Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 'Ὁ. ἀνταποκριτής µας ἀπὸ τὴ Λε. μεσὸ μᾶς νοάφει ὅτι οἳ ἐργάτες ποὺ ἀπασχολοῦνται στὶς δουλειὲς γιά τὴν ἀνέγερση τῆς δεξαμενῆς γιὰ τὴν ὕ. ὄρευση τῆς πόλης μας ἐκφράζουν παράπονα ἐναντίον τοῦ ταµία τῶν Δημοσίων Εργων, ὁ ὁποῖος καθυστε. ρεῖ νὰ τοὺς πληρώνει κάθε Σ άθδατο καὶ γι’ αὐτὸ ἀντιμετωπίζουν µεγά. λες δυσκολίες. ὁ τὴ Νατὰ τῆ ἄς γράφουν cn ατὰ τῆς Πάφου πὸς 39 ἄγεργοι μὲ ὑπόμνη- Ua τους στὴ διοίκηση ᾖζητοῦν νὰ προσληφθοῦν στὴν δουλειὰ τῆς ἐπι. διόρθωσης τοῦ δρόµου Βατᾶς-- ᾽Αμαργέτης, Οἱ κάτοικοι τοῦ Αγίου ᾿Αμέρο: σίου εἶναι ἀγανακτισμέγοι, γιατὶ σὲ διάστηµα ἑνος µηνός, ἔγιναν πέντε διαρρῆξεις χωρὶς νὰ πιαστοῦν οἱ ἕ. νοχοι. Προχθὲς Κυριακὴ 16)9)51 ἄγνωστοι μπῆκαν στὸ σπίτι τοῦ Μι. xem ᾿Γωάννου καὶ πῆραν τὸ παντε. όνι του ποὺ περιεῖχε περὶ τὶς Ξ11--6--.0. ᾿Ἐπίσης πρὶν λίγες µέ. ρες γωστοι μπῆκαν στὸ σπίτι τοῦ ᾿Αντρέας Γ, Ττάκκα καὶ πῆραν ἕνα δραχιόλι χρυσὸ, ἕνα σταυρό Χρυσὸ ia σπα τοφόλι του μὲ περιεχόµενο --Χθὲς τὸ πρωῖ ἄναψε πυρκαϊά στὸν ἀχερώνα τοῦ Κυριάκου Θανά. ση (ποὺ δρίσκεται στὸ 16 µίλι µετα. Σὺ Ἁγίου ᾽Αμδροσίου -- Κερύνειας) ποὺ τὴ σθύσαν περνόντας ἀπὸ κεῖ κάτοικοι τοῦ Αγίου ᾽Αμδροσίου, πρὶν φτάσει ἐπὶ τόπου. ἡ ἀστυνομία καὶ ἢἡ ζημιά περιορίστηκε σὲ 10 σά. κους ἄχερο. --Ὁ Ἠῖκος Λεωνίδα Κότσιας ἀπὸ χὸ Πισσούρι καταδικάστηκε σ᾿ ἕνα µήνα φυλάκιση γιατὶ δρέθηκε στὴν κατοχή του 1 ὀκὰ καὶ 50 δράµια κρέας καὶ 25 δράµια σηκότι τὰ ὁ. mola ταν κλοπιμαῖα. --Πεοὶ τὶς 70 ὑποθέσεις γιὰ παρά. 6αση τῶν κανονισμὸ τροχαίας κίνη.. σης παρουσιάστηκαν χτὲς στὸ δικα. στήριο Λεμεσοῦ, ᾿Επιδλήθηκαν διά. φορα πρόστιµα ἀπὸ 5). µέχρι 51. —H δίκη γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς συμπλοκῆς στὴν ᾿Επισκοπὴ ἀπ ἆ. popun τὸ νερὸ συνεχίζεται, --Καταγγέλθηκε χθὲς στὴν ἁστυ. γοµία Λευκωσίας, ὅτι τὴ νύχτα τῆς περ. Δευτέρας, ἄγνωστοι BiGppubay