Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ἐπίσης, γύρω στὶς Τουρίστρια σκοτώθηκε σὲ δυστύχημα ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΙΣΤΟΥ Τραγικὸ θάνατο θδρήῆκε σὲ αὐτοκινητικὸ δυ- στύχπµα ποὺ ἔγινε αχθὲς τὴν αὐγὴ κοντὰ στὸ ξενοδοκχεῖο «Αμαθοῦς», Πρόκειται γιὰ τὴν ‘“Ay- γλίδα Ρούθ Μπράϊερλυ, 61 χρόνων. Κατὰ τὸ δυ- στύχηµα τραυματίστηκε ἐπίσῃπς σοθδαρὰ ὁ σύζυ γος της Γουϊλλιαμ, 63 χρόνων. μὲ ἁστωνομικὴ μ.μ. προχθὲς µοτοσυλκλέττα Σύμφωνα ταξὶ ποὺ ὁδηγοῦσε ὁ ᾿Ανδρέας ἀνακοίνωση αὐτοκίνητο BPEBHKAN TY@EKIA Ποσότητα ὕπλων καὶ πυ- ρομαχικῶν ἀνακάλυψε fh ’A- στυνοµία στὴν περιοχή ‘Ay. Γεωργίου, Χλώρακας. Συγκέκριένα ὕστερα ἀπὸ πληροφορίες ἡ ᾿Αστυνομία θρῆκε δύο στρατιωτικὰ τικφέ- κια, δύο σφαιροθῆμες, δΙ φυ σίγγια καὶ δύο χειροδομδίδες. ] ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ᾽Αντειάχθη ποὺ ὁδηγοῦσε ὁ Θάνος ΔΑ. Πισσουρίου, ἀπὸ τὴ Λεμεσό, 23 χρονῶν, μὲ συνεπιδάτη τὸ συμπολίτη του Ρίκκο Μιχα ηλίδη, 22 χρονῶν, συγκρού- στηκε στὸν κύρίο δρόµο ΆΛευ- Κωὠσίας --- Λεμεσοῦ, κονῖὰ στὸ ξενοδοχεῖο «᾿Αμαθοῦς», μὲ αὐτοχίνητο τῆς ἐνοικιάσε- ως ποὺ ὁδηγοῦσε ὁ Γουῖλ- Aap Μπράϊερλυ, ἀπὸ τὴν Αγγλία, περιηγητὴς 63 χρο νῶν, χαὶ εἶχε σὰν συνεπιδά- τιδά του «τὴ σὐζυγό. του Ρούθ, 61 χρονῶν. ATO TH σύγκρουση oN µαστίστηκε θαγάσιµα 4 ‘Pow Μπράϊερλυ, καὶ σοδαρὰ ὁ σύ ζυγός «της. “Ὁ ὁδηγὸς καὶ ὁ συνεπιδάτης τοῦ πρώτου αὖ- τοκινήτου τραυματίστηκαν ἐἑ- λαφρά. Οἱ τραυματίες µεταφέρθη- παν στὸ Νοσοκομείο ἍΛεµε- cov, ὅπου ὁ Βρεττανγὸς κρα- τήθηκε γιὰ [ατρικὴ περίθαλ- φη, ἐνῶ οἱ δυὸ ἐλαφρὰ τραὀ µατισμένοι ἀπολύθηκαν, ἆᾱ- φοῦ τοὺς παρασχέθηκαν οἱ πρῶτες δοήθειες. 6.25 ματιστεῖ μᾶλλον σοδαρά, Παντελῆ, ἀπὸ τὸν “Άγιο Δο- µέτιο, κτύπησε σὲ κιγκλίδω- μα σπιτιοῦ, στὴν ὁδὸ Αγίου Παύλου Λευκωσίας, μὲ ἁποτέ λεσμα ὁ ὁδηγὸς της νὰ τραυ 34 ΕΚΑΤ. ΛΙΡΕΣ ΓΙΑ ἈΑΠΑΝΕΣ LTETALTIKQN Ὁ ‘Tovaoveyds Ἔσωτερι- μῶν κ. Π. ὙΣτυλιανοῦ κατὰ τίς χθεσινὲς ᾖἐπισκέψεις του συ προσφυγιχοὺς «οἰκισμοὺς, ἀνάφερε ὅτι, τὸ Υπουργικό Συμθούλιο, ἐνέκρινε ΄ στὴν προχθεσι»ἡὴ του