Back

«Δεν έχουµε περιθώρια για µίση και... αλλεργίες στις Προεδρικὲς Εκλογές»

1 GALEQIWA Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού χρείαστες ἦταν οισυνομιλίες. στη Νέα Υόρκη καιαχρείαστη, εἶναι η όλη κινητικότητα που. δημιουργείται». Αυτά uno- στηρίζει σε ουνἐντευξή του στη «Σ» ο ᾽αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ κ. Αλέξης Γαλανός. Επισημαϊνει επίσης ότι ο Κακώς ορίστηκαν αυτὲς οι συνομιλίες γιατί καμιά πρόοδος δεν µπορεί να υπάρξει πριν τις εκλογές. ο Λανθασμένα παἴχθηκε αυτό το παιχνίδι, µε το ποιοι πρόσφυγες Θα γυρίσουν υπὀ Ε/. Κ διοίκηση και ποιοι δε θα γυρίσουν. Το θέµα της Αμμοχώστου ἦταν θέµα προτεραιότητας για επιστροφή των προσφύγων. ο Ό λόγος που υποστήριξα συνεργασία ΔΗΚΟ - ΔΗΣΥ εἶναι για ν᾿ ανατραπεί η καταστροφική πορεία στο εθνικὀ µας θέµα. Ηπλειοψηφίατου Δημοκρατικού Συναγερμού αντιμετωπίζει το εθνικὀ θέµα µε τον ἴδιο τρόπο όπως το αντιμετωπίζουμε εμείς. ο Βλέπω διαφοροποίηση στις θέσεις Κλη- ρἴδη και εἶναι στο χέρι µας να βοηθήσουμε γι’ αυτή τη διαφοροποίηση. ο Θα εργαστούμε ναµπειστο β΄ γύρο τῶν εκλογών ο υποψήφιος του Μετώπου. Αν δεν μπει όμως, δεν μπορούμε να ζούμε µε παραμύθια, εκείνο που θα κλίνειτην πλάστιγγα στην απὀφασή µας θα εἶναι το εθνικό θέµα. Εἶπε ο κ. Γαλανός απαντώντας σε ερωτή- σεις: ΕΡ.: Οι συνομιλίες στη Νέα Υόρκη βρίἰσκον- ται σε εξέλιξη. Ποιες κατά τη γνώμη. σας εἶναι οι προοπτικές επιτυχίας αυτών των συνομιλιών ΑΠ.: Οι προοπτικές δεν εἶναι ελπιδοφὀρες. Εἶμαι απαισιόδοξος για την ἐκβασή τους γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση απὀ πλευράς Τουρκίας και δεν την πιέζει κανείς. Η Τουρκία: παρουσιάζεται αναβαθμισμένη στη Δύση και κινείται σε τέσσερις άξονες. 9 Ο πρώτος άξονας: Παρουσιάζεται σαν. ο καλός πρέσβης της Δύσης προς τις νέες Ἰσλαμικὲς Δημοκρατίες που ξεπήδησαν and την πρώην Σοβιετικὴ Ενωση, ὥστε να µην. «παρασυρθούν» απὀ τον Ισλαμικό φανταµε- λισμό του [ράν. οὈ δεύτερος άξονας: Παρουσιάζεταισαν. μεγάλος προστάτης των διόδων των πετρε- λαΐων απὀ τη Μέση Ανατολή σπη Δύση. 9 Ο τρίτος άξονας: Παρουσιάζεται σαν η µεγάλη δύναμη στα Βαλκάνια ενόψει της ανάπτυξης των μεγάλων ισλαμικών κομμάτων. που υπάρχουν σήµερα στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, στα Σκόπια κλπ. ο 0 τέταρτος ἀξονας: Παρουσιάζεται ως. © μεσολαβητής σε διάφορα θέµατα