱ διπλοὶ ἀγῶνες κὀί ὁ τρόπος τῆς κληρώσεως. Πλὴν ὅμως αὐτὸ δὲν εἶναι ΚὐπβλλΟ. εἶναι τότε Φ ΟΙ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Οἱ διπλοὶ καὶ εὔκολοι ὁγῶ- γες γιὰ τὶς ὁμάδες Α΄ Κοτη- γορίας ἀπεδείχθη πὠς εικον ᾱ- κόµη ἕνα ἑλάττωμο- Σωγκεκρί: μένα ἀρκετοὶ παῖκτες οἱ ὁποί- δύο κἰτρινες κόέρτες ο! εἶχαν απὸ τος τοῦ τοὺς ὀγῶνες πρωτάδλήµα- «φρόντισαν» στοὺς ἀγώνος Κυπέλλου νὰ πάρουν κοὶ µία τρίτη, ἀφοῦ οἱ πτικοὶ δὲν περιόκλειαν «ανένα κίνδωνον γιὰ τὶς ὁμάδετς τους. Ετσι στοὺς προσεχεῖς ἀγῶνος πρωταθλήματος καὶ τοῦ Κυπέλ λου θὰ παρουσιασθοῦν «λευκοί». Καὶ αὐτὸ πρὀς δὀξαν τοῦ Κυ: πριακοῦ ποδοσφαίρου. ὀπονολη- Φ Τ0 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ Πολλὰ εἶναι διοργάνωσιν τὰ τρωτὸ στὴν τοῦ πρωτοθλήμα- τος καλαθοσφαίρας. Δίδουμε ὃ- µως πίστωση χρόνου στὴν ΤΕΑΚ γιὰ νὰ διορθώση ὅλα τὰ κῶς ἔχοντα. σαι Εἴμεθα ύέβαιοι πώς πολὺ σύντομα 9ὰ τὸ κα- παφέρη. ᾿Εκείνο ὅμως πο µπο: ρεῖ γρήγορα νὰ διορθώση εἶνοι ἡ ὥρα ἐνάρξεως τῶν ὀγώνων τοῦ πρωταθλήματος. Οἱ ἠγῶνες ἀρχίζουν στὶς 7 µ.µ. χυρὶς νὰ θλέπουµε σ᾿ αὐτὸ καμμία σκο- πιµότητα. Ιδίως μάλιστα οἱ ᾱ- γῶνες τοῦ Σαθθότου δηµιοιρ- γοῦν τερόστιᾳ προθλήµατα Τύπο ὁ ὁποῖος λόγῳ τῆς ἡμι- αργίας τοῦ Σαθθότου δὲν ἕνη- μερώνεται ἐγκαίρως μὲ τὰ ἆ- ποτελέσματαο. Φρονοῦμς λοιπὸν ὅτι καλὸ θά ἦταν ν᾿ αρχίζουν οἱ ὀγῶνες στὶς 6 µ.µ. ᾿Αντἰ- θετα κακὀὸ ἀπὸ τὴν μµετόθεοι τῆς ὥρας δὲν θὰ ὑπάρξη. Ας τὸ κοιτάξη μὲ καλὸ μάτι ἡ ΤΕΑΚ. στον Νέ ἳ περίεργα ΛΠΕΤΙΧΙ Τ0 ΠΗΡΑΜΑ ΜΙΧΕΛΣ ᾿Αποτυχημένο ἦταν τὸ πεἰ- ραμα τοῦ Μίχελς νὰ χρηοσι- µοποιήση µόνο δύο παῖκτες τοῦ Άγιαξ στὸ μάὰτο Ὄλλαν δίας -- Αὐστρίας ποὺ ἔγινε στὸ Ρόττερνταμ. Οἱ δύο ὁ- µάδες ἀνεδείχθησαν ὡς γνω στὸν ἰσόπαλες 1--Ί μὲ γκόλ τοῦ Κρὰνκλ (Α) καὶ Κρὸόλ (0). Ετσι τὸ ἀφεντικὸ τῆς Μπαρτσελόνα θὰ πρέπει νἁ ἀναθεωρήση τὴν τακτική του ἂν θέλη πραγματικἀ νὰ µπο: ρέση ἡ χώρα τῶν τουλιπὼν καὶ τῶν ἀνεμομύλων νὰ πι- ρη μιά τιµητικὴ θέσι στό ΜΙό:- ναχο: Ὁ ἴδιος ὁ προπονητής πάντως ἐξήγησε τὸν πειρα- µατισοµό του ὡς ἑξῆς : «Θὰ ἤθελα νά δοκιωάσω τοὺς νέους παῖκτες, ποὺ κά: λεσα στὴν ἐθνικὴ ὁμάδα. Τό ἀποτελέσματα τών Φιλικιν ἀγώνων δὲν έχουν καμμία ξία. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι Χ:η’ σιµοποίησα καὶ τὸν Κρόλ. ἆ πὸ τοὺς ὀποίους ὁ δεύτερος τὰ κατάφερε νὰ «ξελασιώ: ση» τὴν ὁμάδα. Στὴν θέοι τοῦ τερματοφύλακος ὁ Σρι θερς πῆρε ἐπάξια τὴν θέσ, τοῦ τραυματισµένου Βὸόν Μπέθερεν τῆς ᾽Αϊντχόδεν. Ὁ γκολκῆπερ τῆς Τθέντε μπορεῖ νάἀ εἶναι ὁ θασικὸς φύλακας τῆς ἑστίας µας στὸ Παγκόσμιο Κύπελλο, «“Ἔδωσα ἐπίσης τὴν εὔὐκοι ρία στοὺς παῖκτες τῆς Φό- γιενορντ Ντὶ Γιὸγκ καὶ Βὰν Χάνεγκεμ, καθώς καὶ Ἱης Τθέντε Νόττεν καὶ Βὰν Ὁ{- ερσελ νὰ δείξουν τᾶ προσοὺ τα τους. ΕΒόθαια δὲν τα Π γαν καὶ τόσο καλά. ἀλλά Υ0: µίζω. ὅτι ἔχουν κοιρὸ νὸ κά- νω καὶ ἄλλους Πειράμµοατι” σμοὺς µέχρι να καταλήξω σὲ μιό ὀπόφασι, ὅσον ὀἀφορῷ τὸν. σχηματισμὀ τοῦ σκελε- τού τῆς ἐθνικής ὁμάδος. 