Back

Διάφορα

.O κόσμος τὀχει τοὐμπανθο... Υπάρχουν μηχανήματα για παρακολούθηση Τωνν τηλεφώνων, αλλα δεν χρησιμοποιούνται, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών'!... Η δήλωση δημιούργησε στη στήλη πολύ μεγάλη απορία, γιατὶ, οπως όλοι, νομίζαμε κι εμείς ori Ta μη- χανήµατα χρησιμοποιούνται! Και η απορία µας συνἰ- σταται στο εξής: Τι τα θὲλουν τα μηχανήματα αφου δεν τα χρησιμοποιούν Για ποιὀ σκοπό τα γυαλίζουν, τα λαδώνουν, τα κάνουν... τεκάλεμιτ Ψάχνοντας περισσότερο, θρήκαμε την απάντηση: Επειδή τα μηχανήματα αυτα ειναι ηλεκτρολογικής υφἠς και ηλεκτρονικής κατασκευῄς, το Υπουργείο Εσωτερικών τα χάρισε στο Υπουργείο Παιδείας µε ει- δικἠ επιστολή στον κ. Κατσελλή! Αποτοτεπου éyive n δωρεᾶ, θγἠήκε εγκύκλιος του κ. Κατσελλἠ και κάθε μέρα επισκέπτονται το γνωστό υπόγειο µε τα µηχανή- pata δεκάδες μαθητές τών τεχνητὠν σχολών για εξἁ- σκηση στην ηλεκτρολογία και στην ηλεκτρονική... Ετσι τα µηχανήµατα παρακολούθησης επιτελούν... θεάρεστο έργο και εµεις μπορούμε στο εξής να λέμε οτιθέλουµε απο το τηλέφωνο. Κατα τα ἄλλα, οκόσµος τοχει τούμπανο οτι παρακολουθούνται τα τηλέφωνα και ο κ. Βενιαμίν... κρυφό καμάρι! γ v Ἀβίχουλα και κὀτες Ψίχουλα δίνει η ΕΟΚ στην Κύπρο και δεν δέχεται αὐξηση του «κότα», γράφουν µε πηχυαίῖους τίτλους οι εφημερίδες! Ο κ. Ρολάνδης ἔγινε Τούρκος απο το θυμό του καιτα εἶπε ἔξω απο τα δόντια στους ευρω- παῖϊους συνεταίρους µας... Τι τα θέλετε οµως! Ο θυμµος και η οργἡ ἔρχονται κατὀπιν εορτῆς, γιατι ως τώρα τουλάχιστον η Κυ- πριακἡ Κυ θέρνηση οδηγούσε την κυπριακἠῆ οικονομῖα με ξέφρενη ταχύτητα στις αγκἆλες της ΕΟΚ, αγνοό- ντας τις προειδοποιῆσεις οτι οι εταϊροιτης Ευρώπης θα µας... στραγγαλίσουν. Το ΔΗΚΟ μᾶλιστα ψῆφισε εναντίον του ΑΚΕΛ στη Βουλή πάνω στο θέµα και οι θουλευτὲς του ξελαρυγγίστηκαν για να µας πείσουν οτιη ΕΟΚ ειναι... το λιμανάκι της ευτυχίας και ευημε- ερίας των Κυπρίων! Τώρα τι γινεται µε τα ψίχουλα Απλούστατα: Θα τα φάν οικότες που πὶστεψαν οτιη ΕΟΚ ειναιο... εθνικὸς μας ευεργέτης και ψήφισαν εκείνους που το διακή- ρυσσαν στη «διαπασώὠν»... Ετσι κκελὲ, ἔτσι ξιουράφι θέλει... Ανησυχἰες... Οι εργοδότες ανησυχούν για αυξήσεις μισθών και ηµερομισθἰων και θεωρούν οτι θρἰσκονται!σε πολυ ψηλά επίπεδα, γράφουν οἱ εφημερίδες... Η ειδηση µας σύγχισε κάπως, γιατι θγήκε λίγες µονο μέρες ὑστερα απο την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ που ἔλεγε πως για μερικούς εργαζόμενους δόθηκαν απα- ράδεκτα ψηλοί μισθοί! (Ειναι η ανακοίνωση που έκανε τη ΣΕΚ να θυμώσει και την ΠΕΟ να... σωπήσει!). ΤΙ στο καλὀ συµθαϊνει Ἡ οι εργοδότες διαθρώθη- καν αΠο το κοµµουνιστικο µικρόθιο ἡ μερικοὶ µέσα στο ΑΚΕΛ ξεχάστηκαν προς στιγµήν και μίλησαν ως... ερ- γοδότες! Ο συντάκτης της στήλης δεν μπόρεσε να ξεδιαλύνει το μυστἠριο! Ετσι οι ανησυχίες συνεχίζονται και κο- ρυφώνονται, γιατι εἰτε οἱ εργοδότες κάνουν λάθος ειτε το ΑΚΕΛ ξεχάστηκε, η... δαμόκλειος σπάθη ειναι πάνω απο τα κεφάλια των υπαλλήλων...