Back

Ο Α. Μιαμηλιώτης την Κυριακή με την ΕΠΑ κατά Ανορθώσεως

| t ‘0 A. Mioundidtne thy Κυριοχὴ μὲ τὴν ΕΠΑ κατὰ ᾿Ἀνορθώσεως Μεγάλη χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμὸς ἐπικρατεῖ στὶς τάξεις τῶν φιλάθλων τῆς ΕΠΑ Πάρνακος μετὰ τὴν ἁπόκτπσπ τοῦ διεθνὴ κυνπγοῦ Ἀντρου Μιαμηλιώτη ἀπὸ τὸ Ἀ- MOEN, τὸν ὁποῖον ὅπως αἶναι γνωστὸ ἀποδέσμευσε ἡ ὁμάδα τον. Οἱ φίλάθλοι τῆς ΕΤΙΒ ποὺ τρέχουν καὶ στὶς προπονήσεις γιὰ νὰ δοῦν τὸ νέο ἀπόκτημα τῆς ὁμάδας τους, ἀγωνιοῦν καὶ περιμένουν τὴν Κυριακή, ὅπου θὰ δοῦν τὸν Ἀ. Μιαμπλιώτη μὲ τὰ χρώματα τους κατὰ τῆς ᾿Ανορθώσεως σὲ φιλικὸ παιγνίδι. Ἐν τῷ μεταξὺ συνεχίζον- ται ἐντατικὰ οἱ προπίογήσεις τῆς ὁμόδας σὲ διάφορα γήπε δα τῆς Λάρνακας ὑπὸ τίς ὁ δηγίες τοῦ Τσέχου τεχνικοῦ της κ. Μπόφρανακ. [Παρόντες εἶναι ὅλοι οἱ ποδοσφαιρυσιὲς ὅπως καὶ οἱ προσφότως τραυ ματιοθέντες Σκόγιας, Καρσε ρᾶς καὶ Γιωρκάτζης, Στὸν πρόσφατο ἀγώνα κα τὰ τοῦ ῥἘθνικο ᾿Αχνας γιὰ τὸ Τουρνυὰ τῆς “A- χνας, ποὺ ὅπως εἶναι γνω στὸ ἡ ΕΠΑ ἔχασε μὲ Ἱ--ά λό γω κούρασης μάλλον ἀφοῦ τὴν προηγουµένη εἶχε παΐξει μὲ τὸ ΑΠΟΕΛ, χρηοιµατοιή- Once ἔνας ἁκόμα “A ὁ η ἀλλά δὲν ἱκανατοί Mow Alyes µέρες ἡ ETA ἀπομάκρυνε τὸν Τ. Βα σιλείου, παλαιὸ παίκτη τοῦ . ᾽Απόλλωνα καὶ πέροι τοῦ Διαγόρα Ρόδον, διότι δὲν ᾱ- ρθσε στὀν προπονητή. Ἕνα πρόδίτµα ποὺ ἴσως ἀκέμα δὲν ἔγινε ἀλνπιληπτὸ στήν ΕΠΑ --- καὶ εἶθε νὰ μὴν δγμιουργηθεῖ ποτὲ -- εἶναι ἡ Giorn τοῦ τερµατοφώλακα. Μετά τὸν διεθνἠ κῆκερ Χά 6η Κωνσιαντίνου εἶναι δύο νεοροὶ καὶ ἄπειροι μετὰ ὅ µως δὲν ὑπάρχει καγείςὶ Ἰαὶ τοῦτο διότι ὁ ἀευδα λὴς κέρδερος Μέκης AA κιδιάδης πῆρε τὴν ἀπαφαση — χωρὶς τωμπωνοκροωσίες — va Groovelei ἀπὸ τὴν ἐ γεργὸ δράση. Στὸν ἀγώνα τῆς ΊΆνρια κῆς κατὰ τῆς ᾿Ανόρθωσης ὁ 2. Μπάρανεκ δὰ xen yousortor ήσεν τοὺς Χάρη, Γεωργίου, Νικολῆ, Νίκανδρο, (Πιερά- Kn), Δθμόσιο, ᾽Αντωνόκη, βαλόγηρο, Καρσερᾶ, (‘Av- ὁρέον), Π. ᾽Ανγαστασίου, Σκά για, (Δ. Φιλὶπ), Α, νομη λώτη, (Νεοκλέους, ῇ, Περ δίου, ᾿[ουλιάνο). παλὲς ἐντοπώσεις ἔχει ἀφήσει ὁ νεοποκπηβὴς Γιαννάκης Περδίος ἀπὸ τὸν Ἡρακλῆ Γερολάκκου. 'Ὁ «φη λὸς» παρὰ τὸ πκαρὸ τῆς ἡλι κίας του διαξέτει πλούσια ἐἑ meted χσρίσµατα, ἄπιαστο σιοὺτ καὶ σίγουρα μὲ λίγη πείρα μπορεί νὰ πρυσφέρτι πο)λὰ στὴν νέα του ὁμάδα. Πολὺ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ο Γ, ΛΕΜΕΣΙΟΣ Αἰσιάδοξος γιὰ τὴν φετι νἠ πορεία τῆς ΕΠΑ εἶναι ὁ θαυμάσιος ἁμυντιιὸς τῆς ΕΠΑ, Γιῶογος Λεμέσιος, ποὺ διακρίνετα. γιὰ τὸ Gaudino, ἥσυχο καὶ Ὑεμέισ οἶὗσία παι- Χνίδι του, ὅπως καὶ γιὰ τὸν ὄμεμπτο χαρακτήρα του. Mig δήλωσε σχετικὰἁ γιὰ τήν νέα ΕΠΑ: —Mi vio ἄνιμο αἱσιοδοξί- ας καὶ ἀρκεὴ ὅὄρεξη καὶ ζῆλο ἀρχίσαμο τὴν «φεπινὴ περίοδο, Στόχος µας εἶναι ὅπως ἀποφύγουμε τὶς πέρσι νὲς ταλαπωρίες, Ὑν αὐτὸ καὶ πρέπει ὅλοι µας νὰ δεί ξουμα ὀγωνστικότηια καὶ σοδαρότητα. Μὲ τὸν νέο προ πονητή µας κ. Μπάρανεκ εἴ µαστε ἀρκετὰ εὐχαριστημέ vor mb ὅλοι προπονούµαστε ἐντατικά, οὐντομα δὲ dus ote ἅτομον γιὰ τὴν wey τοῦ πρωταβλήµατος. Ἡ ὁμάδα µας φέτος sv οχύεται ἀθκετὰ μὲ τὴν πα pousia τοῦ Α. Μναμηλιώτη, τοῦ Αγγλου Φιλί καὶ tot Περδίου καὶ πιστεύω ὅτι μὲ λίπη τὐχή progotue νὰ κά Li νὰ καλὴ πορεία στὸ λημα, παὺ προδλέπε μὴ φέτος νἆναι πιὸ συναρ κ. ποστικὸ ἀπὸ τὸ περασσμένο καὶ μὲ περισσότερο φανατι- σμό», Αὐσιοδαξία Ἅᾖοιπὸν στὴν BNA Λάρναχος, ποὺ τὴν Κυ ρ-ακἡ στὸ ΓΣ2 κατὰ τῆς Α νόρθωσης, cet μαμα σιοὺς κλάξλους της α «τὰστ» ae tov A. Miourfius τη οτὶς τάξεις της ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