που αφορούν χώρες του Εὐξεινου Πόντου στη Μαύρη Θάλασσα. Γι΄ αυτούς τους λόγους αναβαθμίστηκε η Τουρκία και δεν πιἐζεταιαπό, κανένα. Γι΄ αυτό το λόγο δεν αναµένω καμιά πρόοδο στις συνομιλίες. Βέβαια οι Δυτικοί θα. προσπαθήσουν να µην εππρέψουν ἑνα ναυ- ἁγιο --- ἔχουν τους λόγους τους --- και για γα µην υπάρξει κενό θα καθορίσουν νέα ημερομηνία ἡ πριν ἡ µετά τις προεδρικὲς για γα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Εμείς. μιλούμει για ουσιαστική πρόοδο για επανένω- ση της Κύπρου και όχι για παιγνίδια τα οποία δίνουν άλλοθι στην Τουρκία για να συνεχίζει την αδιαλλαξία της πάνω στην Κύπρο, Συνομιλίες εκλογές ΕΡ.: Υπάρχει η ἄποψη ὅτι οι Αμερικανοί θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν τον κ. Βασιλείου και ενόψει εκλογών. ΑΠ.: Δε θα΄θελα να υπεισέλθω στο πώς συνδυάζεταιη πρόοδος του Κυπριακού µετις προεδρικὲς εκλογές. Εάν οι Δυτικοί θέλουν. να βοηθήσουν τον Πρόεδρο Βασιλείου πρέπει νατον βοηθήσουν ουσιαστικά µε πιέσεις πάνω σπην Τουρκία, Αν η βοήθεια εἶναι για σκοπούς. εντυπώσεων εἶναι ζημιά που γίνεται στον κ. Βασιλείου, γιατί δίνεται η εικόνα ὅτι ο Πρόεδρος εξυπηρετεί τα συμφέροντα κἀποι- ων δυτικών χωρών χωρίς ὅμως να βοηθάται η Κύπρος. ΕΡ.: Ποιες επιπτώσεις θα ἔχει το γεγονός της Κυριακής ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΚΟ ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ «Δεν έχουµε περιθώρια για µίση και... αλλεργίες στις Προεδρικὲς Εκλογές» ότι ενόψει προεδρικών εκλογών διε- Ἐάγονται συνομιλίες ΑΠ.: Κακώς ορίστηκαν αυτές οι συνομιλίες. Καμιά πρόοδος δεν µπορεί να υπάρξει πριν τις εκλογές. Το γεγονός ότι ακολουθούν οι προεδρικές Εκλογές στις ΗΠΑ δείχνει ότι η, Κυβέρνηση Μπους δεν εἴναισε θέση ναπιέσει την Τουρκία αλλά οὖτε έχει συμφέρον να κάνει κάτι τέτοιο. EP. Ti γίνεται µετά απὀ µια αλλαγή της Κυβέρνησης στις ΗΠΑ ΑΠ.: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα έχουμε µια Δημοκρατική Κυβέρνηση µε τον, Κλίντον. Δε δίνω ὅμως τόση σημασία στις προεκλογικὲς διακηρύξεις του Κλίντον για το Κυπριακό. Δίνω περισσότερη σημασία στο επιτελείο αυτών των ανθρώπων. Στο επιτελείο Κλίντον βλέπω ὅτι υπάρχουν άνθρωποι που. δείχνουν συμπάθεια στα ανθρώπινα δικαιώμα-- τα, Βλέπω ὅτι αν θα επανέλθουµε στις συνομιλίες θα πρέπει να εἶναι μετά που θα ορκιστεί η νέα Κυβέρνηση. Αυτό σημαϊγει ὅτι Θα πρέπει να περάσουν ἑξι µήνες. Αχρείαστες οἱ συνομιλίες Στο παρὀν στάδιο βλέπω ὅτι ἦταν αχρεί- αστες οι συνομιλίες στη Νέα Ὑόρκη και αχρείαστη η όλη κινητικότητα που δηµιουρ- γείται. Ερ.: Ορισμένοι κατηγορούν τους κ.