Back

Κεντρίσµατα

η Ἐνπριαχή Παγκύπρια Εβδομαδιαία Δημοκρατική Εφημερίδα Κυκλοφορεί κάθε Σάββατο καί διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή Γραφεία: Χρ. Σώζον 2 Μέγαρο Αιφελ Διαμ. 205. Τηλ 61600 Τηλ. νασγραφείον sama ΣΑΒΒΑΤΟ 40 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Σελήνη 13 ηµ. Αν. ηλ. 6.06 Δ. 4.58 Ζηνοδίου και Ζηνοθίας µ. Κλεόπα αποστ. µ. fee - - -.- - -- - ae as ρω αι μα Κεντρίσµατα Η τηλεόραση µας κατᾶντησεν μέσο προθολῆς και διαφήμισης των προεδρικών και ιπουργικών wngoen- ρικών εξορµήσεων. Και έρχεται ὑστερα το εργατοπα- τορικὀ ΑΚΕΛ να διαμαρτύρεται για τις ψηλὲς απολα- θὲς μερικών υπαλλήλων του ΡΙΚ. eee Ο Κεντρικός Οργανωτικός της ΠΕΟ κ. Π. Βαρνάθας σε πρόσφατη ομιλία Του εἶπε οτι η συνεργασία ΔΗΚΟ- ΑΚΕΛ θα συνεχιστει και μετεκλογικά για την υλο- ποίηση του μίνιµουμ προγράμματος συνεργασίας, ΕΧ καημένε Κεντρικἑ! Του γρόνου έται τζαιρὀν, αν εἶµα- στεν καλά, θᾳ εἶσαι πυρ και µονία εναντίον αυτού για τον οποίον κόπτεσαι σήµερα. eae Αντίθεση στο ψηλὸ κρατικό µισθολόγιο εκφρᾶζει τώρα και Π ΠΟΦΝΕ. Ετσι εἶναι) Αφου το εἶπε ο Εθνᾶρ- χης, τα εἶπε ο Παπάγος το εἶπαν ολ οι Ελληνες κιο Παύλος Βασιλιᾶς... ΄ Καιη Χουντοθασιλικἡ «Ελεύθερη Ωρα» άρχισε τώρα να δίδει έμφαση στις περιοδείες Του Κυπριανού «ανα το εσωτερικό». Έτσι, την περασμένη Δευτέρα έγραψε οτι, «σε ογκώδη συγκέντρωση στον Αστροµερ᾽ Ἡ, ο Κυπριανού απἑρριψε τη ἄιχοτόμηση». Αυτο µας” ἔλειπε δηλαδή, να µην την απἑρριπτε!... eee Μετα τα καλοκαιριᾶτικα λαϊκά πανηγύρια, η ΠΟΓΟ οργανώνει αὗριο απο το Αγγλοκρατούμενο Κούριο στη Λεμεσὸ, εκδήλωση ειρήνης. Τι σου λὲςι µετα την εκδήλωση να κακοφανεί τους Εγγλέζους τζαι να πιᾶ- σουν τα ππουρτοῦ τους τζαι να φύουν που τες θά- σεις!... eee Πανδημοκρατικό συλλαλητήριο αποφάσισε να ορ: γανώσει η Κοινοπραξία στις 28 Νοεμθρὶου στη Λευκω- σἷα, σε αντιπερισπασμό προφανώς, για το συλλαλητή- Ριο που οργάνωσε πρὀσφστα ο Συναγερμός. Καημέ- Νες και ντοπαρισμένες μάζες! Θα σας κουθαλήσουν πάλι κότω απο τα τείχη, µἐσα στο κρύο και τὰ νερά για να χειροκροτήσετε αυτον που σας επέθαλαν εκ των ὄνω, σε αντίθεση προς τα πραγµατικὰ σας αισθή- para... , ανά Ἡ Ν.Δ. ψήφισε ΚΚΕ στον Β' γύρο των δημοτικών. εκλογὠν στην Ελλάδα... Μήπως αυτο ἔγινε σ' ἔνδειξη εκτίμησης προς το ΑΚΕΛ. για τη συμμαχία του µε Την Ν.Δ. της Κύπρου]... κ.κ Σε πρόσφατη σύσκεψῇ των συνδικαλιστικών οργα- νώσεων για την αναθεώρηση του φόρου εισοδήµστος, για πρὠτη φορα πήρε µέρος καιη ΔΕΟΚ. Πληροφο- ρούμαστε οτι όλες οι ουνδικαλιστικες οργανώσεις, εκτός απο την ΣΕΚ και την ΠΕΟ, ἦταν εναντίον της συµµετοχής της ΔΕΟΚ στην σύσκεψη αυτη. Ο Ζιαρτί- δηςτης ΠΕΟ μάλιστα, προειδοποίησε oT Ba κατέθανε σε απεργία πείνας αν δεν καλούσαν την ΔΕΟΚ στην πιο πάνω σὺσκεψη! Αυτο θα πε! ολληλεγγύη. eee Για τις 5 Νοεμθρίου ανέθαλαν το συλλαλητήριο τους η ΕΚΑ και η ΠΕΚ όσον αφορᾶ το αιτηµα τους για µείωση της τιµής των λιπασμάτων. Τελικά -- και εἶναι σχεδὸν οἴγουρο-- αντιγια συλλαλητήριο, οιδυο αγρο- τοµάνες, θα στείλουν στον Πρδεδρο.Κυπριανού ευχα- ριστήριο τηλεγράφημα, διότι συνέθαλε προσωπικὰ στο να µειωθει κατα μερικές δεκάρες η τιμή των λιπια- σμἄτων... Εγίνηκεν τζαι το θέατρον περιπαϊξιμον πιον]... Μέχρι τις Προεδρικές θα καταργηθούν οι κοροήες µε το δίσκο ὅπως αυτή της φωτογραφίας µας. Και ο λόγος, διότι ο Πρόεδρος Κυπριανού αποφᾶσισε να ἔχει µέσα στην πούγκαν του επι Ζάωρης θάσης, ψαλλίδι, για τα εγκαΐνια που τελεῖ σχεδὸν καθημερινᾶ. Αύτο θαπεινα καταργειο Πρόεδρος τις περὶττὲς επισηµότητες... --- .-----