Back

ΟΙ Β' ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΓΝικολαΐδης Γ. (ΠΓ.) 0! Β΄ ΠΜΚΙΠΡΙΟΙ ΜΙΘΗΤΙΚΟΙ ΛΓΩΝΕΣ ΤΑ. ΤΕΧΝΙΚΑ. ΜΠΗΤΕΝΕΣΜΛΤΑ Τὸ περ. Σάθόδατο καὶ τὴν Κυ. ριαοκὴ ἔγιναν οἱ Β΄ Παγκύπριοι Μαθητικοὶ ᾿Αγῶνες στὸ στάδιο Γ. Σ.Π. Στοὺς «ἀγῶνες πῆραν μέρος τὸ Ελληνικὸ Γυμνάσιο Λεμεσοῦ, Παγκύπρο ᾿Εμπορικὸ Λύκειο Λάρ. νακας, Ἑλληνικὸ Γυμνάσιο Πάφου, Ἑλληνικὸ Γυμνάσιο ᾽Αμμοχώστου, ᾿Αθηναϊῖδιο Γυμνάσιο, Γυμνάσιο Ke. ρύνειας, “Ἑλληνικὸ Γυμνάσιο Μόρ.- φου, “Ἑλληνικὸ Γυμνάσιο Λαπήθου, ᾿Ανώτέρα Σχολὴ Λευκονοίο»φυ, Ελ. ληνικὸ Γυμνάσιο Σολέας καὶ Παγ- κύπρ'ο Γυμνάσιο. ά τεχνικὰ ἀποτελέσματα τῶν ἆ- γώνων εἶναι τὰ ἑξῆς: ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ μα 100 pe 1) Θεμιστοκλέ. ους (Λύκειον Λάρνακας) 11.8, 2) Παναγίδης Στ. (Ε.Γ.Λ.). 3) Χα- τζηπέτρου Ν. (Ε.Γ.Μ.). Σφα:ρο6ο.. Ma ἀρρένων: 1) Κωνσταντινίδης Ἰωάννης, (Ε.Γ.Π.) 13,37 µ., 2) ο 3). Σώσει. λος Κοσιᾶς (Π.Γ.). Δρόμος 1.000 u.r 1) Μαυρομιχάλης Α. (Ε.Γ.Α.) 2/54’ 8, 2) ᾿Αντωνόπουλος ᾿Ανδρ. ins 3 2°55’’, 3) ζωμενῆς Σ. (Ε. vA). ᾿Ελευθέρα δισκοθολία θηλέων. : ) Μιχαηλίδου Θέκλα (Ε.Γ.Α.) 23, 9 µ., 2) Κυριάκου ζωὴ (Π.Ε.Λ. Ὢ, 3) Φιλιππίδου Λήδα (Π.Ε.Λ. .). Άλμα ἐπὶ κοντῷ : 1) Anu. Κυριακίδης (Π.Ε.Λ.ΛΔ.) 3 p., 2) Χατζηλοῖζου Λ. (Ε.Γ.Α.). 3) ἸἼω. σηφίδης Α. (Π.Γ.). Σ κυταλοδρο.. µία 4Χ100: 1) ‘Opac E.T.A, 46°’, 7. 2) ὁμὰς FLT. 47°’, 3) dpac Π Ε.Λ.Λ. ᾽Ακοντισμός: 1) Κωνσταν. τίνου [ω, (Ε.Γ.Α.) 49.40, 2) Χα. τζηανδρέου Κωνστ. (Π.Γ.}), 3) Πα. παγνεωργίου Κυριακὸς (Π.Σ.Λ.Λ.). Αλμα εἰς ὕψος θηλέων: 1) Λε. οντίου Ζωὴ (Π.Γ.) 1.35 µ., 2) Νε- οκλέους Αλίκη (Ε.Γ.Λ.), 3) Σαδ- δίδου Ελένη (Ε Γ.Λ.). Σικυτολο. δροµία 4Χ80 θηλέων : 1) Ὁμὰς Ar. 45°.6, 2) ὁμὰς Ε.Γ.Λ., 3) ὁ. μάς Ε.Γ.Α. Ελευθέρα δισκοδολία ἀοοένων: 1) Α, Παπαστυλιανοῦ (Ε. ΓΙΠ.) 3541 µ.. 2) Μενελάου “Ado. πιο, 3). Εὐθυμίου Geos. (E. Γ.Π.). ΞΞΑΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΑΡΡΕ- NQN: 1) Νικολάου Νικόλαος (Ε. ΓΑ.) 6,085, 2) Χατζηδασιλείου (Ἑ. Γ.ΚΙ). 3) Γεωργιάδης Θεόδωρος (Π.Γ,). ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΘΗΛΕΩΝ: 1). Καϊμακλιώτου Γεωργία ('Αθη- γαϊδείου) .4,5014, 2) Τσαγγαρῖδου 1 1 A A Γ.Α.), 3) r Πολυξένη (Π.Γ.) 4,46, 3) Σαδβδί. Sou ἛἜλενα (Ε.Γ.Λ.). APOMOZ 110 u. MET’ EMMO_ ΔΙΩΝ: 1) Μακρίδης Βύρων (Π. |. Trey ως ος A.), ατζηλοῖζου ο (Ε.Γ.Α.). os ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΘΗΛΕΩΝ: 1) »]ωαννίδου ᾿Ολυμπιὰς (Ε.Γ.Λ.) 8, 835 µ. 2) Χρυσήλιου ᾿Ανδοιανὴ (Π. Γ.) 8,705 µ. 3) Κανελλίδου “Ep. ση (ΕΥΓ.Λ.). ΛΙΘΟΒΟΛΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ : 1) Νικολαΐδης Παντελῆς (Ε.Γ,Λ.) 21, 16 ο 2) Κωνσταντίνου Ιωάννης LEA ΙΑ), 3) ᾿Ιωάννου Τάκης (E. ) ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΑΡΡΕΝΩΝ: 1) Παπαδόπουλος ᾿Ανδρ. (Π.Ε.Λ. Λ.) 1.70, 9) Παπαδάκης Λέανδρος (E.7.01.3, 3) Νικολάου ΠἨικόλαος (ET.A,). ΔΡΟΜΟΣ δ0 µ. ΘΗΛΕΩΝ: 1) Τσανγαρίδου Πολυξένη (Π.Γ.) 11’ 2 2) Χατζηκυριάκου ᾿Αγάπη (E. ᾿Αργυριάδου Σοφία (Π. de ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΡ. ΡΕΝΩΝ: 1) Μικολαῖδης Παντελά. κης (Ε.Γ.Λ.) 33,57 µ., 2) Μενε. λάου ᾿Αιδρέας (1Π.Γ.}, 3) Χριστο δουλίδης Nixoc (Π.Γ.). ΔΡΟΜΟΣ «400 µ.: 1) Θεμιστο. κλέους Κόκος (ΠΕ.Λ.Λ.) 54’’,6. 2} Ποιηταρίδης Σόλων (Π.Ε.Λ.Λ.), 3) Μαυρομιχάλης ᾿Ανδρέας (Ε.Γ. ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΘΗΛΕΩΝ : 1) Μιχαηλίδου Θέκλα (Ε.Γ.Α.) 25,76. 2) Κανελλίδου Ἔλση (Ε.Γ.Λ.), 3) Σ ωτηοοπούλου ᾿ἰΙωάννα (Π.Γ,). ΑΛΜΑ TPINAOYN ΑΡΡΕΝΩΝ: 1) Χατζηανδρέου Κωνσταντῖνος (ΠΠ. Γ.) 12.91,.΄9) Γεωργιάδης Θεόδω. Ρος (ΠΓ.) 12,77. 3) Παπαστυλια. vod 'Ανδο. (Β.Γ,Π.). ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 100-200-- 300-400 ie ΑΡΡΕΝΩΝ: 1) |Ο. µάδα Π. Γυμνασίου 2’,44/”,5, 2) ἙἘλλ, Γυμν. ᾽Αμμοχώστου, 2΄,45'΄. 3) ‘Eun. Λυκείου Λάρνακας, Ἡ γενικὴ δαθµολογία εἶναι fh ἑἐ. ξῆς : ᾿Αροένων: Παγκύπρο Γυ. µνάσιο 92 δαθμσοί, Γυμάσιο “An- µοχώστου 61. Λύκειο Λάρνακας 53, Γυμνάσιο Λεμεσοῦ 44, Γυμνάσιο Πά. Φου 43, καὶ Γυμνάσιο Κερύνειας 18. Θηλέων: Παγκύπριο Γυμνάσιο καὶ Γυμνάσιο Λεμεσοῦ ἀπὸ 41 δαθµούς, Γυμνάσιο ᾽Αμμοχώστου 25, ᾿Εμπο. ρικὸ Λύκειο Λάρνακας καὶ ᾿Αθηναϊ. δειο Γυμνάσιο Λεμεσού ἀπὸ 18 ὅσθ. μούς.