κ. Κλη- ρίδη, Κυπριανού και Λυσσαρίΐδη ὅτι διασπούν το εσωτερικό µέτωπο µετην.. ἀρνησὴ τους να συνοδεύσουν τον κ. Βασιλείου στις συνομιλίες. Εσεῖς πὠς πο σχολιάζετε ΑΠ.: Υπάρχει αυτό το επιχείρηµα και µπορεί να το χρησιμοποιεί ο κ. Βασιλείου. Εὰν όμως συμφωνούμε ότι ἦταν αχρείαστες αυτές οἱ συνομιλίες και ότι δεν μπορούν να εξυπηρε- τούν τίποτε ἄλλο παρά κάποια επιµέρους συμφέροντα και όχι την πρὀοδο του Κυπρι- ακοῦ, τότε µπορεί κάποιος να κατανοήσει γιατῖ τα ἄλλα τρία κόμματα δεν έχουν πάει στη Νέα Ὑόρκη, ΕΡ.: Η απάντηση εἶναι --- σὔμφωνα µε τους ἴδιους υποστηρικτὲς της άποψης αυτής -- ότι δεν πήγαν λόγω προεκλογικἠς εκστρατείας. ΑΠ.: Αν δεχθούµε την ἄποψη ὅτι δεν υπάρχει δυνατότητα προόδου, γιατί να μεταβούν. κάπου που εκ των προτέρων δεν έχει ὄυνα- τότητα επιτυχίας. Ακόμη και ο κ. Μητσοτάκης. που ἦταν αισιόδοξος τώρα παρουσιάζεται απαισιόδοξος. ΕΡ.: Πάντοτε ---σε κάθε αδιέξοδο ---τίθεται το ἴδιο ερώτημα: Πώς βγαΐνουμε απὀ το αδιέξοδο ΑΠ.: Πρέπει να υπάρξει πλήρης μεταστροφή. στάσης. Να επιστρέψουµε στην πολιτική της πρὀταξης. Να προβληθεί το Κωπριακό σαν πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Να µπει η. Τουρκία στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Η. γραμμή που ακολουθἠσαµε ἦταν λανθασμένη. Οι πρόσφυγες Ερ.: Τελευταία ἄρχισε µια κινητοποίηση, ορισμένων προσφύγων γιανα επιστρὲ- Ψουν υπὀ Ε/Κ διοίκηση. Εἴστε Βαρω- σιώτης. Πώς βλέπετε αυτὲς τις κινή- σεις και τα αποτελἑσματάτους ΑΠ.: Δε θα ήθελα να επιστρέψω στην Αμμό- χώὠστο µε κόστος και τίμημα την απεµπόληση: των δικαιωμάτων των υπολοίπων προσφύγων. Οταν κοπάξουµε τα δέντρα χάνουμε το. δάσος. Εἶναι λανθασμένα που παίχθηκε αυτό το παιγνίδι µε το ποιοι θα γυρίσουν υπὀ Ε/ Κ.διοίκῃση και ποιοι δε θα γυρίσουν. Επρεπε. γα τεθεί η αρχή της επιστροφής όλων των προσφύγων. Το θέµα Αμμοχώστου ἦταν θἐµα. προτεραιότητας για επιστροφή. Enpene va συζητηθεί σαν ἑνα θὲµα επαναπροσέγγισης. Δεν εἶναι θέµα επιστροφἠς κἀποιων εδαφών. και κάποιων προσφύγων. Είναι αδιαίρετα τα ανθρὠπινα δικαιώµατα σ ὁλο τον κόσµο. EP.: Ποιο εἶναι το επόμενο βήμα που έπρεπε να κάνει