Κέρδισαν-᾽ τά ἔπαθλα Κάρλσπεργικ :Ἡ Ἓμόνοια Λενκωσίας καί τό Θ0 Ἱ΄ Κ. Λακατάμι- ας ἦσαν οἱ κατακτήτριες ὁμάδες τῶν ᾿Επάθλων ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ Τέχνης, θους καὶ ᾿Αρετῆς Noep- + BplovA’ καϊΓ΄ κατηγορίας ἀντιατοίχως. Στὴν φώτο- χραφία ὁ Διευθυντής Δη- µοσίων Σχέσεων τῆς ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ κ. Πάμπος Αβρααμίδης ἐπιδίδει στόν Ἡρόεδρο τῆς ' Ομόνοιας κ. Κ. Κωνσταντινίδη (πάνω) καί στόν Ἔφορον Ἠοδο- αφαίρου τοῦ ΘΟ΄Τ’ κ. Στέ- λιο Ἰωάννου (κάτω) στήν ἀνάπαυλα τοῦ ἀγῶνος τῆς περασμένης Ηνριακῆς Ομόνοια - Παραλίμνι στό Μακάριο ᾿Αθληεικό Κέν- τρο, τὶς σχετικές ἐπιταγές, Τό ἜπαθλοΚΑΡΑΣΠΕΡΕ Νοεμβρίου Β΄ κατηγορίας, μοιράστηκαν οἱ ἰσοβαθμί- σααες ὁμάδες τοῦ Αρη καί ταῦ Ἡ.Ν. Μαρωνιτῶν. ΞΟ διαιτητής Σκαπούλης διαψεύδει . “Ο διαἠητής κ. Χρ. Σκαπούλης μ᾿ ἀφορμή δημοσίευμα ἑβδομαδιαίας Αθλητικῆς ἐφημερίδος ὅτι ἦταν ἐπό- της στό παιγνίδι ΕΓΙΑ- Κεραυνός μᾶς. Δήλωσε ὅτι αὐτό δέν ἀνταπρκρίνεται στήν πραγματικότητα, ἀφοῦ δέν ἦχαν άριομένοι, ἀλλά παρακολουθοῦσε τόν Ἠγώνα ΑΠΟΕΛ-ΠΟΛ. Επίσης ὁκ. Σκοπούλης ἐξἀφορμῆς, ἀνακοινώσεως τοῦ Κ.ΝΜ. γιά ἁδικία σὲ βάρος τρυ, μᾶς δήλωσε ὅτι κάτι τὲ- τοιο δέν συνέβη: Μεσημβρινὰ Σπὸρ Στήν χτεσνοβραδυνή του συνεδρία τό Δ.Σ. τῆς ΚΟΠ άνα- μένετο νά ἐγκρίνει εἰσήγηση τῆς Ἑκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς γιά Παροχή πρίµ 25 λιρῶν σὲ κάθε παίκτη τῆς ᾿ Εθνικῆς ' Ελπί- ων, : ΄Η ἐκτελεστική ἐπιτροπή τῆς ΚΟΠ κατέληξε στήν ἀπό- φαση αὐὑτή ὕστερα ἀπό τή θαυμάσια ἐμφάνιση ἀλλά καἰτή µεγάλη διεθνῆ νίκη τῶν ᾿Ελπίδων µας ἐπί τῆς ἀντίστοιχης ὁμάδας τῆς Γαλλίας. Πρόκειται γιά τήν πρώτη φΦοράστήν ἱστορίατῆς Ἓθνι- κῆς ᾿ Ελπίδων πού θά παραχωρηθεί πρίµ γιά καλή ἔμ φάνιση καί νίκη, Θεωρεῖται δεδομένο ὅτι τό λογικό ποσό τῶν 25 λιρῶν θά δοθεῖ τελικά στούς παῖκτες µέσα στά πλαίσια τῶν προ- σπαθειῶν γιά τήν καθιέρωση κινήτρων. Μπδευίζεται to ANOEN 6t0 NMacKet Τὸ ᾿ΑΠΟΕΛ δὲν παρουσιάωτηκε στὸ προ ψεσινὸ ἐξ ἀναθολῆς παιχνίδι του στὸ μπά- σκετ μὲ τὸν Απόλλωνα στὴ Λεμεσὸ καὶ πει λεῖται μὲ τιμωρία. he Σ μὲ τὴν Kut ANOEA ἔστει ν Spa TO μεσημέρι εγράφηµα ση Ὁμοστοδία καὶ tmotoe fran τὸ παι- ι μὲ τὸν ᾽Απόλλωνα ὁριστεῖ μετὰ τὴν My η τοῦ πρωταθλήματος γιατὶ ἀδύνατοῦσε παίξει τὴν Δευτέρα. οιο. at Έως, Ἡ Ὁμοσπονδίασον ἀπάντησή “εής δικοί } σε τὸ ΑΠΟΕΛ νὰ ἀγωνιοτεῖ γιατὶ δὲν ὑπῆρ-. χε λόγος ἀναβολῆς, Μεσηµβρι νὰ Σπό ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΣΧΗΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ᾿Θά τρίξει τά δόντια Μεσημβρινὰ Σπό ὁ Κολοκούδιας. στούς παῖκτες ΘΑ ΚΑΜΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ᾿Αποφασισμένος νά τρίξει τά δόντια δέ µερι- κούς παῖκτες εἶναι ὁπροπονητήςκ. Κολοκούδιας στήν Ε.