τὸ σπίτι τοῦ ᾽Αμερικανοῦ Έρνεστ Κόλτγουελ Μπέρτ ποὺ θρίσκεται στὴ Λευκωσία καὶ ἔκλει Ἰ. πακέττα Ἓλήρα μάρκας «Πὼλ Μὼλ» ἀξίας «18.0, —O Δημήτρης Κωνσταντίνου κά. τοἰκος Πεδουλᾶ, κατηγορούμενος ὅτι ἔκανε ψεύτικο παράπονο στὴν ἁστυ. voula, δηλ, κατάγγειλε ὅτι δῆθεν τοῦ ἔκλεψαν ἕνα ρολό ἀξίας {8. 10.0, καταδικάστηκε σὲ 36 πρό. στιµο ἢ τρεῖς μῆνες φυλάκιση. Ὃ- Ὁ Χρῖστος ἨΜικόλα ἀπὸ τὴν Παλλουριώτισσα κατηγορούμενος ὅτι εἶχε ἀνοικτὸ τὸ φοῦρνο του μεταξὺ τῆς Ίθης μ.μ. καὶ Ῥης π.μ. κατα. δικάστηκε σὲ {2.3.0 πρόστιμο. --Ὁ Ναξὶμ Χουσεῖν Τσιάγκαγια ἀπὸ τὴ Λευκώσία κατηγορούμενος ὅτι ἀπείλησε τὸ Χασὰν ᾽Αλῆ Ταπάκ ἀπὸ τὴ Λευκωσία καὶ ὅτι κρατοῦσε σου. γιά, καταδικάστηκε χθὲς ἀπὸ τὸν ἔντ. πρόεδρο τῶν δικαστηρίων Λευ. Κὠσίας κ. Ζεκκιὰ σὲ 2 μηνῶν φυ. λάκιση. -“Μπροστὰ στὸν ἔντ. δικαστὴ κ. ἸΑτταλίδη περατώθηκαν οἱ προανα.. κρίσεις τῶν ἀκολούθων ὑποθέσεων: 1). Ὁ Αντώνης Ιωάννου Χριστο. ἴδης ἀπὸ τὸ Κάϊρο τώρα κάτοικος ευκωσίας κατηγορούμενος ὅτι στὶς 16 τοῦ ᾿Πούνη ὁποπειράξηκς γὰ δι. αρρήξει τὸ σπίτι τοῦ Χαράλαμπου Μιχαηλίδη ἀπὸ τὴ Λευκωσία μὲ σκο. πὸ νὰ διαπράξει ἔγκλημα naponets Φθηκε γιὰ ἐκδίκαση στὸ προσεχὲς κακουργιοδικεῖο. “Ὁ κατηγορούμενος ἀπολύθηκε μὲ 550 ἐγγύηση μὲ cE. éxpeov # “nth. 2) ‘0 Γιάγκος Κώ. στα Παλλούριος, κατηγορούμενος ὅτι στὶς 5)5)51 ἀποπειράθηκε γὰ προ. καλέσει παρανόμως τὸ θάνατο τῆς Θάλειας Λοΐζου ἀπὸ τὴν ᾽Ασπρογιὰ τώρα κατοίκου Λευκωσίας παραπέμ.. Φθηκε στὸ προσεχὲς κακουργιοδικεῖο, Ὁ κατηγορούμενος ἀπολύθηκε μὲ 5100 ἐγγύηῃση μὲ ἀξιόχρεο ἐγγυητή. --'Ὑπὸ τοῦ ἐπαρχιακοῦ δικαστῃ κ. ᾿Αντρέα Σταυρινίδη, καταδικάστηκε ὁ Κώστας Κλεάνθη Σπαθιὰ σὲ 55. πρόστιμο μὲ ἀναστολὴ τῆς ἅἄδειας ὁδηγοῦ οπως, γιατὶ ὁδηγοῦ. σε τ᾽ αὐτοκίνητὸ του ἐνῶ ταν µε. θυσµένος. πτΣ υμθδιδάστηκε χτὲς ἡ ἰδιωτικ' ποινικὴ ἀγωγὴ ποὺ ειρε ὁ κ. Κ. Σ. Κωνσταντινίδης, δικηγόρος, ἑ- γάντια στὸ Σωκράτη I. Δημητριά. δη, γιά ἐξύθριση καὶ ἐπίθεση καθὼς καὶ ἀγωγὴ τοῦ Σ.