η Κυβέρνηση για να εκμεταλλευθεί το ψήφισμα µετά την έκθεση Κουκό To ὅτι έχουμε εξασφαλίσει αυτό το ψήφισμα εἶναι πάρα πολύ δυνατό ὁπλο στα Ἄ Όι συνομιλίες στη Νέα Ὑόρκη ἦταν αχρείαστες τώρα και κακὠς ορίστηκαν. Χ Λανθασμένα παἴχθηκε το παιγνίδι µε το ποιοι πρό- σφυγες θα γυρίσουν υπό Ε/Κ διοίκηση και ποιοί δε θα γυρίσουν. Ἄ Αν οι Αμερικανοί θέλουν να βοηθήσουν το Βασιλείου ας πιέσουν την Τουρκία. Χέρια του κ. Βασιλείου για να θέσει εντονό- ατα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που εμποδίζει την επανένωση της Κύπρου εἶναι η παρουσία των εποϊκων. Μιλούμε για συµ- βίωση των αδελφών Τουρκοκωπρίων ταν γνωρίζουμε ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν ano- τελούν το 5036 στα κατεχόμενα. Ο κ. Βασι- λείου µεταβαίνοντας στη Νέα Υόρκη έπρεπε (ελπίζω να το ἐκανε) να έχει µαζί του την ἔκθεση Κουκό σαν ἑνα πολύ δυνατό όπλο για να εγείρει το θέµα των εποίκων. Κακώς δε συμπεριλαμβάνεται στη δέσµη Ιδεών Γκάλιτο θέµα των εποίκων. Αργήσαµεγια ΕΟΚ. ΕΡ.: Υπήρξαν καταγγελίες κομμάτων ότιο Πρόεδρος Βασιλείου δεν έκανε τα αναμενόμενα ὡστε να προχωρήσει η évta—n της Κύπρου στην ΕΟΚ. Τι μποροῦσε να κάνει και δεν το έκανε ΕΡ.: Ἔπρεπε η αἴτηση για ένταξη να εἶχε γίνει επί ελληνικής προεδρίας το 1988. Τότε δεν Εἶχε αναβαθμιστεί η Τουρκία καιη ἐνταξη εἶχε. αποκτήσει µια προτεραιότητα που δεν έχει σήμερα. Αργήσαμε, γιατί καλή τη πίστη δώσαμε την εντύπωση ότι έπρεπε να ρἰξουμε όλο µας το βάρος στο να λυθεί το Κυπριακό και να µην υπάρξει οποιαδήποτε διάσπαση, της προσοχής µας προς την κατεύθυνση της ΕΟΚ. Ἠταν λανθασμένη αυπή η πολιτική. Σήµερα φθάσαµε στο σημείο να πληρώνουμε: κάποια λάθη µας, κάποια συνθἡματά µας και κάποια πολιτική µας. Τώρα πρέπει να αρχίσει µια εκστρατεία που να λέει ότι «Κάναμε ότι μπορούσαμε να ενωθεί η Κύπρος µε ομοσπονδία, κάναμε ὁτι μπορούσαμε να προσεγγίσουμε κάποιες τουρκικές θέσεις πλην όμως η τουρκική. αδιαλλαξία δεν αλλάξε. Δεν μπορείτε κύριοι της ΕΟκνατιµωρήσετετην Κῦπρο δυο φορές µε το να την εµποδίσετε να µπει στην ΕΟΚ. Γι΄ αυτό αν θέλετε να ασκηθούν πιέσεις προς. την Τουρκία πρέπει να επιτρέψετε να προ- χωρήσει η πορεία µας προς την Ευρώπη». Μέτωπο και ΔΗΣΥ ΕΡ.: Εἶστε ἑνα απὀ τα ηγετικά στελέχη του ΔΗΚΟ τα οποῖα υποστήριξαν τη συνερ- γασία του κόμματος σας µε το ΔΗΣΥ. Το ΔΗΚΟ ἐχεισυμπήξει Μέτωπο µετην