Back

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

EPTA KAT HMEPAL TH) E@NIKI} EANAAOY ELD TO U2PAMA 'O adpiavds noSespaipinds & βυσίαι τῶν Ἑλλήνων ὃ ΤΕΛ ΑΒΙΒ, 5 Μαρτίου. -- Ἡ Ἑλληνικὴ ποδοσφαιρικὴὰ ὁμὰς άπε- Φασίσθη, ὅπως ἀγωνισθή τὴν Δευτέραν (Αὔριον) ὑπὸ τὴν κάτωθι σύνθεσιν. ἸΤαουξῆς -- Ρωσσίδης, Λινοξυλάκης, Κουρτξίδης -- Ξανθό- πουλος, Κοτρίδης -- Κοκκινάκης, Παπαντωνίου, Σταματιάδης, Καμά- ρας καὶ Πανάκης. Σήμερον τὸ πρωῖ οἱ Ἕλληνες παῖκται ἐπροπονήθησαν εἰς τὸ γήπεδον τοῦ συλλόγου «Ma. καμπί», αὔριον δὲ θὰ προπονηθοῦν εἰς τὸ στάδιον «Ραματγκάν», ὅπου τὴν Δευτέραν θὰ διεξαχθῃ ἡ συνάν- καὶ ᾿Ισραήλ. Οἱ Ἔλληνες ἀθληταὶ ἐπεσκέφθη- σαν σήµερον τὰ “Ἱεροσόλυμα. Χα- ρακτηριστικὸν τοῦ ἐνδιαφέροντος, τὸ ὁποῖον ἔχει ἀναπτυχθῃ ἐξ άφορ- μῆς τοῦ ἀγῶγος, εἶναι καὶ τὸ ὅτι τὴν Δευτέραν φθάνουν τρία cepo- σκάφη μὲ Ἓλληνας φιλάθλους ἐκ Κύπρου. Σημειωτέον, ὅτι οἱ Ἴσρα- ηλῖται ἐξ Ελλάδος στοιχηµατίζουν ὑπὲρ τῶν Ελλήνων παικτῶν. Τὰ εἰ- σιτήρια τοῦ ἀγῶνος, τιµωμµένα πρὸς τρεῖς λίρας ᾿Ισραήλ, ἤτοι 54.000 δραχµάς, ἐξηντλήθησαν ἤδη. Ὑπὸ τῆς ᾿Αστυνομίας συνελήφθη σπεῖρα ἡ ὁποία ἐκυκλοφόρησε πλαστὰ εἰ- σιτήρια τοῦ ἀγῶνος! φέρον.-- Ἡ σύνθεσις τῆς Ἐθν ικῆς τησις τῶν ἐθνικῶν ὁμάδων Ελλάδος: γὼν καὶ τὸ ἐκ Κύπρου ἐνδια- A ὁμάδος Ἑλλάδες-- Αἱ περ τῶν Ἰσραηλιτῶν. Ἐν µέσῳ συγκινητικῆς ἀτμοσφαί- ρας ἐδόθη χθὲς δεξίωσις πρὸς τι- μὴν τῆς Ἑλληνικῆς ὁμάδος ἐκ µέ- ρους τῶν ἐξ Ελλάδος ᾿Ισραηλιτῶν. Χορωδία ἔψαλε τοὺς ἐθνικούς ὕμνους τῶν δύο χωρῶν, ὠμίλησαν δὲ διά. φοροι ᾿Ισραηλῖται ἐπίσημοι, τονίσαν- τες τοὺς στενούς δεσμούς τούς συν- δέοντας τὰς δύο χώρας. Οἱ ὁμιλη- ταὶ ὑπεγράμμισαν τὰ κοινὰ ἰδανικά τῶν δύο φίλων Κρατῶν, τὰ ὁποία ἀγωνίζονται διά τὴν ἐλευθερίαν. Ὅ ἀρχηγὸς τῆς Ελληνικῆς ἀποστολῆς Δήμαρχος Πειραιῶς κ. ᾿Ανδριανό- πουλος ἀπήντησεν, εὐχαριστήσας διὰ τὰς σηµειωθείσας θερμὰς καὶ ἐγ- καρδίους ἐκδηλώσεὶς, ὑπέμνησε δὲ τὰς θυσίας τῶν Ἑλλήνων ὑπὲρ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν κατὰ τὴν κατοχήν, κα- θὼς καὶ τὴν παρασχεθεῖσαν συνδρο- μὴν ἐκ μέρους τοῦ στόλου τοῦ Ισ. ραήλ. κατὰ τοὺς σεισμούς τῶν ᾿Ιονί- ὧν γήσων. PPP