Ν. Παραλιμµνίου. µετά τήν ἀποκαρδιωτική ἐμφάνισή τους µέτήν Ομόνοια, καί τήν βαρειά ἥττα μὲ 4--0 πού ἔφερε τήν ὁμάδα στό προτε΄ λευταῖο σκαλοπάτι τῆς βαθμολογίας. Μιά θέση ἀσφαλῶς πολύ ὄν- σκολη. καί ὄχι ἀντάξια τῆς «περσινῆς κραταιᾶς ὁμάδας πού ὁιοκδικοῦσε καί αὐτό τόν τίτλο ἀκόμα. τσι ὁ κ. Κολοκούδιας: ὅπως πληβοφορούμεθα, ζήτη- σε ἀπό τούς παῖκτες νά κά- Ἠνουν καλύτερη ζωή.γιά ν΄ ἀνέ- βη ταυτόχρονα καί ἡ ἀπόδρσή τους, οὕτως ὥστε νά γυρίσει ἡ, ὁμάδα στίς ἐπιτυχίες καὶ ἄκαγ- Κιστρωθεῖ ἀπό τόν πυθμένα Ταντόχρονα, ὅπως ἀναφέ- ῥουν οἱ πληροφορίες µας. ὁ κ. Κολοκαύδιας, θά ἐπίδιώξει κά- ποια τοµή στήν ὁμάδα, ἀλλάσ- σοντας τόν τρόπο ἀναπτύξεως, τήν χρησιμοποίηση νεαρῶν παικτῶν. πού πιστεύει ὅτι µπο- ρεῖ νά φέρουν τήν ἄνοιξη στήν ΄Ἔνωση. Ὁ κ. Κολοκούδιας θά ἔπιδι- ὠώξει νά δέσει μᾶλλον πιό πολύ τό κέντρο ἀμύνης, τὸ ὁποῖον ὅπως φάνηκε μέ τήν ᾿Οµόνοια ἦταν τρομερά ἀδύνατο. Ετσι δέν ἀποκλείεται νὰ θελήσει νά ἐπαναφέρει τόν Παπαλούκα στό κέντρο ἄμυνας ἀφήνοντας ἔξω ἕνα ἀπό τούς Καφέτζη ἡ Κίττο. :. Πάντως πιστεύουμε ὅτι (αρριάζεται νά γίνει κάποια το- μή γιά νά μπορέσει νά βρεῖ ἡ ὁμάδα τόν παλιό καλό ἑαυτό της. Προπόνηση Καλοῦνται οἱ πιό κότω ἔφηβοι πέτο- αφαιριστές σὲ προπόνηση τιού θὰ γί- ψει τήν Κυριακή 20.12.1981 στό Στ΄ Γυμνάσιο Λεμεσοῦ στίς 2.0 μ.μ. Χριστοδούλου Χριστόδουλος, Χρι- σιάφόρου- Ἰωάννης, Παναγίδης Κὠ- στας, Ιωαννίδης Μιχαλόκης, Πιερῆ Χρύσανθος, Παυγιούκας Γεώργιος, Κοντός ᾿Αδάμος, Γεωργίου Κώστας, Κυριάκου Μυριάκος, Καυκαρίδης Εὐπύ.- χιος. 7 Εθνικῶν βόλλεὺ ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Καλοῦνται οἱ πιό κάτω νεάνιδες ι ἲ ι 4 ‘i πετοσφαρίστριες σὲ προπὀνηση ποῦ θά γίνειτό Σάββατο 19.12.1981 στό Α΄ ᾿ Γυμνάσιο Λεμεσοῦ στίς 3.30 μ.μ. Στυλιανοῦ ᾿Αναστασία, Σωκρᾶ- τους Αννα, Ῥοτοίδου Αλεξία, Παυ: λίδου Γεωργία, Τζιωρτζῇ Ζιάνετ, Κα: πσομπῆ Χαρούλα, Ρωσοίδου Ρωζάνα, Φωτίου Θόη, Νικολάου Αντρη, Ν.: κολάου Στάλω, Νικολάου Μάρω, Χαραλάμπους Χαρούλα .. ΕΠ. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Οἱ τελικοί . τοῦ ἀτομικοῦ - πρωταθλήματος Σήμερα. Τετάρτη θά διεξαχθούν στά ἀσκητήρια τής Παγκήπριας Ομοσπονδίας ᾿Επιτραπέζιας ᾿Αντισφαί- ῥισης (ΠΟΕΠΑ) οἱ τελικώ ἀγῶνες τοῦ Παγκύπριου ᾽Ατομικοῦ Πρωταθλήματος ᾿Επιτραπέζιας ᾿Αντισφαί- Ρισης ᾿Ανδρῶν, ᾿Εφήβων, Παίδων, Γυναικῶν, Νεανί- δων, καί Διπλοῦ ᾽Ανδρῶν. Στή σηµερινή ἀναμέτρηση, θά