ΕΔΕΚ. Ποια τα συναισθἡματά σας ΑΠ.:Τις απόψεις µουτις εξέφρασα στο κόμμα αφού εἶμαι αντιπρὀεδος του κόμματος. Δεν ξέρω αν θα δικαιωθώ ἡ αν δικαιώθηκα ἠδη, ὅμως οφείλω να σεβαστώ την πλειοιμηφία. Ο λόγος που υποστήριξα συνεργασία ΔΗΣΥ. - ΔΗΚΟ εἶναι για ν᾿ ανατραπεῖ αυτή η καταστροφικἠ πορεία. Μπορεῖ κάποιοι να πιστεύουν ὁτι κύκλοι πὲριξ του Κληρίδη συνεργάζονται και προωθούν πολιτικἠ Βασι- λείου. Εγὠ πιστεύω ότι η πλειοψηφία του Δημοκρατικού Συναγερμού αντιμετωπίζει το Εθγικὸ θέµα µε τον ἴδιο τρόπο ὅπως το αντιμετωπίζουμε κιεµεῖς. Αυτοί εἶναι οιλόγοι. που θα επηρεάσουν τις σκέψεις µου και τις κινήσες µου στο δεύτερο γύρο ἡ και απὀ τώρα. ακόμα προς την και.ὐθυνσή του να επιτύ- χουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα εκεί- Νὠν τν δυνάμεων που απορρίπτουν τη δέσµη Ιδεών Γκάλι και όλων τῶν δυνάµεων που θέλουν µια νέα γραμμή αξιοπρέπειας η οποία να διαφυλάσσει τα ελάχιστα δικαιώματα αυτού. του λαού. Διαφοροποίηση Κληρίδη EP. Ὑπάρχουν εκείνοι που λένε ὅτι η πολιτική του κ. Κληρίδη και του κ. Βασιλείου εἶναι η ἴδια και ἆρα θέτουν το δίλημμα. Ποιον απὀ τους ὅωο να επιλέξουμε εφόσον θα ἔχουμε-το ἴδιο αποτέλεσµα ΑΠ.: Δε συμφωνώ. Σήµερα βλέπω µια σαφέ- στατη διαφοροποίηση. Πρέπει να επιδιώξουµε. µια πλειοψηφία ενάντια στην καταστροφικἡ γραµµή που έχουμε µε τη δέσµη ιδεών Γκάλι. Ἐάν αυτό το πρᾶγμα σημαῖνει στο τέλος συνεργασία των τριών κομμάτων (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ), γιατί όχι Δεν υπάρχει εδώ αλλεργία για οτιδήποτε, φθάνεινα εξυπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του Κυπρι- ακού Ελληνισμού. Δεν έχουµε περιθώρια για µίση ἡ ..αλλεργίες για τον Α ἡ το Β. Αυτή τη γραμμή εἰχα πάντοτε. Βλέπω τη διαφορο- ποϊηση στις θέσεις Κληρίδη και εἶναι στο χέρι µας να βοηθήσουμε αυτή τη διαφοροποῖηση.. Αυτά χωρίς να σηµαϊνει ότι επειδἠ ἐγινε΄το' Μέτωπο δε θα υποστηριχθεί, όχι θα ὑποστη- ριχθεί απὀ τη δικἡ µας πλευρά. Το τιθα γίνει στο β΄ γύρο εἶναι ἄλλη ιστορία. Θα εργαστού- µε να µπει στο β΄ γύρο ο υποψήφιος του Μετώπου. Αλλά, αν δεν µπει --- υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο --- καιδεν μπορούμε ναζούμε µε παραμύθια, τότε εκείνο που κλείνει την πλάστιγγα εἶναι η γραµµή στο Εθνικό. Δε µε ενδιαφέρουν ονόματα δεν µε ενδιαφἑρει ο Κληρίδης, δεν µε ενδιαφἑρει οποιοσδήποτε. Με ενδιαφέρει µια