Ι. Δημητριάδη Sand tle κ. Κώνσταντινίδη γιὰ ἐξύδριση. Μὲ τὸ συμθδιΦασμὸ ὁ Σω. κράτης Δημηχριάδης ἀπόσυρε τὴν ἀγωγή του καὶ πλήρωσε στὸν κ. Κωνσταντινίδη {3 οἱ ὁποῖες θὰ δια. νεμηθοῦν ἀπὸ τὸν τελευταῖο ἐξ ἴσου στὰ ταμεῖα τοῦ Βοσοκομείου, τῆς Κοινωνικῆς ρα στ καὶ τοῦ Αν. τιφυματικοῦ υνδέσµου Κερύνειας. ΒΑΡΩΣΙ, 18 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας). -- 'Ο Θεοφάνης Χαραλάμπους ἀπὸ τὸ Ριζοκάρπασο θρῆκε τὴν π. Κυριακὴ στὴν τοποθεσία «Τράχω- vag» Ριζοκαρπάσου τὶς δυὸ ἀγελά. δες του χκαθὼς καὶ τὴν ἀγελάδα τοῦ χωριανοῦ του Γιάννη Anu. Rape Ψοφισμένες. 'Η ἁἀστυνομία καὶ ὁ κτηνίατρος ποὺ ἐπισκέφτηκαν καὶ ἐξέτασαν Ini τόπου τὶς ἀγελάδες δι. απίστωσαν ὅτι ὁ θάνατος τους προ. ἢλθε ἀπὸ κεραυνοπληξία, ΤΟΥ ΕΠΕΤΕΘΗΚΛΝ ΛΕΜΕΣΟΣ, 186 (τοῦ άνταποκρι. τὴ µας). -- Ὁ Γεώργιος Χρυσοστό. μου ἀπὸ τὴ Λεμεσὸ κατάγγειλε στὴν ἀστυνομία ὅτι τὴ Δευτέρα στὴ 1.30 --2 π.μ. 5 πρόσώπα τοῦ ἐπιτέθηκαν, παρὰ τὴν λεοφόρο ὁδὸς Λεοντίου Α΄ Ὃ ιο λιστα ως κ. Θ. Μαυ. pow καὶ παρὰ τὸ καφενεῖο τοῦ κ. Ἀριστ. Μανδρίτη, καὶ τοῦ κτύπη. σαν στὴν κεφαλὴ καὶ τὴν πλάτη. Στὶς φωνὲς τοῦ θύματος ἔτρεξαν οἱ γείτονες ποὺ κάλεσαν ἀμέσως τὴν ἀστυνομία. Οἱ δράστες, ὅμως, ἔφυ.. γαν. 'Ἡ ἀστυνομία συνέλαδε 5 πρὀ.. OAIKA AYETYXHMATA Σύμφωνα μὲ ἀνακοινωθὲν τῆς ἁρμόδιας ὑπηρεσίας, κατὰ τὴ διάρ.. χεια τῆς π. ὄδομάδας καταγγέλθη. | καν ἀπὸ τὸν Κλάδο Τροχαίας 200 περιπτώσεις παράθασης τῆς τροχαί(. ας στὴ Λευκώσία καὶ 450 περιπτώ. σεις παρουσιάστηκαν στὸ δικαυτη. | pto, ane τὶς ὁποῖες 325 ἀπέληξαν σὲ καταδίκες. Οἱ ὑπόλοιπες ἀναξλη. | θηκαν. Επίσης σημειώθηκαν ἑητὰ ͵ δυστυχήµατα. Σὲ τρία ἀπὸ αὐτὰ σημειώθηκε τραυματισμὸς προσώπων, καὶ σὲ τέσσερα προξενήθηκε ζημιὰ σὲ περιουσία, Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ᾿Ιούλη, σημειώθηκαν καθ’ ὅλη τὴ νῆσο 140 δυστυχήµατα, ὡς ἑξῆς: ᾿Επαρχία Λευκωσίας 52, ᾽Αμμοχώστου 31, Λάρνακας 22, Λεμεσοῦ 19, Κερύ. νειας 12 καὶ Πάφου 4, Στὰ 140 αὐτὰ δυστυχήµατα προξενήθηκε ζη. μιὰ 1515 λιρῶν. ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΗΙ TO ΚΥΝΗΠ ᾿Επίσημη ἀνακοίνωση ἀναφέρει ὅ. τι σύµφωνα μὲ διάταγµα τοῦ κυ. θερνήτη΄ ἐν Συμθουλίῳ ποὺ δηµοσι. εὖεται σὴ σημερινὴ ἔκδοση τῆς ἐπί. σηµης ἐφημερίδας στὶς περι πια ἀπὸ τὴν Ίην ὡς τὴν 3Ίην τοῦ Ὁ. κτώόθρη 1951 καὶ ἀπὸ τὶς 16 ὡς τὶς 351 τοῦ Γενάρη 1952, ὅλων τῶν μερῶν περιλαμθανομένων, δὲ θὰ πιτρέπεται τὸ κυνήγι. Σύμφωνα μὲ τὸ διάταγµα h ne. ρίοδος κατά ae ὁποία ἐπιτρέπεται τὸ κυνΏγι ἀρχίζει we In Noeuépt. ου καὶ λήγει τὴν 15n *lavovapiou 1952, καὶ τῶν δύο ἡμερῶν περιλαμ. δανομέγων. APAEYTIKA EPTA ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΑ 186 (τοῦ ἁνταπο. κριτῆ µας). --- Τὸ περ. Σ άδδατο τὸ Γεωργικὸ Τμῆμα, ὕστερα ἀπὸ ἀλλε. πάλληλα διαβήµατα τῶν κατοίκων τοῦ Χωριοῦ µας ἄρχισε τὴν κατα. σκευῇ ἀρδευτικῶν ἔργων στὴν τοπο. θεσία eho at Ee none mou παραχωρήθηκε γι’ αὐτὸ τὸ σκοπ avenue στὶς 51.050, Στὴ δουλειά ποσο ἑξρέάνται µόνο γεωργοί, καὶ τὸ μεροκάματο εἶναι 6 σελ. Em. στάτης εἶναι ὁ μουκτάρης τοῦ χω. ριοῦ µας, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ 3 ἐπίσημη ἀνακοίνωση τὸ Τμῆμα Γεωργίας εἶναι διατε. θευµένο νὰ ἐπιθεωρήσει τὴν προσεχῆ ἐσοδεία πατατῶν γιὰ νὰ τὶς πιστο.. ποιῆσει σὰν πι AES γιὰ σπορά. Οἱ πατατοπαραγωγοὶ ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπιθεωρηθοῦν ol Φφυτεῖες των πρέπει νὰ προσέξουν ἰδιαίτρα τὰ ἀκόλουθα: (a) ᾿Αγροὶ ἕκτασης μικρότερης τῆς μιᾶς σκάλας δὲ θὰ ἐπιθεωρη. θοῦν. (8) Οἱ πρὸς πιστοποίηση φΦυ. τεῖες πρέπει νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸ πε ρισσότερο ἀπομονωμένες. Δὲ θὰ πι. στοποιοῦνται φυτεῖες ποὺ δὲν ἀπέ. Χουν ἀπὸ μα φυτεῖες τῆς ἰδίας ποικιλίας (καὶ δὲν προορίζονται γιὰ πιστοποίηση, ὅπως καὶ ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες ποικιλίες, τουλάχιστον τέσ. σερα πόδια. {y Οἱ αἰτῆσεις πρέπει νὰ γίνονται πάνω σὲ ὁμαδικοὺς τύ. πους ποὺ δίδονται στοὺς γραμματεῖς τῶν συνεργατικῶν ἑταιρειῶν καὶ ποὺς μουκτάρες' μεμονωμένες αἰτή. σεις πρέπει νὰ ὑποδάλλονται µέσο τοῦ “EnapytaxoG Γεωργικοῦ Λει. τουργοῦ. (5) Οἱ αἰτήσεις πρέπει νὰ φβάσουν στὸ Τμῆμα Γεωργίας. µέχρι τῆς Ό2δης Σ επτεµθρίου τὸ ἀργότε. pov. Δἰτήσεις ποὺ θὰ λαμθάνονται μετὰ τὴν ἄνω ἡμερομηνία δὲ θὰ γίνονται δεκτές. (ε) Οἱ Ἔπιθεωρη. τὲς τοῦ Τµήµατος Γεωργίας µπο. ροῦν νὰ ἀρνηθοῦν νὰ ἐπιθεωρήσουν πατατοφυτεῖες σὲ χωρία ἀπὸ τὰ 6 ποῖα ὑποθλήθηκε μικρὸς µόνον ἆ. ριθμὸς αἰτήσεων, i BANATHOOPO AYZTYXHMA ΣΕ ΕΡΓΛΤΗ KE ag i να ῃ τῇ µας). -- Ἐνῶ ἐργάτης Θωμᾶς Μηνᾶ Κοσιάρης, ἀπὸ τὸν Καραδᾶ, καταγινόταν νὰ σπάσει μιὰν παλκο.. γόπετρα (στὸν τοῖχο τῶν μαγαζιῶν τοῦ ὁδοντογιατροῦ κ. Γ. ἝἛλληνα, ποὺ κατεδαφίζονται γιὰ γὰ γίνουν κλινική) ἡ πέτρα κόπηκε ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ τοίχου κι’ ὁ ἐργάτης ἔπεσε στὸ τσιµεντένιο πεζοδρόμιο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πάθει κάταγμα τοῦ κρανίου καὶ νὰ κτυπήσει σ᾿ ὁλόκλη. ͵ ρῃ τὴ δεξιὰ πλευρά. 'Ο ἀτυχὴς ἑρ.' γάτης, ὁ ὁποῖος εἶναι 35 περίπου χρόνων, πανδρεµέγος καὶ πατέρας δυὸ παιδιῶν, μεταφέρθηκε σὲ ἀφασία | στὸ νοσοκοµεῖο τς πόλης µας, ὅπου ᾿ μ.μ. | καὶ πέθανε στὶς _MAKABPIO OEAMA Μᾶς γράφουν ἀπὸ τὴν ᾽Αγλαντζιὰ πὼς μὲ τὶς τελευταῖες δροχές παρα. | σύρθηκαν οἱ τάφοι, πού, ἃς σηµει. wet ἀρίσκονται στὴν αὐλὴ τῆς ἐκ. κλησιᾶς, καὶ πλῆθος κόκκαλα τῶν γεκρῶν κατάκλυσαν τοὺς δρόμους τῆς κοινότητας. Όλοι οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἀνατρίχιασαν μπροσιτὰ στὸ µακάθριο θέαµα, καὶ διατύπω. σαν γἱὰ πολλοστὴ φορὰ τὴν δυσφο. ρία τους γιὰ τὸ γεγονγὸς ὅτι ἡ ἐκ. κλησιαστικὴ ἀρχὴ δὲν προωθεῖ τὴ μεταφορὰ τοῦ νεκροταφείου σὲ κα. τάλληλη θέση. . ei