βρεθοῦν ἀνιμέτωποι οἱ καλύτε- ΄ ροι ἀντισφαιριστές, καὶ ἀντι- σφαιρίστριες τοῦ τόπου µας, Οἱ ἀγῶνες προβλέπονται πέρα πά- σησἀμφιβολίας πεισµατώδεις καὶ πολύ δυναμικοί. Τή µεγάλη αὐτή ἀθλητική ἐκδή- ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ’ Παίζεί Αγγλος τοῦ Ε γόρα ΕΙΝΑΙΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ Ο Αγγλος παί- κτης πού Έφερε ὁ Εὐα- γόρας θά ἐνισχύσει τήν Κυριακή τήν ὁμά- δα στό δύσκολο ἑκτός Έδρας παιχνίδι μὲ τήν Ομόνοια ᾿Αραδίπ- που. 7 'O Αντριου Φούτ στίς προπονήσεις ἔδειξε ὅτι βρί. σκεται οἱ πολύ καλή ἀγωνι- στική καί φυσική κατάσταση καί ὁ προπονητής τῆς ὁμά.. δας Τ. Χαραλάμπους θάτόν χρησιμοποιήσει στήνοθέση 5 τοῦ σέντερ φόρ κατά πᾶσαν πιθανότητα. “Ο ᾿Αγγλος παίκτης, ὅπως φάνηκε ἀπό τίς προ: πονήσεις ἔχει πλούσια προ- σόντα καί ὅτι μπορεῖ νά βο- ηθήσει τὸν Εὐαγόρα στήν προσπάθεια πού καταβάλ- λει ν᾿ ἀποφύγει τήν διαβά- θµιση. Στό μεταξύ, ὁ προπονη: τής τῆς ὁμάδας ἀναμένεται νά κάμει μερικές ἀλλαγές στήν σύνθεση στό παιχνίδι µέτήν ᾿Αραδίππου, σέ µιά προσπάθεια νά παρουσιά: σει ἕνα δυναμικό σύνολο. λωση ἄθλοθετησε ἡ Φίλαθλος Εταιρεία ΚΕΟ. Τούς ἀγῶνες δι- οργανώνει καὶ διευθύνει ἡ ΠΟΕ- ΠΑ: Οἱ ἀγῶνες θά ἀρχίσουν στίς 430 µ.µ., σ᾿ αὐτοὺς προσεκλή- θησαν ἐπίσημοι, ἀθλητικοί παρά- γαντες τοῦ τόπου µας οἱ ᾿ Αρχές τοῦ ΚΟΑ καὶ ἑκπρόσωπαι Ξένων Πρεσβειῶν Kavinaoc AYO BAOMAAES EKTOS ΓΗΠΕΔΩΝ Ο Α. ΣΑΒΒΑ - Τελικά τό τραῦμα τοῦ νεαροῦ ἄσσου τῆς 'Ομόνοι- ας Κάντηλου δέν ἡέαν σοβαρό στό πᾳιχνίδι µέ τήν. Ἕνωση Νέων Παραλιμνίου, καί τήν Κὐριακή θάναὶ παρών στό δύσκολο παιχνίδι μέ-τόν. Κεραύνά, .ὉΟ παίκτης μᾶλλον «κράµπα» ἔπαθε στό σκληρό μαρκάρισμα τοῦ Καφέτζη καὶ εἶναι τώρα Καλά καί θά παίξει κανονι- κά μέ τήν φανέλλα Νο 7 στήν πλάτη, wid καὶ 6 Μαυρῆς εἶναι τραυματίας. Στό μεταξύ, ὁ διεθνής ἄοσος Μαυρῆς ἀναμενό- ταν νά ἀρχίσει χθές ἔλα- φρές προπονήσεις γιά νά ἐπανεύρει τήν ἀνάλογη ἀγωνιοτική καί φυσική κα: τἀστασῃ πού χρειάζεται γιάνἁ μπορέσεινάξαναπά- ρει τήν θέση του ατή πρό: σινη ἐνδεκάδα, Πάντως θά χρειασθοῦν τοὐλάχιστου δύο βδομάδες, » Μακρυά ἀπό τά γήπεδα θά μείνει γιά δύο βδοµά- δες καί ὁ διεθνής Αντρος Σάββα πού τραυρατίσθηκε σὲ προπόνηση τήν περασμένη βδομάδα καὶ ὑποβάλ- γλεται σὲ θεραπεία, : i *°O Kore τελοφμετέβη ἁτήν ῬουΧγαρία γιά θε- cot αροῦσε νά ἀποθεραπευθεῖ τό τραῦμα τοῷ, πού προκλήθηκε ἀπό τό παιχνίδι pe Ῥαπεία µιά και ἀδῶ δὲν τήν Νέα Σαλαμίνα. 10 παΐκτης κατά πᾶσαν πιθανότητα θά ὑποβληθεῖ σέ ἐγχείρηση μηνίσκρύ ὃπότε θά μείνει γιά ἄλλους δύο καί πλέον μῆνες µακρυά ἀπό τά γήπεδα.