Back

ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΥΨΩΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Μέ ἐκπλήξεις ξεκίνησε ἡ Γ΄ Κατηγορία EXOPIZELH NIKH TOV YONA ΙΤ Γι ΜΙΝΙ ΗΝ Μὲ ἐκπλήξεις ξεχίνησε τὸ γέο Πρωτάθλημα I’ Katnyo ρίας ὅπυν στὴν πῳεμιέρα τέσ σερα παιχνίδια, ἔληξαν μὲ τὸ ὕδιο σκὀρ 2---0! ᾿Οπωσδήποτε πι anny τικὴ WKN ποὺ ξεχωρίζει ᾖ- ταν αὐτὴ τοῦ. Διγεῆ Ὕ Ψωνα μὲ 2--0 ἐπὶ τοῦ ΘΟἱ µέσα στὴ λοκατάµια. λς δοῦμε ὅμως ποιά ἦταν ἡ εἰ- κόνα τῶν ἀγώνων τῆς ης ἆ γωγιστιχῆς, ty SO Νέος Αἰώνας Τρινώ ο κέρδισε. ἐκτὸς ἔδοις τὴν ΔΕΝ. Ἀνθρέας μὲ 1-0. κι ξεκίνησε μὲ πολ]ὲς ἐλπίδες καὶ ὄνειρα τὸ νέο πρωτάθλη µα στὸ ὁποῖο στοχεύει τὸν τίτλυ, Ἠ ἁὑμάδα τοῦ λωστόκη Βακκινῆ ἦταν καλύτερη καὶ πῆρε τὴν γίκη μὲ τέρμα τοῦ Σχίζα. το “Ο Διγε vc ἀρκετὰ Ὕψωνα πέ τάχε πολύτιμη vt χη, ἀφιᾷ µέσα στὴ Ἰακατά µια. κέρδισε το ΘΟ1 μὲ 2--0, “Evi, OOl aud eave doy wo Seaivnna ἀφήνοντας πιλ λά ἐρωτηματικὰ στὸν κόσμο του. Τα τέρµατα σημείωσαν οἱ Ντίνος καὶ Παμπος ᾽Αντωνίου πο Πολύτιμη vier TETIYE καὶ τὸ ΑΣΙΑ Αύσης ἐπὶ τῆς Δόδας ἑΚατωκοπιᾶς στὸ ΓΣΟ μὲ 2--0. τέρματα ποὺ πέτυχαν of ᾽Αλεξόνδροιυ zal Π,ατρίτης (πέναλτυ), Ἡ ὁ μόδα τοῦ Φλώρη ἔδειξε ὅτι ἔχει τὰ φόντα γιὰ κόὀτι καλό Φετυς. cy Met 2—0 µέρδισε κι ὁ Ἐ θνικὸς Ασσιας τὸν νεοφώτι στο. Ορφέα ᾿Ἀθησίνου, Τὰ τέρματα τῆς ὁμάδας τοῦ Σω τηράκη Γεωργίου. πέτυχαν υἱ Νούλλης καὶ Σ. Φελχάς, τς Μὲ 2--0 τέ]ας κέρδισε καὶ ἡ Ολυμπιάδα τὴν ΕΝΑΔ τέθπητο ποὺ σρωρίωσιν οἱ Ἀότσος, Αοΐζις Ἡ ΕΝΑΔ στερεῖται φέτως τὸν θαωιιόσια νναρὸ ἄσσω της ΓΠΓάννο tlwdy νου ποὺ πῆγε στὸ ΑΠΟΕΛ, Ὢς Ὁ Ποσειδώνας Λάρνε κας. ἀνογεωμεγος γέρδισε στὴν ᾿Αραδίππου τὸν Λλίδα γα Κορμακίτη μὲ 2-1. Προ Γγήξη ὁ Λίδανος μὲ tay Μπέττις ἀλλὰ ὁ Ποσειδώνας πηρε τὴν vik μὲ δύο εὔ στιχα κτυπήματα πενα τι τῶν Νίνου Ππύριλλου, Σωτή vy Mea, Ἱτ ᾿σόπολο τέλος Fin Er τὸ παιχνίδι στὴν Δερύνεια | ταξὸ τῶν ὑπηφηφίων µνη στήρων τοῦ τίτλου, Ανης yesvnang “nt Ηρακλῦ Tess λάκκον Ἠο Αναγέννηση προηγήθη cra σχὀρ μὲ τὸν Γι Asion, ΑΥΤΟ TO ΣΛΒΒΑΤΩΝΥΡΙΑΚΟ ᾽Αοκετὸ ἐνδιιφέρον -ᾱ- EMTS και ἡ 21. yw στικἠ τοῦ TOwWTUBAN Bates. Ἡ Αναγέννηση Δερύνειι προγματοπηα! ἐπιμίνδυνη ξοδο, ἀντιμετωπίζυντας την ᾿Ολώαπιόδα ἁἆλλὰ αἰσιὸδας:ἳ γιὰ τὴν νίκη, Τὴν. ποώτη νίκη της σε» πεύει νὰ κάνει ASE Ket TOKE Tay ἀντιμετωπίστι τὸν Ποσειδώνα, το ot Trager Save, othe Acsaréua μὲ τὴν AEK Κο ξοεας αὔτῃ τὴν φηρὰ, γη, πεστεύετια ὅτι GX Buri του Esdus πρὸς τὴν αν κα, Ὁ “Hoa nrg Tite. He το AZIA Kai αἴσιοδοσετ γιά τος Αγώνα ἀφοῦ Βέι yh στὴν ὑπέδεση «ττλοςν», 213 PRO πυγκρούοντ SsnuBertéc τῆς πρώτης ωνιστικῆς Neng Αἴωνις (ηταν κώναμ καὶ Ἐθνικὸ- “Aca ic Στὴν Αβηαινου 4 ὤρψειις σκοπεύει τους. Σου πιω τους δαξμοὺς ab ἠντίπολῃ τὴν ΕΝΑΔ, ἑνῶ τελος στὸν ΄Ὕψφωνις ὁ τυπικός Διγενὴς φι Σσοξσνιἳ τὸν Αίδηνςο Kagan σα. (δεύτερη ἔποδος το} σι. πεώπντης νά φῦηπε arog 4 bagueus. ΑΚΗΣ Αυριακου