γραμμή σωστή η οποία να. διαφυλάσσει τα δικαιώματα αυτού του λαού καινα µην επιτρέπει απεµπόληση των βασικών δικαιωμάτων και ξεπούλημα, γιατί πιστεύω ότι 1 Νοεμβρίου 1992 -9 Βρισκόμαστε κοντά σε σηµείο ξεπουλήµατος. σ᾿ ορισμένα πράγματα, χωρίς να κατηγορώ. κανένα. Πέραν τούτου υποστηρίζω, εάν επιελεσθεί κοινἠ γραμμή στο εθνικό, κυβὲρ- γηση Εθνικής Ενότητας στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κόμματα πράγμα που υπαγορεύουν οι πολύ δύσκολες συνθήκες και ο αγώνας του Κυπριακού Ελληγισμού. Οπατριὠτισµόςτης ΕΔΕΚ Ερ.: Πώς βλέπετε τη θέση της ΕΔΕΚ σε περίπτωση που ο υποψήφιος του Μετώπου δεν περάσειστοβ΄ γύρο.Με τα νέα δεδομένα πιστεύετε ὅτι δε θα εἶναι η ἴδια µε εκείνη των τελευταίων. Προεδρικών Εκλογών ΑΠ.: Δεν μπορώ να μιλήσω για την ΕΔΕΚ. Εκείνο που μπορώ να πω εἶναι ότι υπάρχει πατριωτισμός στις τάξεις της ΕΔΕΚ και αυτά. δεν τα αμφισβητεί κανεῖς. Αλλιώς ψήφισαν κἀποιοι απὀ την ΕΔΕΚ πριν πέντε χρόνια βασιζόμενοι σε κάποιες υποσχέσεις και διαφορετικἀ θα ψηφίσουν τώρα µε δεδομένη. την περασμένη πενταετία. Κάπου πιστεύω ὅτι Θα υπάρξει διαφοροποίηση στις τάξεις της ΕΔΕΚ. Όμως γιατί να μιλούμε για το αν θα ψηφίσουν τον κ. Βασιλείου εφόσον ο ἴδιος. δεν έχει ανακοινώσει ότι θα εἶναι υποψήφιος. ΕΡ.: Πώς σχολιάζετε τη δήλωση του κ. Βασιλείου ὅτι δεν αποφάσισε αν θα εἶναι ἡ ὀχι υποψήφιος ΑΠ.: Το µόνο πράγμα που μπορώ να πω εἶναι ότι πιστεύω ὅτι τελικά θα εἶναι υποψήφιος. ΕΡ.: Πώς αντιμετωπίζετε την απόφαση του κ. Κυπριανού να µη διεκδικήσει τις εκλογές ΑΠ.: Αν οιδυο ηγέτες του ΔΗΚΟ Καιτης ΕΔΕΚ. αποφασίσουν σε κάποιον τρίτο υποψήφιο έχει καλώς. Αν όμως δεν υπάρξει τρίτος υποιή- φιος τότε η μπάλα επιστρέφειστο γήπεδο των. δυο αρχηγών. ΕΡ.: Δεδομένων των επανειληµµένων ανα- κοινώσεων του κ. Κυπριανού ὅτι δεν προτίθεται να διεκδικήσει τις εκλογές υπάρχουν εκείνοι που λένε ὁτι δε θα ἦταν σωστό να αλλάξει τῶρα απόφαση. ΑΠ.: Δεν μπορώ να πω τίποτε για τον κ. Κυπριανού πἐραν του να επαναλάβω ὅτι εἶμαι στο πλευρά του. Θα τον υποστηρίξω στις αποφάσεις του,θατον συμβουλεύσω εκείπου, µπορεί να ληφθεί υπόψη ἡ συμβουλή µου και γενικά θα σταθώ δίπλα του. Εἶμαι εξ εκείνων. που πιστεύω στον πολύ βαθύ πατριωτισμό του. Σπύρου Κυπριανού. ΄Ηδη τον πιέζω μαζί µε όλο το κόμμα ν᾿ αλλάξει την απὀφασή Tou και να κατέλθει υποψήφιος. Αυτή τελικἁ θα Εἶναι η κατάληξη.