6. σικὰ ὁ µόνος σίγουρος μόχο' στιγµῆς εἶναι ὁ ιόχαν ἰοῦ: ἴφ». Ο ΡΕΒΥ ΓΙΣ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ϱ Νταν Ε5όυ οἴνω ἀπὸ τοὺς διασήηµότεροι,:, Πλέον µάνατζερα τοῦ ἄιασνους ποδοσφαίρου. Ἡ ὀμαδα του. τὴ Λόντος. θεωρειται τὸ κομάρι τοῦ θρεττανικοῦ ποδοσφα-ροι., τώρα. Παραμένει τὸ πρὠτο φαθορὶ γιὰ τὸν τίτλο στήν ᾿Ἁγ- γλία. ἐνῶ τὸ ρεκὀρ τοῦ ὀηττήτου της δὲν προθλόπεταϊ να καταρριφθη οτε µοτω δεκαετίαν { Οἱ γνώσεις το] Ρέθυ γιό 1ο ποδόσφαιρο. εινοι ἀπεριόριστες. Καὶ ὅμως, ὁλο καὶ ἐπιδιώκει νὰ τὶς ἐμπλουτίζη. Ἔτσι, έκλεισε ἀπὸ τ΄ ρα ς- σσις γιὰ το θόναχο, ὅπου θά παρακολουθήση, μαζί μὲ τους προπονητές ποαὰ ὁιάδετοι ή Λήντς Γιουνάίτεντ στίς τόξοις της (θοηθόο του. κώουτς, προπονητής β᾽ ὁμάδος, νέων καὶ τοικόλ, στήµοτα, νὲςς τεικτ θὰ μᾶς ἀσηθτσουν ἕ μα. ὅτην ἸΑνγλία», τα γονίδιο τοῖς Παγκοσμίου Κυπέλλου, «Ὄωα τήμε οτἠν Γορμανία, προκειµόνου νὰ δοῦμε νέες ἰδύος ο νέο ου: Πολλὰ μποροῦμε νὰ µάβουµε ὕκει νὰ κάνουμε καλύτερα τήν δουλειό μπε ὁ Ρέθυ. Ὅπως ἕλεγε Σὲ καὶ ὁ «Γηῤόσκ:ι» ἀεὶ διδασκόµενος». Κυριακή, 7 ᾿Απριλίου 1974 ΕλεΘεροι σηµειωµατσα Τό ἐπιχείρημα ΑΠΕΤΕΛΕΙ ἀπὸ καιροῦ κοινὸὀν μυοστικὀν ὅτι οἱ Τοῦρκοι θὰ ἐτορπίλλιζον τὰς ἐνδοκυπριακὰς συνομιλίας διὰ τῆς σκληρύνσεως τῆς στάσεώς των εἰς χρόνον τὸν ὁποίον οἱ ἴδιοι θὰ έκριναν κατάλληλον. ᾿Ανεμένετο ἠ ναρκοθέτησις καὶ ἡ πυροδότησις τῆς νάρκης. Καὶ τὰ πράγματα ἐξελίχθησαν ὡς είχον προθλεφθή. 'Απὸ πλευρᾶς καθαρῶς διπλωματικῆς αἱ ουνομι- λίαι ἔπρεπε νὰ γίνουν, ΄Ἠτο κανονικὀν πολιτικὸν θήμα τὸ οποίον ἐὰν δὲν ἐπραγματοποιεῖτο εἰς τὸ παρελθόν, θά ἐπεθάλλετο ὑπὸ τῶν διεθνῶν συνθηκῶν νὰ γίνη τώ- ρα ἡ εἰς τὸ μέλλον, Δύναται λοιπὸν νὰ λεχθη ὅτι ἐκ τοῦ ἐπελθόντος ναυαγίου τῶν συνομιλιῶν καὶ ἐκ τοῦ τρόπου διὰ τοῦ ὁποίου τά πράγματα ὡδηγήθησαν εἰς τὸ ναυσγιον, ἐνῶ οὐδεμία ζηµία προέκυψε διὰ τοὺς “Ελ- ληνας, ἀντιθέτως προέκυψεν ὄφελος ὑπὸ ἔννοιαν ἑνὸς λογικοῦ ἐπιχειρήματος καὶ µιας ἀδιαμφισθητήτου πολι- τικῆς. διαπιστώσεως ἡ ὁποία ἰσχυροποιεῖ τὴν ἐθνικήν μας θέσιν εἰς τὸ διεθνὲς προσκήνιον : Οἱ Ἕλληνες ἐ- ξήντλησαν ὅλα τὰ περιθώρια καλης θελήσεως, όνοχης καὶ ὑπομονῆς, Οἱ Τοῦρκοι διὰ τῆς ἁδιαλλαξίας των ἐ- ναρκοθέτησαν τὰς συνομιλίας καὶ τὰς ἀνετίναξαν εἰς τὸν ἀέρα. Συνεπῶς τὸ ἐγχείρημα ὀπότυχε. Καὶ κατὰ λογικἠν ουνέπειαν τὸ ὅλον πρόθληµα εἶναι ἀντικρυσθῆ ὑπὸ νέον πρῖσμα, τὸ ὁποῖον ἐν ἀνάγκη νὰ προκειμένω ὑπαγορεύεται ὑπὸ τῶν διεθνῶς παραδεδεγµένων ἀρ- χῶν ὡς αὗται σαφῶς διαγράφονται εἰς τὸν Καταστατι- κὸν Χάρτην τοῦ ᾿Οργανισμοῦ Ηνωμένων 'Εθνῶν. Η ΒΑΣΙΣ Ἡ. ΠΡΩΕΚΤΑΣΙΣ τοῇ ἐν προκειμένω συὐλλογιοµοή ὁδηνεῖ εἰς τὴν ἐξεύρεσιν νόας ὀσφα λοὺς θάσεως πρὸς τοποθετησιν τῆς ἑθνικῆς µας ὑποθέσεως. Καὶ ἐφ᾽ ὅσον αἱ εἰσηγήσεις -- αἱ ὁποῖαι ὑπεθλήθησαν ἁκόμη καὶ ὑπὸ τοῦ Δρος Βαλντχόμ -- οχετικῶς μὲ τὴν. τοποθέτησιν Κυπριακοῦ ζητήματος. ᾱ- πεδείχθησαν «ἆκαρποι καὶ ὁκα- τἆλληλοι, πλέον δὲ τούτου ναὶ ὡς προτάσεις αἱ ὁποίαι συνέ- τειναν εἰς τὴν ἁπώλειαν πολι: τίµου χρόνου, εἶναι οπως αρυτανεύση ὁ τοῦ ἄνακαῖον Ἱστορικος νόμος της ἀπλοποιήσεως τοῦ ὅλου ζητήματος, τὸ ὁποίον ἑπ:- θάλλεται νὰ ἁπαλλογή απὸ τὸς οἰασδήποτε µαιανδρικός σκοπι- µότητας καὶ τὰς πιέσοις πολιτικής οωνδιολλαγης. τὸ πρόὔθλημα τής Κύπρου εἶναι εἰς τὴν οὐσίαν του ἁπλοῦν θὲ- μα δικαίου, Πρόκειται προθλήµατος. ουργεῖται ἐπὶ γης ἀρνήσεως τῆς μόὸ.οψηφίας νὰ δεχθα νὰ. ποραδεχθῆ τὴν ἀπαράθατον ἀρχὴν ποὺ ἐπι- θόλλει κυριαρχίαν τῆς ὁὀποφά- σεως τῆς πλειοψηφίας. Τὸ Κυωπριακὸν ἀπεδείχθη ὅτι µίαν καὶ µόνην λύσιν ἐπιδέχὲε της περι Όημι- πυγκεκριµέ- τὸ ὁποιο, της καὶ ται. Τὴν κατωχυρωµένην λύσιν τὴν ὁποίαν ὑποδεικνύει Ισχὺς τῆς πλειοψηφίας καὶ Πσριφρου- αρχοί τῆς ΌὉπμοκρατι: ας. Τήν ὁποίαν εἶναι ὕποχρε- ωµένη νὰ δεχθη ἡ μειοψηφία 5 ροῦν αἱ στω καὶ ἂν πρὸς τοῦτο χρεια- στάδιον κοὶ, ἰσχυροί. ἀποφσοσιστι- ἁπαιτητικοί, διὰ νὰ θάλωμεν τὰς ἀπόψεις μας, νὰ ἀξιώσωμεν ἑἐφσρμογὴν τῶν ἀρχῶν τοῦ δικαίου καὶ τῆς δη- µοκρατίας. ᾽Απὸ τὴν δύναμὶ, µας