Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δυναμικός αγώνας απὀ τοὺς σπουδαστὲς Παιδαγωγικής Η Σπουδαστικἠ Κοινότητα᾽ της Παιδαγωγικής Ακαδη-, µίας Κυπρου προσκάλεσε στην Παιδαγωγικἡ Ακαδημία τους αξιωματούχους της ΠΟΕΔ οι οποίοι και ανάἁλυ- σαν στους σπουδαστὲἑς τις συμφωνίες που υπογράφτη- ἆ καν μεταξὺ ΠΟΕΔ καὶ κυ- θέρνησης το 1981. Στη ουζήτηση που ακο- λούθησε, οι σπουδαστές εξέφρασαν την πικρία και την απογοήτευση τους για τις συμφωνίες αυτες και απαίτησαν εντονατην άμεση αναθεώρηση Των συµφω- νιών ὅσον αφορά το διαχω- ρισμό σε δασκἁλους εν υπη- ρεσία καινεοδιοριζόµενους. Τονίστηκε επίσης απο τους σπουδαστές οτι θα avada- Bouv δυναμικὀ αγώνα για να διεκδικήσουν το δίκαιο αἷ- τηµα τους και ζητήθηκε η συμπαράσταση του διδα- σκαλικού κόσμου. Διαπραγματεύσεις ΣΕΚ -- Βάσεων Απο την Ομοσπονδία Κυ- θερύὐητικὠν και Στρατιωτι- κὠν Εργατοὐπαλλήλων Κύ- πρου ΣΕΚ, ανακοινώνεται οτι κατόπιν κοινής συνε- δρεἰίας μεταξύ των Στρατιω- τικῶν Αρχωὼν των Βρεττανι- κὠν Βάσεων και των Συντε- χνιὼν η οποία παραγµατο- ποιῆθηκε την 27η τρἐχο- ντος, στην Επισκοπῆ, υπο την προεδρἰα λειτουργού του Υπουργείου Εργασίας συζητήθηκε το πρὀθληµα τῆς εξασφάἄλισης της αξίας του Ταμείου Προνοΐας και των. φιλοδωρημάτων αφυ- πηρετήσεως. Κατα την εν λόγω συνά- ντηση, παρόλο οτικαιοιδύο πλευρὲς εμμένουν στις αρ- χικὲς τους θέσεις εντούτοις ο εκπρόσωπος του Υπουρ- γείου Εργασίας ἄναλαθε να ετοιμάσει ορισμένα στοιχεία Ta onoia 8a αποστε]λει προς τις Αρχὲς των Βάσεων σε µια θδομάᾶδα σε µια προσπάθεια του, να αποτρέψει τη δη- µιουργίια αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις. Ο κ. Γλέζος επισκέφθηκε τον Προεδρεύοντα Ο Προεδρεύων της Δημο- κρατίας κ. Γεώργιος Λαδὰς δέχτηκε χθές τον Βουλευτὴ τῆς «Ε.Δ.Α. καὶ παλιὸ αντι- στασιακὀὸ κ. Μανώλη Γλέζο,ο οποῖος θρίσκεται στην Κὺ- προ για διαλέξεις σχετικἀ µε την 28η Οκτωθρίου. Μεταξύ τού Προεδρεύο- ντος και τού κ. Γλέζου ἔγινε ανασκόπηση πολλὼν ὅδιε- θνών ζητημάτων καθὼς κἀι τῆς παρούσας φάσεως του κυπριακού προθλῆµατος. Η ανταλλαγή απόψεων ἔγινε µέσα σε πνεύμα πολλῆς εγ- καρδιότητας. O Προε- δρεύων της. Δημοκρατίας ευχαρϊστῄῃσε τον κ. Γλὲζο για το ζωηρὸ ενδιαφἑρον του για την Κύπρο και εξέφρασε τη χαρά του γιατί τον cuva- ντησε ὕστερα απο πολλά χρόνια. Απόπειρα εξαγωγἠς συναλλάγματος Κατατη διᾶρκεια ελέγχου επι- θατών που επρὀκειτο να αναχω- ρῆσουν απο το αεροδρόμιο Λάρ-. νακας, η Αστυνομία θρήκε στην κατοχῆ πέντε απο αυτους συνο- λικἁ 1.210 Λ.Κ., 300 Λ. Αγγλίας και 9.590 δολλάρια Αμερικῆς τα οποία προσπάθησαν να εξαγά- γουν xwpic ἄδεια. Τα τιοσᾶ κατα- σχἐθηκαν απο τις Τελωνειακὲς Αρχὲς. Στερήθηκαν την άδεια οδηγού Πέντε προσωπα στερήθηκαν απο τα Επαρχιακά Δικαστήρια Λευκωσίας και Λεμεσού το δι- καΐωμα να ἔχουν ἡ να αποκτή- σουν ἁἄδεια οδηγοῦ για περιό- δους που κυμµαϊνονται απο µια θδομᾶδα ως ἕνα χρόνο για διᾶ- Φορες σοθαρὲς παραθιάσεις Tpoxaiac. Ο Πρόεδρος συναντήθηκε µε Σοθιετικὀ Πρωθυπουργό Ο Πρόεδρος Κυπριανού συναντήθηκε νωρἰς χθές το απόγευμα µε τον Σοθιετικὀ «Πρωθυπουργό κ. Τυχόνωφ και εἶχε µαζί του συνομιλίες για πολιτικά θέµατα αλλά και για την ανάπτυξη τών σχέ- σεων Κύπρου και Σοθιετικἠς Ένωσης στον εμπορικὀ και πολιτιστικὀ τοµέα. Οἱ συνομιλίες κράτησαν µια ὠρακαιστην αρχήτουςο Σοθιετικὀς Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις μακρὲς και ενδιαφέρουσες, πως εἶπε συνομιλίες που έγιναν προ- χθές μεταξύ τών Προέδρων Μπρέζνιεφ και Κυπριανού. Κράτηση για πλαστογραφία To Επαρχιακὸ Δικαστήῆριο Λευκωσίας εξέδωσε διάταγμα ϐηµερης κράτησης Δυτικογερ- μανού περιηγητή σχετικὰ µε διερευνώµενη υπόθεση πλα- otoypagiac. Η Αστυνομία διερευνὰ την υπόθεση. | OK. Λυσσαρίδης για τη νίκη των σοσιαλιστών στην lonavia ᾿.Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ κ. Λυσ-. σαρΐδης ἔκαμε την ακόλουθη δήλωση για τη νίκη των σοσιαλἰ- στὠν στην Ισπανία: «Χαιρετίζουμε την νίκη των σοσιαλιστικών δυνᾶμεων στην Ισπανία σαν ἕνα ακόμα σηµα- Ὦ γτικὸ θῆμα στην αλλαγή του πο- Γ λιτικου χάρτη της Μεσογεϊου.Ο ' σοσιαλισμὸς αποτελεῖ το μέλλον της ανθρωπότητας. Οι λαοϊί σ᾿ όλον τον κόσμο παίρνουν την τύχη τους στα χέρια τους. Το μέλλον ανήκει στους λαοὺς. Το μέλλον ανήκει στο σοσιαλισµὀ. Αμέσως µετα τη γνωστο πρίηση των αποτελεσμάτων, ο -Δρ Λυσσαρίδης απέστειλε συγ- χαρητήριο τηλεγράφημα στο Σοσιαλιστικ Κόμμα της Ισπα- γίας και στον Φιλ. Γκονζάλεθ προσωπικάἁ. H «Universal» αρνήθηκε διαφήμιση στην «Κυπριακή» Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ «UNIVERSAL» πρὀσφατα έδωσε διαφη- µισεις της εταιρείας της σε όλες ανεξαίρετα τις κυπριακές εφημερίδες. Εξαϊρεση απετέλεσε και πἀλιν η εφημερίδα µας. Εἶναι φανερά και πολύ γνωστά τα αισθή- µατα της εταιρείας «Universal» προς την εφημερίδα µας, γιατί και πέρσυ εἰχε αρνηθεἰ ὅια- φήμιση την οποία εἶχε δώσει παντού, λέγοντας ὀτιτης εἶχαν τελειώσειτα λεφτά για διαφημίσεις. Αφήνουμε λοιπὀν τα στελέχη, µέλη, οπαδούς και φίλους του ΠΑΜΕ να 6ydAouv τα ανάλογα συμπεράσµατα!. Ο Μ. Γλέζος στον Αρχιεπίσκοπο Η΄’Α. Μ. ο Αρχιεπίσκοπος δέχθηκε χθὲς στο γραφεὶο του τον Ελληνα Βουλευτή κ. Μανώλη Γλὲζο.