συνεδρία συ- γολικὸ ποσὸ δ4 ἑκατομμυρίων λιρῶν ποὺ προθλέπεται στὸν προὐπολογισμὸ τοῦ ΚΕἰδινοῦ Ταμείου ᾿Ανακουφίσέως τοῦ 1981, γιὰ ἀνέγερση προσφυύγι κῶν σπιτιῶν καὶ ἄλλες σιπα- φεῖς οἰκονομικὲς ἐνυσχύσεις πρὸς τοὺς πρὀσφύυγες. σὲ πενθήµερη ΕΡΓΑΣΙΑ ο ΗΑΠΟΚΑΛΥΜΕΙΣ ΤΟΥ κ ΛΟΡΔΟΥ Ἠ Κομμουνιστκὴ σουνδικαλιστικὴ ὀργάνωσπ ΠΕΟ μὲ ἐπέμδαση ὀξδιωματούχων της ἑναντιώ- θΠπκε στὴν δας ἑἐρνασίας. ΕΛΗΞΕ ΧθΕΣ «10 ΙΚΙΡΟΣΙΚΕΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( Ἐπίσημη ἀνακοίνωση ἆνα- φέρει ὅτι ἕληξαν χθὲς οἱ ἑρ- yaoles tod Ἱατροδικαστικοῦ Zequvagiov nob doydvoce τὸ ΓΠαθολογοανατομεχὸ Ἐμῆμα ποῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου σὲ συνεργασία μὲ τὸ ᾿Αρχηγεῖο τῆς Αστυνομίας, τῆς πενθήµερης ἑδδομά- Τὴν ἀποκάλυφη om ἕκα- µε ὁ κ. Ἀόρδος, ὑπ Βωτής τοῦ ΔΗ.ΣΥ ατὴν Αμμόχωστο, σὲ να λε CUYKENTPWON στὸ, συγονσμὸ Κόκκινες Λάῤνακας, ὍὉ κ. Λάρδος ἀγέφερε ὅτι ἡ Ἑταιρεέα «Λόρδου» ἐφάρ- φοσε τὴν πενθήµερη ἐργασία τὸ 1970 μὲ κἡ συγκατάθεση τῆς ΣΕΚ. Στὴ | συγκέντρωση μίλησαν ἐπίσης οἱ ὑποψήφιο, ᾽Αμμο- χώστου κ.Ἡ. Παναγιωτόπου- λος καὶ Χ΄΄’ Γιάννης. ΡΗΛΙΝΝΡ ΛΥΡΙ0 ϱΜΙΜΙΗ ΝΡΕΣ ΠΗΡΕ MPOKATABOAIKA Τη ΡΙΚ. Ὅπως πληροβοροήμαστε, τὸ Ραδιοφωγικὸ “Ίδρυμι Κύ- πρου, ἔχει εἰσπτράξει προκα- ταδολικὰ µέχρι τὸ Ι99ό τὰ χρήματα ποὺ παίρνει σάν ἐ- γοίκιο ἀπὸ τὸ µραδιοσταθμὸ ἀναμεταδόσεως τοῦ Μόντε Κάρλο «ΣΟΜΕΡΑ», ποὺ δρἰ- σκεται Νοντὰ στὴν “Αγία Νά- πα. Σύμφωνα μὲ τὰς ἴδιες πλη ῥοφορίες µας, τὸ ΒΙΜ, παίρ γει πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύ- βιο λίρες τὸ χρόνο σὰν ἐνοί- χιο ἀπὸ τὸ «ΣΟΜΕΡΑ», ἔχει δηλαδἡ εἰσπράξει προκατα- δολικἀἁ περισσότερα ἀπὸ 16 : ἑκατομμύρια λίρες. Τὰ χρήματα αὐτὰ ἔχουν | ἤδη ὅπως πληροφορούμαστε ξοδευθεῖ ἀπὸ τὸ -Ραδιυφωνικὸ Ἵδρυμα Κύπρου, ΚΠΗΡΙΠΗ LTH T.V. ο. Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ x. Τλαῦχνος Ἐληρίδης δὰ μιλήσει αὔριο στὶς 3 μ.μ. ἀπὸ τὴν τηλεόραση στὰ πλαίΐίσιακ τῆς προεκλογιχῆς πε» ριόδου. ο Απτόϕε θὰ μιλήσει ὁ ἆρ- χηγὸς τοῦ ΠΑΜΕ κ. Σοφια: νός. Οἱ ὑπόλοιπες ὁμιλίες θὰ γίνουν ὡς ἑξῆς: —Awtipa, 18 Μαΐου 6 Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Κέν- τρου κ. Τάσσος Ποπαδόπου- λος. «Τρίτη, 19 Μαΐου ὁ Πρό- Έδρος τῆς ΕΔΕΚ κ. Βάσος Λυσσαρίδης. —Teréptn, 20 Matou 6 Πρόεδρος τῆς ΝΕΔΗΠΑ x. ’A λέκος Μιχαηλίδης. Πέμπτη, 21 Μαΐου ὁ Γ. Γραμματέας τοῦ ΑΚΕΛ κ. Ἐ- ζεκίας Παπαϊωάννου. « --ΓΠαρωσκευή, 22 Μαΐυ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΗΚΟ, Πρός- δρος τῆς Δημοκρατίας κ. Σπύρος Κυπριανοῦ. ΧΡΥΣΟΣΙΟΜΟΣ: ΝΛ ΜΠΙΦΕΠΟΥΝ ΙΕΡΗΣ ANAMEI=H STH NOAITIKH ΄ ‘O Αρχιεπίσκοπος Χρωσό- στοµος, μ᾿ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἱερεῖς, τοὺς καλεῖ Υ ᾱ- ποφεύγουν μὲ χάθε τρόπο τὴν ἀνάμειξή τους σὲ κοµµα τινὲς συζητήσεις καὶ διαµά- χες, ἀκόμα καὶ σὲ συγκεντρώ σεις ὁποιουδήποτε κόμματος. Καθῆκον ἐπιδαλλόμενο στοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκ κλησίας, ἀναφέρει ὁ ᾿Αρχιε- πίσκοπος εἶναι νὰ ἐργάζονται γιὰ νὰ γεφυρώνουν τὶς διαφο ρές, νὰ ἐξαλείφουν τὶς δια: μάχες καὶ τὰ µίση καὶ νὰ καλλιεργοῦν πγεῦμα ἀνεχτικὸ τητας καὶ ἀλληλοσεδασμοῦ μεταξὺ τῶν. διαφόρων τάξε- ων τοῆ λποῦ µας καὶ τῶν ὀπιδῶν τῶν διαφόρων κοµ- µάτων, ΓΡΑΨΤΕ ΛΛΟΘΟΣ ΛΕΕΙ 0 ΕΚΠρύ- Σ4Π0Σ Meta ἀπὸ δυὸ µέρες ὁ Κυδερνητικὸς ἐκπρό- σωπος ἀπάντησε ὅτι τὸ τηλέφωνο Τραφείου τοῦ Ὑπουργείου , Παιδείας ποὺ δημοσίευσε ἡ «.ξ- λευθεροτυπία» γιὰ τὴν κομμµατικἡ δραστηριότητα τοῦ ὑποψηφίου ὄουλευ- τῇ τοῦ 'ΔΗ.ΚΟ κ. Γιετ- τίµη δόθηκε... κατὰ λά- θος. Δὲν χρειάζεται νοµί- ζουμε κανένα σχόλιο ἡ ἀπάντηση τοῦ Ruéspvn- τιποῦ ἐκπροσώπου µμιλᾶ µόνη της. ᾿᾽Απολαῦστε την: «Ὁ ὑποψήφιος τοῦ ΔΗ.ΚΟ ᾿Επιθεωρητὴς Σχολείων Στοιχειώδους Ἐκπιαιδεύσεως κ. Γιεττί- µης ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ὑπέδαλε ὑποψημιότητα ζήτησε ἄδεια ἀπουσίας ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία του καὶ ἕκτοτε δὲν προσέρχε- ται στὸ γραφεῖο του οὔ- τε καὶ χρησιμοποιεϊῖ τὸ τηλέφωνο τοῦ γραφείου του. Τὸ ὑπηρεσιακὸ τη- λέφωνο τοῦ κ. Γιεττίµη θόθηκε ἐν παραδρομῆς». eam en ce aes ce ce en SS a a (ππά µην αι SS RS RS A a SS SS OS SS Pp NY CD