θά εξαρτηθῆ καὶ τὸ ἆπο- τέλεσμα. Αλλ” ἡ δύναμις αὐ τη ἀναποδράστως στηρίζρτιι ε- ΓΙ. συγκεκριμένων προὀὐποθέσς- ων. οπιν διύ Φ ΑΙ ΠΡΟΎ ΠΟΘΕΣεΙΣ ΚΑΙ. θασικαὶ αροὐποθέορις εἶναι ἢ εἰλικρινὴς ὀθμικη ου: νεργασία καὶ ἡ συνένωοις ὤλων τῶν ἐθνικῶς σκεπτομένων δυ- νάμεων τοῦ τόπου. Διότι ἡ οσυ- νεργασία ὁλοκλήρου τοῦ ἵς- θνους καὶ ἡ εἰδικωτόοα συνὸ- νωσις τών ἐσώωτερικῶν δυνάμµο ὦν μέγιστο εἰς τὴν περαιτέρω ἰσχαροποίῃ- σιν τῆς ἐκπροσωπήσεώς µας εἰς τὸ διεθνές διπλωμοτικὸν πεδίον καὶ κατὰ λογικήν ουνέ- πειαν θὰ θὰ ουντείνουν τὰ καταστήσουν τὰ ὅπι. διωκόμενα ἀποτελέοματα πλησι- ἑστερα. Καὶ ἡ ἐκπροσώπησις εἶναι δεδομένη διεθνῶς. Διό τὴν δι- εθνη Κοινἠν Γνώμην τὸ ἐθνι- κὀν µας ζήτημα εἶναι Κύπρια- κὸν πρόθληµα. Καὶ αἱ {ωθερνή- σεις μικρῶν καὶ μεγάλων χω: ρῶν ὀναγνωρίζουν ὡς ἀνεξάρ- τητον κράτος τὴν συγκεκριµένην καὶ γνωστὴν ἵυ- θέρνησιν, καὶ ἐν ἠρόκξιμένω τήν Κυθέρνησιν τοῦ Προέδρου Κύπρον με σσ. ΙΙ ΠΙΑΣΕΙ ΗΦΙΙΦΙ -ᾱν 8 δί) --ᾱν- 9 ή άἶΦι --ᾱ--- ας σα σας σθὴ ἐξαναγκαομός. τῆς Δημοκρατίας ᾿Αρχιεπσκό- που Μακαρίου. Δι᾽ ὁ καὶ ὁπο- 3 τελεῖ ἱστορικὴν καὶ ἀεγικὴν ἆ ναγκαιότητα, τώρα περίσσότε- ΑΛΛΛΙΗ ρον ὁπὸ κάθε ὄλλην φορόν ὁ- πως ἐγκαταλείποντες τὰς Τρο ΟΠΩΣ ἔχουν εξελιχθῆ τὁ σωπικάς ἔριδας, τὰς πολιτικός πράγματα, νοµἰζοµεν ὁτι πλη διαφοράς, τὰ πόθη καὶ τὰς ὁ- σιώζει ἡ στιγµή καθ ἡἠν θέ λεθρίας απροπαρασκευός, ἐέμφα- πρεπη νά ὑπτοθάλωμεν ἡμοῖς οἱ νισθῶμεν ἡἠνωμένοι καὶ ἀδιά- Ἕλληνες τὰς ἀξιώσεις µας καὶ σπαστοι εἰς ἐνιαίαν δύναμιν ταυτοχρόνως ἐγκαταλοίσοντος, καὶ ὑπὸ ἐνιαίαν ἡγεσίάν ὥστε τὴν τακτικἠν τῆς ὁ,λύνης καὶ νὰ ἰσχυροποιήσωμεν αρρισούτε- τῆς. μέχρι τοῦδε κριθείσηες ρον τήν ἐκπροσώπησιν του σ- ὠφελίμου σώώρονος ὁν γῶνος µας καὶ νὰ καταστήσω- νὰ, εἰσέλθωμεν εἰς τὸ μεν. εὐκολωτέραν τὴν. µάχην τῆς πολιτικής ἀπαιιήσξεως τὴν. ποίαν θὰ δώση οὕτως λύσιν τοῦ προθλήµστος σωµφώ' ὅλλως ὁ ἐκλελεγμένος ἡγέτης νως τῶν. διακεκηρυγµέτον ὅτι τῆς Κύπρου. μὲ τὴν εὐλονίων καὶ τὴν ουνεργασίον ὁλοκλή- Ρου τοῦ Ἓθνους. θνῶς. ὀρχών τῆς δυµοσκρατίως. Να. εἰσόλθωμεν εἰς πο. ντον ΑΕΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΠΙΦΑΣΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΤΡΗΣ Ἡ Εριτικἠ Επιτρεπὴ ἀξιελογήσασα τὰς Ὁυ- ποέληδβείσας προµελέτας ἔπὶι τῇ έαάσει ἀπάντων τῶν κριτηρίων ἅτινα ἑτέδησαν Ὁπ αὐτῆς καὶ ἔ- ετάσασα διεξοδικῶς ἓν ἕχαστον τῶν Σχεδίων ς καὶ τὰ Σκχὲέδι« συγκριτικχως ἄπεφάσισεν : - 1. 6 κ. Ὁμοφώνως ἔτι οὐδεμίκ τῶν ὑποξληθδεισὼν προμ ἰχανοποιεῖ πλήρως την επι- τροπήν ἑ. ᾽Ὁμοϕώνως ὅτι δεν δύνσται ν᾿ ἀαπονείμη πρῶτον Εραχξεῖον γ. Κοτὰ πλειοφηφίαν την ἀπονόμην δευτέ- βὲυ ἐραξείευ εἰς τὴν ὑπ αριθ. 15123417 πρς- µελέτην (Ραμν Καλησπέρας) τρίτον ἔρα- ἐεῖον εἰς τὴν ὑπ ἀρ. Τ410ῦέ προμελέτην (Κολακίδης ὃ Συνεταῖροι) καὶ την απὀ- νοµήν ἐπαίνου εἲς τὴν ὑπ αρ. 959983 προς- μελέτης (Αθως Ε. Δίπκιςς). πι σΙς παςσ αι ας πια δ. Περαιτέρω ἡ Κριτικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ παρατη- ρεῖ ὅτι εὐδεμία τῶν ἐραξευθεισῶν µελε- τῶν δύναται νὰ πραγμµατοποιηθῆ ἄνευ οὗ- σιωδῶν τροποπφιήσεων. Τὸ χεινὸν δύναται νὰ ἐπιβεωρήση τὰ σχέ- δια. τὰ ἐποῖα θὰ εὑρίσχωνται ἀνηρτισμένα εἰς την Αἴθευσαν Εκθέσεων τῆς Σχολῆς Τυφλῶν ἐπὶ µίαν ἔθδομάδα ἀπὸ τῆς Δευτέρας δης ᾽Α- πριλίευ. 1918. π-Ἕπᾷχσαα σπα ασια ππσπσπς ΕΚ ΤΗΣ ΕΗΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε σι ΙΙ σασα σα ΙὦΙσΕ ακΙςηΏὮ «(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΑΟΣΡ΄ Ἑρξυνες-ρεκορταςζ γιχαθολους καχγχα ολα Σελὶς . ΕΙΙΙΚΑΙΡΟΤΙΕΤΕΣ ΝΕΝΡΥ ΚΙΣΣΙΝΤΖΕΡ [ΗΝ ΙΙΙ ' φτωχὸς Γερμανὸς µετανάότῃς ποὺ διαδραματίζει τὸν ὁιεθνᾳ ρὀλο ἑνὸς ὀυγχρύόνου Μέττερνιχ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΞΟΝ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ «ΣΥΝΩΜΟΤΩΝ) ΧΕΝΡΥ ΚΙΣΙΝΤΑΕΡ. Ὁ σὐμέουλος τοῦ Προέδρου Νίξον ποὺ διευθύνει τὴν ᾽Αμερικανικὴ διπλωματία, ἐπίσημα πιά, σαν Ὑ- πουργὸς Ἐξωτεριχκῶν. ᾿Ὁ αἰνιγματικὸς Δόκτωρ, ποὺ τὸν ἀναςητᾶμε στὴν Οὐάσιγχτων ὅταν θρίσκεται στὸ Πεχῖνο, ποὺ τὸν νυνηγοῦ- σαν οἱ τηλεφακοὶ πίσω ἀπὸ τὶς γρίλλιες μιᾶς Παριζιάνιχης ἐπαύλεως. ὅταν συναντοῦσε τεὺς ἀπεσταλμένους τοῦ Χανέϊ, 'Ο σύμέουλες ποὺ ἔγινε ἐξ ἴσου διάσημος, ἂν ὄχι περισσέτερο, μὲ τὸν Νίξον, ὅταν ἀνέλαθε. μόνος, νὰ διαπραγµατευθῆ τὴν εἱἰρήνη ἢ τὸν πόλεμὸ στὸ Ἠιετνὰμ καὶ τὴ Μέση Ανατολή, παραμερἰζόντας τοὺς Ὑπουργοὺς χαὶ τὸ Πεντάγωνο. Ποιὸς εἶναι ὁ Χένρυ Κίσιντζερ Πῶς ἀπέ- πτησε τὴν τρομερὴ αὐτὴ ἰσχὺ : µόνον Ἶἴδιος ἔχει: ᾿Αριστερὰ ὁ Μίσιντεερ. ὁ νεαρὸς Καθηγητής τοῦ Χάρθόαρντ παὶ συγγραφεὺς τοῦ θιόλίου «Ατομινὰ Όπλα καὶ Ἐξωτερικὴ Πολιτική». Δεξιά, ὁραματι- στής, ὅταν ἔφευγε ἀπὸ μιὰ μυστικὴ συνάντησή τευ μὲ τοὺς Ἡερειοθιετναμέξους στὸ Παρίσι. ΟΥΔΕΠΟΤΕ. στὴν ἱστορία τῶν ᾿Πνωμένων Πολιτειῶν ὅ- πῆρξε ἄνδρωπος χωρὶς ἑντο- Δὴ ἀπὸ τὴν κοινὴ γνώµη καὶ χωρὶς ἐπίσημη Εέση, ποὺ νὰ ἀσκήση τέτοια ἐπιρροὴ στὴν πολιτικὴ τῆς χώρας το χά- ρις μόνο στὶς διανοητικές του ἱκανότητες, 'Ο Χένρυ Πίσιντέερ εἶναι ἕνα φαινόμενο, Δὲν ὑπάρχει αμφιθολία ὅτι οἱ ἀποφάσεις τοῦ Λευκοῦ Οἴκου εἶναι ἅπο- ᾠάσειςτοῦ Προέδρου ἡΒίξον. Ὅμως, ὅταν κανεὶς διαξάση τὰ πολυάριθµα ἔργα τοῦ πρώην Καθηγητοῦ τοῦ Πανε- πιστηµίου Χάρβαρντ, κατα- λήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι τὶς ἀποφάσεις τοῦ Βίξον ἐ- πηρεάζουν θαθειὰ τὰ ἔσγα τοῦ Κίσιντζερ, Ὅταν ὁ Ρίτσιαρντ Νίξον ἐγκατεστάθη στὸν Λευκὸ Οἵ- κο, ἡ ᾽Αμερικανικὴ κοινὴ γνώμη. δὲν περίμενε τίποτε τὸ ἐξαιρετικὸ ἁπὸ τὸν ἨΜίξον, Δὲν ἔπρεπε νὰ «ἀναμένεται καμμιά πρωτότυπη ἐξωτερι- κἡ πολιτικὴ ἀπὸ τὴν στιγμµὴ ποὺ τὸ Ὑπουργεῖο ᾿Εξωτερι- κῶν ἀνέλαθε ὁ Γουῖλλιαμ Ρότζερς, ἐνῶ «ἀργάτερα ὁ Χένρυ Κίσιντζερ διωρίζετο σὰν Σύμβουλος γιὰ τὶς Ύ- ποθέσεις Εθνικῆς ᾿Ασῷσ- λείας, 'Ο Ρότζερς δὲν εἶχε κᾳᾳ- μιὰ πεῖρα στὸν τοµέα τῶν ᾿Εξωτερικῶν “Ὑποθέσεων καὶ δὲν μποροῦσε παρά νὰ κα-σ- στῆ ὁ «φύλαξ» µιας γραφειο- κρατίας ποὺ ἤταν ἀνίκανη νὰ φαντασθῆ νέες λύσεις ἡ νὰ ἐνεργήση μὲ πυγμἠ. Ὅσον ἀφορᾶ τὸν Κίσιντζερ ἔφερε νέες ἰδέες καὶ ἐξουδς- τέρωσε ὅλη τὴν γραφειοκρα- τία καθὼς καὶ τὸ Ὑπουργνι- κὀὸ Συμθούλιο. Κανένας πιά δὲν μποροῦσε ν᾿ ἀμφισθητή- ση ὅτι σύντομα θὰ γινόταν ὁ στενώτερος σύμθουλος τοῦ Προέδρου καὶ ὁ κυριώτερος διαπραγµατευτής του. Γιατὶ ὅμως ὁ Βίξον διά)ε- ἒε τὸν Κίσιντζερ : Καὶ για- τὶ ὁ τελευταῖος δέχθηκε νὸ ὑπηρετήση τοὺς σκοποὺς ἑνόὸς ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ ὁποίου ἔτρεφε «ὀαθειὰ δυσπιστία» : Προτοῦ ὁ Βίξον συναντή- ση γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Κί- σιντζερ, εἶκε διαθάσει μ’ ἐν διαφέρον τὰ θιθλία τοῦ ἀί σιντζερ καὶ εἶχε γράψει σιὺν Καθηγητὴ τοῦ Χάρθαρντ δυὸ φορὲς, γιὰ νὰ τοῦ πῆ ὅτι σι αφωνοῦσε ἁπόλυτα µαζί του Τὴν πρώτη φορὰ ὅταν ξηµοσίευσε τὸ ἔργο του «ξίυ- ρηνικὰἀ Όπλα καὶ ᾿Ἔξωτερι- κἡ Πολιτική» καὶ τὴν δεύτερη φορὰ ὅταν ὁ Μίσιντζερ δη- µοσίευσε στὸ περιοδικὸ «Τά- ἵμ» (1959) ἕνα ἄρθρο γιὰ τὴ. νοοτροπία στὴν Εὐρώτη. ᾿Εκεῖνο ποὺ ἔκανε ἐντύπω- ση σ) αὐτὸ τὸ ἄρθρο σ:ὀν τοτε ᾿Αντιπρόεδρο τῶν ΗΤΙΑ ῆταν ὅτι ὁ ἸΚίσιντζερ χαρα- κτήρισε τὴν πολιτικἡ τοῦ Προ ἔδρου ᾽Αἴϊἴζενκάουερ σὰν αστεῖρα» καὶ «πολὺ παθι]τι- κή», Ἔγραφε ὁ Κίσιντζερ «φαίνεται ὅτι ὑφιστάμεθα τὰ γεγονότα ἀντὶ νὰ τά ἔηιι- ουργοῦμε», Σχετικἁ μὲ τίς διατραγιατεύσεις μὲ τὴ Σο- δνετικὴ Ἔνωση, ἔλεγε: «Πρὲ πει πάντοτε νὰ εἴμαστε ἔτοι- μοι νὰ διαπραγματευθοῦμς, ὄχι µόνο λόγῳ γεγονότων ἆλ λὰ καὶ γιὰ φυχολογικοὺς λύ- νους, γιὰ νὰ γνωρίσουμε στὸν κόσμο τὶς εἰρηνικές µας προθέσεις, Μόνο ὅταν ἡ το- Ἀιτική µας εἶναι καθωρισμένη μποροῦμε νὰ εἴμαστε εὐέλι- κτοιν. ν Μετὰ τὴν ῥπιτυχία του ατὶς Προεδρικὲς ἐκλογές, ὁ ἃίξον εἴκε τὴν πρώτη του συνάντη- ση μὲ τὸν Κίσιντζερ ὄπειτα ἀτὸ εἰσήγηση τοῦ Χένρυ Μάιι- ποτ Λότό, ὁ ὁποῖος ἥλπιζε ὅ- τι θά γινόταν Ὑπουργὸς τ- ἑωτερικῶν, Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ὁ Λὸτζ ἤταν Πρεσθευτὴς τῶν ΗΠΑ στὴ Σαϊγκὸν καὶ ζήτη- σε ἁπὸ τὸν Κίσιντζερ νὰ ἕ- τοιμµάση ἐμπιστευτικὴ ἔκθεση γιὰ τὴν ᾿Ινδοκίνα, 'ΗἩ ἔκθεση ἔκαμε µεγάλη ἐντύπωση γιὰ τὴν διορατικότητα τοῦ ἰΚίσιν- τζερ, Ακολούθως ὁ Πίξον δι- ώρισε τὸν ΠΜίσιντζερ οσὰν Σὐμθουλό του. Ο διορισμὸς αὐτὸς τοῦ ἵί σιντρερ ἧταν ἡ ἀποθέωσή του. Ὁ γυὼς ἑνὸς φτωχοῦ Γεριανοῦ μµετανάστου ἆἀνε- λάμθανε μιᾶ ἅπτὸ τὶς ὀψηλό- τερες πολιτικές ύσεις τῆς χώρας ποὺ τὸν Φφιλοξενοῦσε. ᾿Απὸ τὴν ἄλλη, ὃ διορισμός του ἦταν ἀναγνώριση τοῦ µε- Υγάλου ρόλου ποὺ μποροῦν νὰ διαδραµατίσουν οἱ διανοούµε- νοι στὴ λήψη πολιτικῶν ἆπο- φάσεων, ἵὉ Χάϊντζ (Χένρυ) Αν- Φρεντ Κίσιντζερ πέρασε τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του στὸ Φοὺρτ τῆς Γερμανίας, “ο πατέρας του ταν διδάσκα- Ἆος σὲ σχολεῖο θηλέων καὶ ἤ μητέρα του μιὰ καλἠ νο:- Κοκυρά. Τὰ πρῶτα µαθήµα- τά του τὰ πῆρε στὴ Δημοκρα τία͵ τῆς Βαϊμάρης, σ᾿ ἐποχὴ ποὺ ὁ ἀντισημιτισμὸς κυριαρ- κοῦσε, 'Ο Κίσιντζερ ἀναγκά- σθηκε νὰ πάη σὲ σχολεῖο πτὺ ῆταν ἀποκλειστικὰ γιὰ τοὺς γεαροὺς Εθραίους, Ἠταν τὸ χρόνο ποὺ οἱ γονεῖς του μπόρεσαν νὰ φύγουν ἀπὸ τὴ Γερμανία καί, µέσῳ Λονδς- νου, νὰ πᾶνε στὴ Ν. Ὑόρκη. Τὸ 19435, σὲ ἡλικία 19 χρόνων ὃ Κίσιντζερ ἀνέλαθε καθήκοντα ἐκπαιδευτοῦ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Σχολὴ Πληροφο- ριῶν, ποὺ φρόντιζε γιὰ τὴ δίωξη πρώην Ναζιστῶν. Αρ γότερα, ὁ Χένρυ ἔγινε δειτὸς στὸ Πανεπιστήμιο Χάρδαρντ κι. ὅταν ἀπεφοίτησε, Υύρισε μετὰ τὸν πόλεμο στὴ Γερμα- νία, γιὰ νὰ διδάξη στὴ Διςε- θνῆ Σχολή, Όμως τὸ Χάρ- θαρντ ῆταν γι αὐτὸν ἡ «δι- ανοητικἡ ἑστία», τιαρ᾽ ὅλον ὅτι ποτέ του δέν μπόρεσε ν᾿ ἀποκτήση τὴν προφορά τῆς Βοστώνης, ᾿Αντιθέτως, «ἀκό- μα καὶ σήµερα, τὰ ᾽Αγγλικά του διατηροῦν τὴν Γερμανική προφορά του. Αὐτὸ ὅμως δὲν τὸν ἐνοχλοῦσε. Κάποτε, στὶς 3 Νοεμέρίου 1969, ὅταν ὁ Νίξον ἐπρόκει- το νὰ ἐκφωνήση λόγο, ρώτη- σαν τὸν Κίσιντζερ ἐάν ὁ φα- κελλος ποὺ κρατοῦσε περιςῖ- κε τὴν ὁμιλία τοῦ Προέδρου. Ο Χένρυ ἀπάντησε «Δὲν εἶναι παρὰ τὸ Γερμανικὸ κεί- µενο, Τὸ ᾽Αγγλικὸ ἀκόμα νὰ ἑτοιμασθῆ», Σὲ μιὰ ἄλλη περίπτωση, ὅταν τοῦ παρετήρησαν ὅτι ἔ- φτασε καθυστερηµένος -- πρᾶ γμα ποὺ συνέβαινε συχνὰ -- ὁ Κίσιντζερ ἀπάντησε : Μἠ λησμονεῖτε ὅτι ἡ ᾽Αγγλικὴ, δὲν εἶναι παρὰ ἡ δευτέρα µου γλῶσσα. Εἶχε νυµφευθῆ μιὰ νεαρὴ γυναίκα, γερμανικῆς καταγω γῆς, μὲ τὴν ὁποία ἀπέκτησε ἕνα γυιὸ καὶ μιὰ κὀρη. Ὁ γάμος αὐτὸς διαλύθηκε ὅταν ὁ Χένρυ µίσιντζερ ἀνέλαθε δράση σὰν µέλος τοῦ περι- θάλλοντος τοῦ Προέδρου Γέν- νεντυ. Μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Κέννεντυ, ὁ Πρόεδρος Τζόνσον ἀπεμάκρυνε τὸν Κί- σιντζερ ἀπὸ τὸν Λευκὸ Οἶκο Πρὶν ἀπὸ μερικὲς μέρες ὁ Κίσιντζερ νυμφεύθηκε τὴν ὃ, Μαγκίνες, μιά πρώην µοξή- τριά του στὸ Χάρθαρντ, Τὸ 1965 ὁ Κίσιντζερ ἂνέ πτυξε πάλι δράση στοὺς Κι- θερνητικοὺς κύκλους, ὅταν αρ Χισαν οἱ προσπάθειες γιὰ μιᾶ εἰρηνικὴ. διευθέτηση τοῦ Βι- ετναμικοῦ. Ὕστερα, ὁ Νίξον ζήτησε τὴ συνεργασία τος, χωρὶς νἀἁ τὸν ἐνδιαφέρη ἂν ὁ Κίσιντζερ ἤῆταν Ρεπουμπλικά νος ἢ ἂν ἀνῆκε στὸ Κόμμα. 