Back

ΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΦΩΤΙΟΥ

Al EPEYNAI AIA THN ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ KATA TOY x. O2TIOY AAPNAE 29 (Toi ἀνταποκοι- τοῦ μας)--- Αί ἀστυνομικαὶ ἔρευ- ναι πρὸς ἀνακάλυψιν τῶν δρα- στῶν τῆς δολοφονικῆς ἀποπείρας κατὰ τοῦ κ. Τ. Φωτίου συνεχί- Covta. ἀπὸ ὀκταημέρου ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ ὑπαστυνόμου κ. Πασχάλη Σαθθίδη, ἐν συνεργα- σίᾳ μετὰ τοῦ ὑπαστυνόμου Λάρ- νακος κ. ᾽Αλῆ Σαγιᾶ, μετὰ μεγά- λης ὁραστηριότητος. ᾿Αφοῦ ἔπε- ξετάδησαν πρὸς πᾶσαν τπτ). ευράν, αἱ ἔρευναι ἑστράφησαν ἤδη πρὸς ὠρισμέγην κατεύθυνσιν καὶ i- πάρχουν πολλαὶ ἐλπίδες ὅτι οἱ δρᾶσται συντόμως Ba απροσα- χθδοῦν ἐνώπιον τῆς δικαιοσύνης. Ἡ ἀστυναμία προέθη Ady siz ὠρισμένας συλλήψεις καὶ ἐξέδω- σε διάταγµα προσωποκρατήσεως ἐναντίον ἑνὸς μέλους τῶν νέων συντεχνιῶν, πρὸς διεξαγωγἡν πε- θαιτέρω « ἀνακρίσεων.