Back

Οι δυό Βούλγαροι παίκτες έδεσαν την νέα Αλκή

OF Gud BodAyapor noixree Siecov Ty veo “AAR ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Όσοι φίλαθλοι εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσουν τὴν ΔΙΛ- ΚΗ Λάρνακος στὰ διάφορα φιλικὰ τιαιγνίδια τπς, καὶ στοὺς ἀγῶ.ες τοῦ τουρνουᾶ Άχνας, διεπίστωσαν ὅτι φέτος ἡ ὁμάδα τῶν κυανερύθρων ἄλλαξε στολή. ΓΑ ων Εαν φέτος ἡ ΑΛΛΗ τοῦ κ. Ν. ἁοδατσιεφ µε τὴν παρυµσαι τῶν δυο Εμπειρὼων. Βουλγάρων Γκερα- νωφ και ἱκώσλοκι ὅπως και Των. Ένας PeGuipwueity πυυ απο την «ωνωΝωιώ, Πικρυνοιαςξεται ἄωκετα ὀέμε- γην παιζει ὠρώωο καὶ τεχνικὸ πυναωωψωαυνν καπ εθεισε OL EXEL Usk TA GOVTG Va KTVT δει των τόνο tg Bo nei χόυιας καὶ να Εννικνελοςι Thus γήγορικα. στην Α΄ Ἀαϊηγο- TU pe jth οἱ ΔΥΟ πρώην ἄσσοι λέφσκω κάσοοτιγνόν µε πειρα καὶ τὴν ασια τους, τὴν γεαγικὴ φέτος ὁμάδα τῆς Λάρνωκας ποὺ ὀικαιοκογη- µένά σκαρπισε τὸν ἐνθοωσια- ὠιὸ καὶ τὴν αὔσωδοξια στὶς τάξεις τοῦ κέσμον της. Εκείνο ὅμως ποὺ εδειξε ὅτι χρειάζεται ἡ ὁιάδα εἷ- γαι ενα ἱκαγόὸ παικιή ποὺ νὰ μποροῖ va ἀξιοποιεῖ τὶς τό- διµιονη- τῆς την ors εὐλαιρίες πυὺ γοῦνται. ΘΕΛΕΙ λοιπόν ἕνα κωνηγὸ γκολτζἡ ποὺ νὰ μπορεῖ νά στέ]λει εὔκαλα τὴν μπάλα στὰ ὅκτυα. Φυσικὰ ὑπάρχεν ὁ Δημητράκης Παναγιώτου ἀλλὰ ἀκέμα θάλει πίστωση χρόνου μέχρι νὰ δρεῖ τὸν πραγματικὀὸ ἑαυτό τού, μετὰ τὸν. τελευταῖο τραηματισμό του. ‘OQ Βυύλγαρος προπονητὴς τῆς ὁμάδας κ. Κοδάτσιεφ προώξδησε φέτος τὸν γεαρο Στάσο στὴν ἐπίθεση (πέρσι ἦταν στὴν ἄμυνα) ὅπου μαζὶ μὲ τοὺς νεαρυὺς Μ. Χρωσο- otéucu, AcwviScu, Κίµωγος καὶ τὸν ἔμπειρο Τ. Φαντού- ση θὰ δµκδικήσουν μιά θέ- ση στὴν ἐπίθεση. Φυσικά οἱ Λεωνίδου, Κίμωνος λόγω στρατιωτικῶν ὑποχρεώσεων ἔ- µείναν πίσω στὴν απρφετοιμα σία. ΣΤΗΝ μεσαία γραμμἠ ὁ Βοάλγαρος Γκοράνωφ «κεντά» τὸ γήπεδο καὶ μὲ τὸ ὡφραῖο ποδόσφαιρὀ του θὰ προσφε- ρει πολλὰ στήν φετιγὴ 3Αλ- Kh mdi του οἱ γεαροὶ. ΝΙ- κολάευ --- Μαωππούρας ὑπό- σχονται πολλά. ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ὅμως καὶ στὴν ἅμωνα ἡ φετινἠ *AAKH παρουσιάζεται ἀρκτεὰ ἰσχωρὴ μὲ τὴν παρουσία τῶν γέων παικτῶν της Τ. Μιαμηλιώτη --- Νισάλσκι στὸ χέντρο της. ᾿Ιδιωίτερα ὁ Νισόλσκι εἶναι ὁ παίκτης ποὺ δίνει τὴν πιὸ σωστὴ λύση σὲ κά µπρύ- ὄλημα. Στὰ ἄκρα τῆς ἄ- µωνας οἱ νεαροὶ Μ. . ᾿Γωάν- γου καὶ Α. Σάδδα ἀποτελοῦν ἐγγύηση γιὰ τὸ τέρμα 100 Π. Σαΐττη, | ΘΕΣΗ στὴν διιάδα διεκδι- κοῦν καὶ οἱ ἔμπειροι ᾿Ολύμ- πιος, Μ. Παναγιώτου, Brora Ρη. Σημειώνοιµε ἀκέμα ὅτι οἳ Στὴδ -- Χ. Αοΐζυ ἔφν- γαν φέτος ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῆς ᾽Αλκῆς. ΑΚΗΣ ΒΥΡΙΑΚΟΥ