'Ο Κυθερνήτης τῆς Ν. Ύ- ὀρκης Ροκφέλλερ εἶχε πῆ γιά τὸν Κίσιντζερ «δὲν εἶναι μέλος καµµιας ὁμάδος ἢ κόα µατος. Αὐτὸ ποὺ ἔχει σηµα- σία εἶναι Ἡἡ προσώὠπικότης, Γιὰ πολὺν καιρὸ ἥταν ὁλότε- λα ἀχρωμάτιστος. Τὸν θεω- ρῷ σὰν ἕνα ρεαλιστή, οκλη- ρό, πειθαρχηµένο, ἀφοσιωμέ- νο, ἔτοιμο ν᾿ ἀναλάθη τὶς εὖ θύνες του, λιγώτερο ὅμως ἵ- κανὸ γιὰ συλλογικὴ ἐργασία. Ἕνα πρᾶγμα τὸν χαρακτη- ρίζει τοῦ ἀρέσει νὰ ἔηιι- ουργῇῆ τά γεγονότα, ἐνῶ οἱ περισσότεροι περιορίζονται ν᾿ ἀντιδροῦν στὰ γεγονότα. Προτοῦ δεχθῆ τὸν διορισμό του σὰν Συμθούλου τοῦ ΔΝἰ- ἔον, ὁ Κίσιντερ ἀἄπάντησε ὡς ἑξῆς σὲ μιὰ ἐρώτηση κα- τὰ πόσο πίστευε ὅτι θὰ ἐπέ- θαλλε τὶς ἀπόψεις του: «Δὲν μποροῦμε νἁ συνάπτουµε συν θήκη μὲ τὸν Πρόεδρο». Σὰν Σύμόουλος, ὁ Κίσιντζερ νεο γοῦσε κιόλας σὰν Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Γιά τὸν Γερμα- νὸ μετανάστη ῆταν μιὰ κατα- πληκτικὴ ἄνοδος πρὸς τὴν παντοδυναµία καὶ τὴ δόξα. Ποιὸς μποροῦσε νἁ προθλέφη τοὺς στενοὺς δεσμοὺς µεταξὸ τῶν δύο ἀνδρῶν ποὺ ἀνῆκαν σὲ διαφορετικοὺς κύκλους : ᾿Απὸ τὴ μιὰ πλευρὰ ὁ δια- νοούµενος ποὺ ἀντίκρυζε τὰ πράγματα μὲ Εὐρωπαϊκὸ τρό πο παρὰ μὲ Αμερικανικό. ᾿Απὸ τὴν ἄλλη, ὁ µέσος ᾿Α- Αραγε εἶναι ὁ Μέτερνιχ τῆς ἀτομιχῆς ἐποχῆς, Τϊἱ σκέφτεται γιὰ τὴν παντοδυναµία αὐτὴ ποὺ μερικανὸς ποὺ δυσπιστεῖ εἰς τοὺς διανοουµένους καὶ ἰδι- αιτέρως στὴν ποικιλία τοῦ Χάρθαρντ, Οἱ δύο ἄνδρες εἶχαν ἕνα κοινὸ σηµεῖο : Τὴν νοοτροπία τῶν «συνωμοτῶν», ποὺ απροτι- μοῦν τὴ μυστικἡὴ διπλωματία καὶ τὶς ἀπρόοπτες ἐξελίξεις, “Ο ἄάσιντζερ, ποὺ ἦταν θα θὺς γνώστης τῆς διπλωµατι- κῆς ἱστορίας τῆς Εὐρώπης τοῦ Ί9ου αἰῶνος, θὰ προτι- μοῦσε νὰ ἐνεργοῦσε ἐν ἀγνοία τῆς κοινῆς γνώμης, τοῦ του- κρέσσου καὶ τῆς Κυφερνήσε- ως, Ηταν ὅμως ἀρκετά ρε- αλιστὴς γιὰ νὰ δεχθῆ ὡὠρι- σµένους συµθιδασμούς, ᾿Αφοῦ οἵ δυό τους, ὁ ΜΝί- ξον καὶ ὁ Κίσιντζερ, χάρα- ἔαν κοινἠὴ πολιτική, ἦταν δύ- σκολο νὰ ξεχωρίση καγνεὶς ποιὸς ἀπὸ τοὺς δύο ἐπηρέασε τὸν ἄλλο, Κάποτε ὁ Κίσιν- τζερ εἶπε: «᾿Αναρωτιέμαι συ χνἁ ἐὰν εἶναι ὁ ἠθοποιὸς ἢ ὁ σκηνοθέτης». Ἡ κυριώτερη δύναμη τοῦ Κίσιντζερ ἦταν τὸ ὅτι µπὀ- ρεσε νὰ δώση,εύὐθὺς ἁπὸ τὴν ἀρχή, μιὰ ὑφὴ στὴν έἔξωτε- ρικἠ πολιτικὴ τοῦ Πίξον. Μποροῦσε νὰ ἐξηγήση καθα- ρὰ στὸν Πρόεδρο ποῦ θὰ ἕἔ- φῖανε μετὰ ἀπὸ μερικὲς ᾱ- ποφάσεις του. ἛἜνας Βρετ- τανὸς ἐπίσημος, ὁ Σὲρ Μπὲρντ Τέντ, εἶπε γιὰ τὸν Κίσιντζερ : ---Εἶναι ἕνας ὁραματιστὴς ποὺ θλέπει τὰ πράγματα µα κροπρόθεσµα μὲ ἀρκετὴ εὖ- ελιξία γιά νὰ µμπορῆ ν΄ ἁλ- λάζη ἀπόψεις καὶ νὰ θρίσκη ὑπαλλακτικὲς λύσεις, | 10 ΝΟΝΗΛ ΜΙΣ ΕΘΝΙΝΗΣ ΠΙΕΤΗΠΥ Τοῦ κ. Γ. ΠΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΠΟΥ ΛΙΓΕΣ. μέρες πέρασαν ἀπὸ τὴν 25ην Μαρ- τίου, τὴν ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Ελληνικὸς αὸς ἑώρτασε τὴν ἐπέτειο τῆς κηρύξεως τῆς - παναστάσεως, ἑναντίον τοῦ Τούρκου κατακτητοῦ. Ἡ σκέψις µας ὅμως Βρίσκεται ἀκόμη στὴν ἡμέ- ρα αὐτή, διότι νοµίζουµε ὅτι τὰ γεγονότα τὰ ὁ- ποῖα μᾶς ἐνθυμίζει, λόγῳ τῆς σημασίας των, ποτὲ δὲν παύουν νὰ εἶναι ἐπίκαιρα. Μὲ τὴν πά- Ρ0δο τοῦ χρόνου, χάνουν τὸν συγκεκριµένο χα- ρακτῆρα τους ἀλλα διατηροῦν τὸν ἰδεολογικό, μεταφέροντας ἔτσι στὶς ἐπερχόμενες γενεές, μη- γύµατα στὰ ὁποῖα ἂν αὐτὲς ἐμθαθύνουν μποροῦν νὰ ενεργήσουν κατὰ τέτοιον τρόπο ὥστε νὰ ἐξα- σφαλισθῆ ἡ πρόοδος τοῦ Ἓθνους, Διότι ποιὸς ἄλλος μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ σκοπὸς τῶν πολιτῶν ἆ- πὸ τὴν δηµιουργία ἱκανῶν συνθηκῶν γιὰ τὴν πρὀοδο τοῦ Ἔθνους σ᾿ ὅλους δεδαίως τοὺς το- μεῖς Καθ ὅλην τὴν διόοκεια τῆς ἡμέρας τῆς 25ης Μαρτίου. οἱ πόλεις καὶ τὰ χωριά όἼμαις- οτολίσθησαν. τοποθετήθηκαν στοὺς δρόμους ἐπιγραφές στὶς ὁποῖες μὲ µεγόλα γρόµµστα ἡ- τον Υραµμµένα τὰ «σλόγκαν» τῆς ᾿Επαναστάσεως «25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 Ἡ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ», «Ε» ΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ». Οἱ ἐφημερίδες ἀφιέρωσαν τὸ µεγαλύτερο µέρος τῆς ἐκδόσε- ώς τους στὶς ὀφηγήσεις γεγο- νότων τῆς ᾿Επαναστόσεως. στὶς Θιογραφίες τῶν Τὰ περιοδικἁ ἐπίσης. Οἱ ρήτο- ρες ποὺ ἦταν ἐπιφορτιομένοι μὲ τήν ἐκφώνησιν τῶν πανη- γυρικῶν τῆς ἡμέρας, µε στὀι- φο περιέγραψαν τὴν κἀθο προ- σωπικότητα τοῦ ᾿Αγῶνος, ἢ δι- άφορα γεγονότα. Οἱ ἐκφωνηταί τοῦ ραδιοφώνου καὶ τῆς τηλε- οράσεως, μὲ εὐφρόδεια, περι- έγραψαν τὴν παρέλασιν τῶν Ε- νόπλων Αυνάμεων. Φόρος τι. μῆς στοὺς προγόνους µας. Εἰ- ναι θεθαίως καὶ αὐτὸς ἕνας τρόπος γιὰ νά ἀποδώσουμο φὸ ρο τιμῆς σ᾿ ἐκείνουο πού ἔδω- οαν τὴν ζωή τους γιὰ τὴν Ε ΛΕΥΘΕΡΙΑ, σ᾿ ἐκείνους ἀγωνίσθηκαν γιά νὰ ζήσουμε ὁ- ἡρώων. ποὺ μεῖς α ἕνα «καλύτερο κὀσμ». 3. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1/ ΜΑΤΣΕΣΤΕΡ Ἰ » ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ 2 ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2» ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ . » ΡΩΜΗ ... ΑΘΗΝΑΙ 9 » πτ. ἐθδομαδιοίως ΡΟΔΟΣ ” ΑΓΚΥΡΑ » ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ » ΒΗΡΥΤΟΣ . ΤΕΛ ΑΒΙΒ » ΚΑΤΡΟ 5 Ολαι αἱ Πτήσεις Λονδίνου γίνονται ἐν ουνεργασίᾳ μετὰ τῆς ΒΠΙΙδη Αἰρνάγ5 Διά κρατήσεις θέσεων παρακσλεῖοθε ὅπως ὁποτεῖνεσθε εἰς τὸν Ταξιδιωτικόν σας πράκτορα ἢ εἰς τὰ Υραφεῖα µας. 1 1 1 7 5 2 ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασίνου 11, Τηλ, 43054 {10 γραμμᾶς) ΛΕΜΕΣΟΣ: Λεωφ.΄Αρχιεῃ, Μακαρίου 136 Τηλ, 237878 ΚΕΡΗΝΕΙΑ: 'Ακτὴ Κίµωνος 65 Τηλ. 52706 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Δημοκρστίας 885δ Τηλ. 71134, 5 μλω ο κ - αν ον» Δὲν είναι ὅμως ὁ σωστός. 'Α: πλῶς ἐξυπηρετεῖ ὠρισμένες πο- λιτικές καταστάσεις, γι αυτό ἄλλωστε καὶ οἱ φορείς των φροντίζουν νά τὸν διατηροῦν. Δὲν πτιμοῦμς τοὺς προγόνους μας, κάνοντας παρελάσεις, ἐκ- Φωνώνταας ποµπώδεις Ἀόγους, κυκλοφορώντας πλούσιες ἐκδά. σεις, ἀλλὰ ἁγνοώντας τὴν πραγµατικἡ κατάστασι τοῦ Ε. θνους µας. Είναι ἀνάγκη, εν- θυμούμενοι τὴν Ιδεολογικὴ κλη Ρονομιὰ ποὺ μᾶς ἄφησαν οἱ πρόγονοί µας νἁ στοχασθοῦμ» πάνω στὴ σηµερινή µας κατά: στασι. Νά δοῦμε ἕως ποιὸ ση: μεῖο διαφυλάξαμε αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔδωσαον οἱ πατέρες µως. Νά ἀναλογισθοῦμε τὶς οὐθῦνες, μας. Νά φροντίσουμε ὅλοι νὰ ἀπαλλάξουμε τὸ Έθνος ὁπὸ τὰ δεινά του, πού δυστυχῶς εἰ- ναι πολλά. Δέν πρέπει νν νο- µίζουµε ὅτι ἀναλαμβάνοντως τὶς εὐθῦνες µας διεκδικοῦμε τὸ δάφνινο οτεφάνι ιοῦ ἤρω- ος. ᾽Απλῶς ἐκπληρώνουμο τὰ καθῆκον µας πρὸς τὸ Εθνος καὶ πρὸς τὶς γενεὲς ποὺ ϐθό ἔρθουν μετὰ ἀπὸ ἐμᾶς. Εἴναι τραγικὀ νὰ ἐπιτρέπουμε νό δρίσκεται στὴν κατάστασι που δρίσκεται σήµερα υία χώρ»- στὴν ὁποία γεννήθηκαν οἱ θα- σικὲς προὔποθέσεις γιά μιά πο- Ἀιτισµένη κοινωνία: ἡ Δηµμο. κρατία καὶ ὁ πνευµατικὸς πολι- τισµός. Εἶναι τραγικὀὸ νὰ ἑτι- τρέπουµε νἁ μὴ λαμθόνωνται ὑπ) ὄψιν στὴ διακυθέρνησι τοῦ κράτους οἱ παγκόσμιες ἰῦεολο- γικὲς καὶ πολιτικὲς διαφοσοποι ήσεις. Πρέπει νά ὑπερησρίσοι- με τὰ ἀναφαίρετα δικαιώμοτά μος, τὰ ὁποία τὰ χρόνια τόσα πολὺ ἔχουν καταπατηθΏ. Πρέπει ὅμως ἡ προσπάθειἁ µας νὰ Βἰναι ουλ- λογική διότι µόνον ἔτσι θὰ ἕἔ- χη τὸ σωστὸ ἀποτέλεσμα. Καὶ ΄ αὐτὸς νοµίζουµε ὅτι θα εἶνα' ὁ καλύτερος τρόπος για νὰ τι- µήσωμε τοὺς προγόνους μας. τελευτοῖα ἡρεζαξοοβνεξοαξοιξοοξοιξοζεοζοοξο ζνοξα{οονεέοο]νο Η ΓΟΥΛΙΟΥΟΡΘ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Μὲ τεράστιες δυνατότητες καὶ διεθνή προοπτική δραστήριογητος ἔχει ἱδρυθῆ στὴν Κύὐπρ2 ἡ έται- ρε]α Γούλγουορθ ἡ ὁποία στε- γάζετοι στὰ µεγόλα κατασιήµατο τῆς Λεωφόρου Μακαρίου ἵ΄, γιὰ νὰ, προσφέρη στὸ κοινὸ τῆς Άσξυ κωσίας καὶ τῆς νήσου γενικώὠτε- ρον ὅ,τι εἶναι ζητήση, δυνατὀ» νά ὀνα- Ἡ Γούλγουορθ εἶναι ἅ)εζάρ- τητη Κυπριακἡ ἑταιρεία ποὺ συ. νεργάζεται στενἁ μὲ τὸ ὁμώνυ- πτ. ἑθδομαδιαίως, » - µο συγκρότημα κατασιηµότων . . τῆς ᾽Αγγλίας τὸ ὁποῖα εἶναι γνωστά ο ὅλο τὸν κὀσμο. » ” Στὸ ουγκρότηµα τῆς Γουῤλ- . » γουρθ, ὑπάρχει ἕνας ἀπέραντος . . χῶρος σταθμεύσεως γιά τοὺς πε- λάτες οἱ ὁποῖοι μποοοῦν νό κι- νοῦνται ἐλεύθερα στᾶ Κκαταστή- µατα καὶ νά ἐκλέγουν ὅ,τι ᾧαν- τασθοῦν. ᾿Απὸ τρόφιμα µέχρι εἴ- δη ἱματισμοῦ, παιγνίδια, µανει. ρικά σκεύη, τὰ πάντα καὶ μάλι- στα σὲ ἑξαιρετικὴ Ποιότητα καὶ λογικές τιµές. Στὴν Κύπρο ἀπασχολοῦνται ἕ- δη οτό καταστήµατα τῆς Γούλ-: γουορθ 106 Κύπριοι εἰδικευμόνοι στὸ ἐξώτερικὸ ὄτοιμοι νὰ ἑξυπη- ρετήσουν τοὺς πελότες ἁκόμη κοὶ - στὴν καφετηρίσ τοῦ συγκρραή- µατος, ΚΑΛΑ Ἡ

Title Subject Page
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1p
Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΜΕ 7-0 ΚΑΤΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΑΤΥΧΗ ΑΠΟΠ 8p
ΜΑΣΤΙΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΤΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΥ 8p
ΓΑΜΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 7p
Ποία λύσις επιβάλλεται στο πρόβλημα του γάλακτος 7p
Οι Νέοι και ο σημερινός κόσμος 7p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 6p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 6p
Οι αναγνωσται μας γραφουν 6p
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΧΕΙ ΡΕΠΟ ΝΙΚΗ ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΛΑΛΛ 5p
ΛΗΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΓΣΟ ΟΙ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Αθλητισμός 5p
Ο ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ Αθλητισμός 5p
Νέα και περίεργα Αθλητισμός 4p
οι αθλητικογράφοι μας σχολιάζουν 4p
Ο ΑΣΙΛ ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 4p
ΝΙΚΗ ΜΟΝΟ ΝΙΚΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΕΛ Αθλητισμός 4p
ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Αθλητισμός 4p
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ Κυπριακό 3p
ελευθερα σημειωματα 3p
Ματιές 2p
Ζητούνται διευκρινίσεις από τους Τούρκους 1p
Εντείνονται αι ζυμώσεις δι' επάνοδον Καραμανλή 1p
Επιδεινούται η Ελληνοτουρκική κρίσις 1p
Ο σκοπός μας 1,8p
ΑΝΕΝΔΟΤΟ έναντι των αξιώσεων των Τούρκων Κυπριακό 1,8p