ο ---------------- ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ Το ὀργανο της ακροδεξιᾶς καιτης αντίδρασης στην Κύπρο, η περιθόητη «Σημερινή», ξεσπά- θωσε εναντίον δηµοκράτη και Προοδευτικού Καθηγητἡὴ του Πογκυπρίου Γυμνασίου, γιστὶ εἰχε την τόλμη και την παρρησία να σταθεὶ ενώ- πιον των μαθητὠν του εν λόγω σχολείου, κατά το σχολικὀ εορτασμὀ της 28ης Οκτωθρἰου και της Εθνικής Αντίστασης και «να πεὶ τα σύκα σύκα και τη οκάφη σκάφη». Και ενώ όλοι οι δημοκρατικοί καθηγητὲς του Παγκυπρίου Γυμνασίου ἑσπευδαν µε συγκίνηση και ενθουσιασμό να δώσουν Ta θερμά τους συγ- χαρητήρια στον καθηγητή που τόλμησε, ἑστω και τώρα, να παρουσιάσει τα γεγονότα του Επους του 40 και της Εθγικἠς Αντίστασης στις ορθές τους και πραγματικὲς τους διαστάσεις, η «Σημερινή», η εφημερίδα που συλλογάται ελεύ- θερα και καλά, ωρύεται και ζητά την κεφαλήτου καθηγητή επι πινάκι, Σε αντίθεση µε τή γενικἠ επιδοκιµασἰα και ικανοποἱηση, η εφημερίδα του κατεστημένου και της οπισθοδρόµησης «ανίχνευσε» Ππρωτο- φανὲς σκἀνδαλο και «αλγεινὲς καὶ εντονες αντιδράσεις σε προσκεκλημένους, καθηγητὲς και μαθητές»! . Ειλικρινά, αὐτὸ που δεν µπορέσαµε να κατα- λάθουμε εἶναι το τι επίµεπτο και αξιοκατάκριτο περιέχει η ομιλία σκάνδαλο κατά τη «Σημερινή». Η µήπως η «Σημερινή» Ηρωδιᾶδα µαϊνεται, γιατί ο εν λόγω. καθηγητής εµαστίγωσε ανηλεώς το δικτότορα Μεταξά και το φαυλο του καθεστώς της 4ης Αυγούστου Η ενοχλήθηκε και θίγηκε ἡ αµετρος εθνικοφροσύνη της απο την εξύµνηση της Εθνικής Αντίστασης της Ελλάδας Αυτά όλα όμως, τόσο η κοταδἰκη του Μεταξά ως δικτάτορα ὁσο και η εξύµνηση και η αναγνώ- Ριση της Εθνικής αντίστασης εἶναι θέσεις της «Ελληνικής Βουλής καιτης δηµοκρατικής σοσια- λιστικής Κυθέρνησης της Ελλάδας, καιτου ἴδιου του Πρωθυπουργού της κ. Αντρέα Παπαντρέου. Είναι η ιστορική αλήθεια που καθιερώθηκε ὑστερα απο χρόνια διασμού της απο τις κύθερ- νήσεις της Δεξιάς. . Ξεχνά, ὀπως φαΐνεται η «Σημερινή» πως η εποχήπου μπορούσε να ρἰχνει στάχτη στα µότια του κὀσµου, ἠέρασε ανεπιστρεπτ. Ξεχνάπωςο Λαός της Κύπρου, δοκιμάστηκε στο αμόνι µιας τουρκικἠς εισθολἠς και ενός παρανοϊκού και εγκληματικούυ Πραξικοπήματος. Και ανταριά- στηκε, γιατί τόλμησε ἑνας καθηγητἠς να πεἰ στους µαθητές πως οἱ δικτάτορες «εἶναι οἱ κα- ταστροφεὶς του έθνους και οι υπονομευτές του κράτους. Εἰναι οι εγκληματίες καταπατητὲς των δικαιωμάτων του λαού και οι ᾳδίστακτοι καταδό- τες της πατρίδας τους». Αυτό που ενόχλησε την εν λόγω εφημερίδα, εἶναι οπὠσδήποτε η προσπάθεια κάποιου καθη- γητή ν᾿ ανοΐξη τα µότια των μαθητών του και να τους ανασύρει απο τα μαύρα σοκοτᾶδια, στα: : onoia Toug ‘epfeav εδώ και τόσα χρόνια η Αντὶ- ὅραση και η Διαστρέθλωση της ἱστορίας. Η ιστορική δικαίωση και η πολιτικοιδεολογική υποστήριξη που επιχειρεἰ η «Σημερινή» για το καθεστώς της 6ης Αυγούστου, εἶναι ἔκδηλη όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί πίσω απο Το δά- κτυλο της. Ενοχλήθηκε η εφημερίδα, γιατίενας καθηγητής εἶπε στους µαθητές πως δεν µπορεί ο Ιωάννης Μεταξάς, που ἧἦταν δικτάτορας να θεωρείται ο ενσαρκωτής των οραματισμών και των πόθων του λαού. Ενοχλήθηκε η «Σημερινή» επειδἠ ἄναφερε ο Καθηγητής ότι «ἴσώς εἶναι η πρὠτη φορά που τιμούμε τον τιτάνιο εκείνο αγώνα των Ελλήνων στις ορθές του διαστά- σεις». Ενοχλήθηκε, γιατί ανάφερε ο καθηγητής πως οἱ δικτάτορες καπηλεύοντα! και εκµετολ- λεύονται τα εθνικἀ και θρησκευτικἁ σύμβολα. Και μένει τώρα να θρεῖτε τι κανει νιόου-νιάου στα κεραμίδια, για να Βρείτε και τι πρεσθεύειη «Σημερινή». Την παραδίνουµε στο αλάθητο κρι- τήριο του λαού... ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Το µόνο σημείο που θρήκε για να επικρίνει η Ελευθεροτυπία απο την ὁμµιλία του Γ.Γ. της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ειναι η δήλωση του πως το 1974 φυ- γαδεύτηκαν ποσά 800 εκατομμυρίων λιρών. Δεν ειµαστε σε θἐση να κρίνουμε αν ο κ. Ιακώθου υπερθάὀλλει. Γι αυτο μπορούν να µος ενημερώ- σουν οι αρμόδιες κυθερνητικὲς υπηρεσίἰες. Αν οµως η Ελευθεροτυπία ειλικρινά πιστευε! πως δεν φυγαδεύτηκαν τεράστια ποσά απο τους κε- φαλαιούχους, την εποχἠ που οι υπάλληλοι δὲ- χτηκαν πρὀθυµα περικοπή των απολαθών τους κατα 2056, τοτε ζει στα σύννεφα. Δεν unovo- µεύει την οικονομία αυτος που αποκαλύπτει! την αλήθεια, αλλα αυτος που την αποκρύπτει. Στο μεταξύ περιμένουμε απο την εφημερίδα του ΔΗΚΟ απάντηση σ’᾿ όλα τα σηµεία της οµι- λίας του κ. Ιακώθου και που αποκαλύπτουν την ανικανότητα της Κυθέρνησης του κ. Κυπριανου σ΄ όλη της την µεγαλοπρέπεια.' A MS a SS ONS SS AN NS a HT NE SG PS ND SS SE eS SS SS ! i I i I i I i I 1 ι I Ι i ! i i i i i I I I 1 I I i ' ' I I Ι J Ι ! | i | J I I I J I I I I I Ι